Neamț 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE  – PROGRAMUL OPERATIONAL  REGIONAL
JUDETUL NEAMȚ
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2/2.1 104375 “ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI SI PERFORMANTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. TERRA MACHINES S.R.L.” TERRA MACHINES SRL Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a S.C. TERRA MACHINES S.R.L. in domeniul fabricarii altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii, prin modernizarea si dezvoltarea societatii comerciale, cresterea profitului acesteia si crearea de sanse pentru comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca. 8/1/2017 7/31/2018 68.00 NE NEAMȚ TG. NEAMT BP 001 759,732 134,070 223,450 212,278 1,329,530 finalizat 0 757,843 133,737
2 2/2.1 109564 CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC TOTAL INVEST PLUS SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE TOTAL INVEST PLUS SRL Cresterea si consolidarea pozitiei SC TOTAL INVEST PLUS SRL pe piata constructiilor de drumuri prin achizitia unui utilaj performant pentru imbracaminte rutiera. 5/2/2018 9/30/2019 66.60 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 760,209 134,155 247,134 276,840 1,418,338 implementare 2 749,432 132,253
3 2/2.1 102202 DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII GEAMURI SERV SRL PRIN LANSAREA DE NOI PRODUSE GEAMURI SERV SRL Cresterea competitivitatii economice a microintreprinderii GEAMURI SERV SRL prin diversificarea gamei de produse 8/2/2017 7/31/2018 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 759,603 134,048 223,413 212,242 1,329,306 finalizat 0 758,309 133,819
4 2/2.1 111169 ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI SI PERFORMANTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. PATI CRIDVAL S.R.L PATI CRIDVAL SRL Modernizarea si dezvoltarea societatii comerciale S.C. PATI CRIDVAL S.R.L. in domeniul constructiei de drumuri si autostrazi. 3/5/2018 12/31/2018 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 752,802 132,847 221,412 210,342 1,317,404 finalizat 0 750,389 132,422
5 2/2.1 113647 “CONSTRUIRE HALA SI ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU ACTIVITATEA DE INTRETINERE SI REPARARE A AUTOVEHICULELOR” ABC LENA-CRIS SRL Constuirea unei hale și dotarea societatii SC ABC LENA-CRIS SRL pentru desfasurarea activitatii de reparatii autovehicule. 7/5/2018 3/31/2020 68.00 NE NEAMȚ TG. NEAMT BP 001 759,245 133,984 223,307 158,565 1,275,102 implementare 0 14,882 2,626
6 2/2.1 105439 Construire hala frigorifica ADISSEO S.R.L. Diversificarea activitatii societatii ADISSEO SRL, prin construirea unei hale frigorifice. 3/6/2018 12/30/2020 64.00 NE NEAMȚ ROMAN BP 001 557,987 139,498 174,371 187,813 1,059,669 implementare 1 103,618 18,285
7 2/2.1 108605 ACHIZITIE DE UTILAJE INOVATIVE IN CADRUL S.C. HELGRA DECORA SRL HELGRA DECORA SRL Achizitie de utilaje in cadrul S.C. HELGRA DECORA SRL pentru consolidarea acesteia, intr-un domeniu competitiv prin Codul CAEN 4211: Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor. 3/6/2018 12/31/2018 68.00 NE NEAMȚ ROZNOV BP 001 472,052 83,303 138,839 156,990 851,185 finalizat 0 472,052 83,303
8 2/2.1 108915 CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA A S.C. T & E COM SERV S.R.L. PRIN INFIINTAREA UNUI ATELIER DE CONFECTII – TG NEAMT T & E COM SERV SRL Cresterea performantei firmei SC T&E COM SERV SRL pe piata produselor vestimentare prin dotarea cu echipamente moderne si softuri. 3/6/2018 12/31/2018 73.09 NE NEAMȚ TG. NEAMT BP 001 493,379 87,067 94,570 4,284 679,300 implementare 0 486,492 85,852
9 2/2.1 112895 „CONSTRUIRE PENSIUNE P+M SI CENTRALA TERMICA” SLAK 03 S.R.L. Consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderii S.C. SLAK 03 S.R.L. prin imbunatatirea competitivitatii acesteia. 8/6/2018 6/30/2021 68.00 NE NEAMȚ TG. NEAMT BP 001 417,615 73,697 122,828 225,195 839,335 implementare 0 0 0
10 2/2.1 113430 ATELIER DE CONSTRUCTII METALICE BIZ AMBASSADOR SRL Infiintarea unui atelier de constructii metalice, in scopul cresterii competitivitatii si imbunatatirii performantelor economice. 8/6/2018 7/1/2020 76.48 NE NEAMȚ TG. NEAMT BP 001 760,278 134,167 99,604 9,520 1,003,568 implementare 0 28,149 4,968
