Olt 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL OLT
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2/2.1 102413 Îmbunatatirea competitivitatii economice a SC MIM DRAGON SRL prin dotarea sectiei de productie publicitara cu echipamente/utilaje/instalatii de ultima generatie MIM DRAGON SRL Implementarea unui proiect cu finantare din fonduri europene in vederea dotarii societatii cu echipamente, utilaje si
instalatii de ultima generatie care o sa impregneze un grad de inovare mare in fluxul de productie si in dezvoltarea acestora
7/26/2017 5/31/2018 56.94% SV Olt Slatina privat 001 721,774 127,372 212,419 418,563 206,144 1,686,272 finalizat 0 704,841 124,384
2 2/2.1 102161 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de inginerie şi proiectare în cadrul firmei Best Proiect Prest SRL SC BEST PROIECT PREST SRL Cresterea cifrei de afaceri cu minim 10%, in primii 3 ani dupa finalizarea investitiei 6/23/2017 7/31/2018 54.81% SV OT Caracal privat 001 181,064 31,953 51,765 117,325 65,560 447,667 finalizat 1 172,463 30,435
3 2/2.1 102448 DEZVOLTAREA DURABILA A FIRMEI NELICA IMPEX SRL NELICA – IMPEX SRL Achizitiile de bunuri si servicii: – finisor de asfalt – 1 buc – set de 2 panouri fotovoltaice – 1 buc – servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc – servicii de consultanta management proiect – 1 buc – informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, afis de dimensiunea A2 si cate un autocolant pentru fiecare utilaj/echipament achizitionat) 6/23/2017 1/31/2018 56.98% SV OT Piatra Olt privat 001 739,560 130,511 217,518 427,774 210,257 1,725,619 finalizat 0 738,518 130,327
4 2/2.1 102450 Dezvoltarea durabilă a firmei SC Giltrans Modern SRL SC GILTRANS MODERN SRL Achizitiile prevazute in cadrul proiectului – buldoexcavator – 1 buc – excavator – 1 buc – set de 2 panouri fotovoltaice – 1 buc – servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc – servicii de consultanta management proiect – 1 buc – informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, afis de dimensiunea A2 si cate un autocolant pentru fiecare utilaj achizitionat) 6/22/2017 5/31/2018 56.98% SV OT Slatina privat 001 751,375 132,596 220,993 434,602 213,610 1,753,175 finalizat 0 749,888 132,333
5 2/2.1 106176 DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII GIMISER PLAST SRL PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE SC GIMISER PLAST SRL realizarea unei investitii noi prin achizitia de utilaje 6/23/2017 6/30/2019 56.35% SV OT Bals privat 001 735,369 129,771 216,285 439,844 223,559 1,744,828 in implementare 2 97,618 17,227
6 2/2.1 104619 Diversificarea activităţii societăţii LUBRI GETAH SRL prin achiziţie de echipamente pentru prelucrarea lemnului în scopul realizării de piese de mobilier SC LUBRI-GETAH SRL Realizarea unei investitii achizitionarea de echipamente si tehnologii de ultima genaratie, astfel incat sa poata beneficia de aceasta inclusiv persoanele cu dizablitati 6/30/2017 6/30/2019 56.34% SV OT Bals privat 001 740,418 130,662 216,735 443,055 226,320 1,757,190 in implementare 0 0 0
7 2/2.1 102358 DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII WORLD TRANS SYSTEMS SRL PRIN RENOVAREA, MODERNIZAREA HALA DE PRODUCTIE SI PRIN ACHIZITIONAREA UNEI LINII TEHNOLOGICE PENTRU FABRICAREA TAMPLARIEI PVC CU GEAM SC WORLD TRANS SYSTEMS SRL Renovarea/modernizarea si dotarea halei de productie din Scornicesti, str Baltati nr. 64, jud. Olt 6/30/2017 12/31/2018 56.91% SV OT Scornicesti privat 001 722,976 127,584 212,640 419,907 207,267 1,690,373 in implementare 1 712,627 125,758
8 2/2.1 103253 INFIINTARE CENTRU DE FITNESS SI CULTURISM SC Damir My-By Electrocons SRL Creşterea capacităţii şi dotării tehnice a societăţii prin diversificarea serviciilor prestate in perioada de implementare a proiectului 7/12/2017 2/28/2018 57.14% SV OT Bals privat 001 648,289 114,404 190,673 371,932 181,258 1,506,556 finalizat 1 647,541 114,272
9 2/2.1 111060 Dezvoltarea durabila a firmei SC RIDACON TEX SRL SC RIDACON TEX SRL Achizitia de bunuri si servicii:
– Excavator – 1 buc;
– Buldoexcavator – 1 buc;
– Set compus din 2 panouri fotovoltaice – 1 buc;
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc;
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, cate un autocolant pentru
fiecare utilaj achizitionat si un afis de dimensiunea A2)
7/26/2017 5/31/2018 57.14% SV OT Slatina privat 001 703,199 124,094 206,823 403,305 196,482 1,633,903 finalizat 0 702,607 123,989
10 2/2.1 105606 Diversificarea activităţii SC REALITATEA MEDIA SRL prin realizarea de emisiuni din domenii diverse, de tip talk-show, jurnal, emisiuni informative sau de promovare SC REALITATEA MEDIA SRL Introducerea a doua servicii noi ca urmare a inovarii si diversificarii proceselor în cadrul firmei prin dotarea cu echipamente tehnologice specializate si mobilier, precum si prin achizitionarea serviciilor de consultanta si informare si publicitate 7/26/2017 5/31/2018 57.09% SV OT Slatina privat 001 118,977 20,996 34,993 68,415 33,422 276,803 finalizat 2 113,102 19,959
11 2/2.1 104598 Îmbunătăţirea semnificativă a serviciilor în cadrul SC GEOTOP CADING CONSULT SRL prin investiţii performante în domeniul măsurătorilor terestre şi cadastru SC GEOTOP CADING CONSULT SRL Prestarea semnificativ imbunatatita a serviciilor de inginerie topografica si a serviciilor de cadastru, ca urmare a inovarii de produs in carul firmei, cu ajutorul noului flux tehnologic, prin achizitia de programe software specializate si a aparaturii de ultima generatie 7/31/2017 5/31/2018 57.07% SV OT Caracal privat 001 78,331 13,823 23,039 45,104 22,065 182,362 finalizat 2 74,551 13,156
12 2/2.1 102170 CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL SC ANA-CRIS SRL Construirea si dotarea unui nou spatiu de productie cu demolarea celui existent din 1994 pentru indeplinirea conditiilor tehnice de
obtinere a agrementului tehnic, precum si reducerea costurilor cu sporirea competitivitatii pe piata a produsului printr-un proces
inovativ de productie, o gama nou de subproduse care sa creeze si sa mentina noi locuri de munca prin optimizarea instalatiilor si
a fluxurilor de productie
8/3/2017 1/30/2021 57.14% SV OT Slatina,Str Aleea Textilistului, nr 31, Slatina, judetul Olt, privat 001 759,483 134,026 223,377 435,610 212,233 1,764,729 in implementare 0 518,492 91,499
13 2/2.1 106627 Modernizare Atelier Croitorie Mariposa MARIPOSA AMC ART SRL Cresterea volumului de vânzari în magazinele partenere din tara si din strainatate – Acest obiectiv specific va fi atins prin
introducerea în productie a noii game de produse destinate baietilor cu vârste cuprinse între 1–12 ani si prin cresterea volumului
de productie pentru articolele deja aflate în portofoliul companiei
8/3/2017 5/31/2019 53.67% SV OT jud. Olt, municipiu resedinta de judet
Slatina, Aleea Independentei, nr. 1, Casa de Cultura a Sindicatelor, Sala 6.
privat 001 318,452 56,197 93,662 218,671 125,009 811,992 in implementare 2 158,065 27,894
14 2/2.1 109523 Diversificarea activitatii societatii DOMASO SRL prin construirea unui hotel si dotarea corespunzatoare a acestuia SC Domaso SRL Construire hotel de 2 stele cu 15 camere din fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020 de catre societatea DOMASO SRL –
Construirea hotelului de 2 stele de catre societatea DOMASO SRL se va face cu fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020 la punctul de lucru din parcul orasului Bals.
