Dolj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE  – PROGRAMUL OPERATIONAL  REGIONAL
JUDEȚUL DOLJ
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2/2.1 110554 DOTAREA SPECTRUM INTELIGENT SOLUTIONS SRL CU ECHIPAMENTE SI SOFTURI PENTRU ARHIVARE ELECTRONICA SC SPECTRUM INTELIGENT SOLUTIONS SRL Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin dotarea cu echipamente si softuri moderne, specifice arhivarii electronice a documentelor,  in decurs de un an de la semnarea contractului de finantare.
Solicitantul isi propune achizitia urmatoarelor dotari: • Sistem server storage+ UPS – 1 buc. • Sistem UPS – 1 buc. • Router – 1 buc. • Laptop – 6 buc. • Generator electric – 1 buc. • Plotter – 1 buc. • Multifunctional A3 – 1 buc. • Program solutie arhivare – 1 buc.
Beneficiarii directi si indirecti ai proiectului si rezultatelor imbunatatite vor fi intreprinderea solicitanta, noii angajatii si familiile acestora, care vor beneficia de imbunatatirea standardului de viata, inclusiv persoanele din categoria celor defavorizate, dar si furnizorii de bunuri si servicii in cadrul proiectului si ulterior pentru buna desfasurare a activitatii propuse, administratia locala care va colecta impozite si taxe marite ca urmare a implementarii proiectului, comunitatea locala/regionala in ansamblul ei.
6/23/2017 9/10/2018 57.36% SV DJ Craiova privat 001 507,527 89,564 146,485 287,767 141,282 1,172,624 finalizat 0 507,433 89,547
2 2/2.1 104133 Achizitia de echipamente pentru constructii in cadrul Startcon CG SRL STARTCON CG SRL Modernizarea activitatii din domeniul lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si dezvoltarea activitatii desfasurate prin dotarea cu echipamente tehnologice specifice activitatii de lucrari de constructii rezidentiale 6/23/2017 10/31/2018 57.14% SV DJ Craiova privat 001 733,290 129,404 215,673 420,563 204,890 1,703,821 finalizat 1 729,368 128,712
3 2/2.1 102629 Dezvoltarea societatii Divers Eco Tech SRL prin achizitia de echipamente de ultima gereratie SC DIVERS ECO TECH SRL Dotarea societăţii cu 2 echipamente noi pana la sfârşitul perioadei de implementare. 6/23/2017 3/30/2019 57.13% SV DJ Craiova privat 001 597,572 105,454 175,757 342,963 167,207 1,388,953 in implementare 2 344,766 60,841
4 2/2.1 104227 Infiintare laborator de tehnica dentara DENTISTPOPESCU SRL SC DENTISTPOPESCU SRL Cresterea nivelului de dotare tehnica a societatii, prin achizitia a 34 echipamente si 4 seturi mobilier, pana la finalizarea 6/27/2017 12/31/2018 66.09% SV DJ Craiova privat 001 614,241 108,395 180,659 206,715 26,056 1,136,067 finalizat 1 608,755 107,427
5 2/2.1 110925 Dezvoltarea firmei Saben Auto 1957 SRL prin achiziția de utilaje SC SABEN AUTO 1957 SRL implementarii proiectului 6/30/2017 3/31/2019 68.00% SV DJ Craiova privat 001 397,590 70,163 116,938 116,938 0 701,630 finalizat 1 299,501 52,853
6 2/2.1 110538 Dezvoltarea durabila a firmei SC MAS LAW SRL SC MAS LAW SRL Achizitia de bunuri si servicii:
– Soft – 1 buc;
– Chiller – 1 buc;
– Unitate rooftop – 1 buc;
– Ventiloconvertor – 1 buc;
– Server – 1 buc;
– Generator – 1 buc;
– Multifunctionala color – 1 buc;
– Multifunctionala alb negru – 1 buc;
– Router – 2 buc;
– Nacela – 1 buc;
– Set compus din 2 panouri fotovoltaice – 1 buc;
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc;
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc;
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, cate un autocolant pentru
fiecare echipament achizitionat si un afis de dimensiunea A2)
7/3/2017 4/30/2019 57.14% SV DJ Craiova privat 001 633,085 111,721 186,202 363,093 176,891 1,470,992 in implementare 1 545,272 96,225
7 2/2.1 102155 Achizitie de echipamente pentru productia placutelor PCB(Printed Circuit Board) SC PRIMULPORTAL SRL Achizitia a 11 active corporale care sa formeze o linie de productie PCB-uri 6/30/2017 12/31/2017 57.11% SV DJ Craiova privat 001 617,945 109,049 182,049 355,005 172,956 1,437,004 finalizat 0 617,267 108,929
8 2/2.1 102294 Dezvoltarea durabila a firmei SC Eurotrans CC-CI SRL SC Eurotrans CC-CI SRL Achiziția de bunuri si servicii:
– buldoexcavator – 2 buc
– miniexcavator – 1 buc
– miniincarcator – 1 buc
– set de 2 panouri fotovoltaice – 1 buc
– servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc
– servicii de consultanta management proiect – 1 buc
– informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta , afis A2 si cate un autocolant pentru fiecare utilaj achizitionat)
6/30/2017 5/31/2018 56.98% SV DJ Craiova privat 001 727,745 128,426 214,043 420,946 206,904 1,698,063 finalizat 0 726,636 128,230
9 2/2.1 102306 Dezvoltarea durabilă a firmei STYH A & A SRL SC STYH A & A SRL Achizitie de bunuri si servicii:
– autobetoniere – 2 buc;
– set compus din doua panouri fotovoltaice – 1 buc
– servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc
– servicii de consultanta management proiect – 1 buc
– informare si publicitate – 1 buc (comunicat presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, afis A2 si cate un autocolant pentru fiecare utilaj/echipament achizitionat)
6/30/2017 5/31/2018 56.98% SV DJ Craiova privat 001 682,401 120,424 200,706 394,742 194,035 1,592,308 finalizat 0 659,466 116,376
10 2/2.1 102467 Dezvoltarea durabilă a firmei SC BVDM TRANSCO SRL SC BVDM TRANSCO SRL Achizitia de bunuri si servicii:
– Excavator – 1 buc
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc
– Set panouri fotovoltaice – 1 buc
– Servicii de consultanta management de proiect – 1 buc.
– InfoInformare si publicitate – 1 buc (comunicat incepere si incheiere proiect, afis de dimensiunea A2, placa permanenta, autocolante)
6/30/2017 6/30/2018 56.98% SV DJ Craiova privat 001 707,947 124,932 208,220 409,505 201,285 1,651,888 finalizat 0 707,252 124,809
11 2/2.1 102504 Implementarea de tehnologie moderna in producerea de dispozitive medicale stomatologice SC Dentaline SRL Crearea a trei noi locuri de munca din care unul pentru persoane defavorizate 6/30/2017 2/10/2018 67.85% SV DJ Craiova privat 001 435,788 76,904 128,173 129,617 1,444 771,926 finalizat 0 386,224 68,157
12 2/2.1 102969 Dezvoltarea activitatii firmei CMV Quality Instal SRL prin achizitia de echipamente SC CMV Quality Instal SRL Cresterea nivelului de dotare tehnica a firmei prin achizitia a 26 de echipamente noi, incluzand un sistem fotovoltaic, pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului. 6/30/2017 5/31/2018 71.74% SV DJ Craiova privat 001 165,216 29,156 34,301 35,937 1,636 266,245 finalizat 0 137,909 24,337
13 2/2.1 103725 Achiziţie echipamente tehnologice pentru dezvoltarea firmei G.M. Tehnical Dent SRL SC G.M Tehnical Dent SRL Dotarea laboratorului de tehnica dentara cu echipamente tehnologice de profil care vor contribui la dezvoltarea firmei prin diversificare si inovatie de produs. Echipamentele achizitionate vor fi mai eficiente din punct de vedere energetic si vor fi adaptate accesului persoanelor cu dizabilitati. 6/30/2017 12/31/2017 75.32% SV DJ Craiova privat 001 290,728 51,305 42,274 43,940 1,666 429,912 finalizat 0 286,866 50,623
14 2/2.1 106507 Creşterea competitivităţii SC Pedala SRL prin crearea de spaţii de cazare noi, însoţite de servicii îmbunătăţite SC Pedala Impex SRL Modernizarea spatiului de cazare prin lucrari de reabilitare si reamenajare, fara a fi necesara autorizatia de construire, conform art. 11 din Legea 50/1991R, intr-o perioada de 6 luni 6/30/2017 6/30/2020 50.85% SV DJ Craiova privat 001 556,983 98,291 206,929 439,973 233,044 1,535,220 in implementare 1 484,320 85,468
15 2/2.1 110003 Extinderea activităţii firmei Ilpan JR S.R.L. prin crearea liniei de producţie de şosete cu vârf închis fără cusătură SC Ilpan JR SRL Achiziționarea si punerea în funcțiune a 10 mijloace fixe pentru înființarea liniei de producție, în termen de 1 an de la semnarea contractului de finanțare 6/30/2017 7/31/2018 60.71% SV DJ Craiova privat 001 596,860 105,328 124,000 280,976 156,976 1,264,139 finalizat 2 596,610 105,284
16 2/2.1 102542 DEZVOLTAREA FIRMEI SC BRIGHT SOFTWARE TECHNOLOGIES SRL PRIN ACHIZITIE UTILAJE SC BRIGHT SOFTWARE TECHNOLOGIES SRL Achizitia de bunuri si servicii:
– Buldoexcavator – 3 buc
– Set 2 panouri fotovoltaice – 1 buc
– servicii consultanta management proiect – 1 buc
– servicii consultanta scriere proiect – 1 buc
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat incepere si incheiere proiect, placa permanenta, afis de dimensiunea A2 si cate un
autocolant pentru fiecare utilaj/echipament achizitionat)
7/17/2017 6/30/2018 56.98% SV DJ Craiova privat 001 652,066 115,070 191,784 377,210 185,426 1,521,556 finalizat 0 649,211 114,567
17 2/2.1 103436 Achiziţie de echipamente pentru fabricarea şi prelucrarea structurilor metalice la SC OLTENIA DESIGN SRL SC OLTENIA DESIGN SRL Investitii in active pentru imbunatatirea bazei tehnologice si a resurselor firmei 7/28/2017 7/31/2019 53.41% SV DJ Craiova privat 001 741,940 130,931 218,218 516,171 297,954 1,905,213 in implementare 0 80,687 14,239
18 2/2.1 109263 Achizitie de utilaje la SOLEIL CONSTRUCT SRL SOLEIL CONSTRUCT SRL Introducerea inovarii de produs si de proces 7/26/2017 7/31/2019 56.16% SV DJ Craiova privat 001 707,800 124,906 208,177 427,622 219,445 1,687,950 in implementare 0 665,924 117,516
19 2/2.1 109477 CRESTEREA SI DIVERSIFICAREA PRODUCTIEI SOCIETATII AVIHYDRO SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE MODERNE AVIHYDRO SRL Modernizarea activitatii din domeniul fabricarii cilindrilor hidraulici si a furtunelor hidraulice, precum si diversificarea productiei prin fabricarea de noi produse in cadrul societatii prin dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru specifice activitatii de fabricare a produselor. 7/28/2017 10/31/2019 59.96% SV DJ Craiova privat 001 650,684 114,827 135,090 319,628 184,537 1,404,766 in implementare 1 438,809 77,437
20 2/2.1 102917 Cresterea competitivităţii firmei Zebra Color S.R.L. prin dotarea cu echipamente specializate ZEBRA COLQR 5.R.L Achizitia de echipamente cinematografice, a unui kit CNC, a unui laptop si a unui panou solar 7/26/2017 5/31/2018 56.93% SV DJ Craiova privat 001 518,364 91,476 152,460 300,748 148,288 1,211,336 finalizat 1 486,730 85,893
21 2/2.1 102988 Dotarea SC ETADENT SRL cu echipamente in domeniul tehnicii dentare SC ETADENT SRL Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin dotarea cu echipamente performante necesare in domeniul tehnicii dentare, in decurs de un an de la semnarea contractului de finantare. 7/26/2017 7/27/2018 67.92% SV DJ Craiova privat 001 577,751 101,956 162,847 170,866 8,020 1,021,440 finalizat 0 573,221 101,157
22 2/2.1 102353 DEZVOLTAREA DURABILA A FIRMEI SC SOR & BEB CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE SOR & BEB CONSTRUCT SRL Achizitia de bunuri si servicii:
– buldoexcavator – 1 buc
– excavator – 1 buc
– set de 2 panouri fotovoltaice – 1 buc
– servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc
– servicii de consultanta management proiect – 1 buc
– informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, afis dimensiunea
A2 si cate un autocolant pentru fiecare utilaj/echipament achizitionat)
7/26/2017 6/30/2018 56.98% SV DJ Craiova privat 001 751,055 132,539 220,899 434,418 213,519 1,752,431 finalizat 0 749,810 132,319
23 2/2.1 104477 Achizitia de echipamente pentru diversificarea activitatii DASS CENTER GWA SRL SC DASS CENTER GWA SRL Diversificarea activitatii existente pentru finisare materiale textile prin dotarea cu echipamente tehnologice si echipamente informatice specifice activitatii de finisare a materialelor textile 8/2/2017 12/31/2018 55.60% SV DJ Craiova privat 001 228,633 40,347 67,245 142,207 74,962 553,394 finalizat 0 227,358 40,122
