Comunicate de presă

Ministrul Fondurilor Europene, Dna. Rovana Plumb, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, în perioada 6-7 martie. În calitate de președinte al Consiliului UE pe Coeziune, Dna. Rovana Plumb va conduce negocierile în cadrul unui nou trialog asupra viitoarelor reglementări referitoare la fondurile europene.

Reamintim că până acum au avut loc două trialoguri sub Președinția română a Consiliului UE cu privire la aceste reglementări.

Pentru a conveni asupra cadrului legal necesar și pentru a reuşi pregătirea în timp util a viitoarelor programe europene, care să permită beneficiarilor de fonduri din toată Uniunea să aibă acces la fondurile alocate, Președinţia Consiliului UE, reprezentată de ministrul Rovana Plumb, și instituțiile Uniunii Europene, cooperează îndeaproape, în toată această perioadă.

Trialogurile sunt întâlniri tripartite informale, din cadrul negocierilor de la nivelul Uniunii Europene, pe tema legislației care urmează să fie adoptată. Acestea au loc între reprezentanții Consiliului UE, Parlamentului European și Comisiei Europene. Scopul unui trialog este de a ajunge la un acord provizoriu privind un text acceptabil atât pentru Consiliul UE, cât și pentru Parlamentul European.

 

Background:

Politica de Coeziune este principala politică de investiții a UE. Aceasta se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții.

Cea mai mare parte a fondurilor de care dispune Politica de Coeziune sunt orientate către țările și regiunile europene mai slab dezvoltate, în scopul sprijinirii acestora în vederea recuperării și reducerii decalajelor economice, sociale și teritoriale existente în continuare la nivelul UE.

Obiectivele Politicii de Coeziune sunt realizate prin intermediul a trei fonduri principale:

  1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): urmărește să consolideze coeziunea economică și socială la nivel regional;
  2. Fondul Social European (FSE): investește în oameni, punând accentul pe îmbunătățirea oportunităților în materie de ocupare a forței de muncă și educație;
  3. Fondul de Coeziune: investește în creștere ecologică și dezvoltare durabilă și îmbunătățește interconectarea în statele membre cu un PIB sub 90% din media UE-27.

Acestea constituie, împreună cu Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (EMFF), Fondurile Structurale și de Investiții Europene (FESI).