Bacău 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL BACĂU
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
1 2/2.1 103910 Contributia SC Elex International SRL la dezvoltarea economiei circulare, cu sprijin POR ELEX-INTERNATIONAL S.R.L Dezvoltarea unui nou centru de profit al SC Elex International SRL într-un domeniu competitiv, care sustine activ economia circulara. 8/1/2017 8/30/2018 68.00 NE BACAU BACAU BP 001 597,958 105,522 175,870 169,457 1,048,807 finalizat 2 597,249 105,397
6 2/2.1 109932 DIVERSIFICAREA SERVICIILOR IN CADRUL FIRMEI LIANA DENT SRL LIANA-DENT SRL Cresterea competitivitatii economice a firmei LIANA DENT SRL prin diversificarea serviciilor. 3/5/2018 12/31/2018 69.70 NE BACAU FILIPESTI BP 001 438,437 77,371 113,226 0 629,034 finalizat 0 434,649 76,703
10 2/2.1 102650 DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SC TEHNOMOB INVEST SRL TEHNOMOB INVEST SRL Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii SC TEHNOMOB INVEST SRL pe piata specifica prin dezvoltarea capacitatii de productie a elementelor de mobilier specifice codului CAEN 3109-Fabricarea de mobila n.c.a. Odata cu implementarea proiectului, societatea va fi in masura sa execute in atelierului propriu inca o operatiune din cadrul fluxului tehnologic de productie a elementelor de mobilier si anume aplicarea canturilor. 8/7/2017 2/28/2018 67.91 NE BACAU BACAU BP 001 155,011 27,355 45,877 4,701 232,943 finalizat 1 154,416 27,254
15 2/2.1 104086 DEZVOLTAREA ACTIVITATII WOOD VINTAGE SRL PRIN PRIN ACHIZITIA DE NOI TEHNOLOGII SI CREAREA DE LOCURIDE MUNCA WOOD VINTAGE SRL Dotarea cu echipamente performante, pentru realizarea lucrarilor de constructie apa – canal. 9/8/2017 8/31/2018 68.38 NE BACAU BACAU BP 001 732,237 129,218 209,341 3,808 1,074,604 finalizat 0 730,972 128,995
16 2/2.1 104525 MODERNIZAREA SOCIETATII GSC SELVIR SRL IN DOMENIUL SERVICIILOR DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR PRIN TEHNOLOGIZAREA ACTIVITATII DE VERIFICARE, INCARCARE SI REPARARE STINGATOARE GSC SELVIR SRL Creşterea competivităţii economice şi îmbunătăţirea performanţelor generale ale microîntreprinderii GSC SELVIR S.R.L. pe piaţa internă, ca expresie a creşterii cifrei de afaceri si a inovarii serviciului de verificare, incarcare si reparare stingatoare de incendiu. 9/8/2017 5/31/2018 73.10 NE BACAU BACAU BP 001 318,719 56,244 61,040 84,727 520,730 finalizat 0 318,719 56,244
17 2/2.1 105845 Cresterea competitivitatii societatii ECO-GEO PREST prin inovarea si diversificarea activitatii ECO-GEO PREST S.R.L. Creşterea competitivităţii firmei ECO-GEO PREST SRL şi consolidarea poziţiei acesteia pe piaţa regională generată de cod CAEN-ul 7120, prin intermediul dezvoltării capitalului uman şi al inovării proceselor de lucru din cadrul companiei, odată cu achiziţiile şi angajările vizate de proiect. 9/8/2017 12/31/2018 68.00 NE BACAU BACAU BP 001 356,307 62,878 104,796 104,878 628,859 finalizat 3 350,303 61,818
21 2/2.1 111203 DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII ECO DRILL SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII SI CREAREA DE LOCURI DE MUNCA ECO DRILL SRL Dotarea cu echipamente performante, pentru realizarea lucrarilor de constructie apa – canal. 3/12/2018 1/31/2019 68.00 NE BACAU BACAU BP 001 733,964 129,523 215,872 0 1,079,359 finalizat 0 730,804 128,965
