Covasna 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL COVASNA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2 / 2.1 102152 Creșterea competitivității SC POOL COM SRL prin inovare și modernizare SC POOL COM SRL Dezvoltarea sustenabila a activitatii de productie a societatii 9/11/2017 8/31/2018 68.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 591,480 104,379 173,965 166,123 1,035,947 finalizat 1 586,223 103,451
2 2 / 2.1 104773 Consolidarea poziţiei pe piaţă a SC BERES OPTIC SRL prin achiziţia de echipamente specifice SC BERES OPTIC SRL Achizitia a 4 active corporale si includerea acestora in fluxul tehnologic al societatii 11/22/2017 9/30/2018 68.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 171,587 30,280 50,467 56,802 309,137 finalizat 0 170,852 30,150
3 2 / 2.1 104953 Consolidarea pe piață a SC ART WORK PRESTIGE SRL prin achiziţia de echipamente specifice SC ART WORK PRESTIGE SRL Achizitia a 38 active corporale si includerea acestora in fluxul tehnologic al societatii 12/20/2017 12/31/2018 68.00% CENTRU Covasna Covasna Privat 001 332,978 58,761 97,935 104,599 594,271 finalizat 0 331,367 58,477
4 2 / 2.1 110104 Dezvoltarea activității firmei S.C. CIPRAL S.R.L in domeniul prelucrării maselor plastice SC CIPRAL SRL Cresterea si diversificarea capacitatii de productie prin completarea liniei tehnologice actuale cu un utilaj de termoformare nou, performant care sa contribuie la o crestere a volumului vanzarilor, generand o cifra de afaceri anuala de aproximativ 4.500.000 lei pana in anul 2022 12/20/2017 2/28/2019 68.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 759,103 133,959 223,266 250,381 1,366,709 finalizat 2 759,103 133,959
5 2 / 2.1 105981 Construire sala de fitness SC PRODUCTIE “CS.I.T.” SRL Gama nou de servicii -activitati de fitness, pâna la finalizarea implementarii proiectului, un proces de desfasurare a
activitaii îmbunataþit pâna la finalizarea implementarii proiectului ca urmare a inovarii fluxului tehnologic cu ajutorul
echipamentelor moderne achiziþionate si a noii constructii ce se va realiza
1/26/2018 7/31/2019 68.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 744,680 131,414 219,024 220,410 1,315,528 in implementare 1 47,587 8,398
6 2 / 2.1 109223 Inovarea serviciilor oferite de S.C. OPEN WORKS S.R.L. prin achiziţia de mijloace fixe SC OPEN WORKS SRL Introducerea unui nou serviciu, si anume proiect tip eco-regional si personalizabil, respectiv îmbunataþirea serviciilor
existente ca urmare a inovarii si diversificarii proceselor în cadrul firmei prin achiziþionare de echipamente si soft-uri specializate
de proiectare arhitectura
2/2/2018 7/31/2018 68.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 106,602 18,812 31,353 7,548 164,315 finalizat 1 105,896 18,688
7 2 / 2.1 108369 Consolidarea poziţiei pe piaţă a firmei PLANSHOW SRL prin achiziţia de active corporale şi necorporale SC PLANSHOW S.R.L Achizitia a 15 active corporale si 6 active necorporale si includerea acestora în fluxul tehnologic al societatii 2/2/2018 12/31/2018 68.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 195,247 34,455 57,426 57,003 344,131 finalizat 0 193,754 34,192
8 2 / 2.1 109616 Diversificarea activităţii VV Projekt SRL prin achiziţie de echipamente SC VV Projekt SRL Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 1 persoane si pastrarea locurilor de munca
existente si a celor nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului.
