Dâmbovița 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE  – PROGRAMUL OPERATIONAL  REGIONAL
JUDETUL DÂMBOVIȚA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2.1 102181 Extinderea activității de producție a paharelor de carton și consolidarea poziției pe piață prin achiziționarea de echipamente performante SC JANDY SRL Consolidarea pozitiei pe piata a SC JANDY S.R.L., în domeniul fabricarii produselor de carton 9/25/2017 4/30/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 748,964 132,170 220,284 262,677 1,364,095 finalizat 0.00 629,650 111,115
2 2.1 102182 Modernizarea activitatii la SC EUROPROIECT SRL prin construire sediu SC EUROPROIECT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/25/2017 1/31/2020 68.38% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 683,599 120,635 195,435 338,818 1,338,487 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget 5,881 1,038
3 2.1 102239 Construire pensiune “Alesia” P+1E SC TEX SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/25/2017 8/31/2020 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa BP 1 754,011 133,061 221,768 73,534 1,182,374 In implementare 0.00 476,774 84,137
4 2.1 102240 Diversificarea activității firmei Parcul Industrial Răcari SRL prin achiziția de echipamente performante SC PARCUL INDUSTRIAL RĂCARI SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/31/2017 6/30/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Răcari BP 1 471,176 83,149 138,581 250,278 943,184 finalizat Act Aditional nr. 1 modificare valoare totala a proiectului 471,176 83,149
5 2.1 102424 Achiziție de echipamente și utilaje la SC TARABOSTES BIO ORGANIC STIL SRL SC TARABOSTES BIO ORGANIC STIL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/9/2018 8/31/2019 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa BP 1 622,481 109,850 183,083 197,455 1,112,869 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 34 luni la 38 luni(31.05.2019)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 38 luni la 41 luni(31.08.2019)
576,955 101,816
6 2.1 102508 Creșterea competitivității TORENT SERV SRL SC TORENT SERV SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/2/2017 4/26/2019 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 230,890 40,745 67,909 0 339,544 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 35 luni (26.04.2019) 112,412 19,837
7 2.1 102527 Înființare fabrică de sisteme de ventilație la Răcari SC FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 1/31/2018 5/30/2020 64.05% Sud Muntenia Dâmbovița Răcari BP 1 760,291 134,169 292,594 280,571 1,467,625 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 44 luni la 50 luni(30.05.2020) 30,831 5,441
8 2.1 102641 Creșterea eficienței SC DESMAN INFOMED SRL prin achiziția unui sistem ERP și echipament IT SC DESMAN INFOMED SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/27/2017 10/31/2019 68.38% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 187,848 33,150 53,704 52,634 327,336 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 29 luni la 41 luni 27,353 4,827
9 2.1 102653 Creșterea competitivității societății SC GEAMI SRL ca urmare a diversificării paletei de activități SC GEAMI SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/24/2017 5/31/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 708,929 125,105 208,509 237,536 1,280,078 finalizat 0.00 706,885 124,744
10 2.1 102713 Dezvoltarea SC TEAM-M CONSTRUCT SRL prin achiziția de utilaje moderne SC TEAM-M CONSTRUCT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 1/26/2018 10/31/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 682,822 120,498 200,830 0 237,985 1,242,135 finalizat 0.00 682,788 120,492
11 2.1 103114 Creșterea competitivității firmei BITOREDO SRL prin achiziția de echipamente performante SC BITOREDO SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/27/2017 7/17/2018 72.25% Sud Muntenia Dâmbovița Moreni BP 1 691,841 122,090 143,635 181,938 1,139,504 finalizat 0.00 689,926 121,752
12 2.1 103213 Dezvoltarea durabilă a SC AVIGEO SRL prin extinderea activității în domeniul serviciilor publicitare SC AVIGEO SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/31/2017 7/31/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 750,425 132,428 220,714 248,002 1,351,569 finalizat Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare 24 luni 739,253 130,456
