Botoșani 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL BOTOȘANI
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2/2.1 107343 Dezvoltarea capacitatii CBC HALE SRL de productie componente si structuri metalice SC CBC HALE SRL Cresterea competitivitatii S.C. CBC HALE S.R.L. in domeniul constructiilor metalice. 5/3/2018 7/31/2019 65.43 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 760,263 134,164 267,468 224,535 1,386,431 implementare 1 466,452 82,315
2 2/2.1 113470 “DEZVOLTAREA SOCIETATII CORNELLS TEHNIC CONSTRUCT SRL, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE” CORNELL TEHNIC CONSTRUCT SRL Achizitia de utilaje in cadul societatii CORNELL’S TEHNIC CONSTRUCT SRL. 5/3/2018 8/31/2019 63.33 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 758,839 133,913 305,573 227,682 1,426,006 implementare 0 758,359 133,828
3 2/2.1 103318 Dezvoltarea activitaþii de arhitectura a SCARHIDESIGN CENTER SRL ARHIDESIGN CENTER SRL Modernizarea și eficientizarea procesului de prestări servicii de proiectare în arhitectură. 7/4/2018 6/30/2019 72.04 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 134,649 23,762 28,505 36,228 223,143 implementare 0 125,581 22,161
4 2/2.1 113629 IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII MICROINTREPRINDERII TOPO NORD EST SRL TOPO NORD EST S.R.L. Cresterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achizitionarea de active corporale noi, destinate serviciilor de prospectare a suprafetei terestre (Cod CAEN 7112. 7/5/2018 8/31/2019 73.91 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 280,430 49,488 49,516 94,493 473,927 implementare 1 167,621 29,580
5 2/2.1 110966 INFIINTARE UNITATE DE PRODUCTIE BRICHETE PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE OLIVIA AGRO SRL Infiintarea unei unitati de productie brichete prin achizitia de utilaje. 3/7/2018 12/31/2019 68.00 NE BOTOSANI SAVENI BP 001 271,525 47,916 79,860 106,054 505,355 implementare 0 0 0
6 2/2.1 112189 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU REALIZARE LUCRARI DE CONSTRUCTII DRUMURI TINO UNITRANS SRL Dotarea societatii TINO UNITRANS SRL cu utilaje noi, moderne, ceea ce va conduce la cresterea competitivitatii pe piata de lucrari in domeniul drumurilor. 5/11/2018 8/31/2019 62.05 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 752,679 132,826 327,515 584,249 1,797,269 finalizat 0 752,452 132,786
7 2/2.1 112273 Achizitionarea de echipamente si utilaje tehnologice in scopul crearii unei activitati noi in cadrul S.C. PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L., in Municipiul Botosani, Judetul Botosani PALTINUL INTERAX PROIECT SRL Dezvoltarea activitatii societatii PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L. prin infiintarea unei activitati noi, inovatoare – Hala de productie panouri de lemn (cod CAEN 1621). 6/11/2018 2/29/2020 67.06 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 760,149 134,144 239,158 337,528 1,470,979 implementare 1 311,175 54,913
8 2/2.1 105048 Dezvoltarea capacitatii tehnice pentru executia lucrarilor de constructii EDIL SAUCINITEANU SRL Cresterea competitivitatii S.C. EDIL SAUCINITEANU S.R.L., prin dezvoltarea activitatii de executie a lucrarilor de constructie avand la baza imbunatatirea bazei materiale prin accesul la solutii tehnice moderne, performante si eficiente energetic. 12/11/2017 8/31/2018 66.95 NE BOTOSANI DOROHOI BP 001 760,291 134,169 241,083 219,564 1,355,107 finalizat 0 721,034 127,241
9 2/2.1 106472 DEZVOLTAREA SC GENERAL SPORT FIELD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU MONTARE SI MENTENANTA GAZON ARTIFICIAL GENERAL SPORT FIELD SRL Dezvoltarea GENERAL SPORT FIELD SRL pe piata serviciilor de montare si mentenanta terenuri de sport cu gazon artificial 10/13/2017 10/31/2018 68.00 NE BOTOSANI DOROHOI BP 001 472,201 83,330 138,883 132,029 826,442 finalizat 0 471,773 83,254
