Mureș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE  – PROGRAMUL OPERATIONAL  REGIONAL
JUDEȚUL MUREȘ
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2.1 104424 Dezvoltarea SC PIL SRL prin inovarea procesului de fabricație și dezvoltarea gamei de produse SC PIL SRL Introducerea de 1 serviciu nou- debitare cu laser ca urmare a inovarii si diversificarii proceselor în cadrul firmei, cu
ajutorul noului flux tehnologic prin achizitia unui activ corporal si crearea a 3 noi locuri de munca
8/23/2017 7/31/2018 0.54 C MS Tg. Mures Privat 001 757,268 133,636 758,918 318,967 1,968,788 finalizat 0 756,799 133,553
2 2.1 104281 Creşterea competitivităţii societăţii FTS MEUBLE SRL prin achiziţia de echipamente performante S.C. FTS MEUBLE S.R.L. Diversificarea activitatii si cresterea competitivitatii in domeniul
productiei de mobilier de locuinte si a productiei de produse pentru gradine (banci din lemn masiv de stejar, prin achizitia de echipamente specifice activitatii de fabricare a mobilei si crearea a 5 noi locuri de munca
 28/08/2017 10/31/2018 0.80 C MS Reghin Privat 001 587,405 103,660 172,766 164,128 1,027,958 finalizat 1 585,690 103,357
3 2.1 103989 Achizitie utilaje pentru constructii in cadrul societatii SC CALES COMPANY SRL SC CALES COMPANY SRL Cresterea competitivitatii si productivitatii economice  in vederea participarii active a intreprinderii S.CALES COMPANY S.R.L. la consolidarea si dezvoltarea sectorului de constructii prin: (1)Modernizarea si inovarea proceselor de executie cu utilaje si echipamente
performante si inovative destinate executiei de lucracari constructii metalice:Echipament ridicat panouri cu vacuum (1 buc), SET
INDUSTRIAL TAIERE – GAURIRE – INSURUBARE (1buc), SET INDUSTRIAL MASURARE – DEBITARE(1buc),
Telehendler(1buc), Brat telescopic rotativ cu accesorii (1buc), Nacela tractabila cu brat articulat (1buc).
(2)Angajarea de 5
persoane noi pana la finalizarea proiectului si mentinerea celui existent; (3) Adaptarea infrastructurii pentru persoane cu
dizabilitati prin achizitia rampei de acces in hala.
9/25/2017 12/22/2018 0.80 C MS Tg. Mures Privat 001 662,987 116,998 194,996 195,706 1,170,687 finalizat 1 651,203 114,918
4 2.1 102176 Cresterea productivitatii si competitivitatii SC RAPSODIA COM SRL prin asimilarea procesului tehnologic in domeniul fabricarii de produse finite din hartie sanitar-igienica cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse si nediscriminarii SC RAPSODIA COM SRL Cresterea productivitatii si competitivitatii societaþii comerciale RAPSODIA COM SRL pe piata
produselor finite din hârtie sanitar-igienica prin asimilarea tehnologiilor moderne, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile, egalitaþii de
gen si nediscriminarii. Se vor achzitiona 3 utuilaje noi, se vor realiza 2 noi produse si se vor crea 5 noi locuri de munca.
 27/09/2017 8/31/2018 0.80 C MS Reghin Privat 001 628,649 110,938 184,897 186,686 1,111,170 finalizat 0 627,740 110,778
5 2.1 109260 Achizitia de echipamente pentru diversificarea activitatii SC ALMID EURO KRAFT SRL si crearea de noi produse SC ALMID EURO KRAFT SRL Dezvoltarea activitatii societatii si cresterea competitivitatii acesteia pe piata, in urma
diversificarii activitatii si cresterea capacitatii de productie, prin introducerea unui nou proces de productie si realizarea unor produse noi incadrul intreprinderii. Se vor achizitiona 3 noi echipamente si se vor crea 3 noi locuri de munca.
12/6/2017 7/31/2019 0.88 C MS Tg. Mures Privat 001 572,104 100,959 91,781 146,629 911,474 in implementare 0 477,932 84,341
6 2.1 105576 Creşterea competitivităţii societăţii Royal Media SRL, prin achiziţia de utilaje noi SC ROYAL MEDIA SRL Cresterea competitivitaþii firmei S.C. Royal Media S.R.L., ca urmare a introducerii de noi tehnologii
moderne în procesele de lucru a societaþii, prin achiziþionarea de 2 de echipamente si utilaje tehnologice specializate si crearea unui nou loc de munca
11/27/2017 11/30/2018 0.80 C MS Sighisoara Privat 001 153,351 27,062 45,103 45,688 271,203 finalizat 1 144,577 25,514
7 2.1 104576 Cresterea competitivitatii SC TIGER COM SERV SRL prin achizitia de echipamente performante SC TIGER COM SERV SRL Investitii in  achizitionarea a 11 echipamente noi, performante si cu un grad ridicat de protectie a mediului pentru imbunatatirea calitatii produselor, a
productivitatii muncii si a capitalului. Crearea a 3 noi locuri de munca.
11/29/2017 4/30/2019 0.80 C MS Reghin Privat 001 640,650 113,056 188,427 179,719 1,121,852 finalizat 0 638,491 112,675
8 2.1 103660 Dezvoltarea întreprinderii SC MONTANA FOREST SRL prin achizitionare de utilaje,echipamente SC MONTANA FOREST SRL Modernizarea liniei de producþie în scopul cresterii eficienþei si randamentului prin dotari cu echipamente si
instalaþii înalt tehnologizate, introducerea de noi tehnologii de producþie prin achizitie de 7 utilaje si echipamente, dezvoltarea
continua prin îmbunataþirea produselor, adaptarea acestora la cerinþele pieþei si a clienþilor, perfecþionarea produselor conform
reglementarilor si a standardelor naþionale si europene, atât din punct de vedere a protecþiei mediului, cât si al conformitaþii
acestora cu cerinþele Uniunii Europene. Crearea a 5 noi locuri de munca
10/4/2017 2/28/2019 0.84 C MS Sovata Privat 001 562,119 99,197 126,059 151,595 938,971 finalizat dpdv fizic 2 505,113 89,138
9 2.1 104468 Diversificarea activitatii SC ADOXI SRL prin achizitia unei statii de producere a betonului S.C. ADOXI S.R.L. Dezvoltarea unui proces nou (productia de beton) si a unui produs nou (betonul usor realizat cu agregate pulverulente), inovative
si consolidarea vanzarilor pe piata locala inca din primul an de la finalizarea implementarii proiectului. Achizitia a trei noi echipamente/utilaje.
Crearea a trei noi locuri de munca
1/26/2018 9/30/2018 0.80 C MS Sighisoara Privat 001 696,527 122,917 204,861 232,297 1,256,602 finalizat 2 696,527 122,917
10 2.1 105814 Cresterea competitivitatii SC MARTON M&G SRL in domeniul intretinerii si repararii autovehiculelor S.C. MARTON M&G S.R.L. Achizitionarea de
active corporale si necorporale noi, de ultima generatie necesare dezvoltarii si modernizarii activitatii de intretinere si reparare
autovehicule cod CAEN 4520, rezultand astfel cresterea competitivitatii societatii in acest domeniu. Se vor achizitiona echipamente de diognoza, testare si reparare pompe de injectie si injectoare. Crearea a trei noi locuri de munca.
