Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1626 din 12 septembrie 2019 de modificare și consolidare a schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

 

Ordinul 1626/2019 de modificare și completare a  Schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up “, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, Obiectivul Specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016, este publicat în Monitorul Oficial nr. 778 din 25 septembrie 2019.