Alba 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
JUDEȚUL ALBA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 2 / 2.1 104647 Modernizarea microintreprinderii EPIMAG SRL SC EPIMAG SRL Consolidarea poziției pe piața a microîntreprinderii EPIMAG SRL în domeniul de activitate vizat – cod CAEN 1330: Finisarea materialelor textile, prin dezvoltarea activitatii de productie existente în zona urbana. 04/10/2017 3/31/2019 80.00% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 759,751 134,074 223,456 213,564 1,330,844 FINALIZAT 1 590,444 104,196
2 2 / 2.1 103526 Retehnologizarea și modernizarea fluxului de producție a societății ROBIMEX SRL SC ROBIMEX SRL Creșterea capacității de producție in domeniul producție de tâmplărie din lemn pentru geamuri si uși menit sa asigure creșterea competitivității si notorietății la nivel local si regional al companiei ROBIMEX SRL, prin creșterea calității si performanței în aceste domenii, intensificarea colaborării pe baza de parteneriate pe linia de producție tâmplărie pe plan local si regional, atragerea de personal competitiv, dezvoltarea calității vieții. 9/27/2017 7/31/2019 80.00% CENTRU AB Sebes Privat 001 641,928 113,281 188,802 187,889 1,131,901 FINALIZAT  anticipat 18.03.2019 0 639,077 112,778
3 2 / 2.1 113401 Creşterea competitivităţii SC Luksim Prest SRL  SC LUKSIM PREST SRL Consolidarea pozitiei Luksim Prest SRL pe piata IMM-urilor în domeniul competitiv al industriei lemnului prin achiziþionarea de  echipamente de producþie competitive în scopul cresterii productivitaþii si a calitaþii produselor noastre. 4/11/2018 5/31/2019 87.00% CENTRU AB Blaj Privat 001 750,715 132,479 131,971 193,267 1,208,432 in implementare 1 668,049 117,891
4 2 / 2.1 112441 Implementarea sisteme topografice integrate la SC Arhicuzic SRL SC ARHICUZIC SRL Consolidarea pozitiei S.C. ARHICUZIC S.R.L. pe piata prin utilizarea de echipamente tehnologice si programe de specialitate de ultima generatie. 4/2/2018 1/31/2021 79.50% CENTRU AB Com. Noslac Privat 001 250,592 44,222 76,000 4,863 375,677 in implementare 0 0 0
5 2 / 2.1 112918 Construire Studio Foto SC SBP MEDIA S.R.L.-D Cresterea competivitatii societatii se va asigura prin constructia studioului foto si prin achizitionarea echipamentelor profesionale care permit cresterea calitatii atat a seviciilor cat si a produselor aferente. 4/2/2018 6/30/2020 78.21% CENTRU AB Blaj Privat 001 759,848 134,091 249,059 0 1,142,998 in implementare 0 0 0
6 2 / 2.1 110809 Dezvoltarea societăţii Royal Dentis S.R.L. prin achiziţie de echipamente SC ROYAL DENTIS SRL Obiectivul general al proiectului cresterea competitivitaþii firmei S.C. ROYAL DENTIS S.R.L., ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a societaþii, prin achiziþionarea de echipamente si utilaje tehnologice specializate. 3/22/2018 10/31/2018 80.00% CENTRU AB Ocna Mures Privat 001 437,199 77,153 128,588 23,397 666,336 FINALIZAT 0 415,593 73,340
7 2 / 2.1 111200 Dezvoltarea activităţii la SC BENY VIDRACONS SRL SC BENY VIDRACONS SRL Obiectivul general al proiectului il reprezinta crestsrea eficientei economice a companiei SC Beny Vidracons SRL prin dezvoltarea activitatii curente 3/22/2018 10/29/2018 85.00% CENTRU AB Campeni Privat 001 421,355 74,357 87,478 111,401 694,591 FINALIZAT 0 401,254 70,809
8 2/ 2.1 102726 Achizitia de utilaje si echipamente moderne la SC Logrotex SRL SC Logrotex SRL OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI cresterea competitivitatii afacerii prin modernizarea, retehnologizarea si dezvoltarea activitatii, obtinand atat diversificarea produselor obtinute in cadrul activitatii pe care o desfasoara “Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie”, cat si o calitate superioara a produselor. 8/23/2017 6/25/2018 80.00% CENTRU AB Sebes Privat 001 264,824 46,734 77,889 71,954 461,402 FINALIZAT 0 264,562 46,687
9 2 / 2.1 104585 Dotare cu echipamente pentru producerea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții SC July & Aly Mixt SRL Dezvotarea in cadrul SC JULY & ALY MIXT SRL a unei noi activitati, respectiv productia de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii, care sa asigure diversificarea activitatilor Societatii si intarirea pozitiei acesteia pe piata. 9/27/2017 12/31/2018 80.00% CENTRU AB Blaj Privat 001 736,877 130,037 216,729 208,088 1,291,731 FINALIZAT 1 669,224 118,098
10 2 / 2.1 107478 Cresterea competitivitatii SC CASA LUC PROIECT SRL prin tehnologizarea procesului de executie SC CASA LUC PROIECT SRL Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea pozitiei pe piata  in domeniul lucrariilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta imbunatatirea procesului de executie prinutilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de executie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat. 12/22/2017 11/13/2018 80.00% CENTRU AB Sebes Privat 001 758,223 133,804 223,007 251,919 1,366,953 FINALIZAT 0 757,794 133,728
11 2 / 2.1 105347 Dezvoltarea durabila a firmei SC LINPET INVEST SRL SC LINPET INVEST SRL Obiectivul general al proiectului  il constituie dezvoltarea serviciilor prestate si cresterea competitivitatii economice a firmei prin asimilarea progresului tehnologic si gestionarea in mod eficient a resurselor. 1/26/2018 11/30/2018 80.00% CENTRU AB Abrud Privat 001 758,207 133,801 223,002 230,781 1,345,792 FINALIZAT 0 758,207 133,801