8/7/2017 6/30/2020 57.25% SV OT Balș, str. Nicolae Balcescu, Zona Parc privat 001 759,900 134,100 280,491 433,435 152,945 1,760,871 in implementare 0 485,101 85,606
15 2/2.1 102609 Cresterea competitivitatii SC MARCEL SRL prin achizitia de  utilaje tehnologice de inalta performanta SC MARCEL SRL Cresterea capacitatii de productie si extinderea gamei de produse in domeniul fabricarii mobilei 8/8/2017 8/31/2018 56.08% SV OT Caracal privat 001 645,928 113,987 189,979 391,940 201,961 1,543,795 finalizat 0 609,796 107,611
16 2/2.1 102270 Eficientizarea si cresterea performantei
operatiunilor de mecanica generala si de
reparare a echipamentelor derulate de catre
UTILAJ TEH REP SRL
SC UTILAJ TEH REP SRL Extinderea volumului productiei realizate prin implementarea prezentului proiect de învestitii se va realiza o crestere extensiva a productivitatii societatii, ceea ce va
determina o crestere a volumului productiei realizate. Astfel, se estimeaza, pentru primul an de la implementarea proiectului
respectiv punerea in functiune a investitiei, o crestere a productiei cu 65% raportat la anul anterior depunerii proiectului.
previzionata a productiei este de 106% pentru al doilea an de functionare a investitiei, de 147% pentru al treilea an de
functionare a investitiei.
8/23/2017 8/31/2018 54.57% SV OT Slatina, strada Constructorului nr. 3, Hala 2 + B4, jud. Olt privat 001 681,895 120,334 200,580 447,338 246,758 1,696,906 finalizat 0 681,017 120,179
17 2/2.1 111649 PRESTARE SERVICII NOI DE CATRE
MICROINTREPRINDEREA SIMAD DEL-EDY
SRL CA URMARE A ACHIZITIONARII DE
ECHIPAMENTE PERFORMANTE NOI
SIMAD DEL-EDY SRL Inovarea de serviciu si proces in cadrul firmei
Ca urmare a achizitionarii echipamentelor propuse a fi finantate prin proiect firma va putea sa presteze servicii intr-un domeniu
nou de activitate pentru firma prin intermediul unui proces tehnologic nou. In urma derularii acestui nou proces tehnologic in
cadrul firmei se vor presta diverse servicii specifice unui nou domeniu de activitate–Lucrari de pregatire a terenului, cod CAEN 4312. Prestarea acestor noi sevicii este o activitate eligibila in cadrul POR 2014-2020,Axa 2,Prioritatea de investitii 2.1 adresata
microintreprinderilor, acest tip de activitate aflandu-se in lista Domeniilor de activitate din Planurile de Dezvoltare Regionala propuse a fi finantate in cadrul POR.
8/23/2017 9/30/2018 60.68% SV OT Oras Bals, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 86, loc. Bals, jud. Olt, cod postal 235100-Tarla 74, Parcela 19 privat 001 389,885 68,803 80,945 183,811 102,866 826,309 finalizat 0 388,156 68,498
18 2/2.1 111656 Achiziţionare echipamente pentru diversificarea activităţii firmei Conect Impex SRL SC Conect Impex SRL Punerea în functiune a 7 mijloace fixe, în termen de 10 luni de la semnarea contractului de finantare 8/28/2017 6/30/2018 63.66% SV OT Slatina, str. Oituz nr. 15, judetul Olt privat 001 755,744 133,367 98,790 298,058 199,268 1,485,227 finalizat 0 755,432 133,312
19 2/2.1 104691 Construire vilă turistică D+P+1E, piscină aferentă şi împrejmuire teren SC MAR COM DISTRIBUTIE SRL Cresterea numarului mediu de salariati, ca urmare a realizarii proiectului, fata de nivelul inregistrat in ultimul an fiscal incheiat
inainte de depunerea Cereri de Finantare.
9/29/2017 12/31/2019 56.90% SV OT Slatina, Strada Vailor, Nr. 13D privat 001 760,291 134,169 237,135 441,631 204,496 1,777,722 in implementare 1 485,319 85,644
20 2/2.1 107696 Baza sportiva cu teren de fotbal acoperit, in Municipiul Caracal, Judetul Olt SC FIN PLAST NAIME SRL Constructia unei baze sportive compusa din:
– Teren fotbal acoperit;
– Construire C1 (parter) – destinatie vestiare si spatiu tehnic;
– Amenajare alei pietonale / auto;
– Imprejmuire teren, parcare;
– Put forat, fosa septica;
– Achizitia de echipamente ce utilizeza surse regenerabile de energie – kit panouri fotovoltaice;
10/6/2017 7/31/2019 67.09% SV OT Municipiul Caracal, Strada Craiovei, nr. 267, judetul
Olt, sola 30, parcelele 33/1 si 33/2, cu numar cadastral 53854 si numar de carte funciara
53854
privat 001 684,568 120,806 201,344 214,969 13,626 1,235,312 in implementare 1 139,840 24,678
21 2/2.1 109220 Modernizarea activitatii la SC Tehno Asstadi SRL SC TEHNO ASSTADI SRL introducerea inovarii de produs si de proces; 10/17/2017 9/30/2019 55.13% SV OT municipiul Slatina, str.
Prelungirea Pitesti, nr. 1, judet Olt (sola 22, parcelele 10/2 si 11/2).
privat 001 499,663 88,176 146,960 318,573 171,613 1,224,985 in implementare 0 499,585 88,162
22 2/2.1 111425 Modernizarea societatii Prodacva Carisma
SRL prin achizitie utilaje pentru lucrari de
constructii
SC PRODACVA CARISMA SRL Modernizarea activitatii din domeniul constructiilor si cresterea volumului lucrarilor executate prin dotarea cu utilaje specifice
activitatii de constructii.
10/17/2017 9/30/2018 54.54% SV OT Oras Corabia, Sola 166, Zona Cariera Ilinca, judet Olt privat 001 700,519 123,621 206,035 460,197 254,162 1,744,535 finalizat 0 699,702 123,477
23 2/2.1 108812 Construire cladire activitati sportive si teren
de minifotbal
SC DEBUT IN MARKET SRL Crearea infrastructurii necesare activitatii unei baze sportive prin construirea unei cladiri in care se vor desfasura activitati sportive
(tenis de masa, biliard, squash) si a unui teren de minifotbal cu gazon artificial, acoperit cu o prelata intinsa pe o structura
metalica de tip cort, precum si prin obtinerea de avize, acorduri si autorizatii pentru acestea.
