PNDR

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR 2020) este Programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. implementarea tehnică și financiară este asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea investiţiilor la standarde europene, eficiente şi rentabile.

Află mai multe despre PNDR

 

4.1 – sprijin pentru investiții în exploatații agricole

Beneficiari

  • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;
  • cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

4.2. – sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole

Beneficiari

  • Întreprinderi, cooperative și grupuri de producători definite conform legislației naționale în vigoare 

4.3 – sprijin pentru investiții în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier

Beneficiari

  • Agricol: Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora constituite conform legilației naționale în vigoare.

 

  • Silvic: Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora conform legislației în vigoare;
  • Silvic: Unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure, conform legislației în vigoare;
  • Silvic: Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației învigoare.
  • Irigații: Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația învigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole.