Data publicare Titlu Descriere Categorie anunt Status
09 ianuarie 2020 Anunţ de finalizare proiect: „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune în anul 2019” Anunţ de finalizare proiect - „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune  în anul 2019”, cod proiect: 2.1.113, cod SMIS 2014+: 129407Anunturi proiecteActive
30 decembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Asistență Tehnică pentru identificarea orientărilor strategice privind investițiile naționale sprijinite prin fonduri europene și elaborarea documentelor de programare aferente perioadei 2021 – 2027” Anunț de începere proiect - „Asistență Tehnică pentru identificarea orientărilor strategice privind investițiile naționale sprijinite prin fonduri europene și elaborarea documentelor de programare aferente perioadei 2021 - 2027”, cod proiect 2.1.118Anunturi proiecteActive
24 decembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv structurile implicate în gestionarea POAT, POIM, POS M, POS T, POC și POS CCE, prin asigurarea cheltuielilor cu polițele CASCO” Anunț de începere proiect - „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv structurile implicate în gestionarea POAT, POIM, POS M, POS T, POC și POS CCE, prin asigurarea cheltuielilor cu polițele CASCO”, cod SMIS 2014+: 133043 , cod proiect 2.1.116.Anunturi proiecteActive
17 decembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Sprijin pentru DCEI din cadrul MFE prin asigurarea de servicii de traducere autorizată și interpretariat în vederea realizării responsabilităţilor ce revin Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de instituție centrală responsabilă de politica de coeziune” Anunț de începere proiect - „Sprijin pentru DCEI din cadrul MFE prin asigurarea de servicii de traducere autorizată și interpretariat în vederea realizării responsabilităţilor ce revin Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de instituție centrală responsabilă de politica de coeziune”, cod MySMIS 129543.Anunturi proiecteActive
10 decembrie 2019 Descriere proiect: Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare la nivelul beneficiarilor din sectorul de apă și apă uzată pentru managementul strategic al portofoliului de proiecte finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare Descriere proiect – „Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene pentru Reconstrucție si Dezvoltare la nivelul beneficiarilor din sectorul de apă și apă uzată pentru managementul strategic al portofoliului de proiecte finanțat în cadrul POIM”Anunturi proiecteActive
09 decembrie 2019 Descriere proiect: „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune în anul 2019” Descriere Proiect - „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune în anul 2019”, cod MySMIS 129407  Anunturi proiecteActive
02 decembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Continuarea întăririi capacității Punctului Național de Contact pentru Romi – Etapa 2” Anunț de începere proiect - „Continuarea întăririi capacității Punctului Național de Contact pentru Romi – Etapa 2”, cod MySMIS 2014+ - 130368Anunturi proiecteActive
26 noiembrie 2019 Anunţ de începere proiect: „Formarea continuă a personalului Ministerului Fondurilor Europene implicat în coordonarea, gestionarea și implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate” Anunţ de începere proiect - „Formarea continuă a personalului Ministerului Fondurilor Europene implicat în coordonarea, gestionarea și implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate”, cod My SMIS 126053, cofinanțat din POAD 2014-2020, DF nr. 86767/22 noiembrie 2018Anunturi proiecteActive
22 noiembrie 2019 Descriere proiect: „Sprijin pentru MFE și MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe”, cod proiect 119877 Descriere proiect - „Sprijin pentru MFE și MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe”, cod proiect 119877Anunturi proiecteActive
13 noiembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014 – 2020 și închiderea POSCCE 2007 – 2013”, MySMIS 126748, cod proiect 2.1.087 Anunț de începere proiect – „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014 - 2020 și închiderea POSCCE 2007 - 2013”, MySMIS 126748, cod proiect 2.1.087    Anunturi proiecteActive
08 noiembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Creșterea capacității MFE de a gestiona portofoliul de proiecte prin care se asigură sprijinul orizontal logistic și al achizițiilor publice necesar coordonării FESI și gestionării POAT, POIM și POC”, cod SMIS 2014+: 129611 /cod proiect 1.1.112 Anunț de începere proiect - „Creșterea capacității MFE de a gestiona portofoliul de proiecte prin care se asigură sprijinul orizontal logistic și al achizițiilor publice necesar coordonării FESI și gestionării POAT, POIM și POC ”, cod SMIS 2014+: 129611 /cod proiect 1.1.112Anunturi proiecteActive
08 noiembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Sprijin pentru MFE în vederea derulării achizițiilor POAD 2018-2021 – servicii auxiliare” Anunț de începere proiect - „Sprijin pentru MFE în vederea derulării achizițiilor POAD 2018-2021 – servicii auxiliare”Anunturi proiecteActive
08 noiembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Sprijin pentru MFE și MDRAPFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea cheltuielilor cu relocarea, chiria și alte cheltuieli conexe”, cod proiect 116473 Anunț de începere proiect - „Sprijin pentru MFE și MDRAPFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea cheltuielilor cu relocarea, chiria și alte cheltuieli conexe”, cod proiect 116473Anunturi proiecteActive
07 noiembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Continuarea sprijinului pentru Ministerul Fondurilor Europene prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate și mentenanța pentru aplicația PROSYS în gestionarea POCU”, cod MySMIS 129699 Anunț de începere proiect - „Continuarea sprijinului pentru Ministerul Fondurilor Europene prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate și mentenanța pentru aplicația PROSYS în gestionarea POCU”, cod MySMIS 129699.Anunturi proiecteActive