13 2.1 103543 Construire hală parter mică producție – filtre de aer (ventilație și sediu administrativ) SC M.B. ROTRADE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/26/2018 1/31/2020 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Răcari BP 1 758,990 133,939 223,233 418,505 1,534,668 In implementare Act Aditional nr.1, prel perioada de implementare de la 26 luni la 35 luni(31.05.2019)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 35 luni la 43 luni(31.01.2020)
414,552 73,156
14 2.1 103939 Creșterea competitivității SC ETERRA MAP SRL prin inovarea proceselor de obținere și prelucrare a datelor topografice SC ETERRA MAP SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/18/2017 10/31/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 398,622 70,345 117,242 111,380 697,589 finalizat 0.00 398,003 70,236
15 2.1 104047 Dezvoltarea STALEX-ANG ACCOUNTING SRL prin achiziția de dotări moderne SC STALEX-ANG ACCOUNTING SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/8/2017 8/31/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 206,994 36,528 60,881 5,836 310,240 finalizat 0.00 182,600 32,224
16 2.1 104127 Dezvoltarea unui domeniu nou de activitate în cadrul microintreprinderii SC EXPERT CONSULTING NISTOR SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/1/2017 7/17/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 475,714 83,949 139,916 132,920 832,499 finalizat 0.00 475,347 83,885
17 2.1 104757 Dotarea PORSENA S.R.L.în vederea realizării serviciilor de producție cinematografică, video și de programe de televiziune SC PORSENA S.R.L. consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/7/2018 9/30/2018 74.80% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa BP 1 559,953 98,815 89,832 357 748,957 finalizat Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare de la 20 luni la 23 luni(30.08.2018)
Act Aditional nr.2 prelungire perioada de implementare
557,704 98,418
18 2.1 104819 Consolidarea poziției pe piață a SC MUSE ID CONCEPT SRL, prin modernizarea spațiului de producție și dotarea acestuia cu echipamente tehnologice performante pentru producție de mobilier SC MUSE ID CONCEPT  SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 1/29/2018 7/31/2019 63.75% Sud Muntenia Dâmbovița Răcari BP 1 757,773 133,725 297,166 493,417 1,682,081 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 24 luni la 34 luni(30.08.2018)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 34 luni la 37 luni(30.07.2019)
605,168 106,794
19 2.1 105293 Achiziționare echipamente pentru diversificarea activității firmei ROYAL BUSINESS ACCOUNTS SRL SC ROYAL BUSINESS ACCOUNTS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/24/2017 5/31/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 604,270 106,636 177,726 169,045 1,057,678 finalizat 0.00 595,423 105,075
20 2.1 105745 Dezvoltarea activității firmei SC FLORI DE CÂMP SRL SC FLORI DE CÂMP SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 11/29/2017 10/20/2019 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Găești BP 1 588,076 103,778 172,963 213,395 1,078,213 In implementare 0.00 12,240 2,160
21 2.1 106300 Achiziție utilaje pentru fabricarea mobilei din lemn SC AQUATIC BLUE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/2/2018 12/31/2019 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 490,286 86,521 144,202 0 721,008 In implementare Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 16 luni la 23 luni(31.12.2019)
430,048 75,891
22 2.1 107988 Modernizarea activității societății NEVA EXPERT SRL SC NEVA EXPERT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/7/2018 8/31/2019 68.42% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 211,004 37,236 60,133 59,225 367,598 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 24 luni la 35 luni(31.08.2019) 22,580 3,985
23 2.1 108070 Servicii noi în cadrul microintreprinderii LIN FOTOVOLTAIC 2012 SRL SC LIN FOTOVOLTAIC 2012 SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/6/2018 12/14/2018 74.80% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 633,574 111,807 101,643 19,397 866,421 Finalizat Act Aditional nr. 1 modificare contract de finantare in urma devenirii societatii platitoare de TVA 531,447 93,785
24 2.1 108156 Prestare servicii noi de către microîntreprinderea SC FAR ECO CASTOR SRL ca urmare a achizționării de echipamente performante noi SC FAR ECO CASTOR SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/25/2017 8/31/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Găești BP 1 415,327 73,293 122,155 240 611,015 finalizat 0.00 351,438 62,018
25 2.1 108600 Retehnologizarea sectorului productiv la SC BRENDO BALAST SRL SC BRENDO BALAST SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/6/2018 11/30/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Titu BP 1 709,264 125,164 208,607 0 232,305 1,275,341 finalizat 0.00 707,306 124,819
