Comunicate de presă

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene deschide apelul competitiv „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”.

Acest apel finanțează programe de formare, perfecționare și certificare a competențelor a peste 23.000 de angajați din domeniile aferente sectoarelor economice competitive, de cercetare, dezvoltare și inovare. În plus, AM POCU estimează sprijinirea a peste 2.200 de IMM-uri pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă.

Organizațiile patronale, asociațiile de întreprinderi și Camerele de Comerț și Industrie, singure sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională, pot depunere cereri de finanțare online, în MySMIS, timp de trei luni, începând cu 20 septembrie 2018.

Intervențiile de îmbunătățire a nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini pentru angajați sunt dedicate exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia).

Alocarea bugetară POCU pentru acest apel este de 89.361.701,88 euro, bani europeni și fonduri naționale, din care 2.000.000 euro reprezintă suma destinată ITI Delta Dunării.


Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro.

Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre UE.

Până în prezent, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul MFE, a semnat contracte de finanțare în valoare totală de 2,1 miliarde euro.