Harghita 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL HARGHITA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2.1A 102913 Creșterea competitivității și productivității SC Cauciuc Recycling SRL” SC Cauciuc Recicling
SRL
Achiziția de echipamente tehnologice (2) și de echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie (2), totodată crearea a 3 noi locuri de muncă (cel puțin o persoană din grupurile defavorizate) 8/31/2017 7/31/2018 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 282,189 49,798 82,997 0 86,546 501,530 Finalizat 0 281,028 49,593
2 2.1A 104485 Creșterea competitivității economice a SC Balint Construction Company prin achiziționarea de echipamente noi și performante” SC Balint Construction
Company SRL
Achiziția de echipamente IT (3)
și de pachete software, totodată crearea a 3 noi locuri de muncă (2 persoane  din grupurile defavorizate)
9/27/2017 8/31/2018 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 160,246 28,279 47,131 0 57,655 293,311 Finalizat 0 159,256 28,104
3 2.1A 103259 Îmbunătățirea competitivității firmei SC Laminker Center SRL prin achiziționare de utilaj SC Laminker Center SRL Achiziția de echipamente tehnologice (8) ȘI crearea a 3 noi locuri de muncă 9/27/2017 3/31/2018 80.00% CENTRU HARGHITA CRISTURU
SECUIESC
IMM 001 218,526 38,563 64,272 0 68,708 390,070 Finalizat 0 206,686 36,474
4 2.1A 103983 Dezvoltare și inovare prin achiziția de echipamente performante la SC Vox Humana SRL SC Vox
Humana SRL
Ahiziția de echipametne tehnologice pentru consolidarea și dezvoltarea activității firmei , creșterea cifrei de afaceri, creșterea numărului de clienți și creșterea profitabilității firmei 9/28/2017 30/08/2018 80.00% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI IMM 001 434,693 76,711 127,851 0 124,312 763,566 Finalizat 2 426,023 75,180
5 2.1A 103001 Creșterea competitivității economică SC Terra-Com SRL prin achiziționarea de echipamente noi SC Terra-Com SRL Achiziția de echipamente tehnologice (24) și angajarea unei persoane care se încadrează în una dintre categoriile defavorizate. 10/4/2017 8/31/2018 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 124,052 21,892 36,486 0 53,168 235,598 Finalizat 0 122,427 21,605
6 2.1A 103689 Inovarea și eficientizarea producției firmei Ezermester SRL prin investiții în mijloace fixe și surse de energie regenerabile SC Ezermester
SRL
Achiziția de echipamente
tehnologice (2) și de echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie (sistem fotovoltaic, becuri led), totodată crearea a 3 noi locuri de muncă
11/22/2017 30/11/2018 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 388,383 68,538 114,230 0 111,958 683,109 Finalizat 1 385,615 68,050
7 2.1A 103834 Diversificarea activității economice la Molnar SRL SC Molnar SRL Achiziția de echipamente
tehnologice (7) și crearea a 5 noi locuri de muncă din care o persoană din categorii defavorizate
11/22/2017 1/31/2019 79.97% CENTRU HARGHITA VLĂHIȚA IMM 001 711,030 125,476 209,519 0 225,411 1,271,436 Finalizat 0 708,154 124,968
8 2.1A 106641 Dezvoltarea SC Iron Work Harghita SRL prin inovarea procesului de fabricație și dezvoltarea gamei de produse SC Iron Work
Harghita
Achiziția de echipamente
tehnologice (6) și crearea a 3 noi locuri de muncă din care o persoană din categorii defavorizate
11/27/2017 30/09/2018 90.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 593,195 104,682 174,469 0 160,920 1,033,266 Finalizat 2 277,738 49,013
9 2.1A 103942 Consolidarea poziției pe piața de producție europaleți a SC Varpataka SRL SC Varpataka
SRL
Achiziția de echipamente
tehnologice (3) și crearea a 3 noi locuri de muncă cu normă întreagă pe termen nedeterminat
11/27/2017 4/30/2019 80.00% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI IMM 001 303,265 53,517 39,642 0 75,446 471,870 Finalizat 0 593,101 104,665
10 2.1A 105307 Achiziție utilaje la firma SC Hunsol Impex SRL SC Hunsol
Impex SRL
Extinderea domeniului de
activitate prin dotare cu utilaje și echipamente, a unei unități de producție elemente din fier beton și crearea a 5 noi locuri de muncă.
12/18/2017 12/31/2019 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 628,644 110,937 184,895 0 176,317 1,100,794 În implementare 0 14,892 2,628
11 2.1A 103498 Înființare și dezvoltare punct de lucru al SC Gran-Com SRL prin construire Hotel tip apartament SC Gran-
Com SRL
Înființarea unui nou punct de lucru, o unitate turistică de cazare, creșterea eficienței energetice și crearea a 5 noi locuri de muncă 1/26/2018 7/31/2020 80.00% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 643,085 113,486 189,143 0 207,867 1,153,580 În implementare 0 33,371 5,889
12 2.1A 106462 Construire și dotare unitate de producție SC  Evol
Consult SRL
Extinderea domeniului de acitiviate prin construire clădire unitate de prodcuție, achiziția de echipamente tehnologice și crearea a 3 noi locuri de muncă 1/26/2018 11/30/2020 85.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 759,613 134,049 157,705 0 200,295 1,251,663 În implementare 0 211,298 37,288
13 2.1A 106036 Crearea capacității de producție a SC Bricosan BT 2008 SRL SC Bricosan
BT 2008 SRL
Ahiziția de echipametne tehnologice, creșterea eficienței energetice și crearea  a 5 noi locuri de muncă 1/26/2018 31/05/2019 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 652,168 115,088 191,814 0 206,156 1,165,226 Finalizat 1 647,743 114,308
14 2.1A 105226 Dezvoltarea activității societății Heist Industries SRL SC Heist
Industries SRL
Realizarea unei activități inovative,  crearea unui flux tehnologic total nou
ca urmare a achiziționării echipamentelor.
Crearea a 5 noi locuri de muncă
1/29/2018 12/31/2018 85.00% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 83,464 14,729 17,328 0 22,276 137,797 Finalizat 0 82,797 14,611
15 2.1A 108922 Achiziție mașină de brodat de către firma Obi Prodcom SRL SC Obi Prodcom
SRL
Un proces productiv îmbunătățit  cu ajutorul
echipamentelor moderne achiziționate, mașina de brodat, eficiență energetică crescută prin sistem iluminat LED. Un loc de muncă nou creat pe postul de operator dintr-o categorie defavorizată.
2/1/2018 10/10/2018 80.00% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 170,058 30,010 50,017 0 49,907 299,992 Finalizat 0 169,438 29,901
16 2.1A 105100 Achiziție de echipamente perfromante pentru dezvoltarea firmei SC Conus-Inc SRL SC Conus -Inc SRL Active tangibile si intangibile – aparate si echipamente pentru activitatea topografica si cadastrala, tehnica de calcul, aparate
birotica precum si licenþa software.
2/2/2018 12/31/2020 85.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 436,906 77,101 90,707 0 115,538 720,252 Finalizat 0 432,512 76,326
17 2.1A 104314 Construire service auto, racord la utilități SC Vespa SRL Înființarea unui atelier de întreþinere si reparații auto
și crearea a 5 noi locuri de muncă.