10/17/2017 12/31/2020 64.41% SV OT JUDETUL
OLT, ORAS DRAGANESTI-OLT, STRADA PARCULUI, NR. 31, TARLAUA 113,
PARCELA 2
privat 001 688,824 121,557 202,595 259,014 56,418 1,328,409 in implementare 1 0 0
24 2/2.1 112909 Modernizarea si diversificarea activitatii de productie la SC Automecanica SRL SC Automecanica SRL Dezvoltarea microintreprinderii Automecanica SRL prin modernizarea activitatii sale din 10/30/2017 12/31/2018 62.10% SV OT Scornicesti privat 001 587,691 103,710 103,313 254,904 151,591 1,201,209 finalizat 0 586,505 103,501
25 2/2.1 111353 Diversificarea activitatii prin lansarea pe
piata constructiilor
CALCAN MOLDI AGRO S.R.L. domeniul productiei de repere auto, precum si cresterea capacitatii de productie 11/23/2017 10/30/2018 57.12% SV OT Slatina, str. Carol I, nr. 14, sola 22/3, parcela 2/2, privat 001 632,054 111,539 185,898 362,871 176,972 1,469,335 finalizat 0 630,389 111,245
26 2/2.1 113273 Imbunatatirea competitivitatii societatii ALEX GEOCAD SRL prin achizitionarea unor echipamente inovatoare SC ALEX GEOCAD SRL Cresterea numarului de locuri de munca prin angajarea a 3 persoane pâna la sfârsitul perioadei de implementare 11/24/2017 12/31/2018 61.30% SV OT Mun. Slatina, str. A. I. Cuza, nr. 11, bloc CAM3, sc. B, ap. 14, jud. Olt privat 001 345,252 60,927 66,122 157,049 90,927 720,277 finalizat 1 340,414 60,073
27 2/2.1 112808 Dotarea cu echipamente performante pentru
modernizarea activitatii de productie a REMROX
SRL
REM-ROX SRL Modernizarea activitatii de productie din domeniul 1412 – Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru, prin dotarea cu
echipamente tehnologice utilizate in procesele de croire, personalizare, coasere, finisare si curatare.
12/7/2017 11/30/2018 57.14% SV OT Slatina,Str. Strada Cuza Voda nr. 38A, privat 001 397,584 70,162 116,937 228,076 111,140 923,899 in implementare 0 395,740 69,837
28 2/2.1 112031 Achizitie de utilaje la SC AGROMAR
ANDREAS PETRY SRL
AGROMAR ANDREAS PETRY SRL Achizitia de utilaje si echipamente performante care va duce la cresterea competitiei pe piata produselor agricole 12/7/2017 12/31/2019 61.99% SV OT Oras Piatra-Olt, Sat Criva de Sus,Soseaua Argesanu, Nr. 18, privat 001 365,030 64,417 58,561 159,393 100,832 748,234 in implementare 0 364,615 64,344
29 2/2.1 112994 Extinderea activitatii Alfa Viocris Intercons SRL ALFA VIOCRIS INTERCONS SRL Extinderea activitatii de inchiriere echipamente de constructie cu operator prin dotarea cu echipamente tehnologice specifice 12/7/2017 12/31/2018 56.68% SV OT Comuna Oporelu,Str. Principala nr. 169, privat 001 682,548 120,450 200,749 401,208 200,458 1,605,413 finalizat 1 664,153 117,204
30 2/2.1 108623 Servicii inovative si competitive – Rapsodia 360 ° RAPSODIA SRL Dotarea cu active corporale si necorporale pentru stimularea inovarii in intreprindere prin dezvoltarea unui serviciu nou,
inovativ si anume servicii de hosting / gazduire de site-uri si aplicatii web ( bazat in mod special pe tehnologia de cloud
computing).
12/7/2017 12/31/2020 56.11% SV OT Slatina,Str. Libertatii nr. 12, privat 001 333,127 58,787 97,979 201,836 103,857 795,586 in implementare 0 6,268 1,106
31 2/2.1 111620 Dezvoltarea activitatii microintreprinderii prin noi tehnologii ECOVlSlON LEADER CONSULTING SRL Achizitionarea de utilaje noi, moderne, care sa genereze cresterea profitului si crearea de noi locuri de munca. 12/12/2017 12/31/2019 56.30% SV OT Slatina,Str. Arcului nr 19A privat 001 682,844 120,502 200,837 409,555 208,719 1,622,456 in implementare 0 680,158 120,028
32 2/2.1 110837 Un nou răsňrit, fabrŕca de mobilă SOARE SC AS SOARE SRL Achizitionarea de echipamente tehnologice si utilaje (Centru de croire cu comanda numerica, Masina monolaterala automata de
aplicat cant, Centru de prelucrat cu comanda numerica, Compresor cu surub, Motostivuitor diesel, Macara)
12/19/2017 5/31/2019 64.29% SV OT com. Obirsia,Sat Obărşia privat 001 701,945 123,873 91,758 266,097 174,339 1,358,012 in implementare 1 685,731 121,011
33 2/2.1 106978 CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA 5I DE AGREMENT MALIPES BETAFOCUS SRL Dezvoltarea intreprinderii prin construirea unei baze sportive si de agrement in doi ani de la semnarea contractului de finantare
pentru prezentul proiect;
12/19/2017 8/31/2019 47.84% SV OT Bals, strNicolae Balcescu, nr.16A, privat 001 626,976 110,643 184,405 572,882 388,477 1,883,384 in implementare 0 256,539 45,272
34 2/2.1 113287 Achizitionare echipamente pentru cresterea competitivttatii firmei Varzaru Santo SRL VARZARU SANTO SRL Punerea în functiune a 3 mijloace fixe, în termen de 10 luni de la semnare contractului de finantare; 12/18/2017 8/31/2018 56.60% SV OT Slatina, str.Oituz, nr.64, privat 001 478,320 84,409 140,682 282,395 141,713 1,127,520 finalizat 0 470,571 83,042
35 2/2.1 113597 Achizitie de echipamente in cadrul PIKU DIESEL CENTER SRL SC PIKU DIESEL CENTER SRL Cresterea nivelului de dotare tehnica a firmei prin achizitia a 9 echipamente si utilaje si a unui sistem fotovoltaic, pana la sfarsitul
perioadei de implementare
3/14/2018 3/31/2019 56.09% SV OT Slatina, strada Pitesti, nr. 227, judetul Olt privat 001 667,792 117,846 196,409 405,013 208,604 1,595,664 in implementare 0 666,060 117,540
36 2/2.1 112111 Achizitie utilaje pentru confectii metalice in cadrul ROMAL SRL SC ROMAL SRL Modernizarea procesului de productie sau activitatii din domeniul fabricarii de constructii metalice si parti componente ale
structurilor metalice prin dotarea cu echipamente tehnologice si utilaje (masina de debitat cu apa si stivuitor)
3/15/2018 1/31/2019 57.14% SV OT Municipiul Slatina, Str. Poenii, nr.25D (fost nr.9) privat 001 637,323 112,469 187,448 365,523 178,075 1,480,838 in implementare 0 502,849 88,738
37 2/2.1 113730 CRESTEREA COMPETITIVITATII SC ROMARKET SRL PRIN RETEHNOLOGIZARE ROMARKET SRL Crearea a 5 noi locuri de munca 3/14/2018 10/31/2018 55.38% SV OT Municipiul Slatina, Str Grigore
Alexandrescu, Nr 1A, Judet Olt
privat 001 572,455 101,021 168,369 360,222 191,853 1,393,920 finalizat 0 571,340 100,825
38 2/2.1 110246 Dezvoltarea unei unitaþi de producþie în cadrul S.C. SYSTEM PROG S.R.L. S.C. SYSTEM PROG S.R.L. ACHIZITIONAREA UNOR ECHIPAMENTE MODERNE– CNC cu 3 axe – 1 buc.