12 2 / 2.1 106764 Cresterea competitivitatii societatii comerciale FCM EUROPE SRL prin achizitionarea de echipamente performante F.C.M. EUROPE SRL Scopul proiectului îl constituie consolidarea pozitiei pe piata a SC F.C.M EUROPE S.R.L. in domeniul textile si pielarie 2/15/2018 2/28/2019 80.00% CENTRU AB Sebes Privat 001 286,406 50,542 84,237 80,948 502,133 FINALIZAT 1 267,028 47,123
13 2/ 2.1 108848 „Diversificarea activităţii Mercur Event SRL” SC Venus Impact SRL Consolidarea poziþiei pe piaþa a Venus Impact SRL în domeniul producþiei de usi din metal, 3/6/2018 12/31/2019 80.00% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 740,808 130,731 217,885 209,490 1,298,913 FINALIZAT anticipat 19.12.2018 0 704,711 124,361
14 2 / 2.1 104552 „Achiziţie echipamente la NE-DENT SRL SC NE-DENT SRL Facilitarea accesului la produsele si dispozitivele stomatologice inalt tehnologizate a unui segment cat mai larg de populatie, prin consolidarea si cresterea poziþiei pe piaþa a SC NE-DENT SRL. 3/5/2018 12/30/2018 79.83% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 556,747 98,250 165,493 0 820,489 FINALIZAT 1 546,545 96,449
15 2 / 2.1 108462 „Construire spălătorie auto cu acces din sens giratoriu Selgros” SC Intertrans SRL Obiectivul general este cresterea competitivitaþii economice si consolidarea pozitiei pe piata a S.C. Intertrans S.R.L. prin infiintarea unui serviciu nou in scopul asigurarii unei dezvoltari sustenabile capabila sa gestioneze in mod eficient resursele si sa valorifice potentialul deinovare si de asimilare a progresului tehnologic. 3/5/2018 4/30/2019 80.00% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 757,641 133,701 222,835 230,103 1,344,280 FINALIZAT 1 661,131 116,670
16 2 / 2.1 109621 „Creşterea competitivităţii SC STRABAD DESIGN SRL prin tehnologizarea procesului de execuţie lucrări” SC STRABAD DESIGN SRL Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea pozitiei pe piata a S.C. STRABAD DESIGN S.R.L. in domeniul lucrariilor de pregatire a terenului. 3/9/2018 8/20/2018 73.62% CENTRU AB Sebes Privat 001 755,630 133,347 318,544 274,742 1,482,263 FINALIZAT 0 750,117 132,374
17 2 / 2.1 102298 „Dezvoltarea activităţii economice a SC Technique Stainless SRL” SC Technique Stainless SRL Cresterea competitivitaþii economice pe piaþa lucrarilor de construcþii prin cresterea numarului de angajaþi calificaþi si prin dezvoltarea unui program investiþional în vederea achiziþionarii de utilaje de construcþii noi si performante. 3/6/2018 7/31/2018 85.65% CENTRU AB Ocna Mures Privat 001 503,493 88,852 99,277 2,709 694,331 FINALIZAT 0 502,507 88,678
18 2 / 2.1 108745 Îmbunătăţirea competitivităţii societăţii prin achiziţia unui excavator pe şenile SC QEH Davona Consult SRL Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea pozitiei pe piata a S.C. QEH DAVONA CONSULT S.R.L. in domeniul lucrariilor de pregatire a terenului. 3/5/2018 12/17/2018 84.00% CENTRU AB Zlatna Privat 001 755,197 133,270 169,232 203,700 1,261,399 FINALIZAT 0 732,744 129,308
19 2 / 2.1 102495 Creşterea productivităţii muncii şi a competitivităţii firmei pentru realizarea obiectivului principal, dezvoltarea durabilă , prin achiziţia unor maşini CNC, centre de prelucrare şi strung cu comanda numerică, precum şi a unui compresor industrial SC Prototip Construct SRL Obiectivul general-crestere a competitititatii firmei, ca urmare a retehnologizarii si diversificarii activitaþii de producþie 3/14/2018 1/31/2019 90.00% CENTRU AB Cugir Privat 001 644,913 113,808 84,302 164,824 1,007,848 in implementare 2 0 0
20 2 / 2.1 110479 Diversificarea activităţii economice a Aces Quality Construct SRL prin prestarea serviciului inovativ de design interior SC ACES QUALITY CONSTRUCT SRL Obiectivul general al societaþii ACES QUALITY CONSTRUCT este dezvoltarea durabila a societaþii si cresterea competitivitaþii si serviciilor acesteia prin realizarea unei noi activitaþi economice si anume prestarea serviciul de design specializat „Dream IT Design”. 3/22/2018 5/31/2019 80.00% CENTRU AB Ocna Mures Privat 001 759,759 134,075 223,458 212,688 1,329,980 FINALIZAT 1 523,250 92,338
21 2 / 2.1 111753 „Construire şi dotare hală pentru service auto” Adral Service SRL Obiectivul general al societatii este desfasurarea unei activitati economice profitabile, prin utilizarea potentialului uman, introducerea siutilizarea de noi tehnologii si optimizarea costurilor. 4/2/2018 9/30/2019 80.00% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 668,597 117,988 196,646 196,155 1,179,385 in implementare 0 39,539 6,977
22 2 / 2.1 105420 „RETEHNOLOGIZAREA ŞI MODERNIZAREA FLUXULUI DE PRODUCŢIE A SOCIETĂŢII ASK CONSULTING SRL” SC ASK CONSULTING SRL Crearea unui centru de excelenþa în domeniul producþiei de dinþii artificiali, unic la nivel local/regional, cu o infrastructura si echipamente la un înalt grad competitiv pe plan regional.  Datorita implementarii proiectului societatea va fi dotata cu echipamente moderne, de top, instrumente si software avansate si care sa beneficieze de personal calificat, cu expertiza în utilizarea infrastructurii. 2/6/2018 12/31/2019 80.00% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 592,276 104,519 174,199 3,570 874,564 FINALIZAT anticipat 27.05.2019 0 589,614 104,049