3/6/2018 8/31/2018 68.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 104,680 18,473 30,788 3,497 157,438 finalizat 0 102,061 18,011
9 2 / 2.1 111070 Sprijinirea activitatii creatie de mobilier de ladesign la prototip pana la produs finalizat SC GRIZZLY&CO.DESIGN STUDIO SRL dezvoltarea microîntreprinderii Grizzly&CO. Design Studio SRL 5/7/2018 2/29/2020 67.99% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 688,368 121,477 202,588 202,588 273,770 1,488,790 in implementare 1 0 0
10 2 / 2.1 102219 Modernizarea activitatii SC Satelit NT SRL prin achizitia de echipamente specifice SC Satelit NT SRL diversificarea serviciilor si consolidarea poziþiei pe piaþa 5/7/2018 3/31/2019 68.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 126,346 22,296 37,161 37,161 56,286 279,250 finalizat 0 111,362 19,652
11 2 / 2.1 112929 Dezvoltarea firmei SC EUROSTEEL SRL prin achizitionarea de utilaje si echipamente SC EUROSTEEL SRL Întarirea poziþiei pe piaþa a EUROSTEEL SRL prin achiziþionare de echipamente specifice. 5/16/2018 12/31/2019 68.00% CENTRU Covasna Targu Secuiesc Privat 001 621,173 109,619 182,698 182,698 255,805 1,351,993 in implementare 1 259,963 45,876
12 2 / 2.1 113230 Reabilitare, extindere si refunctionalizare casa de locuit ca hotel turistic SC DEICANTO SRL diversificarea activitaþii si consolidarea poziþiei pe piaþa a SC DEICANTO SRL 5/16/2018 31/04/2020 68.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 755,663 133,352 222,254 222,254 2,980,675 4,314,198 in implementare 0 144,810 25,555
13 2 / 2.1 113590 Refuncţionalizarea hostel turistic Sc Green Hostel SG Srl în pensiune turistică urbană SC Green Hostel SG SRL Refuncţionalizarea hostel turistic Sc Green Hostel SG Srl în pensiune turistică urbană 7/13/2018 6/30/2020 68.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 630,919 111,339 185,565 281,638 1,209,461 in implementare 0 46,413 8,191
14 2 / 2.2 112098 Achiziţia de echipamente performante pentru diversificarea/extinderea activităţii firm SC Promobil SRL Scaderea timpului de executie a comenzilor, prin achizitia de echipamente performante, care vor permite executia mai rapida a
produselor realizate (multe operatiuni care se executau manual se vor face automatizat) si scaderea costurilor de productie prin
refolosirea integrala a materiei prime
3/9/2018 6/30/2019 70.83% CENTRU Covasna Targu Secuiesc Privat 001 3,016,212 532,273 1,461,193 951,839 5,961,515 in implementare 1 2,595,695 458,064
15 2 / 2.2 111415 Dezvoltarea unei unităţi noi de prestare a serviciilor, în cadrul firmei SC Gnome Design SRL SC Gnome Design SRL Crearea unei noi unitaþi de prestare servicii prin diversificarea activitatii curente 4/13/2018 3/31/2020 71.92% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 3,727,156 657,733 1,711,761 1,674,644 7,771,294 in implementare 1 256,448 45,256
16 2 / 2.2 113157 Diversificarea producţiei şi consolidarea poziţiei pe piaţă a SC LASER DT SRL prin achiziţia de echipamente specifice SC LASER DT SRL Dotarea societatii cu 14 active corporale respectiv 2 active necorporale necesare realizarii investitiei initiale, a diversificarii
productiei LASER DT SRL
4/13/2018 3/31/2020 70.76% CENTRU Covasna Targu Secuiesc Privat 001 2,745,360 484,475 1,334,601 1,115,661 5,680,097 in implementare 1 1,394,219 246,039
17 2 / 2.2 114164 Diversificarea activităţii şi consolidarea poziţiei pe piaţă a SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL prin achiziţia de echipamente specific SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL Dotarea societatii cu 6 active corporale respectiv 1 activ necorporal necesare realizarii investitiei initiale, a diversificarii productiei
SEBERT TEHNOLOGIE SRL
4/13/2018 3/31/2020 70.90% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 3,079,332 543,411 1,486,702 970,794 6,080,239 in implementare 1 2,942,168 519,206
18 2 / 2.2 110996 Schimbare destinatie imobil si extindere P+1 pentru crearea unei unitati medicale specializate in cadul firmei IMMUNOEYE SRL IMMUNOEYE SRL Schimbare destinatie imobil si extindere P+1 pentru crearea unei unitati medicale specializate 6/18/2018 2/23/2020 72.08% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 1,953,977 344,820 890,433 890,433 29,978 4,109,642 in implementare 0 0 0
