Data publicare Titlu Descriere Categorie anunt
21 noiembrie 2019 Anunț privind încadrarea pe perioadă determinată a unui post de natură contractuală în cadrul proiectului: „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727 Anunț concurs privind încadrarea pe perioadă determinată a unui post de natură contractuală în cadrul proiectului: „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727 Rezultate selecție dosare Rezultate probă interviu Rezultate finale Anunturi angajare
18 noiembrie 2019 Anunț privind ocuparea a două funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Serviciului asigurarea capacității administrative, Direcția generală managementul resurselor umane și asigurarea capacității administrative Anunț privind ocuparea a două funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Serviciului asigurarea capacității administrative, Direcția generală managementul resurselor umane și asigurarea capacității administrative. Rezultat selecție dosare Rezultate probe suplimentare Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultate finale Anunturi angajare
24 octombrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant aferent funcției publice de conducere de Director general al Direcției generale asistentă tehnică programe europene din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant aferent funcției publice de conducere de Director general al Direcției generale asistentă tehnică programe europene din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț întrerupere procedură de concurs Anunturi angajare
23 octombrie 2019 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727 Anunţ concurs privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727 Rezultate selecție dosare Rezultate probă interviu Rezultate soluționare contestații Rezultate finale   Anunturi angajare
14 octombrie 2019 Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant la Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, în cadrul echipei de implementare a proiectului „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014 – 2020 și închiderea POSCCE 2007 – 2013” Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant la Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, în cadrul echipei de implementare a proiectului „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014 - 2020 și închiderea POSCCE 2007 - 2013”. Rezultat selecție dosare Rezultat interviu Rezultate finale pentru concursul organizat de Ministerul Fondurilor Europene în data de 29 octombrie 2019, proba interviu la Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, în Anunturi angajare
09 octombrie 2019 Ministerul Fondurilor Europene anunță organizarea examenului pentru numirea în noile funcții publice a funcționarilor publici din cadrul structurilor aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene ale căror funcţii publice au fost supuse reorganizării Ministerul Fondurilor Europene anunță organizarea examenului pentru numirea în noile funcții publice a funcționarilor publici din cadrul structurilor aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene ale căror funcţii publice au fost supuse reorganizării Anunț testare Erată la bibliografia pentru examenul organizat în data de 14 octombrie 2019 pentru funcționarii publici din cadrul Direcției generale programe infrastructură mare a caror funcții au fost supuse reorganizării, ca urmare Anunturi angajare
07 octombrie 2019 Anunț concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante la Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, în cadrul echipei de implementare a proiectului: „Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual” Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante la Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, în cadrul echipei de implementare a proiectului: „Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual”. Rezultate selecție dosare  Rezultate probe interviu Rezultate finale   Anunturi angajare
23 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul logistică, Direcția generală achiziții publice și servicii interne Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul logistică, Direcția generală achiziții publice și servicii interne Anunț amânare concurs Rezultat selecție dosare Anunț întrerupere procedură concurs Anunturi angajare
19 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu la Serviciul monitorizare proiecte transport, Direcția monitorizare proiecte, Direcția generală programe europene infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu la Serviciul monitorizare proiecte transport, Direcția monitorizare proiecte, Direcția generală programe europene infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț amânare concurs Rezultat selecție dosare Rezultat soluționare contestații selecția dosarelor Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultatul final Anunturi angajare
13 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul comunicare instrumente structurale, Direcția de comunicare, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul comunicare instrumente structurale, Direcția de comunicare, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț amânare concurs Rezultat selecție dosare Rezultat contestație selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultate finale   Anunturi angajare
12 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu, gradul II la Serviciul supraveghere proiecte, Direcția generală programe europene capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu, gradul II la Serviciul supraveghere proiecte, Direcția generală programe europene capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț amânare concurs Rezultat selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultat final   Anunturi angajare
06 septembrie 2019 Anunţ privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Şef serviciu la Serviciul constatare nereguli şi antifraudă, Direcţia generală programe europene competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunţ privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Şef serviciu la Serviciul constatare nereguli şi antifraudă, Direcţia generală programe europene competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț amânare concurs Rezultat selecție Rezultat proba scrisa Rezultat interviu Rezultate finale     Anunturi angajare
06 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director executiv adjunct, gradul II – Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director executiv adjunct, gradul II - Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene Rezultate selecție dosare Rezultate probă scrisă Rezultate interviu Rezultate finale     Anunturi angajare
03 septembrie 2019 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014-2020 și închiderea POSCCE 2007-2013” Cod proiect 126748 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014-2020 și închiderea POSCCE 2007-2013” Cod proiect 126748 Rezultate selecție dosare Rezultate soluționare contestații. Rezultate probă interviu Rezultate soluționare contestații Rezultate finale Anunturi angajare
02 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice de execuție vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției coordonare SMIS și IT Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice de execuție vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției coordonare SMIS și IT. Rezultat selecție dosare Anunț amânare concurs Anunț probe eliminatorii. Rezultate probe eliminatorii Rezultate probă scrisă Rezultate interviu Rezultat contestație interviu Rezultate finale         Anunturi angajare
02 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției generale programe infrastructura mare Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției generale programe infrastructura mare Rezultat selecție dosare Anunț amânare concurs Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultat final   Anunturi angajare
