Comunicate de presă

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (AM POAT), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a semnat până în prezent contracte de finanțare pentru 63 proiecte, în valoare totală eligibilă de 241.257.989 euro, din care FEDR 204.488.331 euro, rata de contractare ajungând astfel la 81%.

Totodată, AM POAT a transmis Autorității de Certificare și Plată (ACP), din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, 8 declarații de cheltuieli, în valoare totală de 78.018.271 euro (din care FEDR 66.061.239 euro) reprezentând 26% din alocarea POAT.

În prezent, având în vedere sumele rambursate României de către Comisia Europeană, aferente cheltuielilor declarate prin POAT, rata de absorbție este de 23,11%.

AM POAT estimează rambursarea, în perioada imediat următoare, a încă 59.502.135 euro primită de România pentru POAT 2014-2020.

Despre POAT
Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 are drept scop asigurarea capacității şi instrumentelor necesare pentru o eficientă coordonare, gestionare şi control a intervenţiilor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii în România, precum şi o implementare eficientă, bine orientată şi corectă a POAT, Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) şi a Programului Operaţional Competitivitate (POC).