Brașov 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL BRASOV
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2/2.1A 102539 Creșterea competitivității societății Blitz Film Production SRL prin angajarea de noi persoane și achiziția de echipamente tehnologice performante S.C. BLITZ FILM PRODUCTION S.R.L. Achiziția de echipamente de înaltă tehnologie, ce vor contribui la diversificarea portofoliului de servicii 9/11/2017 4/30/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 455,692 80,416 134,027 262,020 127,993 1,060,149 FINALIZAT 0 450,014 79,414
2 2/2.1A 103386 Modernizare pensiunea turistică Crocus S.C. CROCUS S.R.L. Modernizare pensiune 9/8/2017 31/11/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 461,597 81,458 135,764 294,128 158,364 1,131,312 FINALIZAT 0 410,325 72,410
3 2/2.1A 104554 Diversificarea și modernizarea activității S.C. Turbo Rail Service S.R.L. prin achiziția unor utilaje și echipamente performante S.C. TURBO RAIL SERVICE S.R.L. Achiziție echipamente 9/11/2017 2/28/2019 67.56% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 760,239 134,160 230,914 452,557 221,643 1,799,514 FINALIZAT 1 736,846 130,032
4 2/2.1A 103803 Modernizarea activității VAMOS SRL prin achiziția de echipamente specifice serviciului de testări și analize tehnice S.C. VAMOS S.R.L. Achiziție echipamente pentru modernizare și diversificare servicii 9/11/2017 6/30/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 359,343 63,414 105,689 220,366 114,677 863,489 FINALIZAT 1 340,532 60,094
5 2/2.1A 104545 Dezvoltarea și eficientizarea producției în cadrul companiei Seda Steel Factory prin achiziția de utilaje moderne pentru realizarea confecțiilor metalice S.C. SEDA STEEL FACTORY S.R.L. Achiziție echipamente în scopul creșterii producției în domeniul confecțiilor metalice 8/23/2017 7/30/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 346,120 61,080 101,800 200,890 99,090 808,980 FINALIZAT 0 335,252 59,162
6 2/2.1A 104091 Diversificarea activității S.C. Cafela Factory S.R.L. prin achiziția unor utilaje și echipamente performante necesare producției de rulote comerciale și recreaționale S.C. CAFELA FACTORY S.R.L. Achiziția de echipamente necesare dezvoltării producției de rulote comerciale și de agrement 9/28/2017 12/31/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 497,440 87,784 146,306 325,228 178,922 1,235,680 FINALIZAT 1 497,171 87,736
7 2/2.1A 104299 Diversificarea activității SC DECOR & PACK SRL prin achiziția unor echipamente și utilaje performante necesare producției ambalajelor din hârtie și carton S.C DECOR&PACK S.R.L. Achiziție echipamente pentru producția de ambalaje de carton 10/5/2017 9/30/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV SĂCELE privat 001 754,513 133,149 221,916 432,548 210,632 1,752,757 FINALIZAT 0 754,165 133,088
8 2/2.1A 102708 Modernizarea SC D-PLAY GLOBAL PROIECT SRL prin investitii aferente activitatii de proiectare S.C. D-PLAY GLOBAL PROIECT S.R.L. Achiziție echipamente IT și software pentru prestare servicii proiectare matrițe piese 9/27/2017 4/30/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 616,175 108,737 181,228 356,554 175,326 1,438,021 FINALIZAT 0 595,975 105,172
9 2/2.1A 104142 Îmbunătățirea competitivității întreprinderii R.D.B. Group SRL prin dezvoltarea activității de construcții S.C. R.D.B. GROUP S.R.L. Achiziție echipamente pentru lucrări construcții rezidențiale și nerezidențiale 9/29/2017 8/31/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 754,505 133,148 221,913 439,954 218,041 1,767,562 FINALIZAT 0 753,413 132,955
10 2/2.1A 104513 Diversificarea activității SC. TECHNOWOOD SRL prin achiziția unor utilaje și echipamente necesare activității inovative de operațiuni mecanică generală S.C. TECHNOWOOD S.R.L. Achiziție echipamente pentru operațiuni mecanică generală 9/27/2017 8/31/2018 65.12% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 760,219 134,156 273,064 496,659 223,595 1,887,694 FINALIZAT 0 757,849 133,738
11 2/2.1A 102169 Îmbunătățirea activității societății Z.H. DENT SRL-D prin achiziția unui sistem CAD/CAM S.C. ZH DENT S.R.L.-D. Achiziție echipament CAD/CAM pentru relizare piese protetice în laborator dentar 9/27/2018 10/31/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 252,621 44,580 74,300 75,860 1,559 448,921 FINALIZAT 1 239,703 42,300
12 2/2.1A 103611 Dezvoltarea și diversificarea activității Zyzydys prin achiziție echipament nou S.C. ZYZYDYS S.R.L. Achiziție linie fabricație ambalaje carton cutii ștanțate imprimate 10/4/2017 5/31/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV SĂCELE privat 001 356,275 62,872 104,787 204,334 99,547 827,815 FINALIZAT 0 356,268 62,871
13 2/2.1A 102326 Achiziție aparatură pentru laboratorul de tehnică dentară – sistem de sinterizare cu laser S.C. DENTALMED TEHNO COM S.R.L. Achiziționare sistem automatizat pentru producerea scheletelor metalice utilizate în protetica dentară (imprimantă 3D) 11/27/2017 11/30/2018 66.27% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 669,545 118,155 222,690 232,230 9,540 1,252,160 FINALIZAT 0 669,148 118,085
14 2/2.1A 104027 Investiții în cadrul societății DIGITAL BRAIN pentru inovarea și diversificarea activității S.C. DIGITAL BRAIN S.R.L. Achiziționare echipament pentru imprimare pe materiale textile, echipament IT și sistem iluminat cu leduri 11/27/2017 11/30/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 339,727 59,952 99,920 203,384 103,464 806,446 FINALIZAT 1 322,183 56,856
15 2/2.1A 104186 Dezvoltarea calității serviciilor topografice și cadastrale la SC EXPERT INFOCAD SRL S.C EXPERT INFOCAD S.R.L. Achiziție de echipamente pentru activitatea de topografie și cadastru 12/11/2017 10/31/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 390,654 68,939 114,898 230,179 115,281 919,951 FINALIZAT 0 379,221 66,921
