Prahova 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE  – PROGRAMUL OPERATIONAL  REGIONAL
JUDEȚUL PRAHOVA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2.1 102225 Creșterea competitivității SC Stedt Innovative SRL prin dezvoltarea de servicii turistice inovative SC STEDT INNOVATIVE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/1/2018 10/31/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Bușteni BP 1 556,648 98,232 163,720 155,534 974,134 In implementare Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare de la 12 luni la 18 luni(30.04.2019)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 18 luni la 24 luni(31.10.2019)
90,633 15,994
2 2.1 102227 CEPIT – Centru de Excelență pentru dezvoltarea și consolidarea poziției pe piață a SC CAPRED COMP SRL în domeniul Producției de echipamente IT SC ASIMETRIC CONCEPTS SRL (fost SC CAPRED COMP SRL) consolidarea pozitiei pe piata a societății 1/26/2018 4/30/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 282,802 49,906 83,177 79,018 494,904 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la9 luni la 14 luni(31.01.2019)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 14 luni la 17 luni(30.04.2019)
165,517 29,209
3 2.1 102293 Cresterea competitivitatii societatii Bomb Film Production SRL prin angajarea de noi persoane si achizitia de echipamente tehnologice performante SC BOMB FILM PRODUCTION SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/27/2017 2/28/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 481,860 85,034 141,723 14,922 723,540 finalizat 0.00 478,338 84,413
4 2.1 102296 Achiziție de echipamente pentru SC DIGITAL CUBE SRL SC DIGITAL CUBE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/5/2017 6/30/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Breaza BP 1 701,326 123,763 206,272 235,018 1,266,380 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare la 32 luni(31.01.2019)+ buget
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 32 luni la 36 luni(30.04.2019)
Act Aditional nr.3, prelungire perioada de implementare de la 35 luni la 37 luni(30.06.2019)
342,002 60,353
5 2.1 102477 Investitie in activitatea de testare si analiza tehnica – dezvoltarea si consolidarea pozitiei societatii pe piata SC TIBALEX SPECIAL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/4/2017 6/30/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 743,709 131,243 218,738 198,429 1,292,119 finalizat 0.00 742,733 131,070
6 2.1 102490 Dezvoltarea activității SC DARKO EMG TECHNOLOGIES SRL SC DARKO EMG TECHNOLOGIES SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/27/2017 6/6/2018 67.72% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 558,725 98,598 167,734 172,865 997,922 finalizat 0.00 524,742 92,602
7 2.1 102507 Dezvoltare și modernizare S.C. ROMEO SERV S.R.L prin achiziție de echipamente SC ROMEO SERV SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/10/2017 3/31/2018 72.25% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 461,380 81,420 95,793 122,546 761,139 finalizat 0.00 460,498 81,264
8 2.1 102511 Dezvoltare la S.C. TYPO DAS SOLUTIONS S.R.L. prin achiziție de echipamente tehnologice SC TYPO DAS SOLUTIONS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/3/2017 6/30/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 348,687 61,533 102,555 97,849 610,623 finalizat 0.00 344,492 60,793
9 2.1 102534 Dezvoltarea activității microîntreprinderii SILVERAQUA BIZ SRL în domeniul producției de garnituri pentru utilaje de construcții, agricultură, minerit, logistică SC SILVERAQUA BIZ SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/11/2017 5/31/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Câmpina BP 1 648,486 114,439 190,731 186,517 1,140,172 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 23 luni la 28 luni(31.12.2018)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare la 31.05.2019
639,901 112,924
10 2.1 102584 Creșterea capacității bazei materialea TERRA ORDISSUS CONSTRUCT SRL prin achiziționarea unor echipamente de ultimă generație SC TERRA ORDISSUS CONSTRUCT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/25/2017 4/30/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Vălenii de Munte BP 1 745,837 131,618 219,364 0 1,096,819 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 28 luni la 33 luni(30.01.2019)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 33 luni la 36 luni(30.04.2019)
742,587 131,045
11 2.1 102634 Creșterea capacității de producție la nivelul VIC INSERO SRL și îmbunătățirea poziției pe piața producției de cartușe tonner compatibile VIC INSERO SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/15/2018 2/28/2019 76.50% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 491,782 86,785 64,285 134,042 776,895 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 21 luni la 27 luni(28.02.2019)
Act Aditional nr.2, mod CF
125,552 22,156
12 2.1 102723 Dezvoltarea activitatii de efectuare analize tehnice si testari la SC COVATEMA TEHNIC SRL SC COVATEMA TEHNIC SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/2/2017 9/30/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 736,007 129,884 216,473 196,105 1,278,468 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 29 la 32 luni(30.09.2018) 706,940 124,754
13 2.1 102803 Modernizarea și creșterea capacității de producție SC ELITE SURFACE SYSTEMS SRL, prin achiziția de utilaje și echipamente performante, pentru execuția sistemelor de pardoseli pe bază de rășini sintetice SC ELITE SURFACE SYSTEMS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/2/2017 6/30/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Breaza BP 1 334,582 59,044 98,407 95,416 587,449 finalizat 0.00 325,235 57,394
14 2.1 102951 Consolidarea poziției pe piață a SC ISEO MARKETING & DISTRIBUTION SRL prin echipamente pentru testări și analize tehnice SC ISEO MARKETING & DISTRIBUTION SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/29/2017 9/30/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 736,007 129,884 216,473 196,144 1,278,507 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 29 luni la 32 luni (30.09.2018) 732,396 129,246