24 2/2.1 105557 Dezvoltarea durabila a firmei SC AGROCHIMICAL-FOREST SRL SC AGROCHIMICAL-FOREST SRL Achizitia de bunuri si servicii prevazute in cadrul proiectului: – Macara mobila – 1 buc – Set de 2 panouri fotovoltaice – 1 buc – Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc – Servicii de consultanta management proiect – 1 buc – Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, afis de dimensiunea A2, autocolante) 8/2/2017 12/31/2018 43.19% SV DJ Craiova privat 001 760,291 134,169 223,615 865,918 642,303 2,626,297 finalizat 1 759,586 134,045
25 2/2.1 108423 EXTINDEREA ACTIVITATII COMPANIEI BLACKWATER MEDIA SRL SC BLACKWATER MEDIA SRL Diversificarea activitatii companiei prin achizitionarea unor echipamente de inalta tehnologie, care vor permite prestarea unor servicii complexe si complete, la cea mai inalta calitate 8/3/2017 7/30/2019 67.98% SV DJ Craiova privat 001 748,199 132,035 173,938 220,364 46,426 1,320,962 in implementare 0 667,393 117,775
26 2/2.1 107292 Diversificarea activitatii SC Stendicons Star Cons SRL­D, prin infiintarea activitatii de Iucrari de pregatlre a terenului SC STENDICONS STAR CONS SRL Dezvoltarea prin diversificare a activitatii companiei prin achizitia de utilaje si echipamente specifice lucrarilor de pregatire a terenului – cod CAEN 4312. Obiectivul este atins ca urmare a realizarii activitatii de achizitie a utilajelor si echipamentelor si are ca rezultat 2 buldoexcavatoare si 2 stapli de iluminat mobili cu panouri fotovoltaice. 8/3/2017 2/3/2018 56.91% SV DJ Motatei privat 001 409,982 72,350 120,583 238,136 117,553 958,603 finalizat 1 409,726 72,305
27 2/2.1 110548 Dezvoltarea societatii S.C. RAY CONSULTING S.R.L prin achizitia de utilaje SC RAY CONSULTING SRL Cresterea nivelului de dotare tehnica a firmei prin achizitia unei linii tehnologice de productie piese de beton semiuscat armat si a
unui motostivuitor, pana la sfarsitul perioadei de implementare
8/3/2017 3/31/2019 57.14% SV DJ Loc. Craiova Tarlaua 62, Parcela 17, lot 2, nr. Cadastral: 217920 privat 001 655,161 115,617 192,694 375,754 183,060 1,522,286 in implementare 2 485,064 85,600
28 2/2.1 109193 ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU FABRICAREA DE SALTELE SC CONFORT GIN GIN SRL Imbunatatirea fluxului tehnologic cu 8 echipamente moderne care sa asigure o utilizare usoara si eficienta 8/3/2017 8/31/2018 57.10% SV DJ Municipiul Craiova, Cartier Facai, Strada Bistritei, nr. 1, judet Dolj privat 001 735,529 129,799 216,332 422,896 206,564 1,711,121 finalizat 1 730,356 128,886
29 2/2.1 106106 DIVERSIFICAREA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC DUNCOMET CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE SC DUNCOMET CONSTRUCT SRL Dezvoltarea prin diversificare a activitatii companiei prin achizitia de utilaje si echipamente specifice lucrarilor de pregatire a terenului– cod CAEN 4312. Obiectivul este atins ca urmare a realizarii activitatii de achizitie a utilajelor si echipamentelor si are ca rezultat 1 buldoexcavator, 1 mini incarcator frontal multifunctional,  1 incarcator multifunctional cu brat telescopic şi 1 kit de iluminat cu panouri fotovoltaice. 8/7/2017 7/31/2018 57.01% SV DJ Bailesti privat 001 691,497 122,029 203,381 399,331 195,949 1,612,187 finalizat 0 658,665 116,235
30 2/2.1 102835 Dezvoltarea activitatii Ecoabac Serv SRL prin achiziţia de utilaje si echipamente SC ECOABAC SERV SRL Achizitia a 1 echipament pana la sfarsitul perioadei de implementare 8/7/2017 8/7/2018 57.14% SV DJ Craiova privat 001 666,676 117,649 196,081 382,477 186,396 1,549,279 finalizat 1 666,629 117,640
31 2/2.1 105974 DEZVOLTAREA SC GHEMGHE SRL PRIN
ACHIZITIE UTILAJE PRODUCTIE
SC GHEMGHE SRL Angajarea a 5 muncitori fata de numarul mediu inregistrat la bilantul aferent anului 2015 si mentinerea numarului de
salariati astfel atins pe o perioada de minim3 ani de la data finalizarii proiectului (data realizarii platii finale in cadrul contractului de
finantare);
8/7/2017 3/31/2018 56.99% SV DJ B-dul Decebal, Nr. 85, Craiova , Dolj privat 001 615,441 108,607 181,012 355,948 174,936 1,435,945 finalizat 1 585,195 103,270
32 2/2.1 105538 DEZVOLTAREA DURABILA A FIRMEI SC
FEROCET SRL
SC FEROCET SRL Achizitia de bunuri si servicii:
– Centru de prelucrare vertical 1– 1 buc
– Centru de prelucrare vertical 2 – 1 buc
– Strung – 1 buc
– Set de 2 panouri fotovoltaice – 1 buc
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, afis de
dimensiunea A2, autocolante)
8/7/2017 6/30/2018 55.78% SV DJ Judetul Dolj, Municipiul Craiova,
Strada Caracal, Nr. 146. Imobilul – Hala 2,
privat 001 744,700 131,418 219,030 458,845 239,815 1,793,808 finalizat 0 744,007 131,295
33 2/2.1 109498 Îmbunătățirea competitivității SC Keso System Group SRL prin achiziția de utilaje performante SC Keso System Group SRL Achizitia de bunuri si servicii:
– Excavator – 1 buc;
– Miniincarcator multifunctional – 1 buc;
– Set compus din 2 panouri fotovoltaice – 1 buc;
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc;
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, cate un autocolant pentru fiecare utilaj/echipament achizitionat si un afis de dimensiunea A2)
8/7/2017 6/30/2018 57.13% SV DJ Craiova,
Strada Pelendava, nr. 27
privat 001 734,365 129,594 215,990 421,418 205,428 1,706,795 finalizat 0 734,233 129,571
34 2/2.1 110096 Facilitarea exploatarii economice a ideilor noi in cadrul firmei Gnosis Kernel SC Gnosis Kernel SRL Realizarea unei constructii industriale cu o suprafata desfasurata de 256 mp destinati instalarii si utilizarii echipamentelor
tehnologice prevazute in lista de achizitii
8/7/2017 1/31/2019 56.22% SV DJ Mun. Craiova, str. Popoveni nr. 135H
(fosta strada Crinului nr. 103),
privat 001 750,008 132,354 222,665 451,767 229,102 1,785,897 in implementare 1 691,170 121,971
35 2/2.1 109437 ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU FABRICAREA CIRCUITELOR IMPRIMATE SC EPSICOM SRL Achizitia a 36 active corporale 8/8/2017 11/30/2018 64.27% SV DJ Municipiul Craiova, str. Sararilor nr. 31, judetul Dolj privat 001 553,092 97,605 72,300 209,907 137,607 1,070,512 finalizat 1 552,878 97,567
36 2/2.1 110653 Cresterea competitivitatii HNY DESIGN SRL
prin achizitia de utilaje
SC HNY DESIGN SRL achizitia a 5 utilaje performante (centru de prelucrare CNC, masina de bordurat monolaterala automatica – de aplicat
cant, presa vacuum multifuntionala, exhaustor – unitate de filtrarea a aerului, compresor).
8/8/2017 7/31/2018 57.06% SV DJ Strada Dezrobirii, nr. 155, Craiova, Dolj privat 001 649,609 114,637 191,062 374,147 183,085 1,512,539 finalizat 0 647,909 114,337
37 2/2.1 103849 DEZVOLTAREA  SC CAPITAL UTIL SRL PRIN ACHIZITIE UTILAJE SC CAPITAL UTIL SRL Angajarea a 5 muncitori fata de numarul mediu inregistrat la bilantul aferent anului 2015 si mentinerea numarului de
salariati astfel atins pe o perioada de minim 3 ani de la data finalizarii proiectului (data realizarii platii finale in cadrul contractului
de finantare)
8/8/2017 5/31/2019 57.02% SV DJ Str. Tineretului, Nr. 10, Craiova, Dolj privat 001 760,291 134,169 223,615 439,024 215,409 1,772,509 in implementare 2 0 0
38 2/2.1 104518 IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII SC
NORDSERVICE AUTORACING SRL PRIN
DOTAREA CU ECHIPAMENTE MODERNE
SC NORDSERVICE AUTORACING SRL Cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii proiectului, fata de nivelul inregistrat in ultimul an fiscal incheiat
inainte de depunerea Cereri de Finantare-Ca urmare a realizarii proiectului vor fi angajate 5 persoane cu norma intreaga.
Proiectul prevede angajarea de persoane din urmatoarele categorii defavorizate:
(a) nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni;
(b) are vârsta cuprinsa între 15 si 24 de ani;
(c) nu a absolvit o forma de invatamant liceal sau nu detine o calificare profesionala (Clasificarea Internationala Standard a
Educatiei 3) sau se afla în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de invatamant cu frecventa si nu a avut inca niciun loc de
munca stabil remunerat;
(d) are varsta de peste 50 de ani.
8/7/2017 8/31/2018 57.55% SV DJ Municipiul Craiova, Str. Bariera Valcii, Nr. 241, Judetul
Dolj
privat 001 512,054 90,362 150,605 287,281 136,676 1,176,978 finalizat 1 497,759 87,840
39 2/2.1 103809  MODERNIZAREA LINK POINT SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE SC Link Point SRL Cresterea nivelului de dotare tehnica a firmei prin achizitia a 21 utilaje tehnologice (10 masini de cusut, 5 masini de surfilat, 1
masina de butoniere, 1 utilaj de brodat, 2 generatoare de aburi si 2 mese de calcat tip limba cu manecar si fier de calcat) si a unei
instalatii solare termice, pana la sfarsitul perioadei de implementare
8/16/2017 4/2/2019 64.51% SV DJ Craiova privat 001 166,538 29,389 48,982 62,217 13,236 320,362 in implementare 2 163,299 28,817
40 2/2.1 107757 Dezvoltarea societatii OMICRON ZELLE SRL prin inovare de produs si proces SC OMICRON ZELLE SRL 2 Procese productive îmbunatațite ( realizarea jocurilor de tip puzzel si a cartilor de joc ) pâna la finalizarea implementarii proiectului ca urmare a inovarii fluxului tehnologic cu ajutorul echipamentelor moderne achiziționate. 8/3/2017 1/31/2019 52.29% SV DJ Craiova, Str. Prelungirea Severinului, Nr.60 privat 001 697,111 123,020 205,033 513,158 308,125 1,846,446 finalizat 1 696,771 122,960
41 2/2.1 106268 Dezvoltarea durabila a firmei CRISTIANVIG SRL SC CRISTIANVIG SRL Achizitiile de bunuri si servicii in cadrul proiectului:
– Buldoexcavator – 1 buc
– Excavator – 1 buc
– Set de 2 panouri fotovoltaice – 1 buc
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat incepere si incheiere proiect, placa permanenta, afis de dimensiunea A2, autocolante)
8/3/2017 12/30/2018 57.13% SV DJ Craiova, Str. Drumul Apelor,
Nr. 54
privat 001 667,557 117,804 196,340 383,102 186,761 1,551,565 finalizat 1 666,332 117,588
42 2/2.1 109077 Achizitie de echipamente pentru servicii de administrare a paginilor web si activitati conexe SC UPSELL SRL Cresterea nivelului de dotare tehnica a firmei prin achizitia a 6 echipamente IT si a 3 licente software, pana la sfarsitul perioadei de implementare 8/3/2017 6/30/2018 67.76% SV DJ Craiova privat 001 367,518 64,856 108,094 109,998 1,904 652,369 finalizat 0 359,143 63,378
43 2/2.1 109432 Achiziție echipamente si dotări pentru înființare depozit de frig, Municipiul Craiova, Județul Dolj SC Drovares SRL Crearea capacitatii firmei de a presta servicii de depozitarea a produselor in conditii de frig controlate pentru terti in municipiul Craiova, prin achizitia de echipamente specifice depozitelor de frig, mobilier, echipamente IT, program management stocuri 8/23/2017 1/31/2019 55.18% SV DJ Craiova, strada Industriilor, nr.111 privat 001 760,283 134,168 197,313 483,469 286,156 1,861,388 in implementare 1 33,426 5,899
44 2/2.1 109326 Imbunatatirea competitivitatii societatii Ozal Style SRL prin achizitionarea unor echipamente inovatoare SC Ozal Style SRL Cresterea numarului de locuri de munca prin înființarea a 5 noi posturi pâna la sfârsitul perioadei de implementare 8/23/2017 3/31/2019 56.79% SV DJ Craiova, str. Brestei, nr.501 privat 001 592,596 104,576 174,293 346,286 171,993 1,389,743 in implementare 2 462,413 81,602
45 2/2.1 109457 CONSTRUIRE IMOBIL P+3 APARTHOTEL SC FAVORIT GROUP INVEST SRL Achizitiile prevazute in cadrul proiectului:
– construirea de apartamente in regim hotelier si dotarea acestora, in orasul Craiova
– includerea in realizarea instalatiei electrice a surselor regenerabile de energie prin montarea unui sistem de panouri fotovoltaice
care deserveste sistemul de iluminat extern al cladirii si a spatiilor comune de acces (receptie, holuri, casa scarii) inclusiv
sistemele de semnalizare a evacuarii din cladire.
