Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul Stagii de practică pentru elevi – teritoriul ITI Delta Dunării – axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Bugetul apelului este de 5 milioane euro.

 

Vor fi finanțate proiecte implementate în teriotoriul ITI Delta Dunării (Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării), format din Rezervația Biosfera Delta Dunării, județul Tulcea și nordul județului Constanța.

 

Activități finanțate:

 

• Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă;
• Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională;
• Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă;
• Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă.

 

Cine poate depune proiecte:

 

• Structuri/ agenţii/ organisme relevante, subordonate/ coordonate de către Ministerul Educației Naționale;
• Angajatori, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, organizații sindicale și organizații patronale;
• Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională;
• Instituții de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (nivel ISCED 2,3,4).

 

 

Apelurile pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 16 septembrie – 29 noiembrie 2019.