Sălaj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL SĂLAJ
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 POR/2016/2/2.1.A 104508 Cresterea competitivitatii firmei “SC ELECTROVALI SRL” prin implementarea unui sistem de productie inovativ si eco-eficient ELECTROVALI SRL Cresterea eficientei si competitivitatii SC ELECTROVALI SRL si imbunatatirea produselor si a proceselor de productie prin construirea unui atelier de productie si dotarea cu echipamente si softuri moderne ce incurajeaza inovarea. 12/20/2017 11/30/2019 67.40 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 760,152 134,145 233,443 512,047 278,604 1,918,390 in implementare 1 212,724 37,540
2 POR/2016/2/2.1.A 104482 Cresterea competitivitatii intreprinderii FAYA 2001 TRIFOREST SRL pe piata constructiilor, prin achizitia de echipamente specifice pentru productia de beton FAYA 2001 TRIFOREST SRL Cresterea competitivitatii intreprinderii FAYA 2001 TRIFOREST pe piata constructiilor, prin achizitia de echipamente tehnologice, utilaje si instalatii de lucru pentru fabricarea betonului: 1 instalatie mobila de beton, 1 buldoexcavator si 1 siloz pentru ciment; 12/27/2017 10/30/2018 68.00 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 750,772 132,489 220,815 428,025 207,210 1,739,312 in implementare 1 189,657 33,469
3 POR/2016/2/2.1.A 104985 Diversificarea activitatii SC CREATIVE MEDIA SRL prin achizitia de active specifice serviciilor de editare CREATIVE MEDIA SRL Cresterea competitivitatii intreprinderii SC CREATIVE MEDIA SRL prin achizitia unor echipamente inovative, performante, cu un nivel ridicat de tehnologizare si automatizare.  Echipamentele cuprinse in prezentul proiect de investitii, respectiv: – Echipament de tipar digital (Presa digitala) = 1 buc; – Echipament de imprimare UV = 1 buc; – Gravator laser = 1 buc; – Kit fotovoltaic 4 kwp = 1 buc; – Rampa acces persoane cu dizabilitati = 1 buc; 3/16/2018 4/30/2018 68.00 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 371,385 65,538 109,231 213,000 103,769 862,923 Finalizat 1 357,983 63,174
4 POR/2016/2/2.1.A 105289 Achizitie utilaje pentru dezvoltarea firmei ETA TRANS CONCRET S.R.L. ETA TRANS CONCRET SRL Diversificarea serviciilor oferite, creşterea competitivităţii şi a calităţii serviciilor oferite. :Achiziţionarea de utilaje noi, moderne,  respectiv: 1- excavator de
minim 200CP t; 1 – mai compactor; 1 – statie mobila de incarcare.
4/13/2018 8/31/2018 68.00 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 734,693 129,652 216,086 425,444 209,358 1,715,233 Finalizat 0 733,819 129,498
5 POR/2016/6/6.1/1 117905 Reabilitare si modernizare drum judetean DJ108A: lim. Jud. Cluj-Bogdana: KM 7+400-19+000 CJ Salaj in parteneriat cu UAT Comuna Buciumi Îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în apropierea reţelei TEN-T, la nivelul judeţului Sălaj prin reabilitarea şi modernizarea DJ 108A, tronsonul cuprins între km 7+400 – 19+000. 7/3/2017 7/2/2020 85.00 NORD-VEST SALAJ Judetul Salaj APL 034 44,784,016 6,849,320 1,053,742 312,762 52,999,840 in implementare 0 842,073 128,788
6 POR/2016/3/3.1/A/1 118375 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte GULLIVER si L din Municipiul Zalau UAT Mun. Zalau Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autorităţile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. 5/13/2017 12/1/2019 51.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 014 1,068,370 188,536 837,937 125,677 2,220,519 in implementare 0 453,756 80,075