10 2/2.1 106437 Cresterea competitivitatii SC FARMABIOMED SRL prin achizitionarea de echipamente de specialitate FARMABIOMED S.R.L. Cresterea competitivitatii SC FARMABIOMED SRL prin achizitionarea de echipamente de specialitate. 11/15/2017 9/30/2019 67.99 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 342,271 60,401 100,731 32,355 535,757 implementare 2 334,669 59,059
11 2/2.1 111397 ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI STRATIFICAT ROMPELET PROD SRL Dotarea cu utilaje si echipamente tehnologice pentru pentru prelucrarea lemnului stratificat. 3/21/2018 7/31/2019 67.15 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 754,477 133,143 235,950 213,478 1,337,048 implementare 1 751,233 132,571
12 2/2.1 103370 Modernizarea activităţii SC ALCAROM MIXT IMPORT EXPORT SRL prin achiziţia de echipamente performante în domeniul realizării tâmplăriei PVC ALCAROM MIXT IMPORT EXPORT SRL Modernizarea activităţii SC ALCAROM MIXT IMPORT EXPORT SRL prin achiziţia de echipamente performante în domeniul realizării tâmplăriei PVC 11/24/2017 10/31/2018 76.50 NE BOTOSANI DARABANI BP 001 627,184 110,680 81,985 155,774 975,622 finalizat 0 623,660 110,058
13 2/2.1 107002 MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA DURABILA A S.C. BISET GRUP S.R.L. BISET GRUP SRL Cresterea competitivitatii si durabilitatii societatii S.C. BISET GRUP S.R.L., prin dotarea societatii cu componenta de energie verde, utilaje tehnologice performante specifice cod CAEN 4399 – Alte lucrari speciale de constructii 11/24/2017 10/31/2018 68.00 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 613,863 108,329 180,548 171,521 1,074,261 finalizat 0 610,334 107,706
14 2/2.1 112782 Cresterea competitivitatii SC SILVABEL SRL în domeniul lucrarilor de pregatire a terenului SILVABEL SRL Cresterea competitivitatii S.C. SILVABEL S.R.L. in domeniul realizarii lucrarilor de pregatire a terenului, prin modernizarea, extinderea si completarea infrastructurii tehnologice cu echipamente moderne, performante si eficiente din punct de vedere energetic. 6/29/2018 2/28/2019 76.50 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 739,874 130,566 96,716 185,709 1,152,864 implementare 1 739,786 130,550
15 2/2.1 104423 Consolidarea poziţiei pe piaţa serviciilor de cadastru şi topografie a TOPOMAR S.R.L. TOPOMAR SRL Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piața serviciilor de cadastru, geodezie și cartografie a TOPOMAR S.R.L. prin inovarea proceselor interne, a gamei de produse și creșterea capacității de răspuns a solicitărilor venite din partea clienților. 7/31/2017 8/31/2018 67.92 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 307,576 54,278 91,030 104,213 557,096 finalizat 2 303,810 53,612
16 2/2.2 114046 Modernizarea si diversificarea activitatii prin achizitia de echipamente pentru SC FLORISOL PRODUCT SRL FLORISOL PRODUCT SRL Modernizarea si diversificarea activitatii societatii prin achizitia de echipamente specifice, inovative. 10/2/2018 5/24/2020 60.38 NE BOTOSANI DOROHOI BP 001 891,222 157,274 427,487 451,121 1,927,104 implementare 1 0 0
17 2/2.2 111513 Dezvoltarea activitatii SC Jade Fashion SRL prin achizitia de echipamente moderne JADE FASHION SRL Realizarea unei investitii initiale in domeniul fabricarii de articole de voiaj si marochinarie si al articolelor de harnasament si diversificarea activitatii unitatii existente. 7/9/2018 8/31/2019 52.45 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 1,250,977 220,761 913,230 694,019 3,078,986 implementare 1 39,087 6,898
18 2/2.2 115248 Extinderea si diversificarea capacitatii de productie a SC FOLIPLAST SRL in domeniul ambalajelor din material plastic FOLIPLAST S.R.L. Extinderea si diversificarea capacitatii de productie a SC FOLIPLAST SRL in domeniul ambalajelor din material plastic 9/13/2018 1/31/2020 60.31 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 1,762,709 311,066 848,758 711,537 3,634,071 implementare 0 182,512 32,208
