Bacău 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
JUDEȚUL BACĂU
Nr. Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific Titlu proiect cod SMIS Nr si data Contract de Finantare Tip apel/data lansarii /data inchidere apel de proiecte Nume beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoare totala eligibila Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Cheltuieli neeligibile Valoarea veniturilor nete generate (NFG) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare / finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Fonduri UE Contribuția națională Contributia proprie a beneficiarului Contributie privata Fonduri UE Contribuția națională
1 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor Creşterea capacităţii portante şi modernizarea pistei de decolare aterizare şi a suprafeţelor de mişcare aferente la Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău 125945 18/21.09.2018 Necompetitiv
(cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 29 august 2016/01.02.2018
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL “GEORGE ENESCU” BACĂU RA Obiectivul strategic al proiectului este cresterea conectivitatii si mobilitatii zonei printr-un volum crescut al pasagerilor care vor tranzita aeroportul. Pentru indeplinirea acestui obiectiv au fost stabilite urmatoarele obiective tehnice ale proiectului: -conformarea cu cerintele Regulamentului 139/2014 prin refacerea suprafetelor pistei, construirea acostamentelor si a platformelor antisuflu; -conformarea cu cerintele de siguranta si securitate prin construirea zonelor RESA, acostamentelor si a drumului perimetral; -cresterea parametrilor tehnici ai zonelor de miscare la nivelul aeroportului; -modernizarea sistemelor de instalatii necesare functionarii zonelor de miscare si anume introducerea sistemului de balizaj CAT II ICAO; -conformarea sistemului de drenaj la cerintele ICAO SARPS/ EASA 01.01.2014(cf semnat in 21.09.2017) 31.08.2020 75% Regiunea 1 Nord-Est BACAU public 024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 086 162,177,810 121,633,358 37,300,896 3,243,556 31,601,104 0 193,778,915 in implementare 1,083,922 332,403
2 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău 126598 34/20.05.2019 Necompetitiv
(cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate)/ 29 august 2016/01.02.2018
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL “GEORGE ENESCU” BACĂU RA Proiectul propus pentru modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de la Aeroportul International “George Enescu” Bacau are ca obiectiv asigurarea conditiilor de siguranta, securitate si un nivel de confort adecvat pentru traficul actual de pasageri. Obiectivul strategic al proiectului este cresterea conectivitatii si mobilitatii zonei printr-un volum crescut al pasagerilor care vor tranzita aeroportul. Trecerea certificatului de exploatare a aeroportului pe legislatia europeana, a obligat aeroportul se rezolve o serie de neconformitati. Mentinerea acestor neconformitati ar fi putut scadea categoria de referinta a Aeroportului, prin limitatea numarului de pasageri, astfel incat traficul acestuia nesustinand nici macar cheltuielile curente, determinand inchiderea acestuia. 1/17/2014 6/30/2019 85% Nord – Est Bacau public 37 58,516,137 43,887,103 14,629,034 0 0 0 0 58,516,137 in implementare 0 0
3 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău 106130 15/27.12.2016 S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. Proiectul vizeaza extinderea si reabilitarea sistemelor de apa potabila, precum si a sistemului de colectare a apelor uzate in scopul
conformarii cu obligatiile privind calitatea apei prevazute in Tratatul de Aderare si cu obiectivele Programului Operational Infrastructura
Mare. Acesta va fi implementat pentru aglomerarile: Bacau, Moinesti, Buhusi, Darmanesti si Targu Ocna de catre Operatorul Regional
“S.C Compania Regionala de Apa Bacau” (S.C CRAB S.A).
12/27/2016 2/28/2019 85% Regiunea 1 Nord-Est Bacau Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 78,829,046 67,004,689 10,247,776 1,576,581 17,295,731 7,649,611 103,774,388 in implementare Nr.1/26.04.2017 53,564,838 8,192,269
4 Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Bacau, în perioada 2014-2020 106161 126/27.09.2017 Compania Regionala de Apa Bacau SA Obiectivul general al proiectului este elaborarea documentaþiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene in perioada 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului are ca scop continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in Tratatul de Aderare a Romaniei la UE, precum si a legislatiei specifice nationale si europene in sectorul de apa/apa uzata.
9/26/2017 31.12.2020 85% Regiunea 1 Nord-Est Bacau Organisme publice cf legii 64/2009 017, 018, 021, 022 16,257,675 13,819,024 2,276,074 162,577 3,088,958 0 19,346,633 in implementare NA 9,662,214 1,591,424
TOTAL 315,780,668 246,344,173 64,453,781 4,982,714 0 51,985,794 7,649,611 375,416,073 64,310,975 10,116,096