POCA

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Află mai multe despre POCA

 

OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Beneficiari

 • autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor;
 • ONG, parteneri sociali;
 • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română;
 • autorități și instituții publice locale beneficiare ITI

Principalul grup țintă

 • personalul din autorităţile şi instituțiile publice;
 • decidenți politici
 • reprezentați ai ONG și partenerilor sociali;
 • cetățeni;

OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Beneficiari

 •  autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP[1] și locale de la nivelul județelor și municipiilor;
 •  autorități administrative autonome;
 •  ONG, parteneri sociali;
 •  instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română;
 •  autorități și instituții publice locale beneficiare ITI

Principalul grup țintă

 •  personalul din autorităţile şi instituțiile publice;
 •  decidenți politici;
 •  reprezentați ai ONG și partenerilor sociali;
 •  cetățeni;

OS 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Beneficiari

Instituțiile din sistemul judiciar:

 •  instituțiile centrale: Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte deCasație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Școala Națională de Grefieri, Institutul Național al Magistraturii;
 •  instanțele de judecată și parchetele;
 •  Ministerul Justiției și instituțiile aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Justiției: Oficiul National de Prevenire a Criminalității și de
 • Cooperare Pentru Recuperarea Creanțelor, Administrația Națională a Penitenciarelor, Direcția Națională de Probațiune, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național de Expertize Criminalistice, Autoritatea Națională pentru Cetățenie.
 •  Organisme și asociații profesionale cu activitate în domeniul justiției (ex. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională
 • a Executorilor Judecătorești, Consiliul de Mediere, asociațiile profesionale ale magistraților, mediatorilor etc.).
 •  Societatea civilă
 •  Instituții de învățământ superior acreditate.
 •  Academia Română.
 • Instituţii din cadrul administraţiei publice locale şi/sau centrale.

Principalul grup țintă

 •  Personal din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar (ex. magistrați, personal asimilat acestora, grefieri, auditori de justiție, alte categorii de personal din instanțe și parchete, personal din cadrul sistemului de probațiune, penitenciar, personal al instituțiilor centrale și al structurilor acestora de la nivel central sau local etc.).
 •  Reprezentanți ai profesiilor juridice conexe și alți specialiști în domeniul dreptului și/sau cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar.
 •  Personal din cadrul administrației publice cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar (ex. personal al Ministerului Afacerilor Interne – ex. poliția judiciară, personal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor etc.).
 •  Personal din instituţii din cadrul administraţiei publice locale şi/sau centrale