-materiale publicitare
8/31/2017 7/31/2019 63.57% SV DJ Municipiului Craiova, Bulevardul Dacia nr.97C
97C (fost Bulevardul Dacia nr. 97C si Strada Deceneu nr. 14, fosta strada Valea
Gangului numarul 14
privat 001 760,247 134,161 223,602 301,519 77,917 1,497,446 in implementare 0 0 0
46 2/2.1 112819 DEZVOLTAREA SI CRESTEREA
ACTIVITATII SC DOMO GLASS SRL
 SC DOMO GLASS SRL  Dezvoltarea prin diversificare a activitatii companiei prin achizitia de utilaje si echipamente specifice pentru
Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii– cod CAEN 2223. Obiectivul este atins ca urmare a realizarii activitatii
de achizitie a utilajelor si echipamentelor si are ca rezultat: 1 ferastrau cu doua capte, 1 masina de insurubat cu aductie automata
a suruburilor, 1 pantograf cu doua motoare, 1 masina de sudat cu doua capete, 1 masina automata de debavurat, 1 ferastrau cu
batiu pentru debitat baghete, 1 masina frezat montanti, 1 motostivuitor, 1 compresor cu surub, 1 calculator, 1 laptop, 1 imprimanta
si 1 sistem de panouri fotovoltaice
10/30/2017 9/30/2018 64.20% SV DJ DOLJ, MUNICIPIUL CRAIOVA, STR. GRIGORE PLESOIANU, NR.3B, SPATIU NR. H.B
1
privat 001 699,822 123,498 91,480 266,720 175,240 1,356,759 finalizat 0 687,723 121,363
47 2/2.1 111843 Dezvoltarea durabila a firmei SADALIN TRANS SRL prin achizitie de utilaje SC SADALIN TRANS SRL Achizitia de bunuri si servicii:
– Buldoexcavator – 1 buc;
– Excavator – 1 buc;
– Set panouri fotovoltaice – 1 buc;
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc;
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, afis de
dimensiunea A2, autocolante).
10/30/2017 8/31/2018 57.14% SV DJ Municipiul
Craiova, Strada Industriilor, Nr. 17, Jud. Dolj
privat 001 669,764 118,194 196,990 384,130 187,140 1,556,217 finalizat 0 668,796 118,023
48 2/2.1 111355 Dotarea DANIELLA’S FACTORY SRL cu
echipamente pentru fabricarea de articole de îmbrăcăminte
SC DANIELLA’S FACTORY SRL Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin dotarea cu utilaje performante necesare in domeniul fabricarii altor articole de
imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp), in decurs de un an de la semnarea contractului de finantare.
Solicitantul isi propune achizitia urmatoarelor utilaje:
– Statie automata pentru buzunare cu refileti – 1 buc.
– Masina de taiat (croit) automata – 1 buc.
– Masina de termocolat – 1 buc.
– Masina de spanuit – 1 buc.
Beneficiarii directi si indirecti ai proiectului si rezultatelor imbunatatite vor fi intreprinderea solicitanta, noii angajatii si familiile
acestora, care vor beneficia de imbunatatirea standardului de viata, inclusiv persoanele din categoria celor defavorizate, dar si
furnizorii de bunuri si servicii in cadrul proiectului si ulterior pentru buna desfasurare a activitatii propuse, administratia locala care
va colecta impozite si taxe marite ca urmare a implementarii proiectului, comunitatea locala/regionala in ansamblul ei.
11/23/2017 9/30/2018 68.00% SV DJ Adresa completa a punctului de lucru identificat ca loc de implementare: Municipiul
Craiova, str. Calea Severinului, nr. 42, jud. Dolj, Regiunea Sud Vest Oltenia.
privat 001 756,078 133,426 222,376 222,376 0 1,334,255 finalizat 0 654,854 115,562
49 2/2.1 104986 CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A S.C. RA TRADE CONSTRUCT S.R.L. PRIN
ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PERFORMANTE
SC TRADE CONSTRUCT SRL Cresterea capacitatii de productie prin achizitia a 3 echipamente noi, performante, necesare in activitatea de fabricare a betonului, pana la finalul implementarii 11/22/2017 1/31/2019 59.03% SV DJ Str.
Rozelor, nr 77, Craiova, jud. Dolj.
privat 001 740,740 130,719 178,492 383,423 204,932 1,638,306 finalizat 2 495,240 87,395
50 2/2.1 111706 Achizitie echipamente tehnologice pentru dezvoltarea firmei SC Next Maintenance SRL SC Next Maintenance SRL Achizitionarea de echipamente tehnologice de profil care vor contribui la dezvoltarea firmei prin diversificare si inovatie 11/23/2017 12/31/2018 57.14% SV DJ Craiova Strada Deceneu, nr 40, judetul Dolj privat 001 558,094 98,487 164,145 320,083 155,938 1,296,748 finalizat 1 541,077 95,484
51 2/2.1 113339 Dezvoltarea durabila a firmei Inchirieri Utilaje Oltenia SRL SC Inchirieri Utilaje Oltenia SRL Achizitiile de bunuri si servicii in cadrul proiectului:
– Cilindru compactor – 1 buc.
– Miniexcavator – 1 buc.
– Set de 2 panouri fotovoltaice – 1 buc
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, cate un autocolant pentru
fiecare utilaj achizitionat si un afis de dimensiunea A2)
11/24/2017 9/30/2018 57.14% SV DJ Craiova, Strada Caracal, Nr. 208, Judet Dolj privat 001 418,937 73,930 123,217 240,273 117,056 973,412 finalizat 0 417,559 73,687
52 2/2.1 106492 CONSTRUIRE DOUA TERENURI DE SPORT ACOPERITE CU POLIPLAN – BALON SI ANEXA PARTER CONSTRUCTII PROVIZORII CU DURATA DE 10 ANI SC GHIBA COM SRL Extinderea activitatii de exploatare a instalatiilor destinate evenimentelor sportive (inchiriere terenuri de fotbal) prin:
– construirea spatiului de prestare servicii de 2010,00 mp (2 terenuri de fotbal de 945 mp fiecare si cladire anexa de 120,00 mp).
– dotarea cu mobilier specific activitatii de inchirieri terenuri de foltbal
11/24/2017 9/30/2019 56.19% SV DJ Municipiul Craiova, Aleea
Municipiul Craiova, Aleea Potelu, nr. 26A, judetul Dolj
privat 001 759,070 133,954 223,256 457,926 234,670 1,808,876 in implementare 1 376,679 66,473
53 2/2.1 112841 INFIINTARE CENTRU FITNESS SC HEALTH CONSTRUCT SRL Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin dotarea unui centru de fitness cu echipamente, in decurs de un an de la
semnarea contractului de finantare.
Solicitantul isi propune achizitia urmatoarelor dotari:
– Echipamente pentru fitness (29 tipuri, respectiv 42 buc.)
– Mobilier (compus din vestiar 20 posturi – 6 buc., birou receptie – 1 buc., banca pentru vestiar – 4 buc.)
– Echipamente IT, audio, video si program gestiune (compuse din laptop – 2 buc., televizor – 3 buc., sistem video
supraveghere – 1 buc., software gestiune sala fitness – 1 buc., sistem audio – 1 buc.)
11/23/2017 10/30/2018 68.00% SV DJ Municipiul
Craiova, Bulevardul Decebal nr. 83, judet Dolj
privat 001 621,500 109,676 182,794 182,794 0 1,096,765 finalizat 1 609,309 107,525
54 2/2.1 113340 Dezvoltarea SC ALROBUR SRL prin achizitie utilaje de pregatire a terenului SC ALROBUR SRL Angajarea a 5 muncitori fata de numarul mediu inregistrat la bilantul aferent anului 2016 si mentinerea numarului de
salariati astfel atins pe o perioada de minim 3 ani de la data finalizării proiectului (data realizarii platii finale in cadrul contractului de finantare);
11/24/2017 11/30/2018 56.11% SV DJ Municipiul Craiova, Str. Girlesti, Nr. 181 privat 001 752,688 132,827 239,323 456,017 216,694 1,797,549 finalizat 1 747,273 131,872
55 2/2.1 110171 Dezvoltarea SC Selgat SRL prin demararea activitatii de pregatire a terenului SC Selgat SRL Angajarea a 5 muncitori fata de numarul mediu inregistrat la bilantul aferent anului 2016 si mentinerea numarului de
salariati astfel atins pe o perioada de minim 3 ani de la data finalizării proiectului (data realizarii platii finale in cadrul contractului de finantare);
12/7/2017 8/31/2018 56.66% SV DJ Municipiul Craiova,Str. Dezrobirii, nr.115 privat 001 760,291 134,169 230,740 447,503 216,763 1,789,466 finalizat 0 757,873 133,742
56 2/2.1 109298 Amenajare spatiu de joaca interior -Playground RESOTALI SRL Amenajare si dotare cu echipamente specifice a unui spatiu cu destinatia loc de joaca pentru copii pana la finalizarea implamantarii proiectului 12/12/2017 12/31/2019 63.49% SV DJ Municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul nr.16A privat 001 759,857 134,092 282,300 302,830 20,530 1,499,609 in implementare 1 17,449 3,079
57 2/2.1 111801 Executare mobilier la comanda MIRAKL SRL Cresterea gradului inovare in cadrul firmei prin productia de mobilier la comanda,achizitia de utilaje de ultima generatie,realizarea unui website complex (cu magazin online si modul CRM);angajarea unui numar de 3 peroane care vor fi mentinute cel putin 3 ani dupa implemantarea proiectului;cresterea cifrei de afaceri de pana la 300% in anul al treilea dupa implementarea proiectului; cresterea pozitiei si a cotei de piata a firmei. 12/12/2017 11/30/2018 63.65% SV DJ Municipiul Craiova, str.Buciumului, nr.52 privat 001 330,404 58,307 43,190 130,368 87,178 649,446 finalizat 0 324,536 57,271
58 2/2.1 112362 ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE
NECESARE OPTIMIZARII ACTIVITATII DE
SERVIS AUTO IN CADRUL S.C. STORAD
SERVICE SRL
STORAD SERVICE SRL Cresterea productivitatii – primul obiectiv specific, vizeaza o eficientizare a utilizarii resurselor materiale si
umane;
12/14/2017 11/30/2019 62.77% SV DJ Municipiul CraiovaStr. ALEEA I SIMNIC nr. 3 B privat 001 536,660 94,705 86,095 223,563 137,468 1,078,491 in implementare 1 45,417 8,015
59 2/2.1 112190 Inovare de activitate in cadrul Maison
Boutique SRL
MAISON BOUTIQUE SRL Executarea de lucrari de constructii superioare din punct de vedere calitativ prin achizitionarea in proiect a doua utilaje de ultima
generatie cu ajutorul carora se vor efectua principalele actiuni mecanizate in cadrul lucrarilor de terasamente, respectiv inchideri
cladiri realizate in cadrul companiei.
12/7/2017 10/31/2018 64.95% SV DJ Craiova,Str. Bd Dacia nr. 119,Bl 11, sc 1, ap 6, privat 001 656,417 115,838 193,064 238,423 45,359 1,249,101 finalizat 0 655,540 115,683
60 2/2.1 112523 ACHIZA DE ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTAREA ACflVľFATII SC GELOREV SRL GELOREY SRL Cresterea nivelului de dotare tehnica cu 14 echipamente pana la finalizarea implementarii proeictului 12/7/2017 9/30/2019 68.00% SV DJ Craiova, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 6 privat 001 499,532 88,153 146,921 146,921 0 881,527 finalizat 1 494,190 87,210
61 2/2.1 111503 TitIul proiectuLui: Achtzttie echipamente pentru dezvoltarea societatii Arquestan SRL ARQUESTAN SRL Obiectivele specifice investitiei propuse sunt:
– Dotarea intreprinderii cu utilaje de lucru moderne care vor contribui la dezvoltarea acesteia prin diversificare si inovatie de
serviciu.
– Imbunatatirea, dezvoltarea si inovarea serviciilor oferite;
– Crearea de 6 noi locuri de munca si mentinerea acestora pe toata perioada de monitorizare a proiectului (3
ani);
– Angajarea de personal provenind din categorii defavorizate;
– Colectarea selectiva si cresterea gradului de reciclare a deseurilor
– Achizitia de utilaje mai eficiente din punct de vedere energetic – utilajele achizitionate prin proiect incorporeaza o serie de inovatii
ehnologice, fiind mult mai confortabile, clasa de energie redusa si foarte usor de intretinut.
12/7/2017 7/31/2018 56.64% SV DJ Craiova,Str. BuţevarduL NicoLae TituLescu nr. nr. 37 privat 001 681,237 120,218 200,364 401,354 200,990 1,604,163 finalizat 1 677,297 119,523
62 2/2.1 113457 Construire pensiune P÷2 SC SUD-VEST PRIMA CQNSULTING SRL Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin construire pensiune turistica, avand suprafata desfasurata propusa de 480 mp,
in decurs de doi ani de la semnarea contractului de finantare. Structura de primire turistica va avea o capacitate de 8 camere
(pana la 17 locuri), cu regim de inaltime P+2, prin proiect fiind prevazute si amenajarile exterioare aferente. In plus fata de
serviciile de cazare, turistii vor avea posibilitatea sa desfasoare activitati recreative.