11 2/2.1 103225 “ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI SI PERFORMANTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. VAG SERVICE S.R.L.” VAG SERVICE SRL Obiectivul general al proiectului Il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a S.C. VAG SERVICE S.R.L. In domeniul producţiei de caroserii pentru autovehicule si fabricarii de remorci şi semiremorci prin modernizarea si dezvoltarea societatii comerciale, cresterea profitului acesteia si crearea de sanse pentru comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca. 8/7/2017 7/31/2018 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 756,855 133,563 222,605 211,474 1,324,497 finalizat 0 754,443 133,137
12 2/2.1 104042 ECHIPAREA FIRMEI SC TEMPEST COM SRL IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII PE PIATA TEMPEST COM SRL Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a SC TEMPEST COM SRL in domeniul productiei de material publicitar prin modernizarea si dezvoltarea societatii comerciale, cresterea profitului acesteia si crearea de sanse pentru comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca. 8/7/2017 7/31/2018 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 537,228 94,805 158,008 150,108 940,149 finalizat 0 535,252 94,456
13 2/2.1 102658 MODIFICARE CONSTRUCTIE C1 IN PENSIUNE SI TRANSFORMARE POD IN MANSARDA R & G DESIGN S.R.L. Cresterea competitivitatii firmei S.C. R&G DESIGN S.R.L., in vederea consolidarii pozitiei sale de piata, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile. 9/8/2017 8/31/2019 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 757,130 133,611 222,685 329,717 1,443,143 implementare 0 453,212 79,979
14 2/2.1 103831 DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA ACTIVITATII SC MEDSTOM SRL PRIN ACHIZITIONAREA UNUI SISTEM DE FREZARE CAD/CAM PENTRU APLICATII IN TEHNICA DENTARA MEDSTOM SRL SC MEDSTOM SRL isi propune sa dezvolte portofoliul de produse de tehnica dentara, sa imbunatateasca si sa optimizeze procesul de executie al lucrarilor realizate in cadrul laboratorului, integrand astfel in activitate evolutiile in ceea ce priveste tehnologiile aplicabile in realizarea lucrarilor de tehnica dentara, cu impact in crearea de noi locuri de munca, cresterea productivitatii muncii, dar si cresterea nivelului de profesionalism al activitatii. 9/8/2017 8/31/2018 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 445,181 78,561 130,936 668 655,347 finalizat 2 445,181 78,561
15 2/2.1 109252 Cresterea competitivitatii si performantei S.C. Magnum PM S.R.L. prin extinderea sidiversificarea domeniului de activitate MAGNUM PM S.R.L. Diversificarea gamei de servicii prestate si a procesului de prestare a serviciilor. 8/9/2018 12/31/2020 72.63 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 575,127 101,493 115,212 246,965 1,038,797 implementare 1 15,916 2,809
16 2/2.1 104357 DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FION TRADE S.R.L. FION TRADE SRL Consolidarea FION TRADE S.R.L. prin patrunderea pe piata serviciilor de prelucrare a datelor si prestarea de servicii de calitate oferite de o echipa de profesionisti, într-un domeniu identificat ca fiind competitiv. 12/11/2017 5/31/2020 67.91 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 723,087 127,604 214,004 218,054 1,282,748 implementare 0 313,123 55,257
17 2/2.1 104606 Diversificarea activitatii SC INFOMEDIA SRL prin achizitionarea de echipamente tehnologice INFOMEDIA S.R.L Diversificarea activitatii firmei, prin prestarea de noi servicii inovative, respectiv gazduirea aplicatiilor pentru institutiile publice si societatile comerciale cu mai multe puncte de lucru, dispersate geografic, care doresc sa detina date online. 3/12/2018 3/31/2019 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 730,818 128,968 214,946 204,289 1,279,021 implementare 1 728,233 128,512
18 2/2.1 102575 MODERNIZAREA LABORATORULUI GEOTEHNIC AL SC ALCRO TRADE SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE, IN VEDEREA IMBUNATATIRII PROCESELOR SI SERVICIILOR OFERITE CLIENTILOR ALCRO TRADE SRL Consolidarea si dezvoltarea pozitiei pe piata a ALCRO TRADE SRL in domeniul prestarii de servicii geotehnice 10/12/2017 8/31/2018 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 628,840 110,972 184,953 175,795 1,100,560 finalizat 0 627,167 110,676