19 2/2.2 111087 BIJUTERII SABRINI – MOMENTE PRETIOASE IRINIK SRL Investitie legata de diversificarea productiei sortimentatiei existente de bijuterii din cadrul societatii IRINIK SRL. 9/14/2018 6/30/2020 54.62 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 3,833,969 676,583 2,508,335 1,341,114 8,360,001 implementare 1 101,239 17,866
20 2/2.2 111143 Retehnologizarea SC Dias Wood SRL DIAS WOOD SRL Creşterea competitivităţii economice SC Dias Wood SRL prin achiziţia de utilaje performante necesare fabricării furnirului tehnic/lamelei de stejar. 9/17/2018 3/31/2020 60.37 NE BOTOSANI BOTOSANI BP 001 3,832,994 676,411 1,839,736 1,182,298 7,531,438 implementare 1 1,910,502 337,147
21 3/3.1 118599 Eficientizarea energetica a cladirilor Sectie Materno-Infantil si Bloc alimentar-spalatorie, din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi MUNICIPIUL DOROHOI Cresterea eficientei energetice pentru cladirea care gazduieste Sectia Materno-Infantil si Blocul alimentar-spalatorie, din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi” 9/7/2018 12/31/2021 85.00 NE BOTOSANI DOROHOI APL 013 13,417,440 2,052,079 315,704 5,890,249 21,675,473 implementare 1 24,560 3,756
22 3/3.1 117491 Eficientizarea energetica a Primariei Orasului Flamânzi, orasul Flamânzi, judeþul Botosani UAT ORASUL FLAMANZI Cresterea eficientei energetice a Primariei orasului Flamanzi sustinand atingerea tintelor stabilite privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 20% in perspectiva anului 2020 fata de anul 1990, reducerea consumului de energie primara cu 20% pana in anul 2020 si cresterea ponderii energiei din surse regenerabile in consumul final brut cu 20% pana in anul 2020. 9/21/2018 5/1/2021 85.00 NE BOTOSANI FLAMANZI APL 013 1,875,101 285,677 45,223 423,422 2,629,423 implementare 0 73,030 11,126
23 3/3.2 122273 Masuri integrate de investitii pentru o dezvoltare durabila a mobilitatii urbane în cadrul orasului Flamânzi din judetul Botosani UAT ORASUL FLAMANZI 6/18/2019 7/31/2022 85.00 NE BOTOSANI FLAMANZI APL 044,090,043,034 19,441,142 2,961,915 468,875 1,231,460 24,103,392 implementare 0 0 0
24 5/5.1 117283 REABILITAREA SI DEZVOLTAREA TURISTICA A MONUMENTULUI ISTORIC ANSAMBLUL BISERICII SFANTUL GHEORGHE MUNICIPIUL BOTOSANI Reabilitarea si dezvoltarea turistica a monumentului istoric ansamblul bisericii “SFANTUL GHEORGHE” din Municipiul Botosani, in vederea conservarii, protejarii, promovarii si dezvoltarii patrimoniului cultural din municipiul Botosani, contribuind astfel la dezvoltarea locala si a identitatii culturale. 2/12/2018 2/11/2021 84.94 NE BOTOSANI BOTOSANI APL 094 6,127,982 941,914 144,284 44,090 7,258,269 implementare 1 190,749 33,502
25 5/5.1 125026 Consolidarea si restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botosani MUNICIPIUL BOTOSANI Consolidarea, restaurarea, reabilitarea şi amenajarea Teatrului „Mihai Eminescu” în vederea impulsionării dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural al municipiului Botosani, implicit a Regiunii Nord –Est. 10/25/2018 10/31/2021 85.00 NE BOTOSANI BOTOSANI APL 094 19,407,763 2,968,246 456,653 474,836 23,307,499 implementare 1 2,610,887 399,312
26 5/5.2 117757 Revitalizarea spatiului urban din orasul Darabani prin reconversia si refunctionalizarea unor terenuri si spatii neutilizate si degradate ORASUL DARABANI Imbunatatirea conditiilor de viata si a atractivitatii mediului urban al orasului Darabani, pe fondul extinderii suprafetei de spatii verzi cu functiuni recreative si de agrement destinate comunitatii. 9/7/2018 9/30/2021 85.00 NE BOTOSANI DARABANI APL 089 4,248,822 647,320 102,472 125,905 5,124,519 implementare 0 93,798 14,290