23 2 / 2.1 111876 „Achiziţia de utilaje performante pentru SC DENISA-GEO-TOP-STAR SRL” DENISA GEO-TOP-STAR SRL Obiectivul general al proiectul il reprezinta diversificarea activitatii companiei SC DENISA GEO-TOP-STAR SRL, prin infiintarea activitatii de lucrari de pregatire a terenului 4/2/2018 2/28/2019 80.00% CENTRU AB Sebes Privat 001 727,505 128,383 213,972 203,415 1,273,275 FINALIZAT 0 725,003 127,942
24 2 / 2.1 104674 „Diversificarea activităţii SC Încoronării Cons SRL prin achiziţia de utilaje pentru lucrări de pregătire a terenului” SC ÎNCORONĂRII CONS SRL Obiectivul general al prezentului proiect este acela de a diversifica si a dezvolta gama de activitaþi a societaþii prin accesul pe noi pieþe, în noi domenii de activitate, si totodata de a creste si îmbunataþi si activitatea economica a firmei. 2/2/2018 7/31/2018 79.65% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 759,887 134,098 228,407 213,902 1,336,293 FINALIZAT 1 759,446 134,020
25 2 / 2.1 111691 „Diversificarea activităţii SC Petromar Alba SRL” SC Petromar Alba SRL Diversificarea si consolidarea activitaþii societaþii comerciale PETROMAR ALBA SRL în sectorul productiv al industriei plasticului prin achiziþionarea a doua echipamente de producþie si prin crearea a 3 noi locuri de munca respectând principiile dezvoltarii durabile si a egalitaþii de sanse. 4/11/2018 1/31/2019 87.30% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 426,380 75,243 72,974 111,301 685,898 FINALIZAT 1 425,810 75,143
26 2 / 2.1 111562 Retehnologizarea şi modernizarea fluxului de producţie a societăţii RUS OPTIC LINE SRL SC RUS OPTIC LINE SRL Cresterea capacitaþii de producþie in domeniul montarii de lentile, menita sa asigure cresterea competitivitaþii si notorietaþii la nivel local si regional al companiei RUS OPTIC LINE SRL, prin cresterea calitaþii si performanþei în aceste domenii,intensificarea colaborarii pe baza de parteneriate pe linia de montare lentile pe plan local si regional 3/26/2018 2/29/2020 80.00% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 511,055 90,186 150,310 145,175 896,726 FINALIZAT 0 511,055 90,186
27 2 / 2.1 104623 „MODERNIZARE SI EXTINDERE SEDIU FIRMA, INCLUSIV DOTAREA CU ECHIPAMENTE LA SC SMART TREND SRL”, SC SMART TREND S.R.L. Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea pozitiei pe piata al societatii prin executarea de lucrari de instalatii electrice la uninalt standard de calitate in contextul dezvoltarii continue si accelerate a tehnologiilor utilizate 2/5/2018 12/31/2020 72.77% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 760,257 134,163 334,685 292,728 1,521,833 in implementare 0 169,475 29,907
28 2 / 2.1 110492 Diversificarea activităţii SUN AQUA SRL prin achiziţionare staţie de betoane SC SUN AQUA SRL Prin implementarea prezentului proiect se urmareste dezvoltarea durabila si consolidarea societatii, prin cresterea competitivitatii siproductivitatii, prin achizitia de noi utilaje si îmbunatatirea calitatii produselor fata de cele existente pe piata si accesul pe noi piete în domeniul de activitate în care societatea îsi desfasoara activitatea. 3/22/2018 2/28/2019 79.65% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 405,893 71,628 122,003 114,237 713,761 FINALIZAT 2 396,032 69,888
29 2 / 2.1 112325 „Dezvoltarea societăţii SC TOP-CAD SRL prin achiziţionare de echipamente performante” SC TOP-CAD SRL Obiectivul general al proiectului îl reprezinta eficentizarea, modernizarea si asigurarea echipamentelor tehnologice necesare desfasurarii în bune conditii a obiectului de activitate prin achizitia echipamentelor prezentate, având ca rezultate pe termen lung dezvoltarea economica si crearea de noi locuri de munca, prin introducerea tehnologiilor moderne si utilizarea potentialul endogen al regiunii. 4/2/2018 12/31/2018 90.00% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 468,896 82,746 61,294 24,341 637,277 FINALIZAT 1 455,294 80,346
30 2 / 2.1 102727 „Serviciul Inovativ Conta Insights” SC TSM NEW PROJECT SRL Obiectivul general al proiectului, stabilit de TSM NEW PROJECT vizeaza dezvoltarea economica prin realizarea unei noi activitaþi economice corelate direct cu cresterea cifrei de afaceri faþa de perioada de preimplementare, dotarea cu echipamente IT si software si cresterea efectivului de angajati. 2/7/2018 2/28/2019 80.00% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 652,654 115,174 191,957 183,645 1,143,431 FINALIZAT 1 652,654 115,174
31 2 / 2.1 104080 Retehnologizarea și modernizarea fluxului de producție a societății Construire atelier tinichigerie și vopsitorie auto și construire împrejmuire  SC VALI & CARMEN SPEDITION SRL Obiectivul general al proiectului consta in Consolidarea pozitiei pe piata a S.C. VALI & CARMEN SPEDITION S.R.L. in domeniul intretinerii si repararii autovehiculelor. 9/27/2017 6/30/2019 80.00% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 754,531 133,152 221,921 261,434 1,371,038 in implementare 1 586,971 103,583
32 2 / 2.1 111747 Diversificarea activitatii SC Marnic Total Construct SRL SC Marnic Total Construct SRL demararea unei noi investitii în sectorul economic al turismului 5/16/2018 5/31/2020 65.25% CENTRU AB Vadu Motilor Privat 001 753,015 132,885 268,066 268,066 405,014 1,827,047 in implementare 0 173,283 30,579