16 2/2.1A 104603 Diversificarea activității SC GLAMOUR ADVERTISING SRL prin achiziția unor utilaje performante necesare imprimării materialelor textile în rolă S.C. GLAMOUR ADVERTISING S.R.L. Achiziție echipamente pentru imprimare pe textile 11/27/2017 12/31/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 647,762 114,311 190,518 379,905 189,387 1,521,884 FINALIZAT 1 647,731 114,305
17 2/2.1A 104561 Achiziție echipamente SC GOPRO INFRASTRUCTURE SRL S.C. GOPRO INFRASTRUCTURE S.R.L. Achiziție echipamente pentru lucrări de construcții în domeniul fluidelor 11/29/2017 10/31/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV FĂGĂRAȘ privat 001 752,412 132,779 221,298 440,409 219,112 1,766,009 FINALIZAT 0 752,328 132,764
18 2/2.1A 102407 Retehnologizarea și dotarea SC ROMADENT SRL prin achiziția de echipamente medicale S.C. ROMADENT S.R.L. Achiziție de echipamente pentru relizarea de lucrări dentare 12/20/2017 11/30/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV SĂCELE privat 001 185,591 32,751 54,586 84,546 29,961 387,435 FINALIZAT 0 185,541 32,743
19 2/2.1A 110657 Diversificarea activității la SC PLAST CONFORT SRL S.C. PLAST CONFORT S.R.L. Achiziție echipamente pentru realizare mobilier din sticlă 3/26/2018 11/30/2018 76.50% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 731,407 129,072 95,609 277,861 182,252 1,416,200 FINALIZAT 0 725,537 128,036
20 2/2.1A 112995 Diversificarea activității societății OLSTRAL HPT SRL prin achiziția unui echipament de înaltă tehnologie S.C. OLSTRAL HPT S.R.L. Achiziție echipamente de rectificare în cazul operașiunilor demecanică generală 3/22/2018 10/30/2018 67.80% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 760,263 134,164 226,830 439,869 213,039 1,774,165 FINALIZAT 0 753,326 132,940
21 2/2.1A 109958 Diversificarea activității societății comerciale SC GAMER DESIGN SRL S.C. GAMER DESIGN S.R.L. Achiziție echipamente de imprimare și finisare materiale textile, echipamente IT și panouri fotovoltaice 3/22/2018 10/31/2018 70.91% CENTRU BRAȘOV RÂȘNOV privat 001 663,953 117,116 155,181 334,552 179,371 1,450,173 FINALIZAT 0 644,219 113,686
22 2/2.1A 111501 Achiziția de utilaje performante pentru SC EXTREME GLASS VISION SRL S.C. EXTREME GLASS VISION S.R.L. Achiziție echipamente pentru gravarea poliedrelor de sticlă cu viziune 2D și 3D 3/26/2018 5/30/2019 76.50% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 517,302 91,289 67,621 196,696 129,075 1,001,983 FINALIZAT 1 515,772 91,019
23 2/2.1A 109796 Dezvoltare activitate de proiecții laser S.C. CONEXIUNI S.R.L. Achiziție echipamente pentru proiecții laser 3/5/2018 5/31/2019 76.50% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 756,196 133,446 98,849 284,538 185,689 1,458,719 FINALIZAT 0 754,114 133,079
24 2/2.1A 106028 Diversificarea activității SC HIX GROUP SRL prin achiziție de utilaje S.C. HIX GROUP S.R.L. Achiziție echipamente pentru lucrări de amenajare teren 3/6/2018 7/31/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 750,822 132,498 220,830 220,889 60 1,325,099 FINALIZAT 0 633,307 111,760
25 2/2.1A 104305 Diversificarea activității la SC ONE SURFACE SRL S.C. ONE SURFACE S.R.L. Achiziție echipamente pentru finisare și vopsire mobilă 3/6/2018 5/31/2020 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 751,127 132,552 220,920 431,012 210,093 1,745,704 IMPLEMENTARE 0 643,218 113,509
26 2/2.1A 107903 Dezvoltarea activității al Opticoop Făgăraș Societate Cooperativă prin investiții în active corporale Opticoop Făgăraș Societate Cooperativă Achiziție echipamente pentru realizat lentile ochelari 2/9/2018 5/31/2018 71.40% CENTRU BRAȘOV FĂGĂRAȘ privat 001 109,099 19,253 24,448 37,380 12,932 203,112 FINALIZAT 0 100,720 17,774
27 2/2.1A 109113 Creșterea competitivității microîntreprinderii A.F.M. MANAGEMENT SRL prin achiziția de utilaje performante S.C. A.F.M. MANAGEMENT S.R.L. Achiziție linie lipire plăci poliuretan și presă la rece 2/2/2018 6/30/2019 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 594,542 104,919 174,865 342,296 167,431 1,384,054 FINALIZAT 0 594,542 104,919
28 2/2.1A 104193 Creșterea competitivității firmei Atelier 13 Bis, prin dezvoltarea unei noi activități S.C. ATELIER 13 BIS S.R.L. Achiziție prelucrare lemn 2/5/2018 8/31/2019 72.25% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 759,817 134,085 157,748 357,678 199,930 1,609,258 IMPLEMENTARE 0 0 0
29 2/2.1A 104646 Dotarea cu utilaje Carestrans SRL S.C. CARESTRANS S.R.L. Achiziție echipamente amenajare teren 2/2/2018 12/31/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV CODLEA privat 001 739,608 130,519 217,532 425,377 207,845 1,720,881 FINALIZAT 0 739,384 130,480
30 2/2.1A 108515 CINEMAP – PLATFORMĂ DE FILM S.C. CITY GUIDE MEDIA S.R.L. Achiziționare platformă web 2/5/2018 2/28/2019 67.94% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 478,973 84,525 141,491 275,645 134,154 1,114,788 FINALIZAT 0 455,837 80,442
31 2/2.1A 109803 Amenajare spațiu și dotare cu echipamente atelier de creație vestimentară CREPODANT SRL S.C. CREPODANT S.R.L. Achiziție echipamente de cusut, călcat și brodat. Amenajare spațiu 2/7/2018 11/30/2018 66.68% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 425,000 75,000 137,370 284,910 147,540 1,069,821 IMPLEMENTARE 0 415,270 73,283
32 2/2.1A 104699 Glob-Achiziționare utilaj modern pentru forare S.C. GLOB CONSULT INTERNATIONAL S.R.L. Achiziționare echipamente specifice cercetare geologică 1/26/2018 5/31/2019 72.17% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 465,965 82,229 97,500 225,745 128,245 999,684 FINALIZAT 0 431,712 76,184
33 2/2.1A 108775 Dezvoltarea unității de producție-prelucrări mecanice-a SC IMAG PRO SRL în vederea consolidării poziției pe piață S.C. IMAG PRO S.R.L. Achiziție echipamente prelucrări mecanice 2/7/2018 3/31/2019 73.10% CENTRU BRAȘOV ZĂRNEȘTI privat 001 665,713 117,479 127,496 303,075 175,578 1,389,341 FINALIZAT 0 656,555 115,863
