Tulcea 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL TULCEA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2/2.1ITI 117642 Achizitie de utilaje in vederea modernizarii SC Calitifast SRL Calitifast SRL Dezvoltarea capacitatii tehnice prin
dotarea societatii cu un utilaj performant cu ajutorul caruia va executa lucrari de pregatire a terenului
8/28/2017 3/31/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 505,005 89,119 66,014 0 150,595 810,732 In implementare 0 467,972 82,583
2 2/2.1ITI 117408 îmbunatatirea inovativa a activitatii economice productive prestate de Motocraft Boats SRL Motocraft Boats SRL Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement, la punctul de lucru din Municipiul Tulcea, Strada Prislav, nr. 173. 5/1/2017 3/31/2020 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 768,484 135,615 100,455 0 182,174 1,186,729 In implementare 0 178,323 31,469
3 2/2.1/ITI 114389 Cresterea competitivitatii firmei, prin achizitia de echipamente si utilaje pentru constructii WORK TRUE SRL Proiectul consta in achizitia a 17 utilaje si echipamente pt lucrari de constructii si crearea a 5 noi locuri de munca 2/1/2017 4/30/2019 67.89% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,551 136,333 229,070 0 216,330 1,354,284 In implementare 0 754,813 133,202
4 2/2.1/ITI 117695 Cresterea competitivitatii CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL, prin achizitie de echipamente CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL Achizitionarea de echipamente specifice activatii de constructii – lucrari de pregatire a terenului; 9/1/2017 3/31/2019 73.10% SE TULCEA MACIN BP 001 767,481 135,438 146,987 0 0 1,049,906 In implementare 0 732,094 129,193
5 2/2.1/ITI 117498 Diversificarea activitatii firmei prin achizitia de echipamente pentru tratarea si eliminarea deseurilor periculoase Luxury Estetiq SRL Achizitionarea echipamentelor de neutralizare a deseurilor medicale periculoase . 5/2/2017 3/31/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 584,647 103,173 172,000 0 0 859,820 In implementare 0 584,647 103,173
6 2/2.1/ITI 115255 Dotarea cu echipamente pentru repararea si intretinerea navelor si barcilor TIC – TAC SRL Repararea si intretinerea navelor si barcilor 5/1/2017 3/31/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 181,998 32,117 23,791 0 0 237,906 In implementare 0 181,998 32,117
7 2/2.1/ITI 117266 JOY – Concept de joaca inteligent Magicland SRL Achizitionarea de echipamente specifice si dotari de mobilier aferente activitatilor de organizare de evenimente recreative si distractive; 7/23/2017 3/31/2019 72.25% SE TULCEA TULCEA BP 001 209,185 36,915 43,429 0 6,664 296,194 In implementare 0 209,185 36,915
8 2/2.1/ITI 117669 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderii Mecano Serv SRL Mecano Serv SRL Dezvoltarea capacitatii de realizare a lucrarilor de pregatire a terenului prin achizitionarea a 2 active noi  (1 excavator si 1 incarcator) in maxim 12 luni de la semnarea contractului de finantare. 8/1/2017 3/31/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 746,034 131,653 219,422 0 206,051 1,303,160 In implementare 0 744,715 131,420
9 2/2.1/ITI 114274 Imbunatatirea inovativa a activitatii economice productive prestate de SC Sewing Stitch SRL Sewing Stitch SRL Retehnologizarea halei de productie prin achizitia de echioamente si utilaje noi specifice industriei textile 10/1/2016 2/28/2019 64.43% SE TULCEA TULCEA BP 001 770,011 135,884 289,217 0 231,995 1,427,108 In implementare 0 766,608 135,284
10 2/2.1/ITI 117620 Consolidarea inovativa a activitatii economice derulate de SC Rigecons SRL Rigecons SRL Dezvoltarea capacitatii firmei prin tehnologizarea cu un numar de 31 de echipamente si utilaje noi specifice lucrarilor de constructii 7/1/2017 1/31/2019 69.70% SE TULCEA TULCEA BP 001 399,699 70,535 103,222 0 110,147 683,604 In implementare 0 349,588 61,692
11 2/2.1/ITI 117752 Cresterea competitivitatii SC Samuel Prest Linea SRL prin dotarea cu active corporale si necorporale pentru activitati de design specializat Samuel Prest Linea SRL Achizitia de echipamente IT, software de specialitate, mobilier ergonomic si crearea a 5 noi locuri de munca 6/28/2017 3/31/2020 71.77% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,616 136,344 167,543 0 204,536 1,281,038 In implementare 0 248,424 43,840
12 2/2.1/ITI 117689 Cresterea competitivitatii Wow Business prin achizitia de echipamente performante Wow Business SRL Achizitionarea de echipamente specifice activatii de constructii – lucrari de pregatire a terenului 4/1/2018 3/31/2019 73.95% SE TULCEA TULCEA BP 001 770,189 135,916 135,395 0 198,421 1,239,921 In implementare 0 0 0
13 2/2.1/ITI 116776 Achizitii de utilaje pentru lucrari de constructii Creator Expert SRL Extinderea activitatii firmei prin asigurarea serviciilor cu tehnologie noua, cresterea competitivitatii economice prin extinderea activitatii curente cu servicii complete, consolidarea si imbunatatirea rezultatelor activitatii derulate prin atragerea de clienti pentru activitati de constructii, rentabilitatea capitalurilor investite, cresterea ratei cifrei de afaceri, vector de crestere: diversificarea serviciilor oferite de societate 6/16/2017 4/30/2020 72.25% SE TULCEA TULCEA BP 001 736,717 130,009 152,952 0 197,190 1,216,867 In implementare 0 581,201 102,565
14 2/2.1/ITI 116300 Dezvoltarea activitatii a microintreprinderii SC Nast Marva SRL in domeniul lucrarilor de pregatire a terenului Nast Marva SRL Achizitia de echipamente curatare teren 8/1/2017 4/30/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 768,856 135,680 226,134 0 3,481 1,134,151 In implementare 0 768,856 135,680
15 2/2.1/ITI 119044 Dotarea firmei Sawmill International Sawmill International SRL Consolidarea poziției pe piață a firmei în domeniul competitiv cod CAEN – 4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 9/21/2017 5/27/2020 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 506,100 89,312 66,157 0 129,149 790,718 In implementare 0 349,622 61,698
16 2/2.1/ITI 115894 Modernizarea activitatii firmei prin achizitia de echipamente, produse software si mobilier specifice Simproiect SRL Retehnologizarea firmei cu echipamente informatice, produse software ultramoderne si mobilier, pentru mentinerea firmei in topul celor in domeniu din judetul Tulcea. 7/11/2017 4/30/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 104,573 18,454 13,670 0 25,972 162,669 In implementare 0 104,573 18,454
17 2/2.1/ITI 119112 Imbunatatirea antreprenoriatului regional prin diversificarea activitatilor economice a SC Voltron Trading Voltron Trading SRL  Bucuresti Dezvoltarea economica a microintreprinderii prin diversificarea activitatilor economice; astfel in termen de 12 luni de la semnarea acordului de finantare, societatea va fi dotat cu echipamente tehnologice de ultima generatie in vederea prestarii noilor activitati supuse finantare, indeplinindu-si concomitent indicatorii propusi prin cresterea numarului de salariati ca urmare a realizarii unui nou loc de munca destinat persoanelor din grupuri defavorizate 10/1/2017 5/31/2019 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 769,129 135,729 111,836 0 201,502 1,218,196 In implementare 0 0 0
18 2/2.1/ITI 116275 Dotarea firmei Leonova Foraje SRL Leonova Foraje SRL Consolidarea poziției pe piață a LEONOVA FORAJE S.R.L. în domeniul competitiv cod CAEN 4399 Alte lucrari speciale de constructii 8/17/2017 5/31/2020 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 630,496 111,264 185,440 0 3,451 930,652 In implementare 0 431,877 76,214
19 2/2.1/ITI 117450 Dezvolvtarea societatii Forest Film Production SRL prin achizitionare de echipamente performante si prin cresterea numarului de angajati Forest Film Production SRL  Bucuresti Creșterea competitivității firmei FOREST FILM PRODUCTION SRL, ca urmare a diversificării activității prezente, prin prestarea unor servicii noi, cu ajutorul tehnologiilor moderne în procesele de lucru ale societății, prin achiziţionarea de echipamente tehnologice specializate. 8/1/2017 10/31/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 759,977 134,114 99,343 0 188,753 1,182,187 In implementare 0 578,887 102,156
20 2/2.1/ITI 117453 Diversificarea activitatii firmei, prin achizitia de utilaje pentru constructii a proiectelor utilitare pentru fluide Art Addict SRL Misiunea pe care o are fixata firma din partea asociatilor este aceea de a ne plasa in cativa ani pe piata constructiilor de proiecte utilitare pentru fluide intre primii 10 pe piata locala. 8/22/2017 5/31/2019 62.89% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,513 136,326 319,488 0 233,382 1,461,708 In implementare 0 764,051 134,832
21 2/2.1/ITI 117457 Diversificarea activitatii firmei, prin achizitia de utilaje pentru lucrari de constructii din domeniul sistemelor de alimentare cu apa si canalizare/epurare Euragro Tobacco SRL Diversificarea activitatii in domeniul constructiilor de proiecte utilitare pentru fluide, un domeniu in care se prefigureaza investitii de anvergura in zona 8/29/2017 6/28/2019 76.39% SE TULCEA TULCEA BP 001 769,390 135,775 101,973 0 194,331 1,201,468 In implementare 0 756,797 133,552
22 2/2.1/ITI 117732 Dotarea firmei Cesena Speed Group SRL Cesena Speed Group SRL Consolidarea poziției pe piață a firmei în domeniul competitiv cod CAEN – 4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 8/17/2017 5/30/2020 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 769,850 135,856 100,634 0 198,939 1,205,279 In implementare 0 754,286 133,109
23 2/2.1/ITI 118277 Montare sistem de ventilatie si dotare Centru de fitness Green Gym, Tulcea Ego & Co SRL Achizitionarea prin proiect a echipamentelor profesionale de fitness, sistemului integrat de control acces si ticketing precum si montarea prin proiect a unui sistem de ventilatie performant 7/25/2017 5/31/2019 67.20% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,616 136,344 240,742 0 218,443 1,368,145 In implementare 0 36,345 6,414
24 2/2.1/ITI 117441 Dezvoltarea activitatii la SC Deki Telcons SRL Deki Telcons SRL   Magurele, Ilfov Dezvoltarea actvitatii SC DEKI TELCONS SRL in domeniul executiei lucrarilor de constructie de drumuri si autostrazi 5/2/2017 4/29/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 660,762 116,605 86,374 0 170,620 1,034,361 In implementare 0 653,940 115,401
25 2/2.1/ITI 117696 Retehnologizare prin achizitii de echipamente noi a companiei Siruti SRL Siruti SRL Diversificarea si dezvoltarea activitatii societatii S.C. SIRUTI S.R.L.prin modernizarea capacitatii de prestari servicii reparatii auto. 7/1/2017 7/31/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 697,846 123,149 91,222 0 288,235 1,200,452 In implementare 0 0 0
26 2/2.1/ITI 117940 Cresterea competitivitatii Proval Profil SRL prin achizitionarea de echipamente noi Proval Profil SRL Consolidarea poziției pe piață a firmei în domeniul competitiv cod CAEN – 4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 8/16/2017 10/12/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 658,807 116,260 86,119 0 167,076 1,028,262 In implementare 0 18,360 3,240
27 2/2.1/ITI 118504 Cresterea competitivitatii economice a SC Metal Com Inox SRL – Etapa 2 Metal Com Inox SRL Piata lucrarilor de contructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, pe care actioneaza societatea METAL COM INOX, este o piata in plina dezvoltare, cu un potential de crestere considerabil si se caracterizeaza printr-o cerere mare si in continua crestere si de o intensificare a concurentei dintre producatori. In acest context, OBIECTIVUL GENERAL este cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea durabila a sectorului productiv al societatii METAL COM INOX, prin deschiderea de noi puncte de lucru in alte locatii din afara judetului Constanta. 6/1/2018 11/30/2019 64.27% SE TULCEA TULCEA BP 001 769,855 135,857 292,161 0 227,596 1,425,468 In implementare 0 0 0
28 2/2.1/ITI 117634 Achizitia de utilaje in vederea cresterii competitivitatii SC Rac Construct Moreni SRL  Rac Construct Moreni SRL  Moreni, Dambovita Principalul obiectiv al societatii este dezvoltarea activitatii moderne aferenta codului CAEN 4321, cat si cresterea capacitatii de a executa lucrari si a presta servicii la un înalt standard de calitate. 8/1/2017 4/30/2019 71.40% SE TULCEA TULCEA BP 001 677,982 119,644 151,929 0 172,815 1,122,370 In implementare 0 337,680 59,591
29 2/2.1/ITI 115427 Cresterea profitabilitatii firmei, prin dotarea cu echipamente informatice si produse software, in activitatea de arhitectura Optim Proiect SRL Cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii firmei. Achizitionarea prin proiect a echipamentelor informatice si produselor software cu aplicatii functionale multiple in domeniu este un prim pas pentru completarea dotarilor strict necesare firmei. 6/13/2017 5/31/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 213,485 37,674 27,907 0 53,023 332,089 In implementare 0 199,669 35,236
30 2/2.1/ITI 118658 Dezvoltarea economica a SC Grama Company SRL prin diversificarea activitatilor prestate Grama Company SRL  Oradea, Bihor Cresterea competitivitatii economice a societatii SC GRAMA COMPANY S.R.L. prin achiziția cu noi echipamente tehnologice, privind diversificarea serviciilor oferite și dezvoltarea capacității umane prin înființarea unui nou loc de muncă, destinat persoanelor din grupuri defavorizate 9/8/2017 6/30/2019 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 769,706 135,831 111,920 0 5,950 1,023,407 In implementare 0 377,424 66,604
31 2/2.1/ITI 116021 Diversificarea activitatii SC Damava Imobil SRL prin achizitia de utilaje tehnologice performante Damava Imobil SRL Cresterea competitivitatii prin diversificarea activitatii societatii. Pentru aceasta, compania vizeaza implementarea unor strategii care sa contribuie permanent la cresterea performantei economice, la imbunatatirea raportului cost/pret, calitate/pret precum si la reducerea eventualelor pierderi si nu in ultimul rand la cresterea cotei de piata si crearea unui brand. 3/8/2017 3/28/2020 69.70% SE TULCEA TULCEA BP 001 667,923 117,869 172,491 0 182,074 1,140,356 In implementare 0 463,354 81,768