15 2.1 102997 Achiziție de utilaje în vederea cresterii competitivității SC KLEENEX STAR SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/2/2018 1/31/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Vălenii de Munte BP 1 607,956 107,286 178,810 199,604 1,093,657 finalizat 0.00 607,936 107,283
16 2.1 103165 Creșterea competitivității SC HANNELORE IMPEX SRL SC HANNELORE IMPEX SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/2/2017 6/30/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Câmpina BP 1 520,712 91,890 153,151 145,493 911,246 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 24 luni La 36 luni 494,227 87,216
17 2.1 103289 Dotarea cu echipamente IT și software a punctului de lucru din Municipiul Ploiești al SC EUROPEAN BUSINESS CONSULT SRL SC EUROPEAN BUSINESS CONSULT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/14/2017 1/31/2019 76.50% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 544,383 96,068 71,165 135,445 847,059 In implementare Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare
Act Aditional nr.3, prelungire perioada de implementare de la 33 luni la 36 luni(31.01.2019)
464,067 81,894
18 2.1 103688 Modernizare și extindere imobil p (corp C1) cu schimbare de destinație în unitate turistică tip pensiune, desființare clădiri anexă (C2, C3, C4), sistematizare și împrejmuire teren SC TATIANA POLIS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/11/2017 12/31/2019 67.00% Sud Muntenia Prahova Sinaia BP 1 757,928 133,752 239,395 491,841 1,622,917 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 38 luni la 44 luni(31.12.2019) 725,565 128,041
19 2.1 103934 Investiție în activitatea de producție cinematografică video și de televiziune – dezvoltare și competitivitate SC IV SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/25/2017 12/31/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Sinaia BP 1 647,176 114,208 190,346 181,110 1,132,839 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 27 luni la 33 luni(31.12.2018) 646,224 114,040
20 2.1 104003 Modernizarea și extinderea activității de realizare de studii geotehnice SC LIVSIM POLICOM SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/20/2018 12/19/2019 76.50% Sud Muntenia Prahova Slănic BP 1 716,346 126,414 93,640 45,396 981,796 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 10 luni la 17 luni(19.12.2019) 0 0
21 2.1 104143 Achiziție de echipamente de producție performante în vederea creșterii competitivității SC NOBEL STAR TRADING SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/11/2017 8/31/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Vălenii de Munte BP 1 760,291 134,169 223,615 249,177 1,367,252 finalizat 0.00 760,291 134,169
22 2.1 104222 Dezvoltare durabilă a activității SC BIROEXPERT COMPANY SRL prin diversificare SC BIROEXPERT COMPANY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/8/2017 8/31/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 759,301 133,994 223,324 242,503 1,359,121 finalizat 0.00 757,388 133,657
23 2.1 104272 Diversificarea activității SC SHAY DOORS INVEST SRL prin producția de mobilier fonoabsorbant SC SHAY DOORS INVEST SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/28/2017 5/4/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Mizil BP 1 303,790 53,610 89,350 152,260 599,010 finalizat 0.00 303,790 53,610
24 2.1 104396 ADVIT – Sistem Integrat pentru consolidarea poziției pe piață a SC ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL prin dezvoltarea producției de calculatoare și echipamente periferice SC ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/13/2017 5/31/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 102,633 18,112 30,186 28,677 179,608 finalizat 0.00 100,060 17,658
25 2.1 104399 Diversificare produs, serviciu și proces a SC LUK EURO INVESTMENT SRL prin înființarea Hotel Boutique Ploiești SC LUK EURO INVESTMENT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/6/2018 5/31/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 635,759 112,193 186,988 179,352 1,114,292 In implementare Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare de la 34 luni la 40 luni(31.01.2019)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 40 luni la 44 luni
599,803 105,848
26 2.1 104416 Consolidarea poziției MAXI SALES & DISTRIBUTION SRL pe piața mobilierului din metal prin achiziția de echipamente tehnologice de înaltă performanță SC MAXI SALES & DISTRIBUTION SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/7/2018 8/31/2019 66.10% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 760,291 134,169 255,781 221,788 1,372,029 In implementare 0.00 20,382 3,597
27 2.1 104443 Achiziție echipamente la SC SUD-EST TOP PRODUCTION SRL SC SUD-EST TOP PRODUCTION SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/2/2018 11/30/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Breaza BP 1 684,216 120,744 201,240 209,560 1,215,759 finalizat 0.00 637,698 112,535
28 2.1 104544 Consolidarea pe piață a SC KAPHONE SRL prin extinderea și inovarea activității în domeniul producției de produse metalice din aluminiu SC KAPHONE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/2/2017 2/28/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 587,522 103,680 172,801 208,545 1,072,548 finalizat 0.00 586,788 103,551
29 2.1 104932 Retehnologizare și inovare – Global Construction Limited SRL SC GLOBAL CONSTRUCTION LIMITED SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/24/2018 5/15/2019 68.34% Sud Muntenia Prahova Vălenii de Munte BP 1 601,860 106,211 172,614 167,330 1,048,015 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 24 luni la 30 luni(15.02.2019)
Act Aditional nr. 2 prelungire perioada de implementare de la 30 luni la 33 luni si corectarea indicatorului suplimentar de rezultat privind nr mediu de salariati
20,700 3,653
30 2.1 104973 Dezvoltarea unei noi activități în cadrul firmei PROMAN TECH SERVICES, prin achiziționarea de echipamente pentru lucrări de construcții SC  PROMAN TECH SERVICES SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 11/24/2017 9/30/2018 67.15% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 481,303 84,936 150,519 136,184 852,942 finalizat 0.00 481,100 84,900
31 2.1 105006 Unitate producție tâmplărie PVC SC AMOS TECHNOLOGY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/6/2018 10/30/2019 65.95% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 756,585 133,515 257,172 508,756 1,656,028 In implementare 0.00 0 0