1/26/2018 11/30/2018 0.80 C MS Tg. Mures Privat 001 255,040 45,007 75,012 71,698 446,757 finalizat 0 252,748 44,603
11 2.1 108457 Unitate de producţie mozaic CN Unicat SRL SC CN Unicat SRL Consolidarea poziþie pe piaþa a SC CN UNICAT SRL prin înfiinþarea unei unitaþi de producþie mozaic. Se vor achizitiona1 linie de fabricatie mozaic, 1 transpaleta electrica si un set rafturi depozitare . Se vor crea 5 noi locuri de munca. 2/5/2018 3/31/2019 0.80 C MS Sighisoara Privat 001 759,002 133,942 223,236 214,329 1,330,509 finalizat dpdv fizic 1 608,312 107,349
12 2.1 104203 Consolidarea poziţiei pe piaţă a societăţii DOBPLAST SRL prin achiziţia de echipamente performante SC Dobplast SRL Diversificarea domeniului de activitate prin inovare de proces si produs realizata prin oferirea a unui
produs nou prin operaþiuni de reciclare al materialului plastic.Prin proiect se doreste dotarea spaþiului cu un sistem linie de extrudare,
masina de ascuþit, masina procesare material plastic si fier, 2 mori si un shreder. Se vor crea 6 noi locuri de munca
2/2/2018 10/31/2019 0.72 C MS Ludus Privat 001 736,882 130,038 337,136 273,634 1,477,689 in implementare 1 30,600 5,400
13 2.1 103504 Cresterea competitivitaţii firmei SC EDIPLAST SRL prin dotare tehnologica SC Ediplast SRL Prin proiect se realizeaza dotarea  cu mijloacele necesare introducerii in fabricatie a doua noi produse: Sistemul
de incalzire si Torpila de injectare, ambele destinate montarii pe masini de injectat materiale plastice. Se va realiza dotarea cucu 1 utilaj tehnologic, 1 instalatie pentru transport
intern, 1 sistem in vederea realizarii de economie de energie si 1 sistem pentru utilizarea resurselor recuperabile de energie. Se vor crea 3 noi locuri de munca
2/6/2018 9/30/2019 0.76 C MS Tg. Mures Privat 001 153,221 27,039 57,581 45,309 283,151 in implementare 0 25,125 4,434
14 2.1 103553 Dezvoltarea Europtica SC Europtica SRL Consolidarea poziþiei pe piaþa a microîntreprinderii S.C. EUROPTICA S.R.L. prin dezvoltarea durabila
si competitiva a activitaþii de producþie de ochelari de vedere. Achizitia a 14 echipamente si crearea a trei noi locuri de munca.
2/8/2018 3/31/2019 0.80 C MS Tg. Mures Privat 001 339,930 59,988 99,979 123,373 623,270 finalizat 0 338,061 59,658
15 2.1 109116 Creşterea competitivităţii SC NEOCASA SRL Reghin, judeţul Mureş, prin achiziţia de echipamente performante SC Neocasa SRL Dezvoltarea tehnologica a societatii prin achizitia de 11 utilaje si echipamente noi, care sa permita realizarea de lucrari de
constructii civile si industriale de calitate, cat si diversificarea si dezvoltarea lucrarilor de constructii executate, si crearea unui flux
de executie de lucrari eficient, inovativ, si pentru cresterea atractivitatii societatii pe piata lucrarilor de constructii civile si industriale locale si regionale, ca prim factor pentru cresterea durabila a competitivitatii societatii. Crearea a 5 noi locuri de munca.
2/7/2018 11/30/2018 0.80 C MS Reghin Privat 001 380,608 67,166 111,943 109,000 668,717 finalizat 0 379,395 66,952
16 2.1 107445 Modernizare prin achiziţionare de utilaje SC CORVIN COMIMPEX SRL Dezvoltarea parcului de utilaje prin achiziþionarea urmatoarelor: buldoexavator, sasiu cu macara si bena basculabila, cu scopul
de a asigura un nivel înalt de tehnologie, largirea clientelei, cresterea veniturilor, contribuind la dezvoltarea continua a
întreprinderii, contribuind la protecþia mediului prin achiziþionare de utilaje performante, eficiente energetic. Crearea a trei noi locuri de munca.
3/5/2018 2/28/2019 0.80 C MS Tg. Mures Privat 001 568,668 100,353 167,255 159,725 996,001 in implementare 2 51,429 9,076
17 2.1 103982 Competitivitate in tehnica dentara SC DR X-RAY SRL Cresterea nivelului de competititivate al laboratorului dentar DR X-RAY din Targu Mures, prin dotarea cu 32 de tipuri de utilaje si
echipamente specifice moderne, cu facilitati in manevrare si performante ridicate in desfasurarea procesului de productie a
pieselor unicat de protetica stomatologica. Crearea a 5 noi locuri de munca.
3/5/2018 12/31/2019 0.80 C MS Tg. Mures Privat 001 669,023 118,063 198,003 9,772 994,860 in implementare 0 426,990 75,351
18 2.1 108434 Cresterea eficientei pe piata a SC EUROCODE SRL prin achzitionarea de utilaje performante SC EUROCODE SRL Cresterea competitivitatii sale pe piata, prin stimularea inovarii in
intreprindere, inovare rezultata din transformarea/modernizarea unei activitati noi, respectiv dezvoltarea unei activitati speciale in
categoria contructiei cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si anume realizarea infrastructurilor ( lucrarile de constructii afate sub cota 0.00 a cladirior) – terasamente ale cladirilor, fundatii instalatii si incaperi sub cota 0.00 a cladirilor). Achizitia a trei echipamente noi (buldoexcavator stage IV, un miniincarcator static rigid si un compactor static )si crearea a 5 noi locuri de munca
3/9/2018 8/30/2018 0.80 C MS Reghin Privat 001 479,690 84,651 141,085 134,031 839,457 finalizat 1 479,486 84,615
19 2.1 108497 Consolidarea poziţiei pe piaţă a microîntreprinderii INTERMEDIA GROUP SRL SC INTERMEDIA GROUP SRL Achizitionarea de noi utilaje (5 pompe de beton) in vederea cresterii productivitatii si eficientei, diversificarea lucrarilor realizate, accesarea proiectelor de
anvergura din punct de vedere tehnic, optimizarea continua a tuturor proceselor, intarirea pozitiei pe piata interna si patrunderea pe noi piete. Crearea a 5 noi locuri de munca
3/6/2018 11/30/2018 0.80 C MS Tg. Mures Privat 001 760,036 134,124 223,540 204,100 1,321,800 finalizat 3 760,036 134,124
20 2.1 111385 Eficacitate maximă în cadrul activităţilor prestate prin accesarea fondurilor nerambursabile SC Mansart Corporate SRL Achizitia de softuri si echipamente IT necesare pentru un flux
tehnologic optim de prestare a serviciilor de proiectare, expertiza tehnica, topografie si cadastru. Crearea unui nou loc de munca.
3/5/2018 8/31/2018 0.80 C MS Tg. Mures Privat 001 272,214 48,038 80,063 83,243 483,557 finalizat 0 269,103 47,489
21 2.1 104496 Achiziţie utilaje pentru lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat în cadrul societăţii NARBAU CONSTRUCT SRL SC NARBAU CONSTRUCT SRL Crearea de noi capacitati maxime de executie lucrari de instalatii sanitare,incalzire si aer conditionat la 5.880 ore/an,prin
achizitionarea de 19 echip.noi,moderne care asigura o calitate ridicata a lucrarilor executate. Crearea a 5 noi locuri de munca.
3/5/2018 1/31/2019 0.80 C MS Ungheni Privat 001 490,908 86,631 144,385 141,693 863,617 finalizat 1 472,428 83,370
22 2.1 109832 Extinderea şi diversificarea activităţii Cat Engineering SRL prin achiziţionarea de utilaje tehnologice SC CAT ENGINEERING SRL Cresterea competitivitatii companiei Cat Engineering prin diversificarea (inovarea) serviciilor oferite,
tehnologizarea si optimizarea activitatii, crearea de noi locuri de munca si aplicarea principiilor dezvoltarii durabile. Se vor achizitiona 2 utilaje (excavator si buldoexcavator), se vor introduce 2 noi servicii in portofoliul beneficiarului ( lucrari de terasamente si lucrari de pregatire si amenajare teren) se vor crea 5 noi locuri de munca.
3/5/2018 9/30/2018 0.80 C MS Tarnaveni Privat 001 729,027 128,652 214,420 203,699 1,275,798 finalizat 0 725,732 128,070
23 2.1 109059 Diversificarea activităţii SC STATEX SRL Sovata, judeţul Mureş, prin achiziţia de echipamente performante SC STATEX SRL Dezvoltarea tehnologica a intreprinderii prin achizitia de utilaje si echipamente noi, care sa permita realizarea de produse noi –
articole de mobilier din lemn sculptat si sau cu ornamente sculptate, cat si diversificarea si dezvoltarea produselor existente, a
unui flux de fabricare inovativ, si pentru cresterea atractivitatii produselor intreprinderii, ca prim factor pentru cresterea durabila a
competitivitatii intreprinderii. Crearea a 3 noi locuri de munca
3/6/2018 11/30/2019 0.87 C MS Sovata Privat 001 473,384 83,538 83,218 141,553 781,694 finalizat dpdv fizic 0 442,911 78,161
24 2.1 110559 Dezvoltarea activităţii societăţii AGROPREST PRODCOM prin achiziţie de tehnologii pentru operaţiuni de mecanică generală SC AGROPREST PRODCOM SRL Cresterea competitivitatii si productivitatii economice bazandu-se pe principiile dezvoltarii
durabile, in vederea participarii active a societatii S.C. AGROPREST PRODCOM SRL la consolidarea si dezvoltarea sectorului de
operatiuni de mecanica generala.Crearea de noi capacitati maxime de prestare servicii (piese debitate din metal) de la 200 tone/luna, prin achizitionarea de 2
echipamente noi, moderne care asigura o calitate ridicata a serviciilor realizat. Crearea a 5 noi locuri de munca.