27 5/5.2 117802 Revitalizarea spatiului urban din orasul Flamanzi prin reconversia si refunctionalizarea terenurilor si a spatiilor neutilizate si degradate UAT ORASUL FLAMANZI Îmbunătățirea estetica a spațiului urban locativ și a calității vieții în orasul Flamanzi, pe fondul integrării în circuitul public a 5 terenuri neutilizate si abandonate prin transformarea acestora în spații verzi. 5/23/2018 5/31/2021 85.00 NE BOTOSANI FLAMANZI APL 089 4,028,651 613,777 97,162 53,195 4,792,785 implementare 0 77,027 11,735
28 5/5.2 118831 REALIZAREA UNEI ZONE DE AGREMENT IN MUNICIPIUL DOROHOI PRIN REUTILIZAREA TERENULUI DIN ZONA POLONIC MUNICIPIUL DOROHOI Cresterea suprafetei spatiilor verzi din municipiul Dorohoi, prin reconversia si refunctionalizarea terenurilor din zona Polonic. 7/25/2018 4/30/2021 85.00 NE BOTOSANI DOROHOI APL 089 13,947,946 2,133,215 328,187 155,366 16,564,714 implementare 0 87,385 13,365
29 6/6.1 112979 Regiunea Nord – Est – Axa rutiera strategica 2: Botosani-Iasi JUDETUL BOTOSANI Cresterea gradului de coeziune economica si sociala la nivelul judetelor Botosani si Iasi, prin imbunatatirea infrastructurii de transport si facilitarea accesului la rutele nationale si europene din regiune, interconectarea la retelele de transport judetene cu acces la reteaua TEN-T si la Polul de Crestere Iasi. 11/24/2017 2/28/2022 85.00 NE BOTOSANI BOTOSANI APL 033 266,844,881 40,811,570 6,278,703 20,372,006 334,307,160 implementare 3 820,993 125,564
30 8/8.1 121833 Modernizare, extindere, dotare a Unitatii de Primiri Urgente din strada Marchian nr. 11 Botosani JUDETUL BOTOSANI Modernizarea, extinderea și dotarea cu echipamente medicale performante a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani. 5/3/2019 7/5/2020 70.00 NE BOTOSANI BOTOSANI APL 053 4,742,501 1,897,000 135,500 0 6,775,001 implementare 1 0 0
31 8/8.1 116454 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI UNITATI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN ORASUL STEFANESTI, JUDETUL BOTOSANI ORASUL STEFANESTI Facilitarea accesului persoanelor varstnice din orasul Stefanesti (in special a celor cu nevoi complexe), la servicii sociale de proximitate si asigurarea premiselor pentru o dezvoltare locala echitabila, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii de servicii si infiintarea unui centrul multifunctional de servicii sociale, in sistem integrat (destinat furnizarii de servicii specifice centrelor de zi si unitatilor de ingrijire la domiciliu). 12/11/2018 4/30/2021 85.00 NE BOTOSANI STEFANESTI APL 055 2,637,178 403,333 62,052 62,167 3,164,729 implementare 0 62,751 9,597
32 8/8.1 114122 Înfiintare Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice în sat Miorcani, jud. Botosani MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI Dezvoltarea serviciilor sociale fara componenta rezidentiala în comuna Radauti-Prut, judetul Botosani, prin crearea unui nou centru social de zi pentru persoanele vârstnice. 12/14/2017 10/31/2020 83.30 NE BOTOSANI RADAUTI PRUT ONG 055 1,818,138 320,848 43,653 7,705 2,190,344 implementare 1 121,010 21,355
33 8/8.1 114302 Infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice in comuna Cosula, judetul Botosani COMUNA COSULA Infiintarea de servicii sociale fara componenta rezidentiala (centru de zi), in vederea prevenirii si/sau limitarii unor situatii de dificultate si vulnerabilitate si crearii premiselor pentru o viata sanatoasa, productiva, participativa si independenta a persoanelor varstnice din comuna Cosula, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea infrastructurii de servicii. 6/16/2018 8/31/2020 85.00 NE BOTOSANI COSULA APL 055 1,889,067 288,916 44,449 74,375 2,296,807 implementare 0 31,238 4,778
34 8/8.1 113800 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE SI A UNEI UNITATI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU, IN COMUNA MIHAILENI, JUDETUL BOTOSANI COMUNA MIHAILENI Infiintarea de servicii sociale multifunctionale, fara componenta rezidentiala (centru de zi si unitate de ingrijire la domiciliu) adresate persoanelor varstnice aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comuna Mihaileni. 12/17/2018 1/31/2021 85.00 NE BOTOSANI MIHAILENI APL 055 2,686,887 410,935 63,221 105,913 3,266,956 implementare 0 60,966 9,324