32 2.1 105368 Utilare și dotare Hotel Boutique Sinaia, Prahova SC HELSA MERIDIEN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/2/2018 5/31/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Sinaia BP 1 688,206 121,448 202,413 209,705 1,221,772 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 38 luni la 44 luni 657,455 116,021
33 2.1 105738 Dezvoltarea societății ZED WEB SOLUTIONS SRL prin inovare de produs și proces SC ZED WEB SOLUTIONS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 1/29/2018 1/31/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Băicoi BP 1 759,643 134,055 223,424 212,253 1,329,375 In implementare Act Aditional nr.1, modificare CF 499,888 88,216
34 2.1 105972 Înființare linie producție hârtie igienică, șervețele și prosoape din hârtie REGINA STAR PAPER SC REGINA STAR PAPER SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/6/2018 7/31/2018 68.34% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 611,146 107,849 175,278 161,866 1,056,139 finalizat Act Aditional nr.1, mod CF 609,555 107,569
35 2.1 106228 Creșterea competitivității societății SC SPECIAL STRUCTURES SRL prin achiziție de echipamente SC SPECIAL STRUCTURES SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/4/2017 10/31/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Baicoi BP 1 726,208 128,154 213,591 196,113 1,264,066 finalizat 0.00 723,955 127,757
36 2.1 106315 Extinderea gamei de servicii a SOFT EXPERT prin tehnologia de Cloud Computing SC SOFT EXPERT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/24/2017 4/30/2018 69.70% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 653,245 115,279 168,700 206,821 1,144,045 finalizat 0.00 650,279 114,755
37 2.1 107013 Diversificarea activității PVG COMPANY SRL prin înființare fabrica de producție hârtie igienică și prosoape de hârtie SC PVG COMPANY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/1/2018 8/31/2018 68.29% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 732,880 129,332 211,010 200,595 1,273,817 finalizat 0.00 729,438 128,724
38 2.1 108956 Înființare planetariu digital 4K SC ASTROLIFE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/22/2018 11/30/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Slănic BP 1 758,984 133,938 223,231 455,950 1,572,104 finalizat 0.00 748,444 132,078
39 2.1 109500 Dezvoltarea capacității de producție a SC TEKNICA LEGNO SRL în domeniul producției de mobilă SC TEKNICA LEGNO SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/5/2018 9/30/2019 57.10% Sud Muntenia Prahova Câmpina BP 1 653,609 115,343 375,771 0 1,144,723 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 30 luni(30.04.2019)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 30 luni la 35 luni(30.09.2019)
320,349 56,532
40 2.1 109639 Consolidarea poziției BLUEZOOM SRL pe piața de editare digitală SC BLUEZOOM SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/5/2018 11/30/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Sinaia BP 1 600,061 105,893 176,489 167,664 1,050,107 finalizat 0.00 595,823 105,145
41 2.1 109712 Dotarea SC CROITORII MS PRESTCONS SRL cu utilaje pentru pregătirea terenului SC CROITORII MS PRESTCONS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/1/2018 3/31/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Câmpina BP 1 760,291 134,169 223,615 277,630 1,395,705 In implementare 0.00 0 0
42 2.1 109891 Inovare la SC RALDECO DESIGN SRL – Achiziție de echipamente pentru evenimente outdoor SC RALDECO DESIGN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/9/2018 12/31/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 683,279 120,579 200,964 181,891 1,186,713 In implementare 0.00 683,279 120,579
43 2.1 109942 Diversificare produs, serviciu și proces a SC NEXT STRATEGY SRL prin înființarea unei fabrici de hârtie igienică, prosoape de hârtie și alte produse SC NEXT STRATEGY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/5/2018 1/30/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 706,961 124,758 207,930 197,533 1,237,182 Finalizat 0.00 702,100 123,900
44 2.1 110018 Achiziții de utilaje pentru calea ferată BISERVCONSTRUCTFAB SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/21/2018 9/30/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Vălenii de Munte BP 1 443,939 78,342 130,570 124,042 776,893 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 23 la 33 luni(30.09.2019) 296,682 52,356
45 2.1 110351 Modernizarea SC PERGAMO AGENCY SRL prin achiziție de echipamente SC PERGAMO AGENCY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/21/2018 10/31/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 240,752 42,486 70,804 69,515 423,556 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 18 luni la 21 luni(31.10.2018) 239,836 42,324
46 2.1 111151 Construire sediu birouri arhitectură, alei carosabile și pietonale, parcaje, copertină parcare, împrejmuire și branșamente utilități SC BIG STUDIO-ARH DESIGN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/21/2018 2/29/2020 67.96% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 605,429 106,840 178,567 173,184 1,064,021 In implementare 0.00 0 0
47 2.1 111347 Achziția de echipamente tehnologice pentru dezvoltarea afacerii SC CARPAT APROMETAL PRODUCTION SRL SC CARPAT APROMETAL PRODUCTION SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/5/2018 7/31/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Băicoi BP 1 553,651 97,703 162,838 154,697 968,889 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 23 luni la 26 luni(31.03.2019)
Act Aditional nr. 2, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 30 luni (31.07.2019)
323,786 57,139
48 2.1 111380 Achiziția de utilaje pentru producția de piese și subansamble pentru metalurgie SC ERO HYDRAULICS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/7/2018 11/30/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Vălenii de Munte BP 1 754,751 133,191 221,986 2,380 1,112,308 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 23 luni la 29 luni(31.05.2019)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 29 luni la 35 luni(30.11.2019)
0 0
