Argeș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL ARGEȘ
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2.1 102309 Promovarea spiritului antreprenorial prin abordarea unui nou domeniu de activitate în cadrul SC ECO MONTAN SRL SC ECO MONTAN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/22/2017 3/31/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 721,436 127,312 212,187 0 206,933 1,267,868 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 28 luni la 31 luni(31.03.2019) 720,754 127,192
2 2.1 103021 Dotarea cu echipamente performante a microintreprinderii GIL DECOR 2003 SRL SC  GIL DECOR 2003 SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/27/2017 10/31/2018 76.50% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 712,334 125,706 93,116 0 176,920 1,108,076 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 28 luni(31.10.2018) 711,493 125,558
3 2.1 103060 Dezvoltarea societății ACTIVE DOMENIUS INVESTMENT SRL prin achiziția de echipamente de ultimă generație SC ACTIVE DOMENIUS INVESTMENT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/21/2017 1/31/2020 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 747,114 131,844 219,740 0 208,753 1,307,450 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 29 luni la 38 luni(30.04.2019)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 38 luni la 47 luni
567,254 100,104
4 2.1 103137 Diversificarea activității solicitantului SC AQUILA LOGISTIC & QUALITY AG SRL SC AQUILA LOGISTIC & QUALITY AG SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/21/2017 10/31/2018 64.66% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 633,523 111,798 234,462 0 186,159 1,165,943 finalizat Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare 632,849 111,679
5 2.1 103157 Diversificarea activității ERIX VENTURES SRL prin înființarea unei linii de prelucrare a maselor plastice  SC ERIX VENTURES SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/1/2017 8/31/2018 66.50% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 760,291 134,169 248,787 0 430,098 1,573,346 finalizat Act Aditional nr. 1 modificare valoare totala a proiectului
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 27 luni(31.08.2018)
759,557 134,039
6 2.1 103534 Achiziție echipamente pentru fabricarea cartușelor de imprimantă SC MINITECHNICUS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/6/2018 7/31/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 573,312 101,173 168,621 0 213,466 1,056,572 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 29 luni la 35 luni(31.07.2019) 286,138 50,495
7 2.1 103604 Modernizare optică medicală SC SOFT IDEEA SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/2/2017 4/30/2019 67.87% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 246,205 43,448 73,106 0 86,319 449,078 finalizat 0.00 246,033 43,418
8 2.1 103998 Dezvoltarea SC SMART PLASTICS INDUSTRY SRL prin achiziționarea de echipamente performante de producție mase plastice SC SMART PLASTICS INDUSTRY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/2/2017 8/31/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 595,588 105,104 175,173 0 167,426 1,043,291 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 25 la 27 luni(30.08.2018) 590,328 104,176
9 2.1 104033 Creșterea competitivității societății CONSUTIL TEHNOPROD SRL prin dotarea cu utilaje pentru lucrări de construcții SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/7/2017 9/4/2018 67.95% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 758,918 133,927 224,000 0 212,201 1,329,046 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 28 luni(04.09.2018) 756,437 133,489
10 2.1 104151 Dezvoltarea activitiății SC ABT VIALEX SECOLUL XXI SRL SC ABT VIALEX SECOLUL XXI SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/7/2017 3/31/2018 70.04% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 755,879 133,390 189,941 0 205,407 1,284,618 finalizat 0.00 737,793 130,199
11 2.1 104215 Dezvoltare centru de advertising SC PLANIO LAB SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/12/2017 12/31/2018 67.80% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 435,515 76,856 130,000 0 52,223 694,594 In implementare Act Aditional nr. 1 prelungire perioada de implementare dela 24 luni la 28luni (pana la 30.06.2018)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 28 luni la 34 luni(30.12.2018)
397,431 70,135
12 2.1 104270 Consolidarea poziției pe piață a SC YAC BESTWOOD SRL prin tehnologii avansate  SC YAC BESTWOOD SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/2/2017 6/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Curtea de Argeș BP 1 760,177 134,149 223,581 0 242,747 1,360,655 finalizat 0.00 756,176 133,443
13 2.1 104300 Dezvoltarea firmei SC PARTY COM PREMIER SRL prin achiziționarea de utilaje pentru lucrări de construcții SC PARTY COM PREMIER SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/25/2017 8/19/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 414,671 73,177 122,000 0 115,871 725,719 finalizat Act Aditional nr.1 mod buget 412,177 72,737
14 2.1 104327 Dezvoltare laborator tehnică dentară la I.E.M.C. SC IMPLANT & ESTHETICS MEDICAL CENTER SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/16/2017 10/31/2018 67.96% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 734,306 129,583 216,648 0 0 1,080,537 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 28 luni(31.10.2018) 698,602 123,283
15 2.1 104348 Competitivitate crescuta la SC NOC TRANSPORTER 92 SRL prin diversificarea activității SC NOC TRANSPORTER 92 SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/17/2017 6/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 758,640 133,878 223,130 0 242,318 1,357,966 finalizat 0.00 755,549 133,332
16 2.1 104372 Modernizare, dotare-linie confecții pentru societatea ALEX L ROYAL HOTEL SRL – D SC ALEX L ROYAL HOTEL SRL – D consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/11/2017 9/6/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 652,508 115,149 191,914 0 182,318 1,141,890 In implementare Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 32 luni la 38 luni(06.09.2019)
564,324 99,587
17 2.1 104385 Dezvoltarea SC ULTRA MASTER PRO SRL prin achiziția de echipamente de ultimă generație SC ULTRA MASTER PRO SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/22/2017 8/31/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 583,411 102,955 171,592 0 163,012 1,020,970 finalizat 0.00 561,545 99,096
18 2.1 104495 Creșterea competitivității economice a SC RAISA GRUP EXCLUSIV SRL prin diversificarea activității SC RAISA GRUP EXCLUSIV SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/30/2017 6/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 707,463 124,846 208,100 0 197,678 1,238,087 finalizat 0.00 705,396 124,482