34 2/2.1A 104573 Dezvoltarea societății Leracri Fresh SRL S.C. LERACRI FRESH S.R.L. Achiziție echipamente IT pentru dezvoltare platformă online turism 1/26/2018 11/30/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 637,559 112,510 187,517 408,869 221,352 1,567,809 FINALIZAT 0 637,160 112,440
35 2/2.1A 104610 Achiziție utilaje LUNGU TRANS SRL S.C. LUNGU TRANS S.R.L. Achiziție echipamente pentru lucrări amenajare teren 2/2/2018 12/31/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 739,608 130,519 217,532 425,377 207,845 1,720,881 FINALIZAT 0 739,384 130,480
36 2/2.1A 103224 Achiziție de echipamente pentru fabricarea dispozitivelor medicale sterile S.C. MEDICAL CARE S.R.L. Achiziție echipamente producere dispozitive medicale sterile de unică folosință 1/26/2018 12/31/2019 72.25% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 717,375 126,596 148,936 345,748 196,812 1,535,466 IMPLEMENTARE 0 585,102 103,253
37 2/2.1A 104936 Diversificarea activității S.C. Reduceri Medicale SRL prin achiziția unui utilaj performant necesar imprimării direct pe fibre textile sintetice și naturale S.C. REDUCERI MEDICALE S.R.L. Achiziție echipamente imprimare pe materiale textile 2/2/2018 6/30/2019 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 485,849 85,738 142,897 171,249 28,352 914,085 FINALIZAT 0 415,512 73,326
38 2/2.1A 106297 Linie de brichetare deșeuri lemnoase S.C. SEVA GROUP S.R.L. Achiziție linie brichetare deșeuri lemnoase 2/2/2018 5/31/2018 62.67% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 718,916 126,868 301,353 522,287 220,935 1,890,358 FINALIZAT 0 715,959 126,346
39 2/2.1A 107379 Îmbunătățirea competitivității și consolidarea poziției pe piață a S.C. XTENDER MC S.R.L. prin investiții în asimilarea de noi tehnologii și echipamente de producție performante S.C. XTENDER M.C. S.R.L. Achiziție echipamente pentru producție mobilier de bucătărie 1/29/2018 7/31/2019 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 759,132 133,964 223,274 437,505 214,231 1,768,105 IMPLEMENTARE 0 634,229 111,923
40 2/2.1A 104356 Modernizare centru de tipar prin achiziționare de echipamente S.C. 4PRINT S.R.L. Achiziție echipamnete pentru activități de tipărire, imprimare și brodare 3/6/2018 12/31/2019 76.50% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 343,868 60,683 44,950 137,496 92,546 679,541 FINALIZAT 0 323,769 57,136
41 2/2.1A 109490 Dezvoltarea activității EVENIMENT TRAINING SRL prin dotarea cu echipamente S.C. EVENIMENT TRAINING S.R.L. Achiziție echipamnete în scopul organizării evenimentelor recreative, distrative 3/6/2018 4/30/2019 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 618,643 109,172 181,954 354,857 172,903 1,437,529 FINALIZAT 0 446,714 78,832
42 2/2.1A 104720 Dotarea firmei GlamArt Media cu echipamente foto profesionale S.C. GLAMART MEDIA S.R.L. Achiziționare echipamente foto și IT 3/6/2018 9/30/2019 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 733,335 129,412 215,688 219,538 3,850 1,301,822 IMPLEMENTARE 0 427,481 75,438
43 2/2.1A 103594 Dezvoltarea activității la SC TRINITY SRL S.C. TRINITY S.R.L. Achiziționare buldoexcavator 3/5/2018 8/31/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV SĂCELE privat 001 258,858 45,681 76,135 148,485 72,350 601,508 FINALIZAT 0 245,926 43,399
44 2/2.1A 113683 Achiziție utilaje GOPRO INSTAL SRL S.C. GOPRO INSTAL S.R.L. Achiziție echipamente lucrări amenajare teren 4/2/2018 2/28/2019 72.25% CENTRU BRAȘOV FĂGĂRAȘ privat 001 753,198 132,917 156,373 355,636 199,263 1,597,388 FINALIZAT 0 753,151 132,909
45 2/2.1A 112813 Dezvoltare servicii turistice sat vacanță TRAVELAND S.C. TRAVELAND S.R.L. Achiziție echipamente și dotări în vederea modernizării unității turistice Traveland 4/2/2018 2/29/2020 76.50% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 504,900 89,100 66,000 191,400 125,400 976,800 IMPLEMENTARE 0 227,010 40,061
46 2/2.1A 112493 Dezvoltarea societății INDCERCOM SRL prin achiziția de active corporale S.C. INDCERCOM S.R.L. Achiziționare strung și centru prelucrare cu 3 axe 4/11/2018 9/30/2018 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 627,545 110,743 184,572 357,961 173,389 1,454,211 FINALIZAT 0 626,311 110,525
47 2/2.1A 112542 Creșterea competitivității microîntreprinderii ELSE STUDIO SRL prin dezvoltarea activității de arhitectură S.C. ELSE STUDIO S.R.L. Achiziționare echipamente pentru proiectare 4/2/2018 2/28/2019 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 483,403 85,306 142,177 279,031 136,854 1,126,772 FINALIZAT 0 483,388 85,304
48 2/2.1A 104563 Dotarea cu utilaje EMAGREMENT SRL S.C. EMAGREMENT S.R.L. Achiziție echipamente pentru lucrări amenajare teren 4/11/2018 2/28/2019 71.40% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 759,026 133,946 170,090 373,261 203,172 1,639,494 FINALIZAT 0 758,838 133,913
49 2/2.1A 112516 Îmbunătățirea calității producției prin dotarea cu utilaje specifice pentru producția și montajul mobilierului fabricat de S.C. M.D.A. CONSTRUCT S.R.L. S.C. M.D.A. CONSTRUCT S.R.L. Achiziționare echipamente pentru producția de mobilă 4/2/2018 9/30/2019 76.50% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 234,207 41,331 30,615 88,980 58,364 453,497 IMPLEMENTARE 0 91,731 16,188
50 2/2.1A 111707 Diversificarea activității ORANGETEX SRL în domeniul producției de ambalaje din carton S.C. ORANGETEX S.R.L. Achiziție echipamente pentru fabricarea ambalajelor de carton ondulat 4/2/2018 8/31/2019 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 759,223 133,980 223,301 441,456 218,155 1,776,114 IMPLEMENTARE 0 18,543 3,272