32 2/2.1/ITI 115947 Cresterea competitivitatii economice a SC BD Moesia Research SRL prin diversificarea activitatilor prestate BD Moesia Research SRL  Bucuresti Cresterea competitivitatii economice a societatii SC BD Moesia Reszearch S.R.L. prin achizitia cu noi echipamente tehnologice, privind diversificarea serviciilor oferite si dezvoltarea capacitatii umane prin înfiintarea unui nou loc de munca, destinat persoanelor din grupuri vulnerabile 7/1/2017 4/30/2019 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,173 136,266 112,279 0 196,911 1,217,629 In implementare 0 0 0
33 2/2.1/ITI 118639 Achizitia de echipamente, produse software si mobilier specifice activitatii de proiectare arhitectura Architecture Line SRL                sat Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea Achizitionarea prin proiect a echipamentelor informatice, mobilierului si produselor software cu aplicatii functionale multiple in domeniu este un prim pas pentru completarea dotarilor strict necesare firmei. Urmeaza insa ca, in functie de posibilitatile financiare avute la dispozitie si de oportunitatile de finantare aparute in viitor, sa continuam achizitia de mijloace fixe strict necesare pentru desfasurarea lucrarilor de proiectare in arhitectura. 9/11/2017 4/30/2019 76.49% SE TULCEA TULCEA BP 001 735,933 129,871 96,307 0 184,496 1,146,606 In implementare 0 197,238 34,807
34 2/2.1/ITI 116203 Dezvoltarea tehnologica a SC Lightaholic Media Production SRL prin achizitionarea de echipamente tehnologice de ultima generatie Lightaholic Media Production SRL  Bucuresti Cresterea competitivitatii economice a societatii LIGHTAHOLIC MEDIA PRODUCTION SRL prin achizitia de noi echipamente tehnologice, privind diversificarea serviciilor oferite si dezvoltarea capacitatii umane prin înfiintarea a 5 noi locuri de munca, dintre care unul destinat persoanelor din categorii defavorizate 7/1/2017 7/31/2019 67.15% SE TULCEA TULCEA BP 001 769,968 135,877 240,794 0 2,975 1,149,613 In implementare 0 594,784 104,962
35 2/2.1/ITI 117566 Eficientizarea serviciilor in constructii prin implementarea noilor tehnologii in domeniu de catre Bodber Interserv SRL Bodber Interserv SRL    comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova Firma SC BODBER INTERSERV SRL urmareste prin implementarea acestui proiect sa se dezvolte pe piata serviciilor de constructii prin exploatarea utilajelor achizitionate la executarea de lucrari de amenajari de teren, pe piata interna, cu precadere in aria geografica determinata ca regiunea Sud-Est in principal si regiunile limitrofe in secundar, dar fara a se limita la aceasta regiune in situatiile in care cererea este identificata si in alte zone din Romania. 9/1/2017 5/31/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 771,815 136,203 227,004 0 3,451 1,138,473 In implementare 0 625,981 110,467
36 2/2.1/ITI 119315 Dezvoltarea Sud Construct Instalatii Montaj SRL prin diversificarea activitatii si achizitia de utilaje specifice activitatii CAEN 4312 – Lucrari pentru pregatirea terenului Sud Construct Instalatii Montaj SRL  Constanta Dezvoltarea societatii prin diversificarea gamei de servicii pentru pregatirea terenului si infiintarea unei noi unitati de productie a societatii 10/20/2017 5/31/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 652,324 115,116 191,860 0 0 959,301 In implementare 0 0 0
37 2/2.1/ITI 115736 Achizitie de utilaje si echipamente performante, in vederea diversificarii activitatii de productie a societatii Banateana SRL Banateana SRL   oras Babadag, judetul; Tulcea Cresterea competitivitatii societatii BANATEANA SRL, prin dezvoltarea activitatii de taierea mecanizata a lemnului de foc si paletizarea produsului finit, prin imbunatatirea inovativa a procesului de lucru. 5/15/2017 5/31/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 625,472 110,377 81,761 0 155,346 972,957 In implementare 0 0 0
38 2/2.1/ITI 119423 DEZVOLATAREA ECONOMICA A SOCIETATII MOOZ SERVICES SRL PRIN DIVERSIFICAREA
ACTIVITATILOR
MOOZ SERVICES SRL Constanta Creșterea competitivității economice a societății MOOZ SERVICES SRL prin achiziția cu noi echipamente tehnologice, privind diversificarea serviciilor oferite și dezvoltarea capacității umane prin înființarea a cinci noi locuri de muncă, dintre care unul destinat persoanelor din grupuri vulnerabile 10/1/2017 5/31/2019 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 765,803 135,142 111,353 0 198,447 1,210,744 In implementare 0 592,214 104,508
39 2/2.1/ITI 117340 Achizitionare echipamente pentru diversificarea activitatii firmei Radulescu Radu SRL Radulescu Radu SRL                                     Slatina, judetul Olt Creşterea competitivității firmei, respectiv diversificarea gamei de servicii oferite și creșterea numărului de clienți ce pot fi deserviți prin achiziționarea utilajelor și echipamentelor necesare pentru abordarea domeniului lucrărilor pentru demolarea cladirilor si a altor structuri. 7/1/2018 4/30/2019 74.68% SE TULCEA TULCEA BP 001 758,419 133,839 123,338 0 192,963 1,208,559 In implementare 0 752,982 132,879
40 2/2.1/ITI 116600 Cresterea competitivitatii societatii On The Fly Services SRL si consolidarea pozitiei pe piata IMM On The Fly Services SRL
Tulcea
Prin intermediul investiției propuse în proiect, compania ON THE FLY SERVICES dorește să-și diversifice obiectul de activitate, prin dezvoltarea unui serviciu nou ce vizează oferirea de lucrări specifice de instalații electrice. 8/9/2017 7/31/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 714,462 126,082 93,394 0 177,448 1,111,386 In implementare 0 0 0
41 2/2.1/ITI 119334 Dezvoltarea durabila a Salex 2000 Comimpex SRL prin diversificarea activitatilor economice Salex 2000 Comimpex SRL
Bucuresti
Creșterea competitivității economice a societății SALEX 2000 COMIMPEX SRL. prin achiziția cu noi echipamente tehnologice, privind diversificarea serviciilor oferite și dezvoltarea capacității umane prin înființarea unui nou loc de muncă, destinat persoanelor din grupuri defavorizate 10/1/2017 6/30/2019 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,174 136,266 112,279 0 196,912 1,217,630 In implementare 0 751,632 132,641
42 2/2.1/ITI 119210 Cresterea competitivitatii SC General Survey Corporation SRL prin dotarea cu active corporale si necorporale pentru activitati de inginerie si consultanta tehnica in domeniile cadastru, geodezie si cartografie SC General Survey Corporation SRL
Tulcea
Achizitionarea prin proiect a echipamentelor specifice activitatii de inginerie si consultanta tehnica in domeniile cadastru, geodezie si cartografie 9/28/2017 6/30/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 625,186 110,327 81,724 0 155,275 972,511 In implementare 0 614,974 108,525
43 2/2.1/ITI 119344 Cresterea competitivitatii Delta Safir SRL prin diversificarea activitatii in domeniul constructiilor Delta Safir SRL    Tulcea Cresterea competitivitatii si productivitatii societatii Delta Safir SRL prin diversificarea activitatii in domeniul constructiilor – lucrari de pregatire a terenului, adoptarea de noi tehnologii si angrenarea fortei de munca specializate. 10/1/2017 6/30/2019 75.07% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,551 136,332 120,197 0 195,525 1,224,605 In implementare 0 744,396 131,364
44 2/2.1/ITI 119303 Dezvoltarea mediului de afaceri local prin cresterea competitivitatii si diversificarea activitatilor pentru SC Euro Cotini SRL Euro Cotini SRL
Amara     Ialomita
Creșterea competitivității economice a societății SC EURO COTINI S.R.L. prin achiziția cu noi echipamente tehnologice, privind diversificarea serviciilor oferite și dezvoltarea capacității umane prin înființarea unui nou loc de muncă, destinat persoanelor din grupuri defavorizate 10/1/2017 8/31/2019 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,537 136,330 112,332 0 2,380 1,023,578 In implementare 0 0 0
45 2/2.1/ITI 118777 Diversificarea ctivitatii societatii Prosper Samara Gold SRL prin achizitia de utilaje specifice activitatii CAEN 5224 manipulari Prosper Samara Gold SRL
Sarichioi            Tulcea
Dezvoltarea societatii prin inovarea serviciilor pe care le va livra pe piata si prin extinderea activitatii prin dezvoltarea unei noi unitati de productie in Municipiul Tulcea, Judetul Tulcea. 8/1/2017 7/31/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 573,637 101,230 168,717 0 160,281 1,003,865 In implementare 0 0 0
46 2/2.1/ITI 119026 Abordarea unei noi piete de lucru a firmei Clasic Con Set SRL Clasic Con Set SRL  Constanta consolidarea si dezvoltarea durabila a societatii prin deschiderea de noi puncte de lucru in alte locatii din afara judetului Constanta. 10/1/2018 9/30/2019 72.88% SE TULCEA TULCEA BP 001 766,496 135,264 149,978 0 199,830 1,251,567 In implementare 0 0 0
47 2/2.1/ITI 119125 Complex service si intretinere auto Fast Delta Taxi SRL                                              Tulcea cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii firmei. Construirea prin proiect a complexului de service si intretinere auto precum si dotarea acestuia cu echipamente specifice activitatii de intretinere si reparare autovehicule reprezinta un prim pas pentru completarea dotarilor strict necesare firmei. 3/7/2017 9/30/2020 67.87% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,616 136,344 229,419 0 262,189 1,400,567 In implementare 0 0 0
48 2/2.1/ITI 117493 Achizitie aparatura pentru filmat in cadrul Art Focus International Art Focus International SRL               Bucuresti Dezvoltarea activitatilor prestate de ART FOCUS INTERNATIONAL, care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea competitivitatii firmei. 7/27/2017 11/29/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 769,025 135,710 100,526 0 232,093 1,237,354 In implementare 0 373,439 65,901
49 2/2.1/ITI 119492 Cresterea competitivitatii Debridat SRL prin achizitie de echipamente Debridat SRL                                         Braila consolidarea poziției pe piață a DEBRIDAT SRL intr-un domeniu competitiv identificat in Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, si anume in Lucrari de pregatire a terenului, obiectiv ce se incadreaza in obiectivul general al POR. 10/1/2017 8/31/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 766,420 135,251 100,186 0 190,353 1,192,208 In implementare 0 424,988 74,998
50 2/2.1/ITI 117532 Achizitia de utilaje pentru constructii a proiectelor utilitare pentru fluide Consult Plus SRL                         sat Crisan    Tulcea necesitatea diversificarii activitatii in domeniul constructiilor de proiecte utilitare pentru fluide, un domeniu in care se prefigureaza investitii de anvergura in zona. 8/29/2017 9/30/2019 68.77% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,614 136,344 214,582 0 0 1,123,539 In implementare 0 754,699 133,182
51 2/2.1/ITI 119478 Cresterea competitivitatii Prosper Expert DDD SRL prin achizitie de echipamente Prosper Expert DDD SRL                              Bucuresti consolidarea poziției pe piață a PROSPER EXPERT DDD SRL intr-un domeniu competitiv identificat in Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, si anume in Lucrări de demolare a construcţiilor, obiectiv ce se incadreaza in obiectivul general al POR. 10/1/2017 8/31/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,326 136,293 227,155 0 228,993 1,364,766 In implementare 0 0 0
52 2/2.1/ITI 119321 IMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE A FIRMEI REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL LA SEDIUL SECUNDAR DIN MUNICIPIUL TULCEA REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL, Bucuresti IMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE A FIRMEI REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL, DERULATE LA SEDIUL SECUNDAR DIN MUNICIPIUL TULCEA, PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII ECONOMICE PROPRII, IN TERMEN DE 12 LUNI. 9/11/2017 8/31/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 561,424 99,075 73,389 0 154,314 888,201 In implementare 0 9,641 1,701
53 2/2.1/ITI 119331 Productie video la Grup Fort Studio SRL Grup Fort Studio SRL                   Sat Cornetu, Judetul Ilfov cresterea competitivitatii economice a societatii Grup Fort Studio S.R.L. prin achizitionarea de echipamente pentru productie video. Intr-o economie caracterizata prin cresterea tot mai accentuata a concurentei, competitivitatea devine o conditie “sine qua non” pentru existenta firmelor producatoare de bunuri. Putem defini competitivitatea ca fiind capacitatea firmei de a rezista concurentei pietei. 10/1/2018 9/30/2020 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 739,776 130,549 96,703 0 183,735 1,150,763 In implementare 0 0 0
54 2/2.1/ITI 119254 Imbunatatirea competitivitatii SC Fineco Admat SRL prin achizitia de utilaje performante destinate lucrarilor de constructii Fineco Admat SRL          Tulcea  îmbunătățirea competitivității, diversificarea activității și creșterea productivității și rentablității societății comerciale Fineco Admat S.R.L., în domeniul lucrărilor de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, prin achiziția de utilaje de construcții multifuncționale, de ultimă generație cu scopul creșterii gradului de mecanizare a activităților prestate, precum și prin crearea de noi locuri de muncă. 10/9/2017 7/30/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 769,226 135,746 226,243 0 217,906 1,349,120 In implementare 0 15,470 2,730
55 2/2.1/ITI 119224 Achizitie utilaje pentru pregatirea terenului SOHO – SME ICT Project SRL                                  Braila cresterea competitivitatii intreprinderii, prin crearea unei capacitati de executie a lucrarilor de pregatire a terenului, a asigurarii unei productivitati ridicate a muncii si asigurarea diversitatii in gama de lucrari de pregatire a terenului. 10/1/2017 7/31/2019 71.40% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,500 136,324 173,109 0 0 1,081,933 In implementare 0 216,953 38,286