26 2.1 108950 Achizitie de utilaje de constructii la SC ROYALVIL SRL SC ROYALVIL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 11/22/2017 9/30/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 739,252 130,456 217,427 0 207,746 1,294,881 finalizat Act Aditional nr. 1 prelungire perioada de implementare dela 20 luni la 26luni (pana la 30.09.2018) 739,237 130,454
27 2.1 108964 Dotare laborator de tehnică dentară SC YAKDENT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 11/23/2017 11/30/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Moreni BP 1 466,664 82,353 137,254 0 686,271 finalizat Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare la 22 luni
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 22 la 26(30.11.2018)
418,372 73,830
28 2.1 109017 Investiție performantă în domeniul productiv pentru dezvoltarea durabilă a firmei DIP INTERNATIONAL SRL SC DIP INTERNATIONAL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/2/2018 11/30/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Moreni BP 1 760,277 134,167 223,611 212,430 1,330,485 finalizat 0.00 760,136 134,142
29 2.1 109046 De la deșeu la materie primă SC EXPERT RECYCLING SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/5/2018 6/30/2019 59.13% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa BP 1 735,862 129,858 378,846 262,350 1,506,915 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 9 la 17 luni(30.06.2019)+buget
Act Aditional nr.2, mod buget
666,384 117,597
30 2.1 109050 Dezvoltarea activității de lucrări de instalații electrice în cadrul Fast General Electric SRL SC FAST GENERAL ELECTRIC SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/1/2018 10/31/2018 68.29% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 719,100 126,900 207,001 200,070 1,253,071 finalizat 0.00 717,229 126,570
31 2.1 109636 Achiziție utilaje pentru realizare lucrări de pregătire a terenului SC PEDANT SERV SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/8/2018 8/31/2019 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 466,046 82,243 137,072 0 685,362 In implementare 0.00 0 0
32 2.1 109666 Extinderea activității SC BIZZ INVEST SRL cu o activitate nouă – operațiuni de mecanică generală SC BIZZ INVEST SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/2/2018 10/31/2018 72.14% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 749,700 132,300 157,186 197,445 1,236,631 finalizat 0.00 747,743 131,955
33 2.1 109688 Dezvoltarea activității AGB CONSULT SRL prin achiziționarea de utilaje de construcții SC AGB CONSULT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/23/2018 11/30/2019 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 609,618 107,580 179,299 170,334 1,066,831 In implementare 0.00 531,414 93,779
34 2.1 109956 Desființare construcții C1, C2 și construire spații birouri P+2 SC EUROPROJECT PARTNER SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/24/2018 3/31/2020 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 735,680 129,826 216,377 207,440 1,289,323 In implementare 0.00 28,020 4,945
35 2.1 110474 Consolidarea poziției pe piață a WOX DESIGN SRL prin creșterea competitivității întreprinderii și diversificarea produselor și serviciilor realizate SC WOX DESIGN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/19/2018 7/31/2019 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 606,516 107,032 178,387 169,468 1,061,404 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 9 luni la 15 luni(31.07.2019) 595,267 105,047
36 2.1 110947 Dezvoltarea durabilă a laboratorului  AXA CERT AXA CERT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/19/2018 6/30/2019 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa BP 1 478,339 84,413 140,688 0 133,654 837,093 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 32 luni(30.06.2019) 361,885 63,862
37 2.1 111034 Creșterea competitivității SC RIZBOG PLAST SRL prin achiziționare de utilaje performante, în localitatea Titu, județ Dâmbovița SC RIZBOG PLAST SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/23/2018 5/31/2019 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Titu BP 1 759,865 134,094 223,490 220,915 1,338,364 In implementare 0.00 0 0
38 2.1 111351 Creșterea competitivității CHANDLER INTERNATIONAL SRL CHANDLER INTERNATIONAL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/18/2018 8/31/2019 52.45% Sud Muntenia Dâmbovița Răcari BP 1 760,275 134,166 555,221 275,436 1,725,098 In implementare 0.00 12,582 2,220
