Buzău 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL BUZĂU
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2/2.1 102210 „Dezvoltarea competitivităţii SC MEGA PROSPER SRL prin retehnologizare” SC MEGA PROSPER SRL 1.  Modernizarea proceselor de producție prin investitii in echipamente noi;
2.  Inovarea tehnologiilor de producție prin implementarea unor tehnologii moderne, conforme standardelor de calitate internaționale care vor avea ca efect atat o reducere a timpului de execuție a produselor, cat si o crestere a calitătii acestora;
3. Cresterea productivității intreprinderii prin eficientizarea utilizării resurselor financiare, materiale si umane, respectiv:
– Cresterea cifrei de afaceri cu cel putin 30% in primul an de operare a investiției;
– Crearea a 5 noi locuri de muncă si imbunătățirea mediului de lucru al angajaților intreprinderii;
– Optimizarea alocării resurselor financiare prin identificarea oportunităților si alternativelor.
In cadrul proiectului au fost achizitionate urmatoarele echipamente: Excavator pe senile, Buldoexcavator, Centrala electrica fotovoltaica si Rampa mobila pentru persoanele cu dizabilitati.
4/1/2016 1/15/2018 67.95% SE BUZAU PATARLAGELE BP 001 653,863 115,388 193,000 0 195,540 1,157,790 Finalizat 0 650,465 114,788
2 2/2.1 102348 “Dezvoltarea activitatii societatii Laviprod Forest SRL prin achizitionarea de echipamente noi si performante” SC LAVIPROD FOREST SRL 1. Introducerea inovarii de produs si de proces in cadrul societatii prin achizitionarea a 5 echipamente noi si performante.
2. Cresterea numarului mediu de salariati ai societatii prin crearea a 5 noi locuri de munca, din care 1 loc de munca pentru persoane din categorii defavorizate.
Se vor achizitiona 5 echipamente performante pentru dezvoltarea, completarea si eficientizarea fluxului tehnologic de productie a elementelor de mobilier.
8/1/2016 9/30/2019 72.25% SE BUZAU BUZAU BP 001 651,962 115,052 135,356 0 194,997 1,097,367 In implementare 1 532,039 93,889
3 2/2.1 108491 „Construire baza sportiva pentru practicarea tenisului de camp” SC PETRIȘOR EXPERT SRL Diversificarea activitatii societatii comerciale PETRISOR EXPERT SRL Buzau, prin infiintarea unei baze sportive pentru practicarea tenisului de camp si cresterea competitivităţii firmei pe plan local si regional. 10/5/2015 6/30/2019 66.93% SE BUZAU BUZAU BP 001 760,291 134,169 241,553 0 36,520 1,172,534 In implementare 0 612,606 108,107
4 2/2.1 102460 “Dezvoltarea competitivitatii SC Util Construct SRL prin retehnologizare” SC UTIL CONSTRUCT SRL 1. Modernizarea proceselor de executie a lucrarilor de constructii prin investitii in echipamente noi;
2. Inovarea tehnologiilor privind prestatia serviciului de constructie a drumurilor si terasamentelor prin implementarea unor tehnologii moderne, conforme standardelor de calitate internationale care vor avea ca efect atat o reducere a timpului de executie a lucrarilor, cat si o crestere a calitatii acestora.
3. Cresterea productivitatii intreprinderii – vizeaza o eficientizare a utilizarii resurselor financiare, materiale si umane, respectiv:
– Cresterea cifrei de afaceri cu cel putin 30% in primul an de operare a investitiei;
– Crearea a 5 noi locuri de munca si imbunatatirea mediului de lucru al angajatilor companiei;
– Optimizarea alocarii resurselor financiare prin identificarea oportunitatilor si alternativelor.
4/1/2016 30/01/2018
30/04/2018 (conform ADD1)
66.96% SE BUZAU BUZAU BP 001 640,952 113,109 203,189 0 200,540 1,157,791 Finalizat 1 640,952 113,109
5 2/2.1 103765 “Cresterea competitivitatii S.C. Getto Dacii Services S.R.L. prin achizitionare sistem informatic integrat si echipamente IT”  S.C. Getto Dacii Services S.R.L. 1. Achizitionarea unui sistem informatic integrat  denumit “Administrare asociatii de proprietari” ce va  avea minim 14 module.
2. Cresterea numarului mediu de angajati din cadrul S.C. GETTO DACII SERVICES S.R.L. cu 3 persoane ca urmare a realizarii investitei si mentinerea acestei cresteri  pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului.
8/1/2016 12/31/2019 72.25% SE BUZAU BUZAU BP 001 507,414 89,544 105,346 0 43,937 746,241 In implementare 0 7,550 1,332
6 2/2.1 103734 “Realizare unitate productie anvelope resapate in municipiul Buzau” AD Oil Butan Gas SRL Deschiderea unei unitati de productie anvelope resapate pentru tiruri, camioane, remorci si autocare in municipiul Buzau si angajarea si instruirea a cinci noi angajati. 4/27/2016 12/31/2018 69.16% SE BUZAU BUZAU BP 001 734,449 129,609 197,891 0 201,770 1,263,719 Finalizat 0 731,755 129,133
7 2/2.1 102796 Dezvoltare AFOTUR GLOBAL SRL prin achizitia unei linii de formare turnare aliaje neferoase  AFOTUR Global SRL Consolidarea si dezvoltarea activitatii SC AFOTUR GLOBAL SRL pe piata prelucrarii metalelor neferoase, prin implementarea unor tehnologii moderne, care sa conduca la eficientizarea capacitatii de productie si a fluxului tehnologic. 11/1/2015 12/31/2018 67.89% SE BUZAU BUZAU BP 001 667,769 117,842 198,000 0 190,549 1,174,159 Finalizat 1 667,769 117,842
8 2/2.1 103205 Dezvoltarea prin retehnologizare a competitivitatii companiei Est Dany Serv Truck & Trans SRL pe piata constructiilor de drumuri si terasamente din regiunea Sud-Est  Est Dany Serv Truck & Trans SRL Consolidarea si dezvoltarea activitatii SC EST DANY SERV TRUCK & TRANS SRL pe piata constructiilor de drumuri si terasamente, prin implementarea unor tehnologii moderne de lucru, care sa conduca la eficientizarea prestatiei companiei. 2/1/2016 1/31/2018 67.86% SE BUZAU BUZAU BP 001 649,613 114,638 193,000 0 317,156 1,274,406 Finalizat 1 646,379 114,067
9 2/2.1 103449 Dezvoltare centru de productie a sistemelor de compensare a energiei reactive Tesla Power Systems SRL  Consolidarea si dezvoltarea activitatii SC TESLA POWER SYSTEMS SRL pe piata solutiilor de eficienta energetica, respectiv piata compensarii energiei reactive, prin implementarea unor tehnologii moderne, care sa conduca la eficientizarea capacitatii de productie si a fluxului tehnologic. 10/1/2015 28/02/2018
28/04/2018 (conform ADD1)
67.52% SE BUZAU BUZAU BP 001 722,167 127,441 220,000 0 201,071 1,270,679 Finalizat 1 715,006 126,178
10 2/2.1 104054 Achizitie de echipamente in cadrul SC Agrilid Activ SRL  Agrilid Activ SRL Dezvoltarea activității de construcții a SC AGRILID ACTIV SRL prin inovarea proceselor interne, a gamei de produse şi creşterea capacităţii de răspuns a solicitărilor venite din partea clienţilor. 6/25/2016 1/31/2019 67.91% SE BUZAU BUZAU BP 001 568,436 100,312 168,233 0 167,401 1,004,382 In implementare 0 568,436 100,312
11 2/2.1 104992 Diversificarea activitatii MULTICAST PROD SRL prin achizitie de echipamente inovatoare Multicast S.R.L Consolidare a poziției pe piața locală și regională a Multicast Prod SRL în domeniul execuției operațiunilor de prelucrări mecanice. 6/1/2016 11/30/2018 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 756,580 133,514 222,523 0 211,397 1,324,015 Finalizat 0 756,580 133,514
12 2/2.1 108781 Cresterea competitivitatii Dream Mob S.R.L. Buzau, prin achizitia de echipamente tehnologice si informatice pentru productia de mobilier DREAM MOB SRL Consolidarea pozitiei societatii DREAM MOD SRL pe piata locala si regionala a productiei de mobilier. 6/1/2016 3/31/2018 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 464,940 82,048 136,747 0 150,735 834,471 In implementare 1 441,476 77,907
13 2/2.1 102248 Achizitia de utilaje tehnologice in cadrul SC LAMCON ART SRL in vederea consolidarii pozitiei pe piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii  LAMCON ART SRL 1. Cresterea competitivitatii economice, prin achizitionarea a 4 noi utilaje tehnologice , dotarea cu 3 pubele de colectare selectiva si a achizitionarea unui sistem pentru utilizarea energiei din surse regenerabile;
2. Diversificarea surselor de venit ale microintreprinderii, prin facilitarea realizarii de lucrari de constructii pentru drumuri si autostrazi;
3. Cresterea facilitarii crearii de noi locuri de munca la nivel de microintreprindere, prin angajarea a 5 noi locuri de munca permanente, cu norma intreaga dintre care cel putin un loc de munca destinat persoanelor ce fac parte din categorii defavorizate.