3/13/2018 1/31/2019 0.42 C MS Tg. Mures Privat 001 760,291 134,169 1,239,780 543,609 2,677,849 finalizat dpdv fizic 2 0 0
25 2.1 110490 Dezvoltarea SC AXI PLAST SRL prin inovare şi achiziţia de utilaje performante SC AXI PLAST SRL Cresterea competitivitatii SC Axi Plast SRL, in vederea stimularii competitivitatii societatii pe piata
interna, precum si a dezvoltarii sectorului productiv al judetului Mures. Achizitia a 3 echipamente tehnologice pentru activitatea de productie a confectiilor din polietilena (pungi si saci din polietilena), si crearea a 3 noi locuri de munca.
3/14/2018 2/29/2020 0.80 C MS Tg. Mures Privat 001 503,077 88,778 147,964 140,601 880,420 in implementare 0 178,274 31,460
26 2.1 111037 Diversificarea activităţii SC Q KERYMOB SRL Tîrgu Mureş, prin achiziţia de utilaje şi echipamente performante pentru fabricarea de mobilă SC Q KERYMOB SRL Diversificarea activitatii in domeniul fabricarii de mobilier prin achizitionarea unor active corporale noi, destinate sa dezvolte activitatea
propusa utiland corespunzator intreprinderea cu tehnologie avansata si eficienta in scopul diversificarii activitatii , in conditii de siguranta,
si de respectare a normelor de mediu. Se vor achizitia 10 echipamente noi si se vor crea 5 noi locuri de munca.
3/27/2018 1/31/2019 0.90 C MS Tg. Mures Privat 001 729,056 128,657 95,302 210,627 1,163,642 finalizat 0 677,806 119,613
27 2.1 113530 Dotarea cu echipamente în vederea înfiinţării unei unităţi de producţie pentru fabricarea produselor de uz gospodaresc din hârtie sau carton SC A&L MICLEA CAFFEE SRL-D Infiintarea unui unitati de productie in domeniul fabricarii produselor din hartie si carton si comercializarea acestora. Investitia presupune si crearea unui magazin on-line in vederea comercializarii produselor din hartie si carton.  Diversifice activitatea prin crearea unei noi capacitati de productie complexa care sa asigure o diversitate de produse din carton si anume:pahare din carton, cutii pentru salate, bol pentru supa, inghetata si cutii pentru hamburgeri. Prin proiect se vor achizitiona 7 echipamente performante care vor forma o linie completa de productie, Se vor crea 5 noi locuri de munca 4/3/2018 9/30/2019 0.65 C MS Ludus Privat 001 722,333 127,471 454,176 253,610 1,557,590 in implementare 2 686,310 121,114
28 2.1 112688 Fabricarea matritelor de inalta precizie. SC CADPROIECT PSC SRL Dezvoltarea unei noi capacităţi – cea de producţie modernă a matriţelor de înaltă precizie – care să completeze activitatea curentă de proiectare a firmei.  Achiziţia, instalarea şi punerea în funcţiune a trei echipamente: (i) Compresor şi instalaţie de aer; (ii) Centru de prelucare vertical; (iii) Maşină de electroeroziune cu electrod masiv. se vor crea 2 noi locuri de munca. 4/3/2018 2/28/2020 0.88 C MS Tg. Mures Privat 001 753,984 133,056 120,960 192,710 1,200,710 in implementare 0 738,830 130,382
29 2.1 112624 Achizitie utilaje destinate dotarii unui service auto in cadrul societatii Dasira Turism SRL SC DASIRA TURISM SRL  Cresterea competitivitatii si productivitatii economice  bazandu-se pe principiile dezvoltarii durabile, in vederea participarii active a societatii S.C. DASIRA TURISM SRL la consolidarea si dezvoltarea sectorului de servicii intretinere si reparatii autovehicule. Crearea de noi capacitati maxime de prestare servicii de intretinere si reparatii autovehicule prin achizitionarea de 54 echip.noi,moderne care asigura o calitate ridicata a serviciilor prestate. Crearea a 5 noi locuri de munca 4/3/2018 4/30/2019 0.80 C MS Ungheni Privat 001 760,096 134,135 223,558 86,325 1,204,114 finalizat dpdv fizic 1 0 0
30 2.1 112842 Diversificarea activitatii societatii prin achizitia de active noi SC FUSE ADVERTISING SRL Extinderea afacerii societatii prin dezvoltarea unei noi activitati si anume editarea materialelor publicitare. Scopul proiectului poate fi atins prin achizitia de echipamente si utilaje necesare dezvoltarii acestei noi activitati, care va facilita dezvoltarea activitatii curente a societatii. Se vor crea 3 noi locuri de munca. 4/3/2018 3/31/2019 0.80 C MS Tg. Mures Privat 001 527,379 93,067 155,112 148,125 923,682 finalizat dpdv fizic 2 465,027 82,064
31 2.1 111973 Achizitia de echipamente pentru servicii de proiectare instalatii in cadrul societatii INSTADRAFT SRL SC INSTADRAFT SRL Cresterea competitivitatii si productivitatii economice  bazandu-se pe principiile dezvoltarii durabile, in vederea participarii active a societatii S.C. INSTADRAFT SRL la consolidarea si dezvoltarea sectorului de servicii de proiectare instalatii. Cresterea capacitatii de prestare servicii de proiectare instalatii de la 5.544 ore/an la  11.088 ore/an,prin achizitionarea de 10 echip.noi si 6 soft-uri care asigura o calitate ridicata si un flux optim complet a serviciilor prestate. Se vor crea 3 noi locuri de munca 4/3/2018 12/31/2018 0.80 C MS Tg. Mures Privat 001 100,756 17,780 29,634 36,392 184,562 finalizat 0 97,434 17,194
32 2.1 111609 Cresterea cotei de piata a societatii comerciale IRIS OPTICA SRL SC IRIS OPTICA SRL Modernizarea prin inovare si extinderea activitatii societatii Iris Optic SRL si implicit consolidarea pozitiei pe piata a întreprinderii.  Achizitionarea unor echipamente tehnologice performante si inovative specifice activitatii – 3 echipamente si crearea unui nou loc de munca. 4/3/2018 8/31/2018 0.80 C MS Sighisoara Privat 001 164,489 29,027 48,379 50,089 291,984 finalizat 0 156,088 27,545
33 2.1 112229 Dezvoltarea activitatilor societatii, cu ajutorul fondurilor nerambursabile SC MAS CONTA SOFT SRL Cresterea competitivitatii  pe piata, prin stimularea inovarii in intreprindere, inovare rezultata prin dezvoltarea unei activitati noi, respectiv dezvoltarea activitatii de gazduire pagini web, aplicatii client, servicii de gazduire pliate pe nevoile fiecarui client. Practic se doreste : -gazduire pagini web pentru societati comerciale -gazduire aplicatii web pentru societati comerciale: contabilitate, contabilitate bugetara, gestiuni, buget, bilant, dare de seama, salarii, mijloace fixe, gestiune afacere, comert on-line -gazduire pagini web pentru autoritati publice -gazduire aplicatii pentru institutii publice: scoli, licee, in care sa se include cataloage on-line, acces on-line pentru vizualizarea prezentei copilului la scoala, dosar  functionar public, impozite, registru agricol,  evidenta pacienti,etc. 4/4/2018 8/31/2018 0.88 C MS Reghin Privat 001 262,115 46,256 42,051 0 350,421 finalizat 0 261,404 46,130
34 2.1 113630 Cresterea competitivitatii SC WATER EXPERT SRL SC WATER EXPERT SRL Consolidarea pozitiei societatii Water Expert SRL pe piata industriei proiectarii din cadrul industriilor creative prin achizitionarea de echipamente ultramoderne, competitive si performante. Se vor achizitiona: Sistem de scanare 3D – 1 bucata; – Soft sanare 3 D – 1 bucata; – Server – 1 bucata. Se va crea un nou loc de munca. 4/3/2018 2/28/2019 0.82 C MS Tg. Mures Privat 001 702,937 124,048 181,533 220,467 1,228,984 finalizat 3 396,497 69,970