56 2/2.1/ITI 118589 Extinderea activitatii societatii Elcar Prompt Auto SRL prin investitii in echipamente specifioce recuperarii materialelor reciclabile sortate Elcar Prompt Auto SRL                                        Bucuresti Îmbunătățirea competitivități economice prin diversificarea și extindereaa activității în cadrul societății ELCAR PROMPT AUTO S.R.L prin achiziția de echipamente noi specifice activității de recuperarea a materialelor reciclabile sortate într-o perioadă de 12 luni. 6/1/2017 10/31/2022 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 737,752 130,192 107,274 0 191,041 1,166,260 In implementare 0 0 0
57 2/2.1/ITI 117821 Cresterea competitivitatii Total Marketing prin dezvoltarea unei solutii informatice multifactoriale inovatoare Total Marketing SRL Eforie Sud, Constanta Dezvoltarea activitatilor prestate de TOTAL MARKETING, care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea competitivitatii firmei. 9/8/2017 6/30/2020 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 769,230 135,747 226,244 0 215,467 1,346,688 In implementare 0 0 0
58 2/2.1/ITI 119307 Infiintare spalatorie auto de tip “self service” Public Safe Drive SRL                   sat Robesti, judetul Buzau Diversificare activitatii societatii comerciale PUBLIC SAFE DRIVE SRL, prin infiintarea unei spalatorii auto SELF SERVICE si cresterea competivitatii societatii pe plan local si regional. 1/31/2017 10/31/2019 67.41% SE TULCEA TULCEA BP 001 760,291 134,169 233,342 0 0 1,127,802 In implementare 0 0 0
59 2/2.1/ITI 118593 Inovare si diversificare in cadrul Remedium Estetic SRL prin prestarea de noi activitati in domeniul recuperarii materialelor reciclabile Remedium Estetic SRL            Bucuresti Creșterea competitivități economice prin diversificarea și extindereaa activității în cadrul societății REMEDIUM ESTETIC S.R.L prin dotarea societății cu echipamente noi specifice activității de recuperarea a materialelor reciclabile sortate într-o perioadă de 12 luni. 10/1/2018 9/30/2019 62.05% SE TULCEA TULCEA BP 001 771,847 136,208 335,856 0 60,496 1,304,407 In implementare 0 0 0
60 2/2.1/ITI 119354 Extinderea activitatii cu servicii de utilitati J & SOFT S.R.L. consolidarea poziției pe piață a firmei în domeniul competitiv cod CAEN 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate identificat în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare 10/10/2017 9/18/2020 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 496,747 87,661 64,934 0 126,826 776,169 In implementare 0 349,238 61,630
61 2/2.1/ITI 119295 Extinderea ariei de servicii in cadrul companiei ANU KHALEESI S.R.L prin achizitia de echipamente
moderne si competitive
ANU KHALEESI SRL-Bucuresti Îmbunătățirea competitivități economice prin diversificarea și extindereaa activității în cadrul societății ANU KHALEESI S.R.L prin achiziția de echipamente noi specifice activității de editare și post-producție video într-o perioadă de 12 luni. 10/2/2018 9/30/2019 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 766,256 135,222 111,419 0 6,623 1,019,520 In implementare 0 0 0
62 2/2.1/ITI 119168 Realizarea de investii în scopul consolidarii pozitiei pe piata constructiilor a societatii Urban Home Development SRL Urban Home Development SRL Bucuresti dotarea cu utilaje moderne necesare desfășurarii Lucrarilor de pregatire a terenului în scopul îmbunătățirii și consolidarii competitivității societății URBAN HOME DEVELOPMENT SRL în piață. 11/3/2017 4/30/2019 61.93% SE TULCEA TULCEA BP 001 636,431 112,311 278,853 0 166,972 1,194,569 In implementare 0 629,911 111,161
63 2/2.1/ITI 119483 Achizitia de echipamente mobile
ultramoderne specifice activitatii de
operatiuni de mecanica generala
Casa de Comenzi Commodus SRL cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii firmei. Achizitionarea prin proiect a echipamentelor cu aplicatii functionale multiple in domeniu este un prim pas pentru obtinerea dotarilor strict necesare firmei in noua sa activitate. Urmeaza insa ca, in functie de posibilitatile financiare avute la dispozitie si de oportunitatile de finantare aparute in viitor, sa continuam achizitia de mijloace fixe strict necesare pentru desfasurarea activitatii. 10/7/2017 9/30/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 752,923 132,869 98,421 0 187,000 1,171,213 In implementare 0 427,041 75,360
64 2/2.1/ITI 119461 Marirea portofoliului de clienti prin extinderea zonala a firmei City Work SRL City Work SRL               Constanta marirea portofoliului de clienti prin extinderea zonala, respectiv deschiderea de noi puncte de lucru in alte locatii din afara judetului Constanta. 10/1/2017 3/31/2020 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 767,075 135,366 225,610 0 214,330 1,342,382 In implementare 0 0 0
65 2/2.1/ITI 119411 Cresterea competitivitatii economice a SC Advanced Software & Telecomunication SRL ca urmare a achizitiei de echipamente tehnologice de ultima generatie Advanced Software & Telecomunication SRL                 Bucuresti Cresterea competitivitatii economice a societatii ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL prin achiziþia cu noi echipamente tehnologice, privind diversificarea serviciilor oferite si dezvoltarea capacitaþii umane prin înfiinþarea unui nou loc de munca, destinat persoanelor din grupuri defavorizate, în termen 12 luni de la primirea finanþarii nerambursabile. 10/1/2017 9/30/2019 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 766,258 135,222 111,419 0 5,415 1,018,314 In implementare 0 0 0
66 2/2.1/ITI 119464 Dotarea societatii Flamdeco Design SRL cu echipamente tehnologice Flamdeco Design SRL            Comuna Romanasi, Judetul Salaj Obiectivul de baza al companiei noastre este de a executa lucrari de inalta calitate in vederea asigurarii conformitatii cu cerintele clientului, cu cerintele legale si reglementarile aplicabile precum si de a creste satisfactia clientului. Astfel, ne propunem ca in termen de maximum 12 luni de la semnarea contractului de finantare sa crestem competitivitatea societatii in sectorul lucrarilor de pregatire a terenului prin achizitia necesarului de echipamente de ultima generatie, precum si prin crearea unui nou loc de munca, destinat persoanelor din grupuri dezavantajate. 9/1/2017 9/30/2019 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 771,815 136,203 112,227 0 197,416 1,217,661 In implementare 0 0 0
67 2/2.1/ITI 118503 Investitii in diversificarea activitatii societatii Ace International Business Corporation SRL Ace International Business Corporation SRL                                 Comuna Tunari , Judet Ilfov Obiectivul general al proiectului Investitii in diversificarea activitatii societatii ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.R.L este: creșterea competitivitatii economice prin investitii in echipamente specifice ce vor conduce la diversificarea activitatii societatii ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.R.L, investitii realizate la puncul de lucru al societatii din Municipiul Tulcea, intr-o perioada de 12 luni. 10/1/2018 9/30/2019 75.64% SE TULCEA TULCEA BP 001 575,725 101,599 83,800 0 147,743 908,867 In implementare 0 0 0
68 2/2.1/ITI 119540 Dezvoltarea activitatii Geizer Mario SRL prin achizitia unui echipament performant Geizer Mario SRL                     Slatina                                             judetul Olt pătrunderea și consolidarea poziției pe piața locală (Județul Tulcea) și regională (Regiunea Sud-Est și Zona Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării) a companiei GEIZER MARIO S.R.L în domeniul execuției de lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide. 11/1/2017 11/30/2019 64.15% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,616 136,344 295,412 0 231,326 1,435,698 In implementare 0 0 0
69 2/2.1/ITI 119378 Dezvoltarea si diversificarea activitatii societatii Mondo Profi Designe SRL Mondo Profi Designe SRL                 Buzau cresterea competitivitatii economice prin dezvoltarea si diversificarea activitati societatii cu o noua activitate, respectiv cu activitatea avand cod 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a 11/1/2017 12/31/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 377,669 66,648 111,079 0 105,525 660,921 In implementare 0 0 0
70 2/2.1/ITI 116678 Construire pensiune turistica orasul Isaccea, judetul Tulcea Birotica Computer Sistem SRL Obiectivul general este reprezentat de implementarea proiectului „Construire pensiune turistica in orasul Isaccea, judetul Tulcea” pentru oferirea de servicii turistice de inalta calitate, la standarde europene, imbinand traditionalismul zonei Dobrogene cu actualitatea moderna. Obiectivul are ca drept scop cresterea competitivitatii societatii, dezvoltarea pas cu pas a companiei prin reorientarea stategiei de dezvoltare catre activitati intr-un domeniu cu totul nou, inovativ, cel al serviciilor turistice. 6/5/2017 5/31/2020 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 770,499 135,970 112,036 0 320,560 1,339,065 In implementare 0 0 0
71 2/2.1/ITI 119477 Centru de date inovativ la Tenis Arena Dealu SRL Tenis Arena Dealu SRL Obiectivul general al proiectului este dat de cresterea competitivitatii economice a societatii Tenis Arena Dealu SRL prin crearea unui centru de date inovativ si asigurarea unor servicii de gazduire web la standarde inalte de calitate. 11/1/2018 6/30/2020 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 741,516 130,856 96,930 0 1,809 971,111 In implementare 0 0 0
72 2/2.1/ITI 119374 Achiztie utilaje pentru lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si comunicatii Anyta Falco SRL Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea competitivitatii economice a societatii ANYTA-FALKO SRL prin achizitionarea unor utilaje care sa faciliteze realizarea lucrarilor de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii. 10/13/2017 8/31/2020 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 745,548 131,567 97,457 0 185,169 1,159,742 In implementare 0 0 0
73 2/2.1/ITI 119375 Diversificarea activitatii SC Floris Blue SRL SC FLORIS BLUE SRL Obiectivul general al proiectului este intrarea pe piața de inchiriere a utilajelor cu operator pentru constructii a SC Floris Blue SRL prin achizitia de echipamente si utilaje de constructii necesare desfasurarii activitatii de inchiriere cu operator a utilajelor de constructii. 10/5/2017 11/30/2019 70.98% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,187 136,268 179,515 0 213,814 1,301,785 In implementare 0 0 0
74 2/2.1/ITI 119532 Cresterea competitivitatii Cosmograma SRL prin achizitie de echipamente COSMOGRAMA SRL Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a COSMOGRAMA SRL intr-un domeniu competitiv identificat in Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, si anume in activitati de arhitectura, obiectiv ce se incadreaza in obiectivul general al POR. 10/31/2017 11/30/2019 73.10% SE TULCEA TULCEA BP 001 513,604 90,636 98,365 0 0 702,605 In implementare 0 0 0
75 2/2.1/ITI 119542 Dezvoltarea Greenprest Serv SRL prin achizitia de dotari moderne Greenprest Serv SRL                      Bucuresti Obiectivul general al entității îl reprezintă consolidarea poziției firmei, pe piața locală și regională, în următorii 5 ani. 10/27/2017 11/30/2019 72.25% SE TULCEA TULCEA BP 001 662,736 116,953 137,592 0 3,212 920,493 In implementare 0 0 0
76 2/2.1/ITI 119442 Consolidarea pozitiei pe piata a societatii Lilugrig Prod SRL in domeniul productiei cinematografice, video si de programe de televiziune Lilugrig Prod SRL              Bucuresti Obiectivul general al proiectului este dotarea cu aparate moderne necesare desfășurarii activitati de productie cinematografica în scopul îmbunătățirii și consolidarii competitivității societății LILUGRIG PROD SRL în piață. 11/1/2017 7/31/2019 72.25% SE TULCEA TULCEA BP 001 765,035 135,006 158,831 0 204,625 1,263,497 In implementare 0 0 0
77 2/2.1/ITI 119357 Diversificarea activitatii LFG Grup Agregate SRL LFG Grup Agregate SRL            sat Ulmi                                              judet Giurgiu Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a LFG GRUP AGREGATE SRL intr-un domeniu nou de activitate, pe piata Teritoriului Integrat ITI Delta Dunării. 10/5/2017 11/30/2019 70.11% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,495 136,323 193,047 0 224,090 1,325,954 In implementare 0 0 0
78 2/2.1/ITI 119405 Lucrari de pregatire a terenului la Bogalex Activ SRL Bogalex Activ SRL                         Targoviste                                     Dambovita cresterea competitivitatii economice a societatii BOGALEX ACTIV SRL prin achizitionarea unor utilaje care sa faciliteze realizarea lucrarilor de pregatire a terenului in domeniul constructiilor. 12/1/2018 7/31/2020 73.95% SE TULCEA TULCEA BP 001 764,877 134,978 134,461 0 0 1,034,316 In implementare 0 0 0
79 2/2.1/ITI 117565 Construire hala pentru intretinerea si repararea autovehiculelor, imprejmuire si platforma Best Result Consulting SRL                    Tulcea Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii intreprinderii BEST RESULT CONSULTING SRL pe piata serviciilor din teritoriul ITI Delta Dunarii. 2/28/2017 11/30/2021 71.40% SE TULCEA TULCEA BP 001 771,031 136,064 172,780 0 311,539 1,391,415 In implementare 0 0 0
80 2/2.1/ITI 117505 Construire hala servicii reparatii si intretinere nave si barci Egis Evotrade SRL                    Bucuresti cresterea competitivitatii intreprinderii EGIS EVOTRADE S.R.L., pe piata serviciilor din teritoriul ITI Delta Dunarii. 4/25/2017 10/31/2021 71.40% SE TULCEA TULCEA BP 001 770,120 135,904 172,576 0 353,208 1,431,808 In implementare 0 0 0
81 2/2.1/ITI 119490 Dezvoltarea activitatii Condum Trasbal SRL prin achizitia de statie de betoane mobila Condum Trasbal SRL                                    Comuna Nanov                                   Teleorman dotarea cu echipamente performante, pentru realizarea unei unitati mobile de productie beton 10/20/2017 10/31/2019 74.33% SE TULCEA TULCEA BP 001 708,394 125,011 119,602 0 181,071 1,134,078 In implementare 0 0 0
82 2/2.1/ITI 119426 Infiintarea unei unitati de productie mobilier la prin dotarea cu echipamente de ultima generatie Burtila Fam SRL                 Tulcea Infiintarea unei unitati de productie mobilier, prin dotarea cu echipamente ultraperformante si folosind tehnici de ultima generatie 11/1/2018 11/30/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 752,208 132,743 98,328 0 191,107 1,174,385 In implementare 0 0 0
