Călărași 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2.1 102666 Consolidarea pe piață a societății SSM-SU MAXPROTECT SRL prin dezvoltarea unei noi activități SC SSM-SU MAXPROTECT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/15/2018 12/31/2019 68.00% Sud Muntenia Călărași Budești BP 1 726,656 128,234 213,723 203,036 1,271,649 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare la 33 luni(31.12.2019) 0 0
2 2.1 103215 Dezvoltarea firmei BBB SERVICE pentru siguranță rutieră SC BBB SERVICE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/2/2018 8/31/2018 76.50% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 91,619 16,168 11,976 26,372 146,136 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 24 luni la 30 de luni(31.08.2018) si buget 91,367 16,124
3 2.1 103219 Dezvoltare continua în cadrul microintreprinderii GC CONSTRUCTII SRL SC GC CONSTRUCTII SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/1/2017 6/30/2018 68.00% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 374,892 66,157 110,262 104,749 656,061 finalizat 0.00 373,247 65,867
4 2.1 103826 Dezvoltarea unui domeniu nou de activitate in cadrul firmei NORTHEO TIGER SRL ca urmare a achizitionarii de echipamente performante SC NORTHEO TIGER SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/3/2017 6/14/2019 68.00% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 473,249 83,515 139,191 132,231 828,186 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 24 luni la 29 luni(14.12.2018)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 29 luni la 35 luni(14.06.2019)
430,952 76,050
5 2.1 104063 Dezvoltarea activității microîntreprinderii IONEL FOREST BEST prin implementarea soluției de inginerie tehnologică avansată pentru proiectare 3D în industria auto SC IONEL FOREST BEST SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 11/23/2017 12/31/2018 67.15% Sud Muntenia Călărași Fundulea BP 1 753,202 132,918 235,551 213,117 1,334,788 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 28 luni(31.12.2018) 739,477 130,496
6 2.1 104871 Achizția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL SC CARTARE AGROCHIMICA SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/8/2018 1/31/2019 68.00% Sud Muntenia Călărași Oltenița BP 1 712,847 125,797 209,661 241,952 1,290,257 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementrae de la 34 luni la 36 luni(30.01.2019) 712,847 125,797
7 2.1 105042 Linie tehnologică de fabricare prin injecție produse din plastic SC PLASTIC INJECȚIE OLTENIȚA SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/5/2018 6/13/2018 74.78% Sud Muntenia Călărași Oltenița BP 1 725,900 128,100 116,752 184,443 1,155,195 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 31 luni la 34 luni 720,658 127,175
8 2.1 108575 Dezvoltarea activității ECONLOGISTIC GRUP SRL prin achiziția de echipamente performante SC ECONLOGISTIC GRUP SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 1/31/2018 3/31/2019 68.00% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 387,679 68,414 114,023 108,322 678,439 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 29 luni(31.03.2019) 383,568 67,688
9 2.1 108807 Investiție nouă, service auto la SC DISPOMEDFARM SRL, în Municipiul Oltenița, jud. Călărași DISPOMEDFARM SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/25/2018 6/30/2021 64.38% Sud Muntenia Călărași Oltenița BP 1 757,945 133,755 285,610 656,071 1,833,381 In implementare Act Aditional nr.1, mod CF
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 41 luni la 53 luni+buget
0 0
10 2.1 110305 Creșterea competitivității SC LAZY GARDEN SRL prin dezvoltarea de noi servicii SC LAZY GARDEN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/21/2018 11/30/2018 68.00% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 454,766 80,253 133,755 0 668,773 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 7 luni la 8 luni(30.11.2018) 441,429 77,899
11 2.1 110333 Dezvoltarea și diversificarea producției a SC STEMI TRADING SRL prin achiziția unei instalații de debitat cu plasmă SC STEMI TRADING SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/24/2018 8/31/2019 68.00% Sud Muntenia Călărași Oltenița BP 1 408,052 72,009 120,015 114,015 714,092 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare cu 6 luni 0 0
12 2.1 111350 Dezvoltarea competitivității SC GREEN CONSTRUCT & SERVICES SRL pe piața serviciilor de lucrăti amenjare a terenului SC GREEN CONSTRUCT & SERVICES SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/23/2018 5/31/2019 68.00% Sud Muntenia Călărași Fundulea BP 1 756,224 133,451 222,419 243,428 1,355,521 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare la 28 luni(31.05.2019) 755,285 133,286