– CNC cu 4 axe – 1 buc.
– program software – 1 buc.
3/14/2018 12/31/2019 57.00% SV OT Mun. Slatina, str. Varianta Oituz, nr. 19, Hala 2, jud. Olt; privat 001 759,777 134,078 223,464 439,033 215,569 1,771,920 in implementare 1 732,729 129,305
39 2/2.2 114581 Crearea unei noi unitati de productie, in cadrul firmei TODAY ADVERTISING SRL TODAY ADVERTISING SRL Crearea unei noi unitaþi de producþie în domeniul de activitate 1812 Alte activitaþi de tiparire n.c.a. si achiziþionarea de
active corporale (echipamente si utilaje tehnologice) si active necorporale;
12/28/2017 2/28/2019 51.57% SV OT Slatina, Str. Recea, Nr. 1, Corp B, privat 001 1,046,252 184,633 474,035 797,970 323,935 2,826,824 in implementare 0 1,017,501 179,559
40 2/2.2 111505 Diversificarea activitatii societatii Prod Energy Fotovoltaic prin achizitie de echipamente pentru prelucrarea lemnului PROD ENERGY FOTOVOLTAIC SRL Diversificarea productiei prin realizarea de produse noi 2/14/2018 2/28/2020 50.65% SV OT Bals, str.Depozitelor, nr.4, Corp C1, judetul Olt, cod postal 235100 privat 001 3,825,123 675,022 1,846,279 3,052,100 1,205,821 10,604,345 in implementare 0 977,787 172,551
41 2/2.2 114378 Dlversificarea gamei de produse realizate de S.C. RUL-GRUP S.A. SC RUL GRUP S.A. Crearea unui flux nou de producþie prin achiziþia a 2 echipamente moderne (1 freza si 1 strung) în maxim 12 luni de la semnarea
contractului de finanþare.
2/21/2018 4/30/2019 50.23% SV OT Slatina,Str. Nicolae Balcescu nr. 10, privat 001 1,002,506 176,913 490,395 816,407 326,012 2,812,234 in implementare 1 983,903 173,630
42 2/2.2 114432 Cresterea competitivitatii SC ALI-TEHNIC
SRL prin achizitia de echipamente
performante, in localitatea Slatina, judet Olt
SC Ali-Tehnic SRL Diversificare gamei de produse a societaþii ALI-TEHNIC SRL prin asigurarea logisticii unei noi hale de productie piese de metal; 2/15/2018 12/31/2019 51.36% SV OT Slatina, strada Depozitelor, nr. 19 privat 001 2,610,271 460,636 1,199,737 2,011,160 811,423 7,093,227 in implementare 0 1,110,777 196,019
43 2/2.2 111663 Înfiinþarea unei unitaþi de producþie a roboþilor industriali în cadrul SC SYSTEM PROG SRL SC System Prog SRL ACHIZITIONAREA UNOR ECHIPAMENTE MODERNE 3/14/2018 2/22/2020 46.80% SV OT Mun. Slatina, str. Varianta Oituz, nr. 19, Hala 2, jud. Olt privat 001 3,278,719 578,597 1,653,136 3,148,528 1,495,392 10,154,371 in implementare 0 2,149,168 379,265
44 2/2.2 115053 EXTINDEREA SI DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE IMBRACAMINTE LA DARC SRL SC DARC SRL Extinderea capacitatii unei unitati existente prin:
– Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica specifice activitatii
confectiilor de imbracaminte
– Achizitionarea de programe informatice specifice activitatii de productie a confectiilor de imbracaminte
3/14/2018 2/28/2020 45.08% SV OT Slatina, strada Tunari, nr. 197, judetul Olt privat 001 904,189 159,563 621,018 941,945 320,927 2,947,642 in implementare 0 0 0
45 2/2.2 114391 Cresterea competitivitatii societatii POP Industry SRL prin achizitie utilaje de productie, in vederea modernizarii fabricii POP INDUSTRY SRL Diversificarea productiei unei unitati in domeniul fabricarii remorcilor agricole prin:
– Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru specifice activitatii de fabricare remorci agricole (cu prelata)
– Achizitionarea unui program informatic necesar derularii activitatii intreprinderi
3/28/2018 12/31/2019 44.17% SV OT Slatina, Str. Cireasov nr. 12, judetul Olt, cod postal 230070 privat 001 1,647,006 290,648 1,196,120 1,791,537 595,417 5,520,728 in implementare 0 0 0
46 2/2.2 114803 Dezvoltare durabila prin diversificarea activitatii la SQUID SPEED LINE SRL SQUID SPEED LINE SRL Crearea a 4 noi locuri de munca
Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea durabila a întreprinderii prin achiziþia de echipamente care inglobeaza tehnologii
de ultima generatie
Dezvoltarea durabila a activitaþii prin diversificarea acesteia
Cresterea valorii adaugate brute a produselor fabricate
4/20/2018 2/28/2019 51.09% SV OT Municipiul Slatina, Bld Sf Ctin Brancoveanu(fosta Aleea Oltului), nr 3 privat 001 2,926,723 516,481 1,364,412 2,285,594 921,182 8,014,392 in implementare 0 280,198 49,447
47 2/2.2 114398 DEZVOLTAREA FIRMEI SC PADRINO SRL SC PADRINO SRL Achizitia de active corporale, necorporale si servicii:
– Statie de sortare concasare – 1 buc;
– Buldoexcavator – 1 buc;
– Incarcator frontal – 1 buc;
– Grup electrogen – 1 buc;
– Set compus din doua panouri fotovoltaice – 1 buc;
– Program informatic de tip CRM – 1 buc;
– Certificare sistem de management – 1 buc;
– Certificare produs – 1 buc;
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc;
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc;
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, cate un autocolant pentru
fiecare utilaj achizitionat si un panou temporar);
– Activitati de internationalizare – 1 buc
4/20/2018 2/28/2019 44.11% SV Ot Comuna Slatioara, Sat Slatioara,  Strada Parcului, Nr. 38, Judet Olt privat 001 2,914,932 514,400 2,123,923 3,179,041 1,055,118 9,787,414 in implementare 0 2,755,434 486,253
48 2/2.2 116900 Crearea unei unitati noi de productie în cadrul societatii CONDOR PADURARU SRL SC Condor Paduraru SRL Crearea unei unitati noi pentru recuperare materialelor din beton provenite din demolari si constructii prin: – Dotarea cu utilaje si echipamente tehnologice specifice activitatilor de colectare, concasare si sortare in vederea obtinerii de agregate reciclate din beton; – Achizitionarea unui program informatic necesar derularii activitatii intreprinderii 2. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a isi dezvolta si mentine avantajul competitiv: – Certificarea produselor obtinute in urma activitatii desfasurate in cadrul proiectului – Recertificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001) si al mediului (ISO 14001), – Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil 3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin: – minimizarea la sursa a deseurilor generate, cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin recuperarea si valorificarea deseurilor rezultate din activitati de demolari si lucrari de constructii – angajarea unei persoane din randul categoriilor defavorizate 5/15/2018 6/30/2019 43.82% SV OT Municipiul Slatina, str Cireasov, nr.22 privat 001 3,422,427 603,958 2,537,123 3,784,190 1,247,066 11,594,764 in implementare 0 2,198,124 387,904