2/2/2018 11/30/2020 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 656,253 115,809 193,016 0 184,599 1,149,677 În implementare 0 150,264 26,517
18 2.1A 103669 Modernizarea firmei SC Balo Paper SRL prin retehnologizare SC Balo Paper SRL Retehnologizare si introducerea de tehnologii performante prin achiziția unei Linii bobinator hârtie cu laminare adezivă. 2/2/2018 12/30/2019 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 751,074 132,542 220,904 0 210,561 1,315,082 În implementare 0 31,681 5,591
19 2.1A 107930 Extindere și modernizare pensiune Villa Vitae SC Villa Vitae SRL Servicii de cazare pentru 30 de persoane în total, creșterea cifrei de afaceri cu de minim 10% în termen de 3 ani de la finalizarea investiției, și crearea a 5 noi locuri de munca, create prin cresterea numarului de ore pentru angajaþii cu norma parþiala cu un total de 40 de ore. 2/2/2018 10/24/2020 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 741,059 130,775 217,958 0 245,868 1,335,661 În implementare 0 480,786 84,845
20 2.1A 104783 Reparații birou și modernizarea activității Arc Studio SRL SC Arc Studio SRL Achiziționarea echipamentelor TIC și software
moderne și crearea unui nou loc de muncă, persoana si pastrarea locurilor de
muncă existente. Eficiența energetică crescută prin schimbarea becurilor cu becuri LED.
2/5/2018 3/31/2019 80.00% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 167,930 29,635 49,391 0 46,981 293,937 În implementare 1 167,621 29,580
21 2.1A 107633 Achiziţionare de echipamente pentru modernizarea producţiei la SC Diemer SRL SC Diemer SRL Diversificarea gamei prin introducerea de 16 noi produse, crearea unui nou loc de mucă și cresterea cifrei de afaceri cu minim 15% pâna la terminarea celor 3 ani de durabilitate a investiþiei, faþa de cea înregistrata în
perioada de implementare a proiectului.
2/13/2018 11/30/2019 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 620,100 109,429 182,382 0 181,497 1,093,408 În implementare 0 0 0
22 2.1A 106181 Dezvoltarea firmei D.C.M. Botond DentalSRL prin achiziționare de echipamente și aparate SC D.C.M.
Botond Dental SRL
Achiziție aparate și echipamente de tehnică dentară, software și tehnică de calcul de ultima generație, inovative și care funcționeaza pe baza de tehnologii noi. 3/5/2018 27/02/2019 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 630,118 111,197 185,329 0 1,476 928,120 Finalizat 0 628,149 110,850
23 2.1A 104868 Clădire de birouri și dotare Secoplan SRL SC Secoplan SRL Construirea unui sediu propriu, clădire parter+mansardă, cu dotările și echipările aferente, amenajare
incintă și acces. Crearea a 5 noi locuri de muncă și
inovarea serviciilor și proceselor companiei prin dotarea cu echipamente performante.
3/5/2018 6/30/2020 80.00% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 408,315 72,056 120,093 0 268,293 868,756 În implementare 0 14,653 2,586
24 2.1A 108407 Modernizarea Firmei SC Total Structure Design SRL SC Total Structure
Design SRL
Achiziția de tehnică de calcul, aparatura birotică și licențe software de ultimă generație funcționând pe baza de tehnologii noi. Cresterea calității serviciilor și introducerea de servicii noi. 3/7/2018 12/31/2019 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 236,072 41,660 69,433 0 66,699 413,863 În implementare 0 177,449 31,315
25 2.1A 104501 Consolidarea poziţiei pe piaţă a firmei AUTOWORKSHOP S&M SRL prin modernizarea şi echiparea atelierului de reparaţii auto SC AUTOWORKSHOP
S&M SRL
Achizițonare de 28 echipamente noi pentru modernizarea activității de reparații auto și creșterea numărului mediu de angajați cu 5 persoane. 3/7/2018 31/08/2019 79.93% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 719,342 126,943 212,497 0 205,572 1,264,353 În implementare 2 345,839 61,030
26 2.1A 102881 Îmbunătățirea competitivității firmei SC Dellines SRL prin achiziție de utilaje SC Dellines SRL Achizițonare de 3 utilaje noi pentru introducerea unei noi tehnologii și creșterea capacității de a realiza marcaje rutiere și creșterea numărului mediu de salariați cu 2 persoane (media anuală). 3/9/2018 7/31/2018 84.72% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 137,285 24,227 29,130 0 40,625 231,267 Finalizat 0 136,412 24,073
27 2.1A 106787 Modenizarea firmei SC Profi Therm SRL prin retehnologizare Sc Profi Therm SRL Achiziționarea de mașini și utilaje pentru unitatea de producție de ultimă genereația și crearea unui nou loc de muncă. 3/14/2018 17/04/2019 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 634,529 111,976 186,626 0 177,937 1,111,068 Finalizat 0 633,717 111,832
28 2.1A 110988 Modernizarea activității Agenției de publicitate Corvette SC Corvette SRL Achiziția de echipamente de nouă generație în domeniul realizării de materiale promoționale și publicitare, atragerea a cel puțin 4 noi clienți mari în 3 ani după finalizarea implementării proiectului și
cresterea în 3 ani de la finalizarea implementaării proiectului cu 20% a vânzarilor către clienții existenți, prin
diversificarea gamei de produse și servicii.
3/14/2018 1/31/2019 84.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 220,131 38,847 49,329 0 59,182 367,488 Finalizat 0 208,810 36,849
29 2.1A 113634 Soluții Mascus SC Mascus Invest
SRL
Achiziția unei linii de producție și îmbuteliere produse de intreținere auto și a unui sistem termic pe baza de biomasă și colectori
(panouri solare) și crearea a 5 noi locuri de muncă față de cele existente la 31.12.2016 (incluzând angajarea a minimum 2 persoane din categorii
defavorizate)
3/14/2018 11/30/2018 80.00% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 618,971 109,230 182,050 0 172,948 1,083,200 Finalizat 0 591,872 104,448
30 2.1A 111215 Dezvoltarea activității de producție la SC BEST METASIL PROFIL SRL SC BEST METASIL
PROFIL SRL
Achiziția a 4 noi echipamente, prin care se va asigura consolidarea, dezvoltarea si valorificarea sectorului productiv al unității,
prin diversificarea gamei de produse realizate, si crearea unui flux de productie eficient si inovativ  și crearea a 5 noi locuri de muncă.
3/22/2018 31/12/2018 80.00% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI IMM 001 719,352 126,945 211,574 0 201,242 1,259,113 Finalizat 1 719,352 126,945
31 2.1A 108859 Îmbunătățirea competitivității întreprinderii Fun Aestetics SRL prin achiziționarea de panouri publicitare SC Fun Aestetics
SRL
Achiziționarea de 5 buc panouri publicitare tip prisma și 1 buc panou citylight tip LCD. Angajarea unui personal în funcție de manager general. Achiziționarea 5 buc sistem solar care genereaza energia electrică pentru funcționarea panourilor solare. 3/22/2018 25/06/2019 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 279,231 49,276 82,127 0 144,234 554,869 Finalizat 0 276,257 48,751
32 2.1A 109147 Diversificarea
activității a SC GRUN’S TRANS SRL prin achiziția de utilaje inovative
SC Grun’s Trans SRL Achiziționarea unui echipament de prelucrarea metalelor care înglobează tehnologii moderne,  un utilaj pentru fabricarea de piese și accesorii auto și
menținerea locurilor de muncă actuale (2) și angajarea a 5 persoane.
4/3/2018 2/28/2019 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 383,290 67,639 112,732 0 107,475 671,137 Finalizat 0 383,199 67,623
33 2.1A 113668 Integrare utilaj CNC în procesul de producție SC ARDECOPLUS
SRL
Achiziționarea unui centru de prelucrare CNC și a unui centru de strunjire CNC cu toate accesoriile
necesare, crearea a  3 locuri de
muncă noi și cresterea cifrei de afaceri pâna la sfârsitul perioadei de durabilitate a investiției față de rezultatele din anul 2016.