Pentru a se adapta cat mai bine configuratiei terenului, pensiunea va cuprinde:
– La parter (cota ±0.00) : un hol primire, un spatiu multifunctional in care este amplasata receptia, salonul de zi pentru primirea
clientilor, salonul pentru mic dejun cu o zona special amenajata astfel incat clientii sa aiba posibilitatea sa isi pregateasca masa.
De asemenea, la parter sunt prevazute grupuri sanitare pe sexe (inclusiv grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilitati),
vestiar pentru personalul angajat si un spatiu tehnic pentru centrala termica, spatiu semnalizare incendiu.
– La etajele 1 si 2 – cate 4 camere, fiecare camera cu baie proprie, coridoare si casa scarii.
Numarul total de camere este de 8, pensiunea se va incadra la 3 margarete/stele, numarul maxim de locuri intr-o camera este de
3 persoane conform clasificarii in turism. In cladirea pensiunii se vor asigura toate dotarile necesare legate de mobilier,
echipamente, dotari PSI, etc.
Beneficiarii directi si indirecti ai proiectului si rezultatelor imbunatatite vor fi intreprinderea solicitanta, noii angajatii si familiile
acestora, care vor beneficia de imbunatatirea standardului de viata, inclusiv persoanele din categoria celor defavorizate, dar si
furnizorii din cadrul proiectului.
12/11/2017 10/30/2019 54.62% SV DJ Craiova,Strada Pictor lon Andreescu, nr. 2 privat 001 760,090 134,134 219,380 497,367 277,987 1,888,959 in implementare 0 887 157
63 2/2.1 109162 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A FIRMEI SC EAN SRL EAN SRL -Dotarea intreprinderii cu utilaje de lucru moderne care vor contribui la dezvoltarea acesteia prin diversificare si inovatie de
serviciu.
12/19/2017 12/31/2018 56.89% SV DJ Poiana Mare,Str. 1 Decembrie nr. 200 privat 001 694,112 122,490 204,151 403,416 199,265 1,623,434 finalizat 1 689,921 121,751
64 2/2.1 109185 Fabrica de brichete SSM CONS SRL SSM CONS SRL Cresterea cifrei de afaceri a societatii cu minimum 100% începând cu primul an dupa finalizarea investitiei 12/28/2017 3/31/2019 67.87% SV DJ Craiova, Str. Zorele nr. 6 privat 001 366,190 64,622 107,703 108,715 1,012 648,241 in implementare 1 365,799 64,553
65 2/2.1 112756 Dezvoltarea activitatii firmei JADEX TRADING SRL prin achizitia de utilaje si echipamente SC Jadex Trading SRL Modernizarea activitatii din domeniul intretinerii si repararii autovehiculelor prin dotarea cu echipamnete tehnologice si utilaje
(Banc pentru testare/codare injectoare si pompe, Aparat pentru verificat injectoare common rail, Cambox pentru testarea unitatilor
PD/EUI/EUP, Elevator bicoloana electromecanic 4 tone, Elevator cu 2 coloane electrohidraulic 4 tone, Analizor de 4 gaze la
motoarele pe benzina + opacimetru diesel + turometru, Exhaustor de gaze mobil, Presa hidraulica de atelier 50 tone, Set
curatare-manipulare, Carucior echipat cu scule, Kit reparatie treapta III, Banc centicubat)
3/15/2018 6/30/2019 64.29% SV DJ Municipiul Craiova, Str. CALEA SEVERINULUI, Nr. 46 O, Judet Dolj, privat 001 300,312 52,996 39,256 113,844 74,587 580,995 finalizat 1 151,523 26,739
66 2/2.1 113372 Dezvoltarea Casaedille TEO SRL prin
diversificarea activitatii si achizitie de utilaje
performante necesare in activitatea de
lucrari de pregatire a terenului – caen 4312
CASAEDILLE TEO SRL Dotarea patrimoniului societatii cu tehnologie performanta prin achizitia a doua buldoexcavatoare necesare realizarii
lucrarilor de pregatire a terenului. In lipsa achizitiei utilajelor de specialitate, CASAEDILLE TEO SRL s-ar afla in situatia de a
inchiria de la terti astfel de utilaje ceea ce ar insemna costuri ridicate. Prin achizitia propusa prin proiect, CASAEDILLE TEO SRL
va cunoaste cresterea competitivitatii si isi va consolida pozitia pe piata. Productivitatea companiei se va datora echipamentelor
achizitionate, noi, ecologice si cu randament ridicat ca urmare a tehnologiilor inglobate.
3/15/2018 3/31/2019 64.29% SV DJ  Calea
Severinului, nr.27, Mun. Craiova, ,
privat 001 564,806 99,672 73,831 214,110 140,279 1,092,697 in implementare 1 564,806 99,672
67 2/2.1 110507 Diversificarea activitatii SC Nasky SRL prin  achizitia de utilaje SC Nasky SRL Realizarea activitatilor de informare si publicitate, si management de proiect pe perioada de 12 luni având ca rezultat 1 proiect
implementat
3/15/2018 6/30/2019 68.00% SV DJ Filiași, Str. Uzinei, nr.6, tarlaua 18, parcela 51 privat 001 551,535 97,330 162,216 162,216 0 973,297 in implementare 1 208,806 36,848
68 2/2.1 110853 Infiintare laborator tehnica
dentara Lakis
SC Lakis Teeth SRL Asigurarea dotarii tehnice cu 6 echipamente pana la finalizarea perioadei de implementare proiectului. 3/15/2018 6/15/2019 76.49% SV DJ Craiova, Str. Unirii Bl. 21ABC privat 001 452,112 79,785 59,165 59,165 0 650,227 in implementare 1 228,291 40,287
69 2/2.1 113585 Construire cladire depozitare si gestionare arhiva P+1 SC Arhiv DM SRL Crearea si dotarea unei cladiri pentru depozitare si gestionare arhiva, pana la finalizarea implementarii proiectului 3/14/2018 10/31/2019 61.31% SV DJ Strada
Industriilor, numarul 74, fosta Cernele, Tarlaua 21, Parcela 27, judetul Dolj
privat 001 760,030 134,123 133,019 345,444 212,425 1,585,041 in implementare 1 26,815 4,732
70 2/2.1 113674 Achizitie utilaje pentru dezvoltarea societatii Bomarten SRL SC Bomarten SRL Dotarea intreprinderii cu utilaje de lucru moderne care vor contribui la dezvoltarea acesteia prin diversificare si inovatie de
serviciu.
3/15/2018 12/30/2018 56.90% SV DJ Craiova, str. Moldova, nr. 127 privat 001 714,588 126,104 210,173 415,159 204,986 1,671,010 finalizat 1 710,491 125,381
71 2/2.1 112314 DEZVOLTAREA DURABILA A FIRMEI SC RIGCONSTRUCT SRL RIGCONSTRUCT SRL Achizitia de bunuri si servicii:
– Buldoexcavator cu roti egale – 1 buc
– Buldoexcavator cu roti inegale – 1 buc
– Miniincarcator – 1 buc
– Pompa Beton – 1 buc
– Set de 2 panouri fotovoltaice – 1 buc
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, autocolante pentru fiecare
utilaj achizitionat si un afis de dimensiunea A2)
3/15/2018 11/30/2018 57.14% SV DJ Mun. Craiova, Str.Industriilor, Nr.66, privat 001 760,046 134,126 223,543 435,909 212,366 1,765,989 finalizat 0 759,292 133,993
72 2/2.1 102959 Achizitie de echipamente pentru servicii de administrare a pagini(or web si activitati conexe SC Bomba Software S.R.L. Achizitia a 6 active corporale 3/15/2018 12/31/2018 67.16% SV DJ Mun.Craiova, str. Gheorghe Baritiu nr. 9 privat 001 364,477 64,320 108,328 113,921 5,593 656,638 finalizat 1 354,674 62,590
73 2/2.1 110578 CONSTRUIRE SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE, PLAFORMA CAROSABILA SI IMPREJMUIRE TEREN FOR FOREST SRL Asigurarea derularii in bune conditii a unui proiect cu finantare nerambursabila, pana la sfarsitul perioadei de implementare, prin achizitia de servicii de consultanta si servicii de informare si publicitate 3/14/2018 12/31/2019 65.21% SV DJ Craiova, Str. Liviu Rebreanu nr 25‚ judetul DoIj, România privat 001 759,085 133,956 224,658 271,029 46,372 1,435,100 in implementare 1 14,398 2,541
74 2/2.1 109052 Dezvoltarea si eficientizarea fluxului tehnologic prin achizitia de echipamente moderne si inovative GRAFI PRINT SRL Achizitia a 5 echipamente tehnologice performante necesare si specifice activitatii de profil. 3/14/2018 12/30/2018 61.37% SV DJ Craiova, Str. Fratii Buzesti, nr.10, cod postal 200730 privat 001 656,546 115,861 125,741 297,460 171,719 1,367,326 finalizat 0 653,734 115,365
75 2/2.1 112938 Dotarea firmei Camera Rental cu echipamente specializate de productie cinematografica SC CAMERA RENTAL SRL Cresterea gradului de inovatie si de competitivitate a Camera Rental S.R.L. prin achizitia de echipamente de filmare de mare
viteza.
3/16/2018 11/1/2018 64.23% SV DJ Craiova Str. Burebista nr. 5 privat 001 687,953 121,403 89,929 261,685 171,757 1,332,727 finalizat 0 655,441 115,666
76 2/2.1 123193 IT – De la idee la business. Creare incubator de afaceri sectorial in domeniul Tehnologiei Informatiilor si Comunicatiilor prin reabilitarea, extinderea si reconversia unui imobil neutilizat si dotarea acestuia cu active (corporale si necorporale) SC Cifin Advising SRL Infiintarea unui incubator de afaceri intr-un spatiu adecvat, si dotat corespunzator, pentru a
putea asigura toata gama de servicii necesare infiintarii si functionarii viitoarelor firme rezidente precum si atractivitatea acestuia in cadrul
potentialilor incubati
1/1/2019 12/31/2022 64.13% SV DJ  Municipiul Craiova, Bulevardul
Stirbei Voda, nr. 32D, et. 1, ap. 11, judetul Dolj
privat 067 2,378,604 419,754 910,896 704,758 4,414,011 in implementare 0 0
77 2/2.1 123062 Construire cladire de birouri pentru Incubator de Afaceri, racorduri, bransamente la utilitati si amenajari exterioare SC Tech Ventures SRL Construire cladire de birouri pentru Incubator de Afaceri, racorduri, bransamente la utilitaþi si
amenajari exterioare
5/1/2018 4/30/2021 64.13% SV DJ Loc. Bradesti , jud. Dolj,Sat Racarii de Jos privat 067 18,502,684 3,265,180 9,429,019 3,669,142 34,866,024 in implementare 0 0
78 2/2.1 123051 Înfiintare incubator de afaceri în comuna Isalnita, judetul Dolj UAT Comuna Isalnita Înfiintare incubator de afaceri în comuna Isalnita, judetul Dolj 4/1/2019 3/31/2023 45.28% SV DJ Comuna Isalnita, jud Dolj public 067 5,390,878 951,331 5,562,928 2,731,475 14,636,612 in implementare 0 0
79 2/2.2 112913 Crearea unei unitati de productie mobilier din metal, în cadrul firmei GMG CONSTRUCTII SRL SC GMG CONSTRUCTII SRL Crearea unei noi unitati de productie în domeniul de activitate 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine si
achizitionarea de active corporale (echipamente si utilaje tehnologice) si active necorporale.