49 2.1 111422 Diversificarea activității societății PROCALI PROD CONS SRL prin achiziționarea de utilaje SC PROCALI PROD CONS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/2/2018 2/28/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 760,163 134,146 223,577 217,397 1,335,284 In implementare 0.00 751,471 132,613
50 2.1 111744 Dezvoltarea activității desfășurate de SC ELIDEI STARGYM FITNESS SRL -D SC ELIDEI STARGYM FITNESS SRL -D consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/3/2018 7/30/2018 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 134,020 23,651 39,418 0 197,088 finalizat Act Aditional nr.1, mod CF 121,836 21,501
51 2.1 111745 Construire atelier P+1Ep pentru activități de servicii asamblare dulapuri de automatizare cu componente electrice și de automatizare de înaltă tehnologie pentru mașini de industrie, alei pietonale și carosabile, parcare, împrejmuire SC INDAS SERVICE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/28/2018 7/31/2019 69.65% Sud Muntenia Prahova Băicoi BP 1 760,258 134,163 197,135 200,342 1,291,898 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 33 luni(31.07.2019) 58,615 10,344
52 2.1 111845 Modernizarea societății SC IMSE SRL prin achiziție de echipamente IMSE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/21/2018 8/22/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 753,491 132,969 221,615 210,534 1,318,609 In implementare Act Aditional nr.1, mod cf
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 28 luni la 32 luni(22.08.2019)
244,460 43,140
53 2.1 112545 Achiziție utilaje pentru colectarea deșeurilor nepericuloase SC PETROTOOLS SERV SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/20/2018 9/30/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 729,262 128,693 214,489 203,764 1,276,208 In implementare 0.00 657,078 115,955
54 2.1 112556 Dezvoltarea unei activități noi în cadrul microîntreprinderii NCV SOLUȚII FISCALE SRL NCV SOLUȚII FISCALE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/4/2018 2/28/2019 71.40% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 396,841 70,031 88,928 0 555,800 finalizat 0.00 392,750 69,309
55 2.1 112703 Dezvoltarea unui domeniu nou de activitate în cadrul firmei SC ET SERVICES SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/11/2018 4/15/2019 74.80% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 571,255 100,810 91,645 10,234 773,944 In implementare 0.00 443,702 78,300
56 2.1 112792 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii hoteliere din cadrul Hotelului Marea Neagră Sinaia SC ROSIANRA SINTOUR SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/20/2018 9/19/2019 76.50% Sud Muntenia Prahova Sinaia BP 1 760,283 134,168 99,383 188,828 1,182,662 In implementare Act Aditional nr.1,
Buget+perioada de implementare
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 29 luni la 32 luni(19.09.2019)
155,591 27,457
57 2.1 112804 Extinderea gamei de servicii, îmbunătățirea și completarea serviciilor deja furnizare de SC VISION ENGINEERING &CONSULTANCY SRL prin dotarea cu echipamente și componente software performante, în scopul creșterii competitivității SC VISION ENGINEERING &CONSULTANCY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/5/2018 11/30/2018 74.89% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 759,867 134,094 120,637 192,773 1,207,371 In implementare Act Aditional nr.1 prelungirea perioadei de implementare 759,123 133,963
58 2.1 113202 Dotare SC ECOTEX TNT SOLUTION SRL cu utilaje performante SC ECOTEX TNT SOLUTION SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/5/2018 2/28/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Câmpina BP 1 510,343 90,061 150,101 1,799 752,304 finalizat 0.00 399,286 70,462
59 2.1 113553 Demarare activitate producție mobilă IGC BUSINESS PERFORMANCE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/21/2018 6/30/2020 76.50% Sud Muntenia Prahova Slănic BP 1 520,885 91,921 68,090 0 680,896 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 9 luni la 27 luni(31.05.2019) 0 0
60 2.1 113578 CEL-centru de excelență pentru dezvoltarea și consolidarea poziției pe piață a  SC KARDYNAL INTSERV OFFICE SRL în domeniul lucrărilor de instalații electrice KARDYNAL INTSERV OFFICE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/14/2018 11/30/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 631,901 111,512 185,854 176,561 1,105,828 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 12 luni la 18 luni(30.11.2019) 71,393 12,599
61 2.1 113710 Centrul de prelucrarea datelor SOSMR ALT VISION MEDIA SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/1/2018 7/30/2019 68.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 727,903 128,454 214,089 203,385 1,273,831 In implementare 0.00 0 0
62 2.1 113744 Achiziție echipamente performante pentru SC CEAS CHEI PLUS VH SRL CEAS CHEI PLUS VH SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/29/2018 5/31/2019 67.53% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 746,477 131,731 227,247 7,944 1,113,400 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 29 luni la 31 luni(31.05.2019) 103,782 18,314
63 2.2 110042 Dezvoltarea activității societății  ECHIPA HORSE SRL ECHIPA HORSE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/25/2018 1/31/2020 60.21% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 1,574,478 277,849 763,030 518,806 3,134,163 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 32 luni la 40 luni(31.01.2020) 13,617 2,403
64 2.2 110128 Diversificarea gamei sortimentale la SC VALRAS PROD SRL prin lansarea de noi produse în fabricație SC VALRAS PROD SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/17/2018 5/31/2020 61.05% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 2,673,298 471,759 1,233,701 1,085,600 5,464,358 In implementare 0.00 2,359,990 416,469
65 2.2 110236 Dezvoltarea activității societății SPITAL LOTUS SRL SC SPITAL LOTUS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/13/2018 10/31/2019 51.92% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 2,157,122 380,669 1,616,961 0 4,154,751 In implementare 0.00 20,410 3,602
66 2.2 110642 DIVERSIFICAREA SI EXTINDEREA CAPACITATII DE SPALARE SI CURATARE ARTICOLE TEXTILE SILGIMAR PROD SRL #N/A 2/28/2019 12/31/2019 60.10% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 3,818,735 673,894 1,861,740 1,207,330 7,561,700 In implementare 0.00 0 0