35 2.1 111278 Dezvoltarea SC EVENTUS COM CONSTRUCT SRL in domeniul constructiilor, prin achizitia de echipamente performante SC EVENTUS COM CONSTRUCT SRL sprijinirea dezvoltarii durabile, cresterea competitivitatii si a productivitatii societatii 5/3/2018 12/31/2018 0.68 C MS Targu Mures Privat 001 760,290 134,169 223,615 223,615 212,672 1,554,359 finalizat 1 757,853 133,739
36 2.1 112899 Dezvoltare la SC WEBIMAGE SRL prin achizitie de echipamente tehnologice SC WEBIMAGE SRL mbunatatirea performantelor economice si tehnice prin cresterea nivelului de competitivitate 5/7/2018 3/31/2019 0.70 C MS Targu Mures Privat 001 557,104 98,312 143,872 143,872 145,877 1,089,037 finalizat 0 551,173 97,266
37 2.1 110066 Modernizarea activitatii de productie mobilier SC MOB DESIGN SRL cresterea competitivitatii societatii SC MOB DESIGN SRL 5/7/2018 2/29/2020 0.68 C MS Targu Mures Privat 001 758,382 133,832 223,054 223,054 225,395 1,563,716 in implementare 0 39,995 7,058
38 2.1 111280 Infiintare pensiune turistica in statiunea Sovata, de catre societatea Daw Com SRL SC DAW COM SRL cresterea productivitatii întreprinderii S.C. DAW COM S.R.L 5/7/2018 5/31/2020 0.68 C MS Targu Mures Privat 001 743,925 131,281 218,801 218,801 215,405 1,528,214 in implementare 0 55,155 9,733
39 2.1 113500 Modernizarea si retehnologizarea SC ODONTOTEHNICA SRL prin achizitia de echipamente tehnologice pentru tehnica dentara SC ODONTOTEHNICA SRL cresterea competitivitatii economice a societatii 5/16/2018 3/31/2019 0.68 C MS Sighisoara Privat 001 166,288 29,345 48,908 48,908 43 293,493 in implementare 1 46,514 8,208
40 2.1 102520 Achizitia de utilaje de constructii SC ALNEMARLE SRL cresterea competitivitaþii si productivitaþii societaþii la nivelul regiunii Centru 6/4/2018 11/30/2018 0.80 C MS Targu Mures Privat 001 668,174 117,913 196,522 203,188 1,185,798 finalizat 0 633,261 111,752
41 2.1 112758 Dezvoltarea societatii APPIA OUTDOOR SRL prin achizitionarea de echipamente inovative SC APPIA OUTDOOR SRL cresterea competitivitaþii firmei APPIA OUTDOOR S.R.L., ca urmare a introducerii de noi tehnologii 6/18/2018 3/31/2019 0.89 C MS Targu Mures Privat 001 267,449 47,197 38,889 106,802 460,337 finalizat dpdv fizic 2 76,774 13,548
42 2.1 111578 Dotarea firmei SC Oracler Graphics SRL pentru dezvoltarea activitatii SC Oracler Graphics SRL moderne în procesele de lucru a societaþii, prin achiziþionarea de echipamente ultra moderne. 6/18/2018 3/31/2019 0.80 C MS Targu Mures Privat 001 602,435 106,312 177,187 184,113 1,070,046 finalizat dpdv fizic 0 553,610 97,696
43 2.2 112539 Extinderea capacităţii de producţie mobilier, in cadrul firmei Nett Front SRL SC Nett Front SRL Realizarea unei investiţii iniţiale în cadrul firmei NETT FRONT SRL prin extinderea capacităţii unităţii existente prin creşterea volumului de producţie a uşilor de mobilier din mdf. 2/2/2018 2/28/2019 0.59 C MS Ungheni Privat 001 3,837,954 677,286 3,098,369 1,762,092 9,375,701 finalizat 0 3,837,679 677,237
44 2.2 112529 Cresterea competitivitatii SC Romflag SRL prin extindere si modernizare activitate SC Romflag SRL Cresterea competitivitatii societatii pe piata interna si internationala in domeniul de activitate  textil prin extinderea capacitatilor de productie  si modernizarea activitatii prin introducerea unor tehnologii avansate.Realizarea unei investitii initiale de extindere a capacitatii existente de productie  pana la 1.743.090 mp produs finit, prin dotarea cu 22 echipamente de productie, 1 aplicatie informatica de tip e-commece si un site web de prezentare a companiei care sa poata integra aplicatia, pana la sfarsitul proiectului. Cresterea competitivitatii companiei pe pietele internationale prin obtinerea a 3 certificari ale sistemelor de management, 1 certificare proces de productie steaguri si participarea la minim 2 targuri internationale pana la finalizarea proiectului 2/5/2018 6/30/2019 0.61 C MS Ungheni Privat 001 3,075,988 542,821 2,281,240 1,154,363 7,054,413 in implementare 1 2,491,442 439,666
45 2.2 111168 Realizarea unei investitii initiale prin extinderea capacitatii de productie prin achizitionarea de echipamente performante penru activitatea de fabricare de mobila in cadrul SC FOMCO PRODIMPEX SRL SC FOMCO PRODIMPEX SRL Realizarea unei investiţii iniţiale în cadrul firmei FOMCO PRODIMPEX SRL prin extinderea capacităţii unei unităţi existente prin creşterea volumului a cel puţin unui produs pentru activitatea de Fabricare de mobila n.c.a, conform codului CAEN 3109. Obiectivul firmei este de a creea mobilă modernă de înaltă calitate care să aducă clienţilor societăţii un real beneficiu de imagine şi un plus de  confort. 3/9/2018 3/31/2019 0.61 C MS Sângeorgiu de Mures Privat 001 3,709,907 654,689 2,779,095 1,357,307 8,500,999 in implementare 1 2,269,715 400,538
46 2.2 113443 Platforma ECONNEXT SC AFLIM CRO SRL Diversificarea activitatii în vederea creşterea competitivităţii şi a productivităţii, să îşi dezvolte capacităţi avansate de prestare a serviciilor. Aflim Cro va concepe, dezvolta şi lansa o platformă software on-line de tipul Smart Home (IoT) – Platforma Econnext ( Next Connectivity and Economy with Internet of Things) care să fie capabilă să determine reduceri semnificative ale costurilor cu utilităţile, precum şi a consumurilor de energie, folosind cele mai inovative echipamente şi software-uri, rezultate din implementarea prezentului proiect, în timp ce prin automatizare şi solutii software va reuşi să ridice nivelul confortului atât în zona rezidenţiala cât şi zona office/ industrială. 4/16/2018 3/31/2020 0.71 C MS Tg. Mures Privat 001 1,465,310 258,584 687,632 494,727 2,906,252 in implementare 0 0 0
47 2.2 114015 Investitie noua – achizitie echipamente performante dotare hala de productie pentru panouri de lemn SC Davilemn SRL Cresterea competitivitatii SC DAVILEMN SRL in domeniul Fabricarii panourilor de lemn masiv din frize imbinate prin incleiere, prin achizitia de utilaje si echipamente necesare pentru desfasurarea activitatii 4/13/2018 2/29/2020 0.61 C MS Reghin Privat 001 2,417,643 426,643 1,809,304 891,783 5,545,373 in implementare 0 751,916 132,691
48 2.2 110217 DOX – green & smart aparthotel SC DOX COMPANY SRL Imbunătăţirea competitivităţii economice a întreprinderii Dox Company SRL prin crearea unei investiţii noi în domeniul turismului (sector cu rol economic important şi cu influenţă asupra ocupării).Crearea unei noi unităţi de prestare servicii prin realizarea unei activităţi de cazare inovative şi anume Apart hotel (apartamente în regim hotelier). Această activitate va fi realizată prin extinderea unei clădiri existente şi realizarea unei unităţi de cazare S2+S1+P+2E cu 14 apartamente, dotate şi mobilate la cele mai înalte standarde. 4/4/2018 8/31/2020 0.72 C MS Tg. Mures Privat 001 3,200,594 564,811 1,498,584 1,221,805 6,485,794 in implementare 1 10,787 1,904
