Data publicare Titlu Descriere Categorie anunt Status
26 June 2019 Lista plăților POC – actualizare 25 iunie 2019 Lista plăților POC – 25 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
26 June 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 iunie 2019 Lista plăților POCU – 25 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
25 June 2019 Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare – apelul „Bunicii Comunității” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale Anunturi AMPOCU Active
25 June 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 iunie 2019 Lista plăților POCU – 24 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 June 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru două apeluri Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastrucură Mare prelungeste până la data de 31 decembrie perioada de depunere a proiectelor pentru două apeluri care susțin producția de energie din resurse regenerabile și reducerea consumului de energie electrică. Apeluri sunt: - „Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală” Ghidul solicitantului este disponibil aici.   - „Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de Anunturi AMPOIM Active
24 June 2019 Lista plăților POC – actualizare 21 iunie 2019 Lista plăților POC – 21 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
24 June 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 iunie 2019 Lista plăților POCU – 21 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
21 June 2019 Lista plăților POIM – actualizare 21 iunie 2019 Lista plăților POIM – 21 iunie 2019 Anunturi AMPOIM Active
21 June 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 iunie 2019 Lista plăților POCU – 20 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
20 June 2019 Lista plăților POCU – actualizare 19 iunie 2019 Lista plăților POCU – 19 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
20 June 2019 AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, aferent  axei prioritare 6: „Educație și competențe”, obiectivul specific 6.2. „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”.   Corrigendum-ul vizează revizuirea Anunturi AMPOCU Active
19 June 2019 Lista plăților POC – actualizare 19 iunie 2019 Lista plăților POC – 19 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
19 June 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 iunie 2019 Lista plăților POCU – 18 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
19 June 2019 Lista contractelor de finanțare POCU – actualizata la 31 mai 2019 Lista contractelor de finanțare POCU - la 31 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
14 June 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 mai 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 31 mai 2019 în excel și pdf. Anunturi AMPOIM Active
14 June 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 mai 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 mai 2019:   Situația contestațiilor – 31 mai 2019: Anunturi AMPOIM Active
13 June 2019 Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară în cadrul apelului „Inovare prin formare” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - - Inovare prin formare - Regiuni mai puțin dezvoltate -  „Inovare prin formare”.   Începând cu data de 13 iunie 2019, Anunturi AMPOCU Active
13 June 2019 Prelungirea apelului de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent axei prioritare 4, OS 4.12,  4.13, 4.14.   Perioada de depunere a proiectelor este prelungită până la data de 5 iulie 2019.   Corrigendum ghidul solicitantului „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” Anunturi AMPOCU Active
10 June 2019 Lista plăților POCU – actualizare 7 iunie 2019 Lista plăților POCU – 7 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
10 June 2019 Modificarea ghidului solicitantului „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării anunță modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, secțiunea F în cadrul Programului Operațional Competitivitate. Ordinul pentru modificarea și completarea ghidului aferent Acțiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice Anunturi AMPOC Active
07 June 2019 Consultare publică: Ghidul „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi  - Teritoriul ITI Delta Dunării” - AP 6/ PI 10.iv / OS 6.14.   Propunerile şi sugestiile pot fi trimise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro până la data de 18 iunie 2019.   Ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi  - Anunturi AMPOCU Active
07 June 2019 Lista plăților POCU – actualizare 6 iunie 2019 Lista plăților POCU – 6 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
07 June 2019 Lista plăților POIM – actualizare 7 iunie 2019 Lista plăților POIM – 7 iunie 2019 Anunturi AMPOIM Active
07 June 2019 Consultare publică: Ghidul „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” - AP 4/ PI 9.iv / OS 4.8.   Ghidul solicitantului „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)”  Anunturi AMPOCU Active
06 June 2019 Lista plăților POCU – actualizare 5 iunie 2019 Lista plăților POCU – 5 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
06 June 2019 Lista plăților POC – actualizare 6 iunie 2019 Lista plăților POC – 6 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
06 June 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT – actualizată la 31 mai 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT - la 31 mai 2019 Anunturi AMPOAT Active