6/1/2016 10/31/2019 68.00% SE BUZAU RAMNICU SARAT BP 001 732,900 129,355 215,559 0 196,283 1,274,097 In implementare 0 707,813 124,908
14 2/2.1 107534 Cresterea competitivitatii PRO AMCO EXPERT SRL prin achizitie de echipamente PRO AMCO EXPERT SRL 1. Diversificarea gamei de servicii prin executarea de lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale legate de acestea si anume cladiri p+1, hale industriale.
2. Cresterea cifrei de afaceri cu 305 din al treilea an de functionare.
Echipamente achizitionate:  miniexcavator – 2 buc, miniincarcator – 1 buc,  compactor – 1 buc
10/1/2016 10/30/2018 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 395,338 69,765 116,276 0 106,437 687,816 Finalizat 0 394,152 69,556
15 2/2.1 109275 Construire hala service utilaje agricole UNIC COM 93 1. Diversificarea gamei de servicii din portofoliul companiei UNIC COM 93, in termen de 6 luni de la inceperea perioadei de operare a proiectului, prin operarea echipamentelor/ utilajelor nou achizitionate in cadrul proiectului, echipamente ce or sa fie depozitate in conditii optime in hala ce este prevazuta a fi realizata in cadrul prezentului proiect;
2. Achizitionarea a 35 echipamente / kit-uri, performante, in termen de 8 luni care respecta conditiile de protejare a mediului si noile cerinte privind poluarea si prin care compania isi propune astfel asigurarea constanta a principiilor dezvoltarii
durabile;
3. Crearea a 5 noi locuri de munca, in termen de 5 luni dintre care 2 locuri de munca vor fi destinate persoanelor din categorii defavorizate, astfel proiectul avand un impact pozitiv si asupra economiei locale.
7/1/2016 10/1/2019 74.60% SE BUZAU BUZAU BP 001 753,525 132,975 123,641 0 251,200 1,261,341 In implementare 0 48,616 8,579
16 2/2.1 111375 Dezvoltarea durabila prin diversificarea activitatii la SC PAVONE OCTAVIAN JR S.R.L PAVONE
OCTAVIAN JR SRL
1. Crearea a 3 noi locuri de munca;
2.Mentinerea, peste 3 ani de la data finalizarii proiectului, a locurilor de munca existente la depunerea cererii de finantare si a celor 5 locuri de munca nou create;
3. Achizitionarea unui activ specific lucrarilor speciale de constructii.
2/1/2017 12/31/2018 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 757,813 133,732 222,886 0 239,198 1,353,629 Finalizat 0 757,813 133,732
17 2/2.1 108857 Dotarea tehnica pentru lucrari de pregatire a terenului M&L CON 1. Derularea activitatii de ofertare si negociere in vederea incheierea a minimum 1 contract anual de subantepriza cu un contractor general, pe perioada post implementarii;
2. Derularea programului si activitatilor de angajare a 3 noi lucratori, din care min. 1 din categoria de „persoane defavorizate”, pana la finalizarea perioadei de implementare;
3. Derularea procedurilor de achizitii si contractarea integrala a planului de achizitii prevazut in proiect, din punct de vedere nominal cantitativ, conform calendarului de implementare a proiectului.
Echipamente: excavator – 1 buc.
1/1/2017 8/31/2018 71.40% SE BUZAU BUZAU BP 001 686,514 121,149 153,841 0 182,969 1,144,473 Finalizat 0 683,158 120,557
18 2/2.1 111414 Promovarea spiritului antreprenorial prin diversificarea activitatii la SC ZEBRA ART STUDIO SRL ZEBRA ART STUDIO SRL 1. Crearea a 3 noi locuri de munca;
2. Mentinerea, peste 3 ani de la data finalizarii proiectului, a locurilor de munca existente la depunerea cererii de, finantare si a celor 3 locuri de munca nou create;
3. Achizitionarea de utilaje specifice lucrarilor de pregatire a terenului.
2/1/2017 1/31/2019 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 759,905 134,101 223,501 0 236,507 1,354,014 In implementare 0 759,144 133,967
19 2/2.1 104451 Achizitie echipamente la SC Navele Media SRL Navele Media SRL Cresterea competitivitatii societatii NAVELE MEDIA SRL prin dezvoltarea activitatii existente prin
achizitia de echipamente specializate si performante pentru dezvoltarea serviciilor de filmare si postproductie.
6/1/2016 3/31/2018 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 419,817 74,085 123,476 0 118,876 736,253 In implementare 1 388,715 68,597
20 2/2.1 111411 Cresterea competitivitatii prin retehnologizare la SC Activity BMS SRL  SC Activity BMS SRL Diversificarea activitatii  prin achizitia de echipamente de ultimă generaţie necesare derulării activităţii lucrărilor specializate de constructii,  astfel încât să contribuie la dezvoltare regională, precum şi  la consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului de servicii din Regiunea Sud Est; crearea a 5 noi locuri de munca. 2/1/2017 3/31/2019 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 757,542 133,684 222,806 0 239,576 1,353,607 In implementare 0 753,192 132,916
21 2/2.1 109740 Dezvoltare tehnica la SC Atent Concept SRL  SC Atent Concept SRL Diversificarea activitatii companiei cu o noua activitate care conduce la cresterea cifrei de afaceri si a bazei materiale necesare dezvoltarii ofertei de produse; crearea a 3 noi locuri de munca. 4/26/2015 12/31/2018 76.50% SE BUZAU BUZAU BP 001 586,536 103,506 76,671 0 151,371 918,085 Finalizat 1 584,561 103,158
22 2/2.1 108901 Cresterea competitivitatii societatii, prin diversificarea activitatii Angy Express Total SRL Cresterea competitivitatii societatii, prin diversificarea activitatii si patrunderea pe o piata noua, cea a lucrarilor de constructii drumuri; crearea a 5 noi locuri de munca. 4/1/2016 2/28/2019 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 647,833 114,323 190,539 0 181,012 1,133,707 In implementare 0 647,632 114,288
23 2/2.1 109859 Infiintare punct de lucru in Ramnicu Sarat jud. Buzau Fibalgos Construct SRL  Dezvoltarea activităţii prin înfiinţarea unui punct de lucru şi prin achiziţionarea de utilaje, echipamente şi tehnologii noi, performante, cu consum redus de energie, care să ţină pasul cu schimbările şi cerinţele pieţei de constructii. 12/10/2016 11/30/2018 68.00% SE BUZAU RAMNICU SARAT BP 001 528,166 93,206 155,343 0 147,576 924,290 In implementare 1 505,248 89,161
24 2/2.1 111746 Consolidarea pozitiei pe piata confectiilor a SC Iceland INMAR SRL prin produse din tricot “Home Baby” Iceland INMAR SRL Modernizarea si amenajarea spatiului de productie si achizitia de echipamente in domeniul textil – confectii cu grad înalt de inovatie si eficienta. 10/1/2016 4/30/2019 72.25% SE BUZAU BUZAU BP 001 596,185 105,209 123,776 0 156,782 981,952 In implementare 0 595,361 105,064
25 2/2.1 111909 Extinderea, diversificarea si modernizarea capacitatii de productie a SC INSERF SRL INSERF SRL  Modernizarea capacitatii de prestare servicii de reparatii masini a S.C. INSERF S.R.L. prin achizitia de echipamente de ultima generatie, respectiv utilizarea unei hale adecvate unui flux tehnologic complex 8/17/2016 3/31/2020 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 746,986 131,821 219,704 0 197,665 1,296,176 In implementare 0 34,611 6,108
26 2/2.1 111635 Dezvoltarea activitatii EDIFICIO ENGINEERING S.R.L prin achizitia de echipamente performante Edificio Engineering SRL Achiziționarea a patru echipamente inovatoare în realizarea lucrărilor de construcții nerezidențiale, echipamente care vor permite realizarea unei capacități de execuție anuală a cca. 24.996 mp  construiți. 2/1/2017 1/31/2019 66.31% SE BUZAU BUZAU BP 001 760,255 134,163 252,125 0 232,752 1,379,295 In implementare 0 760,255 134,163
27 2/2.1 108904 Dezvoltarea societatii Zen Urban Construct SRL prin diversificarea activitatii si dotarea cu echipamente de specialitate Zen Urban Construct SRL Cresterea competitivitatii si consolidarii pozitiei companiei pe piata
datorita cresterii productivitatii acesteia prin achizitionarea  unui echipament cu randament ridicat.