7 POR/2016/3/3.1/A/1 119116 Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte A96 din Municipiul Zalau UAT Mun. Zalau Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autorităţile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. 8/28/2017 2/27/2020 51.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 014 1,200,140 211,789 941,286 90,239 2,443,454 in implementare 0 782,051 138,009
8 POR/2016/3/3.1/A/1 117921 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte A si B, 2A, 2C si B35 din Municipiul Zalau UAT Mun. Zalau Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autorităţile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră 5/16/2017 8/1/2019 51.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 014 1,086,328 191,705 852,022 68,469 2,198,524 in implementare 0 729,756 128,780
9 POR/2016/3/3.1/A/1 118379 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte C2 si C3 din Municipiul Zalau UAT Mun. Zalau Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autorităţile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră 7/27/2017 12/26/2019 51.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 014 1,084,126 191,316 850,295 133,220 2,258,957 in implementare 0 645,885 116,777
10 POR/2016/3/3.1/A/1 118378 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte D4, D30-32 din Municipiul Zalau UAT Mun. Zalau Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autorităţile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră 5/18/2017 10/1/2019 51.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 014 742,314 130,997 582,207 221,205 1,676,722 in implementare 0 458,837 80,971
11 POR/2016/6/6.1/1 119132 Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfalau – Crasna – Zalau – Creaca UAT jud. Salaj in parteneriat cu UAT Mun. Zalau Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 191C: Nuşfalău – Crasna – Zalău – Creaca 7/3/2017 2/2/2021 85.00 NORD-VEST SALAJ Judetul Salaj APL 034 102,349,741 15,653,490 2,408,229 400,810 120,812,271 in implementare 0 219,188 33,523
12 POR/2016/2/2.1.A 107374 Achizitie de echipamente la SC DIANDRA IMAGES SRL DIANDRA IMAGES SRL Cresterea competititivitatii firmei, prin achizitia de echipamente noi, cu tehnologie nouă şi productivitate ridicată. Prin proiect se vor achizitiona: Printer digital (1 buc), a unui Echipament destinat printurilor publicitare de mari dimensiuni (1 buc), a unui Echipament productie litere si logo-uri volumetrice (1 buc) si a unui Printer flatbed (plan) cu cerneala UV (1 buc). 3/5/2018 1/31/2019 68.00 NORD-VEST SALAJ Simleu Silvaniei PRIVAT 001 742,233 130,982 218,305 436,999 218,694 1,747,213 finalizat 0 742,163 130,970
13 POR/2016/2/2.1.A 106521 Cresterea competitivitatii economice a  VERSYCNC TECH S.R.L. prin achizitia unei masini de debitare cu laser VERSYCNC TECH SRL Creşterea competitivităţii societăţii VERSYCNC TECH S.R.L. prin achiziţia unei masini de debitare cu laser, de înaltă calitate, dezvoltarea şi extinderea afacerii, prin lărgirea gamei de produse realizate, pe o piaţă tot mai diversificată. 4/3/2018 2/28/2019 68.00 NORD-VEST SALAJ Simleu Silvaniei PRIVAT 001 759,989 134,116 223,526 435,934 212,408 1,765,972 Finalizat 0 753,333 132,941
14 POR102/2/2/ 112751 Hala productie si achizitie utilaje FIBREX CO S.R.L. Cresterea competitivitatii firmei prin diversificarea productiei catre un domeniu colateral, fabricarea de caroserii auto si parti ale acestora,prin construire hala productie, platforma betonata si retele de utilitati, dotare cu echipamentele, participare la targ international si certificare ISO. 3/21/2018 12/31/2020 52.84 NORD-VEST SALAJ Crasna PRIVAT 001 2,146,402 378,777 1,536,286 2,321,184 784,898 7,167,547 in implementare 0 1,113,897 111,019