19 2.1 104506 Creșterea competitivității antreprenoriale a SC CLAUDYO SRL SC CLAUDYO SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/31/2017 9/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 755,984 133,409 222,348 0 241,576 1,353,316 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 23 luni la 26 luni(30.09.2018) 749,831 132,323
20 2.1 104530 Îmbunătățirea competitivității AUTO COM CICU SA prin diversificare SC AUTO-COM CICU SA consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/31/2017 9/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 757,030 133,593 222,656 0 215,688 1,328,967 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 23 luni la 26 luni(30.09.2018) 755,920 133,398
21 2.1 104535 Promovarea spiritului antreprenorial prin diversificarea activității la SC CAPRA NEAGRĂ SRL SC CAPRA NEAGRĂ SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/25/2017 10/31/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 760,177 134,149 223,581 0 242,747 1,360,655 finalizat Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 28 luni(31.10.2018) 755,166 133,265
22 2.1 104556 Dezvoltarea firmei MV TREND CAR LOOK SRL prin dotarea cu utilaje pentru lucrări de construcții SC MV TREND CAR LOOK SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/8/2017 7/31/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 610,737 107,777 179,628 0 170,647 1,068,789 finalizat 0.00 609,663 107,588
23 2.1 104565 Îmbunătățirea competitivității societății NEGRU VODĂ TURISM INVEST SRL prin dotarea cu echipamente de ultimă generație SC NEGRU VODĂ TURISM INVEST SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/19/2017 9/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 577,513 101,914 169,857 0 161,364 1,010,648 finalizat Act aditional nr.1,
prelungire perioada de implementare
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 24 luni la 26 luni(30.09.2018)
547,742 96,660
24 2.1 104614 Dezvoltarea unei noi activități în cadrul firmei RBT IMEX SC RBT IMEX SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/27/2017 9/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 338,978 59,820 99,699 0 94,833 593,330 finalizat Act Aditional nr.1,prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 28 luni(30.09.2018) 333,715 58,891
25 2.1 104782 Achiziție utilaje performante pentru SC BRIFCO ENERGY SRL SC BRIFCO ENERGY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/24/2018 5/31/2019 67.96% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 754,590 133,163 222,632 0 210,973 1,321,358 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 33 luni la 35 luni 317,484 56,027
26 2.1 105305 Diversificarea activității SC VIPERCIG EUROPA SRL prin modificarea structurii de producție a atelierului C1, P+1E SC VIPERCIG EUROPA SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/1/2018 10/31/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Curtea de Argeș BP 1 705,273 124,460 207,433 0 4,760 1,041,926 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 12 luni la 27 luni(31.10.2019) 19,623 3,463
27 2.1 105756 Creșterea competitivității SC AHP BUILDING VISION SRL prin achiziția unui utilaj performant de injecție SC AHP BUILDING VISION SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 1/26/2018 4/30/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Curtea de Argeș BP 1 756,798 133,553 222,588 0 243,729 1,356,667 In implementare Act Aditional nr.1, prelungirfe perioada de implementare de la 24 luni la 32 luni(30.04.2019) 756,050 133,421
28 2.1 106230 Retehnologizarea sectorului productiv la SC OLMA MARKET INDUSTRY SRL SC OLMA MARKET INDUSTRY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/2/2018 4/30/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 751,123 132,551 220,919 0 237,534 1,342,127 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 32 luni(30.04.2019) 751,008 132,531
29 2.1 106309 Modernizarea infrastructurii tehnologice (M.I.T) pentru fabricarea accesoriilor auto la MARATHON SERVICII COMERT SRL, Câmpulung SC MARATHON SERVICII COMERT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/8/2018 3/31/2019 67.91% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 503,046 88,773 148,973 0 153,598 894,389 In implementare Act Aditional nr.1, mod cf
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 33 luni la 35 luni(30.11.2018)
Act Aditional nr.3, prelungire perioada de implementare de la 35 luni la 39 luni(31.03.2019)
0 0
30 2.1 106347 Dezvoltarea societății VAS CONSTRUCT EXCLUSIV SRL prin achiziția de echipamente performante SC VAS CONSTRUCT EXCLUSIV SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/8/2017 6/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 535,895 94,570 157,616 0 149,735 937,817 finalizat 0.00 535,080 94,426
31 2.1 106505 Creșterea competitivității SC VALDO EQUIPMENT SRL prin diversificarea activității curente SC VALDO EQUIPMENT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/18/2017 7/31/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Topoloveni BP 1 519,076 91,602 152,669 0 149,791 913,137 finalizat Act Aditional nr.1, prel perioada de implementare de la 30 luni la 32 luni(31.07.2018) 516,278 91,108
32 2.1 106552 Retehnologizarea sectorului productiv la SC EXPERT SERVICII VIDANJARE SRL SC EXPERT SERVICII VIDANJARE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/4/2017 7/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Ștefănești BP 1 735,048 129,714 216,190 0 247,894 1,328,846 finalizat 0.00 733,992 129,528
33 2.1 106609 Creșterea competitivității prin retehnologizare la SC FOX VILLAGE RO SRL SC FOX VILLAGE RO SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/4/2017 11/30/2019 70.04% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 759,997 134,117 190,976 0 230,367 1,315,457 In implementare Act Aditional nr.1 prelugire perioada de implementare
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 32 luni la 38 luni(30.11.2019)
0 0
34 2.1 106617 Retehnologizarea sectorului productiv la SC PLASTIC INVEST TOP SRL PLASTIC INVEST TOP SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/28/2017 8/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 586,595 103,517 172,528 0 199,435 1,062,075 finalizat Act Aditional nr.1, mod denumire proiect 586,391 103,481
35 2.1 107156 Dezvoltarea activității LACOLI CONSTRUCT SRL prin achiziția de echipamente inovatoare de producție SC LACOLI CONSTRUCT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/7/2017 8/31/2018 53.76% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 757,590 133,692 517,859 0 273,464 1,682,605 finalizat 0.00 752,669 132,824
36 2.1 107224 Dezvoltarea SC DOMAR SRL prin achiziția de utilaje tehnologice performante SC DOMAR SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/6/2018 2/28/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Ștefănești BP 1 446,716 78,832 131,387 0 124,818 781,753 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 12 luni la 15 luni(28.02.2019) 444,507 78,442