11/27/2017 2/28/2019 52.38% SV DJ Craiova privat 001 1,186,352 209,356 507,522 869,135 361,614 3,133,978 in implementare 0 1,031,555 182,039
80 2/2.2 115277 Competitivitate si calitate la nivel eurapean a produselor realizate de Mentor SRL SC MENTOR SRL Crearea a 25 noi locuri de munca din care unul pentru persoane din categorii defavorizate (nu a avut un loc de munca stabil
remunerat în ultimele 6 luni);
12/11/2017 6/30/2019 43.88% SV DJ Craiova,Str. Calea Severinutui nr 46C privat 001 850,165 150,029 626,579 937,225 310,646 2,874,644 in implementare 1 721,712 127,361
81 2/2.2 112686 Extinderea capacitatii de productie a ALISS SHOESS SRL prin achizitia de echipamente performante ALISS SHOES SRL Achizitia de echipamente necesare extinderii activitatii – extinderea capacitatii de productie existente prin cresterea volumului
productiei ca urmarea investitiei, echipamente mai eficiente energetic, optimizand astfel functionarea fluxlui tehnologic si
realizarea de activitati de internationalizare si certificare sisteme de management si calitate
2/14/2018 6/30/2019 50.95% SV DJ Municipiul Craiova, str. Brestei nr.151, judetul Dolj, cod postal 200177 privat 001 3,477,240 613,631 1,644,485 2,734,203 1,089,718 9,559,277 in implementare 1 3,362,656 593,410
82 2/2.2 111587 Crearea unei noi unitati de prestare servicii medicale in cadrul Onioptic SRL ONIOPTIC SRL Cresterea nivelului de dotare tehnica a firmei prin achizitia a 7 echipamente medicale, 3 pachete software, 1 scaun cu rotile din
material non feromagnetic si 1 sistem de panouri solare, pana la sfarsitul perioadei de implementare
2/14/2018 2/14/2020 32.92% SV DJ Craiova, str. Lamaitei, nr.2, bl.K9, sc.1, ap.2, judetul Dolj, cod postal 200115 privat 001 3,836,686 677,062 3,005,345 7,140,107 4,134,762 18,793,963 in implementare 1 918 162
83 2/2.2 112297 ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII MOVIPLAST S.R.L SC Moviplast SRL Cresterea gradului de dotare tehnica a companiei prin achizitia a 3 active corporale si 1 activ necorporal pentru productia de
articole de ambalaj din material plastic
2/15/2018 1/31/2019 44.97% SV DJ Craiova, Str. Banul Stepan nr. 1A, judet Dolj privat 001 978,086 172,603 676,932 1,024,180 347,248 3,199,049 in implementare 0 977,553 172,509
84 2/2.2 112218 Fabrica „Demiuma Comimpex” SC Demiuma Comimpex SRL Aprobarea proiectului de investitii si finantarea investitiei initiale conform POR 2014-2020 3/21/2018 2/28/2021 32.30% SV DJ Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, amplasament 6, Unitatea
U1.1/2, Craiova
privat 001 3,839,195 677,505 3,011,134 7,368,381 4,357,248 19,253,463 in implementare 1 0 0
85 2/2.2 111910 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderii Dr.Ianosi SRL prin extinderea si diversificarea  serviciilor SC Dr.Ianosi SRL Dezvoltarea capacitatii de realizare a serviciilor prin achizitionarea, in maxim 24 de luni de la data semnarii contractului de finantare a:
– 60 active corporale (echipamente medicale, instalatie panouri solare si echipamente IT)
– 17 active necorporale (softuri pentru echipamente medicale, softuri pentru echipamentele IT)
– serviciu de certificare/recertificare produs/serviciu (renar) si management (ISO)
– serviciu pentru participare la targul international Bologna (Esposanita)
3/28/2018 2/28/2020 60.27% SV DJ Craiova, Bd. Carol I, nr. 99 privat 001 2,964,804 523,201 1,430,848 1,430,848 0 6,349,701 in implementare 0 1,920,356 338,886
86 2/2.2 115246 Dezvoltarea SC Terra Silva SRL prin extinderea capacitatii de productie cherestea SC Terra Silva SRL Angajarea a 1 persoana, ca urmare a implementarii proiectului si mentinerea postului nou creat pe o perioada de minim 3 ani de la data finalizarii proiectului 4/20/2018 7/30/2019 43.85% SV Dj Sat Cerat, comuna Cerat, inscris in cartea funciara nr.27 si nr. cadastral 58 privat 001 1,125,605 198,636 829,577 1,242,968 413,390 3,810,176 in implementare 1 1,124,933 198,518
87 2/2.2 116186 Dezvoltarea firmei BETON LOGISTIC SRL SC BETON LOGISTIC SRL Achizitia de active corporale, necorporale si servicii:
– Concasor mobil cu falci – 1 buc;
– Statie de sortare mobila – 1 buc;
– Excavator – 1 buc;
– Picon pentru excavator – 1buc;
– Pulverizator pentru excavator – 1 buc;
– Buldoexcavator – 1 buc;
– Picon pentru buldoexcavator – 1 buc;
– Incarcator frontal – 1 buc;
– Set panouri fotovoltaice – 1 buc;
– Program informatic de tip CRM – 1 buc;
– Certificare sistem de management – 1 buc;
– Certificare produs – 1 buc;
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc;
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc;
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, cate un autocolant pentru
fiecare utilaj achizitionat si un panou temporar);
4/20/2018 2/28/2019 51.02% SV Dj Craiova, Strada Teilor, Nr.101 B privat 001 2,694,984 475,585 1,267,913 2,111,225 843,312 7,393,018 in implementare 0 2,655,549 468,626
88 2/2.2 114894 Diversificarea activitatii ALL INSTAL SRL cu ajutorul tehnologiei rotoformare SC ALL INSTAL SRL Realizarea activitatilor de managmenet de proiect, certificare/recertificare, internationalizare si de informare si publicitate pe
perioada de 12 luni având ca rezultat 1 proiect implementat
4/20/2018 3/31/2019 50.72% SV Dj Craiova, Str. Calea Severinului Nr. 46G, Constructia C71 – atelier mecanic privat 001 2,666,332 470,529 1,280,877 2,120,247 839,370 7,377,356 in implementare 0 0 0
89 2/2.2 116566 Dezvoltarea Centrului Medical SANOCARE SC SANOCARE SRL Achizitia de bunuri si servicii:
– Ecograf – 1 buc.
– Osteodensitometru – 1 buc.
– Trusa de videoendoscopie digestiva – 1 buc.
– Set Panouri fotovoltaice – 1 buc.
– Recertificare sistem de management – 1 buc.
– Activitati de internationalizare – 1 buc.
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc.
– Servicii de consultanta management de proiect – 1 buc.
– Informare si publicitate – 1 buc. (comunicat incepere si incheiere proiect, panou de dimensiunea A2, placa permanenta,
autocolante)
4/20/2018 3/31/2019 62.48% SV DJ Mun. Craiova, Str. Mitropolit Nifon privat 001 933,358 164,710 395,884 395,884 0 1,889,836 in implementare 0 850,944 150,167
90 2/2.2 116033 Construire imobil P+2E cu destinaţia de clinică SC Ultra Tonique SRL Extinderea capacitatii si diversificarea serviciilor in domeniul altor activitati referitoare la sanatatea umana (cod CAEN 8690) prin:
– Construirea unui spatiu de prestare servicii cu Sc = 158,35 mp si Sdesf.= 457,85
– Dotarea cu echipamente si aparate specifice altor activitati referitoare la sanatatea umana
– Achizitionarea de programe informatice specifice altor activitati referitoare la sanatatea umana
4/20/2018 12/31/2019 50.93% SV Dj Craiova, Str. Nanterre, nr. 16 privat 001 1,695,673 299,236 758,407 1,334,248 575,841 4,663,406 in implementare 0 88,555 15,627
91 2/2.2 116909 Dezvoltarea firmei ADRILEX IMP.EXP.SRL  SC ADRILEX IMP.EXP.SRL Achizitia de active corporale, necorporale si servicii:
– Statie de sortare concasare – 1 buc;
– Buldoexcavator – 1 buc;
– Incarcator frontal – 1 buc;
– Grup electrogen – 1 buc;
– Set compus din doua panouri fotovoltaice – 1 buc;
– Program informatic de tip CRM – 1 buc;
– Certificare sistem de management – 1 buc;
– Certificare produs – 1 buc;
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc;
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc;
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, cate un autocolant pentru
fiecare utilaj achizitionat si un panou temporar);
– Activitati de internationalizare – 1 buc
4/20/2018 2/28/2019 51.30% SV Dj Oras Dabuleni, Str.Unirii, Nr.182 privat 001 2,148,947 379,226 992,116 1,660,971 668,855 5,850,114 in implementare 0 1,999,536 352,859
92 2/2.2 112852 DEZVOLTAREA FIRMEI GREENADEL PROD SRL SC GREENADEL PROD SRL Achizitia de active corporale, necorporale si servicii:
– Buldozer – 1 buc;
– Concasor – 1 buc;
– Excavator – 1 buc;
– Buldoexcavator – 1 buc;
– Incarcator frontal – 2 buc;
– Set panouri fotovoltaice – 1 buc;
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc;
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, autocolante pentru fiecare
utilaj achizitionat si un panou temporar);
– Program informatic de gestiune – 1 buc;
– Certificare sistem de management – 1 buc;
– Certificare produs – 1 buc;
– Activitati de internationalizare – 1 buc (targ/misiune comerciala/expozitie – cheltuieli cu: taxa de participare, inchirierea stand-ului,
transportul si cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegati, transportul si depozitarea mostrelor si materialelor
promotionale).
4/20/2018 2/28/2019 50.42% SV DJ  Orasului Turceni, Strada Sf.
Ilie, nr. 44, Judetul Gorj.
privat 001 3,839,454 677,551 1,882,547 3,098,461 1,215,915 10,713,928 in implementare 1 3,145,250 555,044
93 2/2.2 116315 DEZVOLTAREA FIRMEI SC AMG
AGREGATE SRL
SC AMG AGREGATE SRL Achizitia de active corporale, necorporale si servicii:
– Concasor cu impact – 1 buc;
– Incarcator frontal – 1 buc;
– Statie de sortare – 1 buc;
– Excavator – 1 buc;
– Sistem fotovoltaic – 1 buc;
– Program software (modul de contabilitate, de gestiune, de productie, imobilizari si salarii) – 1 buc;
– Certificare sistem de management – 1 buc;
– Certificare produs – 1 buc;
– Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc;
– Servicii de consultanta management proiect – 1 buc;
– Informare si publicitate – 1 buc (comunicat de presa incepere si incheiere proiect, placa permanenta, cate un autocolant pentru
fiecare utilaj achizitionat si un panou temporar);
– Activitati de internationalizare – 1 buc.
4/20/2018 2/28/2019 50.97% SV DJ Locul de implementare al proiectului se afla in Municipiul Calafat, Sat Golenti, Str.
Poporului, nr. 12 (fost Tarlaua 211, Parcelele 337 si 337/1), Judetul Dolj
privat 001 2,750,789 485,433 1,298,534 2,160,138 861,604 7,556,498 in implementare 0 2,714,285 478,991
94 2/2.2 116843 ISF –” Investim in Sanatate si Frumusete!” SC Tinn Med SRL Dotarea clinicii TINN MED prin: a.achizitionarea a 21 active corporale (echipamente si mobilier medical) necesare pt prestarea a 4 noi servicii medicale b.achizitionarea a 1 activ necorporal (program informatic) prin intermediul caruia vom asigura vizibilitatea clinicii TINN MED in mediul online 2. Promovarea clinicii TINN MED in scopul cresterii vizibilitatii si a increderii in serviciile medicale oferite pe 2 directii: a.international prin participarea la 3 targuri/expozitii internationale b.national prin intermediul a 1 certificare sistem de management al calitatii (ISO 9001) si a 1 certificare servicii/procese oferite 3. Cresterea capacitatii de munca in clinica TINN MED prin crearea a 1 nou loc de munca cu norma intreaga in cadrul caruia va fi angajata 1 persoana din categorii defavorizate (1 asistenta chirurgie 5/15/2018 3/31/2021 61.58% SV DJ Craiova, Aleea Constantin Brancusi, nr.3 privat 001 2,215,104 390,901 983,987 991,127 7,140 4,588,259 in implementare 0 0 0
95 2/2.2 111734 Dezvoltarea Vitaplus Medclin prin dotare centru medical SC Vitaplus Medclin SRL Achizitia de bunuri si servicii:
– Masa chirurgicala – 1 buc.
– Lampa chirurgicala – 1 buc.
– Sistem anestezie – 1 buc.
– Monitor functii vitale – 1 buc.
– Aparat ventilatie – 1 buc.
– Instrumentar chirurgical – 5 buc.
– Autoclav – 2 buc.
– Chiuveta pentru spalat – 1 buc.
– Sistem digital pentru examinari radiografice generale – 1 buc.
– Pat spital cu doua motoare – 1 buc.
– Pat salon – 8 buc.
– Ecograf – 2 buc.
– Ecograf portabil – 1 buc.
– Biomicroscop – 1 buc.
– Autorefractometru – 1 buc.
– Tonometru noncontact – 1 buc.
– Colonoscop – 1 buc.
– Aparat pentru masurarea densitatii osoase – 1 buc.
– Laparoscop – 1 buc.
– Aspiratoare chirurgicale – 4 buc.
– Electrocardiograf – 3 buc.
– Indice glezna-brat – 1 buc.
– Aparat Holter – 5 buc.
– Set Panouri solare – 1 bAchizitia de active necorporale:
a) Certificare sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015
VITAPLUS MEDCLIN SRL va implementa un sistem de management al calitatii, in conformitate cu cerintele standardului SR EN
ISO 9001:2015.
b) Se va realiza o aplicatie pentru managementul pacientilor,Angajarea unei persoane dintr-o categorie defavorizata
5/15/2018 3/1/2019 61.35% SV DJ Craiova, str.Anul 1848, nr.100 privat 001 1,482,609 261,637 672,438 672,438 0 3,089,122 implementare 0 1,184,310 208,996
96 2/2.2 113247 Dezvoltarea White Kiss SRL prin achizitie echipamente stomatologice SC White Kiss SRL Achizitia de bunuri si servicii:
– Sistem de radiologie 2D si 3D digitala – 1 buc.
– Sistem CAD-CAM pentru scanare digitala orala si frezare – 1 buc.
– Sistem de spalare, ungere si sterilizare turbine si piese de mana – 1 buc.
– Sistem IT clinica compus din: – PC all in one – 6 buc.
– Server – 1 buc.
– Sistem microscop – 1 buc.
– Unituri dentare – 2 buc.
– Unit dentar chirurgical – 1 buc.
– Sistem de dezinfectie si sterilizare – autoclav – 1 buc.