15 POR/2016/6/6.1/2 114766 REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108D: CRIŞENI (DN 1H) – CEHU SILVANIEI (DJ 196), KM 0+000 – 22+693 Judetul Salaj Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) – Cehu Silvaniei (DJ 196), KM 0+000 – 22+693 12/18/2017 1/31/2022 85.00 NORD-VEST SALAJ Judetul Salaj APL 034 41,200,390 6,301,236 969,421 206,272 48,677,318 in implementare 0 129,695 19,836
16 POR/2016/6/6.1/2 115268 REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 196: LIM. JUD. SATU-MARE – HOROATU CEHULUI – BENESAT, KM 28+000-28+900 – 36+080-43+150 JUDETUL SALAJ Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150 12/18/2017 12/31/2019 85.00 NORD-VEST SALAJ Judetul Salaj APL 034 10,853,660 1,659,972 255,380 30,762 12,799,773 in implementare 1 3,363,174 514,368
17 POR/2016/2/2.1.A 108530 Achizitie echipamente pentru tehnica dentara ART DENTA S.R.L. Cresterea competitivitatii firmei pe piata lucrarilor de tehnica dentara prin cresterea capacitatii de productie si a calitatii produselor executate 5/17/2018 3/31/2020 68.00 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 485,573 85,689 142,816 0 27 714,106 in implementare 0 479,533 84,624
18 POR/2016/2/2.1.A 108203 Dezvoltarea activitatii SC ALIEN SURFACE SRL Alien Surface SRL Consolidarea întreprinderii pe piata natională a producatorilor de folii de protecţie pentru dispozitivele electronice prin realizarea de investitii pentru dezvoltarea capacitatii tehnice a acesteia 6/5/2018 3/31/2020 68.00 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 598,547 105,626 176,043 0 168,204 1,048,421 in implementare 0 504,947 89,108
19 POR102/2/2/ 112213 ÎNFIINȚARE UNITATE DE PRODUCȚIE MOBILIER DE BAIE ÎN CADRUL S.C. WEST CO IMPEX S.R.L. WEST CO IMPEX S.R.L. Dezvoltarea capacitatii de productie prin  achizitia de echipamente 5/3/2018 6/30/2019 52.79 NORD-VEST SALAJ Criseni PRIVAT 001 1,142,115 201,550 1,232,304 1,644,970 412,666 4,633,605 in implementare 1 1,126,396 198,776
20 POR/2016/2/2.1.A 110371 Promovarea turismului viticol prin infiintarea hotelului Silvania in localitatea Simleu Silvaniei, judetul Salaj SANTA-FANTASY SRL Dezvoltarea si diversificarea activitatii firmei SC SANTA FANTASY SRL in domeniul turismului viticol prin constructia Hotelului Silvania cu 16 unitati de cazare, restaurant, sala de conferinta si spatii anexe 5/13/2016 4/30/2020 52.61 NORD-VEST SALAJ Simleu Silvaniei PRIVAT 001 759,375 134,007 549,885 1,860,884 1,310,999 4,615,150 in implementare 0 0 0
21 POR/2016/2/2.1.A 113573 Îmbunatățirea competitivității întreprinderii TRIXERA CONSTRUCT DFD SRL prin achiziția de utilaje TRIXERA CONSTRUCT DFD SRL Diversificarea activitaþii societaþii prin integrarea activitaþii lucrari de constructii drumuri si autostrazi cu cea de producþie de betoane, prin achizitionarea a 3 utilaje/echipamente pentru fabricarea betonului 4/1/2017 10/31/2018 67.21 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 760,279 134,167 236,762 451,870 215,108 1,798,185 Finalizat 1 759,863 134,093
22 POR/2016/2/2.1.A 113695 Dezvoltarea activității companiei Serafa Holding – facem cele mai bune lucrări SERAFA HOLDING SRL Consolidarea pozitiei pe piata si dezvoltarea activitatii societatii Serafa Holding SRL prin achizitionarea unui utilaj modern de foraj 4/5/2017 12/31/2018 76.50 NORD-VEST SALAJ Simleu Silvaniei PRIVAT 001 634,104 111,901 82,889 240,848 157,959 1,227,701 in implementare 2 201,050 35,479