33 2 / 2.1 112353 Îmbunătăţirea competitivităţii SC PEXTON SRL prin achiziţia de echipamente moderne specifice activităţii de fabricare a betonului SC PEXTON SRL Îmbunătăţirea competitivităţii SC PEXTON SRL prin achiziţia de echipamente moderne specifice activităţii de fabricare a betonului 5/16/2018 9/30/2019 68.00% CENTRU AB Aiud Privat 001 631,011 111,355 185,592 251,828 1,179,786 FINALIZAT anticipat 18.04.2019 0 630,908 111,337
34 2 / 2.1 113655 Creşterea competitivităţii SC KARMA IMOBILIARE SRL prin achiziţia de echipamente specifice de ultimă generaţie SC KARMA IMOBILIARE SRL Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea pozitiei pe piata a S.C. KARMA IMOBILIARE S.R.L. in domeniul lucrariilor de pardosire si placare a peretilor. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta imbunatatirea procesului de executie prin utilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de executie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat. 6/14/2018 10/31/2019 68.00% CENTRU AB Sebes Privat 001 712,271 125,695 209,491 201,754 1,249,211 in implementare 0 409,085 72,192
35 2 / 2.1 113486 Achiziţionare echipamente şi software pentru activităţi de topografie SC LARRY-VERMESSUNGEN SRL Dezvoltarea activitatii existente, prin dotarea cu echipamente moderne si eficiente energetic, precum si software-ul aferent, necesar proiectarii evaluarilor din teren 6/20/2018 3/31/2019 67.92% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 760,228 134,158 224,856 2,380 1,121,622 FINALIZAT 0 735,402 129,777
36 2 / 2.2 110597 „Îmbunătăţirea competitivităţii şi creşterea producţiei la SC Nova Grup SRL SC NOVA GRUP SRL Proiectul are ca obiectiv principal realizarea unei infrastructuri de producþie, dotata cu o înalta tehnologie în materia prelucrarilor mecanice, apta sa execute o gama foarte variata de produse la standarde occidentale si in conditii de eficienta, societatea devenind unul din principalii producatori de produse prelucrate din metal din regiune si unul dintre principalii exportatori din þara. 4/2/2018 3/31/2020 61.76% CENTRU AB Cugir Privat 001 1,270,876 224,272 925,493 465,872 2,886,513 in implementare 0 1,186,304 209,348
37 2 / 2.2 113180 Imbunatatirea competitivitatii economice a firmei ALBANI FOREX SRL prin extinderea si dotarea capacitatilor avansate de productie a mobilei SC ALBANI FOREX SRL îmbunatatirea si cresterea volumului producþiei de mobila, 5/16/2018 3/31/2020 54.63% CENTRU AB Galda de Jos Privat 001 3,749,695 661,711 2,452,944 2,452,944 1,307,812 10,625,104 in implementare 0 1,946,575 343,513
38 2 / 2.2 115112 Extindere hotel pe structură independentă, Mun. Sebeş, DN 1 Km 373 + 100, nr. 9, jud. Alba ALLEGRIA RESORT SRL Viziunea societaþii este sa creasca numarului locurilor de cazare, respectiv sa: construiasca unui al doilea corp la hotelul existent, ce va avea funcþiunea de cazare, având o capacitate de 70 de locuri de
cazare si o sala de conferinte; sa transforme acest obiectiv într-o destinatie turistica de calitate care sa corespunda standardelor Uniunii Europene privind furnizarea serviciilor turistice de cazare si de agrement, sa realizeze o dezvoltare durabila din punct de vedere al mediului într-un ritm de dezvoltare superior altor destinatii similare
din zona.
9/27/2018 9/1/2021 52.13% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 2,677,089 472,427 1,985,513 1,373,039 6,508,068 in implementare 1 1,770,088 312,368
39 2 / 2.2 115530 Achiziţia de echipamente şi dotări pentru dezvoltarea Centrului de diagnostic şi tratament Sebeş-Alba SRL Centru de Diagnostic şi Tratament Sebeş – Alba SRL Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii economice a societatii ca urmare a dezvoltarii activitatii prin cresterea capacitatii de lucru si prin diversificarea serviciilor pe care le ofera prin achizitia de echipamente medicale performante. 7/12/2018 10/31/2019 61.05% CENTRU AB Sebes Privat 001 1,096,312 193,467 505,916 12,659 1,808,353 in implementare 0 275,905 48,689
40 2 / 2.2 115650 Creşterea competitivităţii CMC PRAXIS CMC PRAXIS SRL Obiectivul General al proiectului vizeaza cresterea competitivitatii economice a CMC PARXIS pe baza imbunatatirii infrastructurii medicale cu tehnologii noi, inovative. Calitatea serviciilor medicale oferite este o componenta a demersurilor colective, dar si individuale si se manifesta prin angajarea responsabila a resurselor umane, logistice si procedurale în vederea planificarii, executarii, verificarii si realizarii acþiunilor care definesc scopurile prioritare ale spitalului. 7/24/2018 5/31/2019 61.13% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 1,098,816 193,909 504,647 59,500 1,856,872 in implementare 0 382,247 67,455
41 2 / 2.2 115129 Construire complex turistic viniviticol SC GLUECKSPILZ SRL Viziunea societatii este sa creasca numarului locurilor de cazare, respectiv sa: construiasca unui al doilea corp la Pensiunea Turistica existenta, ce va avea functiunea de hotel de 4 stele, oferind servicii de
cazare, servirea mesei, conferinta si agrement, având o capacitate de cazare a unui numar de 32 de locuri de cazare; sa transforme acest obiectiv si într-o destinaþie turistica de calitate care sa corespunda standardelor Uniunii Europene privind furnizarea serviciilor turistice de cazare si de agrement; sa realizeze o dezvoltare durabila din punct de vedere al mediului într-un ritm de dezvoltare superior altor destinatii similare din zona.
