Sibiu 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL SIBIU
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2.1 102964 Modernizarea și diversificarea activității SC Catalin Mob SRL prin achiziția unor utilaje și echipamente performante SC Catalin Mob SRL Obiectivul general al proiectului are in vedere dezvoltarea, modernizarea si cresterea competitivitatii sectorului de productie mobila al SC.
CATALIN MOB SRL, cresterea sustenabila a competitivitatii mediului de afaceri local, regional si national.
Proiectul propus se adreseaza si contribuie la realizarea obiectivului axei prioritare 2 a POR – “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii” si anume consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare
1/4/2016  31/08/2018 64.36 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 760,236 134,159 286,792 286,792 227,392 1,695,372 Finalizat 0 759,985 134,115
2 2.1 103577 Îmbunătățirea competitivității S.C. DUNTZER-CONSTRUCT S.R.L. prin achiziția de utilaje performante S.C. DUNTZER-CONSTRUCT S.R.L Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea pozitiei pe piata a S.C. DUNTZER-CONSTRUCT S.R.L. in domeniul lucrariilor de pregatire a terenului. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta imbunatatirea procesului de executie prin utilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de executie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat.
Acest obiectiv este conform cu obiectivul specific al Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1. A Microintreprinderi, respectiv “Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala”, intrucat investitia propusa contribuie la crearea unui avantaj competitiv rezultat din caracterul inovativ al investitiei propuse, iar domeniu de activitate vizat este identificat in Planurile de Dezvoltare Regionala.
Proiectul propus spre finantare vizeaza imbunatatirea procesului de executie prin dotarea societatii cu tehnologii de ultima generatie, iar implementarea cu succes a acestuia si atingerea obiectivului general propus vor conduce la imbunatatirea pozitiei pe piata a societatii, fapt care va genera numeroase beneficii acesteia.
2/19/2016 12/31/2018 68.00 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 579,993 102,352 170,586 162,414 162,414 1,177,759 Finalizat 0 542,337 95,707
3 2.1 103422 Dezvoltarea activității SC. CLAU CHEGUEVARA SRL prin achiziția unor echipamente și utilaje necesare lucrărilor de construcții rezidențiale și nerezidențiale SC. CLAU CHEGUEVARA SRL Obiectivul general al proiectului are in vedere consolidarea pozitiei pe piata in domeniul accesat, dezvoltarea, modernizarea si cresterea
competitivitatii sectorului de prestari servicii lucrari constructii rezidentiale si nerezidentiale al SC. CLAU CHEGUEVARA SRL, cresterea
sustenabila a competitivitatii mediului de afaceri local, regional si national.
Proiectul propus se adreseaza si contribuie la realizarea obiectivului axei prioritare 2 a POR – “Imbunatatirea competitivitatii
intreprinderilor mici si mijlocii” si anume consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in Strategia
Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.
1/4/2016 31/11/2018 68.00 Centru Sibiu Saliste Privat 001 606,696 107,064 178,440 178,440 175,779 1,246,420 Finalizat 1 606,455 107,022
4 2.1 103706 Dezvoltarea firmei Hermannstadt Dental Office SRL în domeniul tehnicii dentare S.C HERMANNSTADT DENTAL OFFICE SRL Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii firmei HERMANNSTADT DENTAL OFFICE SRL ca urmare a diversificarii si dezvoltarii activitatii sale in domeniul tehnicii dentare, in concordanta cu cerintele de piata si principiul dezvoltarii durabile.
Dezvoltand o activitate intr-un domeniu din sfera sanatatii umane, proiectul contribuie la consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive identificate prin Strategia Nationala de Competitivitate si Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru. Acest document concluzioneaza ca accesul locuitorilor la servicii medicale de calitate are o implicatie directa în cresterea calitatii vietii acestora, motiv pentru care prevede necesitatea alocarilor financiare pentru sistemul de sanatate, atât pentru reabilitarea, modernizarea cat si pentru amenajarea unitatilor sanitare din regiune. Totodata, cresterea calitatii serviciilor medicale este o directie strategica sprijinita din mai multe directii, la nivel regional, inclusiv prin investitii in calificarea resurselor umane, aspect care subliniaza importanta acestuia.
10/1/2017 12/31/2018 68.00 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 716,824 126,498 210,831 210,831 200,406 1,465,389 Finalizat 1 682,053 120,362
5 2.1 102259 Dezvoltare activitate productie de tigla metalica si tabla cutata S.C MONTANA STEEL CONSTRUCT SRL Prin implementarea proiectului, Montana Steel Construct SRL îsi propune sa devina unul dintre cei mai importanti furnizori de produse din tabla din zona.
Proiectul propus spre finantare va contribui la cresterea competitivitatii sectorului de productie industriala, printr-o mai buna utilizare a resurselor productive.
8/1/2017 3/31/2019 68.00 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 645,426 113,899 189,831 189,831 183,071 1,322,058 Finalizat 0 489,110 86,314
6 2.1 104726 Creșterea competitivității societății prin achiziția de utilaje moderne pentru lucrări de pregătire a terenului SC OMIROM TRANS SRL Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea pozitiei pe piata a S.C. OMIROM TRANS S.R.L. in domeniul lucrariilor de pregatire a terenului. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta imbunatatirea procesului de executie prin utilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de executie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat.
Acest obiectiv este conform cu obiectivul specific al Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1. A Microintreprinderi, respectiv “Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala”, intrucat investitia propusa contribuie la crearea unui avantaj competitiv rezultat din caracterul inovativ al investitiei propuse, iar domeniu de activitate vizat este identificat in Planurile de Dezvoltare Regionala.
Proiectul propus spre finantare vizeaza imbunatatirea procesului de executie prin dotarea societatii cu tehnologii de ultima generatie, iar implementarea cu succes a acestuia si atingerea obiectivului general propus vor conduce la imbunatatirea pozitiei pe piata a societatii, fapt care va genera numeroase beneficii acesteia.
3/1/2016  31/12/2018 68.00 Centru Sibiu Avrig Privat 001 640,195 112,976 188,293 188,293 178,902 1,308,657 finalilat 0 638,060 112,599
7 2.1 104818 Creșterea competitivității societății Gruia Trans prin diversificarea serviciilor oferite SC GRUIA TRANS SRL Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii firmei prin diversificarea serviciilor oferite si cresterea numarului de clienti ce pot fi deserviti. Aceasta va duce la o crestere a capacitatii de funizare a serviciilor, ceea ce va permite satisfacerea unui numar mai mare de clienti la standarde mai înalte de calitate.
Scopul proiectului îl constituie cresterea competivitatii societatii Gruia Trans SRL în domeniul închirierii de echipamentelor de constructii cu operator prin marirea capacitatii de a raspunde provocarilor date de mediul de afaceri si în special în sectorul constructiilor.
6/17/2016  31/12/2018 68.00 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 420,153 74,145 123,574 123,574 146,225 887,671 Finalizat 1 399,786 70,550
8 2.1 107808 Diversificarea activităţii prin înfiinţarea unei unităţi noi de producţie dale şi borduri din cauciuc reciclat SC NAVOIL INVEST SRL S.C. NAVOIL INVEST S.R.L. isi propune ca si obiectiv principal pe termen scurt consolidarea pozitiei pe piata a societatii prin dezvoltare economica, astfel ca se doreste infiintarea unei capacitati de productie (limitata la potentialul actual al societatii) dale si borduri din cauciuc reciclat, pe termen mediu si lung se doreste crearea ciclului complet de fabricarea (materie prima+produs finit), dotarea cu utilaje si instalatii de reciclare anvelope uzate si transformarea lor in granule si praf de cauciuc, materie prima in procesul de productie dale si borduri, automatizarea procesului de productie si marirea capacitatii de productie. 3/5/2016  30/06/2018 68.00 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 659,709 116,419 194,032 194,032 199,325 1,363,518 finalizat 0 656,049 115,773
9 2.1 105355 Dezvoltarea societăţii S.C. TOPOPRO S.R.L. prin achiziţionare de echipamente performante SC TOPOPRO S.R.L. Obiectivul general al proiectului îl reprezinta eficentizarea, modernizarea si asigurarea echipamentelor tehnologice necesare desfasurarii în bune conditii a obiectului de activitate prin achizitia echipamentelor prezentate, având ca rezultate pe termen lung dezvoltarea economica prin introducerea tehnologiilor moderne si utilizarea potentialul endogen al regiunii. 10/1/2016 3/31/2018 68.00 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 105,663 18,646 31,077 31,077 4,339 190,802 finalizat 0 104,244 18,396
10 2.1 105267 DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SOCIETATEA BURHIL SC BURHIL SRL Obiectivul general al proiectului este cresterea productivitaþii si competivitaþii întreprinderii BURHIL, ca urmare a cresterii si modernizarii tehnologice a gamei de utilaje, prin achiziþionarea de echipament / utilaj tehnologic specializat pentru crearea matriþelor necesare pentru fabricarea produselor din material plastic, mai exact elastomer termoplastic care este materialul de baza pentru garnituri si pentru alte produse al societaþii. Proiectul se refera mai exact la modernizarea unei linii de producþie, aferent codului CAEN 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic. Trebuie menþinut faptul ca producþia matriþelor si utilizarea acestora deserveste si este integrala procesului de fabricare a produselor din mase plastice, deci vorbim de un singur flux tehnologic.