4/3/2018 25/01/2019 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 422,752 74,603 124,339 0 144,059 765,753 Finalizat 0 419,198 73,976
34 2.1A 108936 Înființarea unui punct de lucru a
SC AUTOKIT SRL prin schimbarea destinației clădirii din hală situată în M-Ciuc Str. Harghita nr. 81/C în atelier de reparații auto
SC AUTOKIT SRL Modernizare, amenajare si dotare clădire situată în Miercurea Ciuc str. Harghita Nr. 81/C în scopul înființării unui Atelier de
întreținere și reparații auto și creștere număr mediu de salariați cu cinci noi locuri de muncă.
4/3/2018 1/31/2020 79.20% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 760,171 134,148 234,872 0 220,743 1,349,933 În implementare 0 24,237 4,277
35 2.1A 111789 Consolidarea poziției pe piață a  SC HARMONIA SRL prin dotare SC HARMONIA SRL Dotare cu echipamente/instalații de lucru, echipamente informatice, birotică și active necorporale
specifice în activitatea de arhitectură și creșterea număr mediu de salariați cu trei noi locuri de muncă.
4/3/2018 2/29/2020 79.99% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 631,256 111,398 185,779 0 176,402 1,104,836 În implementare 0 21,757 3,840
36 2.1A 112431 Dezvoltarea firmei SC OXO SRL prin achiziție de active tangibile SC OXO SRL Dezvoltarea și extinderea activității de producție, fabricarea de noi categorii de produse prin  achiziția unui utilaj CNC de tăiere și sudură de înaltă definiție. 4/3/2018 2/29/2020 80.00% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 719,493 126,969 211,616 0 201,059 1,259,136 În implementare 0 0 0
37 2.1A 105445 Construire vilă turistică, gard și branșamente la utilități SC ANROD TRADE SRL Introducerea de un serviciu nou la nivel de firma și formarea de noi procese în cadrul firmei în scopul asigurăii prestării serviciului
nou, și crearea a 5 noi locuri de munca pe urmatoarele posturi:
responsabil marketing, recepționer, cameristă, paznic și muncitor întreținere din care cel puțin o persoana din
categoria persoanelor defavorizate.
Clădirea construită prin proiect va fi adaptată pentru facilitatea accesului persoanelor cu dizabilități.
4/5/2018 7/31/2020 70.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 760,215 134,156 383,302 0 372,289 1,649,962 În implementare 0 139,088 24,545
38 2.1A 111366 Îmbunătățirea competitivității
firmei SC DELFIN-TAR SRL prin achiziționarea maținii CNC
SC DELFIN-TAR
SRL
Achiziționare 5 produse noi și altele semnificativ îmbunătățite cu ajutorul noului flux tehnologic.
Eficiență energetică prin  instalarea unei sistem de iluminat
de tip LED și crearea unui loc de muncăpentru o persoana dintr-o
categorie defavorizată.
4/11/2018 17/12/2018 85.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 440,231 77,688 91,397 0 118,875 728,192 Finalizat 0 439,612 77,579
39 2.1A 113454 Dezvoltarea firmei TRIOMOUNT
EXPERT TEAM SRL prin achiziția de utilaje și echipamente necesare activității
SC TRIOMOUNT
EXPERT TEAM SRL
 Achiziția a 13 mijoace fixe (2 utilaje si 11 echipemente) iși crearea a 3 locuri de muncă. 4/11/2018 4/30/2019 90.00% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 261,626 46,169 34,199 0 65,698 407,692 În implementare 2 258,619 45,639
40 2.1A 111053 Schimbare de destinatie, modernizarea si dotarea cladirii existente, in atelier de reparatii auto situate in municipiul Miercurea Ciuc SC NATURLAND SRL Consolidarea poziþiei pe piaþa 5/16/2018 7/31/2019 76.50% CENTRU HARGHITA Borzont IMM 001 693,905 122,454 90,706 90,706 188,760 1,186,532 in implementare 0 230,183 40,621
41 2.1A 110354 Construire apartamente de inchiriat cu scop turistic SC INTRAMUROS CONCEPT SRL construirea si dezvoltarea unei unitaþi de cazare cu apartamente de închiriat 5/16/2018 12/31/2020 68.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc IMM 001 759,587 134,045 223,408 223,408 210,783 1,551,230 in implementare 0 303,129 53,493
42 2.1A 110745 Infiintare unitate de reparatii auto SC LIGNO INVEST 2007 SRL cresterea competitivitaþii SC Ligno Invest 2007 SRL 5/18/2018 3/31/2020 68.00% CENTRU HARGHITA Gheorgheni IMM 001 747,611 131,931 219,886 219,886 290,610 1,609,924 in implementare 0 12,416 2,191
43 2.1A 111593 Cresterea competitivitatii SC ELEGANT EXPORT-IMPORT SRL SC ELEGANT EXPORT-IMPORT SRL cresterea competitivitatii SC ELEGANT EXPORT-IMPORT SRL in domeniul -hoteluri 5/17/2018 8/31/2019 68.00% CENTRU HARGHITA Balan IMM 001 185,795 32,787 54,646 54,646 52,511 380,384 in implementare 1 126,545 22,331
44 2.1.A 111511 Creșterea competitivității firmei SC KOZIMPEX SRL SC KOZIMPEX SRL Creșterea competitivității firmei  ca urmare a modernizării pensiunii turistice a societății prin execuția de lucrări interioare și achiziționarea echipamente și utilaje tehnologice sepcializate 6/18/2018 30/03/2019 80.00% CENTRU HARGHITA BĂILE TUȘNAD IMM 001 182,995 32,293 53,822 0 63,467 332,577 Finalizat 1 123,471 21,789
45 2.1.A 112947 Dotarea cu echipamente și software specific pentru întărirea poziției pe piață a SC Helianthus SRL SC HELIANTHUS SRL Aczhiiționarea de 5 echipamente și 5 active necorporale
necesare derulării achitivității de topografie și geodezie. Creșterea numărului mediu de salariați cu 1 persoană
6/18/2018 31/05/2019 84.00% CENTRU HARGHITA MIERCUREA CIUC IMM 001 152,317 26,880 34,133 0 38,869 252,198 Finalizat 2 37,527 6,622
46 2.1.A 113734 Dezvoltarea activității la Pensiunea ”Banffy” din Toplița, prin construirea a 3 buc. vile turistice SC EXCLUSIV INTERMED SRL Construcția a trei vile turistice, fiecare cu ocapacitate de cazare totală de 6 locuri în total 18 locuri, crearea a 5locuri noi de muncă. 7/13/2018 12/31/2020 80.00% CENTRU HARGHITA TOPLIȚA IMM 001 758,705 133,889 223,148 0 259,601 1,375,344 in implementare 0 22,521 3,974
47 2.1.A 110120 Construire și dotare hală de producție SC TORBAU EXPERT SRL Dezvoltarea și extinderea activității de producție prin înființarea unei unități de producție de proți metalice în cădrul căruia se vor fabrica inclusiv părțile coponente ale porților metalice și prin achiziționarea echipemantelor tehnologice. Crearea 5 noi locuri de muncă. 7/24/2018 6/30/2021 80.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 759,679 134,061 223,435 0 223,276 1,340,450 in implementare 0 24,620 4,345
48 2.1.A 113473 Diversificarea activității SC COUNTRY WILD SRL prin prestări servicii de agrement SC COUNTRY WILD SRL Diversificarea activității firmei și introducerea printre activități a serviciilor de agrement prin achizționarea de 23 echipamente noi și a unui software, realizrea și dotarea unui parc de agrement, creșterea numărului mediu de salariați cu 3 persoane. 9/27/2018 9/30/2019 88.00% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI IMM 001 363,305 64,113 58,284 0 88,284 573,986 in implementare 0 69,381 12,244
49 2.2 112262 Creșterea competitivității economice în
domeniul fabricării mobilei la SC Szel-Mob SRL
SC Szel-Mob SRL Achiziþionare 11 utilaje tehnologice performante, cu consum redus de energie. Participare la târgul internațional de mobilă Maison&Objet Paris – Franța, 2018 în calitate de expozant cu stand propriu. Achiziționare de modul IT care să permită interconectarea
Webshop-ului existent cu sistemul ERP, si îmbunătățirea sistemului de management al societății.