06 June 2019 AM POCU lansează apelul „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.8  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Alocarea bugetara POCU este de 7,5 mil. euro (fonduri europene + contribuție Anunturi AMPOCU Active
05 June 2019 Consultare publică: Ghidul „Bunicii comunității” – Teritoriul ITI Delta Dunării Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții speciale „Bunicii comunității” - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării - AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 14 iunie 2019.   Ghidul solicitantului „Bunicii comunității” - Servicii Anunturi AMPOCU Active
05 June 2019 Lista plăților POCU – actualizare 4 iunie 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru ziua de 04.06.2019 20190604 Registru ordine de plata POCU-site de transmis Anunturi AMPOCU Active
05 June 2019 Lista finală a cererilor de finanțare aprobate POCU/370/3/15/Operatiune compozita OS 3.10, 3.11 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/370/3/15/Operatiune compozita OS 3.10, 3.11 – „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” 129744_Lista de selectie a proiectelor OUG 40_apel 370_de publicat (1) Anunturi AMPOCU Active
04 June 2019 Consultare publică Ghidul solicitantului „Măsuri de educație de tip a doua șansă” Autoritatea de Management pentru POCU publică in consultare publică Ghidul solicitantului - condiții specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă” - AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4 & 6.6. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 14 iunie 2019. Ghidul solicitantului - condiții specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă” Anunturi AMPOCU Active
04 June 2019 Lista cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/610/3/13 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/610/3/13/Operațiune compozita OS 3.1, 3.2, 3.3 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural. POCU 610_ Lista finala a a Anunturi AMPOCU Active
04 June 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare prelungește până la data de 31 decembrie 2019 perioada în care pot fi depuse proiecte în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice” Ordinul pentru modificarea Ghidului Ghidul solicitantului „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice” Anunturi AMPOIM Active
04 June 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare prelungește până la data de 31 decembrie 2019 perioada în care pot fi depuse proiecte în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență”. Ordinul pentru modificarea Ghidului Ghidul solicitantului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență” Anunturi AMPOIM Active
04 June 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare prelungește până la data de 31 decembrie 2019 perioada în care pot fi depuse proiecte în cadrul apelului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali” Ordinul pentru modificarea Ghidului Ghidul solicitantului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali” Anunturi AMPOIM Active
04 June 2019 Numarul cererilor depuse in cadrul apelurilor POCU Situatia privind numarul cererilor de finantare depuse in cadrul apelurilor POCU si care s-au inchis in perioada ianuarie-mai 2019 Proiecte depuse-apeluri POCU-04.06.2019 Anunturi AMPOCU Active
04 June 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru ziua de 03.06.2019 20190603 Registru ordine de plata POCU Anunturi AMPOCU Active
04 June 2019 Sinteza deciziilor CM POCU Sinteza deciziilor reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Capital Uman din data de 21 mai 2019 Sinteza Deciziilor CM POCU Anunturi AMPOCU Active
04 June 2019 Metodologie evaluare / selectie proiecte Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor ȋn cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 - varianta 2019 METODOLOGIE EVALUARE 2019 FINAL Anunturi AMPOCU Active
03 June 2019 Lista plăților POC – actualizare 3 iunie 2019 Lista plăților POC – 3 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
03 June 2019 Lista plăților POCU – actualizare 31 mai 2019 Lista plăților POCU –  31 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
03 June 2019 Lista plăților POC – actualizare 31 mai 2019 Lista plăților POC – 31 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
31 May 2019 Lista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12 „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.   Începand cu data de 31 mai 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au Anunturi AMPOCU Active
31 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 mai 2019 Lista plăților POCU – 30 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
31 May 2019 Lista plăților POIM – actualizare 31 mai 2019 Lista plăților POIM – 31 mai 2019 Anunturi AMPOIM Active
30 May 2019 Lista plăților POC – actualizare 30 mai 2019 Lista plăților POC – 30 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
30 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 29 mai 2019 Lista plăților POCU – 29 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
29 May 2019 Ghidul solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) din Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor finanțat din Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea Anunturi AMPOIM Active
29 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 28 mai 2019 Lista plăților POCU – 28 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