49 2/2.2 117010 Construire Hotel D+P+4E SC Concept Construct SRL Achizitii prevazute in cadrul proiectului: – Construirea si dotarea unei structuri hoteliere in Oras Bals – Achizitie echipamente care utilizeaza surse regenerabile – sistem de producere apa calda menajera – Servicii Certificare ISO – Servicii Informare şi publicitate (comunicat de presă ?ncepere şi ?ncheiere proiect, placă permanentă, c?te un autocolant pentru fiecare echipament/activ achizitionat şi un panou temporar) – Servicii de consultanţă – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii – Servicii de consultanţă – Audit financiar – Asistenţă tehnică – Asistenţă tehnică din partea proiectantului – Asistenţă tehnică – Dirigenţie de şantier – Servicii promovare internationala – Servicii suplimentare de publicitate (cărţi vizită, roll-up, pliant format A5, mapa format A4) – Site web (cu servicii incluse) – Pachet programe calculator 2. Asigurarea egalitatii de sanse si de tratament: – facilitarea accesului in hotel a persoanelor cu dizabilitati – angajarea unei persoane dintr-o categorie defavorizata – “a) nu a avut loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni” conform Anexei 4 – grila de evaluare tehnica si financiara 6/4/2018 5/31/2021 49.95% SV OT Oras Bals, str.Nicolae Balcescu, nr.54 privat 001 3,627,739 640,189 1,708,523 2,994,512 1,285,989 10,256,952 in implementare 0 0 0
50 2/2.2 116253 Extindere si modernizare Hotel Parc Slatina SC Complex Hotelier Parc SA Cresterea cifrei de afaceri a beneficiarului datorita extinderii capacitatii de cazare (de la 70 de camere la 85 de camere) a SC
Complex Hotelier Parc SA si cresterii preturilor (de la 95 lei/noapte la 180 lei/noapte) practicate si prin atragerea unui nou grup
tinta de clientiExtinderea facilitatii de cazare turistica detinuta de beneficiar de la un numar de 70 de camere la un numar total de 85 camere cu
acces la dotari de tip sali de conferinta, sala de evenimente, restaurant, terasa, etc, astfel: 67 de camere duble (dintre care 1
camera dubla persoane cu dizabilitati si 2 camere duble de lux), 8 camere single, 10 apartamente (dintre care 1 apartament
persoane cu dizabilitati si 1 apartament de lux) Dotarea noii constructii conform functionalitatilor
specifice, inclusiv prin inslatarea de panouri solare in vederea utilizarii surselor regenerabile de energieOptimizarea serviciilor dezvoltate de intreprinderea SC Complex Hotelier Parc SA prin integrarea noilor angajati in fluxul
operational deja existent. Recertificarea hotelului dupa realizarea investitiei conform legislatiei in vigoare
6/15/2018 11/30/2019 19.88% SV OT Slatina, str.Crisan, nr.1 privat 001 3,825,680 675,120 10,492,003 14,747,615 4,255,613 33,996,031 in implementare 0 0 0
51 3/3.1 119984 Cresterea eficientei energetice la cladirile rezidentiale in orasul Scornicesti, jud.Olt UAT Orasul Scornicesti Cresterea eficientei energetice pentru blocurile cuprinse in proiect prin scaderea gazelor cu efect de sera, a consumului anual specific de energie pentru incalzire la cladire si a consumului anual specific de energie ca urmare a implementarii proiectului 11/27/2017 12/31/2022 51.00% SV OT  Adresele blocurilor de locuinte incluse in prezenta cerere de finantare sunt in localitatea Scornicesti jud. OLT:
Componenta 1 – Bloc 55A, str. Bd-ul Muncii, nr.66
Componenta 2 – Bloc 48MB, str.Bd-ul Muncii, nr.26
Componenta 3 – Bloc 9AB, str.Pompierilor, nr.38
Componenta 4 – Bloc 47MA, str.Bd.Muncii, nr.7
Componenta 5 – Bloc 1A, str.Bd.Muncii, nr.48
Componenta 6 – Bloc Camin Nefamilisti, Str.Bd.Muncii, nr.3
Componenta 7 – Bloc 52, Str.Bd.Muncii, nr.56
Componenta 8 – Bloc 4, str.Pompierilor, nr.60
Componenta 9 – Bloc PZ 5, str.Pompierilor, nr.52
Componenta 10 – Bloc 68A, str.Aleea Suica, nr 10
public 014 6,330,779 1,117,196 4,965,317 1,547,811 13,961,103 in implementare 0 0
52 3/3.1 114684 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CORPULUI PRINCIPAL AL SCOLII GIMNAZIALE MIHAIL DRUMES, STR. NICOLAE BALCESCU NR.51, BALS-OLT UAT ORAS BALS Cresterea numarului cladirilor publice cu o clasificare mai buna a consumului de energie in Orasul Bals prin sporirea eficientei izolatiei termice a Scolii Gimnaziale “Mihail Drumes” (corp principal), la finalul implementarii proiectului. 2/2/2018 11/30/2019 64.79% SV OT Bals, str. Nicolae Balcescu nr. 51 public 013 1,322,699 202,295 31,122 0 485,417 2,041,533 in implementare 0 82,044 12,548
53 3/3.1 111866 CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A PAVILIOANELOR CENTRALE ALE SPITALUILUI ORĂŞENESC CORABIA UAT ORAS CORABIA Obiectivul specific al proiectului consta in reducerea cu peste 75% a consumului anual de energie primara pana la valori de sub
155 kWh/mp/an si a consumului de gaze cu efect de sera pana la valori de sub 27 Kg/mp/an pentru pavilioanele C1 si C2 ale
Spitalului Orasenesc Corabia
3/16/2018 2/28/2020 79.62% SV OT CORABIA str. Carpati, nr.116 public 013 6,594,445 1,008,562 155,163 0 524,178 8,282,348 in implementare 0 211,424 32,335
54 3/3.1 116183 Cresterea eficientei energetice a cladirii Apartamente-Fosta Vila de Protocol UAT JUDETUL OLT Reabilitarea termica a cladirii prin lucrari de înlocuire a tâmplariei existente si izolarea termica a pereþilor exteriori si a planseului peste nivel(teresa). Tâmplaria existenta se va înlocui, cu tâmplarie de aluminiu cu ruperea punþii termice si geam termoizolant low-e.Pereþii exteriori vor fi izolaþi cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime.De asemenea, se va realiza si
termo-hidroizolarea terasei sub sarpanta.