37 2.1 107433 Dezvoltare birou agenție de publicitate SC BRAINUP COLLECTIVE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/7/2018 1/31/2020 72.25% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 678,742 119,778 140,915 0 200,507 1,139,942 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 32 luni la 44 luni(31.01.2020) 25,075 4,425
38 2.1 107805 Dezvoltarea activității SENIOR RENTAL IDEAS SRL prin achiziția de echipamente performante SC SENIOR RENTAL IDEAS  SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 11/27/2017 4/30/2019 65.01% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 760,273 134,166 275,068 0 224,747 1,394,253 in implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 31 luni(30.04.2019) 760,273 134,166
39 2.1 107827 Creșterea competitivității ALTHEO FAMILY AUDIT prin dezvoltarea activităților de servicii de publicitate SC ALTHEO FAMILY AUDIT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/15/2017 11/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Mioveni BP 1 574,780 101,432 169,053 0 173,230 1,018,495 finalizat 0.00 574,768 101,430
40 2.1 107886 Achiziția de software și echipamente performante în vederea dezvoltării durabile a SC SRGM GARANTII MOBILIARE SRL SC SRGM GARANTII MOBILIARE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/5/2018 12/31/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 327,245 57,749 96,249 0 91,436 572,679 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 19 luni la 22 luni(30.09.2018)
Act Aditional nr.2prelungire perioada de implementare la 25 luni
305,475 53,907
41 2.1 108003 Achiziție de utilaje de construcții la SC ALPIR AUTO 1980 SRL SC ALPIR AUTO 1980 SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/6/2018 1/31/2019 65.91% Sud Muntenia Argeș Ștefănești BP 1 756,500 133,500 257,850 0 218,091 1,365,941 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 27 luni la 29 luni(31.01.2019) 744,360 131,358
42 2.1 108169 Achiziție utilaje specifice activității de producție corpuri de iluminat cu LED-uri la SC BEFICIENT FINANCIAL CONSULTING SRL, oraș Curtea de Argeș, jud.Argeș SC BEFICIENT FINANCIAL CONSULTING SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/15/2018 2/28/2019 70.55% Sud Muntenia Argeș Curtea de Argeș BP 1 656,969 115,936 158,306 0 208,154 1,139,365 In implementare Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare
Act Aditional nr.2 mod CF
631,967 111,524
43 2.1 108328 Achiziție utilaje tehnologice de construcții în cadrul SC AGROCONCRET FACTORY SRL SC AGROCONCRET FACTORY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/20/2018 11/9/2018 72.10% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 667,222 117,745 140,393 0 176,889 1,102,249 finalizat Act Aditional nr.1, mod CF 638,547 112,685
44 2.1 108375 Îmbunătățirea competitivității societății MARA-NICO DENT SRL, prin înființarea unui serviciu inovativ de tehnică dentară SC MARA-NICO DENT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/24/2018 8/31/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 506,151 89,321 148,868 0 141,425 885,765 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 20 luni la 32 luni(31.08.2019) 14,484 2,556
45 2.1 108496 Dezvoltarea firmei SC AGREMIN TRANSCOM 99 SRL SC AGREMIN TRANSCOM 99 SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/12/2017 11/10/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Ștefănești BP 1 745,214 131,508 219,181 0 208,579 1,304,482 finalizat 0.00 737,757 130,192
46 2.1 108537 Dezvoltarea societății HABITAT INSTAL CONCEPT SRL SC HABITAT INSTAL CONCEPT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/23/2017 8/31/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 757,296 133,641 222,734 0 212,788 1,326,459 finalizat 0.00 757,280 133,638
47 2.1 108577 Diversificarea serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor în cadrul microîntreprinderii SC VLADIAND AUTO PRESTSERV SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/19/2018 12/17/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Mioveni BP 1 432,331 76,294 127,156 0 16,498 652,278 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 31 luni la 41 luni(17.12.2019) 72,029 12,711
48 2.1 109030 Servicii noi în cadrul microintreprinderii AREA EXPERT SOLUTIONS SRL SC AREA EXPERT SOLUTIONS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/7/2018 12/18/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Mioveni BP 1 299,205 52,801 88,002 0 4,500 444,508 finalizat Act Aditional nr.1, mod CF 253,145 44,673
49 2.1 109164 Intrarea pe piața de lucrări speciale de construcții a CDLA ARG CONSULT S.R.L., prin achiziționarea de utilaje performante SC CDLA ARG CONSULT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/5/2018 9/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Topoloveni BP 1 753,037 132,889 221,482 0 47,898 1,155,306 finalizat 0.00 751,335 132,589
50 2.1 109240 ANAMORFIC SC PIXEL MEDIA SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/7/2018 2/28/2019 76.50% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 694,508 122,560 90,785 0 172,492 1,080,346 finalizat 0.00 684,435 120,783
51 2.1 109248 Dotare laborator etalonări metrologice la SC ACIS CONTRAST EXCLUSIV SRL SC ACIS CONTRAST EXCLUSIV SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/6/2018 1/31/2019 67.89% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 404,600 71,400 120,004 0 121,419 717,423 In implementare 0.00 386,876 68,272
52 2.1 109349 Dotarea cu echipamente performante în cadrul H.V.I.D. CCONSULTING GROUP SC H.V.I.D. CONSULTING GROUP SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/5/2018 1/31/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 277,546 48,979 81,631 0 86,820 494,976 finalizat 0.00 273,823 48,322
53 2.1 109379 Pomovarea spiritului antreprenorial prin diversificarea activității la SC IDEAL RODECOR DTR SRL SC IDEAL RODECOR DTR SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/7/2018 2/28/2019 57.09% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 638,930 112,752 367,392 0 213,814 1,332,889 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 23 luni la 27 luni(28.02.2019)
622,305 109,819
54 2.1 109598 Dezvoltarea durabilă a activității SC PAD PLASTIC PROD SRL-D prin tehnologizare SC PAD PLASTIC PROD SRL-D consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/5/2017 11/30/2018 58.95% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 638,907 112,716 332,188 0 240,434 1,324,247 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget 634,310 111,937
55 2.1 109637 Achiziția de echipamente performante la SC STIMA NETWORK SRL SC STIMA NETWORK SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/5/2018 8/31/2018 67.92% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 255,868 45,153 75,726 0 71,582 448,329 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 19 luni la 20 luni(31.08.2018) 253,475 44,731
