Sălaj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL SĂLAJ
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, O.S. 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Reactualizare a Studiului de Fezabilitate, intocmire Proiect Tehnic si Detalii de executie pentru Varianta de ocolire a Municipiului Zalau – Etapa 2, intre DN 1F km 76+625 – DJ 191C 116260 14/20.08.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Avand in vedere ca transporturile reprezinta motorul economiei, la nivel national si european, se doreste sustinerea unei dezvoltari
economice sustenabile plecand de la asigurarea unei infrastructuri corespunzatoare.
Din pacate, la ora actuala pe cea mai mare parte din retea, drumurilor care deservesc coridoare Pan Europene de transport, inclusiv TENT
CORE si Comprehensive, in solutia existenta nu le sunt asigurate capacitati de circulatie corespunzatoare si nici conditii optime de
siguranta la nivelul desfasurarii circulatiei rutiere.
Obiectivul general al proiectului, ca parte din reteaua TEN-T Globala, este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin
dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul
de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.
Realizarea prezentului proiect – faza Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic si Detalii de executie – al variantei de ocolire Zalau contribuie la
indicatorul de rezultat 2S81 – Cerere de finanţare transmisă, spre analiză şi aprobare la Organismul Independent pentru Evaluare.
Documentaţia suport pentru elaborarea aplicaţiei de finanţare pentru prezentul proiect este compusa din: Studiu de Fezabilitate, Proiect
tehnic, Detalii de executie
Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1. Studiu de Fezabilitate elaborat
2. Proiect Tehnic elaborate
3. Detalii de executie elaborate
20.02.2018 30.09.2018 75% Regiunea Nord-Vest Salaj public 29 3,539,439 2,654,579 0 884,860 648,801 4,188,240 in implementare 0 0
2  AP 6, Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.S. 6.4 – Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă  Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență 119391  252/07.06.2019  Cu depunere continua, pe baza de liste proiecte preidentificate CEMACON – S.A.  02.08.2017-30.06.2021 (CF semnat in 07 iunie 2019) Regiunea 6 Nord-Vest Salaj 9,755,607 4,938,563 871,511 3,945,533 2,329,945 12,085,552 in implementare
TOTAL 13,295,046 7,593,142 871,511 4,830,393 0 2,978,746 0 16,273,792 0 0