83 2/2.1/ITI 119366 Dezvoltarea societatii Horton Advertising SRL prin diversificarea activitatii si achizitia de utilaje Horton Advertising SRL          Bucuresti dezvoltarea societatii prin diversificarea si introducerea unei activitati noi in cadrul societatii, respectiv activitatea avand cod CAEN 4312- „Lucrari de pregatire a terenului” si o noua unitate de productie in Mun Tulcea. 10/25/2017 10/31/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 706,152 124,615 207,692 0 0 1,038,458 In implementare 0 0 0
84 2/2.1/ITI 119290 Diversificarea activitatii companiei Office Support SRL prin lansarea in prestarea lucrarilor de pregatire a terenurilor Office Support SRL                   Bucuresti Obiectivul de baza al companiei noastre este de a executa lucrari de inalta calitate in vederea asigurarii conformitatii cu cerintele clientului, cu cerintele legale si reglementarile aplicabile precum si de a creste satisfactia clientului. Astfel, ne propunem ca in termen de maximum 12 luni de la semnarea contractului de finantare sa crestem competitivitatea societatii in sectorul lucrarilor de pregatire a terenului prin achizitia necesarului de echipamente de ultima generatie, precum si prin crearea unui nou loc de munca, destinat persoanelor din grupuri dezavantajate. 10/1/2017 11/30/2019 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 763,891 134,804 111,075 0 3,475 1,013,245 In implementare 0 0 0
85 2/2.1/ITI 119373 Cresterea competitivitatii Remondis Tulcea SRL prin achizitie de echipamente Remondis Tulcea SRL                     Tulcea consolidarea poziției pe piață a REMONDIS TULCEA SRL intr-un domeniu competitiv identificat in Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, si anume in fabricarea produselor din beton pentru constructii, obiectiv ce se incadreaza in obiectivul general al POR. 10/23/2017 10/31/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 731,815 129,144 215,240 0 205,582 1,281,781 In implementare 0 0 0
86 2/2.1/ITI 119491 Imbunatatirea competitivitatii firmei Eli & Fab International Express SRL prin achizitionarea unor echipamente inovatoare Eli & Fab International Express SRL                                   oras Comanesti                  judet Bacau creșterea competitivității societății Eli & Fab Internațional Express S.R.L. prin achiziționarea de echipamente performante. Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu obiectivul Axei prioritate, și anume îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. 10/1/2017 10/31/2019 73.10% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,616 136,344 147,970 0 200,694 1,257,625 In implementare 0 19,767 3,488
87 2/2.1/ITI 119498 Investitii in active corporale si necorporale necesare prestarii activitatii de aditare si post – productie video pentru diversificarea activitatii curente a societatii Everstyle Brick SRL Everstyle Brick SRL               Bucuresti diversificarea activitatii societatii EVERSTYLE BRICK S.R.L este: cresterea competitivitatii economice prin investitii in echipamente specifice ce vor conduce la diversificarea activitatii societatii EVERSTYLE BRICK S.R.L, investitii realizate la puncul de lucru al societatii din Oras Macin, intr-o perioada de 12 luni. 6/1/2017 1/31/2020 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 766,586 135,280 111,467 0 6,047 1,019,379 In implementare 0 0 0
88 2/2.1/ITI 119505 Cresterea competitivitatii SC Mobifor SRL prin achizitionarea de utilaje performante pentru productie mobilier Mobifor SRL                         Tulcea cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii firmei. Achizitionarea prin proiect a echipamentelor specifice activitatii de fabricare de mobila (CAEN 3109 – Fabricarea de mobila n.c.a.) reprezinta un prim pas pentru completarea dotarilor strict necesare firmei. 10/25/2017 9/30/2019 76.47% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,616 136,344 101,429 0 191,974 1,202,363 In implementare 0 0 0
89 2/2.1/ITI 119457 Modernizare si dotare cladire cu destinatia de loc de joaca pentru copii Alternative SRL                     Tulcea modernizarea și dotarea unei clădiri cu destinația spațiu de joacă pentru copii, situată în Municipiul Tulcea, în scopul diversificării activităților recreative și distractive ce pot fi puse la dispoziție copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani. 7/20/2017 5/1/2020 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 741,635 130,877 218,128 0 18,731 1,109,371 In implementare 0 0 0
90 2/2.1/ITI 118998 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderii SNG Ecopiro SRL SNG Ecopiro SRL                               sat Domnesti                         judet Bihor cresterea competitivitatii microintreprinderii SNG ECOPIRO SRL prin achizitia unei foreze hidraulice, performante, eficienta energetic si cu o productivitate ridicata in vederea diversificarii activitatii societatii prin executia lucrarilor de foraj si sondaj pentru constructii pe piata din Romania. 11/9/2017 8/31/2019 59.42% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,573 136,336 391,390 0 247,057 1,547,357 In implementare 0 0 0
91 2/2.1/ITI 118822 Construire si dotare hala pentru repararea si intretinerea navelor si barcilor Autolux Car Service SRL         Tulcea Construirea unei hale de servicii cu o suprafata construita la sol de 368 mp si dotarea ei cu un elevator electro-hidraulic 5 tone, macara ridicat geamuri si parbrize, set trusa inlocuit geamuri ambarcatiuni/ universala, 2 PC 8GB memorie ram cu monitor, copiator laser color A3, sistem de supraveghere video, sistem de alarma la efractie, tester diagnoza, compresor cu surub si uscator, dulap mobil cu 7 sertare si 295 de scule, aparat de curatat cu presiune, fara incalzirea apei, aparat curatat/testat injectoare benzina, pachet instrumente de masura, pachet tinichigerie-vopsitorie, pachet mecanica. 6/9/2017 10/31/2021 53.72% SE TULCEA TULCEA BP 001 772,179 136,267 528,969 0 341,364 1,778,779 In implementare 0 0 0
92 2/2.1/ITI 118994 Dezvoltarea activitatii Mateass Food SRL prin achizitia de utilaje de constructii Mateass Food SRL                        sat Segarcea – Vale                 judet Teleorman Obiectivul general al societății este dotarea cu echipamente performante, pentru realizarea lucrărilor de construcții de infrastructură de apă – canal 10/1/2017 2/29/2020 74.33% SE TULCEA TULCEA BP 001 743,329 131,176 125,501 0 7,140 1,007,145 In implementare 0 0 0
93 2/2.1/ITI 119518 Dezvoltarea firmei Agropav SRL prin achizitia de utilaje pentru lucrari de pregatire a terenului Agropav SRL                                Tulcea cresterea competitivitatii si productivitatii societatii Agropav SRL prin diversificarea activitatii in domeniul constructiilor – lucrari de pregatire a terenului, adoptarea de noi tehnologii si angajarea de forta de munca specializata. 10/1/2017 12/31/2019 86.42% SE TULCEA TULCEA BP 001 766,767 135,312 106,958 0 191,717 1,200,754 In implementare 0 0 0
94 2/2.1/ITI 119342 Dezvoltarea de noi capacitati de productie a micro intreprinderii Yle Fire SRL pentru executia de constructii pe structura metalica Yle Fire SRL                             Bucuresti cresterea competitivitatii economice a societatii si diversificarea produselor sale. 10/1/2017 10/31/2019 73.95% SE TULCEA TULCEA BP 001 768,488 135,616 135,096 0 203,696 1,242,896 In implementare 0 0 0
95 2/2.1/ITI 119389 Consolidarea pozitiei in piata tehnologiei informatiei a societatii Ventacore SRL Ventacore SRL                                 Bucuresti dotarea cu active corporale si necorporale moderne necesare desfășurarii serviciilor IT în scopul îmbunătățirii și consolidarii competitivității societății VENTACORE SRL în piață. 10/15/2017 11/30/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 724,438 127,842 213,070 0 205,986 1,271,336 In implementare 0 0 0
96 2/2.1/ITI 118827 Dezvoltarea firmei prin extinderea ariei de activitate in judetul Tulcea Ferocom SRL               Constanta consolidarea si dezvoltarea durabila a societatii prin deschiderea de noi puncte de lucru in alte locatii din afara judetului Constanta.Scopul proiectului este ca prin dezvoltarea afacerii firmei SC FEROCOM SRL sa se asigure contributia acestui IMM la dezvoltarea regionala a zonei teritoriale integrate Delta Dunarii. prin implicare in industria care are cele mai mari avantaje competitive in zona, prin crearea de noi locuri de munca si dezvoltarea resurselor umane, prin reprezentarea zonei la nivel national si international, prin crearea intregului lant al valorii adaugate pe plan local, dezvoltarea furnizorilor, educarea clientilor. 11/1/2018 4/30/2020 63.73% SE TULCEA TULCEA BP 001 766,696 135,299 300,986 0 234,516 1,437,497 In implementare 0 0 0
97 2/2.1/ITI 119356 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderii FBM RO DISTRIBUTION SRL FBM RO DISTRIBUTION SRL Calarasi Cresterea capacitatii bazei materiale a FBM RO DISTRIBUTION SRL prin achizitionarea unui echipament de ultima generatie 10/1/2017 11/30/2019 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 733,030 129,358 95,821 0 192,005 1,150,215 In implementare 0 0 0
98 2/2.1/ITI 119451 Cresterea competitivitatii firmei Gia & Stefy Trans SRL, prin lucrari de foraj pentru constructii GIA & STEFY TRANS SRL Constanta cresterea competitivitatii si productivitatii societatii GIA & STEFY TRANS SRL prin diversificarea activitatii in domeniul constructiilor – lucrari de foraj orizontal pentru constructii, adoptarea de noi tehnologii si angrenarea fortei de munca specializate. 9/1/2017 7/31/2019 70.43% SE TULCEA TULCEA BP 001 770,066 135,894 187,482 0 201,064 1,294,506 In implementare 0 0 0
99 2/2.1/ITI 119479 Dezvoltarea SC Romsun Market SRL prin achizitia de noi echipamente performante Romsun Market SRL               Focsani                              Vrancea consolidarea si dezvoltarea durabila atat din punct de vedere social cat si din punct de vedere economic al afacerii firmei S.C. ROMSUN MARKET S.R.L. Societatea intenţionează să-şi crească capacitatea operaţională prin intrarea pe o noua piata,dorind achiziţionarea de noi echipamente, dar şi creşterea numărului de angajaţi, lucru posibil de realizat prin implementarea cu succes a prezentului proiect. 11/1/2017 11/30/2020 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 761,872 134,448 99,591 0 189,223 1,185,134 In implementare 0 0 0
100 2/2.1/ITI 119427 Dezvoltarea activitatii de productie cinematografica si video in cadrul Digital Passion Video SRL Digital Passion Video SRL              Constanta consolidarea pozitiei pe piata a societatii, respectiv dezvoltarea activitatii de productie cinematografica si video, sector de activitate vizat de codul CAEN 5911 prin infiintarea si dotarea corespunzatoare a unui punct de lucru in Municipiul Tulcea. 11/4/2017 1/31/2020 76.50% SE TULCEA TULCEA BP 001 685,022 120,886 89,545 0 0 895,453 In implementare 0 0 0
101 2/2.1/ITI 119313 Dotarea cu active corporale a societatii Waldevar Best SRL in scopul consolidarii pozitiei pe piata constructiilor Waldevar Best SRL                  Tulcea dotarea cu utilaje  moderne necesare desfășurarii Lucrarilor de CONSTRUCTII în scopul îmbunătățirii și consolidarii competitivității societății WALDEVAR BEST SRL în piață 10/17/2017 5/31/2019 68.00% SE TULCEA TULCEA BP 001 768,208 135,566 225,943 0 217,490 1,347,208 In implementare 0 0 0
102 2/2.1/ITI 119376 Dezvoltarea societatii Continental Cargo Broker SRL prin achizitia de utilaje pentru lucrari de amenajare a terenului si diversificarea activitatii Continental Cargo Broker SRL                                              Bucuresti Creșterea competitivității economice a societății CONTINENTAL CARGO BROKER S.R.L prin achiziția cu noi echipamente tehnologice, privind diversificarea serviciilor oferite și dezvoltarea capacității umane prin înființarea a 1 nou loc de muncă, destinat persoanelor din grupuri vulnerabile, în termen 12 luni de la primirea finanțării nerambursabile. 12/3/2018 11/30/2019 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 766,186 135,209 111,408 0 198,470 1,211,273 In implementare 0 0 0
103 2/2.1/ITI 119535 Dezvoltarea activitatii de pregatire a terenului in cadrul companiei DM Management & Capital Invest SRL la punctul de lucru din orasul Tulcea DM Management & Capital Invest SRL                         Bucuresti Prin realizarea investitiei propuse compania intentioneaza sa achizitioneze dotarile necesare pentru realizarea activitatii de pregatire a terenurilor 10/23/2017 12/31/2019 70.54% SE TULCEA TULCEA BP 001 726,623 128,228 175,184 0 195,706 1,225,740 In implementare 0 0 0
104 2/2.1/ITI 119526 Dezvoltarea socio – economica a SC Bavaria Gold Autocars SRL prin diversificarea activitatilor Bavaria Gold Autocars SRL                                             Zalau                                                  Salaj Cresterea competitivitatii economice a societatii SC BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL. prin achizitia cu noi echipamente tehnologice, privind diversificarea serviciilor oferite si dezvoltarea capacitatii umane prin înfiintarea unui nou loc de munca, destinat persoanelor din grupuri vulnerabile, în termen 12 luni de la primirea finantarii nerambursabile. 10/1/2017 10/31/2019 75.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 766,877 135,331 111,509 0 198,021 1,211,739 In implementare 0 0 0
105 2/2.1/ITI 119398 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderii SC Papillon Film SRL Bucuresti Papillon Film SRL                         Bucuresti Cresterea capacitatii bazei materiale a PAPILLON FILM SRL prin achizitionarea a 2 active – echipamente de ulltima generatie 10/1/2017 12/31/2019 75.96% SE TULCEA Tulcea BP 001 771,602 136,165 100,863 0 186,459 1,195,089 In implementare 0 0 0