56 2.1 109643 Dezvoltarea TCM FILER FACTORY SRL prin achiziționarea de echipamente performante pentru producția filerului de calcar SC TCM FILER FACTORY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/18/2017 1/31/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 625,113 110,314 183,857 0 174,664 1,093,948 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 22 luni la 25 luni(31.01.2019) 138,097 24,370
57 2.1 110140 Creșterea competitivității ADM EURO DENTAL LABORATORY SRL, prin dotarea cu echipamente performante, inovative pentru serviciile de tehnica dentara SC ADM EURO DENTAL LABORATORY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/4/2018 4/30/2019 76.50% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 724,415 127,838 94,695 0 0 946,948 In implementare 0.00 717,418 126,603
58 2.1 110154 Creșterea competitivității SC INOVATOR SMART CHOICE SRL prin achiziție echipamente specifice pentru dezvoltarea activității de producție SC INOVATOR SMART CHOICE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/18/2018 2/28/2020 68.00% Sud Muntenia Argeș Curtea de Argeș BP 1 737,913 130,220 217,033 0 253,299 1,338,465 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 38 luni(28.02.2020) 499,566 88,159
59 2.1 110173 Dotarea societății INFRA PROCONSUL SRL cu echipamente SC INFRA PROCONSUL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/7/2018 7/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 96,603 17,048 28,413 0 29,677 171,740 finalizat 0.00 94,925 16,751
60 2.1 110187 Dezvoltare activitate de măsurători cadastrale prin achiziție de echipamente și software specializat SC METROPOLITAN CAD SRL-D consolidarea pozitiei pe piata a societății 2/7/2018 9/30/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 99,429 17,546 29,244 0 0 146,219 finalizat 0.00 99,106 17,489
61 2.1 110194 Creșterea competitivității prin diversificarea activității la SC PROJECT MATRITE SRL SC PROJECT MATRITE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/21/2018 11/30/2019 70.55% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 758,026 133,769 182,657 0 207,339 1,281,791 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 34 luni(30.11.2019) 0 0
62 2.1 110287 Dezvoltarea societății PARCFILM prin ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SC PARCFILM SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/21/2018 12/31/2018 73.10% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 719,230 126,923 137,746 0 199,596 1,183,495 In implementare Act Aditional nr.1, mod CF 692,990 122,292
63 2.1 110289 Achiziția de echipamente performante la SC DOMAVE ANGHEL SRL SC DOMAVE ANGHEL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 1/30/2018 6/30/2018 73.78% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 666,230 117,570 119,195 0 173,006 1,076,002 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 16 luni la 17 luni(30.06.2018) 665,980 117,526
64 2.1 111092 Creșterea competitivității economice a ALPHA PARTENER SISTEM SRL prin achiziția de utilaje performante SC ALPHA PARTENER SISTEM SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/19/2018 8/31/2019 72.25% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 478,253 84,398 99,291 0 125,769 787,711 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 24 luni la 29 luni(31.08.2019) 470,483 83,026
65 2.1 111461 Achiziția de utilaje în vederea completării gamei de produse comercializate de VIVA METAL DECOR SRL SC VIVA METAL DECOR SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/19/2018 4/30/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Curtea de Argeș BP 1 676,381 119,361 198,935 0 199,476 1,194,153 In implementare 0.00 0 0
66 2.1 111527 Consolidarea poziției pe piață a CLINICII MĂRCULESCU SRL SC CLINICA MĂRCULESCU SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/24/2018 9/30/2019 67.50% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 468,964 82,758 143,055 0 19,296 714,072 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 38 luni la 44 luni 132,789 23,433
67 2.1 111682 Dotare sala fitness în cadrul ELYSSIUM WELLNESS SRL SC ELYSSIUM WELLNESS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/5/2018 12/31/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 634,125 111,904 186,507 0 185,952 1,118,490 finalizat 0.00 634,089 111,898
68 2.1 111788 Diversificarea activității în cadrul SC TOMPOS PRODCOM PART 2003 SRL  prin înființarea unei secții de producție SC TOMPOS PRODCOM PART 2003 SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/7/2018 1/31/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 527,087 93,015 155,025 0 161,872 936,999 finalizat 0.00 524,658 92,587
69 2.1 112307 Diversificarea activității UNIV STONE ARG SRL prin înființarea unei linii de prelucrare piatră naturală UNIV STONE ARG SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/21/2018 10/31/2019 76.50% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 657,299 115,994 85,922 0 163,251 1,022,466 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 32 luni 278,443 49,137
70 2.1 112316 Achiziția de utilaje și echipamente în vederea extinderii activității și îmbunătățirii competitivității economice a societății STESI SRL STESI SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/11/2018 2/28/2019 66.10% Sud Muntenia Argeș Ștefănești BP 1 760,218 134,156 255,651 0 218,744 1,368,769 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget 714,293 126,052
71 2.1 112372 Modernizarea societății DEVELOPMENT FUTURE SOLUTION SRL prin achiziția de echipamente SC DEVELOPMENT FUTURE SOLUTION SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/20/2018 8/31/2019 75.65% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 623,079 109,955 90,600 0 158,037 981,671 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 6 luni la 12 luni(30.04.2019)
Act Aditional nr2, prelungire perioada de implementare de la 12 luni la 16 luni(31.08.2019)
27,249 4,809
72 2.1 112469 Crearea unei unități de producție mobilă în cadrul societății CONTEXPERT INFO PLUS SRL CONTEXPERT INFO PLUS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/20/2018 5/31/2020 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 757,828 133,734 222,891 0 54,026 1,168,479 In implementare 0.00 21,288 3,757
73 2.1 112497 SMART REFUGE HUB SC VALUES IN EDUCATION SRL-D consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/21/2018 10/31/2019 71.40% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 404,245 71,337 90,587 0 0 566,170 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 22 luni la 32 luni(31.10.2019) 7,497 1,323
74 2.1 112531 Îmbunătățirea competitivității societății FELIX SRL prin achiziția de echipamente performante SC FELIX SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/3/2018 3/31/2019 76.50% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 682,535 120,447 89,220 0 169,519 1,061,722 In implementare Act Aditional nr.1,
prelungire perioada de implementare de la 20 luni la25 luni(31.03.2019)
681,124 120,198