19 2/2.1 104680 ATELIER PRODUCTIE, SHOW-ROOM, FIRME LUMINOASE, IMPREJMUIRE LA STRADA, PARCARE IN INCINTA, RACORDURI LA UTILITATI, ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR MIRROR COM S.R.L. Consolidarea si dezvoltarea pozitiei pe piata a MIRROR COM SRL in domeniul productiei de mobila 10/12/2017 8/31/2019 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 740,328 130,646 217,744 259,156 1,347,874 implementare 0 737,240 130,101
20 2/2.1 104772 “Investitii în logistica societatii MUNTEANU CONSTRUCT S.R.L. prin achizitia de utilaje de constructii performante” MUNTEANU CONSTRUCT SRL Creşterea performanţelor economice ale SC MUNTEANU CONSTRUCT SRL prin achizitia de utilaje de constructii, cu impact asupra impulsionării competitivităţii mediului antreprenorial de la nivelul regiunii Nord Est. 10/12/2017 6/30/2019 68.00 NE NEAMȚ BICAZ BP 001 594,238 104,865 174,776 179,347 1,053,226 implementare 2 594,120 104,845
21 2/2.1 103516 ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI SI PERFORMANTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. EURO TRAVEL S.R.L. EURO TRAVEL SRL Modernizarea si dezvoltarea S.C. EURO TRAVEL S.R.L. in domeniul intretinerii si repararii autovehiculelor. 3/13/2018 11/30/2018 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 400,905 70,748 117,913 112,018 701,584 finalizat 0 395,419 69,780
22 2/2.1 107816 Diversificarea activitatii SC RESPONDER SRL prin achizitionarea de dotari pentru prestarea serviciilor de outdoor RESPONDER SRL • Consolidarea pozitiei pe piata a societatii RESPONDER SRL in domeniul prestarii serviciilor de publicitate outdoor. 3/13/2018 10/31/2019 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 602,740 106,366 177,276 176,459 1,062,842 implementare 3 436,648 77,056
23 2/2.1 110954 ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI SI PERFORMANTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. D.E-K.A TOUR S.R.L D.E-K.A TOUR SRL Consolidarea pozitiei pe piata a S.C. D.E-K.A TOUR S.R.L. in domeniul prelucrarii si fasonarii sticlei plate. 3/13/2018 1/31/2019 68.00 NE NEAMȚ ROMAN BP 001 731,947 129,167 215,279 204,515 1,280,908 finalizat 0 730,137 128,848
24 2/2.1 111860 MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA SOCIETATII S.C. ADRIALUM S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE NOI TEHNOLOGII DE PRODUCTIE ADRIALUM SRL Achizitionarea unor echipamente performante reprezentand utilaje si tehnologii de ultima generatie, pentru cresterea productivitatii in cadrul atelierului de productie de tamplarie. 3/13/2018 1/31/2019 68.00 NE NEAMȚ ROMAN BP 001 580,668 102,471 170,785 165,815 1,019,738 finalizat 0 580,668 102,471
25 2/2.1 110370 INVESTITIE IN DOMENIUL REALIZARII DE ECHIPAMENTE DE LUCRU NICOTEX SRL Extinderea gamei de produse si cresterea volumului productiei firmei prin investitii pentru realizarea echipamentelor de lucru de calitate superioara. 5/14/2018 9/15/2019 71.82 NE NEAMȚ TG. NEAMT BP 001 723,801 127,730 156,198 262,936 1,270,664 implementare 0 88,014 15,532
26 2/2.1 108965 Retea de publicitate digitala CODESENSE SRL Dezvoltarea companiei prin demararea unei activitati noi, respectiv activitatea de publicitate digitala. Prin achizitia echipamentelor propuse prin proiect va fi creata o retea de ecrane digitale prin care se vor oferi servicii de publicitate pentru orice firma sau persoana fizica: centre comerciale,centre medicale, farmacii, agentii de turism, agentii imobiliare, centre de infrumusetare, banci,administratie publica, spitale,etc. 10/16/2017 9/30/2018 76.50 NE NEAMȚ ROMAN BP 001 240,016 42,356 31,375 62,349 376,096 finalizat 1 238,711 42,125
27 2/2.1 102601 DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. BIRCHWOOD S.R.L. IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII BIRCHWOOD SRL Achizitia de utilaje si echipamente performante, majoritatea automatizate si dotate cu softuri de ultima generatie, pentru producerea de structuri metalice pentru constructii, de calitate superioara. 10/20/2017 8/30/2019 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 743,725 131,246 218,743 13,775 1,107,488 implementare 4 710,390 125,363