39 2.1 111455 Prestare servicii la standarde ridicate de calitate SC BUL VAR SOR PRODUCTION SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/5/2018 12/31/2018 72.25% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 748,432 132,076 155,384 199,199 1,235,091 finalizat 0.00 746,748 131,779
40 2.1 111567 Dotarea SC VEFELE AUTOSERV SRL cu echipamente SC VEFELE AUTOSERV SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/22/2018 12/31/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 184,214 32,508 54,181 10,090 280,993 finalizat Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare 153,356 27,063
41 2.1 111606 Diversificarea activității firmei LEBON TRADING , prin introducerea unor produse noi LEBON TRADING consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/20/2018 3/31/2020 72.25% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa BP 1 584,645 103,173 121,380 0 153,747 962,945 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 27 luni la 37 luni(31.03.2020) 391,039 69,007
42 2.1 111678 Achiziție de utilaje de pregătire a terenului privind creșterea competitivității în cadrul firmei SC AGRICOLA PERȘINARI SRL SC AGRICOLA PERȘINARI SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/19/2018 2/28/2019 72.22% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 682,125 120,375 141,951 179,446 1,123,897 In implementare Act Aditional nr. 1 prelungire perioada de implementare 0 0
43 2.1 111871 Dezvoltarea  COFRA PROIECT SRL prin achiziția de utilaje moderne COFRA PROIECT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/18/2018 2/29/2020 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Moreni BP 1 703,328 124,117 206,861 190,058 1,224,364 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 36 luni(29.02.2020) 0 0
44 2.1 112242 Achiziție utilaje pentru dezvoltarea activității societății MONDO PARETI SRL MONDO PARETI SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/27/2018 12/31/2019 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 672,386 118,656 197,760 187,872 1,176,675 In implementare 0.00 0 0
45 2.1 112340 Achiziție de utilaje pentru măsurători topografice la SC TEREX7 INVEST SRL SC TEREX7 INVEST SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/2/2018 12/31/2018 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 627,699 110,770 184,617 175,387 1,098,474 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 24 luni la 30 luni(31.12.2018) 623,801 110,082
46 2.1 112367 Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor oferite de NORTH TOPOCAD SRL prin achiziția de echipamente SC NORTH TOPOCAD SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/17/2018 12/31/2018 76.36% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 651,716 115,009 86,804 164,788 1,018,316 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget 633,153 111,733
47 2.1 112559 Modernizarea si diversificarea activității SC DOBRA TRAVERS SRL SC DOBRA TRAVERS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/21/2018 8/31/2019 68.43% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 349,477 61,672 99,595 97,839 608,584 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 24 luni la 30 luni(30.08.2019) 0 0
48 2.1 113087 Dezvoltarea SC AVANTAJ TEXTIL ONLINE SRL prin achiziția de utilaje performante AVANTAJ TEXTIL ONLINE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/30/2018 3/31/2019 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa BP 1 596,697 105,299 175,499 169,579 1,047,074 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 22 luni la 25 luni(31.03.2019) 580,525 102,446
49 2.1 113255 Achiziție de utilaje și echipamente de construcții la nivelul societății GEOLAND ADVANCE SRL GEOLAND ADVANCE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/31/2018 9/30/2019 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Moreni BP 1 307,128 54,199 90,332 89,584 541,243 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni las 31 luni(30.09.2019) 0 0
50 2.1 113645 Diversificarea activității firmei  SC MARVOI MARIANA SRL SC MARVOI MARIANA SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/3/2018 3/31/2020 68.00% Sud Muntenia Dâmbovița Găești BP 1 661,356 116,710 194,516 46,036 1,018,619 In implementare 0.00 0 0
51 2.2 110148 Crearea unei entitiăți de producție a corpurilor și lămpilor de iluminat SC URBIOLED SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/30/2018 3/31/2021 61.86% Sud Muntenia Dâmbovița Moreni BP 1 3,584,948 632,638 1,577,138 1,103,959 6,898,683 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget 210,834 37,206
