Călărași 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Nr.Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specificTitlu proiectcod SMISNr si data Contract de FinantareTip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecteNume beneficiarRezumat proiectData de începere a proiectuluiData de finalizare a proiectuluiRata de cofinanțare UERegiuneJudețTip beneficiarCategorie de intervențieValoare totala eligibilaValoarea eligibilă a proiectului (lei)Cheltuieli neeligibileValoarea veniturilor nete generate (NFG)Total valoare proiectStadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR.Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UEContribuția naționalăContributia proprie a beneficiaruluiContributie privataFonduri UEContribuția națională
1Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în RomâniaFazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide în județul Călărași10360506/25.11.2016Necompetitiv (cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/19.04.2016/2018Unitatea-Administrativ-Teritorială Județul CălărașiScopul proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Călărași” este acela de a stabili un set de măsuri care să conducă treptat la un standard de viată ridicat al populației din județul Călărași, precum și un mediu mai puțin poluat. În acest sens, au fost stabilite ca obiective generale următoarele: 1. Creșterea standardelor de viață și de mediu din județul Călărași, vizând respectarea acquis-ului comunitar de mediu și a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare; 2. Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deșeurilor prin îmbunătățirea modalității de gestiune a deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate din județ, în conformitate cu practicile și politicile UE. Proiectul “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Călărași” va contribui  in mod substanțial și la atingerea unuia dintre principalele obiective ale Strategiei Europa 2020, pe baza cărora a fost promovat și Programul Operațional Infrastructură Mare, și anume: – Creșterea durabilă – promovarea unei economii mai eficiente, mai verzi și mai competitive – prin investițiile din cadrul proiectului se reduce riscul degradării mediului (închiderea depozitelor neconforme și construirea depozitului conform).11/25/20163/06/2018-  – contract finalizat85%Calarasipublic017, 018, 021, 02245,042,32738,285,9785,855,502900,8479,659,5163,255,25757,957,100contract finalizatNr.1/31.03.201732,231,8834,929,582
2Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populațieiSprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița10804024/09.02.2017S.C. ECOAQUA S.A.Asigurarea elaborarii documentaþiilor necesare în vederea obþinerii finanþarii proiectului de investiþii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020.3/1/201731.12.202085%Regiunea 3 Sud MunteniaCalarasiOrganisme publice cf legii 64/2009017, 018, 021, 02211,926,12210,137,2041,669,657119,2612,385,224014,311,346în implementareNr.1/10.04.20176,387,3821,052,039
3Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradatePlanificarea managementului conservării biodiversității in 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenita-Mostistea, ROSPA0021 Ciocanesti, ROSPA0055 Lacul Galatui, ROSPA 0105 Valea Mostistea si ROSPA0136 Oltenita-Ulmeni10212347/03.05.2017Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018ASOCIATIA ECHILIBRUObiectivul general al proiectului consta în: Asigurarea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor din 5 situri Natura 2000: ROSCI0131 Oltenita-Mostistea-Chiciu (incluzând rezervatia naturala IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocanesti – Dunare (incluzând rezervatia naturala IV.21 Ostrovul Ciocanesti), ROSPA0055 Lacul Galatui, ROSPA0105 Valea Mostistea si ROSPA0136 Oltenita – Ulmeni, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent si participativ vizând elaborarea planului de management si informarea/constientizarea factorilor interesati cu privire la beneficiile conservarii siturilor Natura 2000.5/3/20176/30/201985%Regiunea 8 Bucureşti-IlfovCalarasiONG085, 086, 083, 0896,067,6155,157,473910,14200006,067,615in implementare2,694,756461,366
TOTAL63,036,06453,580,6558,435,3011,020,108012,044,7403,255,25778,336,06141,314,0216,442,987