19 2 / 2.2 114312 Extindere capacitate de productie la MONTECLAS SRL MONTECLAS SRL Extindere capacitate de productie 7/3/2018 9/30/2019 70.06% CENTRU Covasna Covasna Privat 001 3,822,947 674,638 1,921,296 0 1,219,587 7,638,468 in implementare 1 3,561,524 628,504
20 2 / 2.2 110567 Infiintarea unui punct de lucru nou de catre PRINT AND DESIGN OFFICE S.R.L. PRINT AND DESIGN OFFICE S.R.L. Infiintarea unui punct de lucru nou 6/14/2018 12/31/2019 71.35% CENTRU Covasna Targu Secuiesc Privat 001 885,133 156,200 418,151 326,377 1,785,861 in implementare 1 785,992 138,704
21 2 / 2.2 114490 Arzător cu granule – peleţi ’’Ariadne AP’’ SC ARIADNE IMPEX SRL Diversificarea activitatii firmei prin realizarea unui nou produs – “arzator pe granule-peleti”, prin achizitia de echipamente
performante
7/12/2018 12/31/2019 61.60% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 1,264,890 223,216 565,183 0 390,125 2,443,414 in implementare 1 0 0
22 2 / 2.2 115110 Extinderea capacităţii de producţie şi consolidarea poziţiei pe piaţă a SC CARPATGRAF SA prin achiziţia de echipamente specifice SC CARPATGRAF SA Extinderea capacităţii de producţie şi consolidarea poziţiei pe piaţă a SC CARPATGRAF SA prin achiziţia de echipamente specifice 7/12/2018 5/31/2020 60.16% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 2,928,529 516,799 1,422,629 0 924,912 5,792,869 in implementare 0 1,362,712 240,479
23 2 / 2.2 115669 Diversificarea producţiei la SC IQ GAMES SRL prin achiziţia de echipamente specifice fabricării jucăriilor SC IQ GAMES SRL Diversificarea producţiei la SC IQ GAMES SRL prin achiziţia de echipamente specifice fabricării jucăriilor 7/24/2018 7/31/2020 51.95% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Privat 001 2,271,211 400,802 1,699,674 845,257 5,216,944 in implementare 0 0 0
24 2 / 2.2 115058 Dezvoltarea unei noi activităţi în cadrul companiei PRODUCŢIE PRESTĂRI SERVICII COMERŢ AGER SRL SC PRODUCŢIE PRESTĂRI SERVICII COMERŢ AGER SRL Investitie privind activitatea de prelucrare sticla, linie de prelucrare sticla completa achizitionata – prin implementarea acestui
proiect va fi pus in functiune un spatiu de productie inovativ, o activitate noua si anume productia de sticla
8/6/2018 4/1/2020 59.96% CENTRU Covasna Intorsura Buzaului Privat 001 2,995,258 528,575 1,471,600 0 954,742 5,950,175 in implementare 1 32,635 5,759
25 3 / 3.1B 112510 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor aparţinătoare Municipiului Tg. Secuiesc Spital Tg. Secuiesc Secţia Chirurgie Municipiul Târgu Secuiesc Cresterea eficientei energetice si reducerea consumului de energie finala în cladirea Sectiei de
chirurgie al Spitalului municipal Târgu Secuiesc
3/28/2018 12/31/2019 85.00% CENTRU Covasna Targu Secuiesc Public 013 2,394,802 422,612 57,498 24,253 2,899,165 in implementare 0 0 0
26 3 / 3.1B 113354 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor aparţinătoare Municipiului Tg. Secuiesc – Grădiniţa CSIPKEROZSIKA Municipiul Târgu Secuiesc Creşterea eficienţei energetice a clădirilor aparţinătoare Municipiului Tg. Secuiesc – Grădiniţa CSIPKEROZSIKA 8/21/2018 12/31/2019 85.00% CENTRU Covasna Targu Secuiesc Public 013 879,442 134,503 20,693 55,458 1,090,095 in implementare 0 0 0
27 3 / 3.1B 115076 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor aparţinătoare Municipiului Tg. Secuiesc – Scoala cu clasele I-VIII Turoczi Mozes Municipiul Târgu Secuiesc Creşterea eficienţei energetice a clădirilor aparţinătoare Municipiului Tg. Secuiesc – Scoala cu clasele I-VIII Turoczi Mozes 8/21/2018 1/31/2020 85.00% CENTRU Covasna Targu Secuiesc Public 013 2,024,022 309,556 47,624 138,857 2,520,059 in implementare 0 0 0
28 3 / 3.1B 115160 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor aparţinătoare Municipiului Tg. Secuiesc – Gradiniţa din str. Benedek Elek Municipiul Târgu Secuiesc Creşterea eficienţei energetice a clădirilor aparţinătoare Municipiului Tg. Secuiesc – Gradiniţa din str. Benedek Elek 8/21/2018 1/31/2020 85.00% CENTRU Covasna Targu Secuiesc Public 013 1,575,910 241,021 37,080 102,389 1,956,400 in implementare 0 0 0
