Dâmbovița 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea UE a proiectului (lei) Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi UE catre beneficiari (lei) Contribuția națională
1 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița 106221 21/06.02.2017 Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. Scopul proiectului este continuarea si finalizarea lucrarilor privind extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Targoviste, Moreni, Gaesti, Pucioasa, Fieni si Titu, lucrari care au fost incepute in cadrul POS Mediu 2007-2013. 2/6/2017 28.02.2019 85% Regiunea 3 Sud Muntenia Dambovita Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 30,879,822 26,247,849 4,014,377 617,596 6,721,744 2,978,892 40,580,458 in implementare 9,768,913 1,494,069
2 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014-2020 114394 71/31.05.2017 Compania de Apa   TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. Obiectivul general al proiectului de sprijin este elaborare a documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020 asigurandu-se asfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si indeplinirea obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a legislatiei specifice nationale si europene in sectorul de apa/apa uzata. 5/31/2017 8/31/2019 85% Regiunea 3 Sud Muntenia Dambovita Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 23,207,844 19,726,668 3,249,098 232,078 4,409,490 0 27,617,335 in implementare 2,292,616 377,607
3 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Elaborarea planului de management pentru ROSPA0109 Acumularile Belcesti, ROSCI0222 Saraturile Jijia Inferioara Prut, ROSPA0042 Jijiei si Miletinului și 2.553 Balta Telva Visina 101989 64/26.05.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 Societatea Ornitologica Romana Mentinerea statutului favorabil de conservare a speciilor prioritare in Situl Natura 2000 Blahnita prin masuri adecvate de management, asigurand in acest fel si cadrul necesar pentru o utilizare durabila a resurselor naturale ca baza de dezvoltare pentru cominitatile locale 5/26/2017 5/31/2020 85% Regiunea 3 Sud Muntenia Dambovita privat 085, 086, 083, 089 10,631,131 9,036,461 1,594,670 0 0 0 0 10,631,131 in implementare 4,983,616 837,624
4 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Conservarea biodiversitaþii în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 101989 65/29.05.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 Asociația pentru Mediu și Educație Asigurarea starii de conservare favorabila a speciilor de pasari de importanta comunitara din situl Natura 2000 Lacurile de pe Valea Ilfovului, in cadrul unui proces consultativ deschis, transparent si participativ vizand elaborarea Planului de Management si informarea/ constientizarea factorilor interesati cu privire la beneficiile conservarii sitului Natura 2000. 5/29/2017 12/31/2018 85% Regiunea 3 Sud Muntenia Dambovita privat 085, 086, 083, 089 1,139,761 968,797 170,964 0 0 0 0 1,139,761 in implementare 842,237 148,630
TOTAL 65,858,558 55,979,775 9,029,109 849,674 0 11,131,234 2,978,892 79,968,685 17,887,382 2,857,930