Ialomița 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE  – PROGRAMUL OPERATIONAL  REGIONAL
JUDEȚUL IALOMIȚA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2.1 102697 Dezvoltarea capacităților tehnologice ale SC PROJECT BIK INVEST SRL SC PROJECT BIK INVEST SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 1/29/2018 11/30/2018 70.06% Sud Muntenia Ialomița Amara BP 1 760,291 134,169 190,690 206,179 1,291,329 finalizat 0.00 757,619 133,697
2 2.1 103326 Dezvoltarea societății PUNCT ADVERTISING prin diversificarea activității economice SC PUNCT ADVERTISING S.R.L. consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/4/2017 8/31/2019 66.18% Sud Muntenia Ialomița Slobozia BP 1 428,213 75,567 143,254 150,246 797,280 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget 301,929 53,282
3 2.1 104736 Dotarea DAISY CLINIC SRL – D SC DAISY CLINIC SRL – D consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/26/2017 8/26/2018 68.28% Sud Muntenia Ialomița Fetești BP 1 704,678 124,355 203,013 0 1,032,045 finalizat 0.00 664,291 117,228
4 2.1 106587 Diversificarea activității MEDICAL DENTAL BLUE SRL în domeniul fabricării dinților artificiali SC MEDICAL DENTAL BLUE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/22/2017 6/30/2018 68.00% Sud Muntenia Ialomița Țăndărei BP 1 497,013 87,708 146,180 0 730,901 finalizat 0.00 496,707 87,654
5 2.1 107970 Dezvoltarea microîntreprinderii ACA EXIM SRL din municipiul Slobozia SC ACA EXIM SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/6/2018 6/30/2019 66.99% Sud Muntenia Ialomița Slobozia BP 1 744,887 131,451 235,625 211,537 1,323,500 In implementare 0.00 229,374 40,478
6 2.1 108163 Achiziție de utilaje SC VINCI GROUP AG SRL SC VINCI GROUP AG SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/7/2018 12/31/2018 52.17% Sud Muntenia Ialomița Slobozia BP 1 760,291 134,169 562,928 278,500 1,735,889 finalizat 0.00 697,100 123,018
7 2.1 109319 Dezvoltarea activității SC OKT INSURANCE SRL SC OKT INSURANCE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/1/2018 3/31/2019 68.00% Sud Muntenia Ialomița Slobozia BP 1 537,383 94,832 158,054 0 790,269 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 24 luni la 27 luni(31.03.2018) 535,705 94,536
8 2.1 109577 Inovarea activității ELJAN SRL prin modernizarea halei de producție de mobilier SC ELJAN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 1/29/2018 8/31/2019 72.25% Sud Muntenia Ialomița Slobozia BP 1 751,604 132,636 156,042 192,292 1,232,575 In implementare 0.00 3,601 635
9 2.1 110991 Producerea de brichete din resturi vegetale în cadrul societății ALEX AGROPROD SRL prin achiziționarea unei linii complete de brichetat SC ALEX AGROPROD SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/20/2018 10/31/2018 68.00% Sud Muntenia Ialomița Fierbinți Târg BP 1 308,087 54,368 90,614 115,503 568,572 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 19 luni la 21 luni 306,867 54,153
10 2.1 112378 CENTRUL MEDICAL PROHEALTH SC PROAUTO CARS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/20/2018 7/31/2019 71.36% Sud Muntenia Ialomița  Amara BP 1 698,228 123,217 156,978 2,689 981,113 In implementare Act Aditional nr.1 prelungire perioada de impementare 0 0
11 2.1 113172 Consolidarea poziției EURAMA TARGET SRL pe piața portalurilor legislative EURAMA TARGET SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/22/2018 4/30/2019 68.00% Sud Muntenia Ialomița Slobozia BP 1 664,201 117,212 195,353 185,586 1,162,352 In implementare 0.00 558,144 98,496