2/7/2018 12/31/2019 59.55% CENTRU HARGHITA CRISTURU
SECUIESC
IMM 001 2,806,714 495,303 2,242,711 0 1,227,572 6,772,299 În implementare 0 2,669,459 471,081
50 2.2 111742 Creșterea capacității și competitivității SC Benati SRL Achiziționarea de echipamente și tehnologii inovative, cu productivitate ridicată și angajarea unei persoane dintr-o categorie
defavorizată.
Certificarea sistemului de management ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001. Certificarea conformitatii produselor CE conform standardelor UE in vigoare si certificarea conformitatii produselor P – Suedia.
Participarea la cel putin doua expozitii internationale in afara Romaniei si dezvoltare paginii web prin realizarea de
instrumente pentru comert on-line, inclusiv adaptarea acesteia pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.
2/7/2018 7/31/2019 63.00% CENTRU HARGHITA CRISTURU
SECUIESC
IMM 001 3,838,372 677,360 2,651,559 0 1,361,964 8,529,254 În implementare 0 2,163,624 381,816
51 2 / 2.2 115463 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderii SC SZAZSZORSZEP SRL prin diversificarea activităţii SC SZAZSZORSZEP SRL Achizitionarea sistemului multicamere pentru emisiuni TV cu accesorii, camera de filmat profesional pentru filme documentare cu
accesorii, echipamentul pentru încetinire (slowmotion) cu software dedicat, calculator pentru subtitrare cu software deciat, sistem
sursa de energie (generator+UPS) si panou solar, si diversificarea serviciilor prin introducerea pe piaþa a serviciilor neexistente
(transmisii în direct cu mai multe camere pe teren si realizarea de filme documentare) cu ajutorul echipamentelor technologice,
de ultima generaþie)
8/2/2018 1/27/2020 71.01% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
Privat 001 1,327,167 234,206 637,444 0 431,540 2,630,357 in implementare 1 0 0
52 2.2 110589 Extinderea capacității de producție a
firmei Mobilcom Impex SRL prin investiții în active corporale și necorporale
SC Mobilcom Impex SRL  Inovarea fluxului
tehnologic cu ajutorul echipamentelor moderne si a activelor necorporale achiziționate, eficiență energetica crescută și creșterea competitivității societății prin: 2 produse certificate conform standardelor internaționale; 2 sisteme de management
recertificate; implicit creșterea dimensiunii pieței țintă prin participare la 1 expoziþie internațională
2/7/2018 31/12/2019 61.25% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 3,060,096 540,017 2,277,468 0 1,141,199 7,018,781 În implementare 0 1,722,550 303,979
53 2.2 110112 Extinderea capacității de producție a Societății Harplast SRL prin investiții în active corporale și necorporale SC Harplast SRL Achiziționarea de 27 echipamente tehnologice, eficiență
energetică crescută, 1 produs certificat conform standardelor internaționale (EN-840); 1 sistem de
management certificat (HACCP); implicit creșterea dimensiunii pieței țintă prin participare la 1 expoziþie internațională.
Implementarea unui nou software de Monitorizare a mașinilor de injecție, unui nou sistem de
Gestionarea Depozitului, schimbarea sistemului ERP învechit cu un sistem de ERP modern și achiziționarea unei licență de
CAD/CAE, respectiv 28 echipamente TIC noi.
3/9/2018 10/29/2019 60.96% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 2,550,063 450,011 1,921,119 0 989,201 5,910,394 În implementare 0 2,184,741 385,543
54 2.2 110964 Achiziționarea de echipamente eco-eficiente pentru modernizarea procesului tehnologic la SC Granit-Impex SRL SC Granit-Impex SRL Achiziționarea a 11 echipamente noi aferente activității de confecționare a lenjeriei de corp,optimizarea fluxul tehnologic și 8 licente software pentru acestea, precum si 1
sistem fotovoltaic care va reduce costurile cu energia.
Crearea a 2 noi locuri de muncă pe postul de confecționer și muncitor necalificat, 1 certificare ISO 9001 a sistemului de management, certificare de produs „chilot pentru barbati” a societății și participare la un târg internațional.
3/9/2018 31/01/2019 62.52% CENTRU HARGHITA BRĂDEȘTI IMM 001 1,131,789 199,727 798,230 0 405,842 2,535,588 Finalizat 0 1,115,660 196,881
55 2.2 113319 Creșterea competitivității SC DOMUS CARPATICA SRL prin achiziția de utilaje performante SC DOMUS CARPATICA SRL Dublarea capacității de prelucrare mecanică a firmei prin punerea în funcțiune a celor două utilaje CNC performante, obtinandu-se
o reducere de 20% a costurilor materiale datorita eliminarii factorului uman in deciziile privind croirea si pozitionarea elementelor
prelucrate pana la sfarsitul primului an dupa implementare. Recrutarea și instruirea a doi specialiști în domeniul prelucrării lemnului pe cele două echipamente CNC de ultimă generație până
la sfărșitul perioadei de implementare.
4/13/2018 2/29/2020 71.07% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI IMM 001 1,420,983 250,762 680,612 0 448,447 2,800,803 În implementare 0 655,063 115,599
56 2.2 112269 Dezvoltarea socetății MOBUNIC CENTER SRL prin realizarea unei noi activități de fabricare mobilă, Izolare fonică în cadrul clădirii, izolare termică și hidroizolație acoperiș, sistem de încălzire pe bază de  peleți SC MOBUNIC
CENTER SRL
1 unitate noua creată pentru fabricarea produselor de mobilier conform codului CAEN 3109, pâna la finalul exercițiului ulterior
anului în care se finalizează implementarea proiectului. 3 locuri de muncă nou create dintre care una pentru o persoană dintr-o categorie
defavorizată. Eficiență energetică crescută prin crearea noului
fluxu tehnologic și utilizarea instalațiilor care folosesc surse de energie regenerabile.
4/13/2018 31/12/2019 71.75% CENTRU HARGHITA MIERCUREA
CIUC
IMM 001 1,060,792 187,199 491,389 0 372,117 2,111,496 În implementare 1 444,735 78,483
57 2.2 114218 Îmbunătățirea competitivității întreprinderii SC SCUT PROTECTION SRL prin diverisificarea producției SC SCUT PROTECTION SRL Achiziționarea de un CNC tip laser pentru tăierea oțelului, și diversificarea sortimentației produselor prin introducerea pe piața a
produselor inovative (scut auto EGR si scut filtru de particule). Schimbarea echipamentelor amortizate în cadrul firmei, prin achiziționarea de o presă de îndoit și un stivuitor. Implementarea unui sistem de management al calității și participarea firmei la un târg internațional.