14 octombrie 2019 Anunț privind implementarea proiectului: „Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerul Fondurilor Europene printr-un sistem integrat de management al calității” Anunț privind implementarea proiectului - „Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerul Fondurilor Europene printr-un sistem integrat de management al calității”.Anunturi proiecteActive
09 septembrie 2019 Republicare anunț proiect: „Continuarea sprijinului pentru MFE prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe” – cod SMIS 126065 Republicare anunț proiect - „Continuarea sprijinului pentru MFE prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe” – cod SMIS 126065Anunturi proiecteActive
03 septembrie 2019 Anunţ de încheiere a proiectului: „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute” Anunţ de încheiere a proiectului - „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)”Anunturi proiecteActive
28 august 2019 Anunț privind sprijinul pentru MDRAPFE, inclusiv AM POC, AM/OIR POS M/DRI POIM, prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele (II) Anunț privind sprijinul pentru MDRAPFE, inclusiv AM POC, AM/OIR POS M/DRI POIM, prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele (II), cod proiect 2.1.064 finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI.    Anunturi proiecteActive
07 august 2019 Anunţ de începere proiect: „Sprijin pentru implementarea principiului parteneriatului în coordonarea și gestionarea fondurilor europene privind coeziunea” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru implementarea principiului parteneriatului în coordonarea și gestionarea fondurilor europene privind coeziunea” cod 1.2.098Anunturi proiecteActive
06 august 2019 Anunţ de începere proiect: „Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat – faza 2” Anunţ de începere proiect - „Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat – faza 2”Anunturi proiecteActive
31 iulie 2019 Anunţ de începere proiect: „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune în anul 2019” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune  în anul 2019”, cod MySMIS 129407Anunturi proiecteActive
30 iulie 2019 Descriere proiect: „Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT” Descriere proiect - „Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT”Anunturi proiecteActive
30 iulie 2019 Anunţ de începere a proiectului: „Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT” Anunţ de începere a proiectului - „Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT”Anunturi proiecteActive
30 iulie 2019 Descriere proiect: „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)” Descriere proiect - „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)”Anunturi proiecteActive
30 iulie 2019 Anunţ de începere a proiectului: „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute” Anunţ de începere a proiectului - „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)”Anunturi proiecteActive
01 iulie 2019 Anunţ de începere proiect: Fondurile Europene pe înțelesul tuturor Anunţ de începere proiect - Fondurile Europene pe înțelesul tuturorAnunturi proiecteActive
20 iunie 2019 Anunţ de începere proiect: „Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu relocarea și a spațiului de arhivă (II)” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu relocarea și a spațiului de arhivă (II)”Anunturi proiecteActive
14 iunie 2019 Anunţ de începere proiect: „Continuarea sprijinului pentru MFE prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe” Anunţ de începere proiect - „Continuarea sprijinului pentru MFE prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe”Anunturi proiecteActive
10 iunie 2019 Anunţ de începere proiect: „Valori europene în România, la 100 ani de la Marea Unire” Anunţ de începere proiect - „Valori europene în România, la 100 ani de la Marea Unire”Anunturi proiecteActive
30 mai 2019 Anunţ de începere proiect: „Sprijin pentru MFE și MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru MFE și MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe”, cod proiect 119877Anunturi proiecteActive
24 mai 2019 Anunţ de începere proiect: „Sprijin pentru MDRAPFE în vederea gestionării și implementării POAD prin asigurarea suportului logistic” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru MDRAPFE în vederea gestionării și implementării POAD prin asigurarea suportului logistic”, cod proiect MySMIS 116913, D.F. nr. 67696/DGPECU/14.09.2018Anunturi proiecteActive
17 mai 2019 Descriere proiect: Organizarea de evenimente de lucru privind implementarea POIM Descriere proiect - „Organizarea de evenimente de lucru privind implementarea POIM”, cod proiect 1.1.082/MySMIS2014+ 124355Anunturi proiecteActive
14 mai 2019 Anunţ de începere proiect: „Sprijin pentru organizarea cadrului de dezbatere privind FSE post 2020” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru organizarea cadrului de dezbatere privind FSE post 2020” 129547Anunturi proiecteActive
13 mai 2019 Anunţ de începere proiect: „Sprijin pentru MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM POIM, prin asigurarea necesarului de consumabile si servicii necesare funcționarii echipamentelor IT (II)” Anunţ de începere proiect – „Sprijin pentru MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM POIM, prin asigurarea necesarului de consumabile si servicii necesare funcționarii echipamentelor IT (II)”, cod 2.1.067Anunturi proiecteActive
09 aprilie 2019 Proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare Proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare privind proiectul „Achiziții servicii de consultanță în vederea elaborării unui plan de afaceri pentru creșterea competitivității societății comerciale Street Events SRL”Anunturi proiecteActive
04 aprilie 2019 Anunț de finalizare proiect Anunț de finalizare proiect - „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate, mentenanță și instruire pentru aplicația PROSYS în gestionarea POCU”, cod SMIS 120123Anunturi proiecteActive
15 ianuarie 2019 Anunţ de începere proiect – Descoperă Programul Operaţional Capital Uman Anunţ de începere proiect - Descoperă Programul Operaţional Capital UmanAnunturi proiecteActive