4/10/2018 8/31/2021 81.13% SV OT Municipiului Slatina
Adresa: str.Manastirii nr.1A;
public 013 585,187 89,499 13,769 0 32,832 721,287 in implementare 0 4,307 659
55 3/3.1 116169 Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice pentru sediul Consiliului Judetean Olt UAT Judetul Olt Reabilitarea termica a cladirii prin lucrari de inlocuire a tamplariei existenta si izolarea termica a peretilor exteriori si a planseului peste nivel (terasa) Tamplaria existenta se va inlocui cu tamplarie de aluminiu cu ruperea puntii termice si geam termoizolant lowe. Peretii exteriori vor fi izolati cu polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Se va realiza termo-hidroizolarea terasei sub sarpanta. 2. Reabilitarea termica a cladirii prin lucrari de interventie la instalatiile de distribuire a agentului termic, la instalatiile electrice, precum si lucrari de introducere a utilizarii energiei regenerabile Se vor inlocui conductele aflate in stare de degradare destinate transportului si distributiei agentului termic pentru incalzire si pentru distributia de ACC. Se vor redimensiona circuitele electrice in functie de puterea instalata pe fiecare circuit si se vor inlocui corpurile de iluminat cu corpuri tip LED, cu consum redus de energie electrica. In scopul utilizarii energiei regenerabile, vor fi montate urmatoarele: -instalatie fotovoltaica cu puterea de 30 kw; -pompa de caldura aer apa cu puterea de 3x 70 kw; – radiatoare noi. 7/4/2018 8/31/2021 81.16% SV OT Municipiul Slatina, Bd A.I.Cuza, nr.14, corp C1 public 013 1,886,014 288,449 44,377 0 104,975 2,323,815 in implementare 0 1,020 156
56 3/3.1 117853 Cresterea eficientei energetice prin reabilitarea Spitalului Municipal Caracal UAT Municipiul Caracal optimizarea cheltuielilor cu utilitatile ca urmare a scaderii consumurilor de energie electrica si termica, si reducerea substantiala a cheltuielilor cu reparatiile si intretinerea curenta a spitalului, prin realizarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice 2. Reducerea consumului total de energie primara cu mai mult de 40% 3. cresterea gradului de confort al pacientilor internati 4. cresterea gradului de protectie la incendii; 5. asigurarea accesibilitatii persoanelor cu handicap prin crearea de facilitati si respectarea exigentelor specifice persoanelor cu dizabilitati 6. respectarea normativelor in vigoare privind siguranta in exploatare, conservarea energiei, securitatea la incendii, egalitatea de sanse. 7. utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a spitalului; 8. accesarea si implementarea cu succes a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 3, prioritatea de investitii 3.1, operatiunea cladiri publice, prin pregatirea documentelor necesare si respectarea procedurilor de implementare si promovare a proiectului. 9. Producerea de energie din surse regenerabile in proportie de peste 10% din consumul total de energie. 6/8/2018 11/30/2020 84.98% SV OT Municipiul Caracal, Strada Plevnei, nr.36 public 013 8,611,679 1,317,080 202,628 0 1,900 10,133,287 in implementare 0 0 0
57 3/3.1 116121 Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la biblioteca judeteana Olt “Ion Minulescu” UAT Judetul Olt – Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile în clădirea bibliotecii judetene; – Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră; – Scăderea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzire si apa calda de consum – Clădirea bibliotecii judetene va beneficia de măsuri de creştere a eficienţei energetice 6/20/2018 8/31/2021 81.26% SV OT Municipiul Slatina, Bd.A.I.Cuza, nr.3D public 013 916,107 140,110 21,555 0 49,579 1,127,351 in implementare 0 0 0
58 3/3.1 118674 Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Spitalulul Orasenesc Bals,jud.Olt UAT Bals Cresterea eficientei energetice în Spitalul Orasenesc Bals. Implicatia sociala a acestui proiect o reprezinta faptul ca prin punerea în functiune a acestui obiectiv de investitii se vor asigura conditii optime pentru desfasurarea de activitati a cabinetelor medicale prevazute in acel spital. 1/1/2017 11/30/2020 85.00% SV OT Localitatea Bals, judet Olt, str. Nicolae Balcescu, nr. 113-115. public 013 2,618,097 400,415 61,602 0 229,017 3,309,132 in implementare 0 0
59 3/3.1 123300 Cresterea eficientei energetice a Casei de cultura a orasului Bals UAT Orasul Bals Cresterea performantei energetice la nivelul cladirii Casei de Cultura din Orasul Bals se va asigura prin realizarea unor lucrari de interventie care sa determine diminuarea consumurilor energetice pentru incalzirea spatiilor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al cladirii. Proiectul de fata contribuie la efortul Romaniei de a indeplini principalele obiective ale politicii de energie – mediu ale Uniunii Europene, asigurand convergenta politicii tarii noastre cu politica UE in domeniu 3/1/2018 3/31/2021 85.00% SV OT Str. Nicolae Titulescu nr. 10, loc. Bals, jud. Olt public 013 1,233,090 188,590 29,014 350,962 1,801,656 in implementare 0 0
60 3/3.1 123299 Cresterea eficientei energetice a corpurilor de cladire internat 1, internat 2, ateliere si cantina din cadrul Colegiului Tehnic Bals UAT Orasul Bals Cresterea eficientei energetice a corpurilor de cladire internat 1, internat 2, ateliere si cantina din cadrul Colegiului Tehnic Bals (actual Liceul Tehnologic nr. 1 Bals) prin aplicarea unor masuri de crestere a eficientei energetice in vederea reducerii consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, asigurand totodata imbunatatirea confortului, sanatatii si sigurantei elevilor si personalului liceului – beneficiari directi ai investitie 3/1/2018 4/1/2021 85.00% SV OT Str. Nicolae Balcescu nr. 213, loc. Bals, jud. Olt public 013 7,294,892 1,115,689 171,645 1,850,455 10,432,681 in implementare 0 0
61 3/3.1 123301 Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea Bals UAT Orasul Bals cresterea eficientei energetice a corpului
principal al Liceului Teoretic „Petre Pandrea” prin aplicarea unor masuri de crestere a eficientei energetice in vederea reducerii consumului
de energie primara si a emisiilor de CO2, asigurand totodata imbunatatirea confortului, sanatatii si sigurantei elevilor si personalului
liceului – beneficiari directi ai investitiei
3/1/2019 3/31/2021 85.00% SV OT Str. Nicoale Balcesu,
nr. 14, loc. Bals, jud. Olt
public 013 3,478,302 531,976 81,842 539,861 4,631,981 in implementare 0 0
62 3/3.1 125574 Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public si reabilitarea instalatiilor electrice din Municipiul Slatina UAT Slatina cresterea eficientei energetice si a
gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructura sistemului de iluminat public din Municipiul
Slatina concomitent cu reducererea emisiilor de CO2 in regiune si nu in ultimul rand imbunatatirea calitatii vietii in Municipiul Slatina, prin
introducerea unui nou concept al serviciului public de iluminat, un serviciu modern si eficient care sa asigure satisfacerea integrala a
necesitaþilor orasului si a locuitorilor sai, in condiþii de maxima eficienta din punct de vedere al consumului energetic si de resurse si cu
rezultate benefice in privinþa costurilor acestor utilitaþi pentru populatie si Municipalitate, atat pe termen scurt (imediat, datorita reducerii
consumului de energie electrica) cat si pe termen mediu si lung, datorita adoptarii unei tehnologii moderne, cu fiabilitate foarte mare si
necesar minim de mentenanta.