52 2.2 110190 Dezvoltarea AngiMetal Impex SRL prin extinderea capacității de prestare a serviciilor de recuperarea materialelor reciclabile sortate pe piața internă și internațională ANGIMETAL IMPEX SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/13/2018 11/30/2019 60.84% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 979,029 172,770 457,251 305,720 1,914,770 In implementare 0.00 0 0
53 2.2 110465 Creșterea performanței în afaceri a întreprinderii ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL SC ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL #N/A 1/30/2019 6/30/2020 53.12% Sud Muntenia Dâmbovița Conțești BP 1 2,636,122 465,198 1,861,661 1,108,751 6,071,732 In implementare 0.00 99,221 17,510
54 2.2 110743 Construire hotel de 4 stele în municipiul Târgoviște SC CANTUP SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/7/2018 6/30/2021 52.90% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 3,839,139 677,495 2,740,763 0 2,561,530 9,818,927 In implementare 0.00 212,957 37,581
55 2.2 110848 Dezvoltarea durabilă a societății GLULAM SA prin investiții în active performante SC GLULAM SA consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/25/2018 5/31/2020 52.10% Sud Muntenia Dâmbovița Ulmi BP 1 3,839,121 677,492 2,852,344 1,804,702 9,173,658 In implementare 0.00 98,991 17,469
56 2.2 111182 Construire structură de cazare în municipiul Târgoviște SC GEOMATICA SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/14/2018 10/31/2021 61.65% Sud Muntenia Dâmbovița  Târgoviște BP 1 3,839,504 677,560 1,710,608 1,266,556 7,494,228 In implementare 0.00 0 0
57 2.2 111653 Crearea unei noi unități de producție a mobilei la EURO MEGA SRL SC EURO MEGA SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/30/2018 10/31/2020 53.74% Sud Muntenia Dâmbovița Răcari BP 1 3,835,790 676,904 2,625,443 0 8,705,981 15,844,118 In implementare 0.00 273,465 48,258
58 2.2 111835 Dezvoltarea activității firmei GOODMOB DISTRIBUTION SRL  în domeniul producției de mobilier GOODMOB DISTRIBUTION SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/13/2018 4/30/2020 60.62% Sud Muntenia Dâmbovița Răcari BP 1 2,339,124 412,787 1,106,510 733,100 4,591,521 In implementare Act Aditional nr.1, mod CF 67,492 11,910
59 2.2 112323 Construire hală producție mobilier KETOR DESIGN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/29/2018 9/30/2020 61.16% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 2,922,366 515,712 1,340,457 910,597 5,689,131 In implementare 0.00 361,621 63,816
60 2.2 112550 Tratarea deșeurilor de poliolefine pentru revalorificare EXPERT RECYCLING SRL #N/A 1/25/2019 9/30/2019 59.50% Sud Muntenia Dambovita Pucioasa BP 1 1,676,586 295,868 845,338 231,340 3,049,132 In implementare 0.00 0 0
61 2.2 113118 Construire “REEA” BOUTIQUE HOTEL S+P+1+M IVAN GRUP SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/13/2018 5/31/2021 61.31% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 3,839,369 677,536 1,745,286 1,800,071 8,062,261 In implementare Act Aditional nr.1, mod CF 327,391 57,775
62 2.2 113187 Construcție și utilare unitate de producție pentru fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru MATEI CONF GRUP SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/10/2018 11/30/2019 51.65% Sud Muntenia Dâmbovița Răcari BP 1 3,836,946 677,108 2,914,337 5,316,371 12,744,763 In implementare 0.00 0 0
63 2.2 113438 Extindere capacitate data center și soluție modernă pentru disaster recovery PHOENIX IT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/10/2018 6/30/2019 60.92% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 2,961,823 522,675 1,377,585 934,611 5,796,694 In implementare 0.00 0 0
64 2.2 114034 Extinderea capacității de producție  a SC MEGA CONSTRUCT METAL SRL prin construirea unei hale de producție uși de interior , inclusiv dotare SC MEGA CONSTRUCT METAL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/8/2018 12/31/2020 52.65% Sud Muntenia Dâmbovița Răcari BP 1 3,837,612 677,226 2,773,476 1,500,031 8,788,344 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 40 luni la 46 luni(31.12.2020) 149,198 26,329
65 2.2 114480 Extinderea capacităților avansate de producție la  SC TEKNAUS SRL prin investiții în echipamente, servicii și active necorporale SC TEKNAUS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/4/2019 12/31/2020 53.03% Sud Muntenia Dâmbovița Moreni BP 1 905,386 159,774 642,079 324,375 2,031,614 In implementare 0.00 0 0