Obiectivele proiectului sunt în strânsa legatura cu obiectivul specific aferent „Programul Operaþional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 2: ”Îmbunataþirea competitivitaþii întreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiþii 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin încurajarea crearii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, si anume consolidarea poziþiei pe piaþa a întreprinderilor mici si mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Naþionala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.
Prin realizarea obiectivelor specifice de mai jos proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operaþional Regional 2014-2020: cresterea competitivitaþii economice si îmbunataþirea condiþiilor de viaþa ale comunitaþilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri.
6/1/2016 11/30/2018 68.00 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 706,065 124,600 207,666 207,666 197,342 1,443,339 Finalizat 0 702,626 123,993
11 2.1 106476 Consolidarea poziției pe piață a firmei 2 MARTIE SRL prin inovare de proces și produs 2 MARTIE SRL Obiectivul general al proiectului este consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderii 2 MARTIE SRL ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne in procesele de lucru a societatii, prin achizitionarea de utilaje tehnologice specializate. Obiectivele proiectului sunt in strânsa legatura cu obiectivul specific aferent „Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investitii 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, si anume consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare. 6/6/2016 10/31/2018 68.00 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 253,802 44,789 74,648 74,648 69,772 517,658 Finalizat 0 253,088 44,663
12 2.1 108772 Cresterea competitivitatii SC Exclusiv Prod Construct Import Export SRL Medias, prin achizitia de utilaje si echipamente performante pentru fabricarea de mobila Exclusiv Prod Construct Import Export SRL Obiectivul general al proiectului este sprijinirea dezvoltarii durabile, a cresterii competitivitatii si a productivitatii societatii SC EXCLUSIV PROD CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL , contribuind astfel la:
consolidarea mediului de afaceri din regiunea Centru, si asigurarea stabilitatii economice a regiunii si a zonei ;
dezvoltarea si modernizarea sectorului de fabricare de mobila local ;
asigurarea protectiei mediului prin utilizarea de tehnologii noi, cu un grad redus de poluare contribuind la dezvoltarea durabila ;
atragerea de forta de munca din zonele limitrofe.
prin realizarea de investitii in echipamente noi, performante si cu un grad ridicat de protectie a mediului destinate pentru imbunatatirea calitatii produselor de mobilier, a inovarii , a productivitatii muncii si a capitalului, iar la nivelul comunitatii locale, intreprinderea va reprezenta unul din factorii de crestere si stabilitate economico-sociala din zona, datorita utilizarii de tehnologii moderne, a capitalului uman autohton angajat in utilizarea acestor tehnologii, si a politicii intreprinderii privind integrarea pe teme orizontale urmarite in cadrul proiectelor finantate din fonduri structurale 2014-2020 si anume dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse.
Scopul proiectului este cresterea nivelului tehnic de dotare al intreprinderii in domeniul fabricarii de mobilier prin achizitionarea unor active corporale noi, destinate sa modernizeze activitatea propusa de fabricare de mic mobilier, utiland corespunzator intreprinderea cu tehnologie avansata si eficienta in scopul realizarii unor produse de mobilier de calitate superioara, executate in conditii de siguranta, si de respectare a normelor de mediu.
1/1/2016 11/30/2018 69.70 Centru Sibiu Medias Privat 001 501,694 88,534 129,562 129,562 148,756 998,109 Finalizat 0 498,659 87,999
13 2.1 109266 Creștere Competitivitate Global Consult Center pe piața serviciilor turistice din Regiunea Centru GLOBAL CONSULT CENTER SRL Cresterea competitivitatii SC GLOBAL CONSULT CENTER SRL pe piata serviciilor de turism din regiunea Centru prin investitii in modernizarea bazei materiale si a resursei umane.
In acest fel, microintreprinderea Global Consult Center isi va creste competitivitatea si va contribui la dezvoltarea economica a regiunii Centru
12/1/2017 11/30/2018 68.00 Centru Sibiu Oras Saliste Sat Sibiel Privat 001 343,895 60,687 101,146 101,146 1,162 608,036 Finalizat 0 340,467 60,082
14 2.1 103453 Achiziţie de echipamente la SC SERTECH INDUSTRY SRL SC SERTECH INDUSTRY S.R.L. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea societatii prin diversificarea activitatilor de reparatii masini, prin inovarea procesului tehnologic si al serviciilor firmei. 4/20/2016 8/31/2019 68.34 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 757,197 133,623 217,165 217,165 240,924 1,566,074 Finalizat 0 756,890 133,569
15 2.1 102212 Dotare cu echipamente la S.C. BETOANE AVRIG S.R.L SC BETOANE AVRIG SRL Obiectivele strategice ale S.C. BETOANE AVRIG S.R.L confera misiunii si viziunii descrise anterior o argumentare solida, dar si þinte
fezabile. Obiectivele stabilite au fost de tipul S.M.A.R.T., respectiv Specifice, Masurabile, Realiste, cu orizont de Timp si bazate pe
experienþa administratorului firmei, dl. Klingeis Leopold Alfred. Totodata, la actualizarea viziunii noastre se au în vedere si tendinþele pieþei în acest domeniu.
Printre obiectivele strategice ale firmei amintim:
Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea productivitatii si eficientei in productie in cadrul societatii, in vederea consolidarii si dezvoltarii firmei. Acesta se va realize prin indeplinirea obiectivelor specifice, prezentate detaliat mai jos.
9/18/2015 8/31/2018 70.36 Centru Sibiu Avrig Privat 001 760,219 134,156 186,049 186,049 308,025 1,574,498 finalizat 0 759,241 133,984
16 2.1 110186 Consolidarea pe piaţă a RED CONS SRL prin extinderea şi inovarea activităţii în domeniul execuţiei de lucrări speciale de construcţii, pentru pregătirea şi amenajarea terenului SC Red Cons SRL Consolidarea pe piata a RED CONS SRL prin extinderea si inovarea activitatii in domeniul executiei de lucrari speciale de constructii,
pentru pregatirea si amenajarea terenului.
2/7/2017 9/30/2018 68.00 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 326,394 57,599 95,998 95,998 91,248 667,238 finalizat 0 325,842 57,502
17 2.1 110119 Achiziţionare echipamente performante în cadrul Saltsib Design SRL SC Saltsib Design SRL Cresterea competitivitatii firmei prin consolidarea pozitiei pe piata pe care activeaza.
Prin proiectul: Achizitionare echipamente performante in cadrul Saltsib Design, se doreste consolidarea pozitiei pe piata a societatii prin valorificarea experientei dobandite pana acum in domeniul fabricarii saltelelor si diversificarea activitatii in sensul dezvoltarii segmentului Premium al produselor sale.
Prin proiect se doreste echiparea cu tehnologie inovativa a fluxului de productie care sa permita obtinerea de produse superioare calitativ si cu o marja sporita de rentabilitate.
Achizitionarea echipamentelor tehnologice performante va permite consolidarea pozitiei firmei pe piata, prin cresterea notorietatii societatii ca actor strategic in zona pe acest domeniu.
Aceasta retehnologizare va îmbunatati avantajul competitiv al produselor sale, dar si conditiile de munca ale angajatilor.
Toate echipamentele sunt special proiectate pentru acest tip de productie, prezinta caracteristici tehnice de varf, avand constructii robuste care ofera fiabilitate si productivitate sporita in exploatare.
3/1/2017  28/05/2019 68.00 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 658,221 116,157 193,595 193,595 188,081 1,349,648 Finalizat 1 596,579 105,279
18 2.1 102843 Îmbunătăţirea competitivităţii SC ROBERTO TRANS SRL prin achiziţia de utilaje moderne plan de afaceri SC ROBERTO TRANS SRL Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea pozitiei pe piata a S.C. ROBERTO TRANS S.R.L. in domeniul lucrariilor de pregatire a terenului. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta imbunatatirea procesului de executie prin utilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de executie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat.
Acest obiectiv este conform cu obiectivul specific al Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1. A Microintreprinderi, respectiv “Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala”, intrucat investitia propusa contribuie la crearea unui avantaj competitiv rezultat din caracterul inovativ al investitiei propuse, iar domeniu de activitate vizat este identificat in Planurile de Dezvoltare Regionala.
Proiectul propus spre finantare vizeaza imbunatatirea procesului de executie prin dotarea societatii cu tehnologii de ultima generatie, iar implementarea cu succes a acestuia si atingerea obiectivului general propus vor conduce la imbunatatirea pozitiei pe piata a societatii, fapt care va genera numeroase beneficii acesteia.