28 May 2019 Stadiul evaluării apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista privind stadiul intermediar aferent procesului de evaluare,  cu mențiunea că rezultatele finale aferente Anunturi AMPOCU Active
28 May 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT – actualizată la 30 aprilie 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT - la 30 aprilie 2019 Anunturi AMPOAT Active
28 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 27 mai 2019 Lista plăților POCU – 27 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
27 May 2019 Lista plăților POC – actualizare 27 mai 2019 Lista plăților POC – 27 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
27 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 mai 2019 Lista plăților POCU – 24 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 May 2019 Lista plăților POC – actualizare 24 mai 2019 Lista plăților POC – 24 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
24 May 2019 Lista plăților POIM – actualizare 24 mai 2019 Lista plăților POIM – 24 mai 2019 Anunturi AMPOIM Active
24 May 2019 Solicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24 mai 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/469/3/12 „Inovare prin formare - Regiuni mai puțin dezvoltate” pentru etapa de evaluarea tehnică și financiară.   Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ Anunturi AMPOCU Active
24 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 mai 2019 Lista plăților POCU – 23 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
23 May 2019 Apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Stagii de practică pentru elevi”, finanțat din POCU - axa prioritara 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.14. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Anunturi AMPOCU Active
23 May 2019 Apelul „Stagii de practică pentru studenți” Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Stagii de practică pentru studenți”, în cadrul POCU - axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă Anunturi AMPOCU Active
22 May 2019 Lista plăților POC – actualizare 22 mai 2019 Lista plăților POC – 22 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
22 May 2019 Instrucțiunea Organismului Intermediar pentru Transport nr. 7/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1R/2017 Instrucțiunea Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport nr. 7/13 mai 2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1R/20 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, precum și alte dispoziții Anunturi AMPOIM Active
22 May 2019 Lista plăților POC – actualizare 20 mai 2019 Lista plăților POC – 20 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
22 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 mai 2019 Lista plăților POCU – 21 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
21 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 mai 2019 Lista plăților POCU – 20 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
20 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 17 mai 2019 Lista plăților POCU –  17 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
17 May 2019 Informare: Modificări ale proiectelor SMID în vederea asigurării conformării sistemelor cu noile modificări legislative aplicabile Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a transmis, astăzi, beneficiarilor proiectelor „Sistem de management integrat al deșeurilor” informarea „Modificări ale proiectelor SMID în vederea asigurării conformării sistemelor cu noile modificări legislative aplicabile”. Anunturi AMPOIM Active
17 May 2019 Lista plăților POIM – actualizare 17 mai 2019 Lista plăților POIM – 17 mai 2019 Anunturi AMPOIM Active
16 May 2019 Lista plăților POC – actualizare 16 mai 2019 Lista plăților POC – 16 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
16 May 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 aprilie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POIM –30 aprilie 2019:

Situația contestațiilor – 30 aprilie 2019:

Anunturi AMPOIM Active
16 May 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare 30 aprilie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM la 30 aprilie 2019 în excel și pdf. Anunturi AMPOIM Active
16 May 2019 Lista plăților POIM – actualizare 10 mai 2019 Lista plăților POIM – 10 mai 2019 Anunturi AMPOIM Active
16 May 2019 Instrucțiunea nr. 4/2019 privind încadrarea cheltuielilor aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat în devizul general al proiectelor de transport POIM 2014-2020 Instrucțiunea nr. 4/2019 privind încadrarea cheltuielilor aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat în devizul general al proiectelor de transport POIM 2014-2020 Anunturi AMPOIM Active
16 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 15 mai 2019 Lista plăților POCU – 15 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
16 May 2019 Lista plăților POC – actualizare 15 mai 2019 Lista plăților POC – 15 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
15 May 2019 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta consolidată mai 2019.   Acestea se aplică în tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise în sistemul informatic MySMIS începând cu data publicării acestui document, cu excepția modificărilor aduse prevederilor secțiunii 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor din acest document, care sunt aplicabile tuturor apelurilor indiferent de Anunturi AMPOCU Active