67 2.2 110690 Creșterea competitivității SC ETANȘĂRI GRAFEX SRL prin dotarea cu utilaje și tehnologii de ultima generație SC ETANȘĂRI GRAFEX SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/16/2018 9/30/2019 60.93% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 2,252,628 397,523 1,047,096 720,001 4,417,247 In implementare 0.00 1,304,656 230,233
68 2.2 110835 Construire pensiune P+E+M, branșamente și racorduri utilități, împrejmuire teren, organizare de șantier SC FALCON MONT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/26/2018 7/31/2021 61.41% Sud Muntenia Prahova Sinaia BP 1 2,084,355 367,827 942,077 845,906 4,240,166 In implementare 0.00 0 0
69 2.2 111024 Construirea și dotarea unei unități de testare și analize tehnice-P+2E, împrejmuire, fosă septică MANOR LABORATORY CENTER SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/15/2018 8/31/2020 60.43% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 3,652,760 644,605 1,747,196 1,247,908 7,292,469 In implementare 0.00 1,663,421 293,545
70 2.2 111179 Creșterea competitivității SC AMRO AUTO SRL prin diversificarea serviciilor SC AMRO AUTO SRL #N/A 1/31/2019 10/31/2019 60.31% Sud Muntenia Prahova Bușteni BP 1 799,444 141,078 385,087 361,226 1,686,836 In implementare 0.00 24,480 4,320
71 2.2 111582 Dezvoltare sustenabilă GLOBAL PRINT BDV SRL SC GLOBAL PRINT BDV SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/9/2018 3/31/2020 60.85% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 3,411,176 601,972 1,593,069 1,065,181 6,671,399 In implementare 0.00 10,857 1,916
72 2.2 112049 Dezvoltarea activității societății  MID CONSULTING SRL prin creșterea capacității de cazare și furnizarea de servicii inovative în domeniul turismului SC MID CONSULTING SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/31/2018 8/30/2020 60.95% Sud Muntenia Prahova Bușteni BP 1 3,670,083 647,662 1,704,128 1,369,224 7,391,097 In implementare 0.00 130,527 23,034
73 2.2 112555 Creșterea competitivității SC ARCADE DOORS SRL  prin diversificarea activității  ARCADE DOORS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/7/2018 7/31/2019 59.98% Sud Muntenia Prahova Mizil BP 1 3,835,519 676,856 1,882,337 1,656,485 8,051,197 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 29 luni(31.07.2019) 3,603,382 635,891
74 2.2 112807 Dezvoltarea activității în cadrul societății SPECIAL STRUCTURE SRL prin achiziție de echipamente SPECIAL STRUCTURE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/27/2018 4/30/2019 59.92% Sud Muntenia Prahova Băicoi BP 1 995,406 175,660 490,270 334,395 1,995,731 In implementare 0.00 288,612 50,931
75 2.2 113148 Îmbunătățirea competitivității economice a SC PROPELLER SRL PROPELLER SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/20/2018 6/30/2020 62.89% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 2,829,044 499,243 1,169,811 0 4,498,098 In implementare 0.00 0 0
76 2.2 113277 Achiziție de echipamente la SC AMIT MARKETING SRL  SC AMIT MARKETING SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/26/2018 5/31/2019 61.85% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 889,728 157,011 391,750 273,313 1,711,803 In implementare 0.00 687,826 121,381
77 2.2 113418 Înființarea unei unități noi de producție echipamente de ventilație la SC MAXIGEL SRL  SC MAXIGEL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/30/2018 6/30/2020 53.03% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 3,407,980 601,408 2,416,930 1,238,739 7,665,057 In implementare 0.00 0 0
78 2.2 113435 Achiziția de echipamente performante pentru diversificarea/extinderea activității FILTRE AER CURAT SRL SC FILTRE AER CURAT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/9/2018 11/30/2019 51.68% Sud Muntenia Prahova Mizil BP 1 3,091,111 545,490 2,344,175 1,188,256 7,169,032 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 29 luni la 37 luni(30.11.2019) 1,042,310 183,937
79 2.2 113992 Construire hotel Ds+P+3E+M, organizare șantier, împrejmuire teren SAGEX CONSTRUCT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/28/2018 11/30/2020 52.58% Sud Muntenia Prahova Bușteni BP 1 3,839,573 677,572 2,785,730 2,518,670 9,821,544 In implementare 0.00 0 0
80 2.2 114435 Înființarea unei unități noi: crearea unui laborator de analize tehnice în industria farmaceutică SC CROMATEC PLUS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/7/2018 7/31/2019 60.27% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 3,740,088 660,015 1,805,050 1,178,979 7,384,132 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 29 luni(31.07.2019) 2,452,622 432,816
81 2.2 114504 TENDER HUB – Creșterea competitivității ACM prin realizarea unui sistem informațional modular inovativ în domeniul achizițiilor publice SC ACQUISITION CAREER MANAGEMENT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/5/2018 11/30/2019 61.01% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 769,005 135,707 355,676 244,033 1,504,420 In implementare 0.00 0 0
82 2.2 114688 Dezvoltarea și modernizarea capacității de producție a ITALPLAST GROUP SRL prin investiții în echipamente ultraperformante și ecoeficiente ITALPLAST GROUP SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/4/2018 1/31/2020 56.01% Sud Muntenia Prahova Stefanesti BP 1 3,141,837 554,442 1,913,633 1,111,802 6,721,713 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 28 luni la 34 luni(31.01.2020) 0 0
83 2.2 114741 Creșterea competitivității SC MEDIC LINE BUSINESS HEALTH SRL prin înființarea unei noi clinici medicale SC MEDIC LINE BUSINESS HEALTH SRL #N/A 2/28/2019 1/31/2020 60.50% Sud Muntenia Prahova Bușteni BP 1 1,222,461 215,728 582,232 36,284 2,056,706 In implementare 0.00 0 0
84 2.2 114853 Achiziție de utilaje pentru extinderea activității de producție a BIGPRINT ROMÂNIA S.A. BIGPRINT ROMÂNIA S.A. consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/3/2018 7/31/2020 52.69% Sud Muntenia Prahova Gorgota BP 1 3,450,476 608,908 2,489,513 1,321,644 7,870,541 In implementare Act Aditional nr.1, mod CF 993,186 175,268