51 2/2.1A 111676 Dotarea agenției Raho Advertising cu echipamente foto profesionale S.C. RAHO ADVERTISING S.R.L-D Achiziționare echipamente foto și IT 4/2/2018 8/28/2019 68.00% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 557,816 98,438 164,064 319,928 155,864 1,296,110 IMPLEMENTARE 0 425,340 75,060
52 2/2.1A 111820 Diversificarea activității în cadrul Stadtmeister Instal SRL S.C. STADTMEISTER INSTAL S.R.L. Achiziționare echipamente pentru producția de tuburi rectangulare și circulare 4/20/2018 12/31/2018 71.54% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 760,246 134,161 168,339 400,330 231,991 1,695,066 FINALIZAT 0 760,134 134,141
53 2/2.1A 110805 Achizitie utilaje ACROS SARA FARM SRL SC ACROS SARA FARM SRL oferirea de servicii de cea
mai buna calitate la un pret avantajos
5/7/2018 2/28/2019 71.40 CENTRU BRAȘOV Persani privat 001 759,026 133,946 170,090 373,261 203,172 1,639,494 FINALIZAT 0 758,838 133,913
54 2/2.1A 104611 Cresterea capacitatii de productie articole PVC microinjectie SC SERISAN COM SRL cresterea competitivitatii si
productivitatii SC SERISAN COM SRL
5/7/2018 8/31/2019 72.25 CENTRU BRAȘOV Brasov privat 001 608,887 107,451 126,413 283,396 156,983 1,283,130 IMPLEMENTARE 0 297,066 52,423
55 2/2.1A 111132 Achizitionare utilaje pentru lucrari de constructii SC INTELLIGENT WORK INVEST SRL cresterea competitivitatii economice a societatii 5/7/2018 7/31/2019 68.00 CENTRU BRAȘOV Brasov privat 001 757,483 133,673 222,789 438,862 216,073 1,768,880 IMPLEMENTARE 0 377,021 66,533
56 2/2.1A 112295 Dezvoltarea unei platforme inteligente de recrutare online- TESTBOX SC VENDAX SRL diversificarea si imbunatatirea serviciilor 5/7/2018 9/30/2019 76.50 CENTRU BRAȘOV Brasov privat 001 456,301 80,524 59,647 185,922 126,275 908,668 IMPLEMENTARE 0 77,563 13,688
57 2/2.1A 112394 Infiintarea unei sectii noi de productie de cosmetice naturale in cadrul firmei Dvero Prosper SRL SC DAVERO PROSPER SRL înfiinþarea, în punctul nou de lucru din Brasov, a unei unitaþi de producþie de produse cosmetice
naturale inspirate în special din medicina tradiþionala asiatica ayurvedica
5/16/2018 7/31/2019 74.80 CENTRU BRAȘOV Cristian privat 001 683,297 120,582 109,620 301,769 192,149 1,407,416 IMPLEMENTARE 0 98,068 17,306
58 2/2.1A 113873 Realizare Aparthotel Poarta Schei SC AQUARIUS SRL Realizarea unui aparthotel si atragerea de turisti nationali si internationali 5/16/2018 9/30/2019 67.87 CENTRU BRAȘOV Brasov privat 001 582,137 102,730 172,865 343,677 170,812 1,372,221 IMPLEMENTARE 0 210,465 37,141
59 2/2.1A 112860 Achiziție utilaje Dopo Design SRL SC DOPO DESIGN SRL Achiziție utilaje 6/15/2018 3/31/2019 68.00 CENTRU BRAȘOV FĂGĂRAȘ privat 001 759,376 134,007 223,346 436,714 213,368 1,766,812 FINALIZAT 0 758,539 133,860
60 2/2.1A 113163 Construire imobil D+P+M cu destinația – punct de lucru – pentru activitatea de producție cinematografică SC GEROX FILM SRL Construire imobil D+P+M și achiziție echipamanete specifice producției cinematografice 7/11/2018 4/30/2020 68.00 CENTRU BRAȘOV PREDEAL privat 001 756,339 133,472 222,453 241,243 18,790 1,372,297 IMPLEMENTARE 0 26,012 4,590
61 2/2.1A 112260 Achiziție utilaje specifice pregătire și nivelare teren SC REF SRL Achiziție utilaje amenajare teren 6/15/2018 4/30/2019 68.00 CENTRU BRAȘOV FĂGĂRAȘ privat 001 379,985 67,056 111,760 227,415 115,655 901,872 FINALIZAT 1 378,052 66,715
62 2/2.1A 113116 Investiție modernă pentru o nouă activitate productivă la SC Salaterm SRL SC SALATERM SRL Achiziție echipamente 6/18/2018 5/31/2019 68.00 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 616,896 108,864 181,440 353,838 172,398 1,433,435 FINALIZAT 0 449,716 79,362
63 2/2.1A 113835 Consolidarea poziției pe piață a Servolen SRL prin retehnologizarea și completarea cu utilaje noi a liniei de producție proprii SC SERVOLEN SRL Achiziție utilaje 7/10/2018 9/30/2019 68.00 CENTRU BRAȘOV GHIMBAV privat 001 539,341 95,178 158,630 315,388 156,758 1,265,295 IMPLEMENTARE 0 330,063 58,246
64 2/2.2 111851 Creșterea competitivității pe piața națională și europeană pentru SC MAPASON PROD SRL S.C. MAPASON PROD S.R.L. Achiziție echipamente pentru realizare mobilier de bucătărie din metal 2/5/2018 6/30/2019 52.02% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 2,562,375 452,184 1,911,444 2,919,217 1,007,773 8,852,992 IMPLEMENTARE 0 2,323,441 410,019
65 2/2.2 110219 Dezvoltarea activității societății METROM TRADING S.A. S.C. METROM TRADING S.A. Achiziționare echipamente pentru fabricarea de mașini și utilaje specifice 2/7/2018 5/30/2019 51.91% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 2,797,674 493,707 2,098,239 3,205,186 1,106,947 9,701,753 FINALIZAT 0 1,520,415 268,309
66 2/2.2 110859 Investiții pentru diversificarea activității S.C. TOP METROLOGY S.R.L. S.C. TOP METROLOGY S.R.L. Achiziționare echipamnete prelucrare metale și producere energie regenerabilă 3/9/2018 5/31/2019 57.94% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 3,839,459 677,552 2,109,894 3,382,001 1,272,107 11,281,013 FINALIZAT 0 3,823,988 674,821
67 2/2.2 111655 Diversificarea activității de producție publicitară a firmei AMCO PROD SRL S.C. AMCO PROD S.R.L. Achiziție echipamente pentru activitatea de producție publicitară 3/9/2018 12/31/2019 60.62% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 788,553 139,157 373,108 616,830 243,722 2,161,370 IMPLEMENTARE 0 284,336 50,177
68 2/2.2 112663 Creșterea competitivității societății AATEQ SRLprin extinderea activității de producție S.C. AATEQ S.R.L. Achiziție echipamente specifice pentru fabricarea lagărelor, angrenajelor cutiilor de viteze 4/13/2018 7/31/2019 52.07% CENTRU BRAȘOV CRISTIAN privat 001 1,717,759 303,134 1,277,675 1,981,540 703,866 5,983,973 IMPLEMENTARE 0 1,667,175 294,207
69 2/2.2 114197 Diversificarea activității SC DR VLĂDĂU DENTAL LABOR SRL prin construcția și dotarea clinicii stomatologice DR. VLĂDĂU STUDIO S.C. DR. VLĂDĂU DENTAL LABOR S.R.L. Amenajare și dotare clinică stomatologică 4/13/2018 2/28/2021 59.82% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 3,826,978 675,349 1,895,225 1,910,348 15,122 8,323,022 IMPLEMENTARE 0 1,218,517 215,032