8/29/2018 9/1/2021 57.02% CENTRU AB Ciumbrud, Municipiul Aiud Privat 001 3,839,450 677,550 2,216,387 1,742,124 8,475,510 in implementare 0 0 0
42 2 / 2.2 117165 Spaţii de cazare pe perioadă scurtă şi îndelungată (locuinţe colective) HOTEL AXA SRL Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii a S.C. HOTEL AXA S.R.L. in cadrul sectorului „Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata” – cod CAEN 5520. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta crearea unei noi unitati de cazare in vederea prestarii unor servicii de cazare moderne prin oferirea unor optiuni atractive, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea construirii unei noi unitati de cazare, precum si dotarea acesteia cu mijloace fixe specifice domeniului de activitate vizat. 9/5/2018 8/31/2020 59.89% CENTRU AB Sebes Privat 001 3,812,540 672,801 1,880,200 1,483,080 7,848,620 in implementare 0 0 0
43 2 / 2.2 112212 Construire hotel TRANS IVINIS & CO SRL Investitia propusa va contribui la realizarea obiectivelor Programului Operational Regional 2014-2020 si anume dezvoltarea IMM-ului Trans Ivinis & CO SRL care va imbunatati capacitatea avansata de dezvoltare a serviciilor, in acest caz, turistice de cazare, din judetul Alba, participand astfel la cresterea competitivitatii Regiunii de dezvoltare Centru. Trans Ivinis & CO SRL isi va dezvolta pozitia pe piata prin extinderea si integrarea unui serviciu – turistic – care ii va conferi un avantaj competitiv important – acela de a oferi o gama full-service turistilor, vizitatorilor si participantilor la trafic – urmand sa treaca la o dimensiune internationala prin intrarea si pe piete europene. 9/9/2018 7/31/2021 48.37% CENTRU AB Sebes Privat 001 3,839,620 677,580 3,421,112 1,903,878 9,842,190 in implementare 0 0 0
44 2 / 2.2 114620 Schimb de destinaţie din locuinţă în hotel şi extindere pe orizontală şi verticală Unirea Pres SRL Stabilirea ca unul dintre liderii de pe piata turismului hotelier din Alba Iulia a intreprinderii UNIREA PRES SRL. 9/3/2018 9/30/2020 60.55% CENTRU AB Alba Iulia Privat 001 3,546,878 625,920 1,684,716 1,209,030 7,066,544 in implementare 0 89,435 15,783
45 3.1B 116153 Cresterea eficientei energetice in cladire publica Sectia Maternitate si Pediatrie – Spital Orasenesc Cugir UAT Orasul Cugir cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si
sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari
5/10/2018 9/30/2020 85.00% CENTRU AB Cugir Public 013 9,599,763 1,468,199 225,877 225,877 2,601,496 14,121,211 in implementare 1 0 0
46 3.1B 114211 Reabilitare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia Parteneriatul dintre UAT Judetul Alba si Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si
sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari
5/30/2018 2/28/2021 85.00% CENTRU AB Alba Iulia Public 013 11,969,748 1,830,667 281,641 281,641 1,268,427 15,632,124 in implementare 0 137,615 21,047
47 3.1B 114599 Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud Parteneriatul dintre Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Alba Cresterea eficientei energetice a cladirilor administrate de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, avand in vedere respectarea cerintelor specifice principiilor dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse 6/20/2018 3/31/2021 85.00% CENTRU AB Aiud Public 013 4,675,084 715,013 110,002 110,002 2,226,470 7,836,570 in implementare 0 104,166 15,931
48 3.1B 110353 Cresterea eficientei energetice a cladirii administrative la U.M. 0338 Alba Iulia (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba) UM 0338 Cresterea eficientei energetice a cladirii administrative la U.M. 0338 Alba Iulia (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba), prin reabilitarea termica si modernizarea instalatiilor aferente obiectivului. 8/29/2018 11/30/2020 85.00% CENTRU AB Alba Iulia Public 013 2,221,918 0 392,103 392,103 255,752 3,261,877 in implementare 0 38,857 0
49 3.1B 114231 Cresterea eficientei energetice a cladirilor de invatamant din municipiul Alba Iulia – Liceul cu Program Sportiv UAT Municipiul Alba Iulia Reabilitarea termica, cresterea eficientei energetice in cladirile publice de invatamant si implementarea unor sisteme de producerea de energie din surse regenerabile si gestionare inteligenta a consumurilor in scopul scaderii emisiilor de bioxid de carbon si cresterii calitatii vietii in Municipiul Alba Iulia. 8/23/2018 7/31/2020 85.00% CENTRU AB Alba Iulia Public 013 5,440,623 832,095 128,015 128,015 0 6,528,747 in implementare 0 4,578 700
50 3.1B 118577 Creşterea eficienţei energetice a clădirii CONTAGIOASE din cadrul Spitalului Municipal Sebeş UAT Municipiul Sebeş Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea eficientei energetice si scaderea emisiilor echivalent CO2 aferente cladirii Contagioase din cadrul Spitalului Municipal Sebes. 8/20/2018 1/31/2020 85.00% CENTRU AB Sebes Public 013 1,205,210 184,326 28,358 28,358 94,323 1,540,575 in implementare 0 0 0
51 3.1B 117573 Eficientizarea energetică a Liceului ’’dr. Lazăr Chirilă’’ Baia de Arieş, judeţul Alba UAT Oraşul Baia de Arieş investitia de faþa vizeaza cresterea eficientei energetice la nivelul cladirii liceului Dr. Lazar Chirila, odata cu cresterea confortului utilizatorilor, urmarind astfel reducerea consumului de energie necesar încalzirii spatiilor, reducerea costurilor de întretinere, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, reducând cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera. 10/2/2018 7/31/2020 85.00% CENTRU AB Baia de Aries Public 013 3,255,988 497,975 76,612 76,612 0 3,907,186 in implementare 0 0 0