12/9/2015  31/12/2018 68.00 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 708,317 124,997 208,329 208,329 198,293 1,448,264 Finalizat 0 706,879 124,743
19 2.1 113044 Creșterea competitivității SC Kase Professional SRL în domeniul lucrărilor de construcții KASE PROFESSIONAL SRL Prin implementarea prezentului proiect se urmareste dezvoltarea durabila si consolidarea societatii, prin cresterea competitivitatii si productivitatii, prin achizitia de noi utilaje si îmbunatatirea calitatii serviciilor fata de cele existente pe piata si accesul pe noi piete în domeniul de activitate în care societatea îsi desfasoara activitatea momentan. Toate acestea se traduc în cresterea rezilientei societatii pe piata. Obiectivul general al proiectului, acela de consolidare a pozitiei societatii pe piata într-un domeniu competitiv, cum este cel al constructiilor, se înscrie în obiectivele specifice stabilite în cadrul Programului Operational Regional, program care implementeaza elemente importante ale Cadrului National Strategic de Referinta, contribuind, împreuna cu celelalte Programe Operationale la realizarea obiectivului Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a PND si anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala între regiunile de dezvoltare din România si dintre România si statele membre ale Uniunii Europene. 9/15/2016 31/11/2018 67.70 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 640,710 113,066 192,584 192,584 180,493 1,319,438 Finalizat 1 365,051 64,421
20 2.1 113448 Îmbunătătirea competivității S.C Neo Plan SRL prin achizitia de echipamente si utilaje performante Neo Plan SRL Obiectivul general al proiectului consta in Consolidarea pozitiei pe piata a S.C. NEO PLAN S.R.L. in domeniul fabricarii de mobila pentru birouri si magazine. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta aducerea pe piata a unui proces de productie inovativ prin utilizarea noilor tehnologii si asigurarea capacitatii de productie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea dotarea antelierului cu mijloace fixe de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat.
Acest obiectiv este conform cu obiectivul specific al Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1. A Microintreprinderi, respectiv “Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala”, intrucat investitia propusa contribuie la crearea unui avantaj competitiv rezultat din caracterul inovativ al investitiei propuse.
Proiectul propus spre finantare vizeaza imbunatatirea procesului de fabricare de mobila pentru birouri si magazine regasit in prezent pe piata prin dezvoltarea unei unitati productive specializate, dotata cu tehnologii moderne care sa asigure conditiile optime desfasurarii activitatii, iar implementarea cu succes a acestuia si atingerea obiectivului general propus vor conduce la imbunatatirea pozitiei pe piata a societatii, fapt care va genera numeroase beneficii acesteia.
2/6/2017 9/30/2019 72.25 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 665,430 117,429 138,151 138,151 177,848 1,237,009 în implementare 0 547,341 96,590
21 2.1 110737 Diversificarea activității SC Instalelectric SRL SC Instalelectric SRL Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Diversificarea activitaþii societaþii comerciale Instalelectric SRL prin demararea unei noi investitii în sectorul economic al sanataþii si sportului, sector inovativ, cu tendinþa de dezvoltare tehnologica si valoare adaugata care sa fie competitiva la nivel european, adaptata cerinþelor actuale de pe piaþa si sa respecte principiile dezvoltarii durabile si a egalitaþii de sanse.
Activitaþile sportive, atât de necesare si solicitate în ziua de azi, sunt identificate în Strategia Naþionala de Competitivitate, fiind cuprinse în cele zece sectoare cu potenþial mare de specializare inteligenta, iar pe de alta parte sunt evidenþiate în domeniile regionale de excelenþa din Planul de dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului va fi atins prin realizarea celor doua obiective specifice si a activitaþilor proiectului, în urma carora, societatea noastra va fi beneficiarul unei investiþii moderne – un centru de fitness utilat la nivel european, adaptat cerinþelor vremurilor în care traim, dedicat atât sportivilor de performanþa, cât si începatorilor, bolnavilor si persoanelor cu dizabilitaþi.
Centrul de fitness va fi dotat cu echipamente moderne si prietenoase cu mediul înconjurator în vederea asigurarii de servicii competitive, calitativ superioare celor existente pe piaþa locala, cu operatibilitate de catre persoanele cu dizabilitaþi respectând principiul egalitaþii de sanse si a dezvoltarii durabile.
Proiectul nostru contribuie la dezvoltarea economica si sociala a Regiunii Centru pe mai multe planuri, iar implementarea cu succes a acestui proiect va avea ca efecte imediate:
– diversificarea activitaþii noastre;
– valoare adaugata mare;
– grad mare de ocupare a forþei de munca;
– cresterea calitaþii serviciilor de sanatate si sportive la nivel local si regional;
– crearea a minim 5 noi locuri de munca (dintre care minim unul din categorii defavorizate);
– dotarile moderne (echipamente de ultima generaþie) si serviciile superioare (desfasurate de antrenori si/sau sportivi de performanþa) pe care le oferim vor avea ca efecte pe termen mediu si lung cresterea atractivitaþii faþa de serviciile noastre;
– existenþa de echipamente destinate persoanelor cu dizabilitaþi;
– de asemenea proiectul nostru contribuie la dezvoltarea economica prin cresterea veniturilor, a contribuþiilor la bugetul de stat, la îmbunataþirea mediului de afaceri prin susþinerea iniþiativei private, la dezvoltarea sociala prin faptul ca în cadrul implementarii acestuia se creeaza minim cinci noi locuri de munca, si la dezvoltarea durabila prin promovarea dreptului la un mediu curat, a practicarii sportului si colectarii selective respectând principiile dezvoltarii durabile si a egalitaþii de sanse.
Prin obiectivul general urmarim consolidarea societaþii noastre în domeniile competitive identificate în Strategia Naþionala de Competitivitate si în Planul de dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020.
Obiectivul general va fi atins prin doua obiective specifice.
Prin obiectivul specific nr. 1 urmarim diversificarea activitaþii Instalelectric SRL prin dotarea unui Centru de fitness care sa asigure servicii sportive complete unei categorii cât mai variate de persoane, pornind de la copii pâna la batrâni si ersoane cu dizabilitaþi.
Prin obiectivul specific nr. 2 urmarim sa cream minim 5 noi locuri de munca (din care cel puþin unul destinat persoanelor din categorii defavorizate) contribuind astfel la rezolvarea problemelor sociale din municipiul Sibiu si din Regiunea Centru.
Cele 5 noi locuri de munca, împreuna cu locurile de munca existente în situaþia financiara precedenta anului depunerii si la data depunerii proiectului, vor fi meþinute minim în perioada de monitorizare a proiectului.
Obiectivele specifice vor fi atinse prin derularea activitaþilor specifice unui proiect cu finanþare nerambursabila în cadrul POR, mai exact prin asigurarea vizibilitaþii proiectului, contractarea managementului de proiect, realizarea procedurilor de achiziþii, achiziþionarea echipamentelor, crearea de noi locuri de munca si menþinerea acestora.
Indicatorii de atingere a obiectivelor sunt:
Pentru Obiectivul specific 1: existenþa unui Centru de fitness complet utilat destinat tuturor categoriilor de precticanþi, dotat cu echipamente moderne – de ultima generaþie, cu acces pentru persoanele cu dizabilitaþi.
Pentru Obiectivul specific 2: crearea a cinci noi locuri de munca (dintre care minim unul destinat peroanelor din cadrul categoriilor defavorizate) si menþinerea acestora minim în perioada de durabilitate.
Indicator pentru Obiectivul general al Proiectului: Existenþa unei microintreprinderi competitive care se suprapune pe domeniul competitiv al sanataþii.
Atingerea, atât a obiectivelor specifice cât si a obiectivului general, se va face într-o perioada de 7 luni – perioada de implementare a proiectului.
11/1/2016 28/02/2019 71.71 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 698,827 123,322 152,423 152,423 214,900 1,341,895 Finalizat 2 697,253 123,045
22 2.1 108952 DIVERSIFICAREA ACTIVITATII KASE APLICATOR SRL-D IN DOMENIUL FABRICARII DE MOBILIER KASE APLICATOR SRL-D Obiectivul general al prezentului proiect este acela de a diversifica si a dezvolta gama de activitaþi a societaþii prin accesul pe noi pieþe, în noi domenii de activitate, si totodata de a creste si îmbunataþi si activitatea economica a firmei. Toate acestea se traduc în cresterea rezilienþei societaþii pe piaþa.
