Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială – axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectievtivele specifice 4.12 și  4.13. Un apel va finanța proiecte în regiunile mai puțin dezvoltate, iar altul – regiunea dezvoltată București- Ilfov.

 

Apelurile de proiecte vor finanța actiuni care vor pregăti tinerii pentru a avea o viață independentă după părăsirea sistemului instituționalizat de protecție.

 

Bugetul alocat de 23 mil. euro, este repartizat la nivelul regiunilor de dezvoltare astfel:

  • 21 mil. euro (finanțarea UE + finanțarea națională) pentru regiunile mai puţin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), din care finanțarea UE – 17,85 mil. euro;
  • 2 mil. euro (finanțarea UE + finanțarea națională), dedicat regiunii dezvoltate (București-Ilfov), din care finanțare UE – 1,6 mil. euro.

 

Activități eligibile:

  • Dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție, dar și a celor care au părăsit sistemul instituționalizat începând cu anul 2016;
  • Dezvoltarea si furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri menite să faciliteze integrarea pe piața muncii a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție, precum și a copiilor/tinerilor care au părăsit sistemul în ultimii 4 ani;
  • Sprijin acordat pentru susținerea tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe și a plății utilităților.

 

Solicitanți eligibili:

  • Autorități publice centrale și locale cu responsabilităţi în domeniu;
  • Furnizori de servicii sociale.

 

Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 30 octombrie 2019 – 31 ianuarie 2020.