12 2.1 113850 Diversificarea activității OFFICE SERVICE SRL prin dezvoltarea și implementarea produsului Platforma de e-mail Marketing OFFICE SERVICE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/4/2018 3/31/2019 68.00% Sud Muntenia Ialomița Fetești BP 1 732,576 129,278 215,463 1,810 1,079,127 In implementare 0.00 605,508 106,854
13 2.2 110127 Modernizarea liniilor de fabricație din  cadrul  MIDAS &CoSRL  în scopul eficientizării și inovării procesului de producție MIDAS &CO SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/4/2018 5/31/2020 53.41% Sud Muntenia Ialomița Urziceni BP 1 1,629,842 287,619 1,134,133 579,803 3,631,396 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 27 luni la 40 luni(31.05.2020) 0 0
14 2.2 111657 Dezvoltarea activității de imprimare publicitară pe diverse materiale SC DIRECT & PARTENERS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/8/2018 8/31/2020 60.66% Sud Muntenia Ialomița Slobozia BP 1 1,237,610 218,402 584,243 371,770 2,412,025 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget 208,431 36,782
15 2.2 112701 Dezvoltarea activității societății MOBILA SA prin extindere fabrica de mobilă în Municipiul Slobozia MOBILA SA consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/14/2018 5/31/2020 52.25% Sud Muntenia Ialomița Slobozia BP 1 3,835,776 676,902 2,829,096 1,502,156 8,843,930 In implementare 0.00 827,833 146,088
16 2.2 113432 Modernizare clinica BIOMED prin achiziția de echipamente performante BIOMED SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/7/2018 4/30/2019 60.23% Sud Muntenia Ialomița Slobozia BP 1 909,555 160,510 440,020 7,140 1,517,225 In implementare Act Aditional nr.1, mod CF 620,395 109,481
17 2.2 116779 Dotarea cu echipamente noi în vederea diversificarii producției PET STAR HOLDING SRL PET STAR HOLDING SRL 4/8/2019 11/30/2019 52.26% Sud Muntenia Ialomita Slobozia 3,730,677 658,355 2,750,223 1,356,458 8,495,712 In implementare 0.00 0 0
18 5.1 116499 Imbunatatirea mediului urban prin conservarea, protectia si valorificarea durabila a obiectivului: Parohia “Sfintii Voievozi” Tandarei PAROHIA “SFINTII VOIEVOZI: TANDAREI impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 3/9/2018 10/8/2020 85.00% Sud Muntenia Ialomita Tandarei UC 94 1,221,211 215,508 29,321 58,225 1,524,264 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget 6,524 1,151
19 5.1 116748 Consolidare, restaurare și reabilitare Biserica Înălțarea Domnului, construire și reabilitare clădiri anexe, amenajări exterioare, comuna Manasia, jud. Ialomița Parohia Manasia impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 12/21/2017 9/22/2019 85.00% Sud Muntenia Ialomița Manasia UC 94 4,111,422 725,545 98,714 1,485 4,937,166 In implementare Act Aditional nr.1 modificare clauye contractuale
Act Aditional nr. 2 prelungire perioada de implementare la 44 luni (pana la 20.09.2019)
1,659,716 292,891
20 5.1 116932 Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey UAT Judetul Ialomita #N/A 2/22/2019 5/31/2023 85.00% Sud Muntenia Ialomita Cosambesti APL 94 18,284,196 2,796,406 430,216 290,302 21,801,121 In implementare 0.00 0 0
21 5.1 116941 Restaurare și conservare Biserica de Lemn “Sf.Nicolae” UAT Județ Ialomita #N/A 4/1/2019 7/31/2022 85.00% Sud Muntenia Ialomita 0 APL 94 1,738,276 265,854 40,901 481,108 2,526,138 In implementare 0.00 0 0