13 2.1 111569 Dezvoltarea activității ILAROM SOLUTIONS SRL SC ILAROM SOLUTIONS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/3/2018 12/31/2018 72.59% Sud Muntenia Călărași Oltenița BP 1 475,471 83,907 95,631 59,184 714,193 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 17 luni la 22 luni(31.12.2018)+buget 470,561 83,040
14 2.1 111570 PUNCT NET RO&MA pregătește terenul! SC PUNCT NET RO&MA SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/9/2018 11/30/2018 68.00% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 728,472 128,554 214,256 215,942 1,287,224 finalizat Act Aditional nr. 1 modificare caracteristici tehnice si actualizare nume reprezentant legal 727,833 128,441
15 2.1 112108 Dezvoltarea societății ECOSERV CITY SRL prin achiziția de echipamente performante SC ECOSERV CITY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/5/2018 1/31/2019 66.55% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 760,291 134,169 248,030 219,597 1,362,087 finalizat 0.00 756,485 133,497
16 2.1 112129 Dezvoltarea de noi capacități de producție a microîntreprinderii SC MORENO DEVELOPMENT SRL SC MORENO DEVELOPMENT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/20/2018 12/31/2018 68.00% Sud Muntenia Călărași Oltenița BP 1 757,105 133,607 222,678 216,866 1,330,255 In implementare 0.00 753,044 132,890
17 2.1 112664 Hala producție echipamente industriale nepoluante STANDARD PLASTICA TEHNIC SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/22/2018 3/31/2020 76.50% Sud Muntenia Călărași Fundulea BP 1 701,255 123,751 91,667 240,167 1,156,840 In implementare 0.00 18,678 3,296
18 2.1 113671 Diversificarea activității de producție a SC HIDRAFIT SRL  prin achiziționarea de echipamente tehnologice, în vederea îmbunătățirii competitivității întreprinderii HIDRAFIT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/4/2018 3/31/2019 64.60% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 757,628 133,699 281,472 220,445 1,393,243 In implementare 0.00 295,514 52,150
19 2.1 113774 Dezvoltarea activității PROINSTAL SRL prin achiziția de echipamente performante PROINSTAL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/2/2018 1/31/2019 68.00% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 743,746 131,249 154,411 0 197,967 1,227,373 finalizat 0.00 585,760 103,369
20 2.2 110298 Dezvoltarea FAVORIT SRL prin extinderea capacității de producție SC FAVORIT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/1/2018 7/31/2019 61.06% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 954,910 168,514 440,496 297,145 1,861,065 In implementare 0.00 382,921 67,574
21 2.2 111420 Îmbunătățirea performanței INDURION TRADE SRL prin activitatea de fabricare bijuterii SC INDURION TRADE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/9/2018 12/31/2019 62.34% Sud Muntenia Călărași Fundulea BP 1 931,063 164,305 398,169 283,772 1,777,309 In implementare Act Aditional nr. 1, prelungire perioada de implementare la 35 luni (31.12.2019) 567,730 100,188
22 2.2 111644 Modernizarea și diversificarea activității prin achiziția de echipamente KOMORA ENGINEERING SRL #N/A 1/31/2019 11/30/2019 60.08% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 872,688 154,004 425,814 284,782 1,737,288 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 31 luni la 37 luni(30.11.2019) 0 0
23 2.2 112634 Crearea unei unități de producție brichete din resturi vegetale la SC IZOCON MC SRL SC IZOCON MC SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/9/2018 7/31/2020 54.84% Sud Muntenia Călărași Ceacu, Cuza Vodă BP 1 1,846,480 325,849 1,194,360 634,326 4,001,016 In implementare 0.00 541,683 95,591
24 2.2 112753 Creșterea capacității de producție a societății LENOX PROD SRL LENOX PROD SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/8/2018 2/29/2020 52.06% Sud Muntenia Călărași Frumușani BP 1 1,673,244 295,278 1,245,560 623,956 3,838,038 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire eprioada de implementare de la 26 luni la 35 luni(29.02.2020) 65,806 11,613
25 2.2 114246 Dezvoltarea societății ENECO CONSULTING SRL prin achiziția de active corporale și necorporale SC ENECO CONSULTING SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/7/2018 12/31/2019 61.08% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 973,517 171,797 448,480 316,367 1,910,162 In implementare Act Aditional nr.1, mod CF
Act Aditional nr. 2 prelungire perioada de implementare (pana la 31.12.2019)
24,190 4,269