23 2/2.1 104388 Achizitie utilaje pentru dezvoltarea activitatii MALV BLOC SRL Consolidarea pozitiei pe piata a societatii MALV BLOC SRL, prin extinderea activitatii curente in domeniul lucrarilor de constructii a drumurilor si autostrazilor, cod CAEN 4211. 10/12/2017 8/31/2018 68.00 NE BACAU BACAU BP 001 706,807 124,731 207,884 77,146 1,116,568 finalizat 3 704,155 124,263
24 2/2.1 108509 Imbunatatirea competitivitatii societatii Macro-Tur SRL prin achizitionarea unor echipamente inovatoare MACRO-TUR SRL Cresterea competitivitatii societatii Macro-Tur S.R.L, prin achizitionarea de echipamente si utilaje performante. 10/12/2017 11/12/2018 65.25 NE BACAU MOINESTI BP 001 760,250 134,162 270,794 231,722 1,396,928 finalizat 4 734,195 129,564
25 2/2.1 109264 DOTAREA FIRMEI CU ECHIPAMENTE PENTRU PRELUCRAREA STICLEI PLATE SC OCTAGON-COM SRL Cresterea competitivitatii firmei si dezvoltarea acesteia pe termen lung, pe piata specifica, prin dotarea firmei cu echipamente pentru prelucrarea sticlei plate. 10/12/2017 9/30/2018 76.50 NE BACAU BACAU BP 001 692,523 122,210 90,526 182,175 1,087,434 finalizat 1 692,325 122,175
26 2/2.1 102685 DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SC FIVALCOM SRL FIVALCOM S.R.L. Cresterea competitivitatii SC FIVALCOM SRL pe piata specifica prin dezvoltarea capacitatii de productie a pungilor de hartie. 10/13/2017 4/30/2018 68.00 NE BACAU BACAU BP 001 654,822 115,557 192,595 185,867 1,148,840 finalizat 0 654,784 115,550
28 2/2.1 107472 MODERNIZARE SI EXTINDERE CAPACITATE DE PRODUCTIE SECTIE FABRICAREA AMBALAJELOR DIN MATERIAL PLASTIC (MODERNIZARE Splata serviciilor de consultanta în domeniul managementuluiexecutiei investitiei sau administrarea contractului de executie.I EXTINDERE CAPACITATE DE PRODUCTIE SECTIE FABRICAREA AMBALAJELOR DIN MATERIAL PLASTIC) CRISEX COM SRL Extinderea capacitatii de productie in sectia de fabricare a ambalajelor din material plastic. 12/15/2017 12/31/2018 75.85 NE BACAU BACAU BP 001 760,247 134,161 107,955 190,449 1,192,812 finalizat 0 760,084 134,132
30 2/2.1 109738 DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR SANODENT SRL SANODENT SRL Creşterea competitivităţii economice a firmei SANODENT SRL prin diversificarea activitatilor. 10/16/2017 7/31/2018 76.50 NE BACAU ONESTI BP 001 452,044 79,772 59,084 0 590,900 finalizat 2 452,038 79,772
32 2/2.1 103145 Introducerea de produse si servicii noi in cadrul firmei SAMI PREST SERV SRL Scopul proiectului este de a achizitiona un CNC Vertical care sa execute prelucrari ale sticlei in vederea obtinerii de produse si servicii noi. 10/20/2017 10/31/2018 74.80 NE BACAU BACAU BP 001 624,131 110,141 100,128 176,306 1,010,706 finalizat 1 623,383 110,009
33 2/2.1 105367 MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA PROCESELOR IN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZA SI INCERCARI IN CONSTRUCTII AL PROEXCON SRL PROEXCON SRL Dotatarea cu echipamente performante, pentru eficientizarea proceselor in cadrul laboratorului de analiza si incercari in constructii. 10/20/2017 9/30/2018 70.97 NE BACAU ONESTI BP 001 296,052 52,245 68,825 84,247 501,369 finalizat 0 268,126 47,316
