Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/610/3/13/Operațiune compozita OS 3.1, 3.2, 3.3 – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural.

POCU 610_ Lista finala a a proiectelor aprobate_de publicat