106 2/2.1/ITI 119456 Dotarea firmei Alma Design SRL Alma Design SRL               Constanta consolidarea poziției pe piață a firmei în domeniul competitiv cod CAEN – 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie identificat în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare. Firma va avea ca obiectiv valorificarea sectorului in care activeaza prin modernizarea acesteia. In acest sens, se doreste achizitionarea unor utilaje moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de productie, la dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea competitivitatii in piata specifica. 9/21/2017 1/31/2020 74.39% SE TULCEA Tulcea BP 001 133,262 23,517 17,420 0 36,549 210,747 In implementare 0 0 0
107 2/2.1/ITI 119489 Dezvoltarea economica sustenabila prin extinderea activitatii pentru SC Road Asfalt Group SRL Road Asfalt Group SRL                             comuna Marca                             Judetul Salaj Creșterea competitivității economice a ROAD ASFALT TOUR SRL. prin achiziția cu noi echipamente tehnologice, privind diversificarea serviciilor oferite și dezvoltarea capacității umane prin înființarea unui nou loc de muncă, destinat persoanelor din grupuri defavorizate, în termen 12 luni de la primirea finanțării nerambursabile. 10/1/2017 12/31/2019 74.44% SE TULCEA Tulcea BP 001 733,046 129,361 106,590 0 189,524 1,158,520 In implementare 0 0 0
108 2/2.1/ITI 119253 Dezvoltarea activitatii la SC Euro T.D.C. SRL Euro T.D.C. SRL                Galati dezvoltarea actvitatii EURO T.D.C. S.R.L. in domeniul executiei lucrarilor de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale intr-o perioada de 12 luni de la semnarea contractului de finantare 10/18/2017 12/30/2019 74.81% SE TULCEA Tulcea BP 001 700,147 123,555 91,522 0 185,766 1,100,991 In implementare 0 0 0
109 2/2.1/ITI 119440 Achizitie utilaje de constructii la SC Mont Blanc Construct SRL Mont Blanc Construct SRL        Galati dezvoltarea activitatii la SC MONT BLANC CONSTRUCT SRL in domeniul lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale intr-o perioada de 12 luni de la semnarea contractului de finantare. 10/1/2017 12/31/2019 79.72% SE TULCEA Macin BP 001 434,582 76,691 127,818 0 2,231 641,322 In implementare 0 0 0
110 2/2.1/ITI 119510 Eficientizarea activitatii SC Aryana Profarm SRL prin achizitia de noi utilaje Aryana Profarm SRL                Bucuresti  consolidarea pozitiei pe piata a firmei S.C. ARYANA PROFARM S.R.L. prin diversificarea activitatii firmei, concomitent cu un proces de productie nou. 11/1/2017 1/1/2021 75.63% SE TULCEA Tulcea BP 001 485,767 85,724 63,499 0 120,648 755,638 In implementare 0 0 0
111 2/2.1/ITI 119459 Diversificarea activitatii societatii Water Mark SRL prin investitii in active corporale si necorporale necesare prestarii activitatii de editare si post-productie video Water Mark SRL          Bucuresti Creșterea competitivități economice prin diversificarea și extindereaa activității în cadrul societății WATER MARK S.R.L prin dotarea societății cu echipamente noi specifice activității de editare și post-producție a înregistrărilor video într-o perioadă de 12 luni. 1/3/2019 12/31/2019 88.37% SE TULCEA Babadag BP 001 766,223 135,216 111,414 0 7,185 1,020,038 In implementare 0 0 0
112 2/2.1/ITI 119541 Consolidarea afacerii pentru societatea Agile Business Consulting SRL prin extinderea ariei de servicii Agile Business Consulting SRL                                        Miercurea Ciuc                judetul Harghita diversificarea activitatii societatii AGILE BUSINESS CONSULTING S.R.L 2/1/2019 1/31/2020 74.37% SE TULCEA Tulcea BP 001 764,773 134,960 111,203 0 198,920 1,209,856 In implementare 0 0 0
113 2/2.1/ITI 119537 RETEHNOLOGIZAREA DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI UTILAJE PERFOMANTE DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL, Medgidia, România Consolidarea capacitatii productive a S.C. DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL prin achizitia de echipamente de ultimă generaţie necesare derulării activităţii de Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, într-un interval de 12 luni de la data semnarii contractului de finantare, astfel încât să contribuie la dezvoltare regională, precum şi la consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv din Regiunea Sud Est. 11/1/2017 12/31/2019 84.55% SE TULCEA Babadag BP 001 746,376 131,713 108,528 0 51,923 1,038,541 In implementare 0 0 0
114 2/2.1/ITI 119544 Imbunatatirea competitivitatii microintreprinderii CBE Machinery SRL prin dezvoltarea activitatii de lucrari CBE Machinery SRL                        Bucuresti Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii economice a societatii si diversificarea serviciilor sale. 5/1/2019 4/30/2020 74.56% SE TULCEA Macin BP 001 770,495 135,970 112,035 0 197,204 1,215,704 In implementare 0 0 0
115 2/2.1/ITI 119294 Micro data center in orasul Babadag Exelo Training & Development SRL         Bragadiru                            Judetul Ilfov dezvoltarea activitatii SC EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL pe piata serviciilor IT, prin implementarea unor tehnologii si metode moderne de lucru, care sa conduca la o dezvoltare constanta si sustenabila a activitatii companiei. Investiția propusă în cadrul prezentului proiect presupune dotarea și echiparea completă a unui Micro Data Center care să ofere servicii de gazduire date si aplicatii catre clienti care doresc gazduire web pe masini fizice independente (nu pe masini virtuale sau pe servere comune cu alte portaluri – asa cum se practica in mod curent) si care au nevoi speciale privind puterea de calcul. 7/3/2018 10/31/2019 73.26% SE TULCEA Babadag BP 001 622,445 109,843 99,858 0 167,432 999,578 In implementare 0 0 0
116 2/2.1/ITI 119515 Imbunatatirea calitatii serviciilor de cazare prin modernizarea structurii de cazare existente a pensiunii Anda Anda SRL                                             Tulcea consolidarea poziției pe piață a firmei în domeniul competitiv Cod CAEN 5590 – Alte servicii de cazare identificat în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare. Firma va avea ca obiectiv valorificarea sectorului in care activeaza prin modernizarea acesteia. 9/21/2017 3/31/2021 71.04% SE TULCEA Tulcea BP 001 300,471 53,024 39,277 0 104,804 497,577 In implementare 0 0 0
117 2/2.2/ITI 122320 Extindere si modernizare activitati de retele publice edilitare SC General Instal Com SRL General Instal Com SRL      Oras Babadag, Judet Tulcea dezvoltarea mediului de afaceri, de echilibrare in dezvoltare cu alte regiuni ale tarii si de valorificare a potentialului de inovare si de asimilare a progresului tehnologic. 3/1/2018 10/30/2019 59.47% SE TULCEA TULCEA BP 001 844,641 149,054 410,487 0 266,795 1,670,977 In implementare 0 0 0
118 2/2.2/ITI 122770 Extinderea si diversificarea activitatii S.C. GIFTRANS S.R.L. prin achizitia de utilaje GIFTRANS S.R.L.- Comuna POIENI -Jud CLUJ Obiectivul principal al prezentului proiect investitional este de a diversifica oferta de servicii a firmei si a creste capacitatea de executie si competitivitatea societatii pe piata romaneasca si europeana prin achizitionarea de utilaje si echipamente performante, moderne, inovative si eficiente din punct de vedere energetic. 4/1/2018 3/31/2021 59.62% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,953,856 697,739 1,905,012 0 1,245,755 7,802,363 In implementare 0 0 0
119 2/2.2/ITI 122308 Achizitionare utilaje pentru lucrari de drumuri Infrabild SRL                                   sat Mineri,                          comuna Somova,                        judet Tulcea Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea competitivitatii econonomice prin cresterea productivitatii municii in cadrul societatii INFRABILD S.R.L. in urma achizitionarii de echipamente noi, inovative, cu asigurarea principiilor dezvoltarii sustenabile, utilizarea in mod eficient a resurselor si valorificarea potentialului de inovare si de asimilare a progresului tehnologic in cadrul societatii. 2/27/2018 10/31/2020 51.24% SE TULCEA TULCEA BP 001 2,056,561 362,922 1,547,424 0 754,733 4,721,640 In implementare 0 0 0
120 2/2.2/ITI 122769 Extinderea si diversificarea activitatii SC Remat Alesd SA prin achizitia de utilaje Remat Alesd SA                    oras Alesd, judet Bihor Obiectivul principal al prezentului proiect investitional este de a diversifica oferta de produse a firmei si a creste capacitatea de productie si competitivitatea societatii pe piata romaneasca si europeana prin achizitionarea de utilaje si echipamente performante, moderne, inovative si eficiente din punct de vedere energetic. 4/2/2018 3/31/2021 59.69% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,931,189 693,739 1,886,472 0 1,237,166 7,748,567 In implementare 0 0 0
121 2/2.2/ITI 122897 Modernizarea activitatii Moldioni SRL prin achizitionarea de echipamente Moldioni SRL                               Galati realizarea unei investitii initiale in Orasul Tulcea, respectiv crearea unei noi unitati care va fi dotata cu active corporale si necorporale utilizate in desfasurarea activitatii de executie lucrari de constructii hidrotehnice, avand drept rezultat pentru companie consolidarea pozitiei pe piata de profil si facilitarea exploatarii economice a ideilor noi. 3/3/2018 10/31/2019 51.45% SE TULCEA TULCEA BP 001 2,754,573 486,101 2,052,835 0 1,005,767 6,299,276 In implementare 0 60,499 10,676
122 2/2.2/ITI 122921 Dezvoltarea economica a KTD Service SRL prin achizitia de echipamente tehnologice si crearea unei noi unitati de productie KTD Service SRL                                Cluj Napoca Creșterea competitivității economice a societății KTD SERVICE S.R.L. prin achiziția cu noi echipamente tehnologice, privind portofoliului de produse si servicii oferite și dezvoltarea capacității umane prin înființarea a 4 noi locuri de muncă, dintre care unul destinat persoanelor din grupuri defavorizate, în termen 12 luni de la primirea finanțării nerambursabile. 4/1/2018 10/31/2019 50.73% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,947,676 696,649 3,044,774 0 1,465,689 9,154,788 In implementare 0 0 0
123 2/2.2/ITI 121702 Dezvoltarea si extinderea capacitatii de productie a societatii Livi Consultanta SRL printro noua unitate productiva si achizitia de utilaje de specialitate Livi Consultanta SRL      Bucuresti Obiectivul general al societatii solicitante este de a se dezvolta si de a deveni in urmatorii zece ani optiunea numarul unu ca prestator de lucrari in domeniul pregatirii terenului. 2/1/2018 10/31/2019 59.78% SE TULCEA TULCEA BP 001 2,007,204 354,213 958,007 0 630,691 3,950,115 In implementare 0 1,599,625 282,287
124 2/2.2/ITI 122495 Investitie performanta la Cristita SRL  Cristita SRL                                                 sat Dracea                            Teleorman Obiectivul general al societății este dotarea cu echipamente performante pentru realizarea lucrărilor de construcție drumuri și autostrăzi. 3/1/2018 10/31/2019 59.51% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,868,040 682,595 1,874,882 0 1,220,848 7,646,365 In implementare 0 0 0
125 2/2.2/ITI 122763 Dezvoltarea companiei Andaluzia prin investitie initialaa intro unitate noua de serviciu dotata cu tehnologie noua si forta de munca noua Andaluzia SRL Scopul acestui proiect este ca ANDALUZIA sa faca o investitie initiala prin infiintarea unei unitati noi de serviciu localizata in Sud Estul tarii, pe teritoriul judetului Tulcea care face parte din zona ITI. Dezvoltarea societatii ANDALUZIA se va realiza tinand cont de principiile si pilonii dezvoltarii durabile si anume: Pilonul economic al dezvoltarii durabile: eficienţa economică; profitabilitate pe termen scurt, mediu şi lung prin oferirea de servicii speciale de constructii cu macaraua pe care o propune la achizitie. Cresterea eficientei si profitabilitatii companiei ANDALUZIA va contribui la evitarea dezechilibrelor sectoriale care pot afecta producţia agricolă şi industrială. 4/1/2018 11/30/2019 60.17% SE TULCEA TULCEA BP 001 2,537,988 447,880 1,183,915 0 792,259 4,962,042 In implementare 0 0 0
126 2/2.2/ITI 122687 Crearea unei noi unitati de productie a Sticlei laminalte Stegrier Concept SRL ealizarea sustenabila a unei unitati de productie a sticlei laminate din regiunea Sud-Est. Unitatea va benificia de o tehnologie de ultima generatie , eficienta din punct de vedere energetic si al productivitatii. Unitatea va produce sticla lamiata pentru domeniul constructiilor – fatade, copertine , acoperisuri, parapeti, balustrade de interior si exterior, scari, ansambluri vitrate, pereti despartitori, compartimentari, pardoseli, paravane, usi, obiecte de mobilier etc. pentru piata locala si, ulterior, internationala. 4/20/2018 11/30/2019 59.62% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,891,511 686,737 1,874,263 0 1,225,977 7,678,489 In implementare 0 0 0
127 2/2.2/ITI 122266 Cresterea competitivitatii SSAB AG prin crearea unei unitati noi in Tulcea si dotarea acesteia cu active corporale si necorporale SSAB-AG SRL cresterea competitivității societatii SSAB AG SRL prin crearea unei noi unitati de prestare de serviciu in municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piata astfel incat piața locală să devină regională, piata națională sau internațională. De asemenea, cum este general valabil pentru orice agent economic, inovarea in derularea activitatii acestuia cu siguranta duce la cresterea competitivitatii respectivului agent economic, tot astfel prin inovarile facute prin proiect, acestea vor duce la cresterea competitivitatii SSAB AG SRL. 3/15/2018 11/30/2019 51.06% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,319,205 585,742 2,510,698 0 1,232,063 7,647,708 In implementare 0 0 0
128 2/2.2/ITI 122908 Modernizarea activitatii NESS PROIECT EUROPE SRL prin achizitionarea de echipamente inovatoare NESS PROIECT EUROPE SRL imbunatatirea competitivitatii Ness Proiect Europe S.R.L prin dezvoltarea activitatii companiei, respectiv infiintarea unei noi unitati pentru activitatea de lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale, determinand consolidarea pozitiei pe piata intreprinderilor mici si mijlocii. 4/17/2018 12/31/2019 51.25% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,490,181 615,914 2,627,033 0 1,279,294 8,012,422 In implementare 0 0 0
