Vâlcea 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDEȚUL VÂLCEA
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect:  în implementare/
finalizat
Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR SVO 1 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138  POCU/138/4/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. 114614 SISTEM Calimanesti – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Calimanesti ORAS CALIMANESTI/P1 ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS/ P2 SCOALA GIMNAZIALA SERBAN VODA CANTACUZINO, ORAS CALIMANESTI, JUD.VÂLCEA Combaterea saraciei si a excluziunii sociale in comunitatea Jiblea Veche – Calimanesti, din judetul Valcea, prin implicarea a cel putin 600 de persoane, cu precadere din randul populatiei de etnie roma, in masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, sustinere a dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale/medicale/socio-medicale, imbunatatire a conditiilor de locuit, combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului. 07.02.2018 06.02.2021 85.00 SUD VEST OLTENIA VALCEA ORAS CALIMANESTI unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 organism neguvernamental nonprofit /P2 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 11,690,326 1,928,088 134,911 0 0 13,753,325 in implementare AA1/19.03.2018; AA2/12.06.2018 AA4/04.06.2019 1,898,702 138,182
OIR SVO 2 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138  POCU/138/4/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. 114677 SISTEM Babeni- Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Babeni ORAS BABENI/ P1 ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS/P2 SCOALA GIMNAZIALA, SAT VALEA MARE, ORAS BABENI, JUDETUL VÂLCEA Combaterea saraciei si a excluziunii sociale in comunitatea Valea Mare – Babeni, din judetul Valcea, prin implicarea a cel putin 600 de persoane, cu precadere din randul populatiei de etnie roma, in masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, sustinere a dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale/medicale/socio-medicale, imbunatatire a conditiilor de locuit, combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului. 09.02.2018 08.02.2021 85.00 SUD VEST OLTENIA VALCEA ORAS BABENI unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 organism neguvernamental nonprofit /P2 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 11,682,401 1,926,864 134,736 0 0 13,744,001 in implementare 0 1,756,044 91,279
OIR SVO 3 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138  POCU/138/4/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. 115258 HOPE – Interventie comunitara integrata in Comuna Vaideeni ASOCIATIA UMANITARA ROMANITA/P1 COMUNA VAIDEENI/ P2 SCOALA GIMNAZIALA LUCA SOLOMON,COMUNA VAIDEENI,JUDETUL VÂLCEA/P3 FORMENERG – S.A./ P4 ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA, EDUCATIE SI SPRIJIN COMUNITAR
Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de masuri cu caracter integrat in vederea combaterii saraciei si a excluziunii sociale a comunitatii marginalizate din Satul Vaideeni, Comuna Vaideeni, judetul Valcea, pentru un grup tinta format din 600 de persoane defavorizate, adresand urmatoarele interventii importante: facilitarea accesului la educatie, sprijin in vederea insertiei si mentinerii pe piata muncii, incurajarea antreprenoriatului, furnizarea de servicii sociale, medicale si medico-sociale, reglementarea titlurilor de proprietate, imbunatatirea conditiilor de locuit si combaterea discriminarii 19.02.2018 18.02.2021 84.21 SUD VEST OLTENIA VALCEA COMUNA VAIDEENI organism neguvernamental nonprofit/P1 unitate administrativ teritoriala nivel local/P2 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/P3 societate comerciala aflata în subordinea, sub coordonarea sau sub autoritatea unei autoritati a administraþiei publice centrale sau locale/P4 organism neguvernamental nonprofit 110 21,092,228 3,568,743 386,020 0 0 25,046,990 in implementare AA1/28.12.2018 2,448,473 176,726
OI POCU MEN 4 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106002 Alege Scoala – o sansa pentru viitor! L: FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA/ P1: PATRIARHIA ROMANA Scopul proiectului este prevenirea abandonului scolar timpuriu a 1010 elevi prescolari si scolari si adulti vulnerabili din 5 comunitati rurale din judetul Valcea. 4/20/2018 4/19/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Vâlcea Bujoreni/ Dragoesti/ Danicei/ Frâncesti/ Mihaesti/ Municipiul Râmnicu Vâlcea L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1: institutie de cult 115 7,897,818 1,393,733 0 0 0 9,291,551 in implementare nr.1/25.03.2019 1,336,961 112,074
OI POCU MEN 5 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107103 DIVERS – Dezvoltarea integrata a valorilor educationale si sociale rurale L: ŞCOALA GIMNAZIALĂ, GUŞOENI, JUDEŢUL VÂLCEA/ P1 Scoala Gimnaziala Madulari, jud VL Prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii, precum si incurajarea inscrierii in sistemul de invatamant preuniversitar obligatoriu pentru un numar de 194 de copii si facilitarea reintegrarii in sistemul educational a unui numar de 50 de tineri si adulti care au abandonat timpuriu sistemul educational, situati in zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale Gusoeni si a Scolii Gimnaziale Madulari din Madulari si Gusoeni , judetul Valcea, prin masuri educationale integrate, stimularea accesului egal si participarii active a copiilor la invatamantul prescolar, primar si gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii si derularea unui program „A doua sansa” (doar în cadrul Scolii Gimnaziale Gusoeni). 5/8/2018 5/7/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Vâlcea Gusoeni/Madulari L: instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata/ P1 instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata 115 1,917,445 293,256 45,116 0 0 2,255,818 in implementare 0 0
OI POCU MEN 6 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 108325 Acces egal la invatamant de calitate la Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru” Balcesti L: Asociația “Societatea de cercetare in leadership, management, marketing și cultură organizațională/ Partener 1 Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru”/ Partener 2 Asociația Regională de consultanță Oltenia Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare a propulatiei din Orasul Balcesti si localitatile limitrofe. 5/8/2018 5/7/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Valcea Balcesti L + P2 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1 instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata 115 2,474,012 413,636 22,954 0 0 2,910,602 in implementare nr.1/09.04.2019 551,006 68,010
TOTAL 56,754,230 9,524,320 723,737 0 0 67,002,288 7,991,187 586,271