35 8/8.1 113806 Infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice, a unui centru de preparare si distribuire hrana si a unei unitati de ingrijire la domiciliu in comuna Paltinis, judetul Botosani COMUNA PALTINIS Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea infrastructurii de servicii sociale pentru persoanele varstnice: – Centru de zi pentru persoane varstnice; – Unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice; – Centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoanele in risc de saracie (cantina sociala) 2/22/2018 7/31/2020 85.00 NE BOTOSANI PALTINIS APL 055 3,280,351 501,314 77,571 19,992 3,879,228 implementare 0 115,811 17,699
36 8/8.1 126318 Modernizarea si Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Sectiei Exterioare Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani JUDETUL BOTOSANI 6/24/2019 3/31/2021 70.00 NE BOTOSANI BOTOSANI APL 053 2,483,703 993,481 70,963 0 3,548,146 implementare 0 0 0
37 8/8.1 125379 Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Botosani la servicii medicale de urgenta MINISTERUL SANATATII Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publica si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. 11/28/2018 10/31/2019 70.00 NE BOTOSANI BOTOSANI APC 053 5,430,269 2,172,108 155,151 0 7,757,527 implementare 0 3,586,546 1,434,618
38 8/8.1 125380 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Botosani MINISTERUL SANATATII Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publica si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. 11/29/2018 10/31/2019 70.00 NE BOTOSANI BOTOSANI APC 053 2,267,932 907,173 64,798 0 3,239,903 implementare 0 2,033,875 813,550
39 10/10.1 120870 EXTINDERE SI MODERNIZARE GRADINITA NR. 7, MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL DOROHOI Cresterea gradului de participare a copiilor la sistemul de educatie prescolara din cadrul Gradintei nr. 7 (Gradinita cu Program Prelungit Alba ca Zapada), prin extinderea si modernizarea cladirii, dotarea si crearea de facilitati pentru copii si cadre didactice. 4/2/2019 10/31/2021 85.00 NE BOTOSANI DOROHOI APL 052 2,842,739 434,772 66,888 0 3,344,399 implementare 0 0 0
40 10/10.1 120471 CONSTRUIRE GRADINITA NR. 5, MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL DOROHOI Cresterea gradului de participare a copiilor la sistemul de educatie prescolara din cadrul Gradintei nr. 5 (Gradinita cu Program Normal nr. 5). 3/4/2019 10/31/2021 85.00 NE BOTOSANI DOROHOI APL 052 2,417,179 369,686 56,875 3,046 2,846,787 implementare 0 0 0
41 10/10.1 122982 CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL – SCOALA GIMNAZIALA ALECU IVAN GHILIA – LOCALITATEA SENDRICENI, COMUNA SENDRICENI, JUDETUL BOTOSANI COMUNA SENDRICENI Crearea unei infrastructuri educationale adecvate in comuna Sendriceni, judetul Botosani, prin integrarea a 40 de copii, in termen de maxim 12 luni, intr-un sistem care sa asigure un nivel optim de educatie si care exclude riscul de abandon scolar si parasire timpurie a scolii. 6/4/2019 5/31/2020 85.00 NE BOTOSANI SENDRICENI APL 052 779,963 118,297 19,344 3,988 921,591 implementare 0 0 0
42 10/10.1 120635 MODERNIZARE GRADINITA NR. 9, MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL DOROHOI Modernizarea cladirii, dotarea si crearea de facilitati pentru copii si cadre didactice, în vederea îmbunătățirii procesului educativ la nivelul prescolar si cresterii gradului de participare a copiilor in sistemul educational, in special pentru copiii cu risc crescut de parasire a sistemului. 2/22/2019 10/31/2021 85.00 NE BOTOSANI DOROHOI APL 052 1,300,730 198,935 30,605 0 1,530,271 implementare 0 0 0
TOTAL 403,824,503 65,945,713 18,130,398 0 36,253,215 524,153,830 19,361,905 4,577,326