70 2/2.2 112330 SOSTA SRL – Inovare și dezvoltare în industria utilajelor de umplere pentru industria alimentară S.C. SOSTA S.R.L. Achiziție echipamente pentru producerea de utilaje specifice industriei alimentare și echipamente producere energie regenerabilă 4/13/2018 3/31/2020 60.84% CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 954,918 168,515 446,099 744,310 298,211 2,612,054 IMPLEMENTARE 0 0 0
71 2/2,2 110845 Achizita de echipamente in vederea diversificarii si inovarii procesului de productie al AK Production & Manufacturing SRL SC AK PRODUCTION & MANUFACTURING SRL diversificarea producþiei unei unitaþi prin produse 4/25/2018 10/31/2019 60.60 CENTRU BRAȘOV Brasov privat 001 2,882,547 508,685 1,365,648 2,273,692 908,044 7,938,615 IMPLEMENTARE 0 0 0
72 2/2,2 113579 Cresterea competivitatii firmei SC EURO B8USINES SRL prin achizitia de echipamente performante SC EURO BUSINES SRL diversificarea productiei societatii 5/3/2018 4/30/2020 53.66 CENTRU BRAȘOV Brasov privat 001 3,832,937 676,401 2,633,058 3,991,303 1,358,245 12,491,944 IMPLEMENTARE 0 3,048,498 537,970
73 2/2,2 114749 Imbunatatirea competitivitatii prin cresterea productivitatii muncii in cadrul PLAMETCO SRL, in sectorul competitiv al fabricarii de mobila pentru birouri si magazine SC PLAMETCO SRL IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII PRIN CRESTEREA PRODUCTIVITATII MUNCII 5/7/2018 2/28/2019 52.62 CENTRU BRAȘOV Sanpetru privat 001 2,744,062 484,246 1,986,073 2,976,806 990,733 9,181,920 FINALIZAT 0 2,400,337 423,589
74 2/2,2 114780 Extindere capacitate de fabricare la Stelco Romania SRL SC STELCO ROMANIA SRL consolidarea poziþiei pe piaþa si cresterea competitivitaþii întreprinderii 5/7/2018 2/29/2020 52.26 CENTRU BRAȘOV Prejmer privat 001 3,707,706 654,301 2,733,099 4,165,460 1,432,361 12,692,928 IMPLEMENTARE 0 1,561,800 275,612
75 2/2,2 110036 Cresterea competitivitatii economice a SC BRAND OFFICE SRL prin investitii in echipamente performante de tiparit si finisare SC BRAND OFFICE SRL dezvoltarea pozitiei pe piata 5/16/2018 10/31/2019 53.71 CENTRU BRAȘOV Harman privat 001 1,198,633 211,523 921,626 1,348,465 426,839 4,107,086 IMPLEMENTARE 0 852,083 150,368
76 2/2.2 115968 Creșterea competitivității companiei A&S-Digital Engineering SRL pe piața internă și internațională de inginerie și consultanță tehnică prin achiziționarea de echipamente și programe software performante SC A&S-DIGITAL ENGINEERING SRL Cresterea competitivitatii firmei A&S-Digital Engineering SRL prin extinderea capacitatii de furnizare de servicii de planificare, proiectare si robotica industrială 9/19/2018 10/31/2019 52.29 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 2,338,794 412,728 1,721,188 2,572,182 850,993 7,895,886 IMPLEMENTARE 0 8,386 1,480
77 2/2.2 111942 Dezvoltarea societății Business Infocons prin introducerea domeniului serviciilor recreative SC BUSINESS INFOCONS SRL Achiziționare echipamente destinate dezvoltării activității de servicii recreative 10/19/2018 12/31/2019 52.56 CENTRU BRAȘOV SĂCELE privat 001 3,059,772 539,960 2,221,312 3,395,069 1,173,757 10,389,870 IMPLEMENTARE 0 0 0
78 2 / 2.2 110496 Achiziţie de echipamente pentru dezvoltarea activităţii de producţie mobilier a societăţii SC MODA MODERNA SRL SC MODA MODERNA SRL Dotarea societatii cu 14 echipamente si un soft profesional de proiectare 7/24/2018 5/31/2020 71.34% CENTRU BRASOV BRASOV Privat 001 2,170,567 383,041 1,025,655 0 683,904 4,263,166 in implementare 1 24,911 4,396
79 2/2.2 115984 Diversificarea ofertei societății C&A Phoenix Art SRL SC C&A PHOENIX ART SRL Achiziționare echipamente pentru producția de mobilier la comandă 7/24/2018 12/31/2019 52.51 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 3,825,337 675,059 2,784,476 4,171,995 1,387,519 12,844,387 IMPLEMENTARE 0 0 0
80 2/2.2 116413 Diversificarea activității întreprinderii Crossfit G.F. SRLîn domeniul serviciilor de fitness SC CROSSFIT G.F. SRL Achiziționare echipamente specifice activității de fitness 7/24/2018 12/31/2019 60.05 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 3,532,540 623,389 1,726,354 2,905,480 1,179,126 9,966,888 IMPLEMENTARE 0 1,402,335 247,471
81 2/2.2 111891 Construire corp 2 – Extindere birouri SC DANINA STAR SRL Construirea și dotarea unui spațiu nou pentru activități de proiectare și inginerie 6/27/2018 5/31/2020 62.77 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 1,813,365 320,006 755,325 1,299,621 544,296 4,732,612 IMPLEMENTARE 0 114,470 20,201
82 2/2.2 115089 Extindere clinică stomatologie și radiologie dentară în  Brașov SC DENTEXPERT MAGIC SRL Achiziția de echipamente specifice serviciilor de stomatologie 9/28/2018 6/30/2019 60.65 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 828,368 146,183 391,369 391,750 381 1,758,051 FINALIZAT 0 0 0
83 2/2.2 116616 Dotarea tipografiei Ecram Magazin cu o presă de tipar ofsset profesională SC ECRAN MAGAZIN SRL Achiziționarea unei prese ofsset 9/5/2018 7/31/2019 59.70 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 2,629,220 463,980 1,310,800 2,183,260 872,460 7,459,720 IMPLEMENTARE 0 2,043,864 360,682
84 2/2.2 115981 Diversificarea activității de producție și construcție hală de producție la EFECT ADVERTISING SRL SC EFECT ADVERTISING SRL Construcție hală producție și achiziționare echipamente pentru producția de materiale publicitare tipărite din carton/ hârtie 9/21/2018 8/31/2020 60.21 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 3,782,347 667,473 1,831,964 3,020,073 1,188,109 10,489,966 IMPLEMENTARE 0 34,105 6,018
85 2/2.2 116402 Centrul de sănătate ASTRAL SC MEDO SRL Construirea și dotarea unui centru medical 10/1/2018 9/30/2021 60.91 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 3,763,676 664,178 1,751,515 1,850,989 99,474 8,129,832 IMPLEMENTARE 0 0 0
86 2/2.2 111709 Înființarea și dotarea unei noi unități de producție lentile oftalmice de către Optic Total Lens SRL în orașul Brașov SC OPTIC TOTAL LENS SRL Amenajarea și dotarea unui spațiu nou deproducție lentile optice 8/3/2018 12/31/2019 60.09 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 3,810,301 672,406 1,858,379 3,063,781 1,205,402 10,610,270 IMPLEMENTARE 0 243,429 42,958
87 2/2.2 116037 Creșterea competitivității societății Qualimed SRL prin dotarea cu echipamente specifice pentru prestarea serviciilor de dermatologie și estetică medicală SC QUALIMED SRL Achiziție echipamente pentru diversificarea serviciilor medicale 7/27/2018 6/30/2019 60.12 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 2,042,381 360,420 994,173 997,136 2,963 4,397,073 FINALIZAT 0 1,989,542 351,096
88 2/2.2 116407 Modernizarea activității de producție instalații filtrare a SC. TM INOX SRL prin achiziția unor utilaje și echipamente performante SC TM INOX SRL Modernizare activitate producție instalații filtrare prin achiziție echipamente 8/1/2018 10/31/2019 60.91 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 1,013,305 178,819 471,557 787,657 316,099 2,767,437 IMPLEMENTARE 0 0 0
89 2/2.2 117195 Modernizarea activității de producție mobilier a SC. UNIK DESIGN SRL prin achiziția unor utilaje și echipamente performante SC UNIK DESIGN SRL Achiziție echipamente producție mobilier 7/27/2018 12/31/2019 60.46 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 1,208,437 213,254 577,130 956,905 379,776 3,335,502 IMPLEMENTARE 0 1,023,006 180,530
90 2/2.2 116832 Construire aparthotel, organizare șantier, împrejmuire teren, branșamente utilități SC ALPHATEL BIS SRL Construire aparthotel, organizare șantier, împrejmuire teren, branșamente utilități 9/11/2018 12/31/2020 60.74 CENTRU BRAȘOV PREDEAL privat 001 3,698,030 652,593 1,737,238 3,052,374 1,315,136 10,455,372 IMPLEMENTARE 0 127,859 22,563
91 2/2.2 115244 Crearea unei unități noi de tipărire la SC ANSOR PROD S.R.L. SC ANSOR PROD SRL Crearea unei noi unități prin achiziția de echipamente pentru efectuarea de tipărituri 7/12/2018 5/31/2019 60.39 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 2,371,587 418,515 1,136,960 1,883,161 746,201 6,556,424 FINALIZAT 0 2,340,349 413,003
92 2/2.2 116281 Inovare și diversificare – AUTOMOTIVE LUX SC AUTOMOTIVE LUX SRL Achiziție echipamente aferente unei linii de producție mobilier la comandă 7/24/2018 12/31/2019 57.64 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 3,824,230 674,864 2,135,912 3,400,817 1,264,904 11,300,728 IMPLEMENTARE 0 0 0
93 2/2.2 115711 AVANTEC PLASTIC MOLDS COMPETITIVITATE PRIN DEZVOLTARE SI INOVARE SC AVANTEC OLASTIC MOLDS SRL achiziție echipamente pentru producția de matrițe de injecție plastic și aluminiu, de dimensiuni mari 7/12/2018 4/30/2020 50.90 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 3,837,434 677,194 3,024,357 4,464,053 1,439,696 13,442,735 IMPLEMENTARE 0 383,640 67,701
94 2/2.2 115664 Dezvoltarea societății prin achiziția de noi echipamente SC BOMBARDIER TERMOPAN SRL Achiziție echipamente aferente unei linii de producție elemente de dulgherie și tâmplărie de lemn 7/30/2018 5/31/2020 61.23 CENTRU BRAȘOV Râșnov privat 001 2,893,525 510,622 1,321,025 2,219,998 898,973 7,844,144 IMPLEMENTARE 0 162,277 28,637
95 2/2.2 113928 Diversificarea producției prin investiție continuă la Campack SRL SC CAMPACK SRL Construcția unei hale de producție, achiziția de utilaje și echipamente pentru producția de articole de ambalaj din material plastic 8/6/2018 6/30/2021 60.54 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 2,854,438 503,724 1,356,907 2,401,044 1,044,137 8,160,250 IMPLEMENTARE 0 90,350 15,944
96 2/2.2 114632 Îmbunătățirea capacității de dezvoltare a firmei Clinica Unu prin diversificarea serviciilor stomatologice oferite SC CLINICA UNU SRL achiziționarea unui număr de 35 echipamente pentru servicii stomatologice 6/15/2018 3/31/2020 60.64 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 1,084,953 191,462 512,748 512,748 0 2,301,912 IMPLEMENTARE 0 686,898 121,217
97 2/2.2 116061 Cinema ONE – PREMIUM SC EBS CINEMA SERVICES SRL Achiziție echipamente proiecție cinematografică și construcție sală nouă de cinema 7/26/2018 9/30/2019 60.08 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 2,711,859 478,563 1,323,695 2,181,212 857,516 7,552,846 IMPLEMENTARE 0 1,485,781 262,197
98 2/2.2 115358 Creșterea competitivității economice a societății FAMI ELECTRONIC SRL prin internaționalizare și diversificarea producției SC FAMI ELECTRONIC SRL achiziționarea unui număr de 5 echipamente în scopul diversificării gamei actuale de produse (cărucioare de ulei, dulapuri electrice, sisteme de transfer produse petroliere și tocătoare de plastic) și a unui program informatic 6/14/2018 4/30/2019 60.93 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 972,312 171,584 451,941 755,150 303,209 2,654,196 FINALIZAT 0 886,203 156,389
99 2/2.2 116458 Creșterea capacității de producție în cadrul SC JOUANEL MACHINE TOOLS SRL prin achiziția de echipamente inovative, în vederea dezvoltării întreprinderii pe piața utilajelor de prelucrare a metalului SC JOUNEL MACHINE TOOLS SRL Achiziție echipamente pemtru producția de utilaje de prelucrare metal 9/11/2018 7/31/2020 53.58 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 1,230,774 217,195 849,197 1,260,785 411,588 3,969,540 IMPLEMENTARE 0 884,525 156,093
100 2/2.2 116679 Diversificarea activității societății Mount Software SRL prin achiziționarea unei platforme de prelucrare date SC MOUNT SOFTWARE SRL Achiziționare platformă de prelucrare date 9/5/2018 6/30/2020 59.97 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 2,374,160 418,969 1,165,952 1,173,116 7,164 5,139,362 IMPLEMENTARE 0 625,462 110,376