Obiectivul general al proiectului, acela de penetrare a unei noi pieþe într-un domeniu competitiv, cum este cel al producþiei de mobilier, se înscrie în obiectivele specifice stabilite în cadrul Programului Operaþional Regional, program care implementeaza elemente importante ale Cadrului Naþional Strategic de Referinþa, contribuind, împreuna cu celelalte Programe Operaþionale la realizarea obiectivului Strategiei Naþionale de Dezvoltare Regionala a PND si anume, diminuarea disparitaþilor de dezvoltare economica si sociala între regiunile de dezvoltare din România si dintre România si statele membre ale Uniunii Europene.
1/9/2017  28/02/2019 67.70 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 451,496 79,676 135,711 135,711 126,946 929,539 Finalizat 2 439,690 77,592
23 2.1 111595 Dezvoltarea Stevi TransTaxi prin extinderea activităţii de service auto SC Stevi TransTaxi SRL Dezvoltarea activitatii de service auto in cadrul firmei  01/04/2016  31/10/2019 54.40 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 759,185 133,974 502,402 502,402 255,700 2,153,662 Finalizat 0 312,616 55,168
24 2.1 113588 Construire hala industriala, achizitionare de echipamente in vederea inovarii si diversificarii productiei, bransamente utilitati SC NEXT TRANS SRL cresterea competitivitaþii si productivitaþii 8/13/2016 2/28/2021 63.75 Centru Sibiu Sibiu PRIVAT 001 759,379 134,008 297,796 297,796 279,290 1,768,268 în implementare 0 34,669 6,118
25 2.1 113680 Cresterea competitivitatii SC Electro Instal Materiale SRL prin diversificarea activitatii societatii SC ELECTRO INSTAL MATERIALE SRL cresterea competivitatii economice a societatii, prin diversificarea activitatii 3/5/2017 7/31/2019 cu solicitare de prelungire 2 pana la 31/10/2018 68.00 Centru Sibiu Miedias PRIVAT 001 702,089 123,898 206,497 206,497 197,756 1,436,736 în implementare 1 262,548 46,332
26 2.1 111210 Dezvoltarea microîntreprinderii S.C. RESPECT CONSTRUCT S.R.L. S.C. RESPECT CONSTRUCT S.R.L. Achiziție echipamente pentru derulare lucrări de amenajare teren 10/1/2016 30/04/2019 68.00 CENTRU SIBIU CISNĂDIE privat 001 505,793 89,258 148,763 148,763 139,831 1,032,406 Finalizat 1 484,268 85,459
27 2.1 113895 Investiţii pentru dezvoltarea activităţii şi creşterea competitivităţii în domeniul lucrărilor de construcţii SC Buldoexcavator CO&SIM SRL Achiziție echipamente pentru derulare lucrări de amenajare teren 5/4/2017 3/30/2020 66.74 CENTRU Sibiu Medias privat 001 546,490 96,439 175,880 175,880 157,299 1,151,990 in implementare 0 482,669 85,177
28 2.1 113547 Amenajare hală existentă cu modificări, fără creşterea suprafeţei utile Rube SRL Amenajare hală existentă si achizitie echipamente performante 2/1/2018 4/30/2021 68.00 CENTRU SIbiu Sibiu privat 001 695,003 122,648 204,413 204,413 257,373 1,483,848 in implementare 0 0 0
29 2.2 110747 Îmbunătăţirea competitivităţii prin sisteme avansate de producţie la SONNEK ENGINEERING SRL SC SONNEK ENGINEERING SRL Cresterea competitivitaþii companiei prin dotarea cu echipamente tehnologice avansate si active necorporale noi, angajarea de personal, certificarea proceselor si sistemelor de management în scopul dezvoltarii de procese si servicii inovatoare si comercializarii acestora la nivel naþional si internaþional 2/11/2017 12/31/2019 53.29 Centru Sibiu Sura Mica Privat 001 2,188,034 386,124 1,531,472 1,531,472 817,267 6,454,368 în implementare 0 1,813,070 319,954
30 2.2 113096 Reabilitare constructie existenta, achizitionare utilaje performante cu scopul dezvoltarii firmei SC BIOTECHNIK SRL Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiþii iniþiale în cadrul firmei BIOTECHNIK SRL prin crearea unei noi unitaþi noi de producþie, întroducere a doua produse noi (sterilizatoare cu abur, cu usa dubla, pentru spitale, manta dubla si sectiune rectangulara, o familie de sterilizatoare constituita din 3 – 3 tipodimensiuni de aceasi sectiune, respectiv componente din inox pentru sterilizatoare) care nu au fost fabricate anterior în unitate la nivelul firmei.
Obiectivele proiectului sunt în strânsa legatura cu obiectivul specific aferent „Programul Operaþional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 2: ”Îmbunataþirea competitivitaþii întreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiþii 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderii capacitaþii avansate de producþie si dezvoltarea serviciilor”, si anume îmbunataþirea competitivitaþii economice prin cresterea productivitaþii muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Naþionala pentru Competitivitate.
 13/03/2017 12/30/2019 52.45 Centru Sibiu Cisnadie Privat 001 2,533,964 447,170 1,849,918 1,849,918 930,726 7,611,696 în implementare 0 2,026,401 357,600
31 2.2 112742 Modernizarea activităţii de producţit mobilier a SC FASCINAŢIA LOCUINŢEI SRL prin achiziţia unor utilaje şi echipamente performante SC FASCINAŢIA LOCUINŢEI SRL Obiectivul general al proiectului are in vedere consolidarea pozitiei pe piata in domeniul accesat, dezvoltarea, modernizarea si cresterea competitivitatii sectorului de productie mobilier al SC. FASCINATIA LOCUINTEI SRL, cresterea sustenabila a competitivitatii mediului de afaceri local, regional si national.
Investitia va conduce investitia la extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie/prestare servicii.
Privind obiectul de activitate al SC. FASCINATIA LOCUINTEI SRL, codul de etica este strans legat de prevederile acestuia privind in
primul rand misiunea si obiectivele firmei (de a obtine profit si de a promova produse de calitate), tipurile de produse pe care firma le ofera, informatii si comunicatii publice, relatiile cu furnizorii, mediul (conditii de munca, siguranta salariatilor) si etica practicilor manageriale prin folosirea corecta a bunurilor FASCINATIA LOCUINTEI SRL.
Proiectul propus se adreseaza si contribuie la realizarea obiectivului axei prioritare 2 a POR – “Imbunatatirea competitivitatii
intreprinderilor mici si mijlocii” si anume consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.
6/13/2016 28/02/2020 52.60 Centru Sibiu Ocna Sibiului Privat 001 1,371,387 242,009 993,834 993,834 624,813 4,225,877 în implementare 1 428,567 75,630
32 2.2 112677 Achiziţia de tehnologii noi în scopul inovaţiei de produs şi proces în cadrul PRINT IDEEA SRL SC PRINT IDEEA SRL Diversificarea activitatii S.C. PRINT IDEEA SRL prin achizitia de echipamente de ultima generaþie necesare derularii activitaþii de finisare a materialelor testile, într-un interval de 12 luni de la data semnarii contractului de finantare, astfel încât sa contribuie la dezvoltare regionala, precum si la consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv din Regiunea Centru.  01/03/2017 31/12/2019 60.85 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 3,171,355 559,651 1,480,612 1,480,612 994,915 7,687,145 în implementare 1 3,077,513 543,091
33 2.2 113390 Centru Fitness – modernizare parter, realizare subsol, realizare etaj în volumul parterului, mansardare parter, dotarea cu echipamente funcţionale şi aparatură pentru prestarea serviciilor fitness SC TEO & CO SRL Scopul participarii firmei S.C. Teo&Co S.R.L., din municipiul Sibiu, judetul Sibiu la „Programul Operational Regional 2014-2020”,
axa prioritara 2 „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, domeniul de interventie 2.2 „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” este accesarea sprijinului financiar pentru construirea unei sali de fitness si dotarea ei cu echipamente moderne si performante, adaptate la standardele comunitare in scopul desfasurarii de activitati ale centrelor de fitness, care sa duca la cresterea productivitatii societatii in acest domeniu.
Obiectivul general al acestui proiect este cresterea competitivitatii S.C. Teo & Co S.R.L. in domeniul activitatilor centrelor de
fitness, cod CAEN 9313, prin extinderea capacitaþii de oferire servicii de fitness.
Obiectivul general al proiectului se alinieaza obiectivului general al Programului Operational Regional 2014-2020 si anume cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, pentru dezvoltarea durabila a regiunilor, astfel incat acestea sa isi poata gestiona în mod eficient resursele si sa isi valorifice potentialul de inovare si de asimilare a progresului tehnologic
1/1/2017 2/28/2021 56.79 Centru Sibiu Sibiu Privat 001 3,839,620 677,580 2,244,122 2,244,122 2,327,445 11,332,888 în implementare 0 32,940 5,813
34 2.2 113575 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv prin investiţii în echipamente şi tehnologii performante SC Polycontact Hermannstadt SRL eficientei operationale a activitatii de productie, prin achizitia de tehnologie high-tech inovativa care sa permita dezvoltarea si valorificarea
potentialului inovativ de care ne bucuram prin colaborarea anuala cu mediul universitar si gimnazial in vederea realizarii de produse cu
valoare adaugata mare.