129 2/2.2/ITI 122911 Dezvoltarea activitatii de productie in cadrul Madona Impex SRL prin achizitie de echipamente MADONA IMPEX SRL consolidarea poziției pe piață a MADONA IMPEX SRL intr-un domeniu competitiv identificat in Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, si anume in Fabricarea altor produse chimice organice, de bază, obiectiv ce se incadreaza in obiectivul general al POR. 4/1/2018 11/30/2020 59.57% SE TULCEA TULCEA BP 001 2,339,824 412,910 1,130,537 0 737,821 4,621,092 In implementare 0 54,269 9,577
130 2/2.2/ITI 122887 Cresterea apacitatii de productie prin inovarea in cadrul SC GP SAGEATA PROD SRL GP SAGEATA PROD SRL CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE PRIN INOVARE ÎN CADRUL SC GP SAGEATA PROD SRL este realizarea unei investitii initiale ce va determina îmbunatatirea competitivitatii economice a SC GP SAGEATA PROD SRL prin cresterea productivitatii muncii proprii si a sectorului de productie mixturi asfaltice. Obiectivul va fi atins prin cresterea volumului de mixturi asfaltice produse si prin inovarea atat a produsului cat si a procesului tehnologic de fabricare a acestor mixturi, la punctul de lucru din localitatea Somova, judet Tulcea. 4/4/2018 12/31/2019 51.30% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,579,787 631,727 2,686,872 0 1,310,693 8,209,080 In implementare 0 79,311 13,996
131 2/2.2/ITI 122774 Modernizarea activitatii Calitiprest SRL prin achizitionarea de echipamente Calitiprest SRL                                 Tulcea realizarea unei investitii initiale in Orasul Tulcea, respectiv crearea unei noi unitati care va fi dotata cu active corporale si necorporale utilizate in desfasurarea activitatii de executie lucrari de pregatire a terenului, avand drept rezultat pentru companie consolidarea pozitiei pe piata de profil si facilitarea exploatarii economice a ideilor noi. 3/1/2018 1/31/2020 58.26% SE TULCEA TULCEA BP 001 2,893,888 510,686 1,431,214 0 1,008,162 5,843,950 In implementare 0 0 0
132 2/2.2/ITI 122574 Imbunatatirea competitivitatii societatii Betoane si Prefabricate GL 2004 SRL Betoane si Prefabricate GL 2004 SRL                              Tulucersti                               Galati Prin investitiile pe care le asimileaza si crearea de noi locuri de munca, proiectul “Imbunatatirea competitivitatii societatii BETOANE SI PREFABRICATE GL 2004 SRL” implementat de BETOANE SI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L. isi propune sa contribuie la realizarea obiectivului general al POR 2014-2020 si anume acela de cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic. 1/29/2018 10/31/2019 59.34% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,908,992 689,822 1,913,073 0 1,237,576 7,749,464 In implementare 0 0 0
133 2/2.2/ITI 122941 Extinderea si diversificarea capacitatii de prestare a serviciilor la Geomed Expert SRL, la un nou punct de lucru din orasul Macin, judet Tulcea Geomed Expert SRL                                                   Galati Obiectul general al proiectului: Extinderea și diversificarea activităților economice derulate de firma SC GEOMED EXPERT SRL prin abordarea unui nou sector de activitate subscris Clasei CAEN 4312 și asigurarea prezenței în proximitatea potențialilor clienților din zona ITI Delta Dunarii. 3/11/2018 6/30/2020 58.96% SE TULCEA TULCEA BP 001 2,082,930 367,576 1,008,681 0 697,104 4,156,291 In implementare 0 0 0
134 2/2.2/ITI 122701 Achizitie de echipamente pentru Doriani Oil SRL prin diversificarea activitatii Doriani Oil SRL                          sat Auresu                                    judetul Bihor Obiectivul general al proiectului cu denumirea “ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU DORIANI OIL SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII” vizeaza realizarea unei investiții inițiale prin diversificarea serviciilor curente ale societatii, prin largirea domeniului de activitate cu lucrari care nu au fost prestate anterior, în domeniul de activitate 4312 – lucrari de pregatire a terenului, obiectiv ce duce la extinderea activitatii societatii in zona ITI Delta Dunarii, la locatia de implementare din Municipiul Tulcea, Judetul Tulcea. 3/21/2018 1/31/2020 59.57% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,850,324 679,469 1,859,916 0 1,214,045 7,603,754 In implementare 0 0 0
135 2/2.2/ITI 122907 Extinderea capacitatii de productie a SC Maer Import Export SRL prin achizitionarea de utilaje de ultima generatie in prelucrarea pietrei  Maer Import Export SRL         oras Pantelimon                   judet Ilfov Obiectivul general al proiectului este cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii firmei. Proiectul depus spre finantare de catre S.C. MAER IMPORT EXPORT S.R.L. face parte dintr-o strategie de dezvoltare pe o perioada de circa 10 ani, timp in care firma doreste sa isi adjudece 80% din piata judeteana de profil, o cota de minimum 30% in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, una de 20% la nivel national si una de 10% la nivel mondial. Achizitionarea prin proiect a utilajelor specifice activitatii de prelucrare a pietrei (CAEN 32370-Taierea, fasonarea si finisarea pietrei) reprezinta un prim pas pentru completarea dotarilor strict necesare firmei. Urmeaza insa ca, in functie de posibilitatile financiare avute la dispozitie si de oportunitatile de finantare aparute in viitor, sa continuam achizitia de mijloace fixe strict necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice. 4/4/2018 12/31/2021 51.52% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,950,710 697,184 2,933,507 0 1,440,466 9,021,868 In implementare 0 0 0
136 2/2.2/ITI 122905 Dezvoltarea activitatii in cadrul EURO BUILDING SRL prin achizitie de echipamente EURO BUILDING SRL Braila Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a EURO BUILDING SRL intr-un domeniu competitiv identificat in Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, si anume in Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor, obiectiv ce se incadreaza in obiectivul general al POR. 4/1/2018 11/30/2020 59.65% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,870,936 683,106 1,861,433 0 1,218,940 7,634,416 In implementare 0 1,016,787 179,433
137 2/2.2/ITI 122809 Cresterea competitivitatii Utirom Invest pe piata lucrarilor de constructii prin achizitionarea de utilaje de specialitate Utirom Invest SRL                                                    Chitila                                                judet Ilfov Investitia consta in crearea unei noi unitati de prestare servicii –lucrari speciale de constructii n.c.a., lucrari pe care societatea nu le-a mai prestat pana in prezent (inovare de serviciu), lucrari ce vor fi executate cu excavaoarele achizitionate prin proiect. Serviciile se vor vinde prin intermediul magazinului virtual (inovare de proces). 4/1/2018 11/30/2019 59.47% SE TULCEA TULCEA BP 001 3,954,200 697,800 1,864,145 0 1,305,916 7,822,062 In implementare 0 0 0
138 2/2.2/ITI 121773 Dezvoltarea firmei MAR-INA-Prodprest SRL prin investitii in inovare MAR-INA-Prodprest SRL             Galati îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii firmei MAR-INA-PRODPREST SRL. Obiectivul va fi atins prin diversificarea activitatii firmei, prin realizarea unor noi categorii de produse de mobilier ca urmare a desfasurarii activitatilor propuse prin proiect. 1/1/2018 1/31/2021 51.59% SE TULCEA Isaccea BP 001 3,229,712 569,949 2,390,012 0 1,176,038 7,365,711 In implementare 0 0 0
139 2/2.2/ITI 123573 Cresterea competitivitatii societatii prin achizitia de tehnologii moderne Mag. Tid. Construct SRL      Oras Borsa                             Judet Maramures “CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII PRIN ACHIZITIA DE TEHNOLOGII MODERNE” este realizarea unei investitii initiale in vederea imbunatatirii competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii, intr-un sector competitiv, identificat in Strategia Nationala pentru Competitivitate. 5/4/2018 12/31/2019 60.94% SE TULCEA Babadag BP 001 1,472,896 259,923 656,495 0 453,970 2,843,283 In implementare 0 0 0
140 2/2.2/ITI 122909 Dezvoltarea activitatii de productie in cadrul Remondis Tulcea SRL prin achizitie de echipamente Remondis Tulcea SRL consolidarea poziției pe piață a REMONDIS TULCEA SRL intr-un domeniu competitiv identificat in Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, si anume in Fabricarea produselor din beton pentru constructie, obiectiv ce se incadreaza in obiectivul general al POR. 4/1/2018 2/28/2021 56.02% SE TULCEA Tulcea BP 001 1,514,945 267,343 763,838 0 635,595 3,181,721 In implementare 0 0 0
141 2/2.2/ITI 122833 Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in cadrul Summer Trading SRL Summer Trading SRL          Campulung                                 Judetul Arges consolidarea activităţii şi extinderea acesteia, ceea ce presupune investiţii în utilaje performante care să asigure calitatea serviciilor la nivelul standardelor existente pe piaţa internaţională, creşterea portofoliului de comenzi şi a numărului de clienţi dar si crearea unei structurii sortimentale diversificate prin introducerea de noi produse / servicii şi să utilizeze în mod optim capacităţile de producţie create prin implementarea acestui proiect de investiţii. 3/1/2018 11/30/2019 59.46% SE TULCEA Macin BP 001 3,952,869 697,565 1,913,475 0 1,257,853 7,821,762 In implementare 0 0 0
142 2/2.2/ITI 121669 Intiintarea unei noi capacitati de productie mobilier la Step Proiect SRL Step Proiect SRL               Constanta Creșterea competitivității economice prin investiții realizate la punctul de lucru al societății STEP PROIECT S.R.L localizat în Orașul Babadag, județul Tulcea într-o perioadă de 12 luni. 12/1/2017 2/29/2020 55.60% SE TULCEA Babadag BP 001 3,942,435 695,724 1,987,782 0 1,715,498 8,341,440 In implementare 0 0 0
143 2/2.2/ITI 123574 Diversificarea activitatii la SC Proconstrind SRL Proconstrind SRL                      Galati Infiintarea unei noi activitati si a unui nou punct de lucru in cadrul SC PROCONSTRIND SRL intr-o perioada de maxim 24 luni. 4/1/2018 1/31/2021 59.42% SE TULCEA Macin BP 001 2,449,127 432,199 1,188,736 0 778,848 4,848,910 In implementare 0 0 0
144 2/2.2/ITI 122805 Achizitie de echipamente in vederea modernizarii SC Optim Serv 2005 SRL Optim Serv 2005 SRL             Galati dezvoltarea companiei Optim Serv 2005 SRL, prin accesarea fondurilor nerabursarebile necesare pentru realizarea unei investitii initiale, respectiv pentru crearea unei noi unitati de prestare a serviciilor aferente lucrarilor de constructii hidrotehnice (cod CAEN 4291), in Orasul Isaccea str. Suhat nr. 42 (sola 15, parcela 234), Jud. Tulcea). 3/27/2018 12/31/2019 59.58% SE TULCEA Isaccea BP 001 1,941,752 342,662 936,249 0 613,531 3,834,194 In implementare 0 0 0
145 2/2.2/ITI 122330 Dezvoltarea competitivitatii SC Mega Prosper SRL pe piata constructiilor de drumuri Mega Prosper SRL          Patarlagele                          Judetul Buzau consolidarea si dezvoltarea activitatii SC MEGA PROSPER SRL pe piata constructiilor de drumuri si terasamente, prin implementarea unor tehnologii moderne de lucru, care sa conduca la eficientizarea prestatiei companiei. 3/1/2018 12/31/2019 60.12% SE TULCEA Tulcea BP 001 1,368,487 241,498 654,044 0 414,014 2,678,042 In implementare 0 61,031 10,770
146 2/2.2/ITI 122500 Dezvoltarea nationala si internationala a GTF Laborator Geotehnica & Teren de Fundare prin unitate noua si active noi GTF Laborator Geotehnica & Teren de Fundare SRL            Bucuresti dezvoltarea GTF prin realizarea unei investitii initiale ce consta in crearea unei unitati noi si productive activand in clasa caen 4312 –lucrari de pregatire a terenului investitie pe care o propune la cofinantare si la care va participa cu 30% din costurile eligibile. 4/1/2018 12/31/2019 59.78% SE TULCEA Tulcea BP 001 3,520,245 621,220 1,680,599 0 1,106,192 6,928,257 In implementare 0 0 0
147 2/2.2/ITI 122694 Dezvoltarea activitatii SC Condor SRL prin crearea unei unitati de cazare – fara modificari structurale  Condor SRL                           Babadag                                  Judetul Tulcea imbunatatirea competivitatii SC CONDOR SRL prin crearea unei noi unitati de cazare in judetul Tulcea, in scopul dezvoltarii turismului intr-o zona cu potential touristic ridicat. 1/9/2017 12/31/2020 50.77% SE TULCEA Tulcea BP 001 2,374,002 418,942 1,753,811 0 954,098 5,500,852 In implementare 0 0 0
148 2/2.2/ITI 123385 Dezvoltarea Comat Rosu SRL prin achizitia de utilaje performante Comat Rosu SRL             Comuna Putineiu                    Judet Teleorman Obiectivul general al societății este dotarea cu echipamente performante pentru realizarea lucrărilor de construcție drumuri și autostrăzi 4/1/2018 12/31/2019 59.79% SE TULCEA Macin BP 001 3,393,789 598,904 1,618,621 0 1,066,150 6,677,463 In implementare 0 0 0
149 2/2.2/ITI 121772 Achizitia de echipamente performante la Carpat Construct Consulting SRL in vederea dezvoltarii societatii Carpat Construct Consulting SRL                                                   Oradea                                Judetul Bihor  imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii firmei CARPAT CONSTRUCT CONSULTING SRL. 1/30/2018 1/31/2021 56.82% SE TULCEA Sulina BP 001 3,954,196 697,799 1,993,712 0 1,541,112 8,186,819 In implementare 0 0 0
150 2/2.2/ITI 122338 Dezvoltarea firmei Adeck Electronic SRL prin achizitia de utilaje performante  Adeck Electronic SRL                   Oradea                                  Judetul Bihor imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii firmei ADECK ELECTRONIC SRL. 3/12/2018 12/31/2019 60.85% SE TULCEA Babadag BP 001 840,882 148,391 376,996 0 259,591 1,625,860 In implementare 0 0 0
151 2/2.2/ITI 122696 Achizitia de echipamente tehnologice performante in vederea dezvoltarii societatii Force Trend  Force Trend SRL             Salonta                                   Judetul Bihor Obiectivul general al prezentului proiect consta in îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii volumului de munca in cadrul societatii FORCE TREND SRL. 3/1/2018 3/31/2020 59.76% SE TULCEA Tulcea BP 001 3,673,065 648,188 1,755,713 0 1,154,624 7,231,589 In implementare 0 0 0
