Invitații de participare

Procedura aplicată: Procedura simplificată proprie.

 

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 16 septembrie 2019, ora: 17.00 la registratura Ministerului Fondurilor Europene, Șoseaua București-Ploiești nr.1-1B, clădirea Victoria OFFICE, sector 1, București (intrarea prin Str. Menuetului nr.7).

 

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire până la data de 12 septembrie 2019 la adresa de email mirela.zoia@fonduri-ue.ro .

 

 

Solicitările de clarificări depuse după termenul menționat mai sus nu vor fi luate in considerare.