POCA

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Află mai multe despre POCA

 

Axa prioritară contribuie la obiectivul tematic 11 “Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și a eficienței administrației publice” și acoperă ambele tipuri de categorii de regiuni de dezvoltare existente în România, respectiv regiuni mai puțin dezvoltate șiregiuni mai dezvoltate cu încadrarea în prevederile art. 120 (3) (c) din Regulamentul 1303/2013.

Această abordare este justificată de natura specifică a intervenţiilor prevăzute care se orientează, pe de o parte, către cadrul general, prin conceperea şiimplementarea strategiilor la nivel naţional şi, pe de altă parte, către adaptarea la nivel local/ regional, în funcţie de nevoile comunităţilor şi grupurilor sprijinite, fără condiţionări legate de distribuţia regională a teritoriului.

 

OS 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune înadministrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni șimediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Beneficiari

 •  autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP[1] și în SMBR[2]
 •  autorități administrative autonome
 •  ONG, parteneri sociali
 •  instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română

Principalul grup țintă

 •  personalul din autorităţile şi instituțiile publice
 •  decidenți politici
 •  reprezentați ai ONG și partenerilor sociali
 •  cetățeni;

OS 1.2: Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane

Beneficiari

 • autorități și instituții publice centrale conform SCAP[3]
 • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română

Principalul grup țintă

 • personalul din autorităţile şi instituțiile publice centrale și locale
 • decidenți politici

OS 1.3: Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderneși eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar

Beneficiari: CSM,IJ,ICCJ,PICCJ,DNA,DIICOT,SNG,INM; instanțe, parchete; MJ, instituții din subordine/coordonare:ONPCCRC,ANP,DNP,ONRC, INEC,ANC.Aceștia pot încheia parteneriate atât între ei, cât și cu alte instituții/organizații relevante.

Principalul grup țintă: personal din sistemul judiciar (magistrați, personal asimilat acestora, grefieri, auditori de justiție, personal din sistemul de probațiune, penitenciar, personal al instituțiilor centrale și al structurilor centrale/locale, etc.); Personal din administrația publică cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar (personal MAI – ex. poliția judiciară, ANAF, ONPCSB etc.)

OS 1.4: Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu

Beneficiari

 • autorități și instituții publice relevante pentru domeniul achiziții publice
 • autorități administrative autonome

Principalul grup țintă

 • personal din autoritățile și instituțiile publice
 • decidenți politici