Crearea a 5 noi locuri de munca, dintre care doua vor fi pentru persoane apartinand categoriilor
defavorizate.
Imbunatatirea sistemului de management de mediu
4/1/2018 3/31/2019 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 317,482 56,026 93,377 0 5,000 471,885 In implementare 0 98,792 17,434
28 2/2.1 112771 Achizitie echipamente si utilaje pentru activitatea de productie confectii metalice Constructii si Prelucrari Metalice SRL Cresterea competivitatii societatii CONSTRUCTII SI PRELUCRARI METALICE SRL Buzau pe piata regionala a constructilor metalice si componentelor de structuri metalice. 10/3/2016 3/30/2019 61.13% SE BUZAU BUZAU BP 001 760,291 134,169 349,297 0 236,314 1,480,071 In implementare 0 0 0
29 2/2.1 111762 Retehnologizare la CID Consulting – achizitionarea de echipament cu comanda numerica pentru fabricarea prin tricotare a ciorapilor si altor articole de galanterie CID Consulting SRL Imbunatatirea competitivitatii societatii si promovarea spiritului antreprenorial prin facilitarea exploatarii economice a unei idei noi in domeniul productiei ciorapilor si altor articole de galanterie 4/1/2018 3/31/2018 76.48% SE BUZAU BUZAU BP 001 545,343 96,237 71,445 0 135,475 848,500 In implementare 1 0 0
30 2/2.1 109630 Dezvoltarea New Print Grup SRL prin modernizarea hala de productie si achizitia de active de specialitate necesare activitatii 7311-activitati ale agentiilor de publicitate” – caen 4312  New Print Grup SRL Dotarea societatii cu mijloace corporale si necorporale inovatoare prin achizitia de  echipamente si licente specifice, performante, necesare in realizarea serviciilor publicitare si producerea materialelor publicitare cu costuri reduse  de productie, nemaifiind necesara externalizarea serviciilor si subcontractarea anumitor parti din lucrari. Atingerea acestui obiectiv va duce la cresterea competitivitatii si consolidarii pozitiei companiei pe piata datorita cresterii productivitatii acesteia prin achizitionarea echipamentelor de specialitate, cu randament ridicat ca urmare a tehnologiilor pe care le inglobeaza conform standardelor de productie nu mai vechi de 3 ani, care includ tehnologii de ultima generatie. 4/1/2018 3/31/2019 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 553,754 97,721 162,869 0 0 814,344 In implementare 0 548,996 96,882
31 2/2.1 106295 Achizitia de echipamente IT performante pentru diversificarea activitatii firmei JET WASH MBG SRL Diversificarea activitatii societatii prin realizarea unui centru de procesare si prelucrare date care sa permita cresterea competitivitatii societatii prin asigurarea de servicii de procesare si prelucrare date direct catre clienti atat din Romania cat si din strainatate. 10/1/2016 3/31/2019 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 741,850 130,915 218,191 0 222,982 1,313,938 In implementare 1 737,497 130,147
32 2/2.1 102818 Modernizarea procesului de productie la Stefiart Design SRL prin achizitia de noi utilaje Stefiart Design SRL Consolidarea pozitiei pe piata a societatii STEFIART DESIGN SRL prin cresterea competitivitatii in domeniul confectiilor metalice 10/15/2016 1/31/2019 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 103,647 18,291 30,485 0 27,611 180,034 Finalizat 1 103,618 18,286
33 2/2.1 108879 Cresterea competitivitatii Nora Impex Eis Srl Buzau prin achizitia de utilaje pentru activitatea de constructii NORA IMPEX EIS SRL Cresterea competitivitatii pe piata a societatii NORA IMPEX EIS SRL Buzau, prin patrunderea pe o piata noua, cea a constructiilor de drumuri. 4/12/2016 5/31/2019 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 637,721 112,539 187,565 0 178,187 1,116,012 In implementare 0 637,520 112,504
34 2/2.1 112252 Achizitie echipamente si utilaje necesare productiei de tamplarie din lemn stratificat Unicopertura SRL Diversificarea serviciilor, prin achizitionarea unor utilaje si echipamente noi. 3/27/2017 4/30/2019 76.50% SE BUZAU BUZAU BP 001 738,581 130,338 96,547 0 183,438 1,148,903 In implementare 0 0 0
35 2/2.1 109112 Cresterea competitivitatii societatii Alex Ora Euroconstruct SRL – D in domeniul lucrarilor de constructii de complexitate ridicata, prin dotarea cu echipamente performante Alex Ora Euroconstruct SRL Dezvoltarea nivelului de competitivitate al societatii ALEX ORA EUROCONSTRUCT pe piata regionala a lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 5/5/2016 5/30/2019 76.41% SE BUZAU BUZAU BP 001 466,193 82,269 61,686 0 137,348 747,496 In implementare 0 466,192 82,269
36 2/2.1 109316 Construire si dotare fabrica productie peleti Fixtrend Impact SRL Cresterea competitivitatii pe piata a societatii FIXTREND IMPACT SRL Buzau, prin patrunderea pe o piata noua, cea a productiei de peleti. 8/29/2016 1/30/2019 66.36% SE BUZAU BUZAU BP 001 760,291 134,169 251,178 0 229,269 1,374,907 In implementare 0 0 0
37 2/2.1 112007 Cresterea competititvitatii societatii EDF SRL Buzau in domeniul activitatii fotografice EDF SRL Cresterea competitivitatii societatii, pe piata serviciilor fotografice. 1/5/2017 5/30/2019 73.92% SE BUZAU BUZAU BP 001 760,248 134,161 134,120 0 195,421 1,223,950 In implementare 0 759,903 134,101
38 2/2.1 110695 Dezvoltarea CPT Aedificia Construct SRL prin diversificarea gamei de servicii, achizitia de utilaje de constructii si infiintarea unei unitati noi de productie CPT Aedificia Construct SRL Dezvoltarea societatii prin diversificarea gamei de servicii in constructii si infiintarea unei noi unitati de productie a societatii 5/1/2018 4/30/2019 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 599,658 105,822 176,370 0 167,552 1,049,402 In implementare 0 599,612 105,814
39 2/2.1 113175 Dezvoltarea activitatii SC Ermil SRL prin retehnologizare Ermil SRL Diversificarea activitatii la ERMIL SRL prin achizitia de echipamente de ultimă generaţie necesare derulării activităţii lucrărilor de pregatire a terenului 2/1/2017 4/30/2019 68.00% SE BUZAU BUZAU BP 001 760,043 134,125 223,542 0 230,324 1,348,034 In implementare 0 27,370 4,830
40 2/2.1 113375 Cresterea competivitatii SC NEW MEDIA PROMOTION SRL prin achizitia de echipamente SC NEW MEDIA PROMOTION SRL Cresterea competivitatii societatii comerciale NEW MEDIA PROMOTION SRL din Buzau prin achizitia de echipamente si cresterea competivitatii firmei pe plan local si regional. 4/3/2017 5/31/2019 72.25% SE BUZAU Buzau BP 001 169,208 29,860 35,130 0 56,669 290,868 In implementare 0 47,396 8,364
