Anunturi AMPOCU

Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor ȋn cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 – varianta 2019
METODOLOGIE EVALUARE 2019 FINAL