75 2.1 112585 Dezvoltarea SC MAGIC STUDIO SRL prin achiziție de echipamente SC MAGIC STUDIO SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/16/2018 4/30/2019 76.50% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 676,672 119,413 88,454 0 168,062 1,052,600 In implementare 0.00 674,225 118,981
76 2.1 112722 Dotare cu echipamente performante pentru dezvoltarea INDIVIDUAL GROUP 2003 SRL INDIVIDUAL GROUP 2003 SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/3/2018 2/28/2019 76.50% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 338,860 59,799 44,295 0 88,921 531,875 In implementare 0.00 284,298 50,170
77 2.1 112729 Diversificarea activității societății SC RIR LOGISTIC EXTERN SRL SC RIR LOGISTIC EXTERN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/19/2018 4/30/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 379,583 66,985 111,642 0 106,060 664,271 In implementare 0.00 379,017 66,885
78 2.1 112774 Dezvoltarea activității SC ARGOS PRE INTERNATIONAL SRL prin achiziția de echipamente SC ARGOS P.R.E. INTERNATIONAL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/15/2018 3/31/2020 68.00% Sud Muntenia Argeș  Curtea de Argeș BP 1 359,888 63,510 105,849 0 0 529,247 In implementare Act Aditional nr. 1 prelungire perioada de implementare la 24 luni 0 0
79 2.1 112795 Dezvoltarea activității de construcții rezidențiale și nerezidențiale prin achiziție de utilaje în cadrul  SC ELY CLEAN FOREVER SRL SC ELY CLEAN FOREVER SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/18/2018 8/31/2019 75.14% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 365,291 64,463 56,393 0 124,590 610,737 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 30 luni 6,800 1,200
80 2.1 112843 Dezvoltarea activității  VICTORY TOP SPEDITION SRL-D VICTORY TOP SPEDITION SRL-D consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/18/2018 12/31/2018 71.81% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 680,974 120,172 147,180 180,539 1,128,865 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 19 luni la 22 luni(31.12.2018) 678,964 119,817
81 2.1 112951 Construire și dotare service auto BRILLIANTIS GROUP 2003 SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/2/2018 8/31/2019 76.50% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 760,275 134,166 99,382 0 208,526 1,202,349 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 23 luni la 30 luni(31.08.2019) 352,367 62,182
82 2.1 113004 Extinderea activității SC SALMI ECOMOB PRODUCTION SRL  cu producția de mobilă SALMI ECOMOB PRODUCTION SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 5/21/2018 2/28/2019 70.94% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 747,150 131,850 174,202 0 200,108 1,253,311 In implementare 0.00 744,388 131,363
83 2.1 113267 Achiziționarea de echipamente performante în cadrul IOSE INVEST SRL IOSE INVEST SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 3/13/2018 1/31/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 359,874 63,507 105,911 0 103,090 632,382 In implementare Act Aditional nr.1 modificare specificatii tehnice 359,874 63,507
84 2.1 113381 Dezvoltarea SC PROFESSIONAL COMPUTER LAND SRL prin achiziția de echipamente de ultimă generație  PROFESSIONAL COMPUTER LAND SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/12/2018 11/30/2018 76.50% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 660,342 116,531 86,319 0 164,006 1,027,198 finalizat Act Aditional nr.1 prelungire perioada de implementare 658,683 116,238
85 2.1 113439 Îmbunătățirea competitivității firmei  PAN VEL TRANS SRL  prin modernizarea, inovarea și diversificarea serviciilor oferite PAN VEL TRANS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 4/3/2018 8/31/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 310,482 54,791 91,318 0 92,411 549,002 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 22 luni la 25 luni(31.03.2019)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 28 luni(30.06.2019)+buget
Act Aditional nr.3, prelungire perioada da implementare de la 28 luni la 30 luni (31.08.2019)
236,540 41,742
86 2.1 113453 Achiziție dotări pentru SC HORUS CENTER SRL SC HORUS CENTER SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/21/2018 4/30/2019 67.77% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 202,300 35,700 60,524 0 68,720 367,244 In implementare 0.00 188,982 33,350
87 2.1 113480 Creșterea competitivității societății MUNTENIA SOLAR PARKS SRL  prin reorganizarea activității de bază SC MUNTENIA SOLAR PARKS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/18/2018 5/31/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 414,462 73,140 121,901 115,806 725,309 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 19 luni la 22 luni(31.01.2019)
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare la 31.05.2019(26 luni)
412,604 72,812
88 2.1 113489 Dezvoltarea unei noi activități în cadrul  SC HAHAHA MANAGEMENT&EVENTS SRL  SC HAHAHA MANAGEMENT&EVENTS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/21/2018 5/31/2020 76.50% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 153,834 27,147 20,109 0 38,207 239,297 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 38 luni(31.05.2020) 0 0
89 2.1 113496 Creșterea competitivității societății  SC AGRO IMOB WEST SRL prin dotarea cu utilaje  pentru lucrări de construcții AGRO IMOB WEST SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/22/2018 8/31/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 434,479 76,673 127,788 121,399 760,339 In implementare Act Aditional nr.1 modificare caracteristici
Act Aditional nr.2, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 30 luni(31.08.2019)
430,964 76,052
90 2.1 113509 Creșterea competitivității ADVANCED DENTAL FAMILY CLINIC SRL , prin dotarea cu echipamente performante, inovative pentru serviciile de tehnică dentară SC ADVANCED DENTAL FAMILY CLINIC SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/18/2018 12/31/2018 68.00% Sud Muntenia Argeș  Ștefănești, Valea Mare Podgoria BP 1 582,502 102,794 171,324 0 0 856,620 finalizat Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 19 luni la 21 luni 582,034 102,712
91 2.1 113669 Dezvoltarea societșții  GROZAV PROIECT SRL GROZAV PROIECT SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/21/2018 4/30/2020 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 394,655 69,645 116,075 0 142,401 722,776 In implementare Act aditional nr. 1 in urma devenirii societatii platitoare de TVA 9,180 1,620
92 2.1 113712 Dezvoltarea societății DSC SPEDITION SERV SRL  prin înființarea unui centru de fitness DSC SPEDITION SERV SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/18/2018 4/30/2019 68.00% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 466,098 82,253 137,088 0 152,514 837,953 In implementare 0.00 0 0