Proiectul va contribui la consolidarea pozitiei companiei in mediul economic actual, atat prin imbunatatirea indicatorilor legati de activitatea
de productie (cresterea capacitatii de productie prin achizitionarea de tehnologii si echipamente de ultima generatie, optimizarea timpilor
de lucru si a fluxurilor de productie, cresterea exporturilor, reducerea costurilor de exploatare), cat si prin cresterea gradului de inovare
(imbunatatirea proceselor proprii) si prin promovarea unei dezvoltari durabile si sustenabile (atat prin reducerea consumurilor si
promovarea unui proces de fabricatie „prietenos cu mediul”, cat si prin realizarea de produse ce imbunatatesc considerabil siguranta
rutiera).
DESCRIERE: Proiectul de investitii propune tehnologii pentru inovarea proceselor tehnologice in vederea realizarii de produse cu grad
ridicat de siguranta si fiabilitate in exploatare prin achizitionarea a 4 echipamente performate de nivel high-tech, avand soft-uri de ultima
generatie, capabile sa sustina o productie sustenabila si durabila pe termen mediu si lung. Prin utilizarea noilor active, vom optimiza si
eficientiza productia de componente electronice pentru automotive, iar produsele obtinute la finalul fluxului tehnologic vor fi superioare din
punct de vedere al fiabilitatii si calitatii celor produse in prezent (va creste considerabil numarul de actionari). In urma realizarii investitiei
se estimeaza o crestere a productiei cu peste 2.800%, cat si scaderea semnificativa a numarului de produse rebut (cu 3%). Procesul de
productie va conduce la cresterea productivitatii prin reducerea cu 40% a timpului de executie a pieselor, prin executarea acelorasi
operatii tehnologice insa doar pe o singura masina. Acest lucru va conduce implicit la sporirea volumelor de productie si mentinerea
clientilor actuali prin onorarea comenzilor actuale si a celor de perspectiva in locatiile acestora din Europa, Asia si America. Indicator
fundamental pentru estimarea pozitiei companiei pe piata, a capacitatii si abilitatii sale de a dezvolta activitati profitabile in conditii de
concurenta, cifra de afaceri probeaza viabilitatea, capacitatea de concurenta si adaptare, performanta economico-financiara a propriilor
mecanisme microeconomice. Analizand tendinta inregistrata in evolutia crescatoare a livrarilor din ultima perioada pentru cabluri care sa
sustina industria automotive si nivelul global de dezvoltare al pietei pentru aceste produse se urmareste dimensionarea cifrei de afaceri a
companiei la nivelul ratei de crestere sustenabile si se estimeaza o crestere a acesteia cu 290,00%, insotita de evolutia ascendenta a
exporturilor companiei. Prin investitia propusa se vor extinde si imbunatati conditiile tehnologice, crescand capacitatea de productie si
eficienta acestora prin avansul tehnologic inovativ si prin reducerea termenelor de executie, producand mai multe produse pe unitatea de
timp pentru principalii nostri clienti actuali. Realizarea investitiei propuse prin proiect va raspunde obiectivului POR de a sprijini
intreprinderile in gasirea unui model optim de crestere, astfel incat sectorul productiv sa beneficieze de o dezvoltare sustenabila si
durabila. Toate activele pe care dorim sa le achizitionam incorporeaza tehnologii high-tech performante pentru dezvoltarea fluxurilor
tehnologice actuale si pentru imbunatatirea calitatii produselor, oferind beneficii pe termen mediu si lung. Tehnologia echipamentelor
asigura automatizarea si organizarea proceselor de fabricatie in conformitate cu platformele tehnologice promovate in Uniunea
Europeana. Consumul energetic va fi redus prin prisma sistemului de panouri solare utilizat care va diminua consumul de gaze naturale si
implicit emisile de CO2, dar si prin panourile fotovoltaice care vor reduce consumul de energie electrica. Se va realiza o atragere a fortei
de munca calificate prin continuarea colaborarii cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea Tehnica Cluj, Universitatea Tehnica
“Gheorghe Asachi” din Iasi, pentru recrutarea tinerilor absolventi in domeniul ingineriei, precum si de pe raza orasului Ocna Sibiului,
comunei Sura Mica, a comunei Loamnes localitati cu o rata a somajului peste media somajului existent la nivel national. De altfel,
compania noastra este considerata a fi “cel mai mare angajator din orasul Ocna Sibiului”, deoarece aici lucreaza cei mai multi locuitori ai
orasului Ocna Sibiului (63 persoane). Compania are mereu ca obiectiv recrutari din randul tinerilor si al femeilor pentru instruirea de
operatori si pregatirea de responsabili de proces pentru un management orientat spre calitate si responsabilitate, ramanand interesati ca
si pana in prezent de incurajarea, integrarea si adaptarea conditiilor de munca pentru persoane cu dizabilitati, dar si pentru integrarea in
munca a persoanelor provenite din medii defavorizate, care este unul accentuat in zona. Sporirea eforturilor companiei pentru cresterea
competitivitatii produselor realizate in urma introducerii noilor tehnologii se va concretiza in consolidarea pozitiei strategice actuale detinute
in prezent cu clienti de prestigiu: Autoliv – Suedia, Takata – Japonia, ZF – Germania si Magna Powertrain – USA precum si facilitarea
accesului pe piete noi, crescand astfel valoarea exporturilor prin livrarea de produse in locatiile acestora din toata lumea. Implementarea
proiectului va conduce la cresterea competitivitatii SC Polycontact Hermannstadt atat pe piata interna cat si pe cea externa. Gradul de
pregatire al proiectului este avansat, iar SC Polycontact Hermannstadt a efectuat toate activitatile premergatoare implementarii proiectului,
estimandu-se ca demararea acestuia sa se efectueze in prima zi dupa semnarea contractului cu Ministerul Fondurilor Europene, iar
implementarea acestuia sa fie intr-o perioada mai mica de 6 luni, avand pregatite caietele de sarcini pentru achizitia de echipamente, iar
echipa de proiect impreuna cu expertii externi este pregatitata pentru implementarea proiectului, avand experienta necesara proiectelor pe
POS CCE, POC, POR etc
4/27/2017 12/31/2018 51.77 Centru Sibiu Ocna Sibiului Privat 001 3,133,410 552,955 2,365,587 2,365,587 1,495,328 9,912,867 Finalizat 1 3,064,857 540,857
35 2.2 114446 Investitii in tehnologii Hihg-tech in vederea dezvoltarii avantajului competitiv pe pietele internationale SC MATEC-CNC TECHNIK SRL Dezvoltarea competitivitatii pe piata internationala de componente pentru industria energiilor alternative si automotive 4/1/2017 31/01/2019 46.59 Centru Sibiu Sibiu PRIVAT 001 3,808,259 672,046 3,693,716 3,693,716 1,752,279 13,620,016 Finalizat 1 3,770,164 665,323
36 2.2 114819 Dezvoltarea Centrului Medical Dr. Stanila prin achizitionarea de echipamente si dotari SC Centrul Medical Dr. Stanila SRL cresterea competitivitatii economice a societatii 4/1/2017 8/31/2018 61.21 Centru Sibiu Sibiu PRIVAT 001 1,125,936 198,695 514,953 514,953 1,023 2,355,561 in implementare 0 933,321 164,704
37 2.2 112681 Creşterea competitivităţii FORTZA.RO prin crearea unei noi unităţi  SC FORTZA.R0 Obiectivul general al proiectului este reprezentat de crearea unei noi unitati la FORTZA.RO SRL prin dotarea unei hale existente
(proprietate FORTZA.RO SRL) cu active corporale si necorporale pentru productia de macarale.