4/13/2018 2/28/2019 71.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 1,595,077 281,848 766,568 0 517,057 3,160,550 Finalizat 0 1,566,799 276,494
58 2.2 113386 Inovare în cadrul SC PECTA SRL prin construirea unui birou și achiziționarea echipamentelor SC PECTA SRL Construirea unui birou de inginerie și consultanță în construcții în scopul diversificării serviciilor cât și extinderea capacității existente 6/14/2018 4/30/2021 71.94% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 1,250,228 220,628 573,602 0 390,454 2,434,913 În implementare 0 67,398 11,894
59 2.2 116107 Îmbunătățirea competitivității prin creșterea productivității muncii în cadrul TREFOREX SRL, în sectorul competitiv al obținerii de tocătură chips din deșeuri lemnoase SC TREFOREX SRL Extinderea capacității avansate de producție în vederea creșterii volumului de tocătură chips din deșeuri de lemn și a obținerii unei productivități optime a muncii 6/14/2018 31/03/2020 72.36% CENTRU HARGHITA TOPLIȚA IMM 001 2,247,438 396,607 1,010,109 0 1,145,929 4,800,082 În implementare 1 600,295 105,935
60 2.2 115382 Creșterea competitivității firmei SELWERK SRL prin achiziționarea de echipamente SC SELWERK SRL Creșterea competitivității firmei prin achiziția de active corporale, necorporale, activități de internaționalizare, activități de certificare 6/14/2018 4/30/2020 60.84% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 3,736,279 659,343 2,829,182 0 1,372,713 8,597,518 În implementare 0 1,240,390 218,892
61 2.2 115416 Tehnologia viitorului, sursa de creștere a companiei  Dream Development SRL SC DREAM DEVELOPMENT SRL Diversificarea activtiății de topografie prin achiziția de echipamente 7/6/2018 11/30/2019 70.53% CENTRU HARGHITA MIERCUREA CIUC IMM 001 2,028,421 357,957 997,178 0 636,160 4,019,715 În implementare 0 0 0
62 2.2 114903 Înființare unitate de producție panour fotovoltaice SC HABOS TYRE SRL Extinderea domeniului de activitate prin înființarea unei unități de producție panouri fotovoltaice prin dotare cu active tangibile și intangibile. 7/10/2018 10/31/2020 71.86% CENTRU HARGHITA VLĂHIȚA IMM 001 3,821,836 674,442 1,760,975 0 1,195,323 7,452,576 În implementare 0 78,030 13,770
63 2.2 114191 Extinderea  capacității de servicii în cadrul structurii de cazare la societatea FENYO SRL SC FENYO SRL Extinderea clădirii existente și creșterea volumului de servicii
efectuate în prezent
7/11/2018 6/30/2020 61.89% CENTRU HARGHITA MIERCUREA CIUC IMM 001 3,747,245 661,279 2,714,587 0 1,566,908 8,690,018 În implementare 0 1,117,142 197,143
64 2.2 112348 Dezvoltarea activității productive a firmei LEMMACO FOLIS SRL, prin achiziția de mijloace fixe SC LEMMACO FOLIS Diversificarea producþței societății șicreșterea eficienței energetice prin retehnologizarea fluxului tehnologic prin achiziționarea de utilaje și echipamente technologice și instalare sistem de iluminat 7/12/2018 5/31/2019 61.18% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 2,704,687 477,298 2,018,850 0 991,039 6,191,875 Finalizat 0 2,113,029 372,887
65 2.2 115313 Înființare unitate de producție prin achiziție de mașini și utilaje SC ROZMARING SRL Extinderea domeniului de activitate prin înființarea unei unități de producție incineratoare și arzătoare prin dotarea cu mașini și utilaje. Crearea 4 noi locuri de muncă 7/16/2018 10/31/2020 71.20% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 1,616,234 285,218 769,231 0 525,843 3,196,525 În implementare 0 0 0
66 2.2 112245 Investiție nouă – producția de peleți în hala nouă de producție și prin achiziția de echipamente de ultimă generație SC GENEX FINANȚARE SRL Realizarea unei hale de producție, achiziționarea unei linii de fabricare peleți. 7/18/2018 5/31/2021 52.50% CENTRU HARGHITA SĂRMAȘ IMM 001 3,839,414 677,544 4,086,029 0 1,730,638 10,333,625 În implementare 0 0 0
67 2.2 115356 Creșterea competitivității firmei Matplast prin investițiii în ehcipamente de producție SC MATPLAST SRL Consolidarea poziției pe piaþa fabricării matrițelor de injectat plastic prin achiziția de active corporale, necorporale, activități de internaționalizare și activități de certificare 7/24/2018 5/31/2020 60.80% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 3,242,272 572,166 2,459,606 0 1,192,128 7,466,172 În implementare 0 0 0
68 2.2 111491 Crearea unei unități noi de producție preparate farmaceutice, la Poli-Med-Anna SRL SC POLI-MED-ANNA SRL Creșterea competitivității econonomice și consolidarea poziției pe piața a societătii prin înființarea unei unități de producție pentru
fabricarea preparatelor farmaceutice în urma achiziționării de active corporale și necorporale.
7/25/2018 6/30/2020 71.68% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI IMM 001 2,758,319 486,762 1,282,272 0 925,140 5,452,493 În implementare 0 1,845,396 325,658
69 2.2 114154 Schimbarea destinației din construcții administrative și social culturale în hostel cu servicii suplimentare, reabilitare imobil, mansardare și extindere SC INFOHAR SA Diversificarea capacității unității existente prin schimbarea destinației clădirii existente într-un hostel 7/27/2018 9/30/2020 72.28% CENTRU HARGHITA MIERCUREA CIUC IMM 001 2,568,184 453,209 1,158,941 0 864,765 5,045,099 În implementare 0 188,970 33,348
70 2.2 115479 Creșterea competitivității firmei SIMO’S DENTAL LIMITED prin investiții în echipamente de producție SC SIMO’S DENTAL LIMITED SRL Cresterea capacitaþii de producþie de produse pentru tehnica dentara prin achiziția de active corporale, necorporale, activități de internaționalizare și activități de recertificare 9/9/2018 6/30/2020 71.02% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
IMM 001 1,501,833 265,029 720,873 0 762 2,488,497 În implementare 0 0 0
71 2.2 116091 Reabilitare, reamenajare interioară a imobilului policlinica, cu schimbarea destinației în pensiune turistică SC HARCRISTI SRL investiție inițială în crearea unei noi unități de prestarea serviciilor turistice, prin reabilitarea și reamenajarea interioară a imobilului policlinică cu schimbarea destinației în pensiune turistică în orașul Borsec, jud. Harghita, prin creșterea capacității de cazare cu 375% 9/27/2018 8/31/2021 63.00% CENTRU HARGHITA BORSEC IMM 001 1,890,497 333,617 1,306,436 0 665,435 4,195,985 În implementare 0 126,277 22,284
72 2.2 110110 Construirea unei pensiuni şi a infrastructurii de agrement ecvestru aferent pentru imbunătăţirea competitivităţii economice SC EURO POWERTEC SRL Construirea unei pensiuni turistice cu o capacitate de 6 camere, din care una pentru persoane cu dizabilități. 10/19/2018 8/31/2021 60.62% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI IMM 001 3,305,489 583,322 2,526,590 4,803,190 11,218,590 În implementare 0 0 0
73 2.2 116117 Extindere Hotel Filo, prin construire corp nou SC HOLIDAY TOURS SRL Extindere hotel Filo, prin construire corp nou cu arie construita de 473,62 mp si arie desfasurata de 1177,41 mp. Echipare si
dotare corp nou cu echipamente si dotari, inclusiv echipamente pentru utilizarea resurselor regenerabile de energie. Achizitie
software – sistem ERP.
