Mureș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL MUREȘ
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 1: Îmbunătățirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a transportului cu metroul. Obiectivul specific. OS 1.1  Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală
centrală
Varianta de ocolire Targu Mures 116393 9/13.07.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Obiectivele specifice ale proiectului 1. – construirea pana in anul 2022 a 11,643 km de varianta de ocolire, 5 poduri, 2 pasaje, 1 viaduct, 2 intersectii giratorii si 2 parcari; 2. – reducerea timpului de calatorie cu 21,40 minute 3. – cresterea confortului si siguranta traficului; 4. – dezvoltarea zonelor pe care varianta de ocolire le va deservi; 5. – economia de combustibil. 41640 31/12/2022 75% Centru Mures public 024, 027, 028, 039, 041, 043, 085, 030 344,950,897 258,713,173 0 86,237,724 0 84,718,154 0 429,669,051 in implementare NA 28,203,780 9,401,260
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Mureș 106373 31/17.03.2017 COMPANIA AQUASERV SA Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi a sistemului de colectare a apelor uzate, in localitatile Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Cristuru Secuiesc, Târnăveni, Luduș, Iernut, Voiniceanu-Sărmanu – judetul Mureș 17/03/2017 31/07/2019 85% Regiunea 7 Centru Mures Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 81,435,890 69,220,506 10,586,666 1,628,718 17,531,811 9,371,300 108,339,001 in implementare 28,192,746 4,311,832
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020 107113 138/31.10.2017 COMPANIA AQUASERV SA Obiectivul general consta in dezvoltarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. 42979 30.04.2021 85% Regiunea 7 Centru Mures Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 26,673,000 22,672,050 3,734,220 266,730 5,067,870 0 31,740,870 în implementare 0 0
4 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369 117254 186/03.07.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2028 Asociația “Grupul Milvus” Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate  ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369 01.05.2016 (CF semnat in03,07.2018) 31.03.2021 85% Regiunea 7 Centru Mures public 017, 018, 021, 033 6,145,224 5,223,440 921,784 0 0 2,250 0 6,147,474 in implementare 992,456 175,139
5 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.3 Reducere suprafețe poluate istoric  Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Tîrgu-Mureș 109910  127/28.09.2017  Necompetitiv( cu depunere continua pe baza de liste de proiecte preidentificate)/30.12.2016/30.062017 Tîrgu-Mureș, regiunea 7 Centru Foieni, 2.679 Mlastina Vermes si 2.183 Complexul hidrografic Valea Rece precum si constientizarea membrilor comunitaþilor locale privind importanta ocrotirii si conservarii ariilor naturale protejate.            43,005.00  31.12.2020 85% Regiunea 7 Centru Mures  public  085, 086, 083, 089 29,429,731 25,015,272 3,825,865 588,595 5,843,883 0 35,273,615 in implementare NA 4,944,708 756,249
TOTAL 488,634,742 380,844,441 19,068,535 88,721,767 0 113,163,968 9,371,300 611,170,010 62,333,690 14,644,481