49 2.2 113465 Platforma “FACTOR PLUS” ca mediu inovator de business digital pentru IMM- uri SC DOX Company SRL Imbunătăţirea competitivităţii economice a întreprinderii Dox Company SRL prin crearea unei investiţii noi în domeniul serviciilor IT.Crearea unei noi unităţi de prestare servicii prin realizarea unei platforme online Factor Plus ce va oferii un sistem de servicii inovatoare pentru desfăşurarea de operaţiuni şi servicii destinate sectorului IMM contribuind la susţinerea dezvoltării şi a progresului acestui tip de companii. 4/16/2018 2/29/2020 0.70 C MS Tg. Mures Privat 001 1,864,319 328,997 928,268 593,994 3,715,578 in implementare 0 0 0
50 2.2 112442 Cresterea capacitartii de productie la SC FIMATEX SRL, loc. Tg. Mures, jud. Mures SC FIMATEX SRL  Cresterea competitivitatii societatii  Fimatex SRL, in vederea mentinerii pozitiei pe piata prin consolidarea unor competente superioare concurentei, contribuind astfel la dezvoltarea si modernizarea sectorului de finisare a materialelor textile, consolidarea mediului de afaceri din regiune, utilizarea eficienta a resurselor locale si valorificarea potentialului de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.Achizitia unui numar de 2 utilaje, 2 active necorporale (software utilaje), servicii de certificare a sistemului de management ISO 18001, 1 serviciu certificare proces uscat cu laser aplicat asupra confectiilor, 1 participare la un targ  international pana la sfarsitul implemetarii, anul 2018 4/12/2018 2/28/2019 0.61 C MS Tg. Mures Privat 001 1,880,092 331,781 1,391,627 684,665 4,288,164 finalizat 0 1,722,062 303,893
51 2.2 111979 Cresterea competitivitatii economice a TMF SRL SC TMF SRL Dezvoltarea firmei TMF SRL prin cresterea productiei de ansamble aferente liniilor tehnologice din domeniul auto/aerospatial, precum si cresterea competitivitatii firmei pe piata specifica. Se vor achizitiona 4 echipamente (1 Centru de frezare cu portal mobil, 5 axe continue, 1 Centru de frezare cu banc fix si montant mobil, 5 axe continue, 1 Maşină de debitat cu jet de apă, 1 Maşină de debitat cu plasma si oxigaz ) – 200 Panouri solare (pentru producerea de energie regenerabila) – Set de licente pentru software de programare productie speecific echipamentelor achizitionate. Se va participa la u tirg international,  se va re certifica un sistem de management. 4/12/2018 2/28/2019 0.70 C MS Tg. Mures Privat 001 3,839,619 677,580 1,935,944 1,804,365 8,257,508 in implementare 1 3,122,568 551,041
52 2.2 112360 Cresterea si diversificarea activitatii de productie la  SC VETA SRL SC VETA SRL Creşterea competitivitatii societatii  VETA SRL, in vederea mentinerii pozitiei pe piata prin consolidarea unor competente superioare concurentei, contribuind astfel la dezvoltarea si modernizarea sectorului de productie incaltaminte din PVC, consolidarea mediului de afaceri din regiune, utilizarea eficienta a resurselor locale si valorificarea potenţialului de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.Achizitia unui numar de 157 echipamente, 2 active necorporale (inregistrarea marcii  comerciale Veta, program informatic), servicii de certificare a standardului de calitate ISO 9001, servicii de certificare produs cizme si incaltaminte din PVC, 1 participare targ international pana la sfarsitul implemetarii, anul 2019 4/17/2018 2/29/2020 0.61 C MS Tg. Mures Privat 001 3,830,874 676,037 2,866,779 1,468,593 8,842,282 in implementare 0 2,127,829 375,499
53 2.2 112058 Achizitionarea de echipamente noi pentru diversificarea productiei TRIPLAST SRL SC TRIPLAST SRL diversifice productia deja existenta cu fabricarea de noi produse din plastic 5/7/2018 2/28/2019 0.52 Centru MS Targu Mures Privat 001 1,390,053 245,303 1,020,378 1,020,378 532,048 4,208,160 in implementare 1 285,525 50,387
54 2.2 112514 Dezvoltarea activitatii de productie la Romercato Prodimpex SRL prin achizitie utilaje SC Romercato Prodimpex SRL cresterea competitivitatii societatii Romercato Prodimpex SRL, in vederea dezvoltarii pozitiei pe piata 6/14/2018 3/31/2019 0.71 Centru MS Reghin Privat 001 1,652,872 291,683 781,890 518,025 3,244,470 finalizat dpdv fizic 1 1,515,476 267,437
55 2.2 111670 Linie de productie pahare PET SC SIBA PACKAGING SRL cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. SIBA PACKAGING S.R.L. – pe piata ambalajelor din
material plastic, prin achizitia de utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii de fabricare a paharelor de unica folosinta din plast
6/14/2018 3/31/2019 0.64 Centru MS Reghin Privat 001 3,839,155 677,498 2,532,345 1,382,918 8,431,916 in implementare 1 347,460 61,316
56 2.2 113681 Creare unitate de productie prelungitoare electrice SC GESERCO SRL cresterea competitivitatii societatii GESERCO SRL, 6/14/2018 9/30/2019 0.62 Centru MS Targu Mures Privat 001 3,242,759 572,252 2,380,884 1,177,220 7,373,114 in implementare 1 1,853,604 327,107
57 2.2 111960 Extinderea si diversificarea activitatii de reciclare deseuri mase plastice SC ALL4PLAST RECYCLE SRL extinderea capacitatii de productie si diversificarea activitatii de reciclare a deseurilor din mase plastice, ajutand la imbunatatirea competitivitatii economice a ALL4PLAST RECYCLE S.R.L., respectiv asigurarea principiilor dezvoltarii durabile prin implementarea unei tehnologii moderne de productie. Reabilitare cladiri, contruire hala si dotare cu echipamente si utilaje. 1/1/2017 8/31/2021 0.70 Centru MS Miercurea Nirajului Privat 001 3,710,449 654,785 1,842,297 0 1,846,479 8,054,011 in implementare 0 0 0
58 2.2 116694 Construire si dotare hala de productie in cadrul SC ATLAS SPORT SRL SC ATLAS SPORT SRL cresterea competitivitatii si productivitatii economice bazandu-se pe principiile dezvoltarii durabile, in vederea participarii active a societatii S.C. ATLAS SPORT SRL la consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv. Construire si dotare hala de productie 2/15/2017 9/30/2020 0.71 Centru MS Ungheni Privat 001 3,500,394 617,717 1,647,751 1,153,835 6,919,697 in implementare 0 0 0
59 2.2 116040 CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC BINALE STRATIFICATE
SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE NOI UTILAJE
SC BINALE STRATIFICATE SRL Modernizarea si eficientizarea fluxului tehnologic, în domeniul fabricarii de usi si ferestre din lemn stratificat, cresterea productivitatii prin achizitionarea de echipamente 4/26/2016 7/31/2019 0.70 Centru MS Miercurea Nirajului Privat 001 1,150,155 202,968 579,910 367,276 2,300,309 in implementare 0 0 0
60 2.2 111416 Construire hala de productie pentru aparatura medicala SC CATTUS SRL Realizarea unei investitii initiale în cadrul firmei CATTUS SRL prin diversificarea productiei unei unitati existente, prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate. Cresterea competitivitatii si productivittii prin construirea unei noi hale de productie unde vor fi realizate produse îmbunatatite, respeciv noi produse de calitate
superioara asigurata la un raport optim de calitate-pret.