1/12/2017 9/30/2022 85.00% SV OT Municipiul Slatina, jud. Olt public 015 19,228,310 2,940,800 452,431 309,053 22,930,594 in implementare 0 0
63 3/3.1 125953 Reabilitare termica – Cresterea eficientei energetice in cladirile publice – “Liceul Stefan Diaconescu”, in orasul Potcoava, judetul Olt UAT Orasul Potcoava Obiectivul general al proiectului il reprezinta reducerea costurilor aferente intretinerii cladirii: Liceul “Stefan Diaconescu” din orasul
Potcoava din punct de vedere al eficientei energetice precum si oferirea unui confort hidrotermic optim desfasurarii activitatii aferenta
destinatiei cladirii.
4/20/2018 3/31/2020 85.00% SV OT Orras Potcoava, jiud. OLT public 013 748,133 114,420 17,603 313,437 1,193,594 in implementare 0 0
64 5/5.1 116895 LUCRĂRI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, RECONSTITUIRE, CONSERVARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI Manastirea Brancoveni cat mai aproape de starea iniţiala si punerea in valoare (valorificarea si promovarea durabila) a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene. 7/5/2017 10/5/2019 85.00% SV OT Comuna Brincoveni privat 094 18,031,855 3,182,092 432,938 432,938 0 22,079,823 in implementare 1 8,357,926 1,474,928
65 5/5.1 116432 RESTAURAREA, CONSOLIDAREA SI MODERNIZARE CASA FANTANEANU- CENTRUL EPARHIAL SOCIAL-CULTURAL Parteneriat intre UAT JUDETUL OLT SI EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR –       Consolidarea imobilului Casa Fantaneanu in vederea infiintarii Centrului Eparhial Social-Cultural 7/28/2017 8/28/2021 83.19% SV OT Slatina public 094 8,000,913 1,411,926 486,779 701,972 215,194 10,816,783 in implementare 1 2,540 448
66 5/5.1 116185 RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, IN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL UAT MUNICIPIUL CARACAL Impulsionarea dezvoltării locale urbane a localităţii, prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identităţii culturale fiind propuse lucrări de intervenţie asupra clădirii, încadrata ca monument istoric arhitectural de clasa B -“ Casa” , in care funcţionează Biblioteca Virgil Carianopol, ce figurează in Lista monumentelor istorice din patrimoniul cultural local din mediul urban, la poziţia 347, cod LMI OT – ll-m- B 08742 Casa, situata in str. lancu Jianu, nr. 18, municipiul Caracal, in vederea restaurării, consolidării, echipării si dotării obiectivului de patrimoniu 8/3/2017 1/15/2020 84.14% SV OT Caracal, Str. Iancu Jianu, nr.18 public 094 8,583,025 1,312,698 201,954 0 103,307 10,200,984 in implementare 1 19,366 2,962
67 5/5.1 116620 Consolidare si restaurare biserica cu hramul “Sfanta Treime” Parohia Sfânta Treime Consolidarea, restaurarea si conservarea structurii, a picturilor si a componentelor artistice 8/31/2017 8/31/2019 83.42% SV OT Slatina privat 094 4,998,249 764,438 117,606 229,023 111,417 6,220,733 in implementare 1 1,102,750 194,603
68 5/5.1 117849 Restaurare, consolidare si conservare biserica cu hramul “Sf. Nicolae”, a manastirii Calui, turnul, clopotnita, amenajare incinta cu sistematizarea verticala a terenului, realizare instalatii electrice, termice si sanitare, realizare iluminat arhitectural si ambiental, realizarea unui corp anexa pentru grupuri sanitare, refacere poarta acces MÂNĂSTIREA CALUI de efectutat sunt detaliate in capitolul 2 al planului de marketing; 3/26/2018 7/19/2020 82.27% SV OT Calui privat 094 6,443,086 1,136,242 155,469 252,525 97,056 8,084,377 in implementare 0 131,814 23,261
69 5/5.1 117308 Restaurarea, consolidarea, echiparea si dotarea Muzeului Romanatiului, in vederea valorificarii durabile a patrimoniului  cultural local UAT MUNICIPIUL CARACAL Introducerea sistemului de colectare selectiva în termen de 2 ani de la demararea investiþiei. 4/3/2018 8/31/2020 83.88% SV OT Caracal, Str. Iancu Jianu, nr.24 public 094 4,973,858 760,708 117,032 0 78,028 5,929,625 in implementare 1 0 0
70 5/5.1 119469 RESTAURARE, CONSOLIDARE SI
CONSERVARE ZID DE INCINTA A
MÂNASTIRII CALUI, CONSERVARE,
CONSOLIDARE, AMENAJARE SI
REFUNCTIONALIZARE CASELE STARETIEI,
REALIZARE INSTALAÞII ELECTRICE,
TERMICE SI SANITARE, REALIZARE
ILUMINAT ARHITECTURAL SI AMBIENTAL
MANASTIREA CALUI Restaurarea, conservarea, protejarea si mentinerea stilului arhitectonic al Manastirii Calui prin refacerea Caselor
stretiei si ziduri de incinta, ca premisa a dezvoltarea turismului cultural si religios, factor care stimuleaza dezvoltarea economica a regiunii SUERD si pastrarea culturii traditionale românesti, respectând principiile dezvoltarii durabile si protectiei mediului
6/30/2017 12/31/2021 83.29% SV OT com Calui, loc. Gura Caluiu, CF nr. cadastral 50048 privat 094 4,448,240 784,984 107,345 274,509 5,615,077 in implementare 147,988 26,116
71 5/5.1 119628 RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRISTE, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL UAT MUNICIPIUL CARACAL Obiectivul general al proiectului este reprezentat de restaurarea, consolidarea, echiparea si dotarea muzeului de etnografie HAGIESCU MIRISTE, in vederea impulsionarii si valorificarii durabile a patrimoniului cultural local 5/1/2017 10/31/2020 85.00% SV OT Romania, Regiunea Sud-Vest Oltenia, Judetul Olt, Localitatea Caracal, Str. B.P. Hasdeu, nr. 2 public 094 5,090,203 778,502 119,769 12,712 6,001,187 in implementare 0 0
72 6/6.1 118016 Modernizare drum judetean DJ 546, Daneasa (intersectie DN6)-Slatina(intersectie DN65) – Verguleasa (intersectie DN67B) Parteneriat intre UAT JUDETUL OLT si UAT COMUNA DANEASA, UAT ORAS DRAGANESTI-OLT, UAT
COMUNA MARUNTEI, UAT COMUNA COTEANA, UAT COMUNA BREBENI, UAT COMUNA VALEA MARE,
UAT MUNICIPIUL SLATINA,UAT COMUNA CURTISOARA, UAT COMUNA TESLUI ‚ UAT COMUNA
VERGULEASA
Imbunătăţirea gradului de acces a populaţiei aflate în zonele rurale şi urbane /periurbane de pe traseul drumului judeţean DJ 546 la unităţile economice, serviciile de sănătate, sociale şi educative din oraşe şi municipii 6/28/2017 12/28/2022 81.99% SV OT Daneasa (intersectie DN6)-Slatina(intersectie DN65) – Verguleasa public 030 104,976,922 16,055,294 2,470,045 0 4,537,349 128,039,609 in implementare 0 0 0
73 6/6.1 SUERD 118017 Modernizare drum judetean DJ 642, Stoenesti (intersecþie DN 6)-Giuvarasti (limita judetul Teleorman) UAT Judetul Olt modernizarea DJ 642 , care asigura conectivitate secundara la reteaua TEN-T prin intermediul DN6.