41 2/2.1 113781 Cresterea competitivitatii Thoreb Information Systems SRL prin achizitia de echipamente pentru servicii de prelucrare a datelor Thoreb Information Systems SRL Creşterea competitivității firmei prin diversificarea gamei de produse oferite, creșterea calității serviciilor furnizate și creșterea numărului de clienți ce pot fi deserviți. Aceasta investitie va permite satisfacerea unui număr mai mare de clienţi la standarde de calitate internaționale. Scopul proiectului este achizitionarea de active corporale si necorporale pentru prelucrare de date, si administrare de pagini web în vederea îndeplinirii obiectivului general al proiectului. 1/1/2017 5/31/2019 76.50% SE BUZAU Buzau BP 001 535,959 94,581 70,060 0 156,294 856,894 In implementare 0 23,301 4,112
42 2/2.1 111927 Micro Data Center specializat pentru capacitati distribuite de gazduire Zelda Business Consultancy SRL   Bucuresti Dezvoltarea activitatii SC ZELDA BUSINESS CONSULTANCY SRL pe piata serviciilor IT, prin implementarea unor tehnologii si metode moderne de lucru, care sa conduca la o dezvoltare constanta si sustenabila a activitatii companiei. Investiția propusă în cadrul prezentului proiect presupune dotarea și echiparea completă a unui Micro Data Center care să ofere servicii de gazduire de aplicatii catre clienti care doresc gazduire web pe masini fizice independente si care au nevoi speciale privind puterea de calcul. 6/1/2018 12/31/2018 68.00% SE BUZAU Buzau BP 001 676,929 119,458 199,097 0 1,946 997,431 Finalizat 0 659,229 116,335
43 2/2.1 111782 Dezvoltarea competitivitatii SC HSV Inter Grup SRL pe piata terasamentelor de drumuri HSV Inter Grup SRL Consolidarea si dezvoltarea activitatii SC HSV INTER GRUP SRL pe piata terasamentelor pentru drumuri, prin implementarea unor tehnologii moderne de lucru, care sa conduca la eficientizarea prestatiei companiei. 3/10/2017 1/31/2019 72.16% SE BUZAU Buzau BP 001 716,508 126,443 150,000 0 193,273 1,186,223 In implementare 1 714,846 126,149
44 2/2.1 109268 Modernizare unitate de productie mobilier prin achizitionarea de utilaje Mobilconf Adriana SRL Modernizarea unitatii de productie mobilier a societatii MOBILCONF ADRIANA SRL. 8/1/2016 6/30/2019 74.80% SE BUZAU Ramnicu Sarat BP 001 311,674 55,001 50,001 0 93,943 510,620 In implementare 0 169,587 29,927
45 2/2.1 102800 Cresterea competitivitatii Credinvest Consulting, prin achizitia de echipamente Credinvest Consulting SRL Cresterea competitivitatii societatii pe piata locala si regionala a serviciilor profesionale. 4/1/2017 6/30/2019 76.16% SE BUZAU Buzau BP 001 192,950 34,050 26,352 0 52,167 305,519 In implementare 0 14,089 2,486
46 2/2.1 103337 Produsele Optimar sunt accesoriul perfect pentru o zi senina- Cresterea performantei si consolidarea pe piata prin investitii in noi tehnologii Optimar Vision Care SRL Creșterea performanței produselor OPTIMAR VISION CARE și consolidarea poziției pe piața de profil prin realizarea unei investiții pentru îmbunătățirea procesului tehnologic de fabricare / prelucrare a dispozitivelor oftalmice de corecție. 1/16/2017 2/28/2019 72.25% SE BUZAU Ramnicu Sarat BP 001 151,710 26,772 31,497 0 39,896 249,875 In implementare 1 144,933 25,577
47 2/2.1 113213 Diversificarea activitatii in cadrul societatii Equatorial Training SRL Equatorial Training SRL  Bucuresti Diversificarea activitatii si intratrea pe o piață noua, realizarea si menținerea unor relații de durată cu actualii parteneri, extinderea portofoliului de clienți și oferirea de noi servicii, concretizată prin investiția continuă în tehnologie și oameni, și cu rezultate reale. 3/1/2017 7/31/2019 76.50% SE BUZAU Buzau BP 001 710,500 125,382 92,876 0 168,070 1,096,829 In implementare 0 338,039 59,654
48 2/2.1 113266 Diversificarea activitatii la SC Merit Finance SRL Merit Finance SRL   Bucuresti Diversificarea activitatii societatii MERIT FINANCE SRL in domeniul lucrarilor publice, intr-o perioada de 12 luni de la semnarea contractului de finantare. 3/1/2017 5/31/2019 68.00% SE BUZAU Buzau BP 001 564,559 99,628 166,047 0 0 830,234 In implementare 0 553,350 97,650
49 2/2.1 113361 Dezvoltare la Act Construct Management SRL Act Construct Management SRL  Bucuresti Cresterea prestigiului profesional al companiei, masurata prin cresterea cotei de piata si a volumului de lucrari prestate in afara regiunii Bucuresti-Ilfov. 9/1/2014 3/31/2019 68.00% SE BUZAU Buzau BP 001 724,105 127,783 212,972 0 226,192 1,291,052 In implementare 0 703,132 124,082
50 2/2.1 112950 Diversificarea activitatii ca premisa a cresterii competitivitatii la SC Geomark Regal Trans SRL Geomark Regal Trans SRL  Curtea de Arges  Judet Arges Diversificarea activitatii la GEOMARK REGAL TRANS SRL prin achizitia de echipamente de ultimă generaţie necesare derulării activităţii lucrărilor specializate de constructii 2/1/2017 5/31/2019 68.00% SE BUZAU Buzau BP 001 759,692 134,063 223,439 0 235,667 1,352,861 In implementare 0 758,672 133,883
51 2/2.1 113241 Cresterea competitivitatii SC AGRO AUTO PREST SRL prin diversficarea activitatii Agro Auto Prest SRL    Stefanesti   Arges Diversificarea activitatii la AGRO AUTO PREST SRL prin achizitia de echipamente de ultimă generaţie necesare derulării activităţii lucrărilor specializate de constructii drumuri 3/1/2017 7/31/2019 68.00% SE BUZAU Buzau BP 001 758,656 133,881 223,134 0 235,807 1,351,479 In implementare 0 35,360 6,240
52 2/2.1 113283 Camin studentesc – EA Campus Corporation SRL EA Campus Corporation SRL                             Tintesti        Buzau Consolidarea pozitiei pe piata a SC EA CAMPUS CORPORATION SRL prin dezvoltarea unei noi activitati aferente CAEN 5590 – Alte servicii de cazare 2/1/2017 8/31/2020 76.50% SE BUZAU Buzau BP 001 715,406 126,248 93,517 0 215,277 1,150,449 In implementare 0 145,814 25,732
53 2/2.1 112419 Achizitie buldoexcavator pentru activitatea de lucrari de constructii a drumurilor si a autostrazilor SC Narcis Trans SRL Creșterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achiziționarea unui utilaj nou, destinat să modernizeze și să dezvolte activitatea curenta de prestări servicii, utilând astfel compania cu tehnologie avansată și eficientă în scopul realizarii unor lucrări de construcții de drumuri și autostrăzi de calitate superioară, executate în condiții de siguranță și cu respectarea normelor de mediu. 4/5/2017 2/28/2019 73.08% SE BUZAU Buzau BP 001 344,938 60,884 66,178 0 89,680 561,680 In implementare 1 344,901 60,865
54 2/2.1 109114 Cresterea competitivitatii societatii prin diversificarea activitatii LKW Nova Construct SRL Buzau Cresterea competitivitatii pe piata a societatii, prin achizitia unui echipament pentru lucrari de constructii drumuri. 2/6/2017 6/30/2019 70.86% SE BUZAU Buzau BP 001 760,291 134,169 178,483 0 203,859 1,276,802 In implementare 0 0 0
55 2/2.1 112300 Achizitie echipament pentru lucrari de constructii drumuri Lotsopa Construct SRL  Buzau Cresterea competitivitatii pe piata a societatii LOTSOPA CONSTRUCT SRL Buzau, prin achizitia unui echipament pentru lucrari de constructii drumuri. 2/5/2017 5/31/2019 63.02% SE BUZAU Buzau BP 001 760,291 134,169 311,949 0 229,218 1,435,626 In implementare 0 760,285 134,168