– Aparat termodezinfectie – 1 buc.
– Aparat laser – 1 bu Certificare sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015Angajarea unei persoane dintr-o categorie defavorizata
5/15/2018 3/31/2020 62.50% SV DJ Craiova, Bdul 1 Mai, nr.2, bl.D4A, etaj privat 001 926,348 163,473 392,272 392,272 0 1,874,364 in implementare 1 708,811 125,084
97 2/2.2 115442 Achizitia de echipamente pentru fabricarea caselor mobile de lemn la SC Metalprest SRL SC Metalprest SRL  Achizitia si introducerea in fluxul tehnologic creat a 13 active corporale reprezentand echipamente performante si inovativeAchizitia a 4 active necorporale.La nivelul societatii va fi intreprins prin intermediul prezentului proiect certificare sistem management ISO
14001 si ISO 9001, dar si certificare de produs,
5/15/2018 5/31/2020 43.23% SV DJ Sat Carcea, com.Carcea, str.Pacii, nr.2A, Ferma Zootehnica nr.1, parcela 10 privat 001 1,011,530 178,505 762,021 1,149,929 387,909 3,489,895 in implementare 0 0 0
98 2/2.2 117112 Construire Hotel S+D+P+4 si imprejmuire partiala teren SC Flormang Com SRL CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRESTARE SERVICII HOTELIERE, COD CAEN 5510 – HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE SIMILARE 5/15/2018 12/31/2019 43.17% SV DJ Craiova, Str.Calea Severinului, nr.43 privat 001 3,801,888 670,921 2,911,305 4,334,291 1,422,986 13,141,392 in implementare 0 606,615 107,050
99 2/2.2 116861 Cresterea capacitatii de productie a societatii Softrom Grup SRL prin achizitia de echipamente performante SC Softrom Grup SRL Achizitionarea unui numar de 21 de echipamente si 2 aplicatii software, pana la finalizarea proiectului; 2. Crearea a 4 noi locuri de munca pentru persoanele ce apartin grupurilor defavorizate; 3. Implementarea in conditii optime a proiectului prin achizitia de: servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare, servicii de management de proiect, servicii de informare si publicitate, servicii de certificare ISO si servicii de participare la targuri/expozitii internationale (participare si cazare). 5/15/2018 3/31/2019 51.06% SV DJ Craiova, str.Girlesti, nr.121 privat 001 886,238 156,395 415,638 693,049 277,412 2,428,732 in implementare 0 390,415 68,897
100 2/2.2 116111 Dotarea societatii MISO SRL cu active corporale si necorporale pentru dezvoltarea unei policlinici
pentru consultatii medicale, diagnostic si tratament
SC Miso SRL Crearea unei unitati noi in domeniul serviciilor medicale prin: – Dotarea cu echipamente medicale specifice activitatii de asistenta medicala de specialitate, precum si a unor echipamente informatice necesare pentru desfasurarea activitatii, inclusiv aplicatiile informatice necesare pentru utilizarea acestora – Achizitionarea unui program informatic necesar gestionarii activitatii clinicii medicale 2. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a isi dezvolta si mentine avantajul competitiv: – Implementarea procesului de certificare a sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001) si al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001) – Participarea, in calitate de expozant, la un targ international de profil 3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin: – Angajarea unei persoane din categorii defavorizate cu „varsta de peste 50 de ani” – Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei. 5/21/2018 3/31/2020 51.45% SV DJ Craiova, str.Carol I, nr.9 privat 001 1,277,928 225,517 583,999 980,613 396,614 3,464,672 in implementare 0 14,470 2,554
101 2/2.2 116797 Cresterea capacitatii de productie Kool Tool SRL, prin achizitia de echipamente performante SC Kool Tool SRL Achizitia a 30 de echipamente tehnologice, a unei aplicatie software de tip ERP, a unui sistem de panouri solare si a unui sistem de panouri fotovoltaice pana la sfarsitul perioadei de implementare; 2. Crearea a 15 noi locuri de munca cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, din care cel putin 1 va fi destinat persoanelor din grupuri defavorizate; 3. Implementarea in conditii optime a proiectului prin achizitia de: servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare, servicii de management de proiect, servicii de informare si publicitate, servicii de certificare ISO si servicii de participare la targuri/expozitii internationale (participare, transport si cazare 5/21/2018 12/31/2019 43.84% SV DJ Craiova, str.Campia Islaz, nr.149 privat 001 1,691,622 298,522 1,252,403 1,868,487 616,084 5,727,117 in implementare 1 278,511 49,149
102 2/2.2 117187 Dezvoltarea activitatii societatii Pan Med SRL prin achizitie de echipamente SC Pan Med SRL Dotarea cu aparatură medicală modernă a policlinicii, respectiv achiziţia unui număr de 3 echipamente medicale, server + PC, pompa apa-caldura, cu o valoare de 1,342,120 lei; 2. Introducerea de noi servicii medicale; 3. Creşterea gradului de accesibilitate la serviciile medicale oferite precum si creşterea numărului de pacienţi care să solicite serviciile medicale deserviţi de 2 cabinete noi create; 5/21/2018 12/31/2019 22.16% SV DJ Craiova, str.calea Bucuresti , nr.9, bl.U1 privat 001 932,060 1,277,928 1,207,042 1,995,548 788,506 6,201,084 in implementare 0 697,643 123,113
103 2/2.2 117238  Retehnologizarea SC CRP Italia SRL in vederea cresterii capacitatii de productie, diversificarea si
imbunatatirea calitatii produselor fabricate
SC CRP Italia SRL – 1 unitate de productie retehnologizata prin dotarea cu echipamente performante cu viteza si arie mare de lucru si eficiente energetic 2. -1 linie noua confectie denim; – 1 nou loc de munca 3. – 4 participari la targuri internationale de profil; -1 certificare ISO; -1 certificare de produs; 1 sistem de management integrat de tip ERP 5/25/2018 3/31/2020 45.13% SV DJ Craiova, str.Calea Severinului, nr.42A privat 001 1,045,810 184,555 714,492 1,086,914 372,422 3,404,193 in implementare 0 38,028 6,711
104 2/2.2 116781 Investim pentru viitor SC Gusor Forest SRL Diversificarea producţiei, prin investiţii în 7 echipamente de ultimă generaţie, cu performanţe ridicate de lucru, 1 sistem solar complex 500 Litri pentru apa calda menajera cu aport la caldura, 1 sistem de iluminat LED şi 1 program informatic cameră de uscare. 2. Creşterea vizibilităţii şi a prezenţei în piaţă prin participarea la un târg internaţional de profil în calitate de expozant, certificarea sistemului de management ISO 9001 şi certificarea de produs. 3. Crearea a 3 locuri noi de muncă din care unul va fi ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate. 6/4/2018 3/31/2019 51.06% SV DJ Oras Filiasi, Bdul Racoteanu, nr.210 privat 001 1,336,812 235,908 627,201 1,045,185 417,985 3,663,091 in implementare 1 1,331,977 235,055
105 2/2.2 116251 Construire imobil P Data-Center (Servere calculatoare) SC Rom Electronic Company SRL Crearea a doua noi locuri de munca pentru persoane apartinand grupurilor defavorizate; 2. Achizitionarea unui numar de 8 echipamenete si a 2 aplicatii software, pana la finalizarea perioadei de implementare 3. Implementarea in conditii optime a proiectului prin achizitia de: servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare, servicii de management de proiect, servicii de informare si publicitate, servicii de certificare ISO si servicii de participare la targuri/expozitii internationale (participare si cazare). 4. Cresterea portofoliului de clienti persoane fizice cu peste 200% in primii 5 ani de implementare. 6/15/2018 2/28/2019 50.70% SV DJ Craiova, str.Rosmarinilor nr.29A privat 001 1,529,910 269,984 722,444 1,217,574 495,131 4,235,043 in implementare 0 443,066 78,188
106 2/2.2 116131 Realizarea unei investitii initiale de catre societatea “Editura Agora Fevrodest” SRL din Municipiul Craiova, judetul Dolj SC Editura Fevrodest Agora SRL Modernizarea intreprinderii prin dotarea cu active corporale si necorporale; -Internationalizarea prin participarea la un/o targ/ misiune comerciala/ expozitie tematica in calitate de expozant; -Crearea de noi locuri de munca, pe baza promovarii egalitatii de sanse si a nediscriminarii; 6/15/2018 12/28/2023 51.04% SV DJ Craiova, str.I.D.Sirbu, camin 4, Electroputere, nr.15 privat 001 827,204 145,977 384,475 647,397 262,922 2,267,975 in implementare 0 73,621 12,992
107 2/2.2 116093 Construire hala productie tricotaje P+1, put forat, bazin vidanjabil, imprejmuire teren, platforma betonata SC EUROLTA SRL Crearea unei unitati de productie, constand in construirea unui spatiu de productie si dotarea corespunzatoare a acestuia cu echipamente utilizate in productia de tricotaje 2. Implementarea si accesarea unor norme care sa dezvolte activitatea la standardele pietei, in special, prin aparatura de specialitate 3. Asigurarea derularii in bune conditii a unui proiect cu finantare nerambursabila, pana la sfarsitul perioadei de implementare prin achizitia de servicii de specialitate 6/15/2018 5/31/2019 43.40% SV DJ loc.Pielesti, str.Islaz nr.10 privat 001 950,943 167,813 673,717 1,072,599 398,882 3,263,954 in implementare 0 35,142 6,202
108 2/2.2 116181 Dezvoltarea societatii Ancodent prin achizitia de echipamente performante SC Ancodent SRL Achizitionarea unui numar de 18 echipamenete si 1 aplicatie software, pana la finalizarea perioadei de implementare.Echipamente achizitionate (18 bucati):
– Centrifuga
– 2 Unituri dentare
-Laser
-Laser portabil
-CAD-CAM
-Microscop
-Lupe
-Aparat Inhalosedare
– 4 Calculatoare
-Aparat automat pentru acoperirea incaltarilor
-Combina pentru spalare,ungere si sterilizare turbine si piese de mana DAC universal
-Aspirator chirurgical
-Gutiere
-Pachet panou solar
Aplicatii software:
– 1 Program soft pentru design, frezare si sinterizare
9/6/2018 2/28/2019 60.55% SV DJ Municipiul Craiova, Strada Alexandru Macedonski, nr. 38, jud. Dolj privat 001 937,302 165,406 445,153 0 0 1,547,861 in implementare 0 900,999 159,000
109 2/2.2 116798 Construire imobil cu destinatia hotel S+P+4 cu spatii pentru asigurarea hranei si bauturilor si spatii pentru conferinte, conventii si activitati recreative, parcaj in incinta si imprejmuire teren cu L=99 m SC Cargo Trans International SRL Crearea unei noi unităţi de prestare servicii în domeniul de activitate 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, prin realizarea unei lucrări de construcţie şi achiziţionarea de active corporale şi active necorporale; 2. • Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 5 persoane dintre care cel puţin o persoană aparţinând unei categorii defavorizate şi adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilităţi; 3. • Creşterea competitivităţii firmei pe piaţa turistica naţională şi internaţională prin: certificarea serviciilor de cazare; certificarea şi implementarea sistemelor de management ISO, implicit creşterea dimensiunii pieţei ţintă prin participarea la târguri internaţionale în calitate de expozant. 6/15/2018 7/31/2019 51.78% SV DJ Craiova, str.Severinului, nr.49 privat 001 3,804,759 635,298 1,736,367 2,908,526 1,172,158 10,257,108 implementare 0 177,975 31,407
110 2/2.2 117137 Construire hala productie materiale publicitare P, imprejmuire teren si platforma betonata SC Printgolden Media Design SRL Construirea unei unitati de productie, constand in crearea unui spatiu de productie si dotarea corespunzatoare a acestuia cu echipamente utilizate in productia de materiale de publicitate. 2. Implementarea si accesarea unor norme care sa dezvolte activitatea la standardele pietei, in special prin aparatura de specialitate 3. Asigurarea derularii in bune conditii a unui proiect cu finantarea nerambursabila, pana la sfarsitul perioadei de implementare prin achizitia de servicii de specialitate 7/10/2018 4/30/2019 48.58% SV DJ Craiova, str.Calea Bucuresti,nr.325 privat 001 853,070 150,542 383,116 752,550 369,434 2,508,712 in implementare 0 30,740 5,425
111 2/2.2 116363 Sistem Informatic pentru Migratia Fortei de Munca SC Nestlers Group Global SRL Investitia consta in crearea unei noi unitati de prestare de servicii, prin deschiderea unui punct de lucru la Craiova.