34 2/2.1 107501 DEZVOLTAREA SC OPTICA OCUMED SRL PRIN ACHIZITIA DE ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE OPTICA OCUMED SRL Cresterea competitivitatii SC OPTICA OCUMED SRL pe piata specifica prin achizitia unor active corporale specifice productiei de ochelari si implementarea unui sistem de e-comert, pentru valorificarea productiei. 10/20/2017 5/31/2018 68.00 NE BACAU BACAU BP 001 233,398 41,188 68,646 64,619 407,851 finalizat 0 228,262 40,282
35 2/2.1 109221 DEZVOLTAREA ACTIVITATII UNICUTILAJ SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE SI CREAREA DE LOCURI DE MUNCA UNICUTILAJ SRL Dotatarea cu echipamente performante pentru realizarea lucrarilor de constructie apa – canal. 10/20/2017 8/31/2018 68.00 NE BACAU ONESTI BP 001 733,517 129,444 215,740 204,953 1,283,654 finalizat 0 733,307 129,407
39 2/2.1 103235 Dezvoltarea activitatii societatii Strazi Concept SRL prin achizitionarea de echipamente pentru turnarea betonului STRĂZI CONCEPT SRL Societatea STRAZI CONCEPT SRL doreste sa se dezvolte prin modernizarea activitatii din prezent – realizarea activitatii de turnare beton cu utilajul propus a fi achizitionat prin proiect. 9/22/2017 8/31/2018 68.00 NE BACAU BACAU BP 001 760,291 134,169 223,615 214,455 1,332,530 finalizat 2 760,291 134,169
40 2/2.1 105313 DEZVOLTAREA SEMTEX SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII SEMTEX SRL Dotatarea cu echipamente performante, pentru realizarea lucrarilor de constructie apa – canal. 9/22/2017 8/31/2018 68.38 NE BACAU BACAU BP 001 701,774 123,843 200,632 194,987 1,221,235 finalizat 0 701,726 123,834
41 2/2.1 102279 DEZVOLTAREA SC SIA-CONSTRUCT COM SRL PRIN ACHIZITIA UNUI ECHIPAMENT DE TIP CNC SIA-CONSTRUCT COM SRL Consolidarea microintreprinderii SC SIA-CONSTRUCT COM SRL, prin dezvoltarea unei noi activitati de productie in cadrul societatii, activitate incadrata in codul CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii. Scopul proiectului vizeaza o extindere a activitatilor desfasurate in cadrul societatii, in vederea valorificarii unor oportunitati identificate pe piata romaneasca, prin demararea unui proces de productie de elemente frezate din lemn, pentru diferite componente de dulgherie si tâmplarie (usi, ferestre, scari, balustrade, etc.). 8/23/2017 3/31/2018 69.70 NE BACAU BUHUSI BP 001 573,564 101,217 148,123 167,100 990,003 finalizat 0 573,564 101,217
42 2/2.1 103412 Modernizarea laboratorului de tehnica dentara al SC DENTA SRL prin achizitionarea unui sistem de frezare CAD/CAM DENTA SRL SC DENTA SRL isi propune sa dezvolte portofoliul de produse de tehnica dentara, sa imbunatateasca si sa optimizeze procesul de executie a lucrarilor realizate in cadrul laboratorului, integrand astfel in activitate evolutiile in ceea ce priveste tehnologiile aplicabile in realizarea lucrarilor de tehnica dentara, cu impact in crearea de noi locuri de munca, cresterea productivitatii muncii, dar si cresterea nivelului de profesionalism al activitatii. 8/23/2017 8/31/2018 68.00 NE BACAU BACAU BP 001 627,468 110,730 184,549 9,820 932,566 finalizat 0 627,459 110,728
43 2/2.1 102876 Promovarea spiritului antreprenorial in cadrul SC TCA COMIX SRL prin retehnologizarea laboratorului de optica medicala TCA COMIX SRL Dezvoltarea serviciilor prestate in prezent prin retehnologizarea laboratorului de optica cu echipamente pentru slefuirea si prelucrarea lentilelor oftalmice, cu tehnologii de ultima generatie integrate. 10/23/2017 4/30/2018 76.50 NE BACAU BACAU BP 001 155,716 27,479 20,355 38,675 242,225 finalizat 0 154,951 27,344