23 POR/2016/2/2.1.A 109802 Construire hală reparații mașini agricole și echipamente în localitatea Șimleu Silvaniei, județul Sălaj TRANSTALIA SRL Construire hală reparații mașini agricole și echipamente în localitatea Șimleu Silvaniei, județul Sălaj 5/20/2016 9/30/2020 67.83 NORD-VEST SALAJ Simleu Silvaniei PRIVAT 001 523,380 92,361 155,864 445,795 289,931 1,507,332 in implementare 0 0 0
24 POR/2016/3/3.1/B/1 110346 Creșterea eficienței energetice a Liceului Reformat Wesselenyi din municipiul Zalău MUNICIPIUL ZALĂU Creșterea eficienței energetice a Liceului Reformat Wesselenyi din municipiul Zalău 8/19/2015 2/28/2021 85.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 13 2,120,233 324,271 49,888 1,901,814 1,851,926 6,248,131 In implementare 0 249,591 23
25 POR102/2/2/ 115514 Extindere hala de productie GROVINVEST S.R.L. Extindere hala de productie 5/1/2016 7/31/2021 51.39 NORD-VEST SALAJ Jibou PRIVAT 001 3,838,533 677,388 2,952,768 4,475,467 1,522,698 13,466,854 In implementare 1 0 0
26 POR/2016/2/2.1.A 106082 Dezvoltarea Intreprinderii prin modernizarea şi dotarea spaţiilor de producţie STABEN DESIGN SRL Amenjare spatii de productie si administrative legate de afacere si asigurarea numarului de salariati in scopul realizarii nivelului productiei previzionat. 7/4/2018 4/30/2019 73.27 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 737,066 130,070 138,793 469,992 331,198 1,807,120 In implementare 1 88,914 15,691
27 POR/2016/2/2.1.A 109270 Diversificarea activităţii la SC CARINA COOL SRL Şimleu Silvaniei CARINA COOL SRL Intrarea firmei pe piata locala de servicii de cazare prin realizarea de investitii pentru construirea unei facilitati de cazare si dezvoltarea activitatii întreprinderii. 7/17/2018 4/29/2020 67.07 NORD-VEST SALAJ Şimleu Silvaniei PRIVAT 001 757,077 133,602 238,192 1,167,362 929,171 3,225,404 in implementare 0 0 0
28 POR/2016/2/2.1.A 111271 Achiziţie utilaje pentru dezvoltarea firmei SC Naicadibes SRL NAICADIBES SRL Diversificarea serviciilor oferite prin achizitionarea de utilaje noi, competitive, care asigura protejarea mediului inconjurator 7/25/2018 11/30/2018 67.20 NORD-VEST SALAJ Sâncraiu Silvaniei PRIVAT 001 760,226 134,158 236,888 451,830 214,942 1,798,044 finalizat 1 760,159 134,146
29 POR102/2/2/ 114891 Crearea unei noi unitati de productie pentru mobilier medical HAELVOET SRL Cresterea competitivitatii firmei prin crearea unei noi unitati de productie pentru articole de mobilier specific pentru cabinete medicale 5/1/2016 5/31/2021 49.67 NORD-VEST SALAJ Jibou PRIVAT 001 3,839,267 677,518 3,211,555 4,786,381 1,574,826 14,089,546 in implementare 0 0 0
30 POR102/2/2/ 115360 Modernizarea si extinderea capacitatii de productie a societatii Jung Wohnmobile SRL Germania, filiala Zalau JUNG WOHNMOBILE S.R.L. GERMANIA FILIALA ZALAU Construirea unei hale de productie.
Achizitionarea de echipamente tehnologice si utilaje pentru marirea capacitatii de productie a companiei
2/24/2017 5/31/2020 58.42 NORD-VEST SALAJ Cehu Silvaniei PRIVAT 001 3,821,771 674,430 2,045,878 3,315,415 1,269,537 11,127,032 in implementare 1 0 0
31 POR102/2/2/ 115524 lnfiintarea si dotarea unei unitati de fabricare mobilier metalic GROUP METAL TRADING SRL Imbunatatirea competitivitatii intreprinderii GROUP METAL TRADING SRL prin realizarea
unei investitii initiale in domeniul fabricarii de mobilier metalic, respectiv scaune pentru birouri, restaurante, locuri publice, etc, respectiv crearea unei noi unitati de productie.