2/1/2017 6/30/2021 0.72 Centru MS Tirgu Mures Privat 001 3,540,793 624,846 1,617,459 1,088,606 6,871,704 in implementare 0 142,371 25,124
61 2.2 117128 Achizitie de utilaje si echipamente in cadrul CROMATIC TIPO SRL SC CROMATIC TIPO SRL Extinderea activitatii companiei si a capacitatiilor maxime de productie , prin achizitionarea de 15 echipamente tangibile si 8 soft-uri noi, moderne care asigura o calitate ridicata a produselor realizate si prin crearea unui spatiu de productie 1/15/2017 7/31/2019 0.71 Centru MS Tirgu Mures Privat 001 1,064,618 187,874 505,221 334,924 2,092,637 in implementare 0 963,077 169,955
62 2.2 112732 Introducere de servicii si procese inovative la clinica de stomatologie DENTALTOP SC DENTALTOP SRL Diversificarea ofertei de servicii stomatologice în cadrul DENTALTOP SRL prin achizitia a 27 de echipamente medicale si a unui soft medical inovativ.Dobândirea de competenþe de lucru cu laser a 4 medici stomatologi din cadrul DENTALTOP SRL prin participarea acestora la un
curs în domeniu.
1/19/2017 5/31/2019 0.71 Centru MS Tirgu Mures Privat 001 966,178 170,502 455,211 12,857 1,604,748 in implementare 1 960,308 169,466
63 2.2 113625 Cresterea capacitatii si competitivitatii SC ECO EURO DOORS SRL prin achizitionarea de echipamente noi destinate producerii de usi din lemn SC ECO EURO DOORS SRL Cresterea competitivitatii si a capacitatii de productie a SC ECO EURO DOORS SRL prin achizitionarea de utilaje si echipamente
performante, moderne, inovative si eficiente din punct de vedere energetic.
2/1/2017 3/31/2020 0.62 Centru MS Reghin Privat 001 3,441,123 607,257 2,528,861 1,249,676 7,826,918 in implementare 0 1,390,425 245,369
64 2.2 112247 EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE PRIN ACHIZITIONARE DE UTILAJE LA SC FORIS COMPANY IMPEX SRL SC Foris Company SRL Dezvoltarea întreprinderii prin achizitionare de utilaje, echipamente, investitia contribuind în acest fel la largirea clientelei, a volumului si a gamei de produse fabricate, a serviciilor prestate si la dezvoltarea economiei regionale si locale si în acest fel la cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri, la cresterea productivitatii. 3/1/2017 5/31/2019 0.71 Centru MS Tirgu Mures Privat 001 1,137,955 200,816 549,670 377,061 2,265,502 in implementare 1 0 0
65 2.2 114557 Extinderea capacitatii si cresterea volumului serviciilor oferite de SC Gecodent
SRL prin achizitia de echipamente tehnologice performante
SC GECODENT SRL Dezvoltarea pozitiei pe piata a SC GECODENT SRL prin cresterea cifrei de afaceri la finalul anului 2019, fata de anul de baza 2016, ca urmare a achizitionarii de echipamente tehnologice performante si dotari. 3/1/2017 7/31/2019 0.72 Centru MS Reghin Privat 001 1,072,609 189,284 497,530 239,509 1,998,932 in implementare 0 0 0
66 2.2 115036 LINIE DE PRODUCTIE GALETUTE CU MANER SI CAPAC DIN PLASTIC SC IDEAL FOODPACK SRL cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. IDEAL FOODPACK S.R.L. – pe piata ambalajelor din material plastic, prin achizitia de utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii de fabricare a galetutelor cu maner si capac din plastic. 1/10/2017 2/29/2020 0.70 Centru MS Reghin Privat 001 3,839,566 677,571 1,977,994 1,284,134 7,779,264 in implementare 0 3,327,563 587,217
67 2.2 115187 Extinderea capacitatii de deservire a cabinetului de kinetoterapie KINETICA din
Targu Mures
SC OLI KINETIC SRL Cresterea capacitatii de deservire a pacientilor prin construirea unui nou cabinet de kinetoterapie cu o capacitate de deservire a pacientilor dubla fata de situatia existenta,  cat si achizitionarea de noi aparate medicale, care sa deserveasca cazurile (tratamentele) suplimentare care vor fi generate de realizarea proiectului de investitie. 1/1/2016 12/31/2019 0.72 Centru MS Tirgu Mures Privat 001 1,116,103 196,959 516,184 552,074 2,381,321 in implementare 0 313,083 55,250
68 2.2 114744 Construire cladire de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, inclusiv bransamente la utilitati SC SENIN PRODEXP SRL Crearea unei facilitati de turism ecologic si inovativ, care imbina elemente naturale si traditia cu eficienta energetica si tehnologiile
moderne, tinand cont de dezvoltarea durabila si ecosistem;
4/1/2017 8/31/2020 0.73 Centru MS Sovata Privat 001 1,615,490 285,086 688,600 713,633 3,302,809 in implementare 1 154,410 27,249
69 2.2 116242 Diversificarea activitatii SC Sylvania SRL SC SYLVANIA SRL Diversificarea activitatii Sylvania SRL prin crearea unei noi unitati de servicii, mai exact prin construirea si dotarea unei pensiuni cu cincisprezece camere care sa asigure servicii de turism complete unei categorii cât mai variate de turisti. 5/3/2017 7/31/2020 0.72 Centru MS Sovata Privat 001 3,581,491 632,028 1,669,870 1,470,968 7,354,357 in implementare 0 106,125 18,728
70 2.2 117020 Construire hală de producţie mobilier SC EAST EUROPEAN TRADE SRL Crearea unei unitatati noi de productie mobilier prin constructirea uneui hale si  achzizitia de active corporale noi 5/1/2017 9/30/2020 0.71 Centru MS Ungheni Privat 001 3,799,057 670,422 1,845,060 1,234,811 7,549,350 in implementare 0 45,900 8,100
71 3.1 B 114682 Eficientizare energetica Scoala Gimnaziala Nades, judet Mures UAT Comuna Nades Cresterea eficientei energetice in cladirea publica a Scolii Gimnaziale din
comuna Nades, prin realizarea lucrarilor de interventie constand in lucrari de reabilitare termica a anvelopei, lucrari de reabilitare termica a
sistemului de incalzire si iluminat si prin instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei.