93 2.2 110529 Achiziție dotări pentru extinderea activității de tratare și eliminare a deșeurilor nepericuloase a societății GIREXIM UNIVERSAL SA SC GIREXIM UNIVERSAL SA consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/7/2018 7/31/2019 51.77% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 3,076,930 542,988 2,322,839 0 1,143,592 7,086,348 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 32 luni(31.07.2019 37,629 6,640
94 2.2 110797 Construirea și dotarea unei unități de producție a articolelor de ambalaj din material  plastic A&C INTERNATIONAL ROAD  CARGO SRL cresterea competitivitatii societatii 8/8/2018 11/30/2020 60.56% Sud Muntenia Argeș Topoloveni BP 1 3,829,287 675,757 1,817,837 0 1,281,216 7,604,096 In implementare Act Aditional nr.1, mod CF 166,189 29,327
95 2.2 111190 Înființarea unei unități de producție în cadrul SC DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL SC DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/22/2018 6/30/2020 59.50% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 3,734,175 658,972 1,882,777 0 2,165,012 8,440,936 In implementare 0.00 297,499 52,500
96 2.2 111369 Achiziții echipamente performante pentru diversificarea activității societății FAR EAST TRADING SRL SC FAR EAST TRADING SRL cresterea competitivitatii societatii 10/4/2018 3/31/2020 61.96% Sud Muntenia Argeș Curtea de Argeș BP 1 826,464 145,847 361,594 0 253,442 1,587,346 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni la 36 luni(31.03.2020) 0 0
97 2.2 111549 Extinderea activității de producție a SC ATLANTA TECHNO GRUP SRL (construire hală producție) SC ATLANTA TECHNO GRUP SRL cresterea competitivitatii societatii 12/13/2018 12/31/2020 60.54% Sud Muntenia Argeș  Mun. Pitești, jud. Argeș BP 1 2,155,009 380,296 1,024,357 0 852,276 4,411,938 In implementare 0.00 0 0
98 2.2 111826 Creșterea competitivității economice a socitetății RONERA RUBBER SA prin realizarea unei investiții inițiale SC RONERA RUBBER SA dezvoltarea economica durabila a societatii RONERA RUBBER SA si cresterea avantajului competitiv 5/16/2018 3/31/2020 51.94% Sud Muntenia Argeș Bascov BP 1 3,839,156 677,498 2,874,182 0 2,382,368 9,773,204 In implementare Act Aditional nr.1, mod indicatori 3,594,196 634,270
99 2.2 112227 Extindere unitate producție componente auto ALC INJECT POLISTIREN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/30/2018 10/31/2019 51.64% Sud Muntenia Argeș Pietroșani BP 1 3,370,022 594,710 2,561,397 0 1,239,964 7,766,093 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare
Act Aditional nr.2, mod CF
0 0
100 2.2 112272 Dezvoltarea de noi produse în cadrul SC TECHNOLOGY SIGNUS 1995 SRL SC TECHNOLOGY SIGNUS 1995 SRL cresterea competitivitatii S.C. TECHNOLOGY SIGNUS 1995 S.R.L. 5/29/2018 6/30/2019 60.16% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 2,976,410 525,249 1,445,700 0 982,031 5,929,390 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 27 luni la 30 luni(30.06.2019) 2,864,432 505,488
101 2.2 112814 Construire hală de producție pentru spintecare, retezare și sortare cherestea uscata din fag și achiziție de utilaje specifice EUROCOM-EXPANSION SA consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/13/2018 5/31/2020 40.17% Sud Muntenia Argeș Curtea de Argeș BP 1 3,837,655 677,233 5,037,816 0 2,408,305 11,961,009 In implementare Act Aditional nr.1, mod CF 64,274 11,342
102 2.2 113231 Dezvoltarea durabilă prin diversificarea activității DIAPLAST PRODUCTION SRL  în domeniul fabricării ambalajelor din mase plastice DIAPLAST PRODUCTION SRL cresterea competitivitatii societatii 5/30/2018 11/30/2019 54.11% Sud Muntenia Argeș  Mărăcineni BP 1 2,325,286 410,345 1,561,344 0 816,961 5,113,935 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 26 luni 33 luni(30.11.2019) 2,137,515 377,208
103 2.2 113410 Extinderea și diversificarea activității VENUS BCLMOB CLASS SRL prin înființarea unei noi unități VENUS BCLMOB CLASS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 7/9/2018 12/31/2019 52.12% Sud Muntenia Argeș Bascov BP 1 3,824,076 674,837 2,838,157 0 1,394,043 8,731,112 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 27 luni la 33 luni(31.12.2019) 1,260,212 222,390
104 2.2 113411 Inovare și armonizare cu standardele UE pentru serviciile de radiologie și imagistică medicală în cadrul DIOPROMED RADIOLOGY SRL DIOPROMED RADIOLOGY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/2/2018 2/25/2020 60.13% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 3,783,268 667,636 1,841,104 0 6,212 6,298,219 In implementare 0.00 49,467 8,730
105 2.2 114041 Achiziție de echipamente performante în scopul creșterii competitivității NOVA TEXTIL ELASTIC WEBBING SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 6/25/2018 2/29/2020 61.50% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 1,577,191 278,328 709,258 0 487,308 3,052,084 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 27 luni la 36 luni(29.02.2020) 52,165 9,206
106 2.2 114074 Diversificarea activității SC ȘAPTE DIN ȘAPTE SRL prin înființarea unei unități de producție SC ȘAPTE DIN ȘAPTE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/28/2018 12/31/2020 59.50% Sud Muntenia Argeș Curtea de Argeș BP 1 3,830,381 675,950 1,931,285 0 1,710,582 8,148,197 In implementare 0.00 0 0
107 2.2 114210 Extinderea și diversificarea activității BRICO WOOD TRADE SRL prin achiziția de utilaje performante SC BRICO WOOD TRADE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/8/2018 6/30/2019 60.35% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 2,843,355 501,768 1,366,166 0 895,145 5,606,434 In implementare 0.00 2,186,326 385,822
108 2.2 114289 Construire și dotare hotel în municipiul Câmpulung, județul Argeș SC INTER-EXPRES SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/10/2018 8/31/2021 60.22% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 3,736,759 659,428 1,809,434 0 1,582,973 7,788,593 In implementare 0.00 103,670 18,295
109 2.2 114737 Diversificarea activității societății 2D BARCODE SOLUTIONS SRL prin achiziția de echipamente performante SC 2D BARCODE SOLUTIONS SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/9/2018 1/31/2020 60.40% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 3,817,690 673,710 1,859,220 0 1,209,186 7,559,806 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget 50,107 8,842
110 2.2 114777 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității în cadrul MALVINTEX EUROTEN SRL SC MALVINTEX EUROTEN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/6/2018 11/30/2019 61.54% Sud Muntenia Argeș Topoloveni BP 1 2,105,310 371,525 944,222 0 652,916 4,073,974 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 25 luni la 31 luni(30.11.2019) 1,893,572 334,160
111 2.2 114799 DEZVOLTAREA SUSTENABILA A SC DODI PLAST TECH SRL PRIN EXTINDEREA SI MODERNIZAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE DODI PLAST TECH SRL #N/A 1/23/2019 10/31/2019 60.56% Sud Muntenia Arges Pitesti BP 1 3,571,616 630,285 1,695,192 0 1,125,798 7,022,892 In implementare 0.00 100,980 17,820