Proiectul initiat de societatea GROUP
3/17/2017 7/31/2019 52.00 NORD-VEST SALAJ Zalău PRIVAT 001 2,096,662 369,999 1,564,990 2,353,326 788,336 7,173,313 in implementare 0 1,702,345 300,414
32 POR/2016/3/3.1/B/1 110451 Creşterea eficienţei energetice a Liceului de Artă Ioan Sima din Municipiul Zalău UAT Zalau Cresterea consumului anual specific de energie din surse regenerabile de la 0 la de min. 10% din consum total energie din surse regenerabile, la nivelul Liceului de arta Ioan Sima din Municipiul Zalau
Aducerea emisiilor de CO2 cauzate de activitaþile desfasurate în cadrul unitatii de invatamant sub nivelul de 39kg/mp/an
Îmbuntaþirea infrastructurii educaþionale si a condiþiilor de derulare a activitaþilor educaþionale pentru aproximativ 505 elevi si aproximativ 83 cadre didactice
8/1/2015 3/31/2021 85.00 NORD-VEST SALAJ Zalău PRIVAT 014 3,692,349 564,712 86,879 2,667,643 2,580,765 9,592,348 in implementare 0 221,492 75
33 POR/2016/3/3.1/B/1 110855 Cresterea eficienţei energetice a Liceului Ortodox “Sf. Nicolae” din municipiul Zalau UAT Zalau Cresterea consumului anual specific de energie din surse regenerabile de la 0 la min. 10% din consum total energie, la nivelul Liceului Ortodox ”Sf. Nicolae” din Municipiul Zalau
Reducerea indicelui de emisii echivalent CO? (kg CO?/m?an) în cadrul unitatii de invatamant Liceul Ortodox ”Sf. Nicolae” din
Municipiul Zalau sub nivelul de 37 Kg/m?/an.
Reducerea consumului anual de energie primara în cadrul unitatii de invatamant Liceul Ortodox ”Sf. Nicolae” din Municipiul Zalau
sub nivelul de 136 kwh/mp/an
Îmbunataþirea infrastructurii educaþionale si a condiþiilor de derulare a activitaþilor educaþionale pentru cca 206 elevi si 26 cadre didactice inclusiv personal nedidactic angajat
8/18/2015 9/30/2020 85.00 NORD-VEST SALAJ Zalău PRIVAT 014 1,837,775 281,071 43,242 782,456 739,215 3,683,759 in implementare 0 803 123
34 POR/2016/3/3.1/B/1 115362 Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” din municipiul Zalău UAT Zalau Reducerea cu min. 50% a consumului anual de energie primara la nivelul Liceului cu Program Sportiv ”Avram Iancu” din
municipiului Zalau
Reducerea cu min. 50% a emisiilor de CO2 generate de activitatile desfasurate în cadrul infrastructurii educationale la nivelul
municipiului Zalau.
Îmbunatatirea infrastructurii educationale si a conditiilor de derulare a activitatilor educationale pentru elevii si cadrele didactice
din cadrul unitatii de învatamânt (aprox. 520 de persoane).