56 2/2.1 113755 Investitii in retehnologizarea societatii IZA Plant Construct SRL in vederea cresterii competitivitatii IZA Plant Construct SRL  Buzau Obiectivul general al firmei este sa ofere solutii optime, de calitate, care sa respecte cerintele beneficiarilor, termenul de executie al constructiei si bugetul alocat. 4/1/2017 7/31/2019 67.14% SE BUZAU Buzau BP 001 760,291 134,169 237,933 0 236,907 1,369,300 In implementare 0 0 0
57 2/2.1 112761 Inovare, diversificare de produs si proces la ANC Trading Conf ANC Trading Conf SRL                          Bucuresti Consolidarea poziției pe piață a ANC TRADING CONF SRL prin completarea liniei de producție cu o mașină automată de debitare cu laser a tablelor 1/1/2017 2/28/2019 64.10% SE BUZAU Buzau BP 001 760,291 134,169 291,559 0 225,344 1,411,362 In implementare 0 0 0
58 2/2.1.B 122589 Infiintare structura de suport a noilor afaceri BASIC TRADE SRL Cresterea competitivitatii pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii din judetul Buzau, din domeniul sanatatii. 1/3/2018 3/31/2023 57.36% SE BUZAU Buzau BP 001 5,344,233 943,100 2,499,234 0 2,174,000 10,960,567 In implementare 0 0 0
59 2/2.2 114739 „Extinderea capacitatii de productie a Atelierului Matriterie la Dinamic SRL” SC DINAMIC SRL 1. Realizarea de investitii tangibile in echipamante moderne, fiabile si cu costuri energetice reduse.
Prin achizitie Echipamente:
• Strung CNC cu axa Y;
• Masina de electroeroziune de taiere cu fir;
• Masina de gaurit prin electroeroziune a semifabricatelor;
• Centru de prelucrare in 4 axe.
2. Standardizarea calitatii pe activitatea cu cod CAEN 2896
Certificare:
• Sistemul de management al calitatii ISO 9001.
3. Automatizarea proceselor de validare a proiectelor
Prin achizitie:
• Program de vizualizare proiecte 3D- 3 buc.;
3/1/2018 4/30/2019 52.04% SE BUZAU BUZAU BP 001 1,115,212 196,802 831,026 0 431,811 2,574,851 In implementare 0 1,051,225 185,510
60 2/2.2 114761 “Diversificarea activitatii de productie in cadrul societatii Tecnoservice Bucuresti SA prin achizitia de echipamente” Tecnoservice Bucuresti SA 1. Diversificarea gamei de produse care vor fi fabricate de catre societate si anume echipamente de ridicat si manipulat – poduri rulante – cat si piese si subansamble pentru echipamentele de ridicare si manipulare  – grinzi  pentru podurile rulante monogrinda, grinzi  pentru podurile rulante bigrinda, cai de rulare si alte instalatii de ridicat .
2. Diversificarea gamei de produse prin noi procese care nu au mai fost aplicate de catre societate, specifice fabricarii de echipamente de ridicat si manipulat – poduri rulante- cat si a pieselor si subansamblelor pentru echipamentele de ridicare si manipulare  – grinzi  pentru podurile rulante monogrinda, grinzi  pentru podurile rulante bigrinda, cai de rulare si alte instalatii de ridicat.
Aceste obiectiv sunt realizabile prin achizitia a 27 echipamente si a unui activ necorporal, produs software necesare pentru fluxul de productie.
5/1/2017 1/31/2020 52.50% SE BUZAU BUZAU BP 001 3,389,795 598,199 2,468,417 0 1,226,851 7,683,262 In implementare 0 75,886 13,392
61 2/2.2 111654 Extinderea capacitatii de productie la SC Molidul Impex SRL MOLIDUL IMPEX SRL Imbunătăţirea competitivităţii economice a SC MOLIDUL IMPEX SRL prin creşterea productivităţii muncii in sectorul taierii si rindeluirii lemnului. Investitia conduce la extinderea capacităţii de productie a unităţi existente, prin creşterea volumului produselor realizate in cadrul companiei.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Realizarea unei investitii initiale legate de extinderea capacităţii unei unităţi existente cu creşterea volumului produselor realizate in cadrul companiei, prin inovarea tehnologica(de proces) si de produs la nivelul societatii. 2. Dezvoltarea capacitatii administrative a societatii prin implementarea unui proiect cu fonduri nerambursabile si prin crearea a trei noi locuri de munca ca urmare a implementarii proiectului.
3/27/2018 2/29/2020 52.79% SE BUZAU PATARLAGELE BP 001 1,828,991 322,763 1,312,973 0 658,298 4,123,024 In implementare 0 1,799,485 317,556
62 2/2.2 112749 Cresterea competitivitatii pe piata a SC Recomplast SRL RECOMPLAST SRL 1. Realizarea unei investitii initiale constand in extinderea capacităţii de productie a SC RECOMPLAST SRL, ce va asigura creşterea cu 20 a volumului produselor, fără schimbarea fundamentală a procesului de producţie,prin modernizarea tehnologica a parcului de utilaje asigurata prin achizitionarea a  2 utilaje cu tehnologie noua si performanta,ce asigura inovare de proces si de produs, cu o productivitate crescuta, cu consumuri energetice mult mai mici, ce asigura minimizarea deseurilor la sursa si valorificarea superioara a materiei prime precum si software, o statie grafica si un program informatic adaptate nevoilor actuale ale societatii.
Prin proiect se vor crea 3 locuri de munca,din care 1 destinat categoriilor dezavantajate;
2. Dezvoltarea avantajelor competitive si consolidarea pozitiei pe piata prin recertificarea sistemelor de management ISO:9001, ISO 14001 SI OHSAS 18001, recertificarea de produse, participarea la targuri/expozitii internationale ;
3. Asigurarea managementului si vizibilitatii proiectului de investitie din cadrul POR.
4/12/2017 1/31/2019 52.44% SE BUZAU BUZAU BP 001 2,446,723 431,775 1,787,297 0 883,321 5,549,116 In implementare 0 2,372,427 418,664
63 2/2.2 110652 Diversificarea productiei in cadrul SC Unimec SRL prin modernizarea spatiului de lucru si achizitionarea de echipamente tehnologice noi in vederea imbunatatirii competitivitatii economice. UNIMEC SRL Dezvoltarea activitatii firmei prin modernizarea infrastructurii, dotarea cu utilaje tehnologice noi si introducerea de tehnologii noi, nepoluante in procesul de fabricatie, in vederea dezvoltarii durabile a societatii. 2/6/2017 8/31/2019 52.80% SE BUZAU BUZAU BP 001 1,039,030 183,358 745,388 0 383,696 2,351,473 In implementare 1 595,391 105,069
64 2/2.2 112857 Cresterea competitivitatii pe piata a SC Romplast SA ROMPLAST SA 1. Realizarea unei investitii initiale constand in extinderea capacităţii de productie a SC ROMPLAST SA, ce va asigura creşterea cu 20 a volumului produselor, fără schimbarea fundamentală a procesului de producţie, prin modernizarea tehnologica a parcului de utilaje asigurata prin achizitionarea a  10 utilaje cu tehnologie noua si performanta, ce asigura inovare de proces si de produs, cu o productivitate crescuta,cu consumuri energetice mult mai mici, ce asigura minimizarea deseurilor la sursa si valorificarea superioara a materiei prime precum si software/sistem informatic adaptate nevoilor actuale ale societatii. Se asigura astfel premisele consolidarii pozitiei pe piata a ROMPLAST prin cresterea competitivitatii la nivel local, regional, international.