28 2/2.1 103217 ” Cresterea competitivitatii S.C. Sanodor S.R.L. prin tehnologizare si creare de produse noi “ SANODOR SRL Cresterea competitivitatii Sanodor SRL pe piata externa si interna, prin îmbunatatirea calitativa a produselor actuale si crearea de produse noi. 11/20/2017 1/31/2019 70.90 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 431,371 76,124 100,939 117,982 726,416 finalizat 2 430,437 75,960
29 2/2.1 105376 CRESTEREA COMPETITIVITATII SI CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA A SC INVEST PLUS SRL PRIN MODERNIZAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC SI ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE INVEST PLUS SRL Consolidarea pozitiei SC INVEST PLUS SRL, cresterea fexibilitatii operationale si a competitivitatii pe piata constructiilor de drumuri. 9/22/2017 10/31/2018 67.47 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 760,215 134,156 232,325 386,430 1,513,126 finalizat 1 760,214 134,156
30 2/2.1 107612 ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI SI PERFORMANTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. FOREX GLOBAL EXPRESS S.R.L. FOREX GLOBAL EXPRESS SRL Consolidarea pozitiei pe piata a S.C. FOREX GLOBAL EXPRESS S.R.L., in domeniul lucrarilor de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide, prin modernizarea si dezvoltarea societatii comerciale, cresterea profitului acesteia si crearea de sanse pentru comunitatea locala, prin crearea de noi locuri de munca. 10/23/2017 9/30/2018 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 655,787 115,727 192,878 183,235 1,147,627 finalizat 0 643,640 113,584
31 2/2.1 112511 Modernizarea activitatii SC MAYAKYR SRL prin achizitia de echipamente moderne si performante MAYAKYR SRL Dezvoltarea si modernizarea activitatilor de prestare a serviciilor din Regiunea Nord – Est în vederea asigurarii clientilor cu servicii de calitate la standarde europene. 6/25/2018 6/30/2019 68.00 NE NEAMȚ ROMAN BP 001 423,862 74,799 124,665 5,832 629,158 implementare 0 190,371 33,595
32 2/2.1 106239 “DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC PACOPA SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE DE TEHNICA DENTARA” PACOPA SRL Consolidarea pozitiei pe piata a societatii PACOPA SRL in domeniul fabricarii produselor de tehnica dentara.SC PACOPA SRL isi propune sa abordeze un nou domeniu de activitate, respectiv cel al fabricarii de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice. 9/25/2017 8/31/2018 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 429,222 75,745 126,242 0 631,208 finalizat 0 428,257 75,575
33 2/2.1 108368 Diversificarea si modernizarea activitatii SC N & A PROJECT CONSULTING SRL prin achizitia unor utilaje moderne N & A PROJECT CONSULTING SRL Dezvoltarea prestării de servicii din Regiunea Nord – Est în vederea îmbunătățirii și diversificării serviciilor de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide. 7/26/2018 8/31/2019 68.00 NE NEAMȚ ROMAN BP 001 760,261 134,164 223,606 220,039 1,338,070 implementare 1 0 0
34 2/2.1 107492 ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE A/C EXACT OFFICE CONSULT S.R.L. Achiziţia de utilaje şi echipamente moderne pentru activitatea nouă de efectuare a lucrărilor de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide, care să permită realizarea unei structuri de afaceri într-o zonă cu potenţial de creştere ridicat, în municipiul Piatra Neamţ. 9/27/2017 8/31/2018 67.99 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 702,666 124,000 206,796 196,358 1,229,819 finalizat 0 701,546 123,802
35 2/2.1 104097 SC HERRA HARDWARE SRL-D – dezvoltare logistică pentru eficientizarea activităţii de producţie HERRA HARDWARE SRL Creşterea competitivităţii SC HERRA HARDWARE SRL-D pe piaţa specifică prelucrării şi fasonării sticlei plate, cu impact asupra dezvoltării mediului antreprenorial local şi regional. 9/29/2017 1/31/2019 68.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 683,836 120,677 201,128 191,272 1,196,913 finalizat 0 683,457 120,610