Cresterea consumului anual specific de energie din surse regenerabile de la 0 la min. 10% din consum total energie din surse
regenerabile, la nivelul liceului cu program sportiv Avram Iancu
9/1/2015 12/31/2020 85.00 NORD-VEST SALAJ Zalău PRIVAT 014 6,015,862 920,073 141,550 5,016,571 4,875,022 16,969,078 in implementare 0 280,492 75
35 POR102/2/2/ 112253 Cresterea competitivitatii firmei BIO-LAB SRL Zalau pe piata serviciilor medicale BIO-LAB SRL Dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei BIO-LAB SRL Zalau pe piata serviciilor medicale prin diversificarea gamei de servicii medicale prestate 2/6/2017 9/30/2020 60.59 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 1,288,223 227,333 610,541 610,541 0 2,736,638 in implementare 0 498,597 87,988
36 POR102/2/2/ 114854 Diversificarea productiei prin fabricarea de mobilier pentru ingrijire varstnici LEADING SOLUTIONS S.R.L. cresterea competitivitatii firmei prin diversificarea productiei catre fabricarea de produse finite din gama mobilierului pentru ingrijire varstnici 5/1/2016 7/30/2021 46.68 NORD-VEST SALAJ Jibou PRIVAT 001 3,839,123 677,492 3,707,987 5,272,099 1,564,112 15,060,814 in implementare 0 0 0
37 POR102/2/2/ 116594 Investitie initiala privind infiintarea unei noi hale de productie sticla termoizolanta apartinand SC WELTHAUS SRL WELTHAUS S.R.L. Cresterea competitivitatii intreprinderii SC WELTHAUS SRL prin crearea unei unitati noi de produtie sticla termoizolanta si dotarea cu echipamente inovative, performante, cu un nivel ridicat de tehnologizare si automatiza 4/1/2017 9/30/2019 53.72 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 3,362,745 593,426 2,303,763 3,475,985 1,172,222 10,908,140 in implementare 0 1,961,110 346,078
38 POR102/2/2/ 116677 MODERNIZARE TIPOGRAFIA COLOR PRINT 2.0 COLOR PRINT S.R.L. EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A INTREPRINDERII COLOR PRINT SRL 7/1/2017 6/30/2019 60.45 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 2,415,545 426,273 1,154,137 1,907,639 753,501 6,657,094 in implementare 0 0 0
39 POR/2016/3/3.1/B/1 115460 Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ Zalau INSTITUTIA PREFECTULUI -JUDETUL SALAJ Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău 11/1/2016 9/30/2022 85.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 13 18,441,446 0 3,254,373 5,821,683 2,567,311 30,084,813 in implementare 0 0 0
40 POR/2016/3/3.1/B/1 118374 Cresterea eficientei energetice a cladirii colegiului a cladirii nr 2 a Colegiului National Simion Barnutiu, Simleu Silvaniei ORASUL SIMLEU SILVANIEI Creșterea eficienței energetice a clădirii nr. 2 a Colegiului Național Simon Bărnuțiu din Șimleu Silvanie 11/18/2015 1/31/2020 85.00 NORD-VEST SALAJ Simleu Silvaniei APL 13 1,956,152 299,176 46,027 336,948 290,921 2,929,225 in implementare 0 55,758 8,528
41 POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni 121473 Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalau. Etapa I MUNICIPIUL ZALAU modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Zalău. 7/4/2014 7/31/2020 85.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 15 19,461,500 2,976,465 457,918 661,195 203,277 23,760,354 in implementare 0 64,572 9,876
42 POR2018/6/6.1/6/PN 125122 Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 109E: lim. jud.Cluj – Fodora – Rus – Buzas – Lozna – DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 – 62+782 JUDETUL SALAJ Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 109E: lim. jud.Cluj – Fodora – Rus – Buzaș – Lozna – DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 – 62+782 7/25/2014 8/31/2022 85.00 NORD-VEST SALAJ Judetul Salaj APL 034 92,101,076 14,086,047 2,167,084 2,167,084 0 110,521,292 in implementare 1 6,054,201 925,937
43 POR2018/6/6.1/6/PN 125530 Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 191D: Valcau de Jos – Fizes – Sîg – Tusa – limita judet Cluj,
km 10+800 – 31+330
JUDETUL SALAJ Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 191D: Valcău de Jos – Fizeș – Sîg – Tusa – limită județ Cluj, km 10+800 – 31+330 11/11/2015 3/31/2022 85.00 NORD-VEST SALAJ Judetul Salaj APL 034 49,595,331 7,585,168 1,166,949 1,182,552 15,603 59,545,603 in implementare 1 5,046,579 771,830