4/1/2017 10/30/2019 52.08 Centru Sibiu Medias PRIVAT 001 3,223,070 568,777 2,396,497 2,396,497 1,374,791 9,959,631 in implementare 1 993,506 175,325
38 2.2 111729 Investiţie iniţială în cadrul firmei Oehler-Mecanica SRL prin extinderea capacităţii de producţie SC Oehler-Mecanica SRL Achiziþionarea urmatoarelor echipamente tehnologice: masina de debitat cu laser si presa de indoit table, pâna la sfârsitul
perioadei de implementare a proiectului
4/1/2017 60.86 Centru Sibiu Marsa PRIVAT 001 3,463,483 611,203 2,620,553 2,620,553 1,272,095 10,587,887 in implementare 0 1,199,579 211,690
39 2.2. 116098 Achizitie de echipamente performante si dotari la clinica Misan Med MISAN MED SRL Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii economice a societatii ca urmare a dezvoltarii activitatii prin cresterea capacitatii de lucru si prin diversificarea serviciilor pe care le presteaza prin achizitia de echipamente medicale moderne. 5/1/2017 10/30/2019 60.72 Centru Sibiu Sibiu privat 001 1,540,445 271,843 724,542 0 833 2,537,664 in implementare 0 403,615 71,226
40 2.2. 116329 Diversificarea gamei de produse a Romtap.Prod.Com. SRL prin achiziţionarea de echipamente tehnologice pentru producţia de mochete ROMTAP.PROD.COM SRL Obiectivul general al proiectului consta in cresterea competitivitatii Romtap.Prod.Com prin diversificarea gamei de produse (produs nou: mochete din fibra sintetica) si lansarea de produse inovative dedicate unor noi segmente de piata.Dotarea cu utilaje, echipamente tehnologice, dotari specifice si active necorporale in vederea implementarii unui nou flux tehnologic pentru realizarea de noi produse (mochete din fibra sintetica) 7/1/2018 3/31/2020 51.04 Centru Sibiu Cisnadie privat 001 3,821,493 674,381 2,991,320 2,991,320 1,956,955 12,435,467 in implementare 0 0 0
41 2.2. 113378 Creșterea competitivității SC ROȘIAN EXPRESS SRL Mediaș, prin achiziția de echipamente performante pentru fabricarea jocurilor și jucăriilor ROȘIAN EXPRESS SRL dezvoltarea tehnologica a intreprinderii prin achizitia a 12 utilaje si echipamente noi, si a 4 active necorporale, care sa permita
dezvoltarea produselor existente, si realizarea de produse noi jocuri de societate obtinute prin combinatia de materiale lemn,
carton si materiale termoplaste si termorigide, si pentru cresterea atractivitatii produselor intreprinderii, certificarea sistemelor de management – ISO 9001-2015 si prezentarea lor pe piete interne, dar pe viitor si externe prin internationalizarea si patrunderea pe piete externe, ca prim factor pentru cresterea durabila a competitivitatii intreprinderii ;
2. imbunatatirea calitativa a gamei de jocuri realizate prin introducerea de echipamente tehnologice moderne in fluxul de fabricare utilizand ca materie prima principala – lemn, carton si material plastic(termoplaste, termorigide – aminoplaste), cat si posibilitatea realizarii de noi jocuri si protejarea denumirii si produselor proprii realizate la OSIM ;
3. crearea a 1 nou loc de munca in societate.
1/1/2017 7/31/2021 60.57 Centru Sibiu Municipiul Medias privat 001 1,271,183 224,326 603,057 603,057 435,575 3,137,198 in implementare 0 45,873 8,095
42 2.2. 110267 Achiziţionarea de echipamente tehnologice pentru extinderea capacităţii unităţi existente şi diversificarea producţie de ţesături la SC ŢESĂTURI TRANSILVĂNENE SRL ”din satul Ighişu Nou, Municipiul Mediaş, Judeţul Sibiu SC ŢESĂTURI TRANSILVĂNENE SRL Obiective specifice ale proiectului:
1. cresterea si diversificarea producþiei de þesaturi prin achiziþionarea a 4 masini de þesut noi, performante, cu sistem de
control al proceselor, cu selector electronic de batatura cu motor pentru 4 -8 culori de batatura;
2. inovarea de produs, respectiv introducerea în fabricaþie a 3 produse noi pentru societate, semnificativ îmbunataþite în
privinþa caracteristicilor;
3. utilizarea surselor regenerabile de energie, prin instalarea de Lampi LED SOLARE pentru iluminatul exterior al unitaþii
de producþie si eficientizarea iluminatului în spaþiile de producþie cu lampi LED industriale;
4. certificare conform ISO 14001 si Certificarea unui produs: Pânza topita- artizanat
1/5/2017 3/31/2019 60.92 Centru Sibiu Satul IGHISU NOU privat 001 957,665 169,000 445,446 445,446 302,096 2,319,653 Finalizat 0 849,300 149,876
43 2.2 115938 Achizitie echipamente pentru extinderea activitatii in cadrul societatii TOTAL DENT SRL TOTAL DENT SRL Extinderea capacitatii unei unitati existente prin:
– Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente informatice, birotica specifice activitatii serviciilor stomatologice
– Achizitionarea unor programe informatice specifice activitatii de prestare servicii stomatologice
2. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a isi dezvolta si mentine avantajul competitiv:
– Implementarea procesului de certificare a sistemului de management al calitatii (ISO 9001)
– Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil
3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:
– Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si optimizarea procedurilor de lucru prin achizitionarea unor echipamente noi, performante si mai eficiente energetic
– Angajarea de persoane din urmatoarele categorii defavorizate: „varsta de peste 50 de ani”
– Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a
investitiei.
4/1/2017 2/1/2020 60.97 Centru Sibiu Sibiu privat 001 1,197,649 211,350 555,218 555,218 4,791 2,524,226 in implementare 0 76,014 13,414
44 3.1B 110350 Creşterea eficienţei energetice a pavilionului principal aparţinând IJJ Sibiu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu Scopul proiectului propus este de optimizare a activitatii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Sibiu.
Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice a cladirilor administrate de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Sibiu, avand in vedere respectarea cerintelor specifice principiilor dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse.
Cladirea reprezinta pavilionul principal al sediului Inspectoratului de Jandarmi Judetean Sibiu aflat in proprietatea Statului Roman si administrat de Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Judetean Sibiu. Functionalitatea este reprezentata de desfasurarea activitatii unui numar de 200 jandarmi – personal al Inspectoratului si vizitatori, avand un regim de utilizarea de 24 h din 24, 7 zile din 7, pe tot parcursul anului. Pe parcursul exploatarii constructiei, nu au avut loc lucrari de consolidare asupra structurii sau reparatii capitale fiind efectuate doar reparatii curente. Cladirea a fost executata in anul 1977 conform unui proiect tip M.I. – Proiectul nr. 6008, intocmit in anul 1975. Conditiile actuale de utilizarea inregistreaza consumuri energetice mari fapt care impune lucrari de crestere a eficientei energetice.
7/1/2016 5/31/2020 85.00 Centru Sibiu Sibiu Public 013 4,043,174 0 713,501 713,501 845,914 6,316,090 în implementare 0 56,912 0
45 3.1B 114838 Reabilitarea Şcolii Gimnaziale nr. 1 Sibiu în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice UAT Municipiul Sibiu Cresterea eficienþei energetice a cladirilor publice din Municipiul Sibiu prin reabilitarea termica a cladirii Scolii Gimnaziale nr.1 Sibiu, str. Haþegului nr. 8. 9/1/2016 1/31/2020 85.00 Centru Sibiu Sibiu Public 013 6,785,394 1,037,766 159,656 159,656 0 8,142,473 în implementare 0 23,667 3,620
46 3.1B 114840 Reabilitarea Liceului Constantin Noica Sibiu în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice UAT Municipiul Sibiu Cresterea eficienþei energetice a cladirilor publice din Municipiul Sibiu prin reabilitarea termica a cladirii Liceului Constantin Noica Sibiu,str. Ostirii, nr.5. 9/6/2016 1/30/2020 85.00 Centru Sibiu Sibiu Public 013 6,413,392 980,872 150,903 150,903 0 7,696,071 în implementare 0 122,743 18,772
47 3.1B 118154 Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 21 Sibiu in vederea imbunatatirii eficientei energetice UAT Municipiul Sibiu Cresterea eficienþei energetice a cladirilor publice din Municipiul Sibiu prin reabilitarea termica a cladirii Scolii Gimnaziale nr. 21 Sibiu 5/15/2018 3/31/2020 85.00 Centru Sibiu Sibiu PUBLIC 013 6,340,370 969,704 149,185 149,185 0 7,608,444 in implementare 0 18,946 2,898
48 3.1B 115465 Reabilitarea termica a unor cladiri din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu UAT Municipiul Sibiu eficienþa energetica, gestionarea inteligenta a energiei si utilizarea energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice situate în Municipiul Sibiu 5/15/2018 12/31/2021 85.00 Centru Sibiu Sibiu Public 013 37,599,840 5,750,564 884,702 884,702 5,911,225 51,031,033 in implementare 0 113,753 17,397
49 3.1B 118186 Reabilitarea Şcolii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice UAT Municipiul Sibiu Cresterea eficienþei energetice a cladirilor publice din Municipiul Sibiu prin reabilitarea termica a cladirii ?colii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu, str. ?oimului, nr.13. 9/14/2016 6/30/2020 85.00 Centru Sibiu Sibiu Public 013 6,192,004 947,012 145,694 145,694 0 7,430,405 in implementare 0 15,454 2,364
50 3.1B 115503 Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Pavilion 2 şi Pavilion Administrativ UAT Judetul Sibiu Proiectul îsi propune sa sprijine eficienþa energetica, gestionarea inteligenta a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice situate în Municipiul Sibiu 2/17/2016 12/31/2022 85.00 Centru Sibiu Sibiu Public 013 6,500,086 994,131 152,943 152,943 0 7,800,103 in implementare 0 42,210 6,456
51 3.1B 117992 Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Dispensaru UAT Judetul Sibiu Cresterea eficienþei energetice în cladirile publice din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu prin reabilitarea termica a unui pavilion – Dispensarul- având o suprafaþa utila de peste 500 mp 2/17/2016 2/28/2022 85.00 Centru Sibiu Sibiu Public 013 2,677,026 409,427 62,989 62,989 0 3,212,431 in implementare 0 17,873 2,734
52 3.1B 114911 Eficientizarea energetică a pavilionului IV al Spitalului de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda din Sibiu UAT Judetul Sibiu Cresterea eficienþei energetice în cladirile publice din cadrul Spitalului de Psihiatrie “DR. Gh Preda” Sibiu prin reabilitarea termica a Pavilionului IV având o suprafaþa construita la sol de 568 mp. 12/1/2016 7/31/2020 85.00 Centru Sibiu Sibiu Public 013 3,510,523 536,903 82,601 82,601 0 4,212,627 in implementare 0 56,323 8,614
53 3.1B 116146 Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu UAT Orasul Saliste Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu 12/1/2016 12/31/2019 85.00 Centru Sibiu Saliste Public 013 1,652,496 252,735 38,882 38,882 465,690 2,448,684 in implementare 0 42,476 6,496
54 5.1 116233 Punerea în valoare a clădirii de patrimoniu – Biserica Evanghelică C.A. Sibiu – prin lucrări de conservare, restaurare a clădirii și modernizare a infrastructurii conexe – Piața Huet, Sibiu, Județul Sibiu Biserica Evanghelică C.A. Sibiu Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural are ca obiectiv
impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale.