52 3.1B 116475 Cresterea eficienþei energetice în cladirea
Spitalului Orasenesc Ocna Mures
Parteneriatul dintre UAT Oraşul Ocna Mureş, UAT Judeţul Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Unitatea Medico – Socială Ocna Mureş, reprezentat de UAT Ocna Mureş Reabilitarea termica, cresterea eficientei energetice in Spitalul Orasenesc Ocna Mures si implementarea unor sisteme alternative de
producere a energiei din surse regenerabile si gestionare inteligenta a consumurilor in scopul scaderii emisiilor de bioxid de carbon si
cresterii calitatii vietii in Orasul Ocna Mures
11/1/2018 4/30/2023 85.00% CENTRU AB Ocna Mures Public 013 4,024,413 615,498 94,692 1,202,958 5,937,562 in implementare 0 60,181 9,204
53 3.1B 110255 „Reabilitare termică Liceul Teoretic Teiuş – Clasele IX-XII” Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Teiuş Obiectivul general al proiectului consta în dezvoltarea unor masuri eficiente si durabile de crestere a eficienþei energetice în vederea reabilitarii termice a Liceului Teoretic Teius Clasele IX-XII 10/24/2018 10/31/2021 98.00% CENTRU AB Teius Public 013 2,509,118 383,747 59,038 366,440 3,318,344 in implementare 0 12,750 1,950
54 5 / 5.1 118701 „Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal E” Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Culturii și Identității Naționale Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Palatului Principilor din Alba-Iulia – Centru Expozițional Corp Principal “E” în suprafafață de 3113,64 mp prin lucrări de consolidare, conservare, restaurare (tencuieli, elemente din piatră, picturi murale decorative), dotări interioare (instalații și echipamente climatizare, siguranța la foc și antiefracție, obiecte de iluminat etc.) și expoziționale în vederea valorificării durabile în acord cu statutul său istoric cu valențe naționale și europene 5/24/2017 4/30/2020 98.00% CENTRU AB Alba Iulia Public 034 17,905,822 2,738,537 421,313 658,868 21,724,541 in implementare 0 233,980 35,785
55 5 / 5.1 117819 Reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a Bisericii Reformate Aiud Parohia  Reformată  Aiud Activitatea este creșterea atractivității turistice a Bisericii Reformate Aiud, prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare a restaurării și promovării turistice a monumentului. Prin implementarea proiectului se preconizează o creștere medie a numărului anual de vizitatori la Biserica Reformată Aiud cu 6%. 6/15/2017 5/31/2021 98.00% CENTRU AB AIUD unitate de cult 094 13,774,335 2,106,663 324,102 38,747 16,243,847 in implementare 1 3,321,085 21,165
56 5 / 5.1 122190 „Conservarea, reabilitarea şi promovarea Bisericii Evanghelice din Cîlnic (jud. Alba) componentă a ansamblului protejat UNESCO”, Biserica Evanghelică C.A. Cîlnic Obiectivul general al proiectului constă în stimularea dezvoltarii locale si regionale prin conservarea, reabilitarea, promovarea si dezvoltarea Monumentului de importanta mondiala – UNESCO – Biserica evanghelica din cadrul Ansamblului “Cetate” (Burgviertel) Cilnic. 12/20/2017 6/20/2020 98.00% CENTRU AB Cilnic unitate de cult 094 3,281,644 501,898 77,215 347 3,861,105 in implementare 1 143,992 25,410
57 5 / 5.1 117524 RESTAURAREA BISERICII DE LEMN SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE CIMITIR GEOGEL Parohia Ortodoxă Română Geogel Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea patrimoniului cultural din localitatea Geogel și poziționarea monumentului istoric „Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” peste limitele unei entități de cult religios în sensul așezării pe o treaptă superioara și anume aceea a unui promotor al culturii românești, un factor activ de creștere a calității individului, care să contribuie la dezvoltarea economică și socială a zonei din care face parte. 6/21/2017 10/30/2019 98.00% CENTRU AB Geogel unitate de cult 094 2,629,004 402,083 61,859 2,029 3,094,975 in implementare 2 1,076,529 187,684
58 5 / 5.2 118781 „Amenajarea unui staţiu verde în incinta imobilului înscris în CF nr. 77100 – Parc Veza Blaj”  Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj Obiectivul general al proiectului este de a asigura reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate situate in intravilanul municipiului Blaj, in vederea imbunatatirii mediului urban, revitalizarii orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor 10/17/2018 9/30/2020 98.00% CENTRU AB Blaj public 034 3,454,418 528,323 81,280 111,721 4,175,743 in implementare 0 194,667 2,135
59 6/ 6.1 108707 “ Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus –Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești – Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni  Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“, Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucium, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mogoș, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rîmeț, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ponor Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane din judetul Alba situate in proximitatea retelei TEN-T de baza prin modernizarea drumului judetean DJ 107I pe traseul Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rimet – Bradesti – Geogel – Macaresti – Birlesti Catun – Cojocani – Valea Barnii – Birlesti – Mogos – Valea Alba – Ciuculesti – Bucium – Izbita –Coleseni – Bucium Sat – DN74 (Cerbu), 6/28/2017 3/31/2023 98.00% CENTRU AB UAT Municipiul Aiud, UAT Comunele Rimet, Ponor, Mogos si Bucium, drumul judetean DJ 107I, tronson km 0+000-km 78+420 Public 034 159,581,752 24,406,621 3,754,865 407,131 188,150,369 in implementare 0 738,140 112,892