44 POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 PN 125514 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Salaj MINISTERUL SANATATII investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publica si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate 8/26/2014 8/30/2019 70.00 NORD-VEST SALAJ Zalau, Simleu Silvaniei APL 53 10,342,445 4,136,978 295,498 295,498 0 15,070,420 in implementare 0 8,111,543 3,244,617
45 POR102/2/2/ 115670 Cresterea competitivitatii firmei SC TIMOREX IMPEX SRL, ZALAU TIMOREX IMPEX S.R.L. Asigurarea unui spatiu de productie adecvat activitatilor si fluxului tehnologic, adaptat accesului tuturor categoriilor de persoane 2/2/2017 1/31/2021 60.63 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 1,463,553 258,274 692,156 1,281,624 589,468 4,285,075 in implementare 0 0 0
46 POR102/2/2/ 115534 Investitie initiala privind infiintarea unei noi hale de productie sticla termoizolanta apartinand SC COCOLINO SRL COCOLINO S.R.L. Crearea unei hale de productie noi , diversificarea productiei prin lansarea de produse noi (inovative), cresterea nivelului de tehnologizare si cresterea productivitatii muncii 4/1/2017 4/30/2020 61.19 NORD-VEST SALAJ Zalau PRIVAT 001 3,828,950 675,697 1,752,728 3,101,007 1,348,279 10,706,661 in implementare 0 0 0
47 POR/2016/3/3.1/B/1 116226 Cresterea eficientei energetice a cladirii spitalului orasenesc “Prof. Dr. Ioan Puscas” ORASUL SIMLEU SILVANIEI Reabilitarea termica a Spitalului Orăşenesc Prof. Dr. Ioan Puşcaş din Şimleu Silvaniei 11/18/2015 9/30/2021 85.00 NORD-VEST SALAJ Simleu Silvaniei APL 13 10,610,499 1,622,782 249,659 795,230 545,571 13,823,741 in implementare 0 151,275 0
48 POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI 116945 LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINTE O1 SI O2 ORASUL JIBOU Reabilitarea termica si energetica a blocurilor de locuinte O1 si O2 situate in str. Garoafelor din Orasul Jibou, Judetul Salaj. 3/15/2017 12/31/2020 51.00 NORD-VEST SALAJ Jibou APL 14 707,779 124,902 555,121 847,049 291,928 2,526,779 in implementare 0 0 0
49 POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI 119610 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte S18, 18, P15, M6 si D22 din Municipiul Zalau MUNICIPIUL ZALAU Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autorităţile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră 4/20/2016 6/30/2021 51.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 14 1,008,990 178,057 791,364 962,673 171,308 3,112,392 in implementare 0 0 0
50 POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI 116991 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte P+8 si V1 din Municipiul Zalau MUNICIPIUL ZALAU Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autorităţile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră 4/27/2016 4/30/2021 51.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 14 966,268 170,518 757,858 804,404 46,546 2,745,594 in implementare 0 0 0
51 POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI 120260 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE C, SB42 SI 1B DIN MUNICIPIUL ZALAU MUNICIPIUL ZALĂU Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autorităţile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră 9/20/2017 4/30/2021 51.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 14 862,390 152,186 676,384 804,974 128,590 2,624,524 in implementare 0 0 0
52 POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 REGIUNI 122132 Extindere, modernizare si dotare UPU – SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau JUDETUL SALAJ Modernizarea secţiei UPU din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău în vederea asigurării servicilor de urgenţă pentru cei 215.910 locuitori ai judeţului Sălaj 1/18/2018 4/29/2022 70.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 53 4,732,700 1,893,080 135,220 4,807,638 4,672,418 16,241,055 in implementare 0 0 0
53 POR/2017/4/4.3/1 122268 Amenajare Centru de zi pentru copii în municipiul Zalau prin schimbarea destinatiei punctului termic P.T.17 MUNICIPIUL ZALAU Crearea unui centru de zi pentru copii prin prin reabilitarea si consolidarea unui punct termic 9/1/2015 9/30/2020 85.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 55 2,845,628 435,214 66,956 66,956 0 3,414,753 in implementare 0 125,000 0