29 3 / 3.1B 115370 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor aparţinătoare Municipiului Tg. Secuiesc – Şcoala Jakabos Odon, Lunga Municipiul Târgu Secuiesc Creşterea eficienţei energetice a clădirilor aparţinătoare Municipiului Tg. Secuiesc – Şcoala Jakabos Odon, Lunga 9/26/2018 1/31/2020 85.00% CENTRU Covasna Targu Secuiesc Public 013 758,326 115,979 17,843 351,319 1,243,467 in implementare 0 0 0
30 3 / 3.1B 117734 Creşterea calitatii arhitectural-ambientale, reabilitare termica la Gradinita cu program prelungit ,,Gulliver” str. Dealului nr. 24 Municipiul Sfantu Gheorghe Creşterea eficienţei energetice 9/11/2018 11/30/2020 85.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Public 013 1,218,021 186,286 28,659 157,987 1,590,953 in implementare 0 0 0
31 3 / 3.1B 117530 Creşterea calitatii arhitectural-ambientale, reabilitare termica – Colegiul National Mihai Viteazu – internat si sala festivitati Municipiul Sfantu Gheorghe Creşterea eficienţei energetice 9/11/2018 11/30/2020 85.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Public 013 6,057,986 926,516 142,541 35,700 7,162,743 in implementare 0 0 0
32 3 / 3.1B 117735 Reabilitare termică la Liceul de Artă ’’Plugor Sandor’’ din Municipiul Sfântu Gheorghe Municipiul Sfantu Gheorghe Creşterea eficienţei energetice 10/18/2018 9/30/2020 85.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Public 013 2,044,105 271,157 41,716 67,381 2,424,359 in implementare 0 0 0
33 5 / 5.1 117770 Consolidare, restaurare ansamblul Bisericii Unitariene Fortificate Parohia Unitariană Aita Mare Conservarea si valorificarea Ansamblului Bisericii Unitariene din Aita Mare, parte a patrimoniului cultural national 11/3/2015 5/31/2021 85.00% CENTRU Covasna Aita Mare Privat 094 5,388,018 824,050 126,777 188,772 6,527,616 in implementare 1 356,847 1,208
34 5 / 5.1 116334 Reabilitarea ansamblului Muzeul Național Secuiesc Sfântu Gheorghe UAT Județul Covasna Valorificarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural, ca factor stimulator al cresterii economice in regiune, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului 12/1/2015 12/1/2022 85.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Public 094 14,311,326 2,188,791 336,737 4,979,296 21,816,150 in implementare 1 222,864 34,085
35 5 / 5.1 119550 Reabilitare – Restaurare Biserica Reformată Dalnic PAROHIA REFORMATA DALNIC Punerea în valoare a Bisericii Reformate Dalnic prin reabilitarea ei pentru integrarea în totalitate în circuitul turistic 12/15/2017 31/11/2021 85.00% CENTRU Covasna Dalnic Privat 094 2,348,234 359,142 55,253 213,286 2,975,915 in implementare 1 200,000 1,094
36 5 / 5.1 119940 CONSOLIDARE–RESTAURARE ANSAMBLUL BISERICII ROMANO-CATOLICE ,,SF. MIHAIL’’ Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lemnia, Unitatea Administra-tiv Teritorială Comuna Mereni, Parohia Romano-Catolică Lemnia, Paro-hia Romano-Catolică Mereni Valorificarea durabila a obiectivului de patrimoniu atat pe plan cultural cat si pe plan social si economic, prin cresterea atractivitatii  turistice a Ansamblului si implicit a zonelor comunelor Lemnia si Mereni din judetul Covasna 2/8/2018 11/30/2021 85.00% CENTRU Covasna Lemnia Public 094 5,697,717 871,416 134,064 18,168 6,721,364 in implementare 0 0 0
37 6/ 6.1 115604 REABILITARE DRUM JUDEŢEAN,,INTERJUD COVASNA-BRAŞOV’’ DE LA DN 12 LA DN 13 PRIN MĂLNAŞ BĂI, BARAOLT, AUGUSTIN ŞI MAIERUŞ-TRONSON’’ COVASNA DE LA DN 12 PRIN MĂLNAŞ BĂI, BARAOLT PÂNĂ LA LIMITĂ JUDEŢ Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Covasna, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Micfalău, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mălnaş, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băţani şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Baraolt Cresterea gradului de accesibilitate a zonei orasului Baraolt si a comunelor Batani, Micfalau, Malnas
(judetul Covasna), Augustin, Ormenis, Apata, Maierus (judetul Brasov)