Toate orasele au propriul lor suflet! Acesta este marcat de curgerea istoriei si a timpului. Il putem gasi intr-o cladire, pe o alee sau intr-un parc. In peisajul cultural sibian, fosta Catedrala Evanghelica din Sibiu (în germana Evangelische Stadtpfarrkirche) constituie legatura dintre istoria trecutului si cea a prezentului, o marturie a identitatii culturale sibiene din ultimii 500 ani, o parte din sufletul cetatii medievale.
Amplasat in centrul istoric al orasului, aflat pe lista LMI cu denumirea de Biserica Evanghelica „Sf. Maria” din Sibiu este una dintre cele mai frumoase si impresionante cladiri gotice din Transilvania. Catedrala Bisericii Evanghelice C.A. din Romania si biserica parohiala a comunitaþii sasesti din Sibiu reprezinta cea mai mare comunitate de credinciosi luterani din România (in decembrie 2015 aceasta numara 1.137 enoriasi – din care 672 femei, la care se adauga 31 din cartierul Gusterita si 21 din Selimbar) si detine un rol important in atractivitatea turistica a regiunii, fiind un simbol al urbei, impreuna cu alte zeci de cladiri si constructii declarate monumente istorice, strazi, muzee si expozitii permanente de interes national si universal. Prezentul proiect reprezinta un pas foarte important realizat de comunitatea sibiana si are ca obiectiv principal conservarea, protejarea si punerea in valoare a cladirii Bisericii Evanghelice „Sf. Maria”, localizata in Piata Huet din municipiul Sibiu, monument istoric de valoare nationala si universala prin lucrari de conservare, restaurare a cladirii (parament exterior si interior, elemente de piatra naturala exterioare, ferestre, vitralii, elemente de tamplarie exterioara, finisaje, pardoseli interioare, elemente de arta; consolidare pereti, fundatii; refacerea sistemelor de incalzire/racire; alimentare cu energie electrica si iluminat interior/exterior complet noi, comandate de un sistem inteligent; extinderea retelei de apa si canalizare) si modernizare a infrastructurii conexe. Prin realizarea unor astfel de lucrari se vor stimula dezvoltarea locala, valorificarea identitatii culturale si promovarea turismului (cultural, istoric, ecumenic, etnic) la nivel regional si international.
10/30/2014 29/02/2022 83.30 Centru Sibiu Sibiu Privat 094 18,623,911 2,848,363 438,210 438,210 0 22,348,694 în implementare 1 1,447,200 255,388
55 5.1 119275 Lucrari de reparatii, conservare și introducere în circuit turistic la ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Cisnădie Parohia Evanghelică C.A.Cisnădie Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitaþii turistice a zonei prin punerea în valoare si utilizarea durabila a obiectivului de patrimoniu Ansamblul Bisericii Fortificate Cisnadie si introducerea acestuia în circuitul turistic real si virtual. 11/1/2014 31/08/2020 83.30 Centru Sibiu Cisnadie Privat 094 6,023,642 921,263 141,733 141,733 38,123 7,266,494 în implementare 1 352,411 62,190
56 5.1 120985 Reabilitarea Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate Agnita Parohia Evanghelica C.A. Agnita Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitaþii turistice a zonei prin punerea în valoare si utilizarea durabila a obiectivului de
patrimoniu Ansamblul Bisericii Fortificate Agnita si introducerea acestuia în circuitul turistic real si virtual
8/28/2017 10/28/2020 83.30 Centru Sibiu Agnita Privat 094 5,413,149 827,893 127,368 127,368 159,443 6,655,222 în implementare 1 238,577 42,102
57 5.1 122189 Lucrări de reparaţii, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului Biserica Evanghelică C.A. Miercurea Sibiului Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitaþii turistice a zonei prin punerea în valoare si utilizarea durabila a obiectivului de patrimoniu Ansamblul Bisericii Fortificate din Miercurea Sibiulu si introducerea acestuia în circuitul turistic real si virtual. 12/28/2017 6/28/2018 83.30 Centru Sibiu Miercurea Sibiului Privat 094 1,758,897 269,008 41,386 41,386 27,083 2,137,759 în implementare 1 38,883 6,862
58 5.1 122281 Lucrări de reparaţii, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Sarosul pe Tarnave Parohia Evanghelica C.A. Saros pe Tarnave Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitaþii turistice a zonei prin punerea în valoare si utilizarea durabila a obiectivului de patrimoniu Ansamblul Bisericii Fortificate din Sarosul pe Tarnave si introducerea acestuia în circuitul turistic real si virtual. 1/26/2018 4/26/2020 83.30 Centru Sibiu Saros pe Tarnave Privat 094 1,056,444 161,574 24,857 24,857 96,739 1,364,471 în implementare 1 29,932 5,282
59 5.1 122285 Lucrări de reparaţii, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Ruja Parohia Evanghelică C.A. Ruja Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitaþii turistice a zonei prin punerea în valoare si utilizarea durabila a obiectivului de patrimoniu Ansamblul Bisericii Fortificate din Ruja si introducerea acestuia în circuitul turistic real si virtual. 2/2/2018 8/2/2020 83.30 Centru Sibiu Ruja Privat 094 1,140,080 174,365 26,825 26,825 53,109 1,421,205 în implementare 1 39,293 6,934
60 5.1 122282 Lucrări de reparaţii, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Şeica Mică Parohia Evanghelică C.A. Şeica Mică Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitaþii turistice a zonei prin punerea în valoare si utilizarea durabila a obiectivului de patrimoniu Ansamblul Bisericii Fortificate din Seica Mica si introducerea acestuia în circuitul turistic real si virtual. 2/5/2018 8/5/2020 83.30 Centru Sibiu  Şeica Mică Privat 094 1,531,359 234,208 36,032 36,032 110,656 1,948,287 în implementare 1 19,858 3,504
61 6.1 109553 Reabilitare si modernizare DJ 141 Mediaș – Moșna – Pelișor – Bârghiș UAT Județul Sibiu Stimularea mobilitaþii persoanelor si marfurilor în regiunea Centru, prin conectarea infrastructurii rutiere de interes judeþean din judeþele Sibiu si Mures la reþeaua TEN-T 1/1/2014 11/30/2021 85.00 Centru Sibiu  DJ 141 Mediaș – Moșna – Pelișor – Bârghiș APL 034 71,246,565 10,896,534 1,676,390 1,676,390 792,749 86,288,628 în implementare 0 101,355 15,501
62 7.1 115563 Dezvoltarea infrastructurii turistice în staţiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului”, beneficiar PARTENERIATUL DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL OCNA SIBIULUI ŞI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SIBIU PARTENERIATUL DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL OCNA SIBIULUI ŞI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SIBIU Obiectiv general: Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii forþei de munca în regiunea Centru, prin majorarea numarului mediu de
salariaþi în staþiunea balneoclimaterica Ocna Sibiului din judeþul Sibiu. Obiectivul general al proiectului este complementar prioritaþii de
investiþii în cadrul careia aplicam – Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii forþei de munca, prin dezvoltarea potenþialului endogen ca
parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea
accesibilitaþii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice (Investiþii în infrastructura de turism). Prin dezvoltarea potenþialului
specific zonei (potenþial turistic – turism balnear) se creeaza premisele favorabile unei cresteri economice a staþiunii Ocna Sibiului.