10/19/2018 10/31/2020 71.21% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI IMM 001 2,736,428 482,899 1,301,446 944,682 5,465,455 În implementare 0 63,291 11,169
74 3.1A 117948 Reabilitarea termică a blocurilor
POR 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiție 3.1
UAT Municipiul
Odorheiu Secuiesc
Reabilitarea termică a unui bloc de locuințe cu două scări. 6/27/2017 11/26/2020 60.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
UAT 014 254,963 44,993 199,971 0 144,861 644,789 În implementare 1 33,365 5,631
75 3.1B 114528 Reabilitare Gradinita ARANYALMA UAT Municipiul Miercurea Ciuc scopul cresterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de intretinere a cladirii 5/3/2018 7/31/2020 85.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc UAT 013 2,956,281 452,137 69,560 69,560 724,815 4,272,352 in implementare 1 0 0
76 3.1B 115400 Reabilitare Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu UAT Municipiul Miercurea Ciuc scopul cresterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de intretinere a cladirii 5/14/2018 7/31/2019 85.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc UAT 013 2,615,276 399,983 61,536 61,536 936,341 4,074,672 in implementare 0 0 0
77 3.1B 115401 Reabilitare Scoala Gimnaziala Joszef Attila UAT Municipiul Miercurea Ciuc scopul cresterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de intretinere a cladirii 5/14/2018 9/30/2020 85.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc UAT 013 3,999,382 611,670 94,103 94,103 1,509,089 6,308,348 in implementare 1 0 0
78 3.1B 114526 Reabilitare Grădinița ”Tulipan” UAT Municipiul Miercurea Ciuc scopul cresterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de intretinere a cladirii 6/4/2018 7/31/2019 98.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc UAT 013 954,970 146,054 22,470 0 194,858 1,318,351 in implementare 0 0 0
79 3.1B 115799 Reabilitare Scoala Gimnaziala Nagy Imre UAT Municipiul Miercurea Ciuc scopul cresterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de intretinere a cladirii 6/20/2018 9/30/2019 98.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc UAT 013 5,496,374 840,622 129,326 1,257,187 7,723,509 in implementare 0 0 0
80 3.1B 114527 Reabilitare Grădinița ”Cimbora” UAT Municipiul Miercurea Ciuc scopul cresterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de intretinere a cladirii 7/2/2018 8/31/2019 98.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc UAT 013 1,860,962 284,618 43,787 0 496,766 2,686,133 in implementare 0 0 0
81 3.1B 116621 Eficientizarea energetică a internatului Colegiului Tehnic ”Batthyany Ignác” din Municipiul Gheorgheni UAT Municipiul Gheorgheni Creșterea eficineței energetice si reducerea consumului de energie finală în cladirea internatului colegiului tehnic ”Batthyány Ignác” din municipiul Gheorgheni. 7/31/2018 12/31/2020 98.00% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI UAT 013 2,134,421 326,441 50,222 0 580,461 3,091,545 in implementare 0 63,725 9,746
82 3.1B 117775 Reabilitarea Liceului Tehnologic Venczel Jozsef UAT Municipiul Miercurea Ciuc scopul cresterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de intretinere a cladirii 9/4/2018 10/31/2019 98.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc UAT 013 3,827,502 585,383 90,059 0 868,636 5,371,579 in implementare 0 0 0
83 3.1B 117776 Reabilitare Liceul Tehnologic Kos Karoly UAT Municipiul Miercurea Ciuc scopul cresterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de intretinere a cladirii 9/6/2018 11/30/2019 98.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc UAT 013 3,049,749 466,432 71,759 0 505,276 4,093,217 in implementare 0 0 0
84 3.1B 117777 Reabilitare Liceul Tehnologic Johannes Kajoni UAT Municipiul Miercurea Ciuc scopul cresterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de intretinere a cladirii 9/4/2018 10/31/2019 98.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc UAT 013 3,105,508 474,960 73,071 0 1,024,370 4,677,909 in implementare 0 0 0
85 3.1B 117778 Reabilitarea internatului la Colegiul Național Octavian Goga UAT Municipiul Miercurea Ciuc scopul cresterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de intretinere a cladirii 7/31/2018 10/31/2019 98.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc UAT 013 1,827,333 279,474 42,996 0 957,829 3,107,632 in implementare 0 0 0
86 3.1B 118395 Reabilitarea internatului la Liceul  Tehnologic Szekely Karoly UAT Municipiul Miercurea Ciuc scopul cresterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de intretinere a cladirii 9/4/2018 10/31/2019 98.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc UAT 013 2,296,827 351,279 54,043 0 1,060,393 3,762,542 in implementare 0 0 0
87 3.1B 111757 Reabilitarea și  modernizarea sediului  Unității Militare 0638 Miercurea Ciuc UNITATEA  MILITARĂ 0638 – Miercurea Ciuc cresterea eficienþei energetice a cladirilor ce înregistreaza consumuri energetice mari 9/10/2018 12/31/2020 85.00% CENTRU HARGHITA Miercurea Ciuc UAT 013 5,976,864 0 1,054,741 0 2,401,147 9,432,752 in implementare 1 3,035 0
88 5.1 118142 Restaurarea Ansamblului Capelei Inima lui Isus din Odorheiu Secuiesc Protopopiatul Romano
Catolic Odorheiu Secuiesc
Restaurarea Ansamblului Capelei  Inima lui Isus din Odorheiu Secuiesc prin reabilitarea acestuia pentru integrarea în totalitate în circuitul turistic 6/22/2017 6/30/2021 98.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
UNITATE
DE CULT
094 951,932 145,590 22,398 0 177,175 1,297,094 in implementare 1 221,853 2,616
89 5.1 116239 Conservarea și revitalizarea Muzeului Tarisznyás Márton din Municipiul Gheorgheni UAT Municipiul
Gheorgheni
Conservarea, protejarea și
valorificarea patrimoniului cultural local din Municipiul Gheorgheni, prin lucrări de restaurare consolidare, reabilitare ale clădirii, crearea unor condiții tehnice specifice  funcțiunii de muzeu, echiparea instituției, reorganizarea funcțională, crearea unui cadru material și virtual în care instituția poate să-și amplifice activitatea existentă în viața culturală, economică și socială a localității
7/13/2017 7/13/2019 98.00% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI UAT 094 2,615,400 400,002 61,539 0 40,182 3,117,123 În implementare 0 139,982 21,409
90 5.1 117820 Reabilitare ansamblului bisericii reformate din Comuna Șimjonești, satul Rugănești Parohia Reformată
Rugănești
Restaurarea imobilului bisericii
reformate și a zidului înconjurător.
8/3/2017 6/6/2021 98.00% CENTRU HARGHITA RUGĂNEȘTI UNITATE
DE CULT
094 2,376,453 363,458 55,917 0 9,552 2,805,379 În implementare 1 574,673 6,197
91 5.1 116711 Restaurarea Conacului Henter UAT Comuna
Sântimbru
Reabilitarea conacului Henter
şi facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg prin realizarea unui spaţiu expoziţional interactiv, de tip muzeal.