112 2.2 114824 Crearea unei noi unități de producție și creșterea competitivității economice a SC ARS LIBRI PROF SRL SC ARS LIBRI PROF SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/3/2018 7/31/2020 53.77% Sud Muntenia Argeș   Broșteni, Costești BP 1 3,839,620 677,580 2,623,139 0 1,356,664 8,497,004 In implementare 0.00 789,976 139,408
113 2.2 114833 Clubul Sănătății SC CLUBUL SANATATII SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/10/2018 11/30/2019 60.44% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 2,690,332 474,764 1,286,471 0 0 4,451,568 In implementare 0.00 79,277 13,990
114 2.2 115188 Dezvoltarea capacității de producție și creșterea competitivității economice a SC L&G ABSOLUT ADMIN SRL SC L&G ABSOLUT ADMIN SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/3/2018 7/31/2020 59.98% Sud Muntenia Argeș Costești, Brosteni BP 1 3,309,656 584,057 1,624,384 0 1,048,438 6,566,535 In implementare Act Aditional nr. 1 modificare caracteristici tehnice echipamente 54,473 9,613
115 2.2 115256 Îmbunătățirea competitivității RONEST FLY SRL prin extinderea capacităților avansate de producție RONEST FLY SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/7/2018 6/30/2020 61.28% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1 2,550,333 450,059 1,161,721 0 791,337 4,953,449 In implementare Act Aditional nr.1
modificare buget
847,658 149,587
116 2.2 115299 Creșterea competitivității firmei SC CLEMANS ALL-GLASS SRL CLEMANS ALL-GLASS SRL #N/A 3/4/2019 12/31/2020 54.59% Sud Muntenia Argeș Bascov BP 1 3,554,656 627,292 2,329,941 0 1,237,259 7,749,148 In implementare 0.00 0 0
117 2.2 115319 Diversificarea și extinderea serviciilor medicale ale clinicii NATISAN NATISAN MEDICINĂ GENERALA SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 10/3/2018 1/31/2020 52.37% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 2,249,440 396,960 1,648,717 0 0 4,295,117 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 24 luni la 34 luni(29.02.2020) 95,587 16,868
118 2.2 115493 Diversificarea activității IDEA-GROUP SRL  prin înființarea unei noi unități de producție mobilier pentru magazine IDEA-GROUP SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 9/4/2018 1/31/2020 61.12% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 786,889 138,863 361,684 0 244,613 1,532,049 In implementare Act Aditional nr.1, mod caract tehnice 296,485 52,321
119 2.2 115518 Dezvoltarea durabilă prin consolidarea activității RECYCLING MONDO PLAST SRL în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate RECYCLING MONDO PLAST SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 8/28/2018 6/30/2019 54.41% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 1,533,304 270,583 1,014,137 0 541,411 3,359,437 In implementare 0.00 1,430,822 252,498
120 2.2 115829 Extinderea capacității serviciilor medicale oferite de Centrul Medical Sfântul Nicolae prin achiziționarea de echipamente CENTRUL MEDICAL SFÂNTUL NICOLAE SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/17/2018 10/31/2020 61.29% Sud Muntenia Argeș Pitesti BP 1 3,159,862 557,623 1,437,898 0 0 5,155,383 In implementare 0.00 0 0
121 2.2 115868 Extinderea capacităților productive la SC MUSA PITEȘTI ”96 SRL SC MUSA PITEȘTI ”96 SRL consolidarea pozitiei pe piata a societății 12/17/2018 12/31/2019 51.97% Sud Muntenia Argeș Cateasca, Sat Coseri, BP 1 2,616,969 461,818 1,956,771 0 956,756 5,992,315 In implementare 0.00 0 0
122 2.2 116209 EXTINDEREA ACTIVITĂȚII S.C. RECOMET IMPEX S.R.L. RECOMET IMPEX SRL #N/A 2/27/2019 12/31/2020 59.69% Sud Muntenia Argeș Pitesti BP 1 3,794,477 669,614 1,892,876 0 1,584,235 7,941,201 In implementare 0.00 0 0
123 2.2 116341 Dezvoltarea societății ENERGOMONTAJ GRUP SRL prin achiziția de echipamente performante Energomontaj Grup SRL 4/10/2019 12/31/2021 54.23% Sud Muntenia Argeș Bascov BP 3,788,784 668,609 2,528,563 0 1,555,028 8,540,984 In implementare 0.00 0 0
124 2.2 116584 EXTINDEREA CAPACITATII SI IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ROWEB DEVELOPMENT SRL IN VEDEREA DEZVOLTARII SERVICIILOR PRESTATE ROWEB DEVELOPMENT SRL #N/A 2/20/2019 3/31/2020 54.08% Sud Muntenia Argeș Pitești BP 1 1,669,249 294,573 1,123,017 0 671,374 3,758,214 In implementare 0.00 0 0
125 2.2 116639 DEZVOLTAREA DURABILA PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITAÞII GROUP CONCIF SRL ÎN DOMENIUL RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE GROUP CONCIF SRL #N/A 1/30/2019 11/30/2019 52.77% Sud Muntenia Argeș Lerești BP 1 3,838,465 677,376 2,758,260 0 1,387,970 8,662,071 In implementare 0.00 0 0
126 2.2 116886 Cresterea competitivitatii firmei Musceleanca A.M.C. prin extinderea unitaþii existente si prin diversificarea serviciilor MUSCELEANCA A.M.C. SRL 4/10/2019 6/30/2021 59.81% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 1,194,128 210,728 591,836 0 382,061 2,378,753 In implementare 0.00 0 0
127 2.2 117051 Diversificarea producției unitații existente în domeniul recuperarii materialelor reciclabile sortate din deseuri din construcții ANP EXPERT 2007 SRL 4/17/2019 6/30/2020 51.88% Sud Muntenia Argeș Ratesti BP 2,373,231 418,806 1,782,419 0 869,147 5,443,603 In implementare 0.00 0 0
128 2.2 117071 Construire hotel „SIERRA” CONSTRUMAT & VOS SRL 4/8/2019 3/31/2022 59.99% Sud Muntenia Argeș Pitesti BP 3,838,456 677,375 1,882,425 0 1,301,505 7,699,761 In implementare 0.00 0 0
129 2.2 117218 MODERNIZAREA Sl EXTINDEREA CAPACITAȚILOR DE CAZARE ACTUALE ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI HOTEL CLASIFICAT EASTERN TOUR CONSTRUCT SRL 4/16/2019 2/28/2021 61.65% Sud Muntenia Argeș Câmpulung BP 2,674,448 471,961 1,191,579 0 847,082 5,185,071 In implementare 0.00 0 0
130 3.1 114879 Modernizare, montare sistem panouri solare si eficientizare energetica a Bazinului Olimpic din Pitesti UAT Municipiul Pitești #N/A 5/30/2019 11/30/2021 85.00% Sud Muntenia Argeș Municipiul Pitești APL 13 11,647,766 1,781,423 274,065 0 2,091,323 15,794,578 In implementare 0.00 0 0
131 3.1 121305 Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București din orașul Topoloveni Orașul Topoloveni 4/8/2019 7/31/2020 51.00% Sud Muntenia Argeș Topoloveni APL 1,982,891 349,922 1,555,209 0 552,800 4,440,822 In implementare 0.00 0 0
132 3.2 122895 Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil și durabil în Municipiul Curtea de Argeș Municipiul Curtea de Argeș 4/8/2019 10/31/2021 85.00% Sud Muntenia Argeș Curtea de Argeș APL 34,632,519 5,296,738 814,883 0 92,983 40,837,123 In implementare 0.00 0 0
133 3.2 124132 Modernizare / Extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în Oraș Topoloveni UAT Orașul Topoloveni #N/A 6/26/2019 5/31/2021 85.00% Sud Muntenia Argeș Orașul Topoloveni APL 13 14,817,131 2,266,149 348,638 0 258,231 17,690,150 In implementare 0.00 0 0
134 5.1 116332 Restaurarea Galeriei de Artă “Rudolf Schweitzer-Cumpăna” – Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural PARTENERIAT intre UAT Județul Argeș si Ministerul Culturii impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 1/9/2018 9/9/2021 85.00% Sud Muntenia Argeș Pitești APL 94 16,608,111 2,540,064 390,779 32,161 19,571,116 In implementare 0.00 478 73