Prin modernizarea DJ 642 se va asigura cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale (comunele Stoenesti, Gostavaþu,
Babiciu,Scarisoara, Rusanesti, Cilieni, Tia Mare, Izbiceni, Giuvarasti ) situate in proximitatea drumului national care intersecteaza reteaua
TEN-T.
Puncte de conectare DJ 642 la reteaua TEN-T : Conectare rutiera directa comuna Stoenesti (DN6), conectare directa feroviara prin
staþiile de cale ferata Caracal si Draganesti Olt.
8/18/2015 12/20/2023 85.00% SV OT comunele Stoenesti, Gostavatu,  jud. OLT
Babiciu,Scarisoara, Rusanesti, Cilieni, Tia Mare, Izbiceni, Giuvarasti
public 033 65,550,917 10,025,434 1,542,375 4,838,874 81,957,600 in implementare 0 0
74 8/8.1 126913 Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Caracal UAT Municipiul Caracal Cresterea calitatii serviciilor medicale si a gradului de accesibilitate a populatiei deservite la standardele impuse de normele europene prin „REABILITAREA, MODERNIZAREA I ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI
MUNICIPAL CARACAL
9/17/2018 11/30/2018 70.00% SV OT Municipiul Caracal, jud. Olt public 53 7,175,250 2,870,100 205,007 26,648 10,277,005 in implementare 0 0
75 10/10.1 122614 Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Osica de Jos din sat Osica de Jos, com. Osica de Jos, judetul Olt UAT Comuna Osica de Jos : Obiectivul general al proiectului il reprezinta extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotare scoala gimnaziala Osica de Jos
din sat Osica de Jos, com. Osica de Jos, judetul Olt” in vederea imbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de invatamant din comuna OSICA DE JOS, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la servicii de educatie calitative si eficiente, totodata participand la atingerea obiectivelor orizontale in domeniul egalitatii de sanse, protejarea mediului si dezvoltare durabila tuturor elevilor.

Proiectul urmareste interventii asupra corpurilor de cladire C1, C3, C4. Scoala Gimnaziala (C1) are suprafata construita de mp 457 (acte) si o suprafata desfasurata de 914 mp (acte) ; C3( magazia de lemne) are o suprafata construita de 62 mp (acte) respectiv 64.18 mp (releveu); C4 (camera tehnica) are o suprafata construita de 49 mp (acte), respectiv 54.83 mp (releveu)

2/1/2018 1/31/2020 85.00% SV OT Comuna  Osica de Jos public 051 2,371,550 362,708 55,801 0 200,634 2,990,693 in implementare 0 11,936 1,825
76 10/10.1 124384 Modernizare si echipare gradinita cu program normal Ianca, Comuna Ianca, judetul Olt UAT Comuna Ianca Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarii gradinitei din Comuna Ianca, pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, precum accesul la un proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei prescolare la procesul educational în conditii corespunzatoare;
Obiective specifice: consta in reabilitarea gradinitei cu program normal din Comuna Ianca
4/1/2018 11/30/2020 85.00% SV OT Comuna Ianca, Intrarea Iencii, nr. 4, Judetul Olt public 052 1,058,241 161,848 24,900 206,750 1,451,739 in implementare 0 0
77 10/10.1 124543 Imbunatatirea infrastructurii educationale a gradinitei cu program prelungit nr 2 + anexe din orasul Corabia UAT Orasul Corabia Investitia pentru care se doreste finantare, consta in imbunatatirea infrastructurii educationale a Gradinitei cu program prelungit nr.2 din orasul Corabia, avand drept scop Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii.
Astfel UAT oras Corabia doreste sa realizeze o noua constructie care sa corespunda normelor actuale si de care vor beneficia un numar de 112 copii.
4/1/2018 6/30/2018 85.00% SV OT Oras Corabia , Str. Tudor Vladimirescu, Nr.46,judetul Olt public 052 3,404,395 520,672 80,103 0 156,215 4,161,386 in implementare 0 0
78 10/10.1 122952 Modernizare si echipare gradinita cu program normal nr. 2 Bals UAT Orasul Bals imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie a Gradinitei cu Program Normal Nr. 2 din Bals, prin
lucrari de reabilitare, modernizare si dotare in scopul: a) Asigurarii unui proces educational la standarde europene; b) Cresterii participarii
populatiei la procesul educational; c) Reducerii parasirii tipurii a sistemului educational si implicit a abandonului scolar
3/1/2018 12/31/2020 85.00% SV OT strada N. Titulescu, nr. 32, Oras Bals, judetul Olt. public 052 1,224,143 187,222 28,803 69,734 1,509,902 in implementare 0 0
79 10/10.1 124758 Modernizare corp A si demolare si construire corp B gradinita cu program normal Dobrun, sat Dobrun, comuna Dobrun, judetul Olt UAT Comuna Dobrun Prezenul obiect de investitii cuprinde:
1. Demolare corp B: Corpul B se va demolare deoarece nu mai indeplineste conditiile de stabilitate la incarcari extraordinare si
accidentale si nu mai prezinta siguranta in exploatare.
2. Modernizare corp A: Modernizarea va consta in amenajrea unui spatiu de joaca (interior) si dotarea corespunzatoare a acestuia si
practicarea unui gol de trecere care sa faca legatura cu cladirea corp B ce se va construi.
3. Construire corp B: Cladirea propusa va avea infrastructura alcatuita din fundatii continue din beton armat legate intre ele prin grinzi de
fundare, iar suprastructura alcatuita din stalpi din beton armat, cu inchideri din zidarie de caramida de 25 cm grosime, planseu din beton
armat in grosime de 15 cm.
6/1/2019 9/30/2019 85.00% SV OT comuna Dobrun, sat Dobrun, str. Principala, jud. Olt, public 052 701,252 107,250 16,500 196,798 1,021,801 in implementare 0 0
80 10/10.1 121881 Reabilitare scoala gimnaziala Ada Umbra, localitatea Ianca, judetul Olt UAT Comuna Ianca Scoala gimnaziala Ada Umbra din localitatea Ianca, Comuna Ianca va fi reabilitata prin prezentul proiect de investitii 12/1/2017 10/31/2020 85.00% SV OT Comuna Ianca, jud. Olt public 51 2,671,772 408,624 62,865 149,269 3,292,530 in implementare 0 0
81 13/13.1 125827 Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita. Reabilitare si modernizare parc orasenesc Draganesti-Olt UAT Oras Draganesti Olt cresterea calitatii si imbunatatirea sistemului de invatamant prin oferirea de conditii adecvate (Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita. Reabilitare si modernizare parc orasenesc Draganesti-Olt)
desfasurarii procesului instructiv – educativ in orasul Draganesti-Olt pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a
cresterii participarii populatiei prescolare si scolare la procesul educational
7/1/2018 3/31/2021 85.00% SV OT Oras. Draganesti-Olt, Judet. Olt public 83055 11,945,148 1,826,905 281,062 0 1,383,505 15,436,620 in implementare 0 0
TOTAL 375,785,524 61,516,630 44,649,833 53,726,188 39,211,794 574,889,970 39,234,330 6,915,939