36 2/2.1 122934 “Construire structura de promovare a antreprenoriatului (birouri), împrejmuire, racorduri la utilitati” HIGH FEE CONNECTED SRL Înființarea unui incubator de afaceri care să susțină dezvoltarea a 16 microîntreprinderi va asigura capacitatea societății de a sprijini firmele nou înființate și a celor cu un istoric scurt de funcționare de a furniza servicii calitative, complexe în domeniul turismului și ecoturismului. 10/29/2018 10/31/2022 64.50 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 067 1,968,166 347,323 736,151 627,540 3,679,181 implementare 0 93,117 16,432
37 2/2.2 113200 Extinderea capacitatii de productie a S.C. LAFOR S.R.L., prin cresterea volumului de cherestea, fabricata LAFOR SRL Consolidarea pozitiei pe piata a S.C. LAFOR S.R.L. in domeniul taierii si rindeluirii lemnului, prin extinderea capacității societatii prin creșterea volumului productiei de cherestea. 7/5/2018 12/31/2019 51.61 NE NEAMȚ RAZBOIENI BP 001 3,166,715 558,832 2,410,816 1,227,364 7,363,727 implementare 1 1,152,438 203,371
38 2/2.2 115259 Extindere capacitate de productie la SC MANIFATTURE NEAMT SRL prin achizitia de echipamente noi si performante MANIFATTURE NEAMT SRL Extinderea capacitatii societatii SC MANIFATTURE NEAMT SRL prin cresterea volumului productiei, cresterea profitului acesteia si crearea de sanse pentru comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca. 7/5/2018 8/31/2019 51.54 NE NEAMȚ DUMBRAVA ROSIE BP 001 3,695,067 652,071 2,822,523 107,904 7,277,564 implementare 2 3,610,044 637,067
39 2/2.2 111551 Extinderea capacitatii de productie a S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L., prin cresterea volumului de plasa de armare din fibra de sticla, fabricata BICO INDUSTRIES SRL Consolidarea pozitiei pe piata a S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L. in domeniul productiei de tesaturi (plasa de armare din fibra de sticla), prin extinderea capacității societatii prin creșterea volumului productiei. 7/6/2018 6/30/2019 51.92 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 3,664,856 646,739 2,747,026 1,348,836 8,407,457 implementare 0 3,587,001 633,000
40 2/2.2 111896 Cresterea competitivitatii pe piata a societatii Centrul Medical Micromedica SRL Piatra Neamt prin achizitia de echipamente medicale CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL Creșterea competitivității societății CENTRULUI MEDICAL MICROMEDICA SRL prin achizitia de echipamente medicale și consolidarea poziției pe piața locala. 9/13/2018 12/31/2019 52.36 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 2,308,711 407,420 1,693,319 0 4,409,449 implementare 0 2,198,202 387,918
41 2/2.2 115499 CRESTEREA NIVELULUI DE PERFORMANTA PRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR MEDICALE PRESTATE DE SC CENTRUL MEDICAL ANTARES CT SRL CENTRUL MEDICAL ANTARES CT S.R.L. Diversificarea serviciului medical de radiologie/imagistica va reprezenta un element in plus pentru imbunatatirea continua a performantelor și a calitatii. 9/17/2018 8/31/2019 57.40 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 3,839,494 677,558 2,172,371 24,953 6,714,375 implementare 1 0 0
42 2/2.2 113557 Construire imobil cu apartamente destinate cazarii de scurta durata, împrejmuire si racorduri la utilitaþi S & B COMP SRL Investiţii în infrastructura serviciilor de turism, în vederea dezvoltării sustenabile a societății și a valorificării potenţialului turistic al Regiunii de dezvoltare Nord-Est. 9/28/2018 9/30/2020 61.72 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT BP 001 1,295,194 228,564 574,582 668,973 2,767,313 implementare 0 268,779 47,431
43 3/3.1 114663 REABILITARE TERMICA CLADIRI DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT JUDETUL NEAMT Cresterea eficientei energetice in 3 cladiri ale Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt. 8/6/2018 1/31/2022 85.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT APL 013 8,638,754 1,321,221 203,265 2,666,301 12,829,541 implementare 1 255,382 39,058
44 3/3.1 117602 EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR LICEULUI CAROL I, BICAZ, JUDETUL NEAMT ORASUL BICAZ Cresterea eficientei energetice pentru cladirile Liceului Carol I – Bicaz. 8/10/2018 7/31/2021 85.00 NE NEAMȚ BICAZ APL 013 6,717,719 1,027,416 158,064 198,572 8,101,771 implementare 0 94,166 14,402
