POCA

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Află mai multe despre POCA

 

OS 3.1: Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA

Beneficiari

  • AM POCA

Principalul grup țintă

  • Personalul din AM POCA și din structurile suport,
  • Membrii Comitetului de Monitorizare.

OS 3.2: Asigurarea publicității, informării și sprijinului pentru beneficiarii PO CA

Beneficiari

  • AM POCA

Principalul grup țintă

  • Personalul din AM POCA și din structurile suport;
  • Membrii Comitetului de Monitorizare;
  • personalul din autorităţile şi instituțiile publice centrale și locale;
  • reprezentați ai ONG și partenerilor sociali;
  • reprezentanți ai instituțiilor învățământ superior acreditate și de cercetare;
  • cetățeni.