54 POR/4/2017/4.4/4.4/1 122270 Gradinita cu program prelungit si cresa, cartier Meses, str. Alexandru Lapusneanu din municipiul Zalau – etapa I cresa MUNICIPIUL ZALAU Construcţia unei creşe în cartierul Meseş, str. Al. Lăpuşneanu din municipiul Zalău cu 55 locuri 3/23/2015 11/30/2020 85.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 50 1,671,832 255,692 39,337 2,987,430 2,948,093 7,902,384 in implementare 0 0 0
55 POR/2016/8/8.1/8.3/A/1 117297 CRESTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE CU SERVICII SOCIALE PRIN ÎNFIINTAREA UNUI CENTRU SOCIAL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, CU CANTINA SOCIALA SI UNITATE SI UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, ÎN LOCALITATEA BIUSA, COMUNA BENESAT, JUDETUL SALAJ COMUNA BENESAT Îmbunataþirea calitaþii vieþii vârstnicilor din Comuna Benesat prin oferirea de servicii sociale integrate. 6/9/2017 12/30/2020 85.00 NORD-VEST SALAJ Benesat APL 55 1,931,083 295,342 45,437 212,676 167,239 2,651,778 In implementare 0 0 0
56 POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI 117519 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE I58 ȘI SB34 DIN MUNICIPIUL ZALĂU MUNICIPIUL ZALĂU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE  SB34 ŞI I58 4/1/2016 4/30/2021 51.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 14 776,410 137,014 608,949 1,123,969 515,020 3,161,361 In implementare 0 0 0
57 POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI 120016 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE A16, SCALA SI SB 15 DIN MUNICIPIUL ZALAU MUNICIPIUL ZALĂU CRESTEREA EFICIENÞEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINÞE A16, SCALA SI SB 15 DIN MUNICIPIUL ZALAU 8/1/2017 10/31/2021 51.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 14 1,899,927 335,281 1,490,139 1,830,213 340,074 5,895,634 In implementare 0 0 0
58 POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI 119765 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte G164 si bloc 80 (scara A) din Municipiul Zalau MUNICIPIUL ZALĂU Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autorităţile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră 8/1/2017 1/31/2021 85.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 14 1,541,644 272,055 1,209,132 1,530,717 321,585 4,875,132 In implementare 0 0 0
59 POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI 120427 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE P40 SI D111 DIN MUNICIPIUL ZALAU MUNICIPIUL ZALĂU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE P40 SI D111 9/6/2017 1/31/2021 51.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 14 746,166 131,676 585,228 587,809 2,581 2,053,461 In implementare 0 0 0
60 POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 123874 Dotare cu aparatura medicala a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau JUDETUL SALAJ Dotare cu aparatura medicala a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau 9/21/2015 3/31/2021 70.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 053 7,490,525 2,996,210 214,015 1,180,102 966,087 12,846,940 In implementare 0 0 0
61 POR/10/2017/10/10.1A/7REGIUNI 123519 Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou ORASUL JIBOU Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou 4/20/2018 3/31/2021 85.00 NORD-VEST SALAJ Jibou APL 52 5,455,709 834,403 128,370 128,370 0 6,546,851 in implementare 0 0 0
62 POR/2017/4/4.4/4.5/1 122532 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea unitatii de învatamânt Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalau – etapa I Internat MUNICIPIUL ZALAU Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea unitatii de Învatamânt Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalau – etapa I Internat 3/1/2015 6/30/2020 85.00 NORD-VEST SALAJ Zalau APL 052 4,953,792 757,639 116,560 146,892 30,332 6,005,214 In implementare 0 582,799 0
TOTAL 501,352,336 80,771,033 50,074,287 81,736,214 42,488,951 756,422,821 40,755,007 8,267,215