45 3/3.1 122424 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CLADIRILE REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN UAT MUNICIPIUL ROMAN Cresterea eficientei energetice, in scopul dezvoltarii economiei cu emisii scazute de carbon in Municipiul Roman. 10/12/2017 10/11/2019 51.00 NE NEAMȚ ROMAN APL 424,814 74,967 333,187 91,934 924,902 implementare 0 10,558 1,863
46 3/3.1 114044 EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR SPITALULUI ORASENESC “SFANTUL IERARH NICOLAE” BICAZ, JUDETUL NEAMT ORASUL BICAZ Cresterea eficientei energetice pentru cladirile Spitalului Orasenesc Sf. Ierarh Nicolae Bicaz, prin scaderea consumului annual de energie primara, scaderea anuala a gazelor cu efect de sera si cresterea ponderii de energie primara din surse regenerabile. 6/14/2018 7/31/2020 85.00 NE NEAMȚ BICAZ APL 013 10,785,137 1,649,491 253,768 751,482 13,439,878 implementare 0 153,208 23,432
47 3/3.1 114662 REABILITARE TERMICA CLADIRE A SPITALULUI DE PSIHIATRIE SFÂNTUL NICOLAE DIN ROMAN JUDETUL NEAMT Cesterea eficientei energetice intr-o cladire a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, prin reducerea consumurilor de energie. 6/19/2018 9/30/2021 85.00 NE NEAMȚ ROMAN APL 013 3,877,281 592,996 91,230 1,324,279 5,885,786 implementare 0 91,923 14,059
48 3/3.1 110903 REABILITARE TERMICA ÎN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE SI MODERNIZARE SPATII DE LUCRU LA IPJ NEAMT PENTRU CORPURILE DE CLADIRI C1, C2 SI C6 SI LA U.M. 0819 PENTRU CORPURILE C1 SI C2 INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI NEAMT Cresterea eficientei energetice a corpurilor de cladire C1, C2 si C6 pentru I.P.J. Neamt si C1 si C2 pentru U.M. nr. 0807 Iasi, sediu Piatra-Neamt, prin reabilitare termica si modernizare. 9/19/2018 4/30/2022 85.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT APC 013 15,776,486 0 2,784,086 10,776,048 29,336,620 implementare 1 128,911 0
49 3/3.1 114486 Reabilitarea termica si cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale nr. 1 din comuna Savinesti, jud. Neamt COMUNA SAVINESTI Cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale nr. 1 din loc. Savinesti, jud. Neamt de la clasa energetica B la clasa energetica A, prin implementarea unui set de masuri de reabilitare termica. 9/27/2018 3/31/2021 85.00 NE NEAMȚ SAVINESTI APL 013 1,983,242 303,319 46,665 218,958 2,552,184 implementare 0 62,407 9,545
50 3/3.1 119146 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE ÎN SECTORUL LOCUINTELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN UAT MUNICIPIUL ROMAN Creşterea eficienţei energetice a 7 blocuri de locuinţe situate în municipiul Roman, în scopul dezvoltării economiei cu emisii scăzute de carbon. 10/29/2018 9/30/2020 51.00 NE NEAMȚ ROMAN APL 014 3,257,189 574,798 2,554,658 296,940 6,683,585 implementare 0 0 0
51 3/3.1 111476 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STR. SMIRODAVA NR. 28 UAT MUNICIPIUL ROMAN Cresterea eficientei energetice a cladirii publice din municipiul Roman, Str. Smirodava Nr. 28, in scopul dezvoltarii economiei cu emisii scazute de carbon. 7/30/2018 8/31/2021 85.00 NE NEAMȚ ROMAN APL 013 3,183,480 486,885 74,905 4,176,927 7,922,197 implementare 0 44,825 6,856
52 3/3.1 121742 Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din orasul Tîrgu Neamt UAT ORASUL TARGU NEAMT Reabilitarea termică a blocului de locuințe M7A, Str. Mihai Eminescu, din Tîrgu Neamț. 8/30/2018 9/30/2019 51.00 NE NEAMȚ TG. NEAMT APL 014 233,490 41,204 183,130 157,910 615,734 implementare 0 0 0
53 5/5.1 116528 CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI MEMORIAL ” CALISTRAT HOGAS” PIATRA NEAMT JUDETUL NEAMT Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea, valorificarea si promovarea identitatii culturale a Muzeului Memorial Calistrat Hogas din Piatra Neamt, respectand principiile dezvoltarii durabile. 2/1/2018 3/31/2022 85.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT APL 094 1,133,129 173,302 26,662 354,517 1,687,610 implementare 1 33,259 5,087