Obiectiv Specific al axei prioritare vizeaza – Cresterea numarului mediu de salariaþi în staþiunile turistice. Investiþiile care se vor realiza în
infrastructura de turism au ca scop cresterea economica a Orasul Ocna Sibiului, care din punct de vedere economic este deficitar, oras
care însa dispune de un potenþial turistic valoros, potenþial care poate contribui semnificativ la cresterea numarului de angajaþi. La nivel
naþional, turismul asigura în mod direct circa 193 000 de locuri de munca (2,3% din totalul forþei de munca), iar contribuþia sa la
menþinerea ocuparii locurilor de munca în sectoarele înrudite este estimata la un nivel de peste doua ori mai mare. Potenþialul turistic al
României este concentrat în câteva sectoare de nisa. Sub-sectoarele promiþatoare cu cel mai mare potenþial si valoare adaugata sunt cele
al turismului medical si al ecoturismului, prin urmare si sectorul din care face parte Staþiunea Ocna Sibiului. În perioada 2008-2011,
ocuparea totala a forþei de munca s-a redus cu 4,4%. Conform raportarilor, turismul s-a dovedit cel mai rezistent, contractându-se
începând din 2008, dar extinzându-se puternic în 2012 (Sursa: WTTC). Dezvoltarea turismului la nivelul Orasului Ocna Sibiului va
contribui la cresterea economica, dar si la crearea de noi locuri de munca într-o economie diversificata, în scopul reducerii dependenþei de
agricultura, de sectoarele economice tradiþionale sau de sectoarele aflate în dificultate. Astfel, investiþiile propuse prin prezentul proiect
sunt menite sa creeze sau sa îmbunataþeasca semnificativ infrastructura existenta (atât cea de baza cât si cea de agrement), aspect
primordial în relaþia cu potenþialii investitori, indiferent de domeniul de activitate, investitori care reprezinta motorul crearii locurilor de
munca. La nivelul Orasului Ocna Sibiului, în anul 2015 din totalul populaþiei active de 1503 persoane, figurau ca si angajaþi un numar de
1416 persoane (850 barbaþi si 566 femei) – sursa INS. Acest indicator se refera la populaþia din orasul Ocna Sibiului care lucreaza,
indiferent de locaþie. În ceea ce priveste numarul angajaþilor din staþiune, conform ITM Sibiu, media pentru anul 2016 a fost de cca. 262
angajaþi. Se poate observa faptul ca o mare parte din populaþia activa din cadrul orasului migreaza în cautarea unui loc de munca, spre
alte localitaþi învecinate, cel mai probabil spre platforma de vest a municipiului Sibiu. Prin investiþiile propuse prin prezentul proiect se
intenþioneaza stabilizarea populaþiei ocupata în orasul Ocna. Totodata, raportându-ne la potenþialul turistic si la oportunitaþile pe care le va
oferi staþiunea dupa modernizare, intenþionam ca aceasta sa devina o atracþie pentru cei aflaþi în cautarea unui loc de munca, cu
precadere în sezonul estival, când unitaþile de cazare si agrement funcþioneaza la potenþial maxim.
9/8/2015  02/02/2022 85.00 Centru Sibiu Ocna Sibiului APL 092 16,671,380 2,549,740 392,268 392,268 0 20,005,656 în implementare 0 138,387 21,165
63 8.3 116443 Centrul de servicii Ocna Sibiului Parteneriatul dintre UAT ORAȘUL OCNA SIBIULUI și ASOCIAȚIA A.S. 2001 Alba Iulia Obiectiv general: Facilitarea accesului la educație și integrare/reintegrare pe piața forței de muncă a persoanelor care au/au avut de ispășit pedepse private de libertate din România, regiunile Centru, Vest și Nord-Vest. 12/20/2018 10/31/2020 85.00 Centru Sibiu Sat Topârcea, Orașul Ocna Sibiului APL 055 2,534,463 387,624 59,634 149,599 89,965 3,221,285 IMPLEMENTARE 0 84,131 12,867
64 3.1A 119292 Reabilitarea termica blocuri de locuinte din Municipiul Sibiu in vederea cresterii eficientei energetice MUNICIPIUL SIBIU Cresterea eficienþei energetice a cladirilor rezidenþiale din municipiul Sibiu prin reabilitarea termica a blocurilor situate în Sibiu, Calea Dumbravii, nr.26, str. Aleea Biruinþei, nr 5 si str. Rusciorului, nr.31, bl.16. 2/11/2019 9/30/2020 0.51 Centru Sibiu Sibiu Public 001 1,076,883 190,038 844,614 61,722 2,173,256 în implementare 0 0 0
65 4.4 121019 Constructie noua cu destinatia cresa in incinta Gradinitei cu program prelungit nr. 36 Sibiu Municipiul Sibiu Îmbunatățirea accesului la educație timpurie în Municipiul Sibiu și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. 3/11/2019 2/28/2021 0.85 Centru Sibiu Sibiu Public 001 2,577,209 394,161 60,640 0 3,032,010 în implementare 0 0 0
66 7.1 115488 Dezvoltarea economică a stațiunii balneoclimaterică Bazna UnitateAdministrativ Teritorială Comuna Bazna Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economica a stațiunii balneoclimatice Bazna prin dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii locale si prin crearea si extinderea infrastructurii de agrement, în vederea punerii în valoare a bogatului potențial turistic si a cresterii numarului mediu de salariați din cadrul stațiunii balneoclimatice. 1/28/2019 9/30/2020 0.85 Centru Sibiu Bazna Public 001 12,013,031 1,837,287 282,660 98,443 14,231,421 în implementare 0 0 0
67 8.2B 121964 Crestere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente Municipiul Sibiu Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii si a eficientei îngrijirii spitalicesti de urgenta pediatrica din Municipiul Sibiu. 3/11/2019 2/28/2021 0.70 Centru Sibiu Sibiu Public 001 4,717,011 1,886,804 134,772 48,100 6,786,687 în implementare 0 0 0
68 13.1 123123 Extindere, reabilitare, dotare Centru Cultural si imbunatatirea spatiilor publice urbane Orasul Ocna Sibiului Dezvoltarea sociala si economica a orasului-statiune Ocna Sibiului prin imbunatatirea calitatii vietii populatiei, prin cresterea accesibilitatii Prin extinderea, reabilitarea si dotarea Centrului cultural si prin imbunatatirea spatiilor stradale publice, Ocna Sibiului va deveni un 1/12/2017 31/06/2022 0.85 Centru Sibiu Sibiu Public 001 7,159,968 1,095,054 168,470 1,025,064 9,448,556 în implementare 0 0 0
69 8.2B 122177 Modernizare, extindere si dotare a Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu UAT Judetul Sibiu Îmbunataþirea calitaþii si a eficienþei îngrijirii spitalicesti de urgenþa prin modernizarea unitaþilor de primiri urgenþe si implicit a serviciilor medicale acordate, pentru îmbunataþirea starii de sanatate a populaþiei din judeþul Sibiu si ariile înconjuratoare 12/7/2017 31/10/2020 0.70 Centru Sibiu Sibiu Public 001 4,785,803 1,914,321 136,737 1,229,185 8,066,047 în implementare 0 0 0
70 10.1B 120308 Extindere corp scoala si construire sala de sport la Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga Sibiu MUNICIPUL SIBIU Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea accesului, calitaþii si a atractivitaþii educaþiei la nivelul învaþamântului obligatoriu din unitatea de învaþamânt supusa intervenþiilor – Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga, cu impact direct asupra cresterii accesului, calitaþii si a atractivitaþii educaþiei la nivelul învaþamântului obligatoriu din Municipiul Sibiu. 3/5/2019 4/30/2021 0.85 Centru Sibiu Sibiu Public 001 6,882,968 1,052,689 161,952 0,0 8,097,610 în implementare 0 0 0
71 6.1 108763 Modernizare DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamnes-Sorostin-Tapu PARTENERIATUL DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SIBIU, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞ OCNA SIBIULUI, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA ŞEICA MICĂ, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SLIMNIC, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SURA MICĂ, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MICĂSASA ŞI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA LOAMNEŞ Stimularea mobilitaþii persoanelor si marfurilor în regiunea Centru, prin conectarea infrastructurii rutiere de interes judeþean din judeþele Sibiu si Mures la reþeaua TEN-T 01/04/2014 11/30/2021 85.00 Centru Sibiu DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamnes-Sorostin-Tapu APL 034 102,702,200 15,707,395 2,416,522 2,416,522 309,400 123,552,040 în implementare 0 255,766 39,117
TOTAL 402,851,319 64,619,563 39,865,208 37,432,613 30,562,431 575,331,134 35,415,329 6,215,413