45 2/2.1 108552 Cresterea competitivitatii firmei AB GROUP CERAMICS SRL-D prin dezvoltarea de noi produse AB GROUP CERAMICS SRL Cresterea competitivitatii firmei AB GROUP CERAMICS SRL-D si consolidarea pozitiei sale de piata, prin extinderea activitatii si diversificarea gamei de produse realizate. 10/23/2017 5/31/2018 72.25 NE BACAU COMANESTI BP 001 521,268 91,988 108,222 137,081 858,559 finalizat 0 518,723 91,539
48 2/2.1 112706 DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC OMEGA CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE MODERNE OMEGA CONSTRUCT S.R.L. Achiziționarea de echipamente moderne în vederea dzvoltarii tehnologice a firmei. 7/25/2018 4/30/2019 76.50 NE BACAU BACAU BP 001 741,779 130,902 96,965 191,264 1,160,910 finalizat 1 741,756 130,898
49 2/2.1 104338 Inovaţie pentru un zâmbet frumos şi sănătos ALTFEL DENT SOLUTIONS SRL Consolidarea poziţiei pe piaţă a S.C. Altfel Dent Solution S.R.L, cu ajutorul investiţiei în noi tehnologii din domeniul tehnicii dentare, pentru diversificare de produs şi proces în cadrul laboratorului de tehnică dentară. 9/25/2017 8/31/2018 68.00 NE BACAU ONESTI BP 001 165,744 29,249 48,748 11,900 255,641 finalizat 0 164,712 29,067
50 2/2.1 104686 Achiziþie de echipamente pentru dezvoltarea activitatii de productie publicitara a societatii Allgest VGC S.R.L ALLGEST VGC SRL Creşterea competitivităţii societăţii Allgest VGC S.R.L. în domeniul producţiei publicitare. 9/25/2017 11/30/2018 68.00 NE BACAU BACAU BP 001 441,980 77,996 129,994 124,653 774,623 finalizat 1 438,968 77,465
51 2/2.1 105310 DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR LIFE DENT IMPLANT SRL PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE TEHNICA DENTARA LIFE DENT IMPLANT SRL Creşterea competitivităţii economice a firmei LIFE DENT IMPLANT SRL prin valorificarea potenţialului de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic. 9/25/2017 8/31/2018 69.70 NE BACAU BACAU BP 001 318,697 56,241 82,304 9,723 466,965 finalizat 2 318,697 56,241
54 2/2.1 104580 ACHIZITIA DE UTILAJE DE TRICOTARE LA SC LARA SI PARTENERII SRL LARA ŞI PARTENERII SRL Consolidarea pietei firmei LARA SI PARTENERII SRL, prin extinderea si inovarea activitatii, in domeniul fabricarii prin tricotare sau crosetare a articolelor de imbracaminte. 8/28/2017 11/30/2018 68.00 NE BACAU ONESTI BP 001 668,140 117,907 196,512 22,765 1,005,324 finalizat 1 667,113 117,726
57 2/2.1 110007 DOTAREA FIRMEI STARGODENT SRL CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE STARGODENT SRL Dotarea firmei STARGODENT SRL cu echipamente performante. 9/29/2017 9/30/2018 72.25 NE BACAU BACAU BP 001 572,692 101,063 118,898 0 792,654 finalizat 3 567,857 100,210
58 2/2.1 109094 Competitivitate la nivelul Beca Costruzioni SRL BECA COSTRUZIONI SRL Consolidarea pozitiei intreprinderii pe piata locala / regional, in aşa fel incat veniturile obtinute din aceste lucrari sa creasca pana in 2022 de la 20% la 75% din veniturile totale. 11/29/2017 12/31/2018 68.00 NE BACAU BACAU BP 001 624,217 110,156 183,593 247,499 1,165,465 finalizat 2 624,190 110,151