Prin proiect se vor crea 3 locuri de munca,din care 1 destinat categoriilor dezavantajate;
2. Dezvoltarea avantajelor competitive si consolidarea pozitiei pe piata prin recertificarea sistemului de management al calitatii (ISO:9001), certificarea de produse,participarea la targuri/ expozitii internationale.  Asigurarea recertificarii sistemului de management al calitatii ISO:9001, recertificarea a 2 produse proprii, participarea la 1 targ international cu stand propriu;
3. Asigurarea managementului si vizibilitatii proiectului de investitie din cadrul POR.
4/1/2017 2/28/2019 55.70% SE BUZAU BUZAU BP 001 1,084,951 191,462 671,568 0 366,936 2,314,916 In implementare 1 1,003,134 177,024
65 2/2.2 112941 Cresterea competitivitatii pe piata a SC Recmet SRL RECMET SRL 1. Realizarea unei investitii initiale constand in extinderea capacităţii de productie a SC RECMET SRL, ce va asigura creşterea cu 40 a volumului produselor,fără schimbarea fundamentală a procesului de producţie,prin modernizarea tehnologica a parcului de utilaje asigurata prin achizitionarea a  4 utilaje cu tehnologie noua si performanta,ce asigura inovare de proces si de produs,cu o productivitate crescuta,cu consumuri energetice mult mai mici,ce asigura minimizarea deseurilor la sursa si valorificarea superioara a materiei prime precum si software/ sistem informatic adaptate nevoilor actuale ale societatii.
Prin proiect se vor crea 3 locuri de munca, din care 1 pentru categorii dezavantajate.
2. Dezvoltarea avantajelor competitive si consolidarea pozitiei pe piata prin certificarea sistemului de management al calitatii (ISO:9001), certificarea de produse,participarea la targuri/ expozitii internationale;
3. Asigurarea managementului si vizibilitatii proiectului de investitie din cadrul POR.
4/12/2017 2/28/2019 53.60% SE BUZAU BUZAU BP 001 1,071,869 189,153 738,888 0 376,802 2,376,713 In implementare 0 56,466 9,965
66 2/2.2 113237 Extinderea capacitatii de productie profile WPC in cadrul Bencomp SRL Bencomp SRL Extinderea capacitatii de productie a profilelor WPC, prin achizitia a doua linii de extrudare noi si performante. 11/1/2016 4/30/2020 52.58% SE BUZAU BUZAU BP 001 2,430,410 428,896 1,763,070 0 878,251 5,500,627 In implementare 0 328,269 57,930
67 2/2.2 112105 Extinderea si diversificarea activitatii Razedent SRL in domeniul serviciilor medicale paraclinice Razedent SRL Extinderea si diversificarea activitatii societatii prin achizitia de active fixe specifice imagisticii si radiologiei medicale. 2/9/2017 3/30/2019 59.50% SE BUZAU BUZAU BP 001 3,578,467 631,494 1,804,269 0 0 6,014,230 In implementare 0 3,551,005 626,648
68 2/2.2 113258 Creare unitate nucleara Medinvest Centrul Medical Medinvest SRL Achizitionarea de echipamente medicale moderne de ultima generatie si software medical modern. 3/15/2017 3/31/2019 60.89% SE BUZAU BUZAU BP 001 2,572,454 453,962 1,198,438 0 0 4,224,855 In implementare 1 35,679 6,296
69 2/2.2 112723 Construire laborator tehnica dentara Valmidental 2003 SRL Constructia si dotarea laboratorului de tehnica dentara cu utilaje de productie pentru diversificarea activitatii companiei, respectiv productia de dispozitive intraorale fixe si mobile, implanturi 1/29/2017 3/31/2020 61.67% SE BUZAU BUZAU BP 001 1,464,669 258,471 651,729 0 76,635 2,451,504 In implementare 0 59,972 10,583
70 2/2.2 114292 Cresterea competitivitatii Welding Consulting Prod SRL prin achizitie de echipamente tehnologice performante Welding Consulting Prod SRL  Cresterea competitivitatii intreprinderii solicitante prin dotarea cu echipamente tehnologice performante avand ca rezultat dezvoltarea si modernizarea activitatii de productie, cresterea capacitatii de lucru si reducerea timpilor de executie 5/1/2017 5/31/2020 53.91% SE BUZAU BUZAU BP 001 1,133,173 199,972 769,012 0 399,410 2,501,568 In implementare 0 44,981 7,938
71 2/2.2 114066 Achizitia de utilaje cu introducerea unor tehnologii noi si integrarea productiei in lant de procesare ambalaje industriale precum si marirea capacitatii de productie pentru ambalaje flexibile industriale FIBCS (big bags), introducerea componentei de reciclare in fluxul tehnologic, folosirea energiilor alternative, modernizarea managementului Raficon Trade SRL Obtinerea sprijinului financiar pentru achizitia de utilaje pentru integrarea productiei in lant de procesare ambalaje industriale FIBCS (big bags), prin achizitionarea unor utilaje si echipamente noi. 4/10/2017 3/31/2019 52.12% SE BUZAU BUZAU BP 001 3,087,221 544,804 2,291,238 0 1,129,371 7,052,634 In implementare 0 133,272 23,519
72 2/2.2 114021 Construire cladire pentru servicii de asistenta medicala, consultatii, investigatii, diagnostic, tratament medical. Angi San SRL    Buzau Cresterea nivelului de competitivitate al societatii ANGI SAN SRL pe piata serviciilor de sanatate din judetul Buzau. 2/2/2017 11/30/2020 60.84% SE BUZAU BUZAU BP 001 3,833,991 676,587 1,790,684 0 244,650 6,545,912 In implementare 0 0 0
73 2/2.2 115785 V.I.D.E.O. L.I.F.E. – Calitatea imaginii de la inceputuri pana in viitor Studio Video Art SRL   Bucuresti Cresterea competitivitatii firmei Studio Video Art SRL pe piata regionala si nationala prin marirea bazei tehnico-materiale a societatii cu utilaje si echipamente noi si angajarea de personal pentru extinderea capacitatii societății si a volumului de prestari servicii de productie emisiuni, transmisie live concerte si festivaluri, inchiriere spatiu satelit. 4/6/2017 6/30/2020 62.26% SE BUZAU BUZAU BP 001 2,925,774 516,313 1,257,424 0 892,907 5,592,417 In implementare 0 1,155,802 203,965
74 2/2.2 114885 Extinderea activitatii Medicom 94 SRL in domeniul serviciilor de imagistica si radiologie Medicom 94 SRL   Buzau Cresterea competitivitatii pe piata a societatii MEDICOM 94 SRL Buzau, prin cresterea calitatii serviciilor oferite. 2/9/2017 5/31/2019 60.43% SE BUZAU BUZAU BP 001 1,385,574 244,513 662,804 0 0 2,292,891 In implementare 0 1,276,973 225,348
75 2/2.2 115318 Cresterea competitivitatii Plesa GHD Daless SNC prin infiintarea unei baze sportive in judetul Buzau Plesa GHD Daless SNC      Buzau Cresterea competivitatii PLESA GHD DALESS SNC din Buzau prin infiintarea unei baze sportive pentru practicarea tenisului de camp. 4/4/2017 12/31/2019 59.55% SE BUZAU BUZAU BP 001 981,350 173,179 493,507 0 309,796 1,957,832 In implementare 0 82,178 14,502
76 2/2.2 116617 Construire centru medical Neurolife Neurolife SRL      Buzau Cresterea nivelului de competitivitate al societatii NEUROLIFE SRL pe piata serviciilor de sanatate din judetul Buzau 2/2/2017 11/30/2020 61.43% SE BUZAU BUZAU BP 001 1,689,065 298,070 762,251 0 122,132 2,871,518 In implementare 0 0 0
77 2/2.2 116825 Construire structura de cazare turistica de tip apartamente Pietroasa SA  Buzau Cresterea competitivitatii societatii pe piata serviciilor hoteliere. 2/2/2017 1/31/2021 52.57% SE BUZAU BUZAU BP 001 3,608,816 636,850 2,618,789 0 1,925,449 8,789,903 In implementare 0 560,339 98,883
78 3/3.1 A 119296 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte C2, 12E si C5 din municipiul Buzau Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înegistrează consumuri energetice mari
Prezenta cerere de finanțare include următoarele componente:
1.Blocul de locuinte C2, cartier Episcopiei, PT 16/5, Municipiul Buzau;
2.Blocul de locuinte 12E, strada Unirii, Municipiul Buzau;
3.Blocul de locuinte C5, cartier Episcopiei, PT 16, Nr.1, Municipiul Buzau
6/25/2016 4/22/2019 51.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 2,664,409 470,190 2,089,732 0 13,615 5,237,945 In implementare 0 0 0