66 2.2 114637 Desființarea clădirilor C1,C2,C3,C4 și înființare infrastructură pentru activități recreative și distractive SIMET PROD SRL #N/A 2/28/2019 12/31/2020 61.05% Sud Muntenia Dâmbovița Găești BP 1 3,752,551 662,215 1,732,533 1,153,836 7,301,134 In implementare 0.00 0 0
67 2.2 115055 Diversificarea producției la PRINCO GRUP SA prin achiziți ade echipamente performante PRINCO GRUP SA consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/28/2018 9/30/2019 52.83% Sud Muntenia Dâmbovița Buciumeni BP 1 861,399 152,012 617,116 339,365 1,969,891 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 29 luni(30.09.2019) 216,583 38,221
68 2.2 115078 Înființare tipografie specializată în producția de folii imprimate pentru industria alimentară/nealimentară – Răcari, jud.Dâmbovița SOLO EX-IM SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/25/2018 2/29/2020 59.50% Sud Muntenia Dâmbovița Racari BP 1 3,823,490 674,734 1,927,810 1,585,522 8,011,555 In implementare 0.00 1,438,456 253,845
69 2.2 115166 Extindere și modernizare producție MOBIREF DESIGN SRL MOBIREF DESIGN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/7/2018 7/31/2020 61.31% Sud Muntenia Dâmbovița  Târgoviște BP 1 1,074,709 189,655 488,534 333,284 2,086,181 In implementare 0.00 342,083 60,368
70 2.2 115381 Construire centru de proiectare , inginerie și servicii tehnice in domeniul structurilor metalice CHANDLER INTERNATIONAL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/24/2018 7/31/2021 59.50% Sud Muntenia Dâmbovița Racari BP 1 2,347,668 414,294 1,183,698 951,036 4,896,697 In implementare 0.00 0 0
71 2.2 116326 Achiziție echipamente performante pentru extiderea capacității de producție SC PLASTICOM IMPEX SRL #N/A 1/23/2019 10/31/2020 47.19% Sud Muntenia Dambovita Titu BP 1 3,839,616 677,579 3,619,984 1,546,064 9,683,243 In implementare 0.00 0 0
72 2.2 116613 Dezvoltarea societații „MOTRIS COMPANY” SRL printr-o investiție inițială în orasul PUCIOASA, judetul Dâmbovita MOTRIS COMPANY SRL #N/A 3/1/2019 11/12/2020 60.51% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa BP 1 3,273,427 577,664 1,558,798 1,027,879 6,437,768 In implementare 0.00 0 0
73 2.2 116663 Construire sala de activitati recreative si distractive, spatii auxiliare functionale si tehnice, anexe, amenajare si imprejmuire teren, regim de inaltime P+1E PODARU PROD SRL #N/A 1/23/2019 9/30/2021 60.52% Sud Muntenia Dambovita Targoviste BP 1 3,235,314 570,938 1,539,626 1,449,603 6,795,480 In implementare 0.00 0 0
74 2.2 116810 CONSTRUIRE HOTEL „INSULA „ in localitatea Comisani CENTRAL MORENI SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/25/2019 5/31/2021 52.61% Sud Muntenia Dâmbovița Comisani BP 1 2,752,588 485,751 1,993,154 1,222,533 6,454,025 In implementare 0.00 0 0
75 2.2 116862 Îmbunătățirea competitivității economice a SC CHITULESCU PROD SRL, prin construirea unui hotel în Municipiul Târgoviște CHITULESCU PROD SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 11/30/2018 11/30/2020 60.83% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 3,838,391 677,363 1,793,924 1,532,014 7,841,692 In implementare 0.00 0 0
76 2.2 116893 INVESTITIE NOUA IN CADRUL FIRMEI DIP INTERNATIONAL SRL DIP INTERNATIONAL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 1/30/2019 10/31/2020 59.50% Sud Muntenia Dâmbovița Moreni BP 1 2,564,429 452,546 1,292,990 867,463 5,177,428 In implementare 0.00 0 0
77 2.2 117101 Îmbunatatirea competitivitatii economice a SC Scapino Com SRL, prin construirea unui hotel în Municipiul Târgoviste SCAPINO COM SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/16/2019 4/30/2021 61.11% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 2,872,313 506,879 1,321,098 898,828 5,599,119 In implementare 0.00 0 0
78 2.2 117186 Dezvoltarea RAIMAN CAPUCINO SRL prin achiziția unor utilaje si dotari moderne RAIMAN CAPUCINO SRL #N/A 3/18/2019 3/31/2020 51.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște BP 1 1,286,160 226,969 1,008,753 479,467 3,001,350 In implementare 0.00 0 0
79 3.1 111504 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SPITALULUI ORASENESC PUCIOASA UAT Orașul Pucioasa 6/19/2019 4/30/2023 85.00% Sud Muntenia Dambovita Orașul Pucioasa APL 27,360,597 4,184,562 643,779 0 81,901 32,270,838 In implementare 0.00 0 0
80 4.4 122305 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit “Rază de soare” din Târgoviște, jud.Dâmbovița UAT Municipiu Târgoviște 3/27/2019 2/28/2022 85.00% Sud Muntenia Dambovita Dâmbovița APL 6,750,006 1,031,560 159,618 0 4,794,869 12,736,053 In implementare 0.00 0 0