02 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul coordonare sistem, Direcția coordonare sistem și monitorizare, Direcţia generală programare şi coordonare sistem Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior  la Serviciul coordonare sistem,  Direcția coordonare sistem și monitorizare, Direcţia generală programare şi coordonare sistem Rezultat selecție dosare Anunț amânare concurs Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultat final   Anunturi angajare
02 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director – Direcția achiziții publice, Direcția generală achiziții publice și servicii interne Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director – Direcția achiziții publice, Direcția generală achiziții publice și servicii interne Erată Anunturi angajare
26 august 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a postului vacant de Director general – Direcția generală managementul resurselor umane și asigurarea capacității administrative Anunț privind ocuparea prin concurs a postului vacant de Director general – Direcția generală managementul resurselor umane și asigurarea capacității administrative Erată Rezultat selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultat final   Anunturi angajare
23 august 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a 3 funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Direcţiei generale programare şi coordonare sistem Anunț privind ocuparea prin concurs a 3 funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Direcţiei generale programare şi coordonare sistem Rezultat  selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultat  interviu Rezultat final Anunturi angajare
12 iulie 2019 Anunt consilier, clasa I, grad profesional superior la Direcția generala programe europene infrastructură mare Anunț privind ocuparea prin concurs a unui post temporar vacant aferent funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional superior la Direcția generală programe europene infrastructură mare Rezultat selecție dosare Rezultat scris Rezultat interviu Anunturi angajare
04 iulie 2019 Anunț concurs de recrutare in cadrul Direcției generale programe europene capital uman Ministerul Fondurilor Europene organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, Direcția Gestionare Program, Evaluare și Contractare Proiecte, Serviciul Pregătire, Evaluare și Contractare Proiecte. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi Anunturi angajare
27 iunie 2019 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014-2020 și închiderea POSCCE 2007-2013” Cod proiect 126748 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014-2020 și închiderea POSCCE 2007-2013”; cod proiect: 126748 Rezultate selectie dosare Rezultate contestatii selectie dosare Erata programare sesiune interviu Rezultate proba interviu Rezultate contestatii proba interviu Rezultate finale Anunturi angajare
24 iunie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a două funcții publice vacante din cadrul Direcției de Comunicare, Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media Anunț privind ocuparea prin concurs a două funcții publice vacante din cadrul Direcției de Comunicare, Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media   Rezultat selectie dosare Rezultat contestatie selectie dosar Rezultat proba IT si limba straina Rezultat la proba scrisa Rezultat contestatie proba scrisa Rezultat interviu Rezultate finale Anunturi angajare
11 iunie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție din cadrul Direcției Generale Juridice și Relația cu Parlamentul, Serviciul Contencios Anunț privind ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție din cadrul Direcției Generale Juridice și Relația cu Parlamentul, Serviciul Contencios Rezultat selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Anunturi angajare
31 mai 2019 Anunț privind concursul de promovare în clasa pentru un funcționar public din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind concursul de promovare în clasa pentru un funcționar public din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Rezultat proba scrisă Rezultat inverviu Anunturi angajare
30 mai 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție din cadrul Direcției de Comunicare, Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media Anunț privind ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție din cadrul Direcției de Comunicare, Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media Rezultat selecție dosare Rezultat probă suplimentară testare cunoștințe IT Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultat final Anunturi angajare
13 mai 2019 ANUNȚ privind testarea profesională organizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea selectării funcţionarului public care urmează a fi redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Mass-Media din cadrul Ministerului Fondurilor Europene ANUNȚ privind testarea profesională organizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea selectării funcţionarului public care urmează a fi redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Mass-Media din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunturi angajare
08 mai 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a unei funcții publice vacante din cadrul Direcției de Comunicare, Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media Anunț privind ocuparea prin concurs a unei funcții publice vacante din cadrul Direcției de Comunicare, Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media Rezultat selecție Anunturi angajare
10 aprilie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției Generale Programe Europene Infrastructură Mare, Direcția gestionare program, evaluare și contractare proiecte, Serviciul asistență tehnică și gestionare proiecte (1 post) Anunț privind ocuparea prin concurs a funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției Generale Programe Europene Infrastructură Mare, Direcția gestionare program, evaluare și contractare proiecte, Serviciul asistență tehnică și gestionare proiecte (1 post) Rezultat selecție dosare Rezultat proba scrisă Rezultat inverviu Rezultat final Anunturi angajare
02 aprilie 2019 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual” Anunț privind organizarea si desfasurarea concursului în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare şi a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Ministerului Fondurilor Europene și a unităților subordonate, aprobat prin Ordinul MFE nr. 503/2018, Anunturi angajare
01 aprilie 2019 Anunţ privind ocuparea prin concurs a unei funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei coordonare SMIS şi IT Anunţ privind ocuparea prin concurs a unei funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei coordonare SMIS şi IT Rezultat Selectie SMIS Rezultat proba scrisa Rezultat interviu Rezultate finale Anunturi angajare
29 martie 2019 Anunț privind concursul/ examenul de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcționarii publici din cadrul MFE – semestrul I 2019 Anunț examen Rezultat selecție Rezultat contestații selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultate finale Anunturi angajare
29 martie 2019 Anunţ privind ocuparea prin concurs a două funcţii publice de execuţie din cadrul Direcţiei generale asistenţă tehnică programe europene Anunţ privind ocuparea prin concurs a două funcţii publice de execuţie din cadrul Direcţiei generale asistenţă tehnică programe europene
Rezultat selectie dosare
Rezultate testare IT
Rezultate testare limba engleză
Rezultat proba scrisa
Rezultat contestatie
Rezultat
Anunturi angajare