54 5/5.1 118534 RESTAURAREA SI VALORIFICAREA TURISTICA SI CULTURALA A ANSAMBLULUI MANASTIRII TAZLAU, JUDETUL NEAMT MANASTIREA TAZLAU Conservarea, protejarea si vatorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, in vederea stimularii dezvoltarii locale si regionale. 11/7/2017 9/6/2022 83.30 NE NEAMȚ TAZLAU ONG 094 18,098,754 3,193,898 434,544 43,259 21,770,455 implementare 1 1,154,073 203,660
55 5/5.1 121091 RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MANASTIRII SECU, JUDETUL NEAMT MANASTIREA SECU Redarea unor noi valente pentru Manastirea Secu, prin cresterea atractivitatii sale, cu implicatii directe in dezvoltarea potentialului turistic si cultural al zonei Neamtului si in special a zonei Vinatori- Neamt. 12/12/2017 11/30/2020 83.30 NE NEAMȚ VINATORI NEAMT ONG 094 11,930,881 2,105,450 286,456 0 14,322,787 implementare 1 606,899 107,100
56 5/5.1 116243 PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN CONSOLIDAREA SI CONSERVAREA BISERICII SF. IOAN BOTEZATORUL DIN CADRUL ANSAMBLULUI MANASTIRII VARATIC SFANTA MANASTIRE VARATEC Protejarea, prin restaurare si consolidare a obiectivului de patrimoniu cultural national – Manastirea Varatic, Comuna Agapia, jud. Neamt 6/13/2017 10/31/2021 85.00 NE NEAMȚ AGAPIA ONG 094 5,185,946 793,145 122,022 90,333 6,191,446 implementare 2 363,047 64,067
57 5/5.1 116650 REABILITAREA SI INTEGRAREA TURISTICA A MONUMENTULUI ISTORIC: BISERICA SF. GHEORGHE PAROHIA SFANTUL GHEORGHE Valorificarea patrimoniului cultural din localitatea Roman si pozitionarea monumentului istoric “Biserica Sf. Gheorghe” peste limitele unei entitati de cult religios, in sensul asezarii pe o treapta superioara si anume aceea a unui promotor al culturii romanesti, un factor activ de crestere a calitatii individului, care sa contribuie la dezvoltarea economica si sociala a zonei din care face parte. 11/18/2017 3/17/2020 85.00 NE NEAMȚ ROMAN ONG 094 3,875,527 592,728 91,189 378,494 4,937,938 implementare 1 552,352 97,474
58 5/5.1 116570 CONSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE COMPLEX MONAHAL- MANASTIREA SIHASTRIA, COMUNA VANATORI NEAMT, JUDETUL NEAMT MANASTIREA SIHASTRIA Consolidarea, restaurarea si conservarea Complexului Monahal Manastirea Sihastria din comuna Vanatori, judetul Neamt 11/19/2017 9/30/2020 85.00 NE NEAMȚ VINATORI NEAMT ONG 094 10,285,477 1,573,073 242,011 414,429 12,514,990 implementare 1 578,597 102,105
59 5/5.1 116524 CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI MEMORIAL “ION CREANGA” HUMULESTI JUDETUL NEAMT Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea, valorificarea si promovarea identitatii culturale a Muzeului memorial “Ion Creanga” din Humulesti, respectând principiile dezvoltarii durabile. 12/19/2017 2/18/2022 85.00 NE NEAMȚ TG. NEAMT APL 094 380,167 58,143 8,945 241,078 688,334 implementare 1 24,206 3,702
60 5/5.1 116760 CONSOLIDAREA, RESTAURAREA SI VALORIFICAREA TURISTICA A BISERICII “SCHIMBAREA LA FATA” SAT VARATEC, COMUNA AGAPIA, NT-II-m-a-10732.04 SFANTA MANASTIRE VARATEC Consolidarea, restaurarea si valorificarea turistica a Bisericii “Schimbarea la fata” sat Varatec, comuna Agapia 1/26/2018 11/30/2021 85.00 NE NEAMȚ AGAPIA ONG 094 4,071,101 622,639 95,791 11,940 4,801,471 implementare 1 237,751 41,956
61 5/5.1 116527 CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE PIATRA NEAMT JUDETUL NEAMT Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea, valorificarea si promovarea identitatii culturale a MUZEULUI DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE PIATRA NEAMT, respectand principiile dezvoltarii durabile. 11/28/2017 1/27/2022 85.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT APL 094 17,566,399 2,686,626 413,327 0 20,666,351 implementare 1 74,442 11,385
62 5/5.2 122423 IMBUNATATIREA FACTORILOR DE MEDIU SI CONDITIILOR DE VIATA IN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI JORA UAT MUNICIPIUL ROMAN Imbunatatirea factorilor de mediu si a conditiilor de viata in municipiul Roman, prin refunctionalizarea terenului si a suprafetei degradate neutilizate, in scopul ameliorarii si revitalizarii mediului urban. 10/20/2017 10/19/2019 85.00 NE NEAMȚ ROMAN APL 1,605,411 245,533 37,774 29,096 1,917,815 implementare 0 21,100 3,227