81 5.1 116409 Restaurarea, consolidarea si punerea in valoare cultural-turistica a monumentului istoric Biserica Adormirii Maicii Domnului – Strâmbeanu din satul Pitaru, comuna Potlogi, județul Dâmbovița PARTENERIAT intre UAT Comuna Potlogi si Parohia Pitaru impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 9/4/2017 9/4/2021 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița  Pitaru,  Potlogi APL 94 6,469,186 988,644 152,977 367,026 7,977,833 In implementare 0.00 226,829 34,665
82 5.1 116457 Restaurarea și consolidarea Bisericii “Sfântul Gheorghe”- Mănăstirea Viforata, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița, comuna Aninoasa, sat Viforâta, str. Mihai Viteazu, nr.267 PARTENERIAT intre UAT Comuna Aninoasa si Manastirea Viforata impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 10/23/2017 11/30/2022 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița  Viforâta,  Aninoasa APL 94 6,582,396 1,006,719 154,880 212,216 7,956,212 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget
Act Aditional nr.2 prelungire perioada de implementare (pana la 30.11.2022) si modificare buget
378,397 57,873
83 5.1 116464 Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște UAT Județul Dâmbovița impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 12/19/2017 7/19/2021 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița  Târgoviște APL 94 16,682,819 2,551,490 392,537 160,671 19,787,517 In implementare 0.00 563,334 86,157
84 5.1 116503 Reabilitare, consolidare și modernizare monument istoric; schimbare destinație în centru cultural- Gheorghe Zamfir UAT Orașul Găești 5/7/2019 11/2/2020 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița Orașul Găești APL 5,000,558 764,791 117,660 223,517 6,106,526 In implementare 0.00 0 0
85 5.1 118025 Consolidare-restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica din lemn “Cuvioasa Paraschiva” Vârtop Parohia Cuvioasa Paraschiva – Cîndești Vale impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 11/1/2017 2/28/2021 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița  Cîndești UC 94 8,427,019 1,288,838 198,283 0 0 9,914,140 In implementare Act Aditional nr.1, micsorare perioada de implementare de la 51 luni la 40 luni(01.03.2021)
Act Aditional nr.2, mod buget
1,519,772 93,600
86 5.2 114382 Creare Gradina Publica pentru agrement si recreere pe str. Avram Iancu, oras Pucioasa UAT
Orașul Pucioasa
#N/A 3/8/2019 8/31/2021 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa APL 89 525,523 80,374 12,365 398,822 1,017,084 In implementare 0.00 0 0
87 5.2 116344 Amenajare zona de agrement si petrecere a timpului liber prin reconversia si refunctionalizarea terenului din Lunca Raului Ialomita, Orasul Pucioasa, judetul Dambovita UAT
Orașul Pucioasa
#N/A 3/8/2019 7/31/2022 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa APL 89 10,062,265 1,538,935 236,759 1,922,020 13,759,979 In implementare 0.00 0 0
88 5.2 118257 Reabilitare și extindere spații verzi în orașul Titu UAT Oraș Titu îmbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale din Titu 9/13/2017 4/13/2020 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița Titu APL 89 6,638,648 1,015,323 156,204 9,214 7,819,389 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 21 luni la 32 luni(13.04.2020) 79,394 12,143
89 6.1 117822 Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limita județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limită județ Ilfov PARTENERIAT intre UAT Județul Dâmbovița – UAT mun.Târgoviște – UAT mun.Moreni îmbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale din Judetul Dâmbovita prin stimularea mobilitatii 8/4/2017 5/4/2021 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești APL 34 179,511,725 27,454,734 4,223,805 632,123 211,822,388 In implementare 0.00 470,178 71,910
90 7.1 113119 Modernizare și amenajare peisageră în zona centrală a stațiunii balneoclimaterice Oraș Pucioasa UAT Orașul Pucioasa 5/29/2019 3/31/2023 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa, jud.Dâmbovița 18,468,286 2,824,561 434,548 750,926 22,478,322 In implementare 0.00 0 0
91 7.1 116873 Creare zona de agrement “MOȚĂIANCA” în stațiunea balneoclimaterică Oraș Pucioasa UAT Orașul Pucioasa 5/29/2019 3/31/2023 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa, jud.Dâmbovița 16,395,926 2,507,612 385,786 0 698,435 19,987,759 In implementare 0.00 0 0
92 7.1 119643 Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneoclimaterică orașul Pucioasa UAT Orașul Pucioasa cresterea numarului de vizitatori în statiunea turistica balneoclimatica Pucioasa cu peste 20% fata de 2015 11/1/2017 10/31/2021 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița Pucioasa APL 91 17,453,595 2,669,373 410,673 895,530 21,429,171 In implementare 0.00 441,960 67,594