85 2.2 114855 Dezvoltarea societății VIRANDY GROUP prin înființarea unei noi unități de producție SC  VIRANDY GROUP SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/8/2018 12/31/2019 60.61% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 2,838,602 500,930 1,343,429 0 889,763 5,572,724 In implementare 0.00 543,103 95,842
86 2.2 114980 Creșterea competitivității EUROMEDIA GROUP SA prin achiziția de echipamente EUROMEDIA GROUP SA consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/10/2018 12/31/2019 52.44% Sud Muntenia Prahova Câmpina BP 1 3,520,754 621,310 2,571,926 1,292,474 8,006,463 In implementare Act Aditional nr. 1 prelungire perioada de implementare (de la 29 la 33 luni) pana la 31.12.2019 si modificare caracteristici tehnice 98,111 17,314
87 2.2 115167 Creșterea competitivității Flexon-All prin diversificarea activității FLEXON-ALL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/9/2018 11/30/2019 52.86% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 898,961 158,640 642,899 323,095 2,023,596 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 31 luni la 35 luni(30.11.2019) 0 0
88 2.2 115278 Extinderea capacității clinicii Dentana Estet prin creșterea volumului cel putin unui serviciu SC DENTANA ESTET SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/8/2018 7/31/2019 61.57% Sud Muntenia Prahova Ploiesti BP 1 1,171,260 206,693 524,530 2,284 1,904,767 In implementare 0.00 932,352 164,533
89 2.2 115309 Creșterea competitivității SC R&R BETH FILTRATION SRL prin diversificarea activității curente SC R&R BETH FILTRATION SRL #N/A 3/1/2019 12/31/2019 60.02% Sud Muntenia Prahova Băicoi BP 1 3,823,147 674,673 1,871,747 1,210,218 7,579,784 In implementare 0.00 0 0
90 2.2 115437 Extindere și supraetajare Hotel “Mărgăritar”, renovare, modernizare și recompartimentare interioară, transformare mansardă existentă în etaj (regim final D+P+2E+Emansardat) SC MĂRGĂRITAR SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/17/2018 8/31/2021 60.84% Sud Muntenia Prahova Bușteni BP 1 2,448,805 432,142 1,144,278 827,303 4,852,528 In implementare 0.00 0 0
91 2.2 115550 Creșterea competitivității societății DENTAL IMPLANT SRL prin dotarea cu echipamente moderne pentru stomatologie DENTAL IMPLANT SRL #N/A 1/25/2019 11/30/2020 61.59% Sud Muntenia Prahova Ploiesti BP 1 1,676,788 295,904 749,913 3,494 2,726,099 In implementare 0.00 95,587 16,868
92 2.2 115998 Extinderea și dezvoltarea durabilă a capacităților avansate de recuperare a materialelor reciclabile sortate în cadrul SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/4/2018 6/30/2019 52.63% Sud Muntenia Prahova Comuna Brazi BP 1 3,503,715 618,303 2,535,011 1,267,810 7,924,839 In implementare 0.00 3,392,025 598,593
93 2.2 116385 Extindere capacitate de producție la SC ELENA MODCOM SRL ELENA MODCOM SRL #N/A 3/1/2019 1/31/2020 60.24% Sud Muntenia Prahova Oras Boldesti Scaeni BP 1 1,336,811 235,908 646,275 421,609 2,640,603 In implementare 0.00 0 0
94 2.2 116560 CREAREA UNEI LINII DE PRODUCTIE FOI SI TOCURI DE USI IN CADRUL SOCIETATII EXPERT SERVICE 24/7SRL EXPERT SERVICE 24/7 SRL #N/A 3/1/2019 4/30/2021 51.76% Sud Muntenia Prahova Ploiesti BP 1 3,485,481 615,085 2,633,767 1,279,523 8,013,856 In implementare 0.00 0 0
95 2.2 116601 Construire sectie productie echipamente hidraulice, anexe, drum acces etapa I cu caracter provizoriu pana la amenajarea intersectiei DN 1A cu DJ 100N si realizarea drumului colector conform PUZ aprobat, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, platrorme carosabile, utilitati, imprejmuire, bransamente si organizare de santier IPSAR SA 4/5/2019 7/31/2020 51.31% Sud Muntenia Prahova Teisani 3,836,916 677,103 2,963,634 1,820,113 9,297,766 In implementare 0.00 0 0
96 2.2 116765 CRESTEREA COPETITIVITATII SOCIETATII VERTICAL DESIGN PRIN REALIZAREA UNEI LINII DE PRODUCTIE MOBILIER. VERTICAL DESIGN SRL #N/A 3/1/2019 4/30/2021 51.49% Sud Muntenia Prahova Ploiesti BP 1 3,516,257 620,516 2,692,249 1,325,122 8,154,144 In implementare 0.00 0 0
97 2.2 116769 Tehnologii de marketing inovative in cadrul societatii UPSCALE Advertising UPSCALE ADVERTISING SRL #N/A 1/28/2019 5/31/2020 61.48% Sud Muntenia Prahova Ploiesti BP 1 3,188,576 562,690 1,435,043 985,399 6,171,707 In implementare 0.00 0 0
98 2.2 116815 Cresterea gamei de servicii stomatologice în Platinum Dent prin adoptarea celor mai noi tehnologii PLATINUM DENT SRL #N/A 1/30/2019 12/31/2019 62.20% Sud Muntenia Prahova Ploiești BP 1 3,333,921 588,339 1,438,060 0 5,360,319 In implementare 0.00 0 0
99 2.2 116836 Dezvoltarea societații PACOS ECO COLECTARE SRL printr-o investitie initiala în Orasul Baicoi, judetul Prahova PACOS ECO COLECTARE SRL #N/A 3/1/2019 12/18/2020 60.92% Sud Muntenia Prahova Băicoi BP 1 2,922,198 515,682 1,358,663 911,343 5,707,886 In implementare 0.00 0 0
100 2.2 116837 DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. ERIN SRL ERIN SRL 4/8/2019 12/31/2019 60.52% Sud Muntenia Prahova Câmpina 2,839,177 501,031 1,350,815 897,244 5,588,267 In implementare 0.00 0 0
101 2.2 117209 Extinderea capacitatii de productie a societatii CRISCOSERV S.R.L. prin achizitia de echipamente cu tehnologii inovative – Co-extruder pentru folii din plastic in 3 straturi CRISCOSERV SRL #N/A 2/28/2019 8/31/2021 51.85% Sud Muntenia Prahova Blejoi BP 1 3,322,724 586,363 2,499,238 1,217,582 7,625,907 In implementare 0.00 0 0
102 3.1 117667 Reabilitarea termica si cresterea eficientei energetice a Spitalului de Obstetrica Ginecologie Ploiesti UAT Județul Prahova 3/11/2019 3/31/2021 85.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești 5,979,933 914,578 140,704 0 7,035,215 In implementare 0.00 0 0
103 3.1 117888 EFICIENTIZARE ENERGETICA – GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUNICIPIUL PLOIESTI UAT Municipiu Ploiești 6/26/2019 3/31/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Municipiul Ploiești 3,483,832 532,821 81,973 41,766 4,140,392 In implementare 0.00 0 0
104 3.1 117889 EFICIENTIZARE ENERGETICA – GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SFANTUL MUCENIC MINA UAT Municipiul Ploiești 6/6/2019 3/31/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Municipiul Ploiești 3,599,636 550,533 84,697 51,926 4,286,792 In implementare 0.00 0 0