26 2.2 114362 Extinderea și dezvoltarea durabilă a capacităților avansate de fabricare a echipamentelor de ventilație în cadrul UNIVERSAL COMP PROD SRL UNIVERSAL COMP PROD SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/4/2018 5/31/2020 55.88% Sud Muntenia Călărași Belciugatele BP 1 1,648,423 290,898 1,010,642 562,665 3,512,627 In implementare Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare la 38 luni(31.05.2020) 1,410,695 248,946
27 2.2 114453 Extinderea activității de producție în cadrul societății COSLO-ZINCA SRL SC COSLO-ZINCA SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/24/2018 8/31/2020 53.52% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 1,644,472 290,201 1,138,226 583,851 3,656,750 In implementare 0.00 0 0
28 2.2 115434 Capacitate competitivă pentru (creație și) fabricație în industria confecțiilor CONFEX SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/25/2018 8/30/2020 59.90% Sud Muntenia Călărași Călărași BP 1 2,862,554 505,157 1,411,114 2,330,394 7,109,219 In implementare Act Aditional nr.1
modificare buget si CF
0 0
29 2.2 115445 Dezvoltarea capacității Matt Design&Production SRL prin extinderea parcului de utilaje pentru o competitivitate sporită MATT DESIGN&PRODUCTION SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/29/2018 7/31/2020 53.77% Sud Muntenia Călărași Fundulea BP 1 924,721 163,186 631,911 331,668 2,051,486 In implementare 0.00 31,495 5,558
30 2.2 115592 Cresterea competitivitatii societatii SC HYDRO NATURE ENERGY SRL, prin crearea unei noi unitati si investitii in echipamente si activitati de promovare SC HYDRO NATURE ENERGY SRL #N/A 1/30/2019 5/31/2020 61.59% Sud Muntenia Călărași Oltenita BP 1 3,745,423 660,957 1,675,220 1,155,504 7,237,104 In implementare 0.00 0 0
31 2.2 116561 DEZVOLTAREA ACTIVITATII MDE CONVERTING MDE CONVERTING SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/13/2018 10/31/2019 61.50% Sud Muntenia Călărași Oltenița BP 1 1,372,735 242,247 636,948 428,224 2,680,155 In implementare Act Aditional nr.1 modificare buget 62,795 11,081
32 2.2 116887 Dezvoltarea intreprinderii Sky Transfer prin implementarea solutiei de inginerie tehnologica avansata pentru producția de caroserii SKY TRANSFER SRL 4/25/2019 2/28/2021 52.17% Sud Muntenia Călărași Fundulea APL 1 2,293,636 404,759 1,698,200 837,235 5,233,830 In implementare 0.00 0 0
33 3.1 117663 Reabilitarea termica a Gradinitei cu program prelungit “Tara Copilariei” Calarasi UAT Municipiul Călărași 5/15/2019 3/31/2022 85.00% Sud Muntenia Călărași UAT Municipiu Calarasi APL 3,107,865 475,321 73,126 0 0 3,656,312 In implementare 0.00 0 0
34 3.1 118117 Reabilitarea termica a Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” Calarasi UAT Municipiul Călărași 6/19/2019 4/30/2022 85.00% Sud Muntenia Călărași Municipiul Călărași APL 3,885,192 594,206 91,416 0 0 4,570,814 In implementare 0.00 0 0
35 5.1 116729 Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta veche din Municipiul Călărași UAT Municipiul Călărași impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 6/21/2017 9/30/2020 85.00% Sud Muntenia Călărași  Călărași APL 94 9,819,339 1,501,781 231,043 11,400 11,563,563 In implementare Act Aditional nr. 1 prelungire perioada de implementare la 39 luni
(pana pe 30.09.2020)
50,660 7,748
36 5.1 116780 Consolidare, restaurare, conservare imobil, restaurare și conservare frescă interioară, restaurare mobilier la biserica „Sf. Mare Mucenic Dimitrie” (C1), amenajare incintă, construire corp anexă (C2), realizare instalații electrice și termice, instalații de iluminat arhitectural și ambiental, refacere împrejmuire PARTENERIAT intre UAT Comuna Mînăstirea si Parohia Sf.Mare Mucenic Dimitrie impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 5/3/2018 11/3/2020 85.00% Sud Muntenia Călărași  Mănăstirea APL 94 18,054,540 2,761,283 424,813 180,598 21,421,234 In implementare 0.00 0 0
37 6.1 117726 Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ402 tronson DN4 – Curcani – Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 și  DJ302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 15+365 PARTENERIAT intre UAT Județul Călărași si Com.Curcani, Com.Luica, Com.Nana, Com.Sohatu, Com.Sarulești, Oraș Fundulea, Com.Tămădăul Mare, Com.Belciugatele cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T 8/3/2017 7/3/2021 85.00% Sud Muntenia Călărași Curcani – Luica – Nana – Solacolu – Fundulea – Tămădau Mare – Dârvari – Gostilele – Măriuța – Belciugatele APL 34 109,215,166 16,573,265 2,700,000 379,825 128,868,256 In implementare 0.00 251,479 38,166
TOTAL 177,372,969 27,780,714 19,096,622 0 12,839,615 237,089,919