2/1/2017 11/30/2019 0.98 Centru MS Nades Public 094 1,594,436 243,855 37,516 103,403 1,979,210 in implementare 0 136,246 16,250
72 3.1 B 117346 Lucrari de interventie la Scoala Generala Balda in scopul cresterii eficientei energetice, prin lucrari de reabilitare  termica a anvelopei, lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei UAT Oras Sarmasu Lucrari de interventie la Scoala Generala Balda in scopul cresterii eficientei energetice, prin lucrari de reabilitare  termica a anvelopei, lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei 4/1/2017 11/30/2019 0.98 Centru MS Oras Sarmasu, localitatea Balda Public 094 2,766,895 423,172 65,103 22,551 3,277,721 in implementare 0 169,894 4,485
73 3.1 B 117903 Reabilitarea şcolii din Sîntioana de Mureş, comuna Pănet, în vederea creşterii eficienţei energetice UAT Comuna Panet Lucrari de reabilitare termica la scoala din Sîntioana de Mureş, 9/18/2017 10/30/2021 0.98 Centru MS Comuna Panet, localitatea Sîntioana de Mure Public 094 650,441 99,479 15,305 466,072 1,231,297 in implementare 0 0 0
74 3.1 B 117347 Lucrari de interventie la Scoala generala nr. 2 Sărmaşu în scopul creşterii eficientei energetice, prin lucrari de reabilitare termica a anvelopei, lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si instalarea unor sisteme alternative de producere a energie UAT Oras Sarmasu Lucrari de reabilitare termica la Scoala generala nr. 2 pt. cresterea eficientei termice. 3/30/2017 11/30/2019 0.98 Centru MS Oras Sarmasu Public 094 2,956,192 452,123 69,557 2,475 3,480,348 in implementare 0 208,317 10,410
75 3.1 B 117615 Creşterea eficientei energetice a clădirilor publice din oraşul Iernut, Primăria, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9A, Iernut UAT Orasul Iernut Lucrari de reabilitare termica la clădirile publice din oraşul Iernut, Primăria, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9A 12/1/2016 2/29/2020 0.98 Centru MS Oras Iernut Public 094 1,080,872 165,310 25,432 0 342,856 1,614,470 in implementare 1 0 0
76 3.1 B 117616 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Oraşul Iernut, Casa de Cultură, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9A, Iernut UAT Orasul Iernut Lucrari de reabilitare termica la Casa de cultura din oraşul Iernut, Primăria, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9A 12/1/2016 3/31/2020 0.98 Centru MS Oras Iernut Public 094 1,612,682 246,655 37,945 0 1,897,273 in implementare 1 0 0
77 5.1 121522 Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Saschiz Parohia Evanghelică C.A. Saschiz Cresterea atractivitatii turistice a zonei prin punerea in valoare si utilizarea durabila a obiectivului de patrimoniu Ansamblul Bisericii Fortificate Sazchiz si introducerea acestuia in turismul real si virtual 5/22/2017 7/31/2020 0.83 Centru MS Saschiz Privat 094 1,838,495 324,440 44,142 25,065 2,232,142 in implementare 1 88,623 15,639
78 5.1 122564 Restaurarea cetății de refugiu sec. XIV din Saschiz, jud. Mureș UAT Comuna Saschiz Restaurarea obiectivului monument istoric – Cetatea de refugiu sec. XIV din Saschiz, si utilizarea acestui obiectiv intr-un mod in care sa se realizeza accesibilitatea lui catre vizitatori, cetatea devenind capabila de a primi turisti in conditii decente, oferind o experienta turistica de calitate. 5/26/2017 12/10/2020 0.98 Centru MS Saschiz Public 094 7,162,337 1,095,416 168,526 64,632 8,490,911 in implementare 1 201,506 30,819
79 5.1 116375 Reabilitarea Muzeului de Stiinţele Naturii Tîrgu Mureş UAT Judetul Mures Reabilitarea monumentului istoric in care isidesfasoara activitatea Muzeul de Stiintele Naturii Tirgu Mures, valorificarea durabila a cestuia prin promovare potentialului turistic si educativ si implicit cresterea numarului de turisti cu 6%. 5/29/2017 3/27/2022 0.98 Centru MS Tg. Mures Public 094 7,980,523 1,220,551 187,777 1,884,891 11,273,741 in implementare 1 361,177 55,239
80 5.1 116264 Reabilitarea Palatului Culturii UAT Judetul Mures Cresterea importantei turismului ca element care stimuleaza cresterea economica a judetului prin valorificarea potentialuliu turistic cultural local si judetean, Reabilitarea monumentulii istoric Palatul Culturii, valorificarea durabila a acestuia prin promovarea potentialului turistic si cultural si implicit cresterea numarului de turisti cu 6% 6/14/2017 9/7/2021 0.98 Centru MS Tg. Mures Public 094 5,490,393 586,503 382,390 55,857 6,515,143 in implementare 1 191,569 20,464
81 5.2 119394 Modernizare, amenajare si dotare Parcul Tineretului UAT Orasul Ludus Valorificarea unui spatiu degradat in orasul Ludus si reconversia acestuia intr-un spatiu verde, destinat activitatilor, recreative, sportive si de agrement. Spatiul verde amenajat va avea o suprafata de 22.792 mp 5/31/2017 12/1/2019 0.98 Centru MS Ludus Public 089 6,693,764 1,023,752 157,500 159,894 8,034,910 in implementare 1 623,626 95,378
82 5.2 116790 Transformarea unui teren degradat în parc în Oraşul Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş UAT Orasul Sângeorghiu de Padure Transformarea unui teren degradat în parc în Oraşul Sângeorgiu de Pădure, jcu functiuni multiple (loc de joaca, de sport de activ in aer liber, de loisir, de padure urbana , de de loc picnic si integrare sociala) 4/1/2016 7/31/2020 0.98 Centru MS Orasul Sângeorghiu de Padure Public 089 2,035,205 311,267 47,887 93,370 2,487,729 in implementare 0 0 0
83 6.1 115673 Modernizarea drumurilor judeţene DJ151B şi DJ142, Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) – Judeţul Mureş Parteneriatul dintre UAT Judeţul Mureş, UAT  Municipiul Târnăveni, UAT Comuna Găneşti, UAT Comuna Mica şi UAT Oraş Ungheni Cresterea gradului de accesibilitate a persoanelor, bunurilor si serviciilor din zona Ungheni –
Tîrnaveni, aflata în proximitatea retelei TEN-T, prin modernizarea drumurilor judetene DJ 142 si DJ151B. Se va  reabilita DJ142-151B pe o lungime de 24,09
km si construi  2,43 km de piste de biciclete, se vor reabilta statiile de autobus si va crestere sigurantai circulatiei pe sectoarele de drum reabilitate
1/29/2018 12/31/2022 0.98 Centru MS Tarnaveni, Ganesti, Mica, Ungheni Public 034 117,500,270 17,970,630 2,764,712 2,559,189 140,794,801 in implementare 0 141,031 21,569
84 7.1 117613 Amenajare spaţiu de agrement multifuncţional in jurul Cinema Doina UAT ORASUL SOVATA Amenajare spaţiu de agrement multifuncţional in jurul Cinema Doina 10/14/2016 9/30/2021 0.98 Centru MS Orasul Sovata Public 091 5,428,669 830,267 127,733 5,571 6,392,240 in implementare 0 0 0
85 8.2 B 125333 Imbunatatirea accesului populatieui din judetul Mures la servicii medicale de urgență Parteneriatul dintre: MINISTERUL SANATATII si Spitalul orasenesc “Dr. VALER RUSSU” Ludus (P0), Spitalul municipal “Dr. EUGEN NICOARA” Reghin (P1), Spitalul municipal Sighisoara (P2), Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tîrgu Mureș (P3),Spitalul Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni (P4 Dezvoltarea infrastructurii sanitare prin prin achizitia de echipament medicate pentru terapie intensiva ATI si sectiile suport care deservesc UPU 1/1/2014 10/31/2019 0.98 Centru MS Tirgu Mures, Sighisoara, Ludus, Reghin, Tarnaveni Public 053 17,772,351 7,108,940 507,781 0 25,389,073 in implementare 0 15,733,169 6,293,267
86 8.2 BA 125334 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Mures Parteneriatul dintre Ministerul Sănătății, Spital Orasenesc Sangeorgiu de Padure, Spitalul Sovata Niraj, Spitalul orasenesc “Dr. VALER RUSSU” Ludus, Spitalul municipal “Dr. EUGEN NICOARA” Reghin, Spitalul municipal Sighisoara, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tîrgu Mureș, Spitalul Clinic Judetean Mureș, Spitalul Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni Dezvoltarea infrastructurii sanitare prin achizitia de echipamente si dispozitive medicale 9/1/2014 10/31/2019 0.98 Centru MS Tirgu Mures, Sighisoara, Ludus, Reghin, Tarnaveni, Sovata, Singeorgiu de Padure Public 053 14,433,213 5,773,285 412,378 0 20,618,875 in implementare 0 13,402,575 5,361,030
87 3.1A 119978 Lucrari de crestere a eficientei energetice la cladiri rezidentiale din municipiul Tirgu Mures – LOT I Municipiul Targu Mures Obiectivul general al proiectului:  cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale din Municipiul Târgu-Mures, actiune cu consecinte pozitive asupra conditiilor de viata ale populatiei, reducerea consumului de energie si a costurilor de întretinere pentru caldura. 2/25/2019 12/31/2020 0.51 CENTRU MS Tg. Mures Public 001 3,525,855 622,210 2,765,377 178,672 7,092,113 in implementare 0 0 0
88 3.1A 121164 Lucrari de crestere a eficientei energetice la cladiri rezidentiale din municipiul Tirgu Mures – LOT II Municipiul Targu Mures Obiectivul general al proiectului: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidenţiale din Municipiul Tîrgu Mureş, acţiune cu consecinţe pozitive asupra condiţiilor de viaţă a populaţiei, reducerea consumului de energie şi a costurilor de întreţinere pentru căldură 2/25/2019 12/31/2020 0.51 CENTRU MS Tg. Mures Public 001 3,047,178 537,737 2,389,943 57,879 6,032,738 in implementare 0 0 0