79 3/3.1 A 119297 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte B4 D.Filipescu si Gerom 2 din Municipiul Buzau U.A.T. Municipiul Buzau Prin investiþia propusa se doreste realizarea lucrarilor de reabilitare termica a 2 blocuri de locuinþe situate in municipiul Buzau, obiective ce însumeaza un numar de 133 de apartamente in care locuiesc 305 de persoane. 4/5/2018 9/30/2019 51.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 499,006 88,060 391,377 0 8,718 987,162 In implementare 0 0 0
80 3/3.1 A 121282 Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 3A Hasdeu, 3B Hasdeu si Integral 1 din Municipiul Buzau Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau Crearea/mentinerea de locuri de munca si promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Buzau, cu impact direct in reducerea consumului de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera. 6/2/2016 8/31/2020 51.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 1,940,352 342,415 1,521,845 0 0 3,804,612 In implementare 0 0 0
81 3/3.1 A 121280 Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 19A, 19B, 19F, 19G din Municipiul Buzau Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau Crearea/mentinerea de locuri de munca si promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Buzau, cu impact direct in reducerea consumului de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera. 6/2/2016 8/31/2020 51.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 2,099,605 370,519 1,646,749 0 141,545 4,258,418 In implementare 0 0 0
82 3/3.1 B 110704 Eficientizarea energetica a cladirii Dermato-Venerice – compartiment al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau U.A.T. Judetul Buzau Eficientizare energetica cladire compartiment Spitalul Judetean 12/1/2015 4/30/2020 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 1,000,442 153,009 23,540 0 780,736 1,957,726 In implementare 0 29,972 4,584
83 3/3.1 B 118287 Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladirii publice – Scoala Gimnaziala nr 11-Corp C1 Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau Cresterea eficienţei energetice în clădirile publice din municipiul Buzau, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, deziderat al Planului de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Buzau,2015-2020. 6/12/2017 8/31/2019 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 2,851,580 436,124 67,096 0 2,147,274 5,502,075 In implementare 0 0 0
84 3/3.1 B 117968 Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Liceul Henri Coanda – Corp C 4
(Scoala veche si Scoala noua)
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Buzau, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, deziderat al Planului de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Buzau,2015-2020. 6/12/2017 9/30/2019 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 2,597,691 397,294 61,122 0 376,578 3,432,685 In implementare 0 0 0
85 3/3.1 B 118288 Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice – Gradinita cu program prelungit
“Cei sapte pitici” – Corp C1
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau Cresterea eficienţei energetice în clădirile publice din municipiul Buzau, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, deziderat al Planului de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Buzau,2015-2020. 6/22/2017 9/29/2019 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 2,180,907 333,550 51,315 0 1,176,306 3,742,078 In implementare 0 0 0
86 3/3.1 B 117684 Eficientizarea energetica a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Buzau Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari. 12/1/2015 7/31/2020 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 1,608,898 246,067 37,856 0 1,288,260 3,181,082 In implementare 0 0 0
87 3/3.1 B 118344 Reabilitarea termica a pavilionului 31 – Învatamânt din cazarma 329 Boboc Ministerul Apararii Nationale cresterea eficientei energetice a cladirii Pavilionului 31 – Invatamant din Cazarma 329 – Boboc prin reabilitarea termica, gestionarea inteligenta a energiei si utilizarea energiei din surse regenerabile. 3/1/2017 10/31/2020 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 8,935,964 0 1,576,935 0 8,011,643 18,524,541 In implementare 0 39,423 0
88 3/3.1 B 118231 Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice – Liceul Henri Coanda – Corp c5 (internat) Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau Cresterea eficienţei energetice în clădirile publice din municipiul Buzau, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, deziderat al Planului de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Buzau,2015-2020. 6/22/2017 10/31/2019 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 4,357,362 666,420 102,526 0 285,651 5,411,959 In implementare 0 0 0
89 3/3.1 B 118722 Reabilitare termica Primaria Comunei Bradeanu, parter+pod circulabil pentru arhivare documente Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Bradeanu Cresterea eficientei energetice a Cladirii Primariei din localitatea sat Bradeanu,comuna Bradeanu,Jud. Buzau in conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin executia de lucrari de reabilitare termica, contribuind astfel la: imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor 9/1/2017 7/31/2019 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 938,673 143,562 22,086 0 154,742 1,259,063 In implementare 0 0 0
90 3/3.1 B 118721 Reabilitare termica Scoala gimnaziala Smardan, Comuna Bradeanu, parter + pod necirculabil Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Bradeanu Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimaziale Smirdan din localitatea sat Smirdan,comuna Bradeanu,Jud. Buzau in conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin executia de lucrari de reabilitare termica, contribuind astfel la: imbunatatirea conditiilor oferite elevilor scolii si a cadrelor didactice, reducerea consumului de energie finala, scaderea anuala a consumului de gaze cu efect de sera, gestionarea inteligenta a energiei si utilizarea unor surse regenerabile de producere a energiei. 9/1/2017 3/31/2020 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 2,049,228 313,411 48,217 0 564,781 2,975,637 In implementare 0 0 0
91 3/3.1 B 118232 Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice – Liceul Henri Coanda – corp C2 (corp tehnic) Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau Cresterea eficienţei energetice în clădirile publice din municipiul Buzau, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, deziderat al Planului de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Buzau, 2015-2020. 6/12/2017 1/31/2020 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 014 1,934,271 295,830 45,512 0 351,179 2,626,792 In implementare 0 0 0
92 5/5.1 117959 „Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei fostul “Seminar Vechi” din cadrul ansamblului Episcopiei Buzăului” Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei – Consolidarea și restaurarea monumentului istoric – Seminarul Vechi (BZ-II-m-A-02324.04), parte compoentă din Ansamblul Episcopiei Buzăului (BZ-II-a-A-02324) în vederea salvării acestui monument care a suferit degradări din cele mai grave cauzate în primul rând de trecerea timpului și a lipsei banilor/surselor de finanțare și în vederea adaptării spațiilor pentru expoziții permanente/temporare, circuite de vizitare coerente, grupuri sanitare, etc.
– Valorificarea (prin utilizarea unor tehnici/activități de informare, publicitate și informare cât mai variate în scopul creșterii vizibilității acestuia) potențialului ansamblului (monument istoric), ca urmare a restaurării monumentului istoric – Seminarul Vechi, în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local și regional, ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare a proiectului.