Aceasta infrastructura software este un produs inovator pe piata globala din sectorul mobilitatii, in prezent, neexistand un astfel de produs
adresat exclusiv serviciilor de mobilitate globala (relocare, imigrare si fiscalitate). Constructia unei astfel de infrastructuri software va da
posibilitatea companiilor din intreaga lume, mari angajatori, sa isi gestioneze mobilitatea angajatilor, sa isi selecteze furnizorii potriviti, fara
a mai apela la companii de intermediere (care au costuri extrem de ridicate), eficientizand astfel procesele de imigrare, relocare si
fiscalitate, salvand timp si bani si fiind conforme cu prevederile legislative din tarile in care isi trimit angajatii. Includerea furnizorilor globali
de servicii de imigrare, relocare si taxe in aceasta infrastructura software se va face in baza unor criterii foarte stricte de selectie, cu
certificari internationale in domeniul calitatii serviciilor prestate si o reputatie impecabila. Astfel, clientii finali vor avea siguranta ca
furnizorii prezentati in cadrul platformei vor livra serviciile la un nivel calitativ inalt, respectand toate normele si procedurile internationale
din domeniul mobilitatii globale, trecand deja printr-un proces de selectie riguros la momentul inregistrarii lor in platforma web
8/1/2017 11/30/2019 59.50$% SV DJ  Craiova, bld. Dacia nr. 134, etaj 2, ap. 12, cam. 3,, jud. Dolj privat 001 2,556,678 451,178 1,289,081 0 1,235,820 5,532,758 in implementare 0 0 0
112 3/3.1 118604 Realizarea de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimanziale Bratovoiesti, sat Bratovoiesti, judetul Dolj UAT Bratovoiesti Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele: a) Reducerea consumului anual specific de energie in cazul Scolii Gimnaziale din Bratovoesti prin masuri de reabilitare termica, modernizarea instalatiilor aferente cladirii si utlizarea surselor de energie regenerabila (de vazut lista indicatorilor atasata). b) Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2) necesar functionarii cladirii prin masuri de reabilitare termica, modernizarea instalatiilor aferente cladirii si utilizarea surselor de energie regenerabila (valoarea de inceput 7,46; valoarea la finalul investitiei 1,13). c) Trecerea cladirii intr-o clasa energetica suplimentara in urma implementarii masurilor de reabilitare termica, modernizarii instalatiilor aferente cladirii si utlizarii surselor de energie regenerabila (informatii detaliate se regasesc in raportul de audit energetic). 5/23/2018 4/30/2020 78.51% SV DJ Com.Bratovoiesti public 013 950,021 145,297 22,353 114,815 92,461 1,324,949 in implementare 0 130,230 2,824
113 3/3.1 110962 REABILITARE TERMO-ENERGETICĂ PAVILION ADMINISTRATIV DE LA SEDIUL S.P.F. CALAFAT INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FORNTIERĂ GIURGIU Reducerea consumului anual de energie primara pentru imobilul pavilion administrativ de la sediul S.P.F. Calafat cu 410990,86
Kwh/an prin masuri de reabilitare termica, modernizarea instalatiilor aferente cladirii si utilizarea surselor de energie regenerabila.
12/19/2017 11/30/2019 60.38% SV DJ Calafat, str. Traian, nr. 28, public 013 2,051,757 0 362,075 0 983,988 3,397,820 in implementare 1 30,877 0
114 3/3.1 115426 Creşterea eficienţei energetice a şcolii gimnaziale din cadrul Iiceului tehnologic Constantin
Nicolaescu Piopsor
COMUNA PLENIŢA/PRIMĂRIA Obiectivul specific al proiectului consta in reducerea cu peste 70% a consumului anual de energie primara pana la valori de sub
120 kWh/mp/an si a consumului de gaze cu efect de sera pana la valori de sub 25 Kg/mp/an pentru cladirea izolata termic a Scolii
Gimanizale Plenita din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopsor”, Plenita.
Prin aplicarea pachetului de masuri varianta maximala din cadrul Raportului de audit energetic, se urmareste scaderea
consumului de energie primara cu peste 70%, precum si diminuarea energiei termice pentru incalzirea spatiilor cu aproximativ
72%. Astfel, valorile inregistrate pentru consumul anual specific de energie primara si nivelul anual specific al emisiile echivalent
CO2 se vor situa, in urma interventiei, sub valorile impuse prin ghid fata de anul de referinta 2015: 120 KWh/mp/an pentru energie
primara si fata de anul de referinta 2018: 25 Kg/mp/an pentru emisii CO2.
Prin cresterea performantei energetice a cladirii publice, pe termen scurt si mediu, se degreveaza autoritatea publica locala de
cheltuielile cu combustibilul conventional utilizat, se reduc cheltuielile cu intretinerea imobilului, se asigura sustinerea agentilor
economici din domeniul constructiilor si se creeaza noi locuri de munca pe perioada de derulare a interventiei. Prin producerea
partiala a energiei utilizand resurse regenerabile se va diminua emisia de CO2.
3/16/2018 2/29/2020 64.61% SV DJ Plenita,Str. Strada Traian nr. 34 public 013 1,974,646 302,005 46,462 0 733,255 3,056,368 in implementare 0 0 0
115 3/3.1 110258 Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale din Comuna Podari, judetul Dolj UAT Comuna Podari Obiectivul specific al proiectului consta in reducerea consumului anual de caldura pentru incalzire in cladirea izolata termic a Scolii Gimnaziale Podari la valori de sub 123 kWh/mp/an si reducerea cu minim 40% a consumului de energie pentru incalzire 7/6/2018 9/30/2019 83.98% SV DJ Com.Podari, str.Scolii nr.1 public 013 1,961,028 302,981 21,555 49,579 2,335,143 in implementare 0 499,311 76,365
116 3/3.1 123264 Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate – Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova UAT Municipiul Craiova Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, prin derularea de lucrari de interventie specifice, pentru imbunatatirea performantelor energetice a 2 cladiri din cadrul Spitalului
Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova
6/1/2017 9/30/2022 85.00% SV DJ Mun. Craiova public 013 12,779,793 1,954,556 300,701 0 5,653,177 20,688,227 in implementare 0 0
117 3/3.1 126183 Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie – Gradinita cu program prelungit Piticot inclusiv Cresa nr. 5 UAT Municipiul Craiova Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie – Gradinita cu program prelungit Piticot inclusiv Cresa nr. 5 10/1/2017 5/31/2021 85.00% SV DJ Mun. Craiova public 013 3,032,556 463,803 71,354 260,517 3,828,229 in implementare 0 0
118 3/3.1 125292 Cresterea eficientei energetice, a rezistentei si stabilitatii cladirii publice (Corp C2) situata în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, judetul Dolj UAT Judetul Dolj Cresterea eficientei energetice, a rezistentei si stabilitatii cladirii publice (Corp C2) situata în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, judetul Dolj 5/22/207 9/30/2022 85.00% SV DJ Mun. Craiova public 013 4,130,259 631,687 97,183 8,363,189 13,222,317 in implementare 0 0
119 3/3.1 126160 Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie – Gradinita cu program prelungit Elena Farago inclusiv Cresa nr. 8 UAT Municipiul Craiova Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie – Gradinita cu program prelungit Elena Farago inclusiv Cresa nr. 8 10/1/2017 5/31/2021 85.00% SV DJ Mun. Craiova public 013 3,119,954 477,169 73,411 257,965 3,928,499 in implementare 0 0
120 3/3.1 125047 Reabilitare termica,modificari interioare si extindere Scoala gimnaziala Afumati corp C1 UAT Comuna Afumati Reabilitarea termica a cladirii colii Gimnaziale din satul Afumati, comuna Afumati, în
scopul cresterii eficienþei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de întreþinere a cladirii, creând în acelasi timp condiþii de
învatamânt specifice nivelului Uniunii Europene
7/1/2018 2/20/2020 85.00% SV DJ Comuna Afumati, jud. Dolj public 013 2,946,375 450,622 69,326 226,103 3,692,426 in implementare 0 0
121 3/3.1 126182 Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie – Gradinita cu program prelungit Floare Albastra inclusiv Cresa nr. 3 UAT Municipiul Craiova Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie – Gradinita cu program prelungit Floare Albastra inclusiv Cresa nr. 3 10/1/2017 5/31/2021 85.00% SV DJ Mun. Craiova public 013 3,285,445 502,480 77,305 378,790 4,244,019 in implementare 0 0
122 5/5.1 116171 VALORIFICAREA DURABILA A MONUMENTULUI ISTORIC CASA DIANU DIN LOCALITATEA CRAIOVA, JUDETUL DOLJ PRIN CREAREA UNUI MUZEU AL CARTII SI EXILULUI ROMANESC SI INTRODUCEREA ACESTUIA IN CIRCUITUL TURISTIC UAT JUDETUL DOLJ restaurarea si consolidarea monumentului istoric Casa Dianu din municipiul Craiova 6/29/2017 6/16/2021 83.36% SV DJ Mun. Craiova public 094 17,276,068 2,642,222 406,496 0 400,309 20,725,095 in implementare 0 369,826 56,562
123 5/5.1 116327 RESTAURAREA, CONSOLIDAREA Şl PROMOVAREA MONUMENTULUI ISTORIC CULA IZVORANU-GEBLESCU Parteneriat intre UAT Judetul Dolj si UAT Comuna Brabova estaurarea şi protejarea monumentului istoric Cula Izvoranu – Geblescu, aflat într-o stare avansată de degradare, în pericol de prăbuşire 8/3/2017 6/3/2021 77.07% SV DJ Brabova public 094 1,827,461 279,494 42,999 0 221,365 2,371,318 in implementare 0 20,354 3,113
124 5/5.1 116268 RESTAURAREA, CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA MONUMENTULUI ISTORIC CULA CERNATESTILOR PARTENERIAT DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDEŢUL DOU SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA CERNATESTI restaurarea şi protejarea monumentului istoric Cula Cernăteştilor, aflat într-o stare avansată de degradare; 8/30/2017 6/30/2021 66.40% SV DJ Cernatesti public 094 1,414,831 216,386 33,290 0 466,379 2,130,886 in implementare 0 26,618 4,071
125 5/5.1 119853 Consolidare, restaurare si punere in valoare Biserica “Sf. Nicolae ” – Ungureni Parohia Sfantul Nicolae Ungureni Consolidarea si restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica “Sf. Nicolae” – Ungureni cu scopul de a aduce monumentul la starea inițiala (produsul turistic – Biserica “Sf. Nicolae” – Ungureni – a suferit degradari din cele mai grave cauzate atât de trecerea timpului, care si-a spus cuvântul, cât si din lipsa totala de grija a comunității, dar si a instituțiilor abilitate sa conserve patrimoniul cultural local si național (în primul rând din lipsa baniilor/a surselor de finanțare) au dus la deteriorarea acestui monument istoric – mostenirea cultural istorica a țării noastre 4/4/2018 8/31/2021 85.00% SV DJ Craiova, Str. Ana Ipatescu nr. 100 privat 094 8,656,510 1,323,937 203,683 203,683 0 10,387,812 in implementare 0 1,515,661 87,750
126 5/5.1 119855 Consolidare, restaurare si punere în valoare biserica “Sf. Dumitru” (corp C3) si turn clopotnita (corp
C5) din cadrul ansamblului Manastirea Jitianu
MANASTIREA JITIANU consolidarea si restaurarea a doua monumente istorice (Biserica “Sf. Dumitru” si Turn clopotnita – parti componente/integrante
ale ansamblului Manastirii Jitianu) cu scopul de a aduce ansamblul la starea initiala (produsul turistic – ansamblul Manastirii
Jitianu, a suferit degradari din cele mai grave cauzate atât de trecerea timpului, care si-a spus cuvântul, cât si din lipsa totala de
grija a comunitatii, dar si a institutiilor abilitate sa conserve patrimoniul cultural local si national (în primul rând din lipsa banilor/ a
surselor de finantare, etc.) au dus la deteriorarea acestui monument istoric – mostenirea cultural istorica a tarii noastre;
4/23/2018 8/31/2021 85.00% SV DJ sat Braniste,
comuna Podari, str. Mânastirea Jitianu, nr. 92, judetul Dolj
privat 094 11,908,964 1,821,371 280,211 280,211 0 14,290,757 in implementare 0 1,401,055 0
127 5/5.1 119854 Consolidare, restaurare si punere în valoare Biserica Toti Sfintii Hagi Enus – corp C1 si turn clopotnita
– corp C3 în cadrul ansamblului Bisericii Toti Sfintii Hagi Enus
Parohia Hagi Enusi Pentru îndeplinirea obiectivului general al proiectului menţionat anterior, se conturează următoarele obiective specifice: – consolidarea şi restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – ansamblul bisericii “Toţi Sfinţii” – Hagi Enuş cu scopul de a aduce monumentul la starea iniţială (produsul turistic – ansamblul bisericii “Toţi Sfinţii” – Hagi Enuş, a suferit degradări din cele mai grave cauzate atât de trecerea timpului, care şi-a spus cuvântul, cât şi din lipsa totală de grijă a comunităţii, dar şi a instituţiilor abilitate să conserve patrimoniul cultural local şi naţional (în primul rând din lipsa banilor/ a surselor de finanţare, etc.) au dus la deteriorarea acestui monument istoric – moştenirea cultural istorică a ţării noastre; 5/3/2018 8/31/2021 83.30% SV DJ Craiova, str.A.I.Cuza, nr.21 privat 094 14,651,355 2,585,533 351,773 351,773 0 17,940,435 in implementare 0 2,169,092 72,393