15 May 2019 Instrucțiunea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017 privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, precum și alte dispoziții Instrucțiunea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017 privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, precum și alte dispoziții Anunturi AMPOIM Active
15 May 2019 Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – axele prioritare 3-8, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, Anunturi AMPOIM Active
15 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 14 mai 2019 Lista plăților POCU – 14 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
14 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 13 mai 2019 Lista plăților POCU – 13 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
14 May 2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locală în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) - Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) - AP 5/ PI Anunturi AMPOCU Active
14 May 2019 Actualizarea Ghidului solicitantului e-guvernare și interoperabilitate Documente: Anunturi AMPOC Active
14 May 2019 Revizuirea Ghidului socilicitantului „Dezvoltarea infrastructurii feroviare” Documente: Anunturi AMPOIM Active
13 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 10 mai 2019 Lista plăților POCU – 10 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
10 May 2019 Anunţ de începere proiect – „Sprijin pentru MDRAPFE în vederea gestionării și implementării POAD prin asigurarea suportului logistic” Anunţ de începere proiect -„Sprijin pentru MDRAPFE în vederea gestionării și implementării POAD prin asigurarea suportului logistic”, cod proiect MySMIS 116913, D.F. nr. 67696/DGPECU/14.09.2018 Anunturi AMPOAPD Active
10 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 9 mai 2019 Lista plăților POCU – 9 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
09 May 2019 Lista plăților POC – actualizare 9 mai 2019 Lista plăților POC – 9 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
09 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 8 mai 2019 Lista plăților POCU – 8 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
08 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 6-7 mai 2019 Lista plăților POCU – 6-7 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
08 May 2019 Lista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Inovare prin formare” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/469/3/12 „Inovare prin formare” - Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data de 08.05.2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS Anunturi AMPOCU Active
07 May 2019 Lista plăților POC – actualizare 7 mai 2019 Lista plăților POC – 7 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
07 May 2019 Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – Regiuni mai puțin dezvoltate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 07 mai 2019 vor primi, pentru proiectele aprobate în urma soluționării contestațiilor etapa conformității administrative și a eligibilității (CAE),  prin sistemul informatic MySMIS 2014+, pentru etapa evaluare tehnică și financiară (ETF),  solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte:
  • POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane
Anunturi AMPOCU Active
06 May 2019 Lista plăților POC – actualizare 6 mai 2019 Lista plăților POC – 6 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
06 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 3 mai 2019 Lista plăților POCU – 3 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
06 May 2019 Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 07 mai 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, pentru etapa de verificare a conformităţii Anunturi AMPOCU Active
03 May 2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman supune consultării publice Ghidul solicitantului - condiții specifice „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.   Documentele: Anunturi AMPOCU Active
03 May 2019 Lista plăților POCU – actualizare 2 mai 2019 Lista plăților POCU – 2 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
25 April 2019 Lista finală a proiectelor aprobate – apelul 1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiunea mai dezvoltată” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică: Anunturi AMPOCU Active
25 April 2019 Lista finală a proiectelor respinse – apelul „Bunicii comunității” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică: Anunturi AMPOCU Active
25 April 2019 Lista plăților POIM – actualizare 25 aprilie 2019 Lista plăților POIM - 25 aprilie 2019 Anunturi AMPOIM Active
25 April 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 aprilie 2019 Lista plăților POCU – 24 aprilie 2019 Anunturi AMPOCU Active
25 April 2019 Lista finală a cererilor de finanțare selectate în cadrul apelului Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică: Anunturi AMPOCU Active
25 April 2019 Lista finală a cererilor de finanțare selectate în cadrul apelului Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică: Anunturi AMPOCU Active
24 April 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 aprilie 2019 Lista plăților POCU - 23 aprilie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 April 2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru studenți”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului condiții specifice Stagii de practică pentru studenți”, în cadrul AP 6/ PI 10.iv/ OS 6.13.

Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este creșterea ratei de participare a

Anunturi AMPOCU Active
23 April 2019 Modificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelor Ordinul 683 din 23 aprilie 2019 privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelor Anunturi AMPOIM Active
23 April 2019 Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului POCU „Inovare prin formare – Regiuni mai putin dezvoltate”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 23 aprilie vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/469/3/12 Inovare prin formare - Regiuni mai putin dezvoltate pentru etapa de verificare a

Anunturi AMPOCU Active
23 April 2019 Lista plăților POCU – actualizare 22 aprilie 2019 Lista plăților POCU - 22 aprilie 2019 Anunturi AMPOCU Active
22 April 2019 AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți , Obiectivul specific: 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii Anunturi AMPOCU Active
22 April 2019 AM POCU lansează apelurile „Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolară” Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile competitive „Dezvoltarea serviciilor de educație anteprescolară”, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.2. Creșterea participării la învățământul anteprescolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor Anunturi AMPOCU Active
22 April 2019 Registru ordine de plata POCU 19.04.2019 Registru ordine de plată POCU - 19 aprilie 2019 Anunturi AMPOCU Active
19 April 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 martie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM - 31 martie 2019: Situația contestațiilor - 31 martie 2019: Anunturi AMPOIM Active
19 April 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare 31 martie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM la 31 martie 2019 în excel și pdf. Anunturi AMPOIM Active
19 April 2019 Lista plăților POIM – actualizare 19 aprilie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 19 aprilie 2019 Anunturi AMPOIM Active
19 April 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 aprilie 2019 Lista plăților POCU - 18 aprilie 2019 Anunturi AMPOCU Active
19 April 2019 Lista plăților POC – actualizare 19 aprilie 2019 Lista plăților POC la 19 aprilie 2019 Anunturi AMPOC Active
19 April 2019 AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”. Proiectele finanțate vor asigura subvenționarea locurilor de muncă: acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă, precum și stimularea mobilității forței de muncă - acordarea primelor de Anunturi AMPOCU Active
18 April 2019 Lista plăților POC 2019 Lista plăților POC la 18 aprilie 2019 Anunturi AMPOC Active
18 April 2019 AM POCU publică lista intermediara pentru apelul de proiecte vizand creșterea ocupării tinerilor NEETs Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/520/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. Începând cu data de 18.04.2019 solicitantul va fi informat, prin sistemul informatic MySMIS Anunturi AMPOCU Active
16 April 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru perioada 12.04.2019-15.04.2019 Registru ordine de plata POCU Anunturi AMPOCU Active
16 April 2019 Lista plaților POC 2019 – actualizare 16.04.2019 Plati POC la 16 04 2019 Anunturi AMPOC Active
15 April 2019 AM POCU publică lista intermediară cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/519/1/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară cu cererea de finanțare aprobată în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/519/1/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia). Începând cu data de Anunturi AMPOCU Active
15 April 2019 AM POCU publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte: • POCU/483/4/1/ 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate; Începând cu data de 15.04.2019 solicitantii Anunturi AM-uri Active
15 April 2019 AM POCU publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte: · POCU/519/1/1/Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Anunturi AM-uri Active
15 April 2019 AM POCU publică în consultare publică GS CS „Modernizarea instituțiilor pieței forței de munca” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică în consultare publică GS CS „Modernizarea instituțiilor pieței forței de munca”, AP 3/ PI 8.vii/ OS 3.10&3.11 Autoritatea de Management pentru POCU publică in consultare publică Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.10: Anunturi AM-uri Active
04 April 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM 28 februarie 2019 Anunturi AM-uri Active
04 April 2019 Comitetul de Monitorizare POAT – 20 martie 2019 Anunturi AMPOAT Active
04 April 2019 Anunţ privind publicarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului … Anunţ privind publicarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Anunturi AM-uri Active
29 March 2019 AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente/ sisteme/ proceduri/ servicii/ mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de Anunturi AM-uri Active
29 March 2019 Plati facute beneficiarilor in luna martie POC Programul Operațional Infrastructură Mare 29 martie 2019   Programul Operațional Capital Uman 28 martie 2019 Programul Operațional Competitivitate 29 martie 2019   Anunturi AMPOC Active