12/7/2017 12/6/2020 97.90% CENTRU HARGHITA SÂNTIMBRU UAT 094 4,705,870 714,185 116,263 0 1,640,268 7,176,586 În implementare 1 0 0
92 5.1 121099 Restaurare, consolidare clădire – Vila Nr. 49, Azi Vila nr. 51 ”Emil” din stațiunea turistică Borsec Jud. Harghita UAT ORAȘUL
BORSEC
Realizarea lucărilor de reabilitare a clădirii monumet istoric ce este înscirs pe lista monumentelor istorice 1/26/2018 1/25/2020 98.00% CENTRU HARGHITA BORSEC UAT 094 2,320,317 354,872 54,596 0 242,558 2,972,343 În implementare 0 102,475 15,673
93 5.2 118666 Amenajarea unui parc în strada Constructorilor F.N din Municipiul Gheorgheni, prin reconversia și refuncționalizarea terenului vacant neutilizat UAT Municipiul Gheorgheni Amenajarea unui parc
în strada Constructorilor, F.N. din Municipiul Gheorgheni, prin reconversia și refuncționalizarea terenului vacant și neutilizat
6/1/2017 31/12/2019 98.00% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI UAT 089 2,162,013 330,661 50,871 0 76,721 2,620,265 În implementare 2 311,263 47,605
94 5.2 114758 Amenajarea zonei verzi Cserehat prin reconversia și reutilizarea terenului, respectiv refuncționalizarea clădirii degradate al observatorului astronomic din Municipiul Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc Crearea de spații verzi noi în zonele urbane, în aproprierea cartierelor rezidențiale, prin reabilitarea şi revalorificarea unor terenuri degradate/neutilizate şi deschiderea acestora pentru publicul larg._________________________________________ 20/12/2018 28/02/2021 98.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
UAT 089 3,773,296 577,092 88,783 0 644,877 5,084,049 În implementare 0 72,122 11,030
95 6.1 115755 Reabilitarea DJ 131-DJ 133- DJ137 LOT3-DJ 131 KM 38-621 – 54+984, DJ 133 KM 25+000 – 41+866, DJ137 KM 0+000 – 16+000 UAT JUDEȚUL HARGHITA, UAT COMUNA OCLAND, UAT COMUNA MĂRTINIȘ, UAT ULIEȘ, UAT FELICENI Creșterea gradului de
accesabilitate a populației din localitățile situate în proximitatea Reabilitare DJ 131, DJ 133 Daj 137A, lim jud. CV – Ocland-Sânpaul-Daia-Tăureni-Ulieș lim. Jud BV
3/29/2018 5/30/2022 98.00% CENTRU HARGHITA OCLAND,
MĂRTINIȘ, ULIEȘ, FELICENI
UAT 034 101,969,393 15,595,319 2,399,280 0 4,183,573 124,147,565 În implementare 0 0 0
96 6.1 nefinalizate 125426 Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – km 20+000 – 23+423 – DJ174C – lim. Jud. Suceava  km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197 Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorial Județul Harghita, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Toplița, Unitatea Administrativ Teritorial Bilbor Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – km 20+000 – 23+423 – DJ174C – lim. Jud. Suceava  km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197 5/12/2018 31/10/2019 98.00% CENTRU HARGHITA COMUNA BILBOR UAT 33 6,687,074 1,022,729 157,343 0 0 7,867,145 in implementare 0 0 0
97 6.1 nefinalizate 125428 Modernizare DJ 126, Km 0+000-5+650 Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Harghita cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voslabeni, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lazarea, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ciumani, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Suseni, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Joseni Modernizare DJ 126, Km 0+000-5+650 11/23/2018 12/31/2019 98.00% CENTRU HARGHITA Comuna Voslabeni, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lazarea, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ciumani, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Suseni, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Joseni UAT 033 5,146,041 787,042 121,083 0 1,355,535 7,409,700 În implementare 1 2,521,903 385,703
98 6.1 nefinalizate 125429 Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, Km 2+200-7+500, Judeţul Harghita, pe sectorul Km 3+032-7+500 Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Harghita, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Păuleni-Ciuc şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Miercurea Ciuc Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, Km 2+200-7+500, Judeţul Harghita, pe sectorul Km 3+032-7+500 11/23/2018 10/31/2019 98.00% CENTRU HARGHITA PĂULENI-CIUC, MIERCUREA CIUC UAT 033 5,148,816 787,466 121,149 0 0 6,057,430 În implementare 1 4,107,917 628,270
99 7.1 119330 Amenajări parcuri și spații verzi în stațiunea balneară Băile Tușnad UAT Băile Tușnad Amenajarea de 3 parcuri/spații verzi și infrastructură de acces necesară în stațiunea balneară Băile Tușnad pe trei terenuri care în prezent sunt parcuri neîngrijite sau terenuri degradate 9/27/2017 26/12/2019 98.00% CENTRU HARGHITA BĂILE TUȘNAD UAT 092 5,702,071 872,081 134,166 0 69,663 6,777,981 În implementare 1 906,297 36,012
100 8.1A 116715 Modernizarea infrastructurii de servicii sociale în Comuna Lueta, Judeţul Harghita” UAT Comuna Lueta Modernizarea si extinderea cladirii existente unde funcþioneaza în prezent cantina sociala din comuna Lueta si îmbunatațirea dotarii acestuia cu scopul asigurarii de servicii sociale de calitate, oferite persoanelor vârstnice aflate în situaþie de risc social.Achiziționare mijloc de transport specializat cu scopul distribuirii hranei pentru persoane vârstnice 10/31/2018 12/31/2020 98.00% CENTRU HARGHITA LUETA UAT 1,307,382 199,953 30,762 0 126,369 1,664,466 În implementare 0 0 0
101 3.1A 119525 Reabilitare termica a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni – Lot 1 MUNICIPIUL GHEORGHENI Creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie finală în blocurile de locuințe din municipiul Gheorgheni, Cartierul Florilor nr. 46, Cartierul Florilor nr. 51, Cartierul Florilor nr. 45, scara E, Cartierul Florilor nr. 49, Cartierul Bucin nr. 18, Cartierul Bucin nr.23, Cartierul Bucin nr. 24, Strada Miron Cristea nr. 9-11, Str. Dr. Fejér Dávid nr. 7, Strada Miron Cristea nr. 8. 2/4/2019 6/30/2021 51.00% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI Public 001 6,869,652 1,212,292 5,387,963 1,131,144 14,601,051 În implementare 0 51,510 9,090
102 119038 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in vederea ridicarii performantei energetice: Bloc
str.Culmei nr.13 AB, Bloc str.Iancu de Hunedoara nr.33 ABC, Bloc str.Iancu de Hunedoara nr.35 AB
Municipiul Miercurea Ciuc Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea a 3 blocuri de locuinþe care inregistreaza consumuri energetice mari in scopul
cresterii eficientei energetice a acestora precum si a reducerii costurilor de intreþinere a acestora si imbunataþirii condiþiilor de locuit.
10/31/2018 10/31/2019 51.00% CENTRU HARGHITA MIERCUREA CIUC Public 001 1,965,698 346,888 1,541,724 0 226,420 4,080,730 În implementare 0 0 0
103 119496 Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice: Bloc Aleea Ciocârliei nr. 2, Bloc Avântului nr. 14, Bloc B-dul Frăţiei nr. 22A, Str. Kossuth Lajos nr. 20-26 Municipiul Miercurea Ciuc Obiectivul general al proiectului „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinþe in vederea ridicarii performantei energetice: Bloc Aleea
Ciocârliei nr.2, Bloc Avântului nr.14, Bloc B-dul Fraþiei nr.22A, Str. Kossuth Lajos NR. 20-26” consta in reabilitarea a 4 blocuri de locuinþe
care înregistreaza consumuri energetice mari in scopul cresterii eficientei energetice a acestora precum si a reducerii costurilor de
întreþinere a acestora si îmbunataþirii condiþiilor de locuit
10/31/2018 3/31/2020 51.00% CENTRU HARGHITA MIERCUREA CIUC Public 001 4,810,121 848,845 3,772,644 0 23,697 9,455,306 În implementare 0 0 0
104 3.1A 120464 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in vederea ridicarii performantei energetice (7 blocuri) Municipiul Miercurea Ciuc Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea eficienței energetice si reducerea consumului de energie finala în blocurile de locuinţe din municipiul Miercurea Ciuc, Bloc. Aleea Avântului nr. 10, Bloc. B-dul Frăției nr. 16, Bloc Str. Mihai Eminescu nr. 2 – 4, Bloc B-dul. Frăției nr. 13 A,B, Bloc str. Kossuth Lajos nr. 46 A,B,C. 2/19/2019 5/31/2020 51.00% CENTRU HARGHITA MIERCUREA CIUC Public 001 3,440,246 607,102 2,698,232 488,477 7,234,058 În implementare 0 0 0
105 3.1A 119270 Cresterea eficientei energetice a unui numar de 6 blocuri din orasul Balan, judetul Harghita Orasul Balan Obiectivul general al proiectului „Creșterea eficienței energetice a unui număr de șase blocuri de locuințe din Orașul Bălan, județul Harghita” consta in reabilitarea a 6 blocuri de locuințe care înregistrează consumuri energetice mari in scopul creșterii eficientei energetice a acestora precum si a reducerii costurilor de întreținere a acestora si îmbunătățirii condițiilor de locuit. 2/21/2019 5/31/2022 51.00% CENTRU HARGHITA BALAN Public 001 2,968,365 523,829 2,328,130 583,935 6,404,259 În implementare 0 0 0
106 3.1A 120785 Reabilitarea termica a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni – LOT 2 MUNICIPIUL GHEORGHENI Creșterea eficienței energetice si reducerea consumului de energie finala în blocurile de locuințe din municipiul Gheorgheni: Str. Spitalului A; Cartierul Revoluției 9B;
Str. Spitalului IPEG; Cartierul Florilor nr. 43; Cartierul Florilor nr. 44; Cartierul Bucin nr. 10; Cartierul Bucin nr. 20; Cartierul Bucin nr. 2; Cartierul Bucin nr. 6; Cartierul Bucin nr. 11.
