Anunturi AMPOC

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării anunță modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 – Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, secțiunea F în cadrul Programului Operațional Competitivitate.

Ordinul pentru modificarea și completarea ghidului aferent Acțiunii 1.1.1 – Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități