Ilfov 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚ ILFOV
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 1: Îmbunătățirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a transportului cu metroul. Obiectivul specific. OS 1.1  Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală
centrală
Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti 120234 23/29.11.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 30.05.2016/31.12.2018 CNAIR Obiectivul general al dezvoltării infrastructurii rutiere integrate în zona orbitală a Bucureștiului (denumit în continuare “proiectul”) este de a furniza pachetul de măsuri integrate care vizează satisfacerea cerințelor Regulamentului UE nr. 1315/2013 privind rețeaua centrală TEN-T. Astfel, proiectul urmărește să asigure un amestec adecvat de infrastructură de “drumuri de înaltă calitate”, ca parte a rețelei naționale de infrastructură, pentru a permite transportul de mărfuri și pasageri pe distanțe lungi, precum și traficul local specific zonei metropolitane, asigurând în același timp un nivel corespunzător siguranței și siguranței traficului. 23/29.11.2018 12/31/2023 75% Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia        Giurgiu Ilfov public 28 5,807,308,355 4,355,481,266 0 1,451,827,089 0 519,740,774 0 7,327,494,923 in implementare 2,161,245 381,396
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța-Ilfov 106208 18/03.01.2017 S.C. RAJA S.A. Constanța Proiectul ce face obiectul prezentei reprezinta etapa a doua a contractului de lucrari CL 2B  parte din  Proiectul „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta-Ilfov ” finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu. Acest Proiect urmareste finalizarea etapei a doua a extinderii si modernizarii sistemului de alimentare cu apa si apa uzata din aria de proiect identificata mai sus, constand in principal din urmatoarele masuri:
­ Extinderea retelelor de distributie a apei potabile;
­ Extinderea sistemelor de colectare a apelor uzate;
1/3/2017 02.06.2019 85% Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov Ilfov Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 26,915,160 22,877,886 3,498,971 538,303 0 5,888,889 3,067,195 35,871,244 in implementare 15,985,597 2,444,856
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov 108771 42/13.04.2017 S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. Obiectivul general al masurii de investitii il reprezinta imbunatatirea infrastructurii de apa / apa uzata spre beneficiul mediului si al
populatiei, in vederea indeplinirii obligatiilor de conformare la Tratatul de Aderare. Activitatile aferente proiectului fazat pentru perioada
2014 – 2020 contribuie atat la atingerea obiectivelor POS Mediu 2007 – 2013 (prin continuarea si finalizarea lucrarilor privind reabilitarea
si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in localitatile Pantelimon si Dobroesti) cat si la realizarea obiectivelor stabilite in
cadrul programului POIM, axa prioritara 3 (Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor), obiectivul
specific 3.2.(Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa
potabila a populatiei).
42838 31.03.2019 85% Regiunea 1 Nord-Est Ilfov Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 14,458,978 12,290,131 1,879,667 289,180 0 3,000,077 1,477,292 18,936,347 in implementare 1,805,202 276,090
4 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, în perioada 2014-2020 119028 150/08.12.2017 APA-CANAL ILFOV S.A. Obiectivul general al proiectului il constituie elaborarea documentatiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene in perioada 2014 –
2020 si asistenta tehnica pentru proiectarea lucrarilor (pentru contracte de tip FIDIC Rosu) si pentru licitarea si incheierea tutror
contractelor prevazute in Planul de achizitii.
CF semnat in 08.12.2017 31/12/2018 contract finalizat 85% Regiunea 1 Nord-Est Ilfov Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 11,645,926 9,899,037 1,630,430 116,459 0 2,212,726 0 13,858,652 contract finalizat 9,899,037 1,630,430
5 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020 125325 232/27.11.2018 Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate) APĂ-CANAL ILFOV S.A. Obiectivul general al masurilor de investitii il reprezinta dezvoltarea durabila a sistemelor de apa si a sistemelor de canalizare in aria de operare a Operatorului Regional – SC. APA-CANAL ILFOV SA. – prin cresterea capacitatii de intretinere si operare a acestuia, contribuind in acelasi timp la sustenabilitatea proiectului major aprobat ” Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov”.
Rezultatul masurilor consta in: – servicii de asigurare a calitatii si disponibilitatii apei in conformitate cu principiile eficientei maxime a costurilor si de calitate in functionare si accesibilitatea populatiei; – respectarea standardelor de tratare a Directivei Tratarii Apelor Uzate 91/271/EEC pentru a fi evacuate in corpul de apa sensibil.
30.06.2018(CF semnat in 27.11.2018) 30.12.2020 85% Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov Ilfov Organisme publice cf legii 64/2010 017, 018, 021, 023 1,221,642,154 1,038,395,830 158,813,480 24,432,843 0 228,759,220 0 1,450,401,373 in implementare 0 0
TOTAL 7,081,970,572 5,438,944,151 165,822,547 1,477,203,874 0 759,601,686 4,544,487 8,846,562,540 29,851,082 4,732,772