POC

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC: bioeconomie, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Tipuri de proiecte:

Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;
Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international.

cluster-internetSe urmareste ca prin finantarea acordata proiectelor sa se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si colaborarea intre structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv in cadrul acestora, pentru asigurarea unui acces rapid si facil la implementarea rezultatelor

Un proiect poate beneficia de finantare nerambursabila in cadrul acestei actiuni daca duce la:

Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;
Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international.

Beneficiari eligibili

IMM-uri (intreprinderi micro/mici/mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC sau care isi desfasoara activitatea in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;
Consortii (parteneriate) de intreprinderi micro/mici/mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/ servicii/ aplicatii TIC inovative prin:

Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale;
investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala;
investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor;
investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale;
Ajutor de minimis: cheltuieli cu cercetare de piata, informare si publicitate, consultanta, avize, autorizatii, instruire/formare, audit, management, abonamente etc.
Buget
Valoarea finantarii nerambursabile acordate este : intre 500.000 euro si 3.500.000 euro.
Procentul de finantare:

Pentru activitatile de la punctele a.-d.: intre 20% si 80% din totalul cheltuielilor eligibile, diferentiat in functie de activitatile proiectului, dimensiunea companiei si regiunea unde se implementeaza.
Pentru ajutorul de minimis – punctul e.: 100%, maxim 200.000 euro si nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect.

 

Ghidul solicitantului