Autorități de Management coordonate de MFE:

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman

Granturi SEE și Norvegiene


Instituții în subordinea MFE – Organisme Intemediare:

 

Direcția Generală Programe Capital Uman, Regiunea București-Ilfov

Director executiv – Dragoș Iorga
Email: dragos.iorga@oiposdrubi.ro
Telefon: +4 0213 191 280; +4 0213 191 281
Fax: +4 0213 134 243
Adresa: Bvd. Carol I, nr. 34-36, etajul 11, București
Declarație de avere și de interese

 

Direcția Generală Programe Capital Uman, Regiunea Centru

Director executiv – Alexandra Cristina Rus
Email: alexandra.rus@oirposdrucentru.ro
Telefon: +4 0358 401 656
Fax: +4 0358 401 655
Adresa: Piața Iuliu Maniu, nr. 10, Alba Iulia, jud. Alba
Declarație de avere și de interese

 

Direcția Generală Programe Capital Uman, Regiunea Nord-Est

Director executiv – Vasile Daniel Văideanu
Email: office@fsenordest.ro
Telefon: +4 0233 231 950; +4 0233 231 956; +4 0233 231 957
Fax:  +4 0233 231 950; +4 0233 231 956; +4 0233 231 957
Adresa: Str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, Piatra Neamț, jud. Neamț
Declarație de avere și de interese

 

Direcția Generală Programe Capital Uman, Regiunea Nord-Vest

Director executiv – Cristian Grigore Dogar
Email: cristian.dogar@runv.ro
Telefon: +4 0264 530 191; +4 0264 402 592
Fax: +4 0264 402 591
Adresa: Bvd. 21 Decembrie 1989, nr. 58, etaj II, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Declarație de avere și de interese

 

Direcția Generală Programe Capital Uman, Regiunea Sud – Muntenia

Director executiv – Mirela Minodora Rădoi
Email: mihaela.radoi@fsesudmuntenia.ro
Telefon: +4 0242 314 048, +4 0242 314 042
Fax: +4 0242 314 431
Adresa: Str. Portului nr. 2A, Călăraşi, jud. Călăraşi
Declarație de avere și de interese

 

Direcția Generală Programe Capital Uman, Regiunea Vest

Director executiv – Adriana Toma
Email: adriana.toma@oirposdru-vest.ro
Telefon: +4 0256 293 686, +4 0256 293 680
Fax: +4 0256 499 755
Adresa: Bvd. Mihai Viteazu, nr. 30b, Timişoara, jud. Timiş
Declarație de avere și de interese

 

Direcția Generală Programe Capital Uman, Regiunea Sud-Est

Director executiv – Emilia-Ioana Voicu
Email: emilia.voicu@fsesudest.ro
Telefon: +4 0239 610 749, +4 0239 613 301
Fax: +4 0239 610 749, +4 0239 613 301
Adresa: Str. Industriei, nr. 17, Brăila, jud. Brăila
Declarație de avere și de interese

 

Direcția Generală Programe Capital Uman, Regiunea Sud-Vest Oltenia

Director executiv – Monica Nastasă
Email: monica.nastasa@oirsvfse.ro
Telefon: +4 0351 442 203
Fax: +4 0351 442 202
Adresa: Str. Împăratul Traian, nr. 5A, Craiova, jud. Dolj
Declarație de avere și de interese

 


Autorități de management coordonate de alte ministere:

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminsitrației Publice:

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (Direcția Generală Programul Operațional Regional)

Telefon: + 4 0372 111 409
Email: info@mdrap.ro
Adresa: Bvd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (Direcția Generală Programe Europene Capacitatea Administrativă)

Facebook POCA

Telefon: + 4 0372 111 409
Email: info@mdrap.ro
Adresa: Bvd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:

Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR)

Facebook PNDR

Telefon: +4 0213 072 446; +4 0213 072 422; +4 0213 078 588
Email: relatii.publice@madr.ro; pndr@madr.ro
Adresa: Bvd. Carol I, nr. 2-4, sector 3, București

 

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM)

Facebook POPAM

Telefon: +4 0213 079 802
Email: pescuit@madr.ro; comunicare.popam@madr.ro
Adresa: Bvd. Carol I, nr. 2-4, sector 3, București

 

Ministerul Transporturilor

Organismul Intermediar pentru Transport (Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Transport)

Director General – Cătălin Costache
Telefon: +4 0372 825 574
Email: secretariat.dgoit@mt.ro
Adresă: Bvd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucureşti