Brăila 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL BRĂILA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2/2.1 104330 Diversificarea serviciilor S.C. Happy Turist Transport S.R.L. Happy Turist Transport SRL Diversificarea activitatii prin achizitia de echipamente pentru dezvoltarea serviciilor turistice 7/14/2016 9/30/2018 68.00% SE BRAILA BRAILA BP 001 727,137 128,318 213,864 0 205,438 1,274,757 Finalizat 0 726,778 128,255
2 2/2.1 109327 Dezvoltarea REGE CAD SRL prin inovare de serviciu, extinderea activitatii cu o noua unitate de productie si prin achizitia de echipamente de specialitate necesare in activitatea CAEN 7112 –activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ReGe Cad SRL Achizitionarea de  echipamente si licente specifice, performante, necesare in realizarea serviciilor de geodezie si masuratori cadastrale. 11/30/2017 10/31/2018 56.48% SE BRAILA BRAILA BP 001 333,110 58,784 197,917 0 99,944 689,755 Finalizat 0 331,124 58,434
3 2/2.1 103229 Diversificarea  activitatii FDI Top Consult SRL SC FDI Top Consult SRL Extinderea activitatii prin achizitionarea de echipamente specifice 9/1/2016 10/31/2018 68.00% SE BRAILA BRAILA BP 001 243,262 42,929 71,548 0 67,970 425,709 Finalizat 0 240,890 42,510
4 2/2.1 102173 Cresterea competitivittaii EUROGLASS SRL din Braila prin modernizarea tehnologiei  Euroglass SRL Extinderea activitatii prin achizitionarea de echipamente specifice 4/1/2016 5/31/2018 68.00% SE BRAILA BRAILA BP 001 354,786 62,609 104,349 0 104,773 626,517 Finalizat 0 337,606 59,577
5 2/2.1 102494 Achizitii utilaje pentru prestari de servicii in lucrari speciale de constructii SC Valyzet Tour SRL Achizitionare echipamente specifice lucrarilor de constructii 6/1/2016 10/31/2018 59.31% SE BRAILA BRAILA BP 001 636,955 112,334 324,653 0 213,569 1,287,512 Finalizat 2 628,786 110,962
6 2/2.1 102262 Achizitie utilaje tehnologice pentru constructii  CONBIF Consulting SRL – Constanta Extinderea activitatii prin achizitionarea echipamentelor specifice lucrarilor de constructii 7/1/2016 6/30/2018 66.98% SE BRAILA BRAILA BP 001 760,232 134,159 240,623 0 216,911 1,351,925 Finalizat 1 755,055 133,245
7 2/2.1 107094 Crearea unor produse inovative folosind tehnologia 3D AMIBIOS SRL Achizitionarea  echipamentelor specifice diversificarii gamei de servicii 11/1/2016 11/30/2018 72.25% SE BRAILA BRAILA BP 001 751,689 132,651 156,060 0 197,676 1,238,076 In implementare 0 749,021 132,180
8 2/2.1 108410 Extinderea activitatii SC Ites Solutions SRL Ites Solutions SRL Cresterea competitivitatii firmei prin extinderea activitatii de intocmire proiecte si a consultantei in domeniul instalatiilor termice, sanitare, si electrice, pentru o gama larga de constructii. 11/23/2016 2/28/2019 68.00% SE BRAILA BRAILA BP 001 256,036 45,183 41,075 0 6,497 348,791 In implementare 0 252,664 44,588
9 2/2.1 109441 Construire structura de cazare IOLUBO Trade SRL Construirea unei structuri de cazare cu o capacitate de 10 camere/apartamente 12/4/2016 3/31/2020 70.57% SE BRAILA BRAILA BP 001 760,291 134,169 373,040 0 282,825 1,550,325 In implementare 0 0 0
10 2/2.1 112392 Cresterea competitivitatii IntraBit Company SRL prin crearea noului produs IntraBit SMS Gateay IntraBit Company SRL Consolidarea sa ca lider national in domeniul expedierii in masa a SMS-urilor cu rol de comunicare si marketing 12/9/2016 3/1/2019 68.00% SE BRAILA BRAILA BP 001 621,160 109,616 182,694 0 174,038 1,087,508 In implementare 0 618,801 109,200
11 2/2.1 110564 Achizitie echipamente Venticosin SRL Obiectivul general al proiectului îl reprezinta crearea unui nou actor pe piata lucrarilor de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.
Unitatea va realiza lucrari de calitate superioara, la standarde internationale, in conformitate cu echipamentele achizitionate prin proiect.
5/15/2016 1/31/2019 68.00% SE BRAILA BRAILA BP 001 221,258 39,045 65,076 0 59,838 385,217 In implementare 0 0 0
12 2/2.1 113751 Achizitie de utilaje in vederea modernizarii SC Full Serv Core SRL Full Serv Core SRL,  Sat Carcea,  Comuna Carcea, Judetul Dolj Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dotarea societatii cu utilaje/ echipamente tehnologice inovatoare pentru diversificarea activitatii, respectiv pentru fabricarea betonului si mortarului gata preparate. 4/25/2017 6/30/2019 76.50% SE BRAILA BRAILA BP 001 720,654 127,174 94,203 0 182,342 1,124,374 In implementare 0 711,076 125,484
13 2/2.1 113563 Dezvoltarea firmei SC D.D.M. CONINVEST SRL prin informatizarea activitati DDM Coninvest SRL          Bucuresti Obiectivul DDM Coninvest pe termen lung este sa devina un nume important in nisa de turism de lux din Romania crescandu-si totodata cifra de afaceri si echipa de angajati.
Dezvoltarea unei platforme on-line integrate premium, care sa furnizeze o experienta digitala unica clientilor din Ramania pe segmentul turismului de lux si sa permita automatizarea si eficientizarea la maximum a procesului de ofertare si contractare a pachetelor de turism.
2/1/2017 9/30/2019 68.00% SE BRAILA BRAILA BP 001 617,766 109,018 181,696 0 165,531 1,074,011 In implementare 0 0 0
14 2/2.1 113468 Construire service auto, spalatorie auto si birouri COM – ETA SRL Braila Creșterea competitivității microîntreprinderii COM-ETA SRL prin diversificarea activității acesteia prin înființarea și operaționalizarea unui service auto cu spălătorie auto si spațiu birouri. 8/1/2016 10/31/2018 68.00% SE BRAILA BRAILA BP 001 760,291 134,169 227,196 0 536,507 1,658,163 In implementare 0 0 0
15 2/2.2 112627 Consolidarea avantajului competitiv al Badenmob SRL pe piata fabricarii mobilierului de baie prin extinderea si modernizarea capacitatii de productie. Badenmob SRL Achizitionarea de echipamente specifice productiei de mobilier si participarea la targuri internationale 3/1/2017 5/31/2019 52.93% SE BRAILA BRAILA BP 001 3,219,427 568,134 2,295,265 0 1,876,050 7,958,875 In implementare 1 3,050,002 538,236
16 2/2.2 112583 Dezvoltarea activitatii in cadrul societatii Navriv SRL prin achizie de echipamente Navriv SRL Achizitionarea  echipamentelor specifice diversificarii gamei de servicii 3/9/2018 12/31/2019 53.05% SE BRAILA BRAILA BP 001 1,050,133 185,318 743,934 0 361,621 2,341,006 In implementare 0 953,252 168,221
17 2/2.2 113127 Diversificarea productiei la SC Sanitop SRL prin achizitia de utilaje performante in vederea producerii de mobilier Sanitop SRL Achzitionarea de echipamente specifice productiei de mobilier si participarea la targuri internationale 4/1/2017 12/31/2019 53.70% SE BRAILA BRAILA BP 001 1,890,693 333,652 1,296,193 0 668,902 4,189,440 In implementare 0 0 0
18 2/2.2 115521 Performanta in tipografie Paper Print Invest SA Achizitionarea de echipamente tipografice cu componente software, care, pe de o parte sa reduca timpii de realizare a produselor firmei , iar pe de alta parte sa dezvolte o gama noua de produse,” cartea cu coperti tari”. 1/20/2017 4/30/2019 60.26% SE BRAILA BRAILA BP 001 2,098,042 370,243 1,013,263 0 636,602 4,118,150 In implementare 0 2,006,373 354,066
19 2/2.2 114805 CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE
MOBILIER, CORP ANEXA – CENTRALA
TERMICA, AMPLASARE GOSPODARIE
APA (REZERVA PSI cu GRUP POMPARE) SI
DOTARI LINIE TEHNOLOGICA
Woodart SRL Fabricarea de mobilă n.c.a, 5/1/2017 3/31/2021 71.98% SE BRAILA BRAILA BP 001 3,839,416 677,544 1,757,965 0 2,194,821 8,469,747 In implementare 0 79,757 14,075
20 2/2.2 114631 Consolidarea pozitiei pe piata a societatii Danketer Impex SRL prin achizitia de echipamente inovative si performante in localitatea Braila, judetul Braila Danketer Impex SRL Dezvoltarea unor produse constand in piese de metal, prin utilizarea unui flux de productie nou si inovativ 4/19/2017 4/30/2019 71.28% SE BRAILA BRAILA BP 001 3,838,832 677,441 1,819,389 0 1,210,516 7,546,178 In implementare 0 133,110 23,490
21 2/2.2 114415 Crearea de catre SC Bia Energy SRL a unei noi unitati de productie in domeniul colectarii deseurilor nepericuloase in Municipiul Braila, judetul Braila Bia Energy SRL  Bucuresti Creșterea competitivității firmei prin înfiițarea unei noi unități de producție în domeniul colectării-selectării deșeurilor în municipiul Brăila, cu o capacitate estimată de 1.000 t /lună echivalent hârtie-carton. Pentru atingerea obiectivului se vizează achiziția utilajelor și echipamentelor prezentate în planul investițional, termenul estimat de realizare fiind primul an de implementare. 4/14/2017 6/30/2020 60.85% SE BRAILA BRAILA BP 001 2,743,360 484,122 1,280,369 0 881,784 5,389,635 In implementare 0 0 0
22 3/3.1B 115795 Eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit nr. 47 Pinochio Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila Prin acest proiect se va realiza eficientizarea energetică a clădirii în care se află Grădinița cu program prelungit nr. 47 “Pinochio” din Brăila, strada Mircea Vodă nr. 5.
Clădirea este formată din parter, 2 etaje și subsol tehnic.
Suprafața totală măsurată este de 807 mp.
1/19/2017 6/30/2020 85.00% SE BRAILA BRAILA BP 001 1,556,097 237,991 36,614 0 463,319 2,294,022 In implementare 0 0 0
23 3/3.1B 116180 Eficientizare energetica Gradinita cu
program prelungit nr. 48 Luceafarul
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila Creșterea eficienței energetice consumate, inclusiv prin utilizarea surselor de energie regenerabilă la nivelul imobilului în care-si desfaşoară activitatea Grădiniţa cu program prelungit nr.48 Luceafărul. 2/28/2017 10/31/2020 85.00% SE BRAILA BRAILA BP 002 2,315,722 354,169 54,488 0 488,157 3,212,536 In implementare 0 0 0
24 3/3.1B 115772 Eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit nr. 36 Furnicuta Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila gestionarea eficientă a energiei consummate, inclusiv prin utilizarea surselor de energie regenerabilă la nivelul imobilului în care-si desfaşoară activitatea Grădiniţa nr.36 Furnicuta 2/1/2017 6/30/2020 85.00% SE BRAILA BRAILA BP 002 1,167,690 178,588 27,475 0 330,695 1,704,448 In implementare 0 0 0
25 3/3.1B 116303 Eficientizare energetica Corp C3 – Gradinita cu program prelungit nr. 60 si Internat LPS Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila Eficientizare enregetică Corp C3 – Grădinița cu program prelungit nr. 60 și Internat L.P.S.’’ constă în creșterea eficienței energetice a clădirii, scăderea consumului anual de energie primară, precum și scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră. 2/28/2017 7/31/2020 85.00% SE BRAILA BRAILA BP 002 1,733,063 265,057 40,778 0 616,959 2,655,857 In implementare 0 0 0
26 5/5.1 116726 Consolidare, restaurare, conservare si punere in valoare a Bisericii “Buna Vestire” Braila Parorhia Mixta Romano Elena „Buna Vestire” Consolidare si restaurare Biserica “Buna Vestire” Braila 11/17/2017 4/16/2021 83.30% SE BRAILA BRAILA ONG 094 18,222,903 3,215,806 437,525 0 83,776 21,960,010 In implementare 1 6,802,285 1,200,403
27 5/5.1 116216 Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, Brăila Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila îmbunătăţirea mediului urban, conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a monumentului istoric Castel de Apă Brăila. 6/1/2016 7/31/2022 85.00% SE BRAILA BRAILA ONG 094 15,262,565 2,334,275 359,119 0 3,345,839 21,301,798 In implementare 0 114,420 17,500
28  6/6.1 118085 Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau UAT Judetul Braila Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional intre localitatile Gulianca- Ianca- Viziru 9/1/2015 3/31/2020 85.00% SE BRAILA BRAILA APL 034 78,624,997 12,024,999 1,850,000 0 990,042 93,490,038 In implementare 1 823,793 125,992
29  6/6.1 SUERD 117724 Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru – Unirea – Gropeni catre coridorul TEN-T – Buzau si linia Dunarii Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila in parteneriat reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport rutier a judetului Braila pe traseul Silistraru – Unirea – Gropeni. 7/7/2015 10/31/2021 85.00% SE BRAILA BRAILA APL 034 35,110,725 5,369,871 826,140 0 1,353,387 42,660,123 In implementare 0 0 0
30  8/8.2B 120426 Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitalicesti in cadrul Sectiei Unitate de Primire Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Braila. 10/18/2017 5/31/2022 70.00% SE BRAILA BRAILA APL 053 4,201,510 1,680,604 120,043 0 0 6,002,158 In implementare 0 0 0
TOTAL 184,639,804 30,327,973 16,432,554 0 18,016,329 249,416,661 19,314,794 3,386,417