Botoșani 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE IN JUDETUL BISTRITA NASAUD  – PROGRAMUL OPERATIONAL  INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL BOTOȘANI
LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL BOTOȘANI
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare / finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani 105146 9/15.12.2016 SC Nova Apaserv SA Scopul proiectului consta in continuarea lucrarilor aferente etapei I a POS Mediu 2007-2013 cu scopul indeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finantare nr. 122294./23.08.2011.Proiectul consta în investitii în extiderea si reabilitarea sistemelor de apa potabila, precum si a sistemului de colectare a apelor uzate. Acesta va fi pus în aplicare pentru aglomerarile din judetul Botosani: Botosani, Catamarasti, Dorohoi – Broscauþi, Flamânzi – Frumusica, Vorona – Tudora si Stefanesti – Saveni de catre Compania regionala de operare “SC NOVA APASERV SA”.Conditia esentiala pentru indeplinirea angajamentelor asumate pe durata negocierilor capitolului „Mediu” din cadrul Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana o constituie realizarea unei cresteri economice inovative, regenerative si protectoare, atat pentru mediu, cat si pentru individ, insotita de dezvoltarea schimburilor comerciale, cooperarii economice si utilizarii de tehnologii curate. 12/15/2016 1/31/2020 85% Regiunea 1 Nord-Est Botosani Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 235,224,439 199,940,773 30,579,177 4,704,489 50,027,615 18,250,172 303,502,226 in implementare 76,859,137 11,754,927
2 Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albeşti, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni–Vorniceni şi ROSCI0234 şi rezervaţia Stânca Ştefăneşti, judeţul Botoşani 102066 111/18.08.2017 Competitiv cu depunere continua/20.02.2016 si relansat in 28.08.2017/30.06.2018 Fundația CORONA Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creşterea gradului de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din 4 situri Natura 2000 din judeţul Botoşani: ROSCI0276 Albeşti, ROSCI0317 Cordăreni–Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 şi rezervaţia naturală 2.226 Stânca Ştefăneşti prin realizarea şi aprobarea  planurilor de management. 18.08.2017 15.04.2020 85% Regiunea 1 Nord-Est Botosani ONG 085, 086, 083, 089 1,209,223 1,027,839 181,383 0 0 0 0 1,209,223 in implementare 750,569 112,191
TOTAL 236,433,662 200,968,612 30,760,560 4,704,489 0 50,027,615 18,250,172 304,711,449 77,609,706 11,867,118