152 2/2.2/ITI 123411 Dezvoltarea Astor Com prin crearea unei noi unitati de serviciu in domeniul 4211 – lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor Astor Com SRL                              Targu Mures                     Judetul Mures Obiectivul general al Astor Com SRL este de a se dezvolta si de a deveni in urmatorii zece ani optiunea numarul unu pentru constructia si reabilitarea de drumuri si autostrazi. 4/1/2018 12/31/2019 52.00% SE TULCEA Tulcea BP 001 3,622,040 639,184 2,624,716 0 1,308,328 8,194,267 In implementare 0 0 0
153 2/2.2/ITI 122915 Dezvoltarea societatii Echipamente pentru Constructii SRL prin infiintarea unei unitati de serviciu in judetul Tulcea Echipamente pentru Constructii SRL                      Chitila                                    Judetul Ilfov dezvoltarea si cresterea sustenabila a competitivitatii societatii ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCTII SRL prin crearea unei noi unitati de prestare de serviciu in municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piata astfel incat piața locală să devină regională, piata națională sa devina internațională prin inovarea de serviciu 4/19/2018 2/29/2020 58.24% SE TULCEA Tulcea BP 001 3,954,200 697,800 1,910,504 0 1,425,690 7,988,194 In implementare 0 0 0
154 2/2.2/ITI 122896 Dezvoltarea firmei SC Imperial Proconstruct SRL prin achizitia de utilaje performante Imperial Proconstruct SRL  Comuna Rabagani                      Judetul Bior Obiectivul general al proiectului “Dezvoltarea firmei IMPERIAL PROCONSTRUCT SRL” este realizarea unei investitii initiale in vederea imbunatatirii competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii, intr-un sector competitiv, identificat in Strategia Nationala pentru Competitivitate. 2/21/2018 4/30/2020 59.64% SE TULCEA Isaccea BP 001 3,933,378 694,125 1,892,880 0 1,238,873 7,759,256 In implementare 0 0 0
155 2/2.2/ITI 122689 Cresterea competitivitatii si dezvoltarea activitatii la SC Cristim Prodcom SRL  Cristim Prodcom SRL                Municipiul Ramnicu Sarat                Judet Buzau cresterea competitivitaþii economice a firmei Cristim Prodcom SRL prin crearea, dotarea si amplasarea in zona ITI Delta Dunarii a unei noi unitati de prestare servicii. 4/1/2018 2/28/2021 60.47% SE TULCEA Macin BP 001 1,790,209 315,919 816,811 0 559,982 3,482,921 In implementare 0 0 0
156 2/2.2/ITI 122238 INVESTITII IN ECHIPAMENTE
PERFORMANTE IN CADRUL DAURES
CONSTRUCT SRL
DAURES CONSTRUCT SRL  Comuna Rosiori, Sat Mihai Bravu,  judetul Bihor Obiectivul general al proiectului propus spre finantare este îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in cadrul DAURES CONSTRUCT SRL 3/1/2018 3/31/2020 59.72% SE TULCEA Tulcea BP 001 3,614,528 637,858 1,731,728 0 1,136,982 7,121,096 In implementare 0 0 0
157 2/2.2/ITI 122292 Dezvoltarea firmei Daval SRL Daval SRL, Comuna Rosiori, Sat Mihai Bravu,  judetul Bihor Obiectivul general al proiectului propus spre finantare este îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in cadrul DAVAL SRL. 3/1/2018 1/31/2020 59.71% SE TULCEA Isaccea BP 001 3,671,830 647,970 1,760,028 0 1,155,167 7,234,995 In implementare 0 0 0
158 2/2.2/ITI 123115 DEZVOLTAREA SOCIETATII PREMIUM
OVISERV PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE
SPECIFICE LUCRARILOR DE PREGATIRE A
TERENULUI
PREMIUM OVISERV SRL, Ovidiu , Constanta Creșterea competitivității economice, prin creșterea productivității muncii, a microîntreprinderii PREMIUM OVISERV SRL prin promovarea INOVARII, TEHNOLOGIZARII si a SPECIALIZARII 3/1/2018 12/31/2019 59.36% SE TULCEA Babadag BP 001 858,601 151,518 412,196 0 279,380 1,701,695 In implementare 0 0 0
159 2/2.2/ITI 123273 Dezvoltarea Sevmar prin achizitia de utilaje specifice unei noi unitati de servicii Sevmar SRL                                       Tulcea cresterea competitivității societatii SEVMAR SRL prin crearea unei noi unitati de prestare de serviciu in municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piata astfel incat piața locală să devină regională națională si internațională. 4/28/2018 4/30/2020 59.71% SE TULCEA Tulcea BP 001 3,817,690 673,710 1,829,143 0 1,200,903 7,521,446 In implementare 0 0 0
160 2/2.2/ITI 122903 Achizitionarea de echipamente inovatoare in cadrul Miad SRL Miad SRL                                     Galati imbunatatirea competitivitatii MIAD S.R.L si consolidarea pozitiei companiei pe piata prin crearea unei unitati noi, respectiv investitie initiala, de prestare servicii in domeniul de activitate 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. 2/26/2019 3/31/2020 57.19% SE TULCEA Tulcea BP 001 2,817,688 497,239 1,411,254 0 1,069,759 5,795,940 In implementare 0 0 0
161 2/2.2/ITI 123099 Dezvoltarea SSAB AG prin achizitia de mijloace corporale si necorporale pentru  noua activitate economica SSAB AG                                             Bacau cresterea competitivității societatii SSAB AG SRL prin crearea unei noi unitati de prestare de serviciu in municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piata astfel incat piața locală să devină regională națională si internațională. 4/1/2018 3/31/2020 52.08% SE TULCEA Tulcea BP 001 3,328,815 587,438 2,394,736 0 1,208,013 7,519,002 In implementare 0 0 0
162 2/2.2/ITI 123647 Cresterea competitivitatii si mobilitatii General Pro Invest prin investitii SMART General Pro Invest SRL         Cluj Napoca Obiectivul general al General Pro Invest este de a aborda noi piețe la nivel național, prin crearea unei noi unități de producție mobilă în domeniul de activitate corespondent codului CAEN 2363, respectiv fabricarea betonului, cod vizat de investiție. 4/23/2018 12/31/2020 58.54% SE TULCEA Tulcea BP 001 3,952,607 697,519 2,002,827 0 1,290,633 7,943,586 In implementare 0 0 0
163 2/2.2/ITI 122618 Dotarea cabinetului stomatologic EDENT EDENT Dental SRL_D                          Tulcea îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare. Viziunea firmei este să devina lider de piață și un model în ceea ce privește conduita de afaceri în România. 3/1/2018 3/31/2022 70.89% SE TULCEA Tulcea BP 001 878,607 155,048 421,021 0 3,451 1,458,127 In implementare 0 0 0
164 2/2.2/ITI 122853 Achizitie de utilaje in vederea modernizarii SC Gebo Construct SRL Gebo Construct SRL              comuna Poiana Campina     judetul Prahova imbunatatirea competitivitatii GEBO CONSTRUCT S.R.L si consolidarea pozitiei companiei pe piata prin crearea unei unitati noi de prestare servicii in domeniul de activitate 4312 – Lucrari de pregatire a terenului. 2/20/2018 3/31/2020 59.85% SE TULCEA Babadag BP 001 930,077 164,131 440,811 0 293,259 1,828,279 In implementare 0 0 0
165 2/2.2/ITI 123172 Dezvoltare Led Lighting Solutions prin achizitia e echipamente specifice ctivitatii CAEM 4321 lucrari de instalatii electrice Led Lighting Solutions SRL      Bucuresti obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea societatii prin crearea unui nou punct de lucru in regiunea Sud-Est, pentru desfasurarea activitatii cu cod CAEN 4321 – Lucrări de instalaţii electrice 4/26/2018 3/31/2020 60.54% SE TULCEA Macin BP 001 2,598,333 458,529 1,186,598 0 806,257 5,049,717 In implementare 0 0 0
166 2/2.2/ITI 123498 Dezvoltarea firmei Costa V.O.C. Impex SRL Costa V.O.C. Impex SRL          Oradea                                                judetul  Bihor  îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in cadrul COSTA V.O.C. IMPEX SRL. Obiectivul va fi atins prin EXTINDEREA activitatii firmei, in domeniul reprezentant de cod caen 4211 – Lucrari de constructii de drumuri si autostrazi, ca urmare a desfasurarii activitatilor propuse prin proiect. 5/3/2018 5/31/2021 51.63% SE TULCEA sat Mihail Kogalniceanu                     judet Tulcea BP 001 3,192,825 563,440 2,357,557 0 1,161,626 7,275,447 In implementare 0 0 0
167 2/2.2/ITI 123641 Diversificarea activitatii firmei Tumik Impex SRL Tumik Impex SRL                        municipiul Salonta                  judetul Bihor realizarea unei investitii initiale, in vederea imbunatatirii competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii, intr-un sector competitiv, identificat in Strategia Nationala pentru Competitivitate. 5/1/2018 5/31/2020 59.62% SE TULCEA Isaccea BP 001 3,862,811 681,673 1,861,363 0 1,217,111 7,622,957 In implementare 0 0 0
168 2/2.2/ITI 123593 Extinderea activitatii Opentrans Beton SRL Opentrans Beton SRL                 comuna Coroieni                      judetul Maramures accesarea pieței regională a produselor din beton prin realizarea de investiţii pentru dezvoltarea activităţii de producție la nivelul întreprinderii. 2/19/2018 2/28/2021 48.06% SE TULCEA Isaccea BP 001 3,944,201 696,035 3,078,871 0 1,936,372 9,655,478 In implementare 0 0 0
169 2/2.2/ITI 122741 Extinderea activitatii curente a firmei Daspar SRL Daspar SRL                                        oras Babadag                                judetul Tulcea îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii a firmei în domeniul competitiv cod CAEN – 4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale identificat în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare. 3/8/2018 1/31/2022 59.72% SE TULCEA Babadag BP 001 1,125,256 198,575 535,925 0 356,805 2,216,560 In implementare 0 0 0
170 2/2.2/ITI 122734 Dezvoltarea Miruna Maria Com SRL prin achizitia de utilaje performante Miruna Maria Com SRL                comuna Bogdana                   judet Teleorman Dotarea cu echipamente performante pentru realizarea lucrărilor de construcție drumuri și autostrăzi 3/1/2018 3/31/2020 57.49% SE TULCEA Babadag BP 001 3,800,584 670,691 1,887,690 0 1,418,271 7,777,237 In implementare 0 0 0
171 2/2.2/ITI 123650 Dezvoltarea durabila prin diversificarea activitatii la SC Grup Industrial Filler si Pulberi SRL Grup Industrial Filler si Pulberi SRL                                      oras Topoloveni                          judetul Arges Activarea intr-un nou domeniu de activitate, respectiv crearea unei noi unitati de prestari servicii in sectorul lucrarilor de constructii drumuri (CAEN 4211),  prin achiziţionarea urmatoarelor echipamente si active necorporale. 4/1/2018 5/31/2020 60.34% SE TULCEA Tulcea BP 001 2,171,122 383,139 998,942 0 679,631 4,232,834 In implementare 0 0 0
172 3.1. B ITI 120466 Cresterea eficientei energetice a cladirii publice liceul Constantin Bratescu oras Isaccea jud Tulcea UAT Oras Isaccea Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice a cladirii publice Liceul “Constantin Bratescu” din orasul Isaccea, jud. Tucea, prin reabilitarea termica, gestionarea inteligenta a energiei si utilizarea energiei din surse regenerabile. Scopul proiectului este de a realiza lucrari de imbunatatire a performantelor energetice a cladirii, avand ca rezultat final reducerea consumurilor energetice si implicit, optimizarea confortului termic pentru utilizatorii spatiului. 12/1/2017 8/31/2020 85.00% SE TULCEA TULCEA BP 014 3,134,761 479,434 73,759 0 5,413 3,693,367 In implementare 0 0 0
173 3.1. B ITI 120179 Cresterea eficientei energetice in cadrul cladirilor publice ale UAT Macin, respectiv Politia Locala Macin, Serviciul public local comunitar de evidenta populatiei Macin Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Macin Prin prezentul proiect se doreste adoptarea de masuri de interventie asupra cladirii existente in vederea imbunatatirii randamentului energetic, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific „Creșterii eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” prevazut prin POR 2014-2020 Axa prioritară 3 8/1/2017 9/30/2020 85.00% SE TULCEA TULCEA BP 014 2,853,093 436,355 67,132 0 51,872 3,408,452 In implementare 0 0 0
174 3.1. B ITI 120176 Cresterea eficientei energetice in cadrul cladirilor publice ale UAT Macin, respectiv Primaria Oras Macin Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Macin  Prin prezentul proiect se doreste adoptarea de masuri de interventie asupra cladirii existente in vederea imbunatatirii randamentului energetic, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific „Creșterii eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” prevazut prin POR 2014-2020 Axa prioritară 3 8/1/2017 7/31/2020 85.00% SE TULCEA TULCEA BP 014 4,138,708 632,979 97,381 0 78,957 4,948,024 In implementare 0 0 0
175 3.1. B ITI 120178 Cresterea eficientei energetice in cadrul cladirilor publice ale UAT Macin, respectiv Spitalul Orasenesc Macin Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Macin adoptarea de masuri de interventie asupra cladirii existente in vederea imbunatatirii randamentului energetic, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific „Creșterii eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” prevazut prin POR 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor si prin stategiile nationale, regionale si locale privind eficienta energetica in cladirile publice. 8/22/2017 8/30/2020 85.00% SE TULCEA TULCEA BP 014 12,986,676 1,986,197 305,569 0 0 15,278,442 In implementare 0 0 0
176 3.1. B ITI 120727 Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice ciclul primar si gimnazial din cadrul liceului “Constantin Bratescu” oras Isaccea judetul Tulcea Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Isaccea Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice ciclul primar şi gimnazial din cadrul Liceului ”Constantin Brătescu”, Oraş Isaccea, Jud. Tulcea, constă în scăderea consumului de energie primară la clădirile publice şi scăderea producerii de gaze cu efect de seră. 4/1/2016 2/28/2021 85.00% SE TULCEA TULCEA BP 014 8,713,489 1,331,626 206,048 0 0 10,251,164 In implementare 0 0 0
177 3.1. B ITI 120159 Eficientizarea energetica a cladirii – Spital boli contagioase Tulcea Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Tulcea si Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Implementarea măsurilor de eficiență energetică ce vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață prin:
– îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior;
– reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice;
– reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
– reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020.
