Punctul Național de Contact pentru Romi (PNCR) este responsabil de coordonarea eforturilor naționale de îmbunătățire a situației cetățenilor români aparținând minorității rome, de implicare în procesul de evaluare și monitorizare a progreselor înregistrate în implementarea Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, de raportare a acestora către Comisia Europeană și de formulare de propuneri de adaptare și revizuire a Strategiei.

Obiectiv:

PNCR urmărește ca politicile și măsurile propuse la nivel național să fie corelate cu recomandările la nivel european și cu Strategia Europa 2020, prin orientarea eforturilor de incluziune socială a romilor cu precădere către domeniile principale: educație, ocupare (ocuparea forței de muncă), sănătate, locuire, non-discriminare.

Funcționarea PNCR este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, cu modificările și completările ulterioare.

Newsletter PNCR

Download (PDF, 256KB)

Anunțuri PNCR

Anunț de începere a proiectului „Continuarea întăririi capacității Punctului Național de Contact pentru Romi”, cod MySMIS 118786

Anunț de finalizare a proiectului „Continuarea întăririi capacității Punctului Național de Contact pentru Romi”, cod MySMIS 118786