PNDR

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR 2020) este Programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. implementarea tehnică și financiară este asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea investiţiilor la standarde europene, eficiente şi rentabile.

Află mai multe despre PNDR

 

6.1 – ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri

Beneficiari:

  • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

6.2 – sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale

Beneficiari:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicăriipentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

6.3 – Ajutor pentru începerea activității acordat pentru dezvoltarea fermelor mici

Beneficiari:

  • Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelorfizice neautorizate.

6.4 – sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole

Beneficiari:

  • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;
  • fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona ruralăîn cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

6.5 – plăți pentru agricultori eligibile în cadrul schemei pentru micii fermieri care își transferă permanent exploatația către alt agricultor

Beneficiari:

  • Fermieri ale căror exploatații îndeplinesc condițiile definiţiei fermei mici în cadrul schemei simplificate din Pilonul 1 și au aplicat cel puțin un an această schemă, conform Titlului V dinR (UE) nr. 1307/2013.