63 5/5.2 118080 ÎMBUNATATIREA CONDITIILOR DE MEDIU SI DE VIATA ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI ZAVOI UAT MUNICIPIUL ROMAN Îmbunatatirea factorilor de mediu si a conditiilor de viata în municipiul Roman prin refunctionalizarea terenului si a supraftei degradate neutilizate, în scopul ameliorarii si revitalizarii mediului urban. 8/22/2018 11/30/2020 85.00 NE NEAMȚ ROMAN APL 089 3,559,053 544,326 83,742 108,441 4,295,563 implementare 0 50,510 7,725
64 6/6.1 115474 Regiunea Nord-Est-Axa Rutiera Strategica 3: Neamt-Bacau-Reabilitare si modernizare axa de transport Piatra Neamt-Margineni-Faurei-Horia-Ion Creanga-Icusesti-limita judetul Bacau JUDETUL NEAMT Scopul proiectului este imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural, asigurarea sigurantei si fluentei traficului existent si prognozat, în conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile tehnice specifice în vigoare. 11/9/2017 3/31/2022 85.00 NE NEAMȚ PIATRA NEAMT APL 034 113,533,041 17,363,877 2,671,366 11,203,904 144,772,187 implementare 2 444,067 67,916
65 7/7.1 118971 CONSTRUIRE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT UAT ORASUL TARGU NEAMT Cresterea ocuparii fortei de munca in orasul Tirgu Neamt, prin dezvoltarea potentialului endogen, ca parte a strategiei teritoriale pentru zona Parc Cetate, care sa cuprinda reconversia regiunii aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor. 8/30/2018 7/31/2021 85.00 NE NEAMȚ TG. NEAMT APL 092 13,278,987 2,030,904 312,447 172,812 15,795,150 implementare 0 0 0
66 8/8.1 113931 Înfiintare Centru de zi pentru persoane vârstnice în localitatea Savinesti, judetul Neamt COMUNA SAVINESTI Dezvoltarea serviciilor sociale fără componență rezidențială în comuna Savinesti, județul Neamț prin crearea unui nou centru social de zi pentru persoanele vârstnice. 10/17/2018 9/30/2021 85.00 NE NEAMȚ SAVINESTI APL 055 1,918,495 293,417 45,141 139,177 2,396,231 implementare 0 44,676 6,833
67 8/8.1 116495 Înfiintare centru de zi pentru persoane vârstnice în com. Baltatesti, jud. Neamt MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI Dezvoltarea serviciilor sociale fara componenta rezidentiala in comuna Baltatesti, judetul Neamt, prin crearea unui nou centru social de zi pentru persoanele varstnice. 5/18/2018 3/31/2021 83.30 NE NEAMȚ BALTATESTI ONG 055 1,864,321 328,998 44,762 18,544 2,256,624 implementare 0 103,237 18,218
68 10/10.1 121558 Modernizarea infrastructurii educationale a Liceului Tehnologic ”Ion Creanga”, comuna Pipirig, judetul Neamt COMUNA PIPIRIG 6/12/2019 12/31/2020 85.00 NE NEAMȚ PIPIRIG APL 050 2,036,292 311,433 47,913 0 2,395,637 implementare 0 0 0
69 10/10.1 125152 Constructii Gradinite Regiunea Nord Est MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE/UMPMRSU Cresterea gradului de participare a populatiei scolare din învatamântul obligatoriu la un sistem educational de înalta performanta, care sa asigure resursele umane necesare unei dezvoltari socio-economice durabile. 12/18/2018 12/31/2023 85.00 NE NEAMȚ APC 052 82,412,618 0 14,543,403 6,639,225 103,595,247 implementare 0 16,028,515 0
70 10/10.1 122297 Modernizarea sistemului educational al Scolii Gimnaziale Nr. 1, comuna Bicazu Ardelean, judetul Neamt, prin investitii în infrastructura si logistica scolara UAT COMUNA BICAZU ARDELEAN Investiții de reabilitare, extindere, modernizare și dotare cu echipamente adecvate a spațiilor didactice aferente Şcolii Gimnaziale nr. 1 din comuna Bicazu Ardelean, în vederea desfășurării actului educațional într-un cadru optim care sa asigure conditiile esențiale pentru co-interesarea elevilor și sa descurajeze fenomenul de abandon școlar la nivelul zonei vizate. 4/23/2019 11/30/2021 85.00 NE NEAMȚ BICAZU ARDELEAN APL 051 5,319,672 810,468 128,298 0 6,258,437 implementare 0 0 0
71 10/10.1 122669 Dezvoltarea, modernizarea si dotarea infrastructurii operationale din cadrul Scolii Gimnaziale „Iulia Halaucescu”, comuna Tarcau, judetul Neamt COMUNA TARCAU Reabilitarea și modernizarea Scolii Gimnaziale „Iulia Hălăucescu”, favorizând îmbunătățirea condițiilor de studiu conform standardelor europene și implicit creșterea accesului la educație de calitate a populației școlare din mediul rural. 4/23/2019 1/31/2022 85.00 NE NEAMȚ TARCAU APL 051 5,623,538 856,763 135,627 0 6,615,927 implementare 0 0 0
TOTAL 400,347,363 48,072,924 45,732,108 0 50,438,827 544,591,222 48,410,652 5,658,942