60 6/ 6.1 125923 „Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1-GÂRBOVA DE JOS-GÂRBOVIŢA-GÂRBOVA DE SUS’’ Jud. Alba Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Alba Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de accesibilitate pe teritorilul administrativ al orasului Aiud prin asigurarea legaturii localitatilor Garbova de Jos, Garbovita si Garbova de Sus cu reteaua TEN-T si îmbunatatirea calitatii vietii populatiei din localitatile vizate de proiect si precum si din cele limitrofe, prin modernizarea tronsonului DN1-Garbova de Jos-Garbovita-Garbova de Sus 11/19/2018 12/31/2021 98.00% CENTRU AB Proiectul urmeaza a fi implementat in regiunea Centru. Sectorul de drum propus a fi modernizat se afla in intravilanul si extravilanul localitatilor Garbova de Jos, Garbovita, Garbova de Sus, jud. Alba si are o lungime de 7675m. Suprafata totala construita este aproximativ 65600mp. Public 034 5,917,371 905,010 139,232 112,827 7,074,440 in implementare 0 273,465 41,824
61 6/ 6.1 126106 Consolidare corp drum judeţean DJ107K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Jud. Alba, Km 17+700-23+700’’  Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Alba Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de accesibilitate in zona turistica a muntilor Trascau prin asigurarea legaturii localitatilor GALDA DE JOS – MESENTEA – BENIC – INTREGALDE cu reteaua TEN-T si îmbunatatirea calitatii vietii populatiei din localitatile vizate de proiect si precum si din cele limitrofe, prin modernizarea unui tronson din DJ 107K 11/19/2018 12/31/2021 98.00% CENTRU AB Drumul judetean DJ107K, km17+700-km23+700, aparþine proprietaþii publice a ComuneiIntregalde, judeþul Alba Public 034 7,058,069 1,079,469 166,072 5,750 8,309,360 in implementare 0 353,243 54,025
62 3.1A 119280 Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Alba Iulia, LOT 1, bloc M1-M6B, bloc M7A-M12, bloc 35, bloc 62 si bloc CH 1 Municipiul Alba Iulia Obiectivul general îl reprezintă creșterea performantei energetice a construcțiilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia in contextul asigurării unei calității optime de viată. 3/19/2019 3/31/2020 51.00% CENTRU AB Alba Iulia Public 001 8,985,053 1,585,598 7,047,101 1,366,224 18,983,976 in implementare 0 0 0
63 3.1A 121679 Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Alba Iulia, LOT 1, bloc14A, bloc 13B, bloc CF 11, bloc MV 1-MV 7, bloc MV 2-MV 12 si LOT 3 bloc D3-D4, bloc D2-D3, bloc 8 Municipiul Alba Iulia Obiectivul general îl reprezintă creșterea performanței energetice a construcțiilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia în contextul asigurării unei calității optime de viață. 3/19/2019 3/31/2020 51.00% CENTRU AB Alba Iulia Public 001 7,881,883 1,390,921 6,181,869 6,216,789 21,671,461 in implementare 0 0 0
64 3.1B 115375 Reabilitare si modernizare cladire spital oras Zlatna Parteneriatul dintre UAT Oraşul Zlatna si UAT Judeţul Alba creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii Spitalului Zlatna. Impactul realizării proiectului se traduce prin reducerea consumului de energie pentru încălzirea spațiilor, reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și ameliorarea aspectului urbanistic al comunității. 1/31/2019 8/31/2021 85.00% CENTRU AB Zlatna Public 001 3,578,953 547,369 84,211 1,524,210 5,734,743 in implementare 0 0 0
65 3.1B 110257 Reabilitare TERMICA LICEUL TEORETIC TEIUS-CLASELE I-VIII ORAS TEIUS Obiectivul general al proiectului este il reprezintă îmbunătătirea eficientei energetice a cladirilor de învătămînt din cadrul Liceului Teoretic Teius – clasele I-VIII prin măsuri de economisire a resurselor de energie si reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu accent pe utilizarea energiei din surse regenerabile în vederea asigurării dezvoltării durabile si a îmbunătățirii conditiilor de studiu pentru elevi. 3/20/2019 4/30/2022 85.00% CENTRU AB TEIUS Public 001 5,487,570 839,275 129,119 327,329 6,783,294 in implementare 0 0 0
66 3.2 121438 Reducerea emisiilor de carbon in orasul Cugir bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila UAT Oras Cugir Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon in orasul Cugir bazata pe directiile de actiune identificate in Planul de mobilitate urbana durabila – Cugir iunie 2017 10/8/2015 4/30/2022 85.00% CENTRU AB CUGIR Public 001 37,814,833 5,783,445 889,761 12,729,203 57,217,241 in implementare 0 0 0
67 8.2 121063 Extindere si dotare unitatea de primiri urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia UAT Judetul Alba Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta asigurate in cadrul Unitatii de 10/1/2017 02/28.2022 70.00% CENTRU AB Alba Iulia Public 001 4,785,894 1,914,357 136,740 694,223 7,531,214 in implementare 0 0 0
68 8.3A 115302 Schimbare de destinaþie cu extindere si etajare din casa în centru de zi, de asistenta si recuperare pentru persoane vârstnice,cantina sociala, centru pentru servicii de îngrijire si asistenta la domiciliu,recompartimentari interioare ASOCIATIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO CATOLIC BLAJ Primiri Urgente, componenta functionala a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. 3/5/2019 8/31/2021 83.30% CENTRU AB Blaj Privat 001 3,562,965 628,758 85,545 451,252 4,728,520 in implementare 0 54,970 9,701
69 8.3A 117363 DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE
DESTINATE PERSOANELOR VARSTNICE
DIN UAT CUGIR
PARTENERIAT UAT ORAȘ CUGIR și SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Obiectivul general al prezentului proiect este creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale. 3/1/2019 2/28/2021 85.00% CENTRU AB Cugir Public 001 2,175,288 332,691 51,183 476 2,559,639 in implementare 0 0 0