11/1/2017 7/31/2022 85.00% SE TULCEA TULCEA BP 014 9,067,375 1,386,775 213,350 0 7,066,403 17,733,903 In implementare 0 0 0
178 3.1. B ITI 118888 Eficientizarea energetica a cladirii – Spital TBC Tulcea UAT JUDETUL TULCEA Implementarea măsurilor de eficiență energetică ce vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață prin:
– îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior;
– reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice;
– reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
– reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020.
11/1/2017 6/30/2022 85.00% SE TULCEA TULCEA BP 014 7,076,246 1,082,249 166,500 0 9,483,302 17,808,297 In implementare 0 0 0
179 5/5.1/ITI 116135 Promovarea valorilor culturale prin restaurarea SI CONSERVAREA PUNCTULUI MUZEAL Casa Panaghia Babadag Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Tulcea Restaurarea SI CONSERVAREA PUNCTULUI MUZEAL Casa Panaghia Babadag 2/1/2017 7/31/2021 85.00% SE TULCEA BABADAG APL 094 2,626,245 401,661 61,794 0 75,365 3,165,065 In implementare 0 617,304 94,411
180 5/5.1/ITI 116136 Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea si modernizarea Muzeului de Etnografie si Arta Populara Tulcea Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Tulcea Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a obiectivului de patrimoniu – Muzeul de Etnografie si Arta Populara Tulcea
(monument istoric, clasat în Lista Monumentelor Istorice 2010 la nr. crt. 480, cod TL-ll-m-B-05971, cu denumirea “Fostul sediu al
Bancii Naþionale a României”)
2. Cresterea numarului de vizitatori de la 9174 înainte de intervenþia asupra obiectivului de patrimoniu la 10.000 de vizitatori dupa
restaurarea si conservarea acestuia
2/1/2017 8/31/2022 85.00% SE TULCEA Tulcea APL 094 15,736,164 2,406,707 370,263 0 208,632 18,721,766 In implementare 0 3,906,388 597,448
181 5/5.1/ITI 118887 Punerea în valoare a potentialului istoric prin restaurarea si conservarea obiectivului farul vechi Sulina, judetul Tulcea Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Tulcea Conservarea, protejarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural din judeţul Tulcea în vederea îmbunătățirii mediului urban. 9/1/2017 1/31/2022 85.00% SE TULCEA Sulina APL 094 8,634,454 1,320,564 203,164 0 0 10,158,181 In implementare 0 2,181,193 333,594
182 5/5.1/ITI 119444 Consolidarea, reabilitarea, restaurarea si
promovarea Ansamblului Bisericii Ortodoxe
Grecesti „Sfantul Nicolae”, Orasul Sulina,
Judetul Tulcea
Parohia SF. Nicolae Sulina Obiectivul general al proiectului urmareste impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si punerea in valoare a ansamblului bisericii ortodoxe grecesti, monumente istorice, parti componente ale patrimoniului cultural local. 3/1/2016 11/30/2020 83.30% SE TULCEA Sulina APL 094 18,370,399 3,241,835 441,066 0 0 22,053,300 In implementare 0 213,340 37,648
183 5/5.1/ITI 119776 Restaurarea obiectivului de patrimoniu Biblioteca Oraseneasca- monument istoric UAT Oras Sulina RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU BIBLIOTECA ORASANEASCA din orasul Sulina, parte a patrimoniului cultural istoric si de valoare nationala, in vederea imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. 12/7/2015 10/31/2021 85.00% SE TULCEA Sulina APL 094 2,667,827 377,262 93,531 0 376,578 3,515,198 In implementare 0 0 0
184 5/5.1/ITI 119338 Conservarea, protejarea si punerea în valoare a monumentului istoric Biserica Ortodoxa “Buna Vestire” din Tulcea Parohia Buna Vestire Tulcea Impulsionarea dezvoltării turismului cultural-religios în Municipiului Tulcea prin conservarea, protejarea și valorificarea monumentului istoric Biserica ortodoxa Buna Vestire – Tulcea. 3/15/2016 10/31/2020 83.30% SE TULCEA Sulina APL 094 18,467,982 3,259,056 443,409 0 0 22,170,446 In implementare 0 218,099 38,488
185 5/5.1/ITI 120180 Consolidare, restaurare si punere în valoare a bisericii „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”, construirea unui centru expozitional si realizarea lucrarilor conexe aferente Parohia Chilia Veche creșterea atractivității turistice a Bisericii Sfinții Arhangheli Mihai și Gavril, prin valorificarea potențialului acesteia, ca urmare a restaurării și consolidării acesteia, în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local și regional ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare a proiectului. Astfel de proiecte pot contribui la sprijinirea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniulul cultural și a identității culturale, la sprijinirea unei dezvoltări durabile și echilibrate teritorial, prin creșterea importanței turismului și culturii, ca factori care stimulează creșterea economică în zona de implementare, respectând în același timp și principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului, prin conservarea moștenirii culturale – a monumentului istoric – Biserica Sfinții Arhangheli Mihai și Gavril. 9/5/2017 5/31/2022 83.30% SE TULCEA Sulina APL 094 18,732,159 3,305,675 449,752 0 0 22,487,585 In implementare 0 0 0
186 5/5.1/ITI 119481 Lucrari de interventie în vederea restaurarii si conservarii lacasului de cult biserica ortodoxa „Sfântul Gheorghe”, orasul Isaccea, judetul Tulcea Parohia Isaccea I – SF. Gheorghe Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale 3/23/2016 4/30/2021 97.97% SE TULCEA Sulina APL 094 12,942,158 2,283,910 310,736 0 5,519 15,542,323 In implementare 0 0 0
187 6/6.1 118120 Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Valea Teilor-Nicolae Balcescu Parteneriat  UAT Judetul Tulcea Contractul de finantare a fost semnat in data de 22.06.2017, pana in prezent au desfasurate activitati de publicitate proiect si achizitii publice, inregistrandu-se un progres fizic estimat de 27,42% 12/2/2015 6/21/2020 86.96% SE TULCEA Valea Teilor, Izvoarele,  Alba, Iulia, Nicolae Balcescu APL 034 52,021,020 6,762,733 1,040,420 0 214,473 60,038,645 In implementare 0 3,430,651 524,688
188 6/6.1 118122 Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Stejaru-Cerna UAT Judet Tulcea in parteneriat Modernizarea tronsonului de drum judetean DJ222B Stejaru-Cerna 12/2/2015 6/21/2020 85.00% SE TULCEA Stejaru-Cerna APL 034 83,414,478 12,757,508 1,962,694 0 0 98,134,680 In implementare 1 324,903 49,691
189 6/6.1/ITI 115504 Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusa UAT Judet Tulcea in parteneriat Modernizarea tronsonului de drum judetean  Enisala-Babadag-Slava Rusa 11/2/2016 4/30/2021 84.99% SE TULCEA Enisala-Babadag-Slava Rusa APL 034 26,725,058 4,087,362 634,308 0 5,484 31,452,212 In implementare 0 117,327 17,944
190 6/6.1/ITI 115506 Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Visina – Ceamurlia de Sus Parteneriatul dintre UAT Judetul Tulcea, UAT Comuna Baia, UAT Comuna Ceamurlia de Jos si UAT Comuna Jurilovca Modernizarea tronsonului de drum judetean pe traseul Visina- Ceamurlia de Sus 11/2/2016 5/31/2021 85.00% SE TULCEA Visina- Ceamurlia de Sus APL 034 34,553,789 5,284,697 813,030 0 28,274 40,679,791 In implementare 0 2,611,358 399,384
191 6/6.1/ITI 115509 Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Niculitel si Turda-Sarichioi Parteneriatul dintre UAT Judetul Tulcea si UAT Comuna Babadag, UAT Comuna Mihai Bravu, UAT Comuna Sarichioi, UAT Niculitel 1.Activitatea de Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul DJ 229 Niculiþel si Turda – Sarichioi pe o lungime de 28,864 km;
Lucrarile proiectate constau în principal din: modernizarea drumului,   dimensionarea sistemului rutier,  amenajare podete, amenajarea
intersectiilor si a drumurilor laterale, amenajarea acceselor la proprietati, protecþia persoanelor cu dizabilitati,  amenajare staþii de autobuz,
lucrari pentru cresterea siguransei rutiere, semnalizare orizontala si verticala, amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata  2.Activitatea de reabilitare si modernizare 3 poduri;  3.Activitatea de refacere a mediului înconjurator aferent infrastructurii de transport.
11/4/2016 3/31/2021 85.00% SE TULCEA DJ 229 Niculitel si Turda – Sarichioi APL 034 64,863,058 9,920,232 1,526,190 0 107,445 76,416,926 In implementare 0 211,457 32,341
192 6/6.1/ITI 116214 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia-Ceamurlia de Sus Parteneriatul dintre UAT Judetul Tulcea si UAT Comuna Baia Modernizarea tronsonului de drum judetean DJ222B Baia-Ceamurlia de Sus 11/1/2016 7/31/2021 85.00% SE TULCEA DJ 222B Baia -Ceamurlia de Sus APL 034 15,487,490 2,368,675 364,412 0 105,397 18,325,974 In implementare 0 81,669 12,490
193 8/8.1 ITI NF 125234 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din ITI prin dotarea cu aparatura de inalta performanta Parteneriatul dintre Ministerul Sanatatii, Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea si Ministerul Sanatatii /Unitatea de management al proiectului Bancii Mondiale (UMPBM)/MS UMP BM dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publica si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. 12/11/2015 10/31/2019 70.00% SE TULCEA Tulcea APL 053 3,773,819 553,252 1,064,099 0 0 5,391,170 In implementare 0 2,146,900 1,142
194 8/8.2B/ITI 125226 Imbunatatirea accesului populatiei din ITI la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de
inalta performanta
Parteneriatul dintre Ministerul Sanatatii, UAT Judetul Tulcea, Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea si Ministerul Sanatatii Unitatea de Management al proiectului Bancii Mondiale (UMPBM)/MS UMP BM dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publica si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. 1/1/2014 11/30/2019 70.00% SE TULCEA Tulcea APL 053 9,283,225 3,060,385 918,141 0 0 13,261,750 In implementare 0 7,199,249 2,485,771
195 8/8.2B/ITI UPU 121722 Reabilitare si extindere functionala Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Tulcea Dezvoltarea infrastructurii sanitare la nivel local prin reabilitarea și extinderea funcțională a Unității de Primiri Urgențe (UPU) Tulcea. 9/1/2017 9/30/2021 86.55% SE TULCEA Tulcea APL 053 4,751,028 1,900,411 135,744 0 897,513 7,684,696 In implementare 0 0 0
196 8.3.B ITI 120109 Servicii sociale integrate prin dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati si crearea Centrului de Zi Smardan cu 3 locuinte protejate DGASPC Tulcea Crearea unei noi infrastructuri de servicii sociale prin modernizarea si dotarea unui centru de zi si contruirea a 3 locuinte protejate in Comuna Smardan,judetul Tulcea, Str Preot Stefan Carlan, nr 118. 12/1/2017 3/31/2021 90.69% SE TULCEA Tulcea APL 053 2,711,748 414,738 63,806 0 256,964 3,447,256 In implementare 0 0 0
197 10.1.A ITI 124811 MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
CORESPUNZATOARE GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL
TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCATIONALA
Unitatea Administrativ Teritoriala MUNICIPIUL TULCEA MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZATOARE GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCATIONALA 2/1/2018 2/28/2021 97.55% SE TULCEA Tulcea APL 053 3,884,578 594,112 91,402 0 21,155 4,591,247 In implementare 0 0 0
198 10.1.B 120352 Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru invatamintul obligatoriu din Com.Casimcea, Jud. Tulcea Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Casimcea, Judetul Tucea Cresterea calitatii si a atractivitatii educatiei ciclului primar clasele I-IV in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii din localitatea Casimcea. 12/2/2017 3/3/2020 89.53% SE TULCEA Comuna Casimcea APL 053 2,220,124 339,548 52,238 0 247,104 2,859,014 In implementare 0 0 0
199 10.1.B ITI 122112 Modernizarea si extinderea Scolii Gimnaziale Speciala nr. 14, Tulcea Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Tulcea  Creșterea accesului, calității și a atractivității educației pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) – persoane cu dizabilități. 2/1/2018 12/31/2022 96.82% SE TULCEA Tulcea APL 053 2,668,099 408,062 62,779 0 38,305 3,177,245 In implementare 0 0 0
200 10.1.B ITI 115702 Construire scoala noua, sat Jijila, comuna Jijila, judetul Tulcea Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Jijila Imbunatatirea si revitalizarea mediului urban din Orasul Hirsova in scopul crearii si mentinerii unui cadru general favorabil dezvoltarii economico-sociale durabile. 4/1/2016 3/31/2022 97.68% SE TULCEA Jijila APL 053 9,349,820 1,429,973 219,996 0 36,032 11,035,821 In implementare 0 0 0
201 10.1.B ITI 124881 Reabilitare corp scoala Valea Nucarilor Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Valea Nucarilor Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu 5/8/2018 1/31/2022 98.00% SE TULCEA Valea Nucarilor APL 053 942,245 144,108 22,170 0 0 1,108,524 In implementare 0 0 0
202 10.1.B ITI 124652 Reabilitare scoala gimnaziala Ceatalchioi, judetul Tulcea Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ceatalchioi Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu. 6/1/2018 3/31/2022 69.36% SE TULCEA Ceatalchioi APL 053 1,004,168 153,579 23,627 0 487,711 1,669,085 In implementare 0 0 0
203 10.2 ITI 123371 Construire si dotare atelier scoala si spatii tehnologice in Localitatea Luncavita, judetul Tulcea Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Luncavita Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii scolare a comunei Luncavita prin realizarea unui atelier scoala pentru desfasurarea activitatilor de pregatire profesionala a elevilor din cadrul Liceului Tehnologic Simion Leonescu, liceu cu profil agricol.  17/10/2016 3/31/2021 98.00% SE TULCEA comuna Luncavita APL 053 1,849,331 282,839 43,514 0 0 2,175,684 In implementare 0 0 0
204 10.2 ITI 124058 Modernizarea infrastructurii corespunzatoare Colegiului Economic Delta Dunarii din Municipiul Tulcea prin educare educationala Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarii COLEGIULUI ECONOMIC DELTA DUNARII TULCEA, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene şi a cresterii participarii populaţiei scolare la procesul educational. 4/17/2018 4/30/2021 98.00% SE TULCEA Tulcea APL 053 22,640,791 3,462,709 532,725 0 0 26,636,225 In implementare 0 0 0
TOTAL 731,098,731 120,705,526 119,934,159 0 92,004,967 1,063,743,383 46,621,993 8,747,774