2/6/2018 12/31/2021 85.00% CENTRU Covasna DN 12 PRIN MĂLNAŞ BĂI, BARAOLT PÂNĂ LA LIMITĂ JUDEŢ Public 034 72,308,585 11,058,960 1,701,378 2,910,742 87,979,666 in implementare 0 271,479 41,520
38 6 / 6.1 112201 Reabilitare drum judetean ”Interjud Covasna – Harghita”, tronson Covasna DJ131 km 22+830 – 38+621 PARTENERIATUL DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL COVASNA, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  COMUNA  BRǍDUţ, UNITATEA  ADMINISTRATIV  TERITORIALĂ ORAȘUL BARAOLT, UNITATEA  ADMINISTRATIV  TERITORIALĂ COMUNA VÂRGHIȘ Cresterea gradului de accesibilitate a orasului Baraolt si a comunelor Bradut, respectiv Vârghis din
judetul Covasna, situate în proximitatea reþelei TEN-T si îmbunatatirea calitatii vietii populatiei din localitatile vizate de proiect si cele
limitrofe, prin modernizarea tronsonului din judetul Covasna al drumului judeþean DJ131, km 22+830 – 38+564
3/29/2018 1/31/2022 85.00% CENTRU Covasna DJ131 km 22+830 – 38+621 Public 034 39,509,560 6,042,639 929,637 657,260 47,139,095 in implementare 0 197,837 30,257
39 7 / 7.1 119599 Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna UAT ORASUL COVASNA Cresterea ocuparii fortei de munca , prin dezvoltarea potentialului endogen al statiunii balneoclimaterice Covasna. 8/17/2017 7/17/2021 85.00% CENTRU Covasna Covasna Public 091 16,185,136 2,475,374 380,827 0 19,041,337 in implementare 1 411,080 62,871
40 3.1B 117733 Cresterea calitaţii arhitectural-ambientale, reabilitare termica la şcoala Gimnaziala “Gödri Ferenc”
structura GPP “Árvácska”
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, îmbunătățirea calității infrastructurii
educaționale cu gestionarea inteligenta a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Grădinița cu program prelungit “Árvácska”.
2/25/2019 10/30/2020 85.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Public 001 1,737,474 265,731 40,882 0 97,574 2,141,661 in implementare 0 0 0
41 5.2 118830 Infiintare si dotare Scuar Trandafirilor respectiv Millenium, Orasul Baraolt, Judetul Covasna ORASUL BARAOLT Realizarea de actiuni destinate îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii orasului, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului. 3/18/2019 1/31/2021 85.00% CENTRU Covasna Baraolt Public 001 6,962,579 1,064,865 163,825 111,113 8,302,381 in implementare 0 0 0
42 8.2B 122597 Extinderea unitatii de primire urgente si amenajare cale de acces ambulante la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Fogolyan Kristof” Sfantu Gheorghe Judetul Covasna Obiectivul general vizeaza imbunatatirea calitatii serviciilor spitalicesti de urgenta, cresterea eficientei, a continuitații acestora, specialitate in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristof din Municipiul Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna 3/6/2019 1/1/2021 70.00% CENTRU Covasna Sfantu Gheorghe Public 001 4,605,686 1,842,274 131,591 1,308,606 7,888,157 in implementare 0 0 0
43 10.1.A 121263 Construirea si echiparea unei infrastructuri educationale pentru educatia timpurie anteprescolara – gradinita cu program prelungit in municipiul Targu Secuiesc Municipiul Targu Secuiesc Obiectivul general al proiectul consta în îmbunataþirea infrastructurii educaþionale prescolare la nivelul municipiului Târgu Secuiesc prin
construirea unei gradiniþe cu program prelungit, în vederea cresterii gradului de participare la învaþamântul prescolar
18/6/2019 5/31/2022 98.00% CENTRU Covasna Targu Secuiesc Public 001 2,440,691 373,282 57,428 1,081,024 3,952,425 in implementare 0 0 0
44 10.1B 120314 Modernizarea,extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale Kalnoky Ludmilla Sat Valea Crisului COMUNA VALEA CRISULUI obiectivele investiției propuse constau în modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” în comuna Valea Crișului, unitatea de învățământ devenind mai atractivă și de calitate pentru comunitatea din comuna Valea Crișului. 2/21/2019 6/30/2021 85.00% CENTRU Covasna Valea Crisului Public 001 6,959,322 1,064,367 163,749 0 8,187,438 in implementare 0 0 0
Total COVASNA 229,925,773 37,130,079 20,713,511 1,535,133 26,617,636 315,922,131 17,450,889 2,957,645