105 3.1 117891 EFICIENTIZARE ENERGETICA – LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANTUL APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIESTI UAT Municipiu Ploiești 6/26/2019 3/31/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Municipiul Ploiești 1,045,771 159,941 24,606 52,849 1,283,168 In implementare 0.00 0 0
106 3.1 117892 EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC UAT Municipiul Ploiești 5/15/2019 11/30/2019 85.00% Sud Muntenia Prahova UAT Municipiu Ploiesti 1,448,097 221,474 34,073 70,051 1,773,695 In implementare 0.00 0 0
107 3.1 117893 EFICIENTIZARE ENERGETICA LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI – SALA DE SPORT UAT Municipiu Ploiești 6/26/2019 3/31/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Municipiul Ploiești 1,615,741 247,113 38,017 52,436 1,953,308 In implementare 0.00 0 0
108 3.1 118133 Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati Municipiul Câmpina #N/A 2/27/2019 6/30/2021 85.00% Sud Muntenia Prahova Municipiul Câmpina APL 13 5,430,651 830,570 127,780 2,022,377 8,411,378 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 45 luni la 51 luni(30.06.2019) 0 0
109 3.1 118230 Cresterea eficientei energetice la Spitalul Orasenesc “Sfanta Filofteia” Mizil – Pavilionul principal UAT Oraș Mizil 4/25/2019 12/31/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Mizil 5,506,946 842,239 129,575 491,232 6,969,992 In implementare 0.00 0 0
110 3.1 118517 Cresterea eficientei energetice a corpului nr.5 al Liceului Teoretic “Grigore Tocilescu”, oras Mizil, judetul Prahova UAT Oraș Mizil #N/A 3/11/2019 10/31/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Mizil APL 13 1,406,831 215,162 33,102 1,367,804 3,022,899 In implementare 0.00 0 0
111 3.1 118525 Reabilitare termica si energetica la cladirea “Scoala Gimnaziala Carol I” Plopeni UAT Oraș Plopeni #N/A 3/11/2019 8/31/2019 85.00% Sud Muntenia Prahova Plopeni, jud. Prahova, str. Independenței nr.14 APL 13 3,501,530 535,528 82,389 427,871 4,547,318 In implementare 0.00 0 0
112 3.1 118592 Reabilitare termica si energetica la cladirea “Sala Polivalenta Plopeni” UAT Oras PLOPENI #N/A 2/27/2019 8/31/2019 85.00% Sud Muntenia Prahova Plopeni APL 13 2,509,397 383,790 59,045 1,463,384 4,415,615 In implementare 0.00 0 0
113 3.1 118617 Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Orasul Azuga – Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga Orașul Azuga #N/A 3/21/2019 9/30/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Azuga APL 13 4,656,936 712,237 109,575 259,444 5,738,191 In implementare 0.00 0 0
114 3.1 118643 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA UAT Municipiul Câmpina #N/A 3/19/2019 8/3/2022 85.00% Sud Muntenia Prahova Câmpina APL 13 14,104,924 2,157,224 331,881 9,934,324 26,528,353 In implementare 0.00 0 0
115 3.1 119791 Eficientizare energetică Blocuri în municipiul Ploiești – Lot 1 UAT Municipiul Ploiești 6/6/2019 9/30/2020 51.00% Sud Muntenia Prahova Municipiul Ploiești 1,279,183 225,738 1,003,281 90,043 2,598,246 In implementare 0.00 0 0
116 3.1 121382 Eficientizare energetică Blocuri în municipiul Ploiești – Lot 2 UAT Municipiul Ploiești 6/6/2019 9/30/2020 51.00% Sud Muntenia Prahova Municipiul Ploiești 4,665,219 823,274 3,658,995 273,870 9,421,358 In implementare 0.00 0 0
117 3.1 121383 Eficientizare energetică Blocuri în municipiul Ploiești – Lot 3 UAT Municipiul Ploiești 6/6/2019 9/30/2020 51.00% Sud Muntenia Prahova Municipiul Ploiești 1,906,517 336,444 1,495,308 158,768 3,897,037 In implementare 0.00 0 0
118 3.1 121425 Eficientizare energetică Blocuri în municipiul Ploiești – Lot 4 UAT Municipiul Ploiești 6/6/2019 9/30/2020 51.00% Sud Muntenia Prahova Municipiul Ploiești 2,164,243 381,925 1,697,446 499,855 4,743,469 In implementare 0.00 0 0
119 3.1 121472 Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică – Sinaia Orașul Sinaia #N/A 2/8/2019 2/28/2021 85.00% Sud Muntenia Prahova Sinaia APL 15 10,028,440 1,533,761 235,963 36,053 11,834,218 In implementare 0.00 0 0
120 3.1 126177 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina UAT Municipiul Câmpina îmbunatatirea calitatii vietii urbane prin sprijinirea îmbunatatirii eficientei energetice a blocurilor din Campina 9/25/2018 7/24/2020 51.00% Sud Muntenia Prahova Câmpina BP 14 372,822 65,792 292,409 0 731,024 In implementare 0.00 8,299 1,465
121 3.2 120346 ECO-BUS UAT ORAS SINAIA 4/25/2019 2/28/2021 85.00% Sud Muntenia Prahova Sinaia, jud. Prahova 13,535,204 2,070,090 318,475 0 2,388,565 18,312,334 In implementare 0.00 0 0
122 3.2 120827 Construire PARK&RIDE UAT ORAS SINAIA 4/25/2019 2/28/2022 85.00% Sud Muntenia Prahova Sinaia, jud. Prahova 19,440,856 2,973,307 457,432 4,225,627 27,097,223 In implementare 0.00 0 0
123 3.2 123323 NOCO2 – Cale pentru pietoni UAT Oraș Sinaia 6/24/2019 11/30/2021 85.00% Sud Muntenia Prahova Sinaia, jud. Prahova 19,342,121 2,958,207 455,109 0 22,755,436 In implementare 0.00 0 0
124 5.1 116377 Restaurarea, reabilitarea, conservarea și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul monumentului Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor “Crucea Caraiman” / Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman Ministerul Apărării Naționale impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 7/26/2017 12/31/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova  Bușteni APL 94 15,946,044 0 2,814,008 398,980 19,159,031 In implementare 0.00 5,305,318 43,570
125 5.1 116539 Consolidare, restaurare și punere în valoare centru cultural Protoieria Ploiești Nord Protoieria Ploiești Nord impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 12/20/2017 12/20/2019 85.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești UC 94 4,034,860 712,034 96,875 0 4,843,770 In implementare Act Aditional nr.1 modificare clauze contractuale
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 12 luni la 24 luni(20.12.2019)
1,209,504 213,442
126 5.1 116572 Restaurarea, dotarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu “Muzeul Memorial B.P.HASDEU” U.A.T. Municipiul Campina impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 9/4/2018 9/3/2021 85.00% Sud Muntenia Prahova Campina, jud. Prahova APL 94 13,369,855 2,044,801 314,585 81,645 15,810,886 In implementare 0.00 102,761 15,716
127 5.1 116800 Restaurarea și consolidarea Bisericii „Sfânta Treime”- Sat Măgureni, comuna Măgureni, jud. Prahova Parohia Sfânta Treime Măgureni #N/A 2/25/2019 2/28/2022 83.30% Sud Muntenia Prahova Măgureni UC 94 5,884,309 1,038,407 141,280 0 7,063,997 In implementare 0.00 0 0