22 6.1 114075 Modernizarea drumurilor județene DJ302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ101 (km 52+100 – 37+600) localitate Dridtilu – Fierbinți Tîrg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km53+700-61+740) limită județ Călărași – Sinești (DN2) UAT Județul Ialomița Îmbunatatirea gradului de accesibilitate a populatiei din zonele rurale si urbane adiacente tronsoanelor de drumuri judetene propuse spre modernizare 12/20/2017 12/31/2021 85.00% Sud Muntenia Ialomița Ialomița APL 34 88,483,929 13,532,836 2,081,975 10,953,249 115,051,990 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 79 la 84 luni(31.12.2021) 289,262 44,240
23 7.1 118850 Dezvoltarea infrastructurii de turism în stațiunea balneoclimaterică Amara prin amenajarea Plajei Perla UAT Orașul Amara 6/3/2019 12/31/2021 85.00% Sud Muntenia Ialomita Amara, jud. Ialomița 12,646,830 1,934,221 297,572 178,038 15,056,661 In implementare 0.00 0 0
24 7.1 118852 Reabilitare “ZONA 4” Complex Balnear Plaja Zorilor UAT Orașul Amara 6/3/2019 12/31/2021 85.00% Sud Muntenia Ialomita Amara, jud. Ialomița 8,254,263 1,262,417 194,218 469,314 10,180,211 In implementare 0.00 0 0
25 7.1 119697 Reabilitare și modernizare Grădina de Vară, Amara, județul Ialomița UAT Oraș Amara dezvoltarea turismului în cadrul statiunii Amara 11/3/2017 8/3/2020 85.00% Sud Muntenia Ialomița Amara APL 91 11,695,662 1,788,748 275,192 41,694 13,801,296 In implementare 0.00 312,655 47,818
26 8.1 119070 Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia UAT Județ Ialomita #N/A 3/21/2019 12/31/2021 70.00% Sud Muntenia Ialomița Slobozia APL 53 4,776,643 1,910,657 136,476 648,990 7,472,766 In implementare 0.00 0 0
27 8.1 123672 Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal “Anghel Saligny” – Fetești UAT Municipiul Fetești #N/A 3/29/2019 1/31/2021 70.00% Sud Muntenia Ialomita Fetești APL 53 7,484,781 2,993,912 213,851 0 10,692,544 In implementare 0.00 0 0
28 8.1 125570 Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pemtru populația județului Ialomița Ministerul Sănătății – U.I.C.P. asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 12/17/2018 12/31/2019 70.00% Sud Muntenia Ialomița jud. Ialomița APL 53 5,084,553 2,033,821 145,273 0 7,263,647 In implementare 0.00 4,558,763 1,823,505
29 3.1.B 114575 Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI – IALOMIȚA cresterea eficientei energetice a clădirii 11/1/2018 9/30/2019 85.00% Sud Muntenia Ialomița Slobozia APL 13 2,159,316 330,248 50,807 183,629 2,724,000 In implementare 0.00 134,519 0
30 3.1.B 115483 Creșterea eficienței energetice Liceul Teoretic “Carol I”, str.Călărași, nr.530, localitatea Fetești, județul Ialomița UAT Municipiul Fetești cresterea eficientei energetice a clădirii 8/8/2018 10/31/2020 85.00% Sud Muntenia Ialomița Fetești BP 13 1,853,863 283,532 43,620 0 130,424 2,311,439 In implementare 0.00 40,044 6,124
31 3.1.B 115484 Creșterea eficienței energetice Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară – Str.Sirenei, nr.48 – Corp C, și Corp D, Fetești UAT Municipiul Fetești cresterea eficientei energetice a clădirii 9/4/2018 5/31/2020 85.00% Sud Muntenia Ialomița Fetești APL 13 1,510,875 231,075 35,550 382,999 2,160,499 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 39 la 53 luni(31.05.2020) 0 0
32 5.1 S 117124 Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci UAT Județ Ialomita 4/5/2019 3/31/2023 85.00% Sud Muntenia Ialomita 0 8,059,942 1,232,697 189,646 2,710,771 12,193,055 In implementare 0.00 0 0
TOTAL 196,296,670 34,878,227 14,455,242 0 21,691,897 267,322,036 13,814,986 3,418,113