Punctul de Contact pentru implementarea Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități din cadrul MFE este responsabil de implementarea Convenției la nivelul instituției. Obiectivul Convenției este promovarea, protejarea și asigurarea exercitării depline și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilități și promovarea respectului pentru demnitatea lor intrinsecă.

Conform prevederilor Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, sunt constituite puncte de contact pentru implementarea Convenției în cadrul urmatoarelor ministere: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene. Concomitent, actul normativ desemnează și un Mecanism de coordonare a măsurilor pentru implementarea Convenției.

Obiectiv:

Împreună cu Mecanismul de coordonare formulează și înaintează spre adoptare politici publice și programe de implementare a Convenției în domeniul Fondurilor Europene Structurale și de Investiții.

 

Planul de Acțiuni al Punctului de Contact pentru implementare Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități din cadrul Ministerului Fondurilor Europene