128 5.1 116848 Reabilitarea, conservarea, protejarea si promovarea monumentului istoric Moara de apa Warthiadi, loc de creatie si de cunoastere a obiceiurilor, traditiilor si culturii locale si nationale U.A.T. Comuna Drajna impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 3/21/2018 9/20/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Comuna Drajna, sat drajna de Jos, judet Prahova APL 94 2,957,955 452,393 69,599 7,973 3,487,920 In implementare 0.00 118,034 18,052
129 5.1 117079 Restaurare și punere în valoare a ansamblului arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi Parohia Schit Lespezi impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 6/22/2018 6/21/2021 83.30% Sud Muntenia Prahova Comarnic UC 94 4,214,189 743,680 101,181 0 5,059,051 In implementare 0.00 171,490 30,263
130 5.1 117925 Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectura și pictura murală a Bisericii Mari a Mânăstirii Zamfira, județul Prahova – executată A FRESCO de Nicolae Grigorescu MANASTIREA ZAMFIRA impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 10/13/2017 1/31/2021 83.30% Sud Muntenia Prahova  Lipănești UC 94 16,290,137 2,874,730 391,120 0 19,555,986 In implementare Act Aditional nr.1, modificare buget
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 45 luni la 67 luni(31.01.2021)
6,635,219 1,170,921
131 5.1 118904 Restaurare, consolidare si punere in valoare a Bisericii de lemn “SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL”, a schitului Jercalai-Urlati Arhiepiscopia Bucurestilor impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 3/16/2018 6/15/2021 85.00% Sud Muntenia Prahova Jercalai, judet Prahova UC 94 4,626,707 816,478 111,085 0 5,554,270 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget 837,762 49,824
132 5.1 119074 Restaurare pictură, finisaje interioare și exterioare, instalații, restaurare turn clopotniță, amenajări exterioare Biserica SF. Vineri Parohia Sfânta Vineri Ploiești impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 12/27/2017 3/27/2021 83.30% Sud Muntenia Prahova Ploiești UC 94 5,985,739 1,056,307 143,715 0 7,185,761 In implementare Act Aditional nr.1, modificare buget 2,183,828 258,574
133 5.2 114716 Amenajare spații verzi în orașul Azuga ORAȘ AZUGA imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatii locale prin reconversia si refunctionalizarea unui teren neutilizat 5/9/2018 2/29/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Azuga APL 89 6,529,402 998,614 153,633 13,848 7,695,497 In implementare 0.00 357,799 29,387
134 5.2 118897 Amenajare Gradina publica “Parc Stirbei” Orașul Sinaia #N/A 2/8/2019 4/30/2021 85.00% Sud Muntenia Prahova Sinaia APL 89 6,124,327 936,662 144,102 14,280 7,219,371 In implementare 0.00 0 0
135 5.2 118934 Amenajare spatii verzi/parc in Orasul Slanic, judetul Prahova U.A.T. Orasul Slanic imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatii locale prin reconversia si refunctionalizarea unui teren neutilizat 10/22/2018 8/31/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Slanic APL 89 4,532,661 693,231 106,651 30,598 5,363,141 In implementare 0.00 48,470 7,413
136 5.2 119191 Amenajare Parc Central Băicoi UAT Orașul Băicoi imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatii locale prin reconversia si refunctionalizarea unui teren neutilizat 8/23/2017 5/23/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Băicoi APL 89 9,337,768 1,428,123 219,718 334,034 11,319,643 In implementare 0.00 165,444 25,303
137 6.1 122456 Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate in Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ720 (km. 15+500 – km.30+000) UAT Județ Prahova 3/11/2019 9/30/2022 85.00% Sud Muntenia Prahova Județul Prahova 55,852,201 8,542,101 1,314,169 708,381 66,416,853 In implementare 0.00 0 0
138 6.1 122457 Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate in Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova : DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C UAT Județ Prahova #N/A 3/11/2019 10/31/2022 85.00% Sud Muntenia Prahova DJ102K, DJ102D, DJ100C APL 34 129,326,031 19,779,275 3,042,965 1,014,145 153,162,417 In implementare 0.00 0 0
139 8.1 118792 Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul Prahova : ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA #N/A 3/11/2019 8/31/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Calinesti, Comuna Florești APL 55 1,974,783 302,026 46,465 1,516,510 3,839,784 In implementare 0.00 0 0
140 8.1 118803 Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul Prahova : ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA #N/A 3/11/2019 8/31/2020 85.00% Sud Muntenia Prahova Călinești APL 55 2,873,713 439,509 67,617 1,798,945 5,179,785 In implementare 0.00 0 0
141 8.1 119589 Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești UAT Județ Prahova #N/A 3/11/2019 7/5/2021 70.00% Sud Muntenia Prahova Ploiești APL 53 4,785,900 1,914,360 136,740 11,729,621 18,566,621 In implementare 0.00 0 0
142 8.1 123671 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate – dotare Ambulatoriu Spitalul Orășenesc Sinaia UAT Orașul Sinaia 6/6/2019 6/30/2020 70.00% Sud Muntenia Prahova Sinaia, jud. Prahova 6,791,335 2,716,534 194,038 3,876 9,705,783 In implementare 0.00 0 0
143 10.1 120988 Construire școală P+1 și anexe, amenajări exterioare, branșamente, împrejmuire, utilități, comuna Mănești, județul Prahova Comuna Mănești #N/A 3/27/2019 6/30/2021 85.00% Sud Muntenia Prahova Comuna Mănești APL 51 8,275,145 1,265,610 194,709 209,505 9,944,970 In implementare 0.00 0 0
144 10.1 122033 Modernizare Creșă cu Grădiniță în oraș Azuga, județ Prahova UAT Orașul Azuga #N/A 3/27/2019 2/28/2021 85.00% Sud Muntenia Prahova UAT Orașul Azuga APL 52 1,486,515 227,349 34,977 98,211 1,847,053 In implementare 0.00 0 0
145 10.1 124288 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil UAT Orașul Mizil 6/25/2019 5/31/2022 85.00% Sud Muntenia Prahova Mizil, jud.Prahova 11,153,807 1,704,564 263,755 230,269 13,352,395 In implementare 0.00 0 0
TOTAL 592,100,490 95,544,824 91,502,422 0 86,290,054 865,437,790 62,368,544 9,844,745