89 3.1A 117597 Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Iernut – blocul de locuinte nr. 16 str. Mihai Eminescu, blocul de locuinte nr. 17 str. Mihai Eminescu, blocul de locuinte nr. 18 str. Mihai Eminescu, blocul de locuinte nr. 10 str. Gheorghe Doja Orasul Iernut Obiectivul general al proiectului: Creșterea eficienței energetice in orasul Iernut prin reabilitarea a 4 blocuri de locuinte care inregistreaza consumuri energetice mari 5/29/2019 3/31/2020 0.51 CENTRU MS Iernut Public 001 1,622,377 286,302 1,272,452 95,254 3,276,385 in implementare 0 0 0
90 3.1A 120333 Cresterea eficientei energetice in cladiri rezidentiale din orasul Ludus Orasul Ludus Obiectivul general al proiectului: Creșterea eficienței energetice a 6 imobile rezidentiale in orasul Ludus, prin implementarea unui set de masuri de reabilitare si modernizare a blocurilor de locuinte 6/10/2019 1/31/2021 0.51 CENTRU MS Ludus Public 001 2,641,975 466,231 2,072,137 253,081 5,433,423 in implementare 0 0 0
91 3.1B 114710 Lucrari de interventie la Scoala Generala din comuna Ogra, cu scopul cresterii eficientei energetice, prin lucrari de reAlbailitare termica a sistemului de incalzire si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei COMUNA OGRA Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea eficientei energetice in cladirea publica a Scolii Generale Ogra din comuna Ogra, jud. Mures, prin realizarea lucrarilor de interventie constand in lucrari de reabilitare termica a anvelopei, lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei. 1/28/2019 11/30/2020 0.85 CENTRU MS Ogra Public 001 3,254,837 497,799 76,584 0 3,829,220 in implementare 0 55,250 8,450
92 7.1 117710 Modernizare străzi urbane în orașul Sovata UAT Orașul Sovata Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitatii si competitivitatii turistice a statiunii balneo-climaterice Sovata.. 1/28/2019 9/30/2021 0.85 CENTRU MS Sovata Public 001 7,815,532 1,195,315 183,895 74,781 9,269,514 in implementare 0 0 0
93 10.1.A 120370 Construire gradinita cu program prelungit in localitatea Ernei, comuna Ernei Comuna Ernei Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea gradului de participare al populatiei in invatamantul prescolar  din comuna Ernei prin construirea unei gradinite cu program prelungit  in localitatea Ernei, jud. Mures 4/1/2019 5/31/2022 0.85 CENTRU MS Ernei Public 001 2,438,448 372,939 57,375 942,406 3,811,168 in implementare 0 0 0
94 10.1.A 122608 Extindere si schimbare destinatie cladire in gradinita cu program prelungit, Oras Sangeorgiu de Padure Oras Sangeorgiu de Padure Obiectivul general este dezvoltarea infrastructurii educationale in orasul Sangeorgiu de Padure, prin extinderea si schimbarea destinatiei unei  cladiri in gradinita cu program prelungit, 5/6/2019 3/31/2021 0.85 CENTRU MS Sangeorgiu de Padure Public 001 2,424,967 370,877 57,058 0 2,852,902 in implementare 0 0 0
95 10.1.A 120942 Construirea unei crese in comuna Panet, judetul Mures Comuna Panet Obiectivul general este dezvoltarea infrastructurii educationale in comuna Panet, prin construirea unei crese 5/6/2019 3/31/2022 0.85 CENTRU MS Panet Public 001 1,948,839 298,058 45,855 1,585,631 3,878,383 in implementare 0 0 0
96 10.1.A 123608 Construire si dotare gradinita cu program normal din localitatea Ogra Comuna Ogra Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu prin construirea unei gradinite 5/30/2019 5/31/2022 0.85 CENTRU MS Ogra Public 001 2,131,111 319,652 56,427 3,035 2,510,224 in implementare 0 0 0
97 10.1.A 123308 Reabilitare si extindere gradinita in localitatea Sarateni, judetul Mures Comuna Sarateni Dezvoltarea infrastructurii educationale in  comuna Sarateni, respectiv imbunatatirea calitatii serviciului procesului educational la nivelul invatamatului timpuriu prescolar prin reabilitarea si extinderea unei gradinite 6/11/2019 5/31/2021 0.85 CENTRU MS Sarateni Public 001 1,073,497 164,182 25,259 176,255 1,439,193 in implementare 0 0 0
98 13.1 123215 Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Sarmasu prin construirea si dotarea Centrului Recreativ Sarmasu si modernizarea spatiului public urban adiacent Oras Sarmasu Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Sarmasu prin construirea si dotarea Centrului Recreativ Sarmasu si modernizarea spatiului public urban adiacent 6/10/2019 10/31/2022 0.85 CENTRU MS Sarmasu Public 001 18,907,394 2,891,719 444,880 1,896,699 24,140,692 in implementare 0 0 0
99 13.1 123216 Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Sarmasu prin construirea si dotarea cresei nr. 1 Sarmasu si modernizarea spatiului public urban adiacent Oras Sarmasu Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Sarmasu prin construirea si dotarea cresei nr. 1 Sarmasu si modernizarea spatiului public urban adiacent 6/10/2019 4/30/2022 0.85 CENTRU MS Sarmasu Public 001 4,792,192 732,924 112,757 52,007 5,689,880 in implementare 0 0 0
100 10.1B 120291 Extinderea si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale Cristesti COMUNA CRISTESTI Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii serviciilor educaţionale furnizate de către unitatea de învăţământ de stat în Comuna Cristeşti, cu scopul diminuării numărului de elevi care abandonează formele de învăţământ obligatoriu, creşterea numărului de copii care frecventează învăţământul general obligatoriu, respectiv asigurarea unui sprijin real pentru persoanele aflate în situaţie de risc de părăsire a şcolii, prin dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi prin aceasta implementarea de programe moderne 3/18/2019 12/31/2020 0.85 CENTRU MS Cristesti Public 001 3,955,406 604,944 93,068 43,495 4,696,913 in implementare 0 0 0
101 10.1B 120407 Moodernizarea unitatilor de invatamant din comuna Sinpaul COMUNA SINPAUL Obiectivul general al proiectului  constă în îmbunătățirea calității sistemului educațional de la nivelul comunei Sinpaul, județul Mureș, prin asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților didactice din cadrul unităților de învățământ de pe raza acestei comune și creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 2/26/2019 3/31/2021 0.85 CENTRU MS Sanpaul Public 001 7,116,961 1,088,476 167,458 51,162 8,424,057 in implementare 0 0 0
102 10.1B 120643 Reabilitarea si extinderea Scolii Gimnaziale din localitatea Calimanesti Judetul Mures COMUNA FINTINELE Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educationale în comuna Fîntînele, judetul Mures, respectiv îmbunatatirea calitatii serviciului procesului educational la nivelul învatamântului obligatoriu, într-o localitate unde peste jumatate din copii, care frecventeaza scoala gimnaziala apartin grupului cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului educational. 1/29/2019 10/31/2020 0.85 CENTRU MS Fantanele Public 001 2,640,610 403,858 62,132 10,532 3,117,132 in implementare 0 0 0
103 10.1B 120456 Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala Lunca Bradului COMUNA LUNCA BRADULUI Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea condițiilor pentru o educație de calitate în comuna Lunca Bradului și creșterea gradului de participare la nivelul învațământului obligatoriu a copiilor din mediul rural. 2/27/2019 11/30/2020 0.85 CENTRU MS Lunca Bradului Public 001 4,575,560 699,792 107,660 0 5,383,012 in implementare 0 0 0
104 10.1B 120409 Reabilitare si extindere scoala gimnaziala Viisoara,judetul Mures COMUNA VIISOARA Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu din comuna Viișoara, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educațional prin oferirea unei infrastructuri adecvate ciclurilor educaționale, evitându-se segregarea în scoli. 3/1/2019 10/31/2020 0.85 CENTRU MS Viisoara Public 001 2,820,790 431,415 66,372 125,745 3,444,322 in implementare 0 0 0
105 10.3 119881 Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale a cladirii principale C3 – Universitatea de Medicina si Farmacie din Tg-Mure UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIRGU MURES Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea formarii cercetatorilor post-doctoranzi in medicina prin furnizarea unor programe de cercetare post-doctorala, realizate in cooperare/co-tutela cu alte institutii europene, programe bazate pe o abordarea interdisciplinara, pe mobilitati nationale si transnationale, cu sprijin institutional, financiar si logistic consistent menit sa motiveze implicarea in cariera de cercetare post-doctorala. 3/19/2019 10/31/2021 0.85 CENTRU MS Tg. Mures Public 001 25,500,000 3,900,000 600,000 19,289,221 49,289,221 in implementare 1 0 0
TOTAL 394,852,639 70,634,611 66,756,289 1,878,628 64,304,049 598,426,198 75,770,741 19,778,488