93 8.1 114014 Centru de zi pentru persoane varstnice in satul Manga, comuna Voinesti, judetul Dambovita UAT Comuna Voinesti dezvoltarea infrastructurii sociale la nivelul comunei Voinesti 3/14/2018 6/30/2020 85.00% Sud Muntenia Dambovita Satul Manga, comuna Voinesti APL 55 1,306,945 199,886 30,752 112,791 1,650,374 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 35 luni la 41 luni(30.06.2020)
Act Aditional nr.2, mod buge
38,425 5,877
94 8.1 114030 Infiintare centru social pentru persoane varstnice prin reabilitare cladire P+2, nr. 18, str. Randunelelor, Pucioasa, judet Dambovita Parteneriat dintre UAT Orasul Pucioasa si Asociatia Drept-Drepturi, Respect, Educatie pentru toti realizarea unui centru social de zi pentru persoanele varstnice din Orasul Pucioasa 3/14/2018 5/31/2020 85.00% Sud Muntenia Dambovita Pucioasa APL 55 1,919,542 293,577 45,166 18,667 2,276,951 In implementare 0.00 62,025 9,486
95 8.1 115407 Gradinita bunicilor Asociatia “Suflet pentru oameni” realizarea unui centru social de zi pentru persoanele varstnice 4/27/2018 3/31/2020 83.30% Sud Muntenia Dambovita Targoviste ONG 55 3,574,152 630,733 85,814 0 209,177 4,499,876 In implementare 0.00 178,377 31,478
96 8.1 116656 Reabilitare, modernizare și extindere Centru de zi Găești UAT Oraș Găești #N/A 3/8/2019 5/30/2020 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița Găești APL 55 1,771,617 270,953 41,685 990,908 3,075,164 In implementare 0.00 0 0
97 8.1 120580 Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unitații de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște UAT Județul Dâmbovița #N/A 3/27/2019 12/31/2021 70.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște APL 53 4,763,191 1,905,277 136,091 155,266 6,959,825 In implementare 0.00 0 0
98 10.1 120281 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale “Matei Basarab” din Târgoviște, jud.Dâmbovița UAT Municipiul Târgoviște #N/A 3/8/2019 12/31/2021 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița Târgoviște APL 51 18,890,381 2,886,895 446,702 0 22,223,978 In implementare 0.00 0 0
99 10.1 120295 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgoviște, jud.Dâmbovița UAT Municipiu Târgoviște 3/27/2019 1/29/2021 85.00% Sud Muntenia Dambovita Dâmbovița APL 15,721,793 2,404,510 369,925 0 0 18,496,227 In implementare 0.00 0 0
100 10.1 122049 Reabilitare, extindere cu centrală termică și dotare Grădiniță existentă P+1 UAT Comuna Hulubești 5/29/2019 9/30/2020 85.00% Sud Muntenia Dâmbovița Comuna Hulubești 1,052,248 160,932 24,759 238,791 1,476,730 In implementare 0.00 0 0
101 3.1.B 118389 Eficientizarea energetica a liceului teoretic “I.C. VISSARION”, oras Titu U.A.T. Oras Titu cresterea eficientei energetice a Liceului Teoretic 6/27/2018 10/31/2021 85.00% Sud Muntenia Dambovita Oras Titu APL 13 4,651,614 711,423 109,450 2,428,898 7,901,386 In implementare 0.00 10,854 1,660
102 10.1 120740 Modernizare, extindere și dotare Grădiniță cu program normal Gura Ocniței și transformare în Grădiniță cu program normal și prelungit Gura Ocniței, județ Dâmbovița Comuna Gura Ocniței 3/27/2019 10/31/2021 85.00% Sud Muntenia Dambovita Gura Ocniţei BP 3,196,952 488,946 75,222 0 636,000 4,397,120 In implementare 0 0 0
103 6.1 123471 Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în județul Dâmbovița UAT Județ Dambovita îmbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale din Judetul Dâmbovita prin stimularea mobilitatii 12/3/2018 11/30/2019 85.00% Sud Muntenia Județul Dâmbovița Traseu DJ-uri Județul Dâmbovița APL 34 11,591,770 1,772,859 272,748 0 0 13,637,377 In implementare 0.00 5,020,441 767,832
104 6.1 124341 Modernizare DJ 702 în comuna Cândești și DJ 710 în comuna Bezdead, județul Dâmbovița UAT Județ Dambovita îmbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale din Judetul Dâmbovita prin stimularea mobilitatii 12/3/2018 10/31/2019 85.00% Sud Muntenia Județul Dâmbovița Traseu DJ-uri Județul Dâmbovița APL 34 14,694,352 2,247,371 345,749 0 17,287,472 In implementare Act Aditional nr.1, mod Anexa 1 Conditii specifice 5,354,614 818,941
105 8.1 123705 Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște UAT Județul Dâmbovița #N/A 3/27/2019 2/28/2023 70.00% Sud Muntenia Județul Dâmbovița Târgoviște APL 53 7,487,112 2,994,845 213,917 146,920 10,842,794 In implementare 0.00 0 0
TOTAL 526,804,665 86,261,802 65,249,630 0 66,217,637 744,533,734 0 0 37,283,522 6,107,259