101 2/2.2 113479 Îmbunătățirea capacității de dezvoltare a produselor și serviciilor în vederea creșterii competitivității economice în cadrul NEOGLASS AUTOMOTIVE S.R.L. SC NEOGLASS AUTOMOTIVE SRL Achiziționare echipamente pentru prelucrare și fasonare sticlă 7/12/2018 4/12/2020 61.07 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 2,886,592 509,399 1,330,342 2,271,613 941,271 7,939,217 IMPLEMENTARE 0 309,188 54,563
102 2/2.2 111704 Diversificarea activității OLIN SRL prin achiziția unei linii inovative de prelucrare a sticlei securizate SC OLIN SRL achiziționarea unei linii tehnologice de prelucrare a sticlei securizate 6/15/2018 9/30/2019 51.45 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 3,819,531 674,035 2,930,594 4,383,946 1,453,352 13,261,459 IMPLEMENTARE 0 0 0
103 2/2.2 111227 Diversificarea si îmbunatațirea serviciilor medicale ale OPTICRISTAL CONSULT SRL prin achiziția de echipamente si softuri specializate SC OPTICRISTAL CONSULT SRL Achiziția aparat biometrie si topografie – 1 buc, aparat chirurgie laser – 1 buc, aparat ciclofotocoagulare – 1 buc, aparat tomograf OCT 7/12/2018 6/30/2020 61.24 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 1,036,379 182,890 472,882 473,834 952 2,166,938 IMPLEMENTARE 0 971,991 171,528
104 2/2.2 115466 Crearea unui nou punct de lucru SC Rinapack SRL pentru diversificarea producției în cadrul acestuia SC RINAPACK SRL Construcția unei hale de producție și a spațiilor de birouri aferente, achiziția de utilaje și echipamente pentru producția de utilaje pentru ambalat 8/2/2018 7/31/2020 61.38 CENTRU BRAȘOV Codlea privat 001 1,559,445 275,189 705,612 1,317,218 611,606 4,469,070 IMPLEMENTARE 0 91,238 16,101
105 2/2.2 115923 Cresterea avantajului competitiv si al capacitații de livrare a Serra Software Internațional SC SERRA SOFTWARE INTERNATIONAL SRL implementarea unui sistem informatic de tip ERP/CRM/BI 7/12/2018 7/31/2019 62.88 CENTRU BRAȘOV BRAȘOV privat 001 1,019,419 179,897 421,760 729,996 308,236 2,659,307 IMPLEMENTARE 0 792,477 139,849
106 2/2.2 114897 Dezvoltarea capacităților de furnizare servicii hoteliere prin extinderea și dotarea hotelului URSULEȚUL SC TRAVEL MONT SRL Extinderea și dotarea hotelului Ursulețul 9/27/2018 8/31/2020 60.48 CENTRU BRAȘOV PREDEAL privat 001 3,718,761 656,252 1,773,921 4,835,963 3,062,043 14,046,939 IMPLEMENTARE 0 0 0
107 2/2.2 116011 TRIAGO TRADING – procese și produse noi, inovative, pentru industria alimentară SC TRIAGO TRADING SRL Achiziția de echipamente pentru producția de echipamente specifice industriei alimentare 7/12/2018 5/31/2020 60.03 CENTRU BRAȘOV Codlea privat 001 3,810,501 672,441 1,864,206 3,070,165 1,205,958 10,623,272 IMPLEMENTARE 0 0 0
108 3/3.1B 110264 Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie D. I. A. Sbârcea Brașov Parteneriatul dintre UAT Județul Brașov cu Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) Spital Clinic de Obstetrică – Ginecologie 3/20/2018 1/31/2020 85.00% CENTRU BRAȘOV Brașov public 013 15,486,938 2,368,591 364,399 8,697,321 8,332,923 35,250,171 IMPLEMENTARE 0 82,555 12,626
109 3/3.1B 115281 Reparații capitatle, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico – Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov și Unitatea de Asistență Medico – Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru Reparații capitatle, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico – Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru 3/20/2018 11/30/2020 85.00% CENTRU BRAȘOV Sânpetru public 013 5,394,887 825,100 126,939 2,364,770 2,237,832 10,949,528 IMPLEMENTARE 0 108,776 16,636
110 3/3.1B 118631 Lucrări eficientizare energetică imobil Grădiniță, str. Mihai Eminescu UAT Orașul Victoria Realizarea eficientizării energetice a clădirii, prin execuție de lucrări de reabilitare termică și de finisaje 9/10/2018 9/30/2020 85.00% CENTRU BRAȘOV Victoria public 013 848,092 129,708 19,955 178,533 158,578 1,334,867 IMPLEMENTARE 0 50,713 7,756
111 3/3.1B 116653 Creșterea eficienței energetice a clădirii spitalului Dr. Caius Tiberiu Spârchez UAT Orașul Zărnești Efectuarea de lucrări în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii spitalului Dr. Caius Tiberiu Spârchez 11/1/2018 1/31/2022 85.00% CENTRU BRAȘOV ZĂRNEȘTI public 013 16,770,290 2,564,868 394,595 2,686,967 2,292,372 24,709,092 IMPLEMENTARE 0 0 0
112 5/5.1 118660 Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Sânpetru, jud. Brașov Parohia Evanghelică C.A. Sânpetru Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Sânpetru, jud. Brașov 6/13/2017 5/31/2021 85.00% CENTRU BRAȘOV Sânpetru unitate de cult 094 2,313,738 353,866 54,441 211,555 157,114 3,090,714 IMPLEMENTARE 0 9,385 1,435
113 5/5.1 121649 Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Rupea Parohia Evanghelică C.A. Rupea Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Rupea 5/26/2017 6/30/2020 85.00% CENTRU BRAȘOV Rupea unitate de cult 094 1,637,379 288,949 39,313 123,490 84,177 2,173,309 IMPLEMENTARE 0 66,727 11,775
114 5/5.1 116569 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș – Cetatea Făgărașului UAT Municipiul Făgăraș Lucrări de restaurare, conservare, reamenajare la Cetatea Făgărașului 6/15/2017 9/30/2019 85.00% CENTRU BRAȘOV Făgăraș public 094 18,534,872 2,834,745 436,115 436,115 0 22,241,846 IMPLEMENTARE 0 133,565 20,428
115 5/5.1 118829 Restaurarea, conservarea și valorificarea durabilă a Cetății Râșnov (incinta vest) și crearea infrastructurii conexe UAT Orașul Râșnov Luacrări de restaurare, conservare și creare infrastructură conexă la Cetatea Râșnov 6/30/2017 8/30/2020 85.00% CENTRU BRAȘOV Râșnov public 094 13,216,169 2,021,297 310,969 766,629 455,660 16,770,724 IMPLEMENTARE 0 193,817 29,643
116 5/5.1 121984 Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate Seliștat Biserica Evanghelică C.A. Seliștat Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate Seliștat 12/4/2017 6/3/2020 85.00% CENTRU BRAȘOV Seliștat unitate de cult 094 1,102,063 168,551 25,931 65,905 39,974 1,402,423 IMPLEMENTARE 0 33,442 5,901
117 5/5.1 123797 Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate din Vulcan Biserica Evanghelică C.A. Parohia Vulcan Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate din Vulcan 12/7/2017 6/6/2020 85.00% CENTRU BRAȘOV Vulcan unitate de cult 094 1,159,470 177,331 27,282 164,972 137,691 1,666,745 IMPLEMENTARE 0 42,227 7,452
118 5/5.1 123576 Lucrări de reparare, conservare, restaurare și introducere în circuitul turistic al ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate Codlea Biserica Evanghelică Codlea Lucrări de reparare, conservare, restaurare și introducere în circuitul turistic al ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate Codlea 12/22/2017 6/21/2020 85.00% CENTRU BRAȘOV Codlea unitate de cult 094 2,615,114 399,959 61,532 182,034 120,502 3,379,141 IMPLEMENTARE 0 69,425 12,251
119 5/5.1 122287 Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic al Ansamblului Bisericii Fortificate Evanghelice CINCU Parohia Evanghelică C.A. CINCU Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic al Ansamblului Bisericii Fortificate Evanghelice CINCU 2/2/2018 11/2/2020 85.00% CENTRU BRAȘOV Cincu unitate de cult 094 2,292,125 350,560 53,932 132,660 78,727 2,908,004 IMPLEMENTARE 0 74,588 13,163
120 5/5.2 115941 Amenajare parc zona de locuințe str. Pieții și str. Aleea Bujorului UAT Orașul Victoria Amenajare parc zona de locuințe str. Pieții și str. Aleea Bujorului 11/1/2018 9/30/2020 85.00% CENTRU BRAȘOV Victoria public 089 2,956,870 452,226 69,574 104,239 34,665 3,617,574 IMPLEMENTARE 0 120,484 18,427
121 6/6.1 111124 Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ105C și DJ105P – format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000+3+800 Parteneriatul dintre UAT Județul Brașov, UAT Comuna Lisa, UAT Comuna Ucea, UAT Comuna Drăguș, UAT Comuna Sâmbăta de Sus, UAT Comuna Șinca, UAT Comuna Recea, UAT Orașul Victoria, UAT Comuna Hârseni, UAT comuna Viștea Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ105C și DJ105P 10/12/2017 9/30/2021 85.00% CENTRU BRAȘOV jud. Brașov public 033 122,749,324 18,773,426 2,888,219 5,341,496 2,453,277 152,205,742 IMPLEMENTARE 0 526,366 80,503
122 6/6.1 111423 Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 – format din DJ 131 km 0+000 – 7+856 și DJ 131 B 0+000 – 12+978 Parteneriatul dintre UAT județul Brașov, UAT comuna Măieruș, UAT comuna Apața, UAT comuna Ormeniș și UAT comuna Augustin Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 2/6/2018 8/31/2021 85.00% CENTRU BRAȘOV jud. Brașov public 033 93,411,332 14,286,439 2,197,914 3,196,833 998,919 114,091,438 IMPLEMENTARE 0 94,488 14,451
123 6/6.1 Nefinailzate 126087 Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvița-Vlădeni, km 2+755-14+425 Parteneriatul dintre UAT Județul Brașov, UAT Comuna Dumbrăvița și UAT Comuna Hălchiu Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvița-Vlădeni, km 2+755-14+425 8/5/2015 10/31/2019 85.00% CENTRU BRAȘOV jud. Brașov public 033 18,536,707 2,835,026 436,158 468,841 32,683 22,309,415 IMPLEMENTARE 0 7,092,437 1,084,726
124 6/6.1 Nefinailzate 126386 Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia – Viscri – Bunești, km 0+000-15+065 Parteneriatul dintre UATeritorială Județul Brașov, UATeritorială Comuna Bunești, și UATeritorială Comuna Jibert Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia – Viscri – Bunești, km 0+000-15+065 8/5/2015 12/31/2019 85.00% CENTRU BRAȘOV jud. Brașov public 033 22,993,377 3,516,634 541,021 541,021 0 27,592,053 IMPLEMENTARE 0 8,605,077 1,316,071
125 3.1A 120952 Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din Municipiul Fagaras, Judetul Brasov Municipiul Fagaras Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov și îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor acestuia prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor poluante. 2/27/2019 4/30/2020 51.00% CENTRU BRAȘOV FAGARAS Public 001 2,911,318 513,762 2,283,387 306,745 6,015,212 IMPLEMENTARE 0 0 0
126 8.2 122508 Dotare cu echipamente si aparatura medicala performanta a UPU din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov Judetul Brasov Obiectivul general al proiectului este eficientizarea serviciilor de sanatate la nivelul judeþului Brasov prin reabilitarea, modernizarea si
echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brasov.
5/7/2019 7/30/2020 70.00% CENTRU BRAȘOV BRASOV public 001 4,755,540 1,902,216 135,873 135,873 0 6,929,501 IMPLEMENTARE 0 0 0
127 13.1 123133 Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a retelei de strazi urbane in vederea cresterii calitatii vietii in municipiul Fagaras Municipiul Fagaras Cresterea calitatii vietii populatiei din Fagaras printr-o abordare integrata a directiilor de dezvoltare ale municipiului 6/27/2019 9/30/2022 85.00% CENTRU BRAȘOV FAGARAS public 001 17,351,052 2,653,690 408,260 1,169,355 761,095 22,343,452 IMPLEMENTARE 0 0 0
128 3.1B 118626 Lucrari eficientizare energetica cladire corp L Liceul Teoretic I.C.DRAGUSANU ORASUL VICTORIA Obiectivul general al proiectului îl constituie reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetică a clădirii publice în care funcţionează Liceului Teoretic I. C. Drăguşanu din Oraşul Victoria. 1/31/2019 8/31/2020 85.00% CENTRU BRAȘOV VICTORIA Public 001 1,725,494 263,899 40,600 617 2,030,610 IMPLEMENTARE 0 0 0
Total BRASOV 518,020,083 84,020,418 84,408,768 143,717,013 63,649,153 893,815,435 83,051,207 14,255,680
504479709.3 81630992.68 80708229.58 136630854.6 60263532.4 863713318.6