70 8.3A 115317 Amenajare cladire centre sociale fara cazare pentru persoane vârstnice, oras Zlatna ORAS ZLATNA Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pe raza orașului Zlatna, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii în vederea înființării de noi centre sociale. 2/19/2019 10/31/2020 85.00% CENTRU AB Zlatna Public 001 2,355,209 360,208 55,417 40,561 2,811,396 in implementare 0 0 0
71 8.3A 113962 Extindere, reabilitare si modernizare
infrastructura serviciul social „Centrul de zi
pentru varstnici” Alba Iulia
MUNICIPIUL ALBA IULIA Cresterea si diversificarea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru grupul vulnerabil ”persoane varstnice” la nivelul Municipiului Alba Iulia. 3/19/2019 12/31/2020 85.00% CENTRU AB Alba Iulia Public 001 1,919,810 293,618 45,172 387,706 2,646,306 in implementare 0 0 0
72 10.3 120779 Imbunatatirea infrastructurii educationale din cadrul corpului D si a corpului H a Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA Scopul operaþional al proiectului il constituie îmbunataþirea infrastructurii Corpului D si corpului H al Universitaþii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia (UAB), in vederea adaptarii , extinderii si dotarii infrastructurii educationale necesare prin intermediul careia studenþii din cadrul Universitaþii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, respectiv a Facultaþii de Istorie si Filologie, Facultaþii de tiinþe Economice, Facultatii de Stiinþe Exacte si Ingineresti si al Facultatii de Drept si Stiinþe Sociale sa primeasca competente multidisciplinare care sa ii ajute sa se integreze usor in sectoarele competitive si mai ales in domeniile de specializare inteligenta 12/1/2017 11/30/2021 85.00% CENTRU AB Alba Iulia Public 001 20,733,077 3,170,941 487,837 0 24,391,855 in implementare 0 0 0
73 10.2 121203 ”Construire clădire Liceu Tehnologic Sebes” UAT MUNICIPIUL SEBEȘ Obiectivul general al proiectului propus îl constituie  îmbunataþirea infrastructurii de educaþie la nivelul Municipiului Sebes si implicit a procesului educaþional, cresterea nivelului calitativ si de performanþa a procesului educational, cat si la cresterea gradului de participare la învaþamântul profesional si tehnic si învaþare pe tot parcursul vieþii prin crearea de noi spaþii necesare derularii activitaþii educaþionale în cadrul Liceului Tehnologic Sebes 8/1/2017 1/31/2022 85.00% CENTRU AB Sebes Public 001 23,685,553 3,622,496 557,307 7,990,227 35,855,583 in implementare 0 0 0
74 10.1.A 123288 Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pentru invatamantul prescolar la Scoala Gimnaziala Iosif Pervain Cugir UAT Orasul Cugir Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea gradului de participare la învaþamântul prescolar din orasul Cugir prin îmbunatatirea calitatii infrastructurii educationale si a dotarii Gradinitei cu Program Normal nr.2 si a Gradinitei cu Program Prelungit nr.3. 12/12/2017 4/30/2020 85.00% CENTRU AB CUGIR Public 001 2,431,361 371,855 57,208 5,950 2,866,375 in implementare 0 0 0
75 10.1.A 121077 Extindere, reabilitare si dotare Cresa la nivelul Municipiului Blaj UAT Municipiul Blaj Obiectivul general al proiectului îl reprezinta schimbarea destinaþiei unei cladiri din gradiniþa în cresa prin lucrari de extindere, reabilitare si dotarea adecvata necesitaþilor învaþamântului anteprescolar în vederea cresterii accesului, calitaþii si atractivitaþii educaþiei pentru copiii din cadrul Municipiului Blaj. 1/1/2018 5/31/2021 85.00% CENTRU AB Blaj Public 001 2,301,488 351,992 54,153 86,870 2,794,503 in implementare 0 0 0
76 10.1.A 122350 Reabilitare si dotare gradinita cu program normal Rosia de Secas, str. Principala nr. 284, loc. Rosia de Secas, jud. Alba UAT Comuna Rosia de Secas Obiectivul general al proiectului consta în realizarea unei investiþii în educaþie, prin dezvoltarea infrastructurii educaþionale de nivel prescolar – gradiniþa cu program normal din localitatea Rosia de Secas 2/1/2018 5/31/2021 85.00% CENTRU AB Rosia de Secas Public 001 519,650 79,476 12,227 223,676 835,029 in implementare 0 0 0
77 13.1 123127 Regenerarea urbana socio-culturala a orasului Teius UAT Oras Teius Obiectivul general al proiectului ”Regenerarea urbana socio-culturala a orasului Teius” este imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din orasul Teius, precum si a celor din localitatile componente, prin abordarea integrata a nevoilor identificate la nivel local. 2/1/2014 5/31/2022 85.00% CENTRU AB TEIUS Public 001 14,545,935 2,224,672 342,257 700 17,113,564 in implementare 0 0 0
78 13.1 123283 Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Ocna Mures UAT Orasul Ocna Mures Obiectivul general al proiectului „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Ocna Mures, judetul Alba, in special a locuitorilor din comunitatile defavorizate” 3/1/2018 2/28/2022 85.00% CENTRU AB Ocna Mures Public 001 14,399,734 2,202,312 338,817 84,258 17,025,122 in implementare 0 0 0
79 10.1B 121002 Modernizare scoala gimnaziala in satul Stremt,Judetul Alba COMUNA STREMT Scopul principal al proiectului constă în asigurarea creșterii accesului, calității și atractivității educației de calitate și creșterea gradului de participare a elevilor în învățământul primar și gimnazial din comuna Stremț, satul Stremț, județul Alba. 3/7/2019 11/30/2021 85.00% CENTRU AB Stremt Public 001 2,000,895 305,105 47,994 14,955 2,368,949 in implementare 0 0 0
Total ALBA 464,485,274 73,462,837 44,870,742 3,963,617 56,542,093 643,324,564 29,510,576 4,556,341