4/25/2016 11/30/2020 83.30% SE BUZAU BUZAU ONG 094 17,191,550 3,033,803 412,762 0 442,324 21,080,439 In implementare 1 13,878,998 2,449,235
93 5/5.1 118752 „Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a Ansamblului Schitul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – fosta Mănăstire Berca” Schitul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Berca Proiectul constă în lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire volumetrica – refacerea regimului de inaltime si conformarea spatiala originala a celor cinci construcții – monument istoric care compun Ansamblul Schitului „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, in vederea aducerii acestora cat mai aproape de starea initiala. 4/25/2016 1/15/2021 83.30% SE BUZAU BERCA ONG 094 17,711,939 3,125,636 425,257 0 0 21,262,832 In implementare 1 3,836,857 677,092
94 5/5.1 116518 „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău” Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău Consolidarea restaurarea şi dotarea  obiectivului de patrimoniu naţional Biblioteca Judeţeană “Vasile Voiculescu” Buzău, clădire transformată într-un spaţiu expoziţional cu valenţe istorice și arhitecturale autentice. 7/28/2016 2/28/2022 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 094 14,462,686 2,211,940 340,298 0 1,452,929 18,467,853 In implementare 0 35,200 5,384
95 5/5.1 118662 Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a Ansamblului Bisericii „Sf Dumitru”” „Sf Împărați” Parohia Stâlpu Consolidarea, restaurarea, amenajarea ansamblului in vederea desfasurarii unor functiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric si in deplina concordanta cu viata comunitara si religioasa, la care se mai adauga si valorificarea durabila a obiectivului de patrimoniu cultural – ansamblul bisericii “Sf. Dumitruˮ, “Sf. Imparatiˮ, astfel incat rezultatul obtinut prin implementarea proiectului sa contribuie atat la valorificarea si promovarea durabila a ansamblului, cat si la impulsionarea dezvoltarii locale 4/18/2016 1/1/2021 83.30% SE BUZAU STALPU ONG 094 4,936,179 871,090 118,516 0 21,458 5,947,243 In implementare 1 1,601,177 282,561
96 5/5.1 116513 Restaurarea, conservarea si modernizarea imobilului situat in Municipiul Buzau, B-dul Nicolae Balcescu nr. 40 in vederea infiintarii Centrului Muzeal I.C. Bratianu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău Restaurarea, conservarea și modernizarea într-o perioadă de 48 de luni a monumentului istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local „Fostul Spital I.C. Brătianu”, ca centru muzeal. 9/5/2013 8/20/2021 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 094 14,838,685 2,269,446 349,146 0 277,151 17,734,427 In implementare 1 175,524 26,845
97 5/5.1 121271 Restaurarea, consolidarea si introducerea in circuitul turistic a Bisericii “Nasterea Maicii Domnului”, sat Sibiciu de Sus, oras Patarlagele, judetul Buzau Parohia SIBICIU de SUS Proiectul constă în restaurarea si consolidarea obiectivului de patrimoniu – Biserica “Nasterea Maicii Domnului” si punerea in valoare (valorificarea si promovarea durabila) a acestuia, astfel rezultatul obtinut in urma implementarii proiectului este oferirea publicului a unui obiectiv/ ansamblu restaurat, conservat si valorificat la standarde europene. 3/5/2018 1/5/2020 83.30% SE BUZAU SIBICIU ONG 094 4,553,728 803,599 109,333 0 0 5,466,660 In implementare 1 1,078,080 93,779
98 5/5.2 115855 Amenajare spatii verzi în cartierele Anghel Saligny si extindere Slam Râmnic si realizarea unor investitii adiacente în infrastructura de acces catre acestea Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Rm Sarat Reconversia a trei terenuri abandonate, neutilizate, situate în Municipiul Râmnicu Sărat în spații verzi, destinate îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor, prin cresterea crește suprafețelor verzi și prin reducerea nivelului de poluare, concomitent cu îmbunătățirea aspectului estetic al municipiului. 10/4/2016 4/30/2021 85.00% SE BUZAU RAMNICU SARAT APL 089 4,964,429 759,266 116,810 0 144,343 5,984,847 In implementare 0 92,856 14,201
99 6/6.1 108721 Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de judet Braila-Robeasca-Vadu Pasii (E85) Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau  Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene. 10/29/2015 11/30/2020 85.00% SE BUZAU Robeasca-Vadu Pasii (E85) APL 034 99,665,735 15,242,995 2,345,076 0 2,826,469 120,080,275 In implementare 0 388,125 59,360
100 6/6.1 123786 Modernizare DJ 203H km 16+000-25+500, Buda – Alexandru Odobescu – limita judet Vrancea, judetul Buzau Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Buda cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene. 11/21/2014 12/31/2019 85.00% SE BUZAU DJ 203H APL 035 18,301,697 2,799,083 430,628 0 254,382 21,785,789 In implementare 1 5,271,850 806,283
101 6/6.1 124872 Modernizare DJ 203K, km 38+000 – 75+000, Maracineni – Podu Muncii, judetul Buzau Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Judetul Buzau, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Maracineni, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Sapoca, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cernatesti, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Beceni cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene. 5/16/2014 4/30/2021 85.00% SE BUZAU DJ 203K APL 035 67,447,909 10,315,563 1,587,010 0 2,482,932 81,833,413 In implementare 1 2,204,023 337,086
102 8/8.3 120132 Casa noua în drumul spre acasa DGASPC BUZAU Imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale oferite de catre D.G.A.S.P.C. Buzau, prin inchiderea centrului clasic de plasament “Centrul rezidential pentru copilul cu handicap nr.9 Buzau” (C.R.C.H. nr. 9 Buzau) si identificarea celor mai bune alternative, care sa permita asigurarea bunastratii, dezvoltarea deplina si armonioasa a benficiarilor de masura de protectie. 12/31/2015 2/28/2021 85.00% SE BUZAU APL 055 3,849,212 588,703 90,570 0 0 4,528,484 In implementare 0 0 0
103 10/10.1 125154 Constructii Gradinite Regiunea Sud-Est Ministerul Educatiei Nationale in parteneriat cresterea gradului de participare a populatiei scolare din învatamântul obligatoriu la un sistem educational de înalta performanta, care sa asigure resursele umane necesare unei dezvoltari socio-economice durabile. 1/1/2014 12/31/2023 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 052 54,434,288 1,491,835 8,114,216 0 3,432,432 67,472,771 In implementare 0 12,705,076 0
104 10/10.1 121351 CONSTRUIRE SEDIU NOU PENTRU GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA VADU PASII Cresterea gradului de participare a populatiei in invatamantul prescolar si realizarea conditiilor pentru o educatie de calitate prin construirea unei gradinite cu program prelungit cu 120 de locuri in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, la care se adauga o sala multifunctionala care se va folosi ca sala de luat masa pentru copii cu o capacitate de 30 de locuri. 11/11/2017 9/30/2020 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 052 3,653,533 558,776 85,965 0 498,690 4,796,963 In implementare 0 0 0
105 13/13.1 126102 Reabilitare si dotare unitate de invatamant si modernizare drumuri locale in localitatea Sibiciu de Sus, oras Patarlagele, judetul Buzau UAT Oras Patarlagele Proiect integrat: Reabilitare si dotare unitate de invatamant si modernizare drumuri locale in localitatea Sibiciu de Sus, orasul Patarlagele, judetul Buzau” vizeaza imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Patarlagele. 4/2/2018 2/28/2021 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 034
055
1,338,407 204,697 31,492 0 210,258 1,784,854 In implementare 0 0 0
106 13/13.1 124694 Construire si dotare centru cultural si spatiu de joaca pentru copii in satul Lunca Pripor, Oras Nehoiu, Judetul Buzau Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Nehoiu CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU CULTURAL SI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII IN SATUL LUNCA PRIPOR, ORAS NEHOIU, JUDETUL BUZAU” vizeaza imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Nehoiu. 4/1/2018 2/28/2021 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 034
055
1,042,697 159,471 24,534 0 19,635 1,246,338 In implementare 0 0 0
107 13/13.1 124695 Reabilitare, modernizare si dotare Centrul cultural George Baiculescu si spatii de joaca pentru copii in orasul Nehoiu, Judetul Buzau Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Nehoiu REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CENTRUL CULTURAL GEORGE BAICULESCU SI SPATII DE JOACA PENTRU COPII IN ORASUL NEHOIU, JUDETUL BUZAU” vizeaza imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Nehoiu. 4/1/2018 1/31/2021 85.00% SE BUZAU BUZAU APL 034
055
8,003,585 1,224,078 188,320 0 27,475 9,443,457 In implementare 0 0 0
TOTAL 453,093,218 64,217,388 58,925,726 0 49,230,770 625,467,102 79,503,365 11,491,623