2/22/2019 8/31/2021 51.00% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI Public 001 6,466,853 1,141,209 5,072,042 1,167,765 13,847,869 În implementare 0 51,510 9,090
107 3.1A 118380 Reabilitarea termica a blocurilor prin POR 2014-2020, ava prioritare 3, prioritatea de investitie 3.1 Municipiul Odorheiu Secuiesc îmbunătăţirea calităţii vieţii urbane prin sprijinirea îmbunătăţirii eficientei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Odorheiu Secuiesc.
Creșterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Odorheiu Secuiesc se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenţie care sa determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii.
2/27/2019 11/30/2021 51.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
Public 001 1,120,371 197,713 878,722 218,854 2,415,660 În implementare 0 0 0
108 3.1A 120786 Reabilitarea termica a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni – LOT 3 MUNICIPIUL GHEORGHENI Cresterea eficineței energetice si reducerea consumului de energie finala în 9 din blocurile de locuințe din municipiul Gheorgheni: 3/19/2019 8/31/2021 51.00% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI Public 001 3,205,779 565,726 2,514,336 377,277 6,663,118 În implementare 0 459 81
109 3.1B 113073 Lucrari de reabilitare in vederea cresterii performantei energetice a Primariei din localitatea Sandominic, judetul Harghita Comuna Sandominic Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din comuna Sândominic, precum și valorificarea și gestionarea sustenabilă a surselor regenerabile de energie, în vederea sprijinirii tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele economice 2/21/2019 11/30/2020 85.00% CENTRU HARGHITA SANDOMINIC Public 001 929,239 142,119 21,864 65,450 1,158,672 În implementare 0 0 0
110 3.1B 115023 Eficientizarea energetica a Casei de Cultura din Municipiul Gheorgeni Municipiul Gheorgheni Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice si reducerea consumului de energie finala în clădirea Casei de Cultura din municipiul Gheorgheni. 2/22/2019 9/30/2020 85.00% CENTRU HARGHITA GHEORGHENI Public 001 2,992,763 457,717 70,418 0 3,520,898 În implementare 0 0 0
111 3.1B 118079 Lucrari de reabilitare în vederea cresterii performanţei energetice a primariei din orasul Borsec ORASUL BORSEC Creșterea eficientei energetice in clădirea Primăriei din Orașul Borsec, precum si valorificarea si gestionarea sustenabila a surselor regenerabile de energie, in vederea sprijinirii tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon in toate sectoarele economice. 3/18/2019 31/09/2021 85.00% CENTRU HARGHITA BORSEC Public 001 775,118 118,548 18,238 181,166 1,093,070 În implementare 0 0 0
112 7.1 118750 Reabilitarea infrastructurii rutiere in scopul dezvoltarii turistice a statiunii balneare Baile Tusnad UAT ORASUL BAILE TUSNAD Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea atractiilor turistice în statiunea Baile Tusnad. 2/4/2019 9/30/2021 85.00% CENTRU HARGHITA BAILE TUSNAD Public 001 9,082,281 1,389,055 213,701 230,801 10,915,837 În implementare 0 0 0
113 13.1 123147 Dezvoltarea integrata a Cetatii Szekely Tamadt din Municipiul Odorheiu Secuiesc prin Ob: 1 Realizarea centrului cultural recreativ, Ob 2 Reabilitarea infrastructurii stadale aferente Municipiul Odorheiu Secuiesc Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea serviciilor sociale prin încurajarea si facilitarea accesului persoanelor vârstnice la 8/4/2019 31/12/2022 98.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
Public 001 18,210,139 2,785,080 428,474 36,501 21,460,195 În implementare 0 0 0
114 8.3A 112958 Reabilitare, modernizare, extindere si
echipare cladire “CASA SENIORILOR” (pentru servicii sociale fara cazare destinate grupului vulnerabil persoane vârstnice)
MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC servicii sociale creând un model de asistenþa comunitara adaptat nevoilor persoanelor vârstnice si îmbunataþirea calitaþii vieþii prin 3/20/2019 5/31/2021 85.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
Public 001 1,827,863 279,556 43,009 50,001 2,200,429 În implementare 0 0 0
115 8.3 116908 Înfiinþare infrastructura de servicii sociale
pentru persoane vârstnice în comuna
Meresti, judetul Harghita
COMUNA MERESTI Obiectivul general al prezentului proiect este cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale cu scopul îmbunataþirii calitaþii
infrastructurii serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice din comuna Meresti, judeþul Harghita.
10/4/2019 30/04/2021 98.00% CENTRU HARGHITA COMUNA MEREȘTI PUBLIC 1 1,132,232 173,165 26,641 0 92,935 1,424,972 În implementare 0 0 0
116 10.1B 120298 Reabilitarea,dotarea salii de sport si etajarea,extinderea anexei salii de sport la Scoala Gimnaziala Bethlen Gabor din Odorheiu Secuiesc MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC menþinerea autonomiei persoanei si prevenirea marginalizarii si excluderii sociale. 2/4/2019 2/28/2021 85.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
Public 001 2,084,521 318,809 49,048 65,546 2,517,923 În implementare 0 0 0
117 10.1B 120357 Reamanajare si extindere Scoala Gimnaziala Kajoni Janos CICEU COMUNA CICEU Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea accesului la educația de calitate, prevenirea părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor școlare în rândul copiilor din mediul rural și minoritari maghiari prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale. 2/8/2019 5/30/2021 85.00% CENTRU HARGHITA CICEU Public 001 6,802,304 1,040,352 160,054 0 8,002,710 În implementare 0 0 0
118 10.2 120315 „Îmbunatațirea infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic Banyai Janos” UAT MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de participare în învatamântul profesional si tehnic prin modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale aferente Colegiului Tehnic Banyai Janos din Municipiul Odorheiu Secuiesc. 2/27/2019 10/31/2021 85.00% CENTRU HARGHITA ODORHEIU
SECUIESC
Public 001 10,272,026 1,571,016 241,695 31,770 12,116,506 În implementare 0 0 0
TOTAL 355,076,107 56,115,891 77,451,485 813,844 59,019,238 548,476,564 41,075,385 6,819,912