135 5.1 116333 Restaurarea Muzeului Județean Argeș – consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural PARTENERIAT intre UAT Județul Argeș si Ministerul Culturii impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 1/26/2018 9/26/2021 85.00% Sud Muntenia Argeș Pitești APL 94 18,242,972 2,790,102 429,246 0 0 21,462,320 In implementare 0.00 478 73
136 5.1 116343 Conservarea si consolidarea Cetatii Poenari, Arges UAT jud. Arges impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 3/14/2018 5/14/2020 85.00% Sud Muntenia Argeș Poenari APL 94 8,367,788 1,279,778 196,891 0 928,480 10,772,936 In implementare Act Aditional nr.1, modificare buget 68,612 10,494
137 5.1 117838 Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserică și paraclis, reparații curente, amenajări exterioase MANASTIREA ANINOASA impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 10/20/2017 7/20/2020 83.30% Sud Muntenia Argeș Aninoasa UC 94 14,982,024 2,643,887 359,712 0 0 17,985,623 In implementare Act Aditional nr.1 modificare buget 4,639,139 818,671
138 5.1 118903 Restaurare, consolidare și punere în valoare a ansamblului palatului episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare ARHIEPISCOPIA ARGEȘULUI ȘI MUSCELULUI impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 12/7/2017 3/7/2021 83.30% Sud Muntenia Argeș Curtea de Argeș UC 94 18,251,160 3,220,793 438,203 0 0 21,910,156 In implementare Act Aditional nr.1, modificare buget 7,040,333 1,242,412
139 5.1 119096 Consolidare, restaurare și punere în valoare a Mănăstirii Negru Vodă: Biserica Domnească “Adormirea Maicii Domnului” AG-II-m-A-13547.01. Turn Clopotniță AG-II-m-A-13547.05, Casa Egumenească AG-II-m-A-13547.03, Casa Domnească/Arhierească AG-II-m-A-13547.04,Zidul de incintă al bisericii AG-II-m-A-13547.08 Mănăstirea Negru Vodă impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 11/28/2017 2/28/2021 85.00% Sud Muntenia Argeș Câmpulung UC 94 16,477,800 2,907,847 395,625 0 0 19,781,272 In implementare Act Aditional nr.1 clauze contractuale 5,460,049 655,716
140 5.1 120880 Restaurare, consolidare și punere în valoare a Bisericii Sf. Nicolae Popa-Savu, Câmpulung Muscel, județul Argeș Parohia Sf. Nicolae – Popa Savu impulsionarea dezvoltarii locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural 3/8/2018 1/7/2021 85.00% Sud Muntenia Argeș Câmpulung Muscel UC 94 4,125,162 727,970 99,044 0 0 4,952,175 In implementare Act Aditional nr.1, mod buget 250,841 43,511
141 5.2 118328 Înființare parc nou în orașul Topoloveni UAT Orașul Topoloveni imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatii locale prin reconversia si refunctionalizarea unui teren neutilizat 9/7/2017 8/31/2019 85.00% Sud Muntenia Argeș Topoloveni APL 89 3,119,394 477,084 73,398 0 285,563 3,955,438 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 36 luni la 42 luni(07.08.2019) 1,449,386 221,671
142 6.1 114308 Modernizare DJ 504 lim. jud. Teleorman – Popesti- Izvoru- Recea- Cornatel – Vulpesti (DN65a), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popesti, Izvoru, Recea, Buzoesti, jud. Arges UAT Județul Argeș modernizarea si reabilitarea infrastructurii de acces care asigura conectivitatea indirecta cu reteaua TEN-T 1/9/2018 5/31/2021 85.00% Sud Muntenia Argeș Argeș APL 34 70,124,066 10,724,857 1,649,978 3,414,843 85,913,744 In implementare Act Aditional nr.1 modificare buget 140,471 21,484
143 6.1 122454 Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702G – km.3+824) km.98+000 – 140+034 (42,034 km.) în județul Argeș UAT Județ Arges 4/8/2019 9/30/2022 85.00% Sud Muntenia Argeș Argeș APL 83,686,998 12,799,188 1,969,106 0 1,362,717 99,818,008 In implementare 0.00 0 0
144 8.1 119306 Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești UAT Județ Arges 4/8/2019 4/22/2022 70.00% Sud Muntenia Argeș Pitești APL 4,785,538 1,914,215 136,730 0 3,586,333 10,422,816 In implementare 0.00 0 0
145 8.1 119335 Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești UAT Județ Arges 3/13/2019 6/30/2021 70.00% Sud Muntenia Argeș Pitești APL 2,398,171 959,268 68,519 0 4,165 3,430,124 In implementare 0.00 0 0
146 8.1 120367 Complex de 3 Locuințe protejate și Centru de zi, comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI – ARGEȘ dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate 12/13/2018 8/31/2021 85.00% Sud Muntenia Argeș Băbana APL 55 3,003,455 459,352 70,669 1,342,294 4,875,770 In implementare 0.00 0 0
147 8.1 120644 Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, comuna Tigveni, satul Bălilești, județul Argeș DGASPC #N/A 3/13/2019 1/31/2022 85.00% Sud Muntenia Argeș Ciofrângeni APL 55 3,584,204 548,172 84,334 1,349,013 5,565,723 In implementare 0.00 0 0
148 8.1 120687 Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, comuna Ciofrângeni, județul Argeș DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI – ARGEȘ 4/8/2019 5/31/2022 85.00% Sud Muntenia Argeș Ciofrângeni APL 3,584,204 548,172 84,334 0 1,475,519 5,692,229 In implementare 0.00 0 0
149 8.1 120699 Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, comuna Tigveni, sat Bârseștii de Jos, județul Argeș DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI – ARGEȘ dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate 12/13/2018 1/31/2022 85.00% Sud Muntenia Argeș Tigveni, sat Bârseștii de Jos APL 55 3,568,240 545,731 83,959 1,439,658 5,637,587 In implementare 0.00 0 0
150 10.1 124783 Modernizare și dotare Grădiniță Domnești S+P+1E, comuna Domnești, județul Argeș UAT Comuna Domnești #N/A 6/26/2019 5/31/2021 85.00% Sud Muntenia Argeș Comuna Domnești APL 55 2,010,692 307,518 47,310 0 49,980 2,415,500 In implementare 0.00 0 0
151 3.1.B 114782 Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ, situat in Pitesti-Piata Vasile Milea, nr.1, judetul Arges U.A.T. Judetul Arges cresterea eficientei energetice a clădirii 7/3/2018 6/30/2021 85.00% Sud Muntenia Argeș Pitesti APL 13 20,937,845 3,202,258 492,656 0 9,219,728 33,852,487 In implementare 0.00 103,913 15,893
152 3.1.B 114860 Creterea eficienței energetice a spitalului de recuperare Brădet UAT Județul Argeș cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet 5/25/2018 9/30/2020 85.00% Sud Muntenia Argeș Brăduleț APL 13 2,741,048 419,219 64,495 0 108,816 3,333,578 In implementare Act Aditional nr.1, prelungire perioada de implementare de la 38 luni la 54 luni(30.09.2020) 121,835 18,634
153 3.1.B 115805 Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș UAT Municipiul Curtea de Argeș cresterea eficientei energetice a Spitalului 6/19/2018 4/2/2021 85.00% Sud Muntenia Argeș Curtea de Argeș APL 13 12,789,677 1,956,068 300,934 0 2,537,111 17,583,789 In implementare 0.00 220,507 33,725
TOTAL 538,364,673 89,235,593 90,323,338 0 81,538,912 799,462,518