128 5/5.1N 124133 Amenajare de parcuri si gradini in Municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu UAT Municipiul Craiova Obiectivul proiectului il constituie punerea in valoare a Parcului Nicolae Romanescu – unul dintre obiectivele emblematice ale Craiovei si considerat unul dintre cele mai reprezentativ monumente de arta peisagera din România. Din perspectiva criteriului istoric, se poate aprecia ca ansamblul Parcului Romanescu reprezinta o referinta in patrimoniul european al gradinilor si parcurilor istorice, in timp ce, din punct de vedere al calitatilor arhitecturale si peisagistie, acesta reprezinta o rezervatie ce trebuie conservata si restaurata. Parcul Nicolae Romanescu este amplasat în zona de sud a Craiovei, la capatul strazii centrale a orasului – calea Unirii, în cartierul 1 Mai fiind considerat printre cele mai valoroase monumente de arhitectura peisagera a tarii. Parcul Nicolae Romanescu a devenit punctul principal de atractie din municipiul Craiova, fiind considerat unul dintre cele mai valoroase monumente de arhitectura peisagistica din tara datorita pitorescului sau si dimensiunilor impresionante pentru o gradina urbana. In interiorul parcului sunt câteva obiective de sine statatoare care aduc un plus la farmecul locului si formeaza împreuna un ansamblu turistic aparte. Reabilitarea Podului suspendat din Parcul Romanescu, reprezinta pentru Municipiul Craiova o prioritate urmarindu-se finalizarea tuturor operatiunilor de reabilitare si punere în valoare a monumentului istoric de importanta A – Parcul Nicolae Romanescu. Podul suspendat leaga doua dintre dealurile din parc si este o punte peste lacul care se întinde pe aproximativ 4 hectare. Prin realizarea lucrarilor de reabilitare a Podului Suspendat vor fi atinse mai multe obiective ce privesc atât siguranta în exploatare si stabilitatea podului, cât si integrarea armonioasa a acestuia în ansamblul monument istoric al parcului. Stilul romantic al Parcului se evidentiaza cu preponderenta de pe Podului Suspendat de unde se deschide o panorama excelenta a lacului cu nuferi unde vizitatorii se pot plimba cu barca precum si a aleilor cu castani ,mesteceni si alte specii de arbori seculari 4/7/2015 9/30/2020 85.00% SV DJ Craiova Bulevardul Nicolae Romanescu, nr.1. public 094 45,743,689 6,996,094 1,076,322 529,921 54,346,025 in implementare 41,406,794 6,332,804
129 5/5.1S 120161 Conservarea, protejarea, promovarea si
dezvoltarea patrimoniului national si
cultural – Casa Rusanescu (Casa
Casatoriilor)
UAT MUNICIPIUL CRAIOVA Obiectivul proiectului il constituie punerea în valoare a unei cladiri de patrimoniu, în scopul introducerii acesteia în circuitul turistic al municipiului Craiova, atât ca spatii muzeale, dedicate celor mai reprezentative personalitati craiovene, care au marcat cultura, stiintele, arta, politica la nivel local si national cât si ca spaţii expozitionale cu caracter permanent dar si periodic. Obiectivul va permite desfasurarea unor multiple activitati culturale, simpozioane, întâlniri cu tematici diverse, de cultura si arta, de istorie, spatiile de care dispune imobilul permitând desfasurarea evenimentelor la interior, în special în salile de la parter deschise catre str. Unirii, strada cu valente pietonale dar si în sala somptuoasa de la etaj care are cea mai mare suprafata si reprezentativitate. Este posibila extensia activitatilor de interior în curtea cladirii, care prin amenajari si iluminat ambientale corespunzatoare, poate oferi un cadru deosebit pentru activitaþi culturale, mai ales în sezonul estival 10/1/2015 4/30/2022 85.00% SV DJ Craiova, Bulevardul Ştirbei Vodă, nr. 2 public 094 8,531,778 1,304,860 200,748 0 1,061,248 11,098,634 in implementare 0 0
130 5/5.1S 120036 Consolidare, restaurare, amenajare incintă și valorificare turistică “Sf. Gheorghe Vechi”, “Cuvioasa Paraschiva” și construire centrală termică Parohia Sf. Gheorghe Vechi Craiova Consolidarea si restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica “Sf. Gheorghe – Vechi”, “Cuvioasa Paraschiva” cu scopul de a aduce monumentul la starea/forma initiala (produsul turistic – Biserica “Sf. Gheorghe – Vechi”, “Cuvioasa Paraschiva”, având în vedere faptul ca acesta a suferit degradari din cele mai grave cauzate atât de trecerea timpului, care si-a spus cuvântul, cât si din lipsa totala de grija a comunitatii, dar si a institutiilor abilitate sa conserve patrimoniul cultural local si national, în primul rând din cauza lipsei banilor/a surselor de finantare, etc., au dus la deteriorarea acestui monument istoric – mostenirea cultural istorica a tarii noastre) 9/8/2017 4/30/2023 83.30% SV DJ Craiova privat 094 6,652,496 1,173,970 159,724 0 7,986,190 in implementare 0 0
131 5/5.2 118064 AMENAJARE ZONA PARC BALASAN UAT MUNICIPIUL BAILESTI Reconversia si refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din Municipiul Bailesti si anume amenajarea zonei in suprafata de 70.095 mp situat in Centrul Municipiului Bailesti cu densitate a populatiei mare, in vederea obtinerii unei calitati superioare a mediului, cat si pentru cresterea gradului de confort, astfel incât acest spaţiu (in prezent teren degradat) sa funcţioneze ca un spaţiu de agrement, pentru desfasurarea de activitati socio-culturale, sportive si ca un spatiu de odihna si relaxare. 6/8/2017 3/20/2019 83.80% SV DJ Bailesti public 089 8,139,988 1,244,939 191,529 0 137,653 9,714,110 in implementare 0 188,786 28,873
132 6/6.1 117739 Modernizarea DJ552, Craiova-Mofleni-Bucovăţ-Terpeziţa-Sălcuţa-Vîrtop-Caraula-Cetate, km 4+200-71+771 Parteneriat intre UAT JUDEŢUL DOLJ şi UAT Comuna Bucovăţ, UAT Comuna Terpeziţa, UAT Comuna Sălcuţa, UAT Comuna Vîrtop, UAT Comuna Caraula, UAT Comuna Unirea, UAT Comuna Cetate Creşterea calităţii condiţiilor de circulaţie prin îmbunătăţirea parametrilor relevanţi ai drumului judeţean DJ 552: 6/14/2017 8/15/2020 84.73% SV DJ Comuna Bucovăţ, Comuna Terpeziţa, Comuna Sălcuţa, Comuna Vîrtop, Comuna Caraula, Comuna Unirea, Comuna Cetate public 034 143,489,461 21,945,447 3,376,223 0 543,984 169,355,115 in implementare 0 860,848 131,659
133 6/6.1 SUERD 120215 Modernizare DJ561 A, Giurgita (DJ561) – Urzica Mare – Urzicuta – Afumati – Boureni – Bailesti – Balasan – Motatei Gara – Motatei (intersectie DN56), tronson 1 UAT Judetul Dolj Modernizarea drumului judetean DJ 561 A Giurgita (DJ561) – Urzica Mare – Urzicuta – Afumati-Boureni – Bailesti – Balasan – Motatei Gara – Motatei (intersectia cu DN 56), Km 0+000-41+474 stimuleaza mobilitatea in Regiunea Sud-Vest Oltenia prin cresterea accesibilitatii zonelor rurale din comunele Giurgita, Afumati, Motatei, Urzicuta totalizand 15.680 locuitori, precum si a municipiului Bailesti, cu 19.780 locuitori, la reteaua TEN-T rutier, precum si la rutier si feroviar/naval-port 5/8/2015 9/30/2022 84.73% SV DJ Jud Dolj comunele:Giurgita (DJ561) –
Urzica Mare-Urzicuta – Afumati – Boureni –
Bailesti – Balasan – Motatei Gara – Motatei
public 034 107,452,343 16,433,888 2,528,290 1,146,914 127,561,435 in implementare 0 0
134 6/6.1 SUERD 120216 Modernizare DJ561 A, Motatei (intersectie DN56) – Dobridor – Unirea – Plenita – Lim. Jud. Mehedinti, tronson 2 UAT Judetul Dolj Modernizarea drumului judetean DJ561A Modenizarea DJ561A, Motatei – (intersectie DN 56) – Dobridor – Unirea – Plenita – Limita Jud. Mehedinti, km 41+741 – 72+237 stimuleaza mobilitatea in Regiunea Sud-Vest Oltenia prin cresterea accesibilitatii zonelor rurale din comunele Plenita, Unirea, Motatei, la reteaua TEN-T rutier, precum si la rutier si feroviar/naval-port, dar si prin cresterea accesibilitatii judetului Mehedinti, intrucat DJ561A se continua in judetul vecin 5/8/2015 9/30/2022 84.73% SV DJ Motatei (intersectie
DN56) – Dobridor – Unirea – Plenita
public 034 77,018,874 11,779,357 1,812,209 565,974 91,176,413 in implementare 0 0
135 8/8.1 115458 Schimbare de destinatie din birouri in centru de zi pentru persoane varstnice, extindere si etajare
de Ia P Ia P+2, imprejmuire teren, put forat, bazin etans vidanjabil, platforma pavata
ASOCIAŢIA GLOBAL HELP CREŞTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE CU SERVICII SOCIALE 12/22/2017 6/30/2019 84.96% SV DJ Craiova, strada Sŕinţii Apostoli, nr. 92 privat 055 1,878,368 331,477 45,099 46,104 1,005 2,302,052 in implementare 1 378,510 66,796
136 8/8.1 127512 Centru de zi pentru batrani, localitatea Ghizdavesti, comuna Celaru Comuna Celaru Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale în Comuna Celaru, judetul Dolj prin
conversia cladirii in stare de degradare, ce a avut destinatia de Scoala Comunala in Centru de zi pentru persoane Varsnice.
6/1/2017 2/28/2021 84.96% SV DJ comuna CELARU, jud. Dolj public 055 1,741,266 696,507 49,750 290,024 2,777,548 in implementare 0 0
137 8/8.1A 123999 Reabilitare Corp C1 – Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi(colectare selectiva) la Spitalul Clinic municipal Filantropia Craiova , situat in municipiul Craiova, bd.Nicolae Titulescu nr.40 UAT Municipiul Craiova Dezvoltarea infrastructurii de sanatate din municipiul Craiova în vederea reducerii inechitatii în
accesul la serviciile de sanatate prin Reabilitare Corp C1 – Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi(colectare selectiva) la Spitalul Clinic municipal Filantropia Craiova , situat in municipiul Craiova, bd.Nicolae Titulescu nr.40.
9/14/2015 12/31/2021 70.00% SV DJ CRAIOVA public 053 7,490,524 2,996,210 214,015 433,498 11,134,247 in implementare 0 0
138 8/8.1A 127676 Dotare ambulatoriu Spital Orasenesc Segarcea UAT Orasul Segarcea Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de sanatate furnizate in cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului
Orasenesc Segarcea, prin dotarea corespunzatoare a ambulatoriului
9/1/2018 2/28/2021 70.00% SV DJ oras SEGARCEA, jud. DOLJ public 053 7,302,145 2,920,858 208,633 125,033 10,556,670 in implementare 0 0
139 8/8.1A 124518 Reabilitare, modernizare, extindere si dotare  Ambulatoriul Spitalului Municipal Calafat UAT Municipiul Calafat Reabilitare, modernizare, extindere si dotare
Ambulatoriul Spitalului Municipal Calafat
6/1/2018 4/30/2021 70.00% SV DJ Mun. Calafat, jud. Dolj public 053 7,469,439 2,987,775 213,413 0 10,670,627 in implementare 0 0
140 8/8.3A 127884 Badici /Reabilitare, modernizare, extindere si dotare centru social de zi pentru persoane vârstnice – Sfintii Doctori fara de arginti Cosma si Damian” Arhiepiscopia Craiovei Reabilitare, modernizare, extindere si dotare centru social de zi pentru persoane vârstnice 11/1/2018 10/15/2021 68.60% SV DJ CRAIOVA privat 055 3,011,857 1,290,796 87,809 0 4,390,462 in implementare 0 0
141 10/10.1 121883 Construire gradinita in comuna Ghidici, judetul Dolj UAT Comuna Ghidici Construirea unei gradinite moderne in comuna Ghidici, impartita in 3 grupe, fiecare grupa cu cate 20 de copii 11/1/2017 5/31/2020 85.00% SV DJ comuna Ghidici, Str. Mihai Viteazu, Nr. 165 – fost T18,P26, judetul Dolj privat 052 1,826,171 279,297 42,969 461 2,148,898 in implementare 0 0
142 10/10.1 124084 Reabilitare, modernizare si echipare Gradinita cu program normal nr 1 UAT Orasul Bals Cresterea functionalitatii infrastructurii educationale precum si a confortului necesar in vederea desfasurarii procesului
educational prin intermediul lucrarilor de reabilitare si modernizare
4/1/2018 10/31/2020 85.00% SV DJ oras Bals, jud Dolj public 052 4,251,976 650,302 100,047 0 5,002,324 in implementare 0 0
143 10/10.3 119863 Amplasare firma, igienizare si dotare spatii de invatamant UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA Imbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale ale Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Craiova, prin achizitionarea de simulatoare si echipamente performante in vederea dezvoltarii Centrului de simulare aplicata prin:îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale ale Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Craiova, prin achizitionarea de simulatoare si echipamente performante in vederea dezvoltarii Centrului de simulare aplicata
in medicina
in medicina
2/1/2018 10/31/2019 85.00% SV DJ Craiova public 050 9,046,056 1,596,363 0 0 0 10,642,419 in implementare 153,850 27,150
TOTAL 668,026,034 113,630,748 66,557,